VÁMBÉRY ÁRMIN

DERVISRUHÁBAN
KÖZÉP-ÁZSIÁN ÁT

 

TARTALOM

Előszó
Az első, angol kiadáshoz

ELSŐ RÉSZ

Első fejezet
Konstantinápolyból Erzerumba

Második fejezet
Erzerumból a perzsa határig

Harmadik fejezet
Khoj és utam Tebrisz felé

Negyedik fejezet
Tartózkodásom Tebriszben

Ötödik fejezet
Teherán felé és a perzsa főváros leírása

Hatodik fejezet
Ismerkedés a tatár dervisekkel

Hetedik fejezet
Mazanderánon át a Kaspi-tenger partja felé

Nyolcadik fejezet
Karatepe és utazásom a Kaspi-tengeren át a turkomán partvidékre

Kilencedik fejezet
Élményeim Gömüstepében, a jomut turkománok fő fészkében

Tizedik fejezet
Utazásunk az Etrek partjaihoz.
Kulkhán rablófőnök vendégszeretete

Tizenegyedik fejezet
Utazás a hyrkániai sivatagon keresztül.
A vízhiány nagy kínjai

Tizenkettedik fejezet
A hyrkániai sivatag északi részén át Khívába

Tizenharmadik fejezet
Megérkezésem Khívába és ottani viszontagságaim.
A kán székhelye és udvara leírása

Tizennegyedik fejezet
Utazásom Khívából Bokharába a rettenetes Khalata-sivatagon keresztül

Tizenötödik fejezet
Bokharában

Tizenhatodik fejezet
Bokharából Szamarkandba, ezen város leírása és az emírrel ott történt találkozásom

Tizenhetedik fejezet
Visszautazásom kezdete.
Karsi és Kerki

Tizennyolcadik fejezet
Majmene.
A dzsemsidik és hazárék földjén át Heratba

Tizenkilencedik fejezet
Heratban tartózkodásom

Huszadik fejezet
Heratból Meshedbe

Huszonegyedik fejezet
Meshed meg az ottani szent sír leírása és utazásom folytatása

Huszonkettedik fejezet
Khoraszáni utam a tél közepén

Huszonharmadik fejezet
Ahuántól Teheránig

Huszonnegyedik fejezet
Visszaérkezés a perzsa fővárosba


MÁSODIK RÉSZ

Első fejezet
Dervisek és hadzsik

Második fejezet
Inkognitóm

Harmadik fejezet
A turkománok közt (Naplómból)

Negyedik fejezet
A sivatagon

Ötödik fejezet
A tatár sátor és lakói

Hatodik fejezet
Öröm és szomorúság

Hetedik fejezet
Lakás, élelem, ruházat

Nyolcadik fejezet
Fővárosi élet Bokharában

Kilencedik fejezet
Rabszolgakereskedés és rabszolgaélet Közép-Ázsiában

Tizedik fejezet
Khívából Kungrátba, s onnan vissza

Tizenegyedik fejezet
Tatárom