Tetszőleges irány

Fiatal költők antológiája

Képes Ifjúság Kft., Újvidék, 1999

Felelős kiadó: Tóth Lívia igazgató-főszerkesztő

Szerkesztette: Beszédes István

Megjelent a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával.TARTALOM
 
Danyi Zoltán
Don Quijote kávézik
Orpheus sikolya
Faustus utolsó délutánja
Latrina Magica
Boszorkányszombat
Vénasszonyok nyara
Tisztálkodás
Firenzébe érkezik
Gésa
Fénykép
Dante sétára indul
 
Epstein Ágnes
Mindennapok
Hontalan
Gondolat
Ha
Fájdalom
Emlékek
Harag
Pont nélkül
Hétköznapok
Jövő
Gyertya
Rossz kedv
Vágy
Én
 
Farkas Ida
Miért
Félelem
Pletyka
Életünk margójára I.
Életünk margójára II.
Tömegben
Magány
A Képzelethez
 
Horváth Ida
Gondolati séta
Labirintusban
Szkeptikusan
Néha
Szonáta
Örökkévalóság
 
Kovács Karolina
Emlék ül
Ajkak
Színész
Bizonyítás
Hiábavaló pimaszság
Nem elég
 
Kovács Zsuzsanna
*
**
***
****
******
 
Molnár Viktor
ne most
napjaink
rács
folyam
ősz
mozdulat
 
 
Pressburger Csaba-Saul
Praktikus tanácsok
Kuka-macska-egér
A rongy
Évente a leolvasztás
Átver a tej
Elmetélés
Előtte vagy után
 
Sáfrány Attila
Vallomás az otthonomról
Virágok
Kincsek
Tettek
Csendek
 
Sándor Zoltán
Álom
Dal
Halál
Kérdés
Ima
Szeretet
Ott
A kör
Mesék
Futóverseny
Mostoha
Hátra
Az utolsó szó
 
Szakmány Piroska
Kisfiú
Karácsony
Anyám
Ősz
Szélesés
Kívánság
Holnap
Téli reggel
Hold
Nálam
Időmadár
 
Szalay Andor
Huszonharmadik év
Elsüllyednek...
 
Szél Dóra
Bizalom
Születésnapodra
Pókháló
(diafilmvetítés)
Halottak napja
 
Szögi Csaba
Igen
A lázadó
Lassú tánc
??
Regösének
 
Tóbiás Krisztián
Egy szempár szonettje
Két vers a telefonkagyló mellől
Versek cím nélkül
Ravatalon
Requiem
 
Wyragh Gábor
(kedves odorics)
Születésnapomra
kontrolór dúse
szerelmes vers

A kötet szerzői:

Danyi Zoltán (1972) Zentán él. A bölcsészkart Szegeden és Újvidéken végezte. Munkáit a Magyar Szó, a Symposion és az Újvidéki Műhely közölte.

Epstein Ágnes (1979) a gimnáziumot szülővárosában, Bácstopolyán végezte. Jelenleg a szabadkai tanítóképző első éves hallgatója.

Farkas Ida (1981) a becsei gimnázium harmadikos tanulója.

Horváth Ida (1980) Bezdánban él és a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium tanulója.

Kovács Karolina (1977) Becsén fejezte be a középiskolát. Írásait a Spiritus Movens, a Táltos, a VaMaDiSz Fújsága publikálta. Jelenleg az újvidéki Magyar Tanszék harmadéves hallgatója.

Kovács Zsuzsanna (1980) Kanizsán él. Jelenleg a zentai gimnázium tanulója.

Molnár Viktor (1979) a középfokú zeneiskolát szülővárosában, Szabadkán fejezte be. Jelenleg az Újvidéki Művészeti Akadémia első éves hallgatója gordonka szakon.

Pressburger Csaba-Saul (1976) Topolyán él. Az újvidéki Magyar Tanszék hallgatója. A Symposion folyóirat szerkesztője. Írásait a Képes Ifjúság mellett a Híd, a Symposion jelentette meg.

Sáfrány Attila (1969) Kishegyesen élő diplomázott hitoktató. Jelenleg munkanélküli. A Táltos civilizációs folyóirat főszerkesztője. Vallásfilozófiai- és komparatisztikai munkákat is ír. Verseit a Táltos, a Symposion, a Képes Ifjúság, az Üzenet és a Hitélet közölte.

Szakmány Piroska (1979) Moravicán él, a gimnáziumot Topolyán végezte. Jelenleg az Újvidéki Műszaki Egyetem építészeti szakának hallgatója.

Sándor Zoltán (1973) Muzslyán él. Az elektrotechnikai középiskolát Nagybecskereken végezte. Jelenleg az Újvidéki Egyetem Jogi Karának abszolvense. Novellát és drámát is ír. Munkáit a Képes Ifjúság mellett a Híd és a Muzslyai Újság közölte.

Szalay Andor (1972) szülővárosában, Szabadkán kulturológiai szakon érettségizett. Első közlése 1989-ben a Képes Ifjúságban jelent meg. Alapítója a Lost Controll alkotócsoportnak. Jelenleg eladási referensként dolgozik.

Szél Dóra (1979) Bogarason él, a közgazdasági középiskolát Zentán végezte. Jelenleg a szabadkai közgazdasági egyetem hallgatója.

Szögi Csaba (1975) a gimnáziumot szülővárosában, Zentán fejezte be. Jelenleg a gödöllői egyetem környezetgazdálkodási szakának hallgatója. Novelláit és verseit a Képes Ifjúság, a Táltos, a Lost Controll és a Híd közölték.

Tóbiás Krisztián (1978) Csókán vegyészlaboráns szakot végzett. Jelenleg az újvidéki Művészeti Akadémia színművészeti szakának hallgatója. Drámát is ír és zenét is szerez. Verseit a Képes Ifjúság mellett a Táltos közölte.

Wyragh Gábor (1973) több szerzői álnév tulajdonosa. Alteregója a Dombosi történet egyik társszerzője. (Valódi nevén pedig) a Symposion felelős szerkesztője.


Tovább

errno: 2|errstr: mysqli::mysqli(): (HY000/2002): No such file or directory|errfile: /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php|errline: 117|

name: DB_OSZKfw_Exception|message: MySQL_Error(connection): No such file or directory|trace: Array| Stack Trace: #0 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php(186): OSZKfw_DB->connect() #1 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php(259): OSZKfw_DB->preparedQuery(Array) #2 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php(374): OSZKfw_DB->_fetchSpecial('one', Array) #3 /var/www/mek2/oszkfw/application/controllers/ItemController.php(483): OSZKfw_DB->fetchRow('SELECT `status`...', '02622') #4 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Controller.php(302): ItemController->IndexAction() #5 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Controller.php(170): OSZKfw_ControllerFront->dispatch('../application') #6 /var/www/mek2/oszkfw/html/index.php(206): OSZKfw_ControllerFront::run('../application') #7 {main}|

errno: 2|errstr: mysqli::prepare(): Couldn't fetch mysqli|errfile: /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php|errline: 191|

errno: 2|errstr: OSZKfw_DB::preparedQuery(): Couldn't fetch mysqli|errfile: /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php|errline: 209|

name: DB_OSZKfw_Exception|message: MySQL_Error(stmt): |trace: Array| Stack Trace: #0 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php(259): OSZKfw_DB->preparedQuery(Array) #1 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/DBMysql.php(374): OSZKfw_DB->_fetchSpecial('one', Array) #2 /var/www/mek2/oszkfw/application/controllers/ItemController.php(483): OSZKfw_DB->fetchRow('SELECT `status`...', '02622') #3 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Controller.php(302): ItemController->IndexAction() #4 /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Controller.php(170): OSZKfw_ControllerFront->dispatch('../application') #5 /var/www/mek2/oszkfw/html/index.php(206): OSZKfw_ControllerFront::run('../application') #6 {main}|

errno: 8|errstr: Array to string conversion|errfile: /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Error.php|errline: 291|

errno: 8|errstr: Array to string conversion|errfile: /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Error.php|errline: 291|

errno: 8|errstr: Array to string conversion|errfile: /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Error.php|errline: 329|

errno: 8|errstr: Array to string conversion|errfile: /var/www/mek2/oszkfw/OSZKfw/Error.php|errline: 329|