BIRTALAN FERENC

BÉRSZALAGKOKÁRDA


szerkesztő: Rózsa Endre

borító: Dávid Nagy László
TARTALOM

Helyrajz
Ne válaszolj

LATERNA MAGICA

Határkövek I.
Fordulat
Laterna magica
Mese egy utcáról
Szívrajz
Az első kép
Örökség
Vándorének
Hetedik
Hosszú út
Csapda
Eretnek ének
ESZTERLÁNC

Közeledve
Szemünkben éggel
Eredmény
Palotás és friss
Azt a katonát
Valóban
Kert halottal
Triangulum
Sirató
Látogatóban
Dédapám
Eszterlánc
Obeliszk
Érintés
Üres oldalak, üres lapok
Jelenés
Mondd
Decemberi liturgia
Hó takar
BÁZIS

Bázis
Távol a krisztusi úttól
Műhelyrajz
Pályázati felhívás!
Vegyesen vagyunk
Homlokuk koronás
Mert ismerem
Fémsziget
Vers Balázsnak
Se paripát, se csodafegyvert
Sóhajnyi Nap
Hajnali inkarnáció
Sebek májusok
Vasárnap
Határkövek II.


Helyrajz

szűk udvarok, részeg akácsor
fullasztó pára száll a parkettgyári faháncsból
egemen pár-wattos csillagok égnek
kormos a Hold, nem tudlak megálmodni téged
kulcslyukon fényt, percnyi örömöt várok
legyek dönögnek, halálig nyúló délutánok

Józsefváros, inkább Kőbánya szája
Feltételes Megállóhely, hajótöröttek galaktikája
itt élünk, apró csillagemberek
Stróbl Alajos utca, Hős utca, Juranics-telep

anyánk szomorú párduc, kölykei vesznek
húnyt gyertyákat állít a szerelemnek
nincsen útja szárnya nincsen
menteném, nincs hová vinnem

apánk kocsmázik, nem lel menedéket
olcsó borain mossa át az élet
vaksi hajnalok űzik messze
megtörve hozza a roggyant térdű este

és pléhbögre és vaskanál
és áll és áll a tollasbál
háromlábú sánta asztal
táncol velünk és vigasztal
nem ér semmit a mese
veszett fejszének nyele
rohanjon csak az a mánus
nem köp levesünkbe mágus
törek matrac vassodrony
poloskákat agyonnyom
feldobál az egekre
csillagpor töm degeszre
nem kell szőnyeg nem kell paplan
nincsen gondunk amíg pap van
miénk lesz a jutalom
de csak a ravatalon

s amikor rájöttek, csodák nincsenek, elindultak a szegényemberek gyerekeikkel
felébreszteni az aluvókat, mert kell ott a hajnal, hol régóta éjszaka van.
Ne válaszolj

él-e a vers józsefvárosi dalnok
kikeresztelkedett utcák aszfaltján
átsüt-e még a gyerekkor
hoz-e megnyugvást békét
az üszkös sebeken átömlő Duna felett
sóhajra nyíló kék ég

él-e a vers
felépülhet-e még a Század
józsefvárosi bárd
véreddel kovácsolnak-e szárnyat
kell-e a vers
a torkodból felbukó a búzaszemLATERNA MAGICAHatárkövek I.

erőm legyen és bátorságom
szép szeretőmre ékszer
rőt koronád az alkonyi égről
ellopom uram nézd el
Fordulat

se hó se köd
vártuk apáink jönnek
üres villamos döcög
szepegve ássuk a csöndet

hol vagy Jézus
hol vagy harsonás-angyal
indulnunk kéne Betlehembe
palástban királyi ranggal

jászol ágyad
hol keressük ácsmester-fia
szótlanok jaj a csillagok
megváltót vetél Mária
Laterna magica

szárnyasgránátálom
lopott cigik füstje
csillagvirágú jancsiszeg
a csizmaformájú ég ezüstje

hetedhét ország katonája
klottgatyásan silbakol
őriz valami fontosat
vak grundok alján valahol

homoktorta a vassisakból
elébe huppan süsse nyár
az alvadt vért a csöppnyi lyukból
kiette rág a rozsdaszáj
Mese egy utcáról

Ha volt, hát az volt az utca.
Sárdombok, kacskaringók.
Ha voltak lányok, ott senderedtek.
Perdülj ki, szép Merényi Zsóka!

Ringassad csöppnyi melledet,
eperszín szádat félrehúzzad.
Szaladjon lábad, én tudom,
tudom, elérni nem lehet.

Ki húz, Katinka, nyári zugba,
kertek alján, ha zápor űz?
Bugyogódat, hogy megmutasd,
ki kér, mint akkor, félve, súgva?

Szemed kútjára járok inni,
őrzöm még könnyes arcodat,
hulló éveim kráteréből
mégsem térsz vissza, Első Mindi.

Ködarcú lányok, Panni, Zsú,
elvittétek a titkokat.
Strázsálok nyíló orgonák közt,
fehér szakállú kisfiú.

Indulnék vissza, nincs, aki vár.
Az az utca már nem a miénk.
Járda melletti tengerekből,
kiüldözött a békakirály.
Szívrajz

nem kapott több szót a szám
tudtam jól az este jön
álltam ötvennyolc nyarán
résnyi szemedre ült a könny

ennyi vagy az ég ha tiszta
látom szádat megremeg
lábadon hószín harisnya
igéz fakult fényeket

szerelmet ír szandálod orra
bámullak suta kisgyerek
ez maradt szívrajz a porban
a volt a nincs a nem lehet
Az első kép

nem látok arcod mögé
kitagadod a világot
fekszel klórszagú ágyon
szekrényeden virágok

szemed kapui zárva
csuklódon mécsesek
égszínű lobbanásban
mutatják véredet

vizes hajad alatt
rózsacsokor-váz
vörös betűk izzanak

    S Z Ü L É S Z E T
S P O R T K Ó R H Á Z
Örökség

kaptam fillért fényeset
vihart vértől ékeset

halántékomra kék eret
halottaimhoz könnyeket

virágom hétszer hétszínű
kenyerem föld- és vérízű

hazug hangok közt élezek
acélcsengésű éneket

halált dalolok szerelmet
vétkes ősöknek kegyelmet

zúgó szavaim harangok
koldus kezében aranybot
Vándorének

                    (Georg Trakl emlékére)

testem nyomát ha megtalálod
kerted végén a fák alatt
sovány batyummal messze járok
viszem a kihűlt álmokat

nem fejtheted meg merre mentem
helyem pihenni lesz-e
űz a hajnal kérlelhetetlen
sovány batyummal messze
Hetedik

nem véd már anyám vértje sem
kezemben törött kopja
bérkaszárnyás Szent György vitéz
bújok a sárkány elől lopva

nyomomra álltak vérebek
emlékokádó tűzfalak
oda a hetedik bocskor is
pipacsok tépik lábamat

anyám anyám ne máriáskodj
tudhatod az ég süket
krisztusreményű szép fiadra
álmai nyitnak sortüzet
Hosszú út

az út
hol nagy rögök hevernek
szikkadt meder
hajói szekerek partjai fák
nincs innen nincs odaát
a csend lopva érkezik
csak menj tovább
vélt zörgéseket figyelve
míg tarkódra ül az egyedüllét

szekerek lassan ködbe vesznek
szűkül az ár nélküli meder
összeborulnak a fák
Csapda

ha lenne váram
fokára tűzném az öröm lobogóját
ha lenne váram
egy tornya csupa gyásszal telne
ha lenne váram
élhetnék örömben gyászban emberül
ha lenne
de csak a torony épül legbelül
Eretnek ének

hatodik gyermeke anyámnak
alázattal jöttem a fényre

félelem ölén fogantam
a pincében nem volt irrigátor

jöttömet nem jelezte csillag
apám kocsmaasztalnál döntött nem megyünk

meg nem ölettem maradtam mint az átok
adoptált kölykét zabáltatta József

ím harminchárom évesen
megérkeztem a Koponya-dombra

kereszttel szöggel kalapáccsal
hogy igaz legyen a monda


ESZTERLÁNC

Közeledve

                    a negyvenedik évhez,
a számadások idejét élem.
Szigorítom magam körül a rendet.

László Ferenc ács és Suba Anna a summáscsapatból
1904-ben esküdtek örömre-búra.
Öt gyermekük közül Anyám a második
a nekitalánjobbleszkönnyebblesz sorozatból.
Az Ács a Szappanfőzővel átkelt az óceánon,
de nem találta meg Amerikát.

Birtalan Mózes uradalmi cselédnek, frontkatonának,
Czifra Eszter, a major lánya (senkit ne tévesszenek
a bibliai nevek, Erdélyben a század elején) a Bányaságon
Lupényban szülte Apámat.

Anna Anyám, a semmiből ételt adó, hat gyermekéből
hármat hátrahagyva, 1966-ban beletörődött.

Apámat, Sándort, a szolgát, rokkant bányászt, a félvak
székelyt 1983-ban feltámadás napján, rostára tette az
emlékezet.

Már a számadások idejét élem.
Nem a sehová-el-nem-értek sorsa kényszerít a vershez.
A felmutatás.
Szemünkben éggel

egy percnyi csend
vágy egy csöpp magányra
pihenne már a szív
elhagyott kolostor árnya

vén vak kövek
takarva hűs mohával
úgy lenni csöndben itt
s csak tudni van madárdal

lesve titkot
éber őz figyellek
nem roppan ág
szemünkben ég lapul meg

és semmi több
egy gyík riadva éled
haláltalan a pillanat
amíg kezedhez érek
Eredmény

Fekete kabátom a vakoknak,
nem sötétebb, mint a hóesés
Palotás és friss

homlokunkon ezerév
apák nemzetgyásza
homlokon az ezerév
felcsinált kokárda

búnkra húzta a cigány
örömünkre húzta
jön az újabb ezerév
új vonó a húrra

lakkos csizma díszmagyar
tíz évszázad rangja
leszállunk a fehér lóról
vagy megyünk a francba

húzzuk hát az istenét
mozduljon az ország
Vereckétől lesi Árpád
unokái sorsát
Azt a katonát

bolyongva völgyön hegyen át
kerestem az eltűnt katonát

kérdésemre káposztalepke
szárnyát riadtan összetette

galambok kurrogták erre ment
hullámok csobogták erre lent

lombok mutatták erre erre
vonultak vígan énekelve

és hegyen át és völgyön át
és láttam tenger katonát

sápadtat büszkét százat ezret
de hol találom azt az egyet
Valóban

                    Peter Weiss: A vizsgálat
                                  Drámaélmény


eljött anyám és minden gyermekévem
kőből font koszorút hoztak fejemre
kőfonat kötélből csináltak hintát
eljött anyám és minden gyermekévem

és zokogtak kint a halak a tóban
kerengő varjak nem szálltak tetemre
virágot hordtak a kerengő varjak
és zokogtak mind a halak a tóban

valóban nem ment oda senki
mert nem volt szabad odamenni
az emberek riadt vadakként néztek
sikolyt szikráztak a drótkerítések
Kert halottal

Kert. Halottal sírhalom.
November éj. Nincs irgalom.
Én vacogok csak, teste hűl,
húsa húsomra feketül.

Tizenhét szájú borzalom
szomját kell vérrel oltanom.
Lyukas kabátja rámfeszül,
tizenhét kútból felmerül.

Ma senkinek sincs irgalom.
Szűköl a kert, a sírhalom.
Didergek temetetlenül.

Gyantát virágzó pamlagon,
mellemben szívét altatom.
Ránk néz a Hold és menekül.
Triangulum


tehozzád nem illik ének
farkasverem menedéked
denevérszárnyú magányod
titkait magadba zárod
életed beomlott árok
végső leszállásod várod
jönnek érted elkísérnek
sápadt bányászlámpa fények
viszi a fényt az alkonyat
csillagra írott arcodat
kőlappal védett testedet
gyanútlan alvó kerteket
utánad nyúlnom nem lehet
hangodra anyám nem lelek
elrejtenek a Hold tavak
hiányod érzem árva vagy

minden percben más az arcom
akkor nézz meg mikor alszom
mikor a semmi dől reám
kristályszigorú éjszakán
ha már a szökő értelem
elhagy és fekszem védtelen
fejem kígyószájra hajtom
felkészülten ha kell marjon
Sirató

               (Birtalan József emlékére)

Becsaptak hát az istenek.
Szél rázza véres ingedet.
Arcod messzi, idegen,
ámul fényes síneken.

Döbbenetünk percnyi csak
Szárnyukra vesznek madarak.
A föld méhébe visszalop,
letakarja csillagod.

Érted indul a holdkaréj,
ringatni sötét tengerek.
Szemed, mi volt, az éj.

Dünnyögök: pihenj, csendesedj.
Sírodra ködöt permetez
krizantém-ujjú tél.
Látogatóban

jár az ujjam dalt kopog
Kőrispatak messze van
ló ballag szekér nyiszog
feléd ringatom magam

jár az ujjam pergetem
házad vaksi ablakán
földbe bújtál csendesen
nem vártál meg nagyapám

jár az ujjam sebesen
álom-őrző farkasod
sírod fölött vészesen
fagyszájú tél acsarog

jár az öklöm zuhogó
csűrdöngölő táncot jár
unokádat nagyapó
késve hozta el a nyár
Dédapám

bot tarisznya két kutya
mohától ékes kopjafa
Czifra János ennyi hát
őrzi az égi esztenát

sírjánál lompos medve vár
hangja nincs se körme már
fogatlan isten ácsorog
fakítják szürke záporok

szeme ha volt csak mély verem
beleveszett a félelem
mereng a hosszúdombi árva
vigyázva Czifra dédapára.
Eszterlánc

fekete hintót húznak a mének
fordulj        ki
fordulj        ki
egyszerű ének
húzzák a hintót a fekete mének
Obeliszk


A KÉPVERS SZÖVEGE:

     mert minden mi emberi alapokon nyugszik a földön
     így kell építenem ezt az obeliszket égremutatóan
     apám anyám cselédsorsok receptje szerint
     találkoztak és egyesítették a nyomort
     csoda nem történhetett a történelem
     nem hagy magával kibabrálni
     a Birtalan és László református család
     megkezdte adósságai törlesztését kamatos kamattal
     s mert nem szégyenlős az Isten
     rendezni kezdte sorainkat
     így bár megbékélni soha nem lehet
     mert hitelét vesztette az örökkévalóság
     itt nyugszanak testvéreink anyánk apánk
     s bár szűkülőben a hely az obeliszken
     biztosított a folyamatos égbemenetel
     1929 / 1951 / 1954 / 1966 / 1975 / 1983 / .... / ?
     zárt síkok élek
     ne gondolj semmire
     a csiszolt kőlapok mögé
     nem bújhat el az élet
Érintés

fényvesztett szemek gödre
tekintet-katakomba
kerettelen világú ködben
sodor vak zátonyokra

ivartalan a Napmeleg
a csodák magja rejtve
cigarettáid füstje leng
halálutáni versbe

jönnek kitérdelt évek
tépett pergamen arcod
hátad görbül az égnek
ránk ne omoljon tartod
Üres oldalak, üres lapok

                                             (Szabálytalan vers Verbőczy Antalnak)

ezen az oldalon nem tudom mi van ezen az oldalon
ebben az órában csak a vak gyűrűk jönnek
kopog egy műanyagcilinder blende kattog hajnali négy
kör-kocka-csillag-rések kobakba hulló Logodi utca
"pulóver mellén ezüstbross"


ezen az oldalon nem tudom mi van ezen az oldalon
mert megbeszéltük megyünk a Várba szombaton évődni
két pohár fagylalt fölött az absztinencián a Behrám-
-kert csicsás asztalaihoz ül a társaság Lumumba King
hússzagú Dózsa és a többiek kezükben kör kocka csillag

pamm-pamm
kopog az egyszerű dallam a műanyagkobakban

ezen az oldalon nem tudom mi van ezen az oldalon
talán szombat és a Vár helyett egy ócska telefon recseg:
ha az Országos Szaktekintélyek Tanácsa tud az Ügyről
kellő időben a megfelelő helyre húz jelet de
Reménytelen Esethez nem megy ügyeletes és váltáskor
ne érdeklődjön senki se ebédidőben nem adunk életjelet
ebben a Gépezetben minden klappol
pamm-pamm
kör csillag kocka hullik a műanyagkobakból

ezen az oldalon nem tudom mi van ezen az oldalon
támaszkodsz kézformájú botra (üvegek katéterek)
indulnod kell de három lakás kulcsai közt
lehetetlen eligazodni a krisztusi korban
csak a vak gyűrűk jönnek műanyagcilinder kopog
csillag kocka kör
próbálgatod

azután üres oldalak
             üres lapok
Jelenés

                          (Kodály Zoltán és Weöres Sándor
                          a Törökvész úton 1964-ben)


mit mondhatok
nem voltak jelek se szárnyak
sugallatot se kaptam
hogy akkor arra járjak

kart karba öltve
a zöldségeshez mentek éppen
rövidnadrág volt rajtuk saru
fűzkosár egyikük kezében

ennyi csak
földszag saruk kosár
s két üstökös mögött
kullog a vaksi nyár
Mondd

jönnek jelek miket nem értek
szólok nem tudom ki ért meg
pernye korom száll a romból
aláaknázott gyerekkoromból
dárdáját szegzi rám az este
mondd: csillagsörényes béke lesz-e
vagy indul már a nélkülem tél
s titok leszek mint te is lettél
Decemberi liturgia

hajnali tiszta hó kereng
hegyeknek élén temetés
szegetlen szárnyon ködbe leng
haláltalan világba vész

hajnal-szárnyú a temetés
haláltalan világra leng
hegyeknek élén ködbe vész
szegetlen tiszta hó dereng
Hó takar

felosztva minden kincsemet
az esti széllel elmegyek

sápadt arcomra csillagok
szemfödőt vonnak meghalok

Hold-tükör fényes vánkosom
eső mossa szét lábnyomom

és nyár lesz ősz és hó takar
az idő nagy nagy zsákba varrBÁZISBázis

Kormos az ablak, nem néz az égre.
Tenyerünk zománca, pattog a bőr.
Fájó szánkra a só kicsapódik,
és oxigénért sír a tüdő, hol
bőgő motorok metronomával
vési agyunkba a perc jeleit.

Tízszer huszonkét méter. Ennyi ma
életterünk e galaktikában.
Kormos az ablak, nem néz az égre,
rozsdapor, gázolaj permete száll.
Kezek, kezek, csak kezek világa.
Nem kap itt ünnepi csendet a szó.

De ez az ütem megül a csontban,
a tűzedzett arcok szirmai közt.
Bázis. Ötszázötven légköbméter
kovácsolt álmaink támaszpontja.
Innen emelnek ércszínű szárnyak
az éj pereméig nap nap után.
Távol a krisztusi úttól

birtalan ferenc
a munkásosztály állandó tagja
fényért kolduló házak közül
szeretteimet elsiratva
szememet fölemelem

a jelzett helyeken sebek nincsenek
hajlongok kék formaruhában
távol a krisztusi úttól
számban tiszták a szavak
káromkodásom percek messiása csak

lakatos lakatos
arcod kezed maszatos
körmöd alá félhold-ében
olaj rágja magát mélyen
vaspaplannal vár az ágyad
álmaidon acélzárak
rozsdacsillag szemeden
szikrafátyol szerelem
hajnal ébreszt fénye nincsen
hol az ég hogy rád tekintsen
lakatos lakatos

nap óra perc
betéve tudom a rendet
egy vagyok a Gyárral
mikor a karos óra csenget
és új és újabb évtized
vasszekrénybe zárva
betéve tudom a rendet
nap óra perc
bérszalagkokárda
Műhelyrajz

Nem érzek semmi kényszert, hogy az irodalom divatja szerinti
szabásmintákkal erőszakoljam meg a verset, s ha ezek után
összeegyeztethetetlennek tűnik a fentiekkel ez a sematikus
vázlat, szolgáljon mentségemül a cél: lényeges fődarabokkal
(műhelyrajz szinten) a működés bemutatása.

A KÉPVERS SZÖVEGE:

     Ez a transzmisszió, ez a kényszerpálya
     tengelyre fűzött kerekekkel
     ékeletlen szabadonfutókkal

     egyetlen hajtómotorról
     itt születik a mozgás ami a gépekig ér

     surran a szíj föl az égbe
     pokolba le surran a szíj
     nyögve remegnek a gépek


Félreértés ne essék, ez nem rekviem egy elavult hajtómű felett.
Korszerűsítve (különös tekintettel a fokozott balesetveszélyre,
szabadonfutók használatára), jól megválasztott, gondosan
méretezett hajtómotorral az elv adaptálható.
Pályázati felhívás!

A Magyar Hajó és Darugyár,
a Ganz-MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár,
a Pamutnyomóipari Vállalat, valamint több ipari, mezőgazdasági
kis- és nagyüzem, ösztöndíjra hirdet pályázatot, a
MÜM ............................................................... szakmai számai
alatt bejegyzett területekre.
A pályázat célja: bevált ideológiai módszerekkel, arcunk tor-
zítástól mentes, szocialista realista megmutatása.
Felhívásunkra azok jelentkezzenek, akik eddigi munkásságukkal
még nem bizonyítottak, de a közös nevező elvét követve maguké-
nak vallják a Kollektív Szerződéseinkbe foglaltakat, s szabá-
lyainkat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
Az ösztöndíj havi összege változó. Egészségre káros, különösen
veszélyes területeken az alapösszeg pótlékolható!
Szükség szerint szállás, napi egyszeri kedvezményes étkeztetés,
valamint a kulturált szociális létesítmények biztosítottak!
Az ösztöndíj tartama, ha az orvos másképp nem rendelkezik,
korlátlan időre szóló.
Döntésükről az e célra, életre hívott Bizottságok a helyszínen
értesítik.
Az arra érdemes pályamunkákra igényt tart a Társadalom.
Vegyesen vagyunk

asszonyom ön egzisztenciáról beszél
s látom kezemet figyeli lopva
nos nem szégyenlem a társaságát
hisz oly vegyesen vagyunk a földön
hogy a keveredés degenerációs jelei
mondhatom nyilvánvalóak
önnél döntő a rang
nerc a státus
az én számban igaz a hang
s vérző kezem ad doktorátust
Homlokuk koronás

Dörren a kalapács,
     zeng az acél.
Szikrazuhatagát
     lengeti szél.

Két öreg odavág,
     izzik az ég.
Homlokuk koronás
     gyöngyveríték.

Üssétek öregek,
     himnusz e dal.
Adjatok ütemet,
     járja a kar.

Két öreg kalapál,
     űzi az éjt.
Isten is odajár
     lopni a fényt.
Mert ismerem

Neked, ha hallod, szörnyű zaj.
Én minden hangot ismerek,
s mert fölnevelt e vad zsivaj,
megilleti a tisztelet.

Neked csak rozsdás vashalom,
halott, értelme nincsen,
de én az anyagban lakom
s naponta vagyok itt isten.

Neked félelmes szikratűz,
nekem szigorú üzenet,
amit a veríték betűz,
mert ismerem a tüzeket.

Neked élmény, nekem élet.
Tanúim megdagadt erek.
Te elmész és elmeséled.
Én maradok, s szégyenkezek.
Fémsziget

méretlen időből ébred a reggel
szemünk alatt ég az árok
szerszámfiókok mélyén
tenyerünkről álmodó kalapácsok

műhely
támaszkodunk a satupadhoz
értelmetlen az anyagok összevisszasága
öt perc s megindulnak a gépek
szerszám kerül a kézbe
csikorog lendül a reggel
műhely
egyik mint a másik
csak a betonpadló töredezett mintája más
ritmus érverés azonos
nyugodt pulzussal várjuk a kezdést
öt perc múlva hat
szunnyad a rozsdás fémsziget
lapul a recés bérszalag
támaszkodunk a satupadhoz
ismerjük a napok történetét
páratlan heteken a szabadszombatot
anyagtalanul sodródunk
csontszínű füstízű reggeleken
álmainkba belezörög a vekker
tiltakoznánk
rohadt tégla alakú élet
periodikus azonosság
tiltakoznánk

támaszkodunk névtelen szereplők
öt perc múlva hat
ringat a rozsdás fémsziget
csipás forradalmakat
Vers Balázsnak

nem írok altatót neked
az ég álmos szeme nyitva
ébrednek hosszú reggelek
meghal az éjszaka titka

nem írok altatót neked
mert kevés az én hatalmam
kaptad a legszebb éneket
e fülsértő vad zsivajban

nem írok altatót neked
virrasztom lázas arcodat
figyelem pillád mint remeg
bagolyhomályú éj alatt

nem írok altatót neked
jönnek vaskarmú évek
felnyitom szunnyadó szemed
mielőtt álmodhoz érnek
Se paripát, se csodafegyvert

hol vagyok hol nem
operáción túl infarktuson innen
Gesta Hungarorum
szarvasűzőktől származom

bejárva az igazság útjait
ahogy a szegényemberek legkisebb fiához illik
megürült tarisznyával érkeztem haza
táltosok szerint kórlapom megnyugtató

most minden indulat nélkül
kizárólag a tapasztalt tények birtokában
kijelentem a szerencsepróbálások ideje lejárt
a sárkányok kártétele már nem számottevő

ezzel szemben a vártnál sokkal több
segítséget kérő ember áll a keresztutaknál
s háromnapi szolgálatért nem kapni
se paripát se csodafegyvert

ezért úgy határoztam
testvéreimmel barátaimmal
megyünk ekéért boronáért
mert búza kell liszt a pogácsához
Sóhajnyi Nap

valami ami éget
     madárszürke reggelekből
     ami kiragad
     és nekirepít az égnek

valami ami nincs még
     amiért törve fázva
     jársz útról útra
     és lenyomod a titkok kilincsét

bármi de hinni jó
     csak egy akad
     mit küld a szád
     kristályreményű szó

sóhajnyi tiszta Nap
     keltsen egy magot
     ha nem leszel
     de tőled itt marad
Hajnali inkarnáció

Mielőtt e fehér papírt az asztalra tettem
minden tiszta volt
nem szándékoztam fontos dolgokról írni
gondolataim elfordítva az évek meddőhányóiról
megállapítottam: ha nem is ideális
de neked nekem
az adott körülmények közé csiszolódott életünk
kielégítőnek mondható.

Szemem a Hármashatár-hegy fáit-bokrait mérte
figyelmen kívül hagyva az ablakot
túl a tárgyilagosságon rögzítettem
a hófoltok zsugorodóban
nedveket gyűjt a föld
elérkezett a hetednaponkénti reggeli fény szobánkba
s a szombaton halálra ítélt vekker döglötten áll
nem asszociáltam langyos nyugalomra
alvó fiunk csupasz fenekére húztam a paplant
s meggyújtva kávé utáni sokadik cigarettámat
gondolataim elfordítottam az évek meddőhányóiról
kiráztam agyam hatnapnyi gondját
s figyelmen kívül hagyva az ablakot
szemem a Hármashatár-hegy fáit-bokrait mérte
azonosítottam a hófoltokat
koordinátáimat
hogy bemérhessen a tavaszi szél
Sebek májusok

tisztaszobák vérzőszívű Jézusai idejében
amikor hörcsögpofájú törpék őrizték a kerteket
anyám hipermangánt oldott a vizeslavórban
kimosni sebeimet az út előtt

előbb a mesék maradtak el az álmok
földhöz mintázták arcomat a vágyak
összefordult zsíros kenyerekkel
felnőtté dédelgetett a század

nem maradt út vértelen
minden percemnek van halottja
gyöngyös homlokkal ébredőt
ordas csillagok követnek lopva

hogy van-e isten nem tudom
ki léptemet figyelve véd meg
de érkeznek még a májusok
és jönnek új remények
Vasárnap

fák magánya rend
kert virágsereg
sikoly utáni csend
eső csepeg

hajnal alvó kaszárnya
kókadt silbakok
nyálba futó szája
álmodik kenyérillatot

fegyverszünet béke
hat nap utáni csend
vasárnap érverése
virágkaszárnya rend
Határkövek II.

miénk volt minden álom itt
ha értünk jött az este
közös volt félelem kenyér
de nincs még semmi veszve