KUCZKA PÉTER

ÉVEKEN ÁT

A szerző válogatása életművéből

 

 

»ÖRÖKSÉGÜNK«

A sorozatot gondozza az Örökségünk Alapítvány

 

 

© Kuczka Péter

 

 

TARTALOM

A forrás

VERSEK 1942-1949 KÖZÖTT

Tegnap este
Levegő
Nincsen sziget
Öreg a gyár
Hosszú sor közepén
Több cukor
Kis dal a hídról
Kenyér

VERSEK 1950-1956 KÖZÖTT

Mindenkinek! Mindenkinek!
Nyírségi napló
A Holdhoz
Julika és Jutka
Akvárium

VERSEK 1956-1962 KÖZÖTT

Kinizsi tánca
Magyar tenger
Inkább meztelen
Hajnali négykor...
Nem tilos
Köszönet alamizsnáért
Különösség
1957. június 30.
Az utókor balladája
Följajdul Homérosz
Por
Énekelj...
A kivégzőosztaghoz
Bűnjelek
Elsötétítés után
Lelkek
Jutalom és büntetés
Első ballada
Hat puskacső
Szeretem
Ablakon át
Maradék
Eldobott aranyak
Szaggatottan
Kötél
Bábel
Csipkebogyó
Kezek
A kivégzettek paradicsoma
Meghalt Vörösmarty Mihály
Távolságok
Golgota
Itt állunk
Haláltánc
Seregek Ura

GYERMEKVERSEK

Mese a fekete varázslóról
Vakondtúrás
Anyám keze
Árnyjáték

NOVELLÁK

Találkozás egy kislánnyal
Régiségbolt
Mammutkocsonya
Sokk
Női titok
Az utolsó kenet
Platon összes művei
Olajfolt
Úton
A hídnál
Két költő
Megindultak
Fejszenyél

TALÁLKOZÁSOK

A név és az üllő
Sáncfogságban
Csipetnyi Olaszország
A sziget
Ismerkedés
Párhuzamok
Emlékezés Szabó Lőrincre
A vitázó Sarkadi

RIPORTOK

Szigetközi napló
Németh László Mezőszilason
Az előkerült város
Tűkristályok

ESSZÉK

Jegyzetek a rémületről
A szörnyeteg lelke
Pygmalion árnyéka
A Bagoly folyó
A jövő század regénye

SCIENCE FICTION

"Látod, barátom, mivé lett a Föld?"
A science fiction Magyarországon

Fehérek és fekete

 


 

A forrás

Pohár víz az asztalon. Mozgékony a mozdulatlanban. Engedelmesen elfogadja a kényszert. Átvilágítja a napfény, elnyeli, csillog, egyszerű üvegoszlop. Az üresség telítődött, a formátlan formát kapott. Nem látszik tőle idegennek, pedig önmagától ezt sohasem választja, emberi, tőle független akarat kényszerítette rá. Azonosult vele.

Sima, függőleges henger. Fénycsíkokra válik, játszik rajta a világosság. Akár foroghatna is, de nem teszi, mozdulatlanságában mozog. Enged a fény lassú változásának, akaratlanul is az idő múlását mutatja. Ölelkezik az idővel a tér.

Nézem. Nem vagyok szomjas, nem kívánom. Másféle kívánság kapcsol össze bennünket, kíváncsiságom a rejtély megfejtésének vágya. Leköti figyelmemet a látvány, meghatározott alakban az alaktalan, a minden formát elfogadó, a tízezer formájú. Hiszen lehetne kanálban, csatornában, keresztelő medencében, fakupában, pocsolyában, virág kelyhében, vasfazékban, locsoló üvegcsékben, kanyargó, végtelen csőben, bőrtömlőben, erőmű gátjai között, szomjas ember tenyerében, tűzoltókocsi tartályában, asszonyi szemben.

Rokonom. Rokonunk. Az emberi test hetven százaléka víz. Alakom, bőröm, izmaim, zsírjaim, májam, veséim, gyomrom, beleim, agyam adnak neki formát. Vagy ő határozza meg az én formáimat. Melyikünk az erősebb, ki parancsol a másiknak? Más vagyok, mint ez a pohár, nem látszom át, mozogni tudok. Közelebb hajolok, visszahúzódom. Felállhatnék, itt hagyhatnám, de nem teszem, lenyűgöz egyszerű, geometrikus szépségével. Gondolatokat indít, képeket idéz.

Esőcseppek. Ferdén hullanak a magasból, megcsillannak, futnak, kopognak a tetőkön, a leveleken, ágakon, az utca kövén, vágtató kocsik tetején, fekete és színes ernyőkön, könnypatakban, meztelen női arcokon, vonalakat húznak a börtönablak rácsai előtt, mossák a kövezetet, az eldobott kenyérhéjat, széttépett levél darabkáit, menekülő kutya szőrét, málladozó cigarettavéget, vetések zöldjét, kopár dombok homokját. Összegyűlnek a háztetőn, belefolynak a bádogcsatornába, zuhogva ömlenek a hordóba. Egyszerű formák, esés közben megnyúló gömböcskék, kisebbek, nagyobbak, majdnem egyformák. Hullanak az ég fellegeiből tavakba, folyókba, patakokba, tengerekbe. Formáikat nagyobb erők alakítják, a levegő mozgásai, a Nap fénye, folyók partjai, tengerek sziklái, hegyek repedései, a visszautasító vagy a magába fogadó föld. Ők a művészei ennek az anyagnak, munkájuk eredménye örömünk és átkozódásunk, életünk, vagy halálunk.

Nézem a poharat, testvéremet, a formába kényszerített anyagot. Számolom a rám ható kényszereket. Életem dinamikus egyensúlyának fenntartásához információkra van szükségem, tudásra minden pillanatban. Szükségleteim kielégítésére, ételre, italra, pihenésre, mozgásra, zsíros kenyérre, pohár borra, mások szavaira, testek közelségére, melegedésre, eggyéválásra, minden másnak eltűnésére. Csupa kényszer és kényszerítés, parancs és engedelem, hiányok eltüntetése, újabb hiányok keletkezése. A beáramló világ elfogadása és kizárása. Utasítások érzékszerveimnek és az érzékszervek utasításai. Látni, ízlelni, tapintani, szagolni, hallani. Jönnek a képek, színek, mozgás, mozdulatlanság, nagyság, kicsinység, molekulák, Himalája, arcok, szemek, mosolygó szájak ahogy kinyílnak, nyíljanak ki, mozduljanak, közeledjenek. Felém nyújtott kezek, futás tőlem, öklök, mutató ujjak, felém botorkáló lábak. Kényszerek, az enyémek és másoké. Nem akarok tapintani, de tapintok, bedugom a fülem, de hallok, ki kell nyitnom becsukott számat, behunyt szememet. Belső és külső parancsok mozgatnak, mert nem szabad lezuhannom a kötélről, meg kell tartanom egyensúlyomat, a lehetőségek és szükségletek egyensúlyát.

Gyúr, korongján forgat, formál az idő. Megy az óra mutatója, kivilágosodik, elsötétedik a világ, fut a teknősbéka után Akhillész, kopik a ruha, emelkedik a por, születésnapok, kihagy az emlékezet, ritkulnak a csontok, sűrűsödik a vér, hány dobbanás van egy percben, hány másodperc száz betű leírása, a halálraítélt három perce, amíg a tojás megfő, zuhanás a negyedik emeletről, évezredek, évek, órák, másodpercek, a végtelen egy pillanata, egy pillanatban a végtelen, hat óra, kelj fel, tizenegy óra, aludj, tizennyolc éves vagy, dolgozz, hatvanöt éves vagy, pihenj, hallgasd a tücsköket, ugorj ki a lövészárokból, istenem, de régen láttalak, ez is meghalt, az is meghalt, de megnőttél, kicsikém, pontosan négyre várom, már megint elkéstél, örökké a tied vagyok, az út, amit a fény egy év alatt megtesz.

Kerítéseket, falakat, árkokat húz körém a tér. Meghatároznak szobám köbméterei, az utcák hossza, a szélességi fokok, a földrész, a kút az udvarban, a Kárpátok gerince, a homok a játszótéren, a templomok padlása, a sarok, ott várlak, a dunántúli dombok, a diófa két vastag ága, a konyhában az asztal, kilátás a Parlament ablakából, a vonat mellett elfutó erdő, a pisai torony, a tengerre vezető autóút, idegeneknek belépni tilos, zuhan a repülőgép, kérem az útlevelet, kérem a személyit, magát ki hívta ide, behajtani veszélyes és tilos, tessék befáradni, mért nem kopogtattál, hol a kulcsom, ez itt a tenger, csak lassan, okosan Peti fiam, a gömb minden pontja azonos távolságban van a középpontjától, kétszer kettő négy, két köbméter, két köbméter, lép, lép, lépeget, még, még, még egyet.

Nézem a poharat, de már nem látom. Fénye kiterjed, szétfolyik, mozdul, gomolyog, árnyak tűnnek fel benne, hangok hallatszanak. Nem kísértetek, élő alakok, arcuk egy-egy pillanatra megvilágosodik. Igazgató, szerkesztő, filmrendező, miniszter, tanácselnök, PB tag, főtitkár, kolléga, kolléga, kolléga, kihallgatótiszt, szervező titkár, csupa ismerős, mosolygós, szigorú, jótékony, kegyetlen, erőszakos, megértő, elfogadó, elutasító, csupa nem, csupa tilos, csupa lehetetlen. Mozdulnak, egyetlen arccá olvadnak. Társadalom a nevük, Párt a nevük, Irányítás, Határozat, Nyilatkozat, Parancs a nevük, rámnehezedő Kényszer a nevük. Alaktalan pohárba öntenek, fala átláthatatlan, szürke, fekete, vörös foltokkal tarkázott maszat, betűi villognak, félre, félre, aki rámnéz csak ezt látja, elfordul, nem ismer, sohasem látott, ki vagy te, mit akarsz, hát nem tudod, nem nálunk, nálunk semmiképpen sem, hiszen ott voltál, felszólaltál, kiabáltál, belekeveredtél, vezetted, követted, kívántad, leírtad, nem, veled nem, elmondjam rólad, tehetségtelen, felkapott, üres, rossz, sematikus, tudatlan, ilyen vagy, jövőd, jövőd, múltad, múltad, állj el onnan, nincs helyed, nem is lesz, ez itt a kerítés, ez a fal, ez az árok, ne is próbáld, nem tudod átugrani. Szorítanak egyre jobban, érzem a markukat, már nincs arcuk, nincs szemük, nincs fülük, nincs orruk, hajtanak a láthatatlan labirintusban, töltött puskával lesnek az erdő szélén, vízbe nyomják a fejemet, fölengednek, aztán újra a vízbe, és mindenki a szövetségesük, az éhes gyerekek, a rémült asszony, az eltűnt barát, az utcasarki kéregető, a házmester, a fűszeres, a pénztáros, a stoppolt zokni, a lyukas cipő, az eltört pohár, az eladott könyv, a kopott írógépszalag, a megfordított másolópapír, a kétforintos kolbász, a hallgatás, a némaság, a csönd.

Kényszerek. Csillan a pohárban a víz, emlékeket idéz, ablakot nyit, eltörli a keserű képeket, befelé mutat, belém egészen mélyre, még beljebb, még beljebb, menj messzire, süllyedj le, szállj fel, te vagy, nincs más, ez az egyetlen út, zsugorodj össze, tágulj világgá, voltál már csillagos ég, felhők lovasa, szelek pásztora, tenger dagálya, tiszavirág gomolygása, felvonuló menet, falusi lakodalom, üres kiterjedés, végtelen véges, keress, találd meg, ott van, gondolj rá, semmi más nincs, találkozz vele, olvadj beléje, te vagy az is, a mustármag te vagy, az vagy, aki vagy, lásd azt a képet.

Domboldal. Névtelen fák, lombosak, tűlevelűek, bokrok piros bogyókkal, fölfelé futnak, egymásba kapaszkodnak, szétválnak, árnyékot és napfényt kevernek maguk alá, remegnek, susognak, halkan, dallam nélkül, ringatóznak, eljátsszák a zöld minden árnyalatát, szürkét, feketét, kéket mutatnak, mindent csöndesen, semmi rikító, semmi nyers, csupa sóhaj, csupa megnyugvás az egész, duruzsoló hallgatás. Patak vezetett ide, vékonyka, bujkáló erecske, füvek között, ismeretlen virágok alatt felcsillámló víz, hangja csengő, formája tánc, hív, irányít, fogná a kezem, ha volna keze, szemembe nézne, ha volna szeme, megcsókolna, ha volna szája, nincs, nincs, de fogja a kezem, szemembe néz, belém néz, megcsókol, elviszlek a domboldalra, elviszlek a forráshoz, betyár mosdóvizéhez, vándorlegény szomját oltóhoz, elviszlek a szépséghez.

Víz buggyan ki a földből. Víz az embereknek, a csoda megtestesítője, költők ihletője, keresztvíz, szájöblítő, fenékmosó, tisztogató, borlágyító, krumplileves, rántott leves, az utolsó korty, anyaga verítéknek, vizeletnek, jeges árnak, járhatsz rajta, próbáld ki, úszhatsz benne, nyelheted, ihatod, bárkát ácsolhatsz az állatok minden fajtájának, hogy rábocsásd és túléld, mert föntről el akar pusztítani, de lent megsegít. Kicsi vagyok, de egy vagyok az egésszel, hömpölygő folyókkal, végtelen tengerekkel, elbújok és menekülsz, előkerülök és letelepszel, viszem az ártatlanok hulláit, táplálom gyilkosaikat, csavard meg a csapot, sugárban zúdulok belőle, én vagyok a víz, az élet, a szépség.

Bámulta az ember a forrást. Utánozni próbálta, nyomását felhasználta, és szökőkutat épített, magasba törő sugarak játékát, bronz delfinek mosdatóját, márványmenyasszony korsójából csorgadozó mozgást, nereidák fürdőjét, fölébe hajló, örökké szomjas vadászkutyák itatóját, száz és százféle formát, hogy bámulhassa, hogy azt hihesse legyőzte, mert formátlannak hitte s lám formába kényszerítette, s most tetszése szerint "árad és apad", kőmedencéket rakott alája, tetőket föléje, vadászok, nimfák, pisilő gyermekek, hősök, mártírok, istenek szobrával vette körül, szebbé akarta tenni a szépséget, versengett vele, ura akart lenni és engedelmes szolgája lett.

Itt van a domboldal, itt van a forrás. A forrás, amelyet kerestem, s amelyhez eljutottam. Eleven a felidézett kép, hatalmas. Felhőtlen, sötéten kék az ég, alatta széles a domb. Ellentétes két alkotórész együtt és mégis külön, élet határvonallal, felfelé szúró kemény ágakkal és lombokkal a tetőn, az élet erőszakos jelenlétével, a terjeszkedés vágyával, a szaporodás és növekedés szándékával, örökkévalóságra törekvő akarattal, reménnyel és kudarccal. És lent, a domb alján, méternyi magasságban a forrás, a hozzávezető patak táplálója.

Szűkítenem kell a képet. Legyen álló formája, két méter magas, egy méter széles tábla, ennyi elég a vizsgálathoz, a forrás titkának, értelmének megfejtéséhez. Megakadok. Talán festő kellene, aki vászonra viszi, festékkel rögzítve, megmerevítve a mozgást, így segítve a mérést kompozícióval, szerkezettel, színekkel, árnyalatokkal, de halottá válna így a kép, nem a látványt közvetítené, hanem a művészt, képességeit, érzelmeit, gondolatait, a látvány és szemlélője közé lépve. Nem kell, nincs rá szükségem, nekem az eredeti kell, közvetlen környezetében a forrás, ismerni akarom formáját, szerkezetét, természetét, mozgását, színét, hangját, szépségét.

Bezárom az általam meghatározott keretbe. Nem tehetek mást. Ha később olyan összefüggésekre bukkanok, amelyek kilépni kényszerítenek, s elképzelhető, hogy ilyenek lesznek, akkor még mindig tágíthatom a vizsgálatot.

A látványból kell kiindulnom, ahhoz kell ragaszkodnom. Ismereteim alapján mehetnék növénytani, földtani, geológiai, földtörténeti, biológiai, meteorológiai, geometriai, vagy akár élettani kutatások felé, hiszen a forrás természete, anyaga, környezete, története mindezt lehetővé tenné, sőt bizonyos értelemben megkívánná, de engem csak a látvány érdekel, az, hogy miért adja a szépség élményét, akár ősi élményét akkor, amikor megtanultam és megszoktam, hogy ezt az élményt emberi alkotásoktól, festményektől, szobroktól, versektől, zenétől kapom, az utóbbiaknál papírra nyomott, vagy másképpen leírt jelek formájában is, a szememen keresztül.

A látvány középpontja a földből, a domb aljától körülbelül egy méter magasan kibuggyanó, a szelíd lejtőn magának utat ásó víz. Kerekded nyíláson át hagyja el a földet, ezt a nyílást különféle fajtákhoz tartozó növények, füvek veszik körül, száraikkal ráhajolnak a vízre, némelyik apró sárga és kék virágokkal díszes, ezek azonban nem feltűnőek, közel kell hajolnia annak, aki élvezni akarja a piciny szirmokból összeálló kecsességet, finomságot, azt a mozdulatot, mert ezt nem lehet másnak nevezni, amellyel a füvecskék szárai és levelei öntudatlanul, de feltehetően szükségletnek engedelmeskedve a szomjukat akarják oltani. A növények szelíden követik a medret, amelyet a víz magának teremtett, lentebb már mások, magasabbak, mint a nyílásnál, száraik, leveleik, virágaik között néha eltűnik a kezdet kezdetén alakuló patak fénye, egyesek megfürödnek a habokban, a mozgást kissé átalakítják. Rendszert felfedezni nem lehet, be kell érnünk azzal, hogy a nyílás körül rövidebbek a füvek, több rajtuk a virág, lentebb magasabbak, erőteljesebbek, mintha jobban táplálkoznának. A víztől távolodva apró bokrokat, mellettük, akár a domb alján, széles, duzzadt lapuleveleket látunk. Rápillantva a forrás környezete egységesen zöld, közelebb hajolva felfedezhetjük ennek a színnek minden árnyalatát a halványan sárgástól egészen a majdnem feketéig, az apró virágok színességét, pirosát, kékjét, aranysárgáját elnyomja a levelek és szárak harsánysága. Elgondolkoztató, hogy amíg a patak partján magas, erőteljes növények tarkább világa, bogáncs, lapu, keserűfű, pásztortáska, csalán, mezei sóska, csillaghúr, kakukkfű, boglárka, kutyatej kíséri a vizet, addig a forrás közvetlen környezetének a látványa szelídebb, s ennek talán magyarázata lehet, hogy a víz bősége nem okvetlenül eredményez dúsabb, bujább vegetációt. A kép mindenesetre ezt mutatja, a növényvilágnak ez a formálódása a középpont, a földből előtörő, életadó anyagra mutat, s a nyílásra, amelyben ez az anyag megjelenik.

Hogyan keletkezhetett ez a nyílás, amely inkább oválisnak, mint kereknek mondható? Nem ovális, nem kerek, földből, kövekből alakított nyílás, csiszolatlan szélekkel, közelről finom cikk-cakkokkal rajzolt vonal, fél arasznál nem nagyobb átmérővel, eredetileg nem létezett, legfeljebb mint lehetőség, s ezt használta fel a mélyből feltörő víz, erőszakosan nyomakodva, hogy a felszínre, a világosságra, a napfényre jusson, mert formát keresett, mert a domb mélyében már nem találta a helyét. Tudatot, szándékot, akaratot feltételezni oktondiság, hiszen csak anyag, engedelmes és engedetlen, erős és gyenge, csak hasonlatokkal meghatározható.

Kibuggyan a víz, kristálytiszta, fényes, halkan duruzsol, igen, ez elképzelhető, mert a mozgás hangot eredményez, ütközik a földhöz, csorog lefelé, ritmusa is van, muzsikál, hanglemezre kéne venni, felerősíteni, meghallgatni, kottáját leírni, hangversenyen lejátszani. Ez is része a képnek, aprócska eleme együttes szépségének, a megfejtésre váró titoknak. Átlátszatlan a víz, ezer gyűrődése, hulláma veri vissza a fényt, mindig változó, nincs törvénye, szabálya, sohasem ugyanaz, mégis ugyanaz, sokféleségét a nyílás határozza meg, amelyen áttört, és a mélység, az út, amelyen át ide a szabadba érkezett, ki tudja, honnan, milyen barlangokból, földalatti tavakból, sziklák közé szorított messzeségekből, évmilliók során összegyűlt vízcseppek tömegéből, megolvadó jégből, vulkáni tűz forralta gőzből, földtörténeti lerakódásokból, rétegek szorításából, meghatározhatatlan távolságokból, a görög szigetekről, az Északi Sarkról, a pampákról, alpesi lavinákból, déli mocsarakból. Történetét megállapítani lehetetlen, laboratóriumi vizsgálatok sem adnának eredményt, összetétele hidrogén, oxigén, számtalan más elem, vas, nátrium, kálium, és vegyületek, kationok, anionok, ki tudja még, mi minden, arculata van, de múltja ezzel együtt sincs, itt, ezen a dombon született, bújt ki a napra, rokonom, testvérem, testvérünk, mert szabadulni akart és mozogni, mert erre kényszerült különben is, akár akarta, akár nem.

Kibújt az Anyaföld mélyéből, méhéből, elkezdte életét, az első pillanatban talán sikoltott, kiáltott, az elszakadás fájdalmától, de azonnal elindult és most már története van, patakká lett, medret keresett és teremtett, életeket táplált és talán pusztított, csörgedezik a keskeny völgyben, kijut belőle, emberek települnek a partjára, isznak belőle, lovakat itatnak, megmosdanak benne, beletaposnak a csizmájukkal, menekülők futnak át rajta, belezuhannak, vér keveredik a habokba, piszok, edények és ruhák mocska, papírhajó úszik a tetején, rákok telepednek meg partjának apró üregeiben, lentebb malmot hajt, csónakot visz, halak siklanak, szaporodnak benne, halászok húzzák a hálót, és megy, megy, ömlik, folyik, árad, befagy, ömlik a folyóba, egyikből a másikba, aztán a tengerbe, onnan az ég magasába, felhő lesz belőle, elnehezül; hajtja a szél, villámlik, zápor, vihar, jégeső, szitál, zuhog, szakad. Vízcseppek, esőcseppek, rétekre, mezőkre, erdőkre, hegyekre és erre az elképzelt dombra és a dombon eredő megfejthetetlen szépségű forrásra.

Elmosódik a kép. Csillogó, fehér folt marad a helyén, lassan összehúzódik, még gomolyog, küszködik, fényei elszürkülnek, megmaradásuk reménytelen, mégis próbálkoznak, hiába, eltűnik a domboldal, eltűnnek a fák, a bokrok, a virágok, a határvonal az ég és föld között, a széleslevelű lapu, még egy-két fűszál marad, aztán szétfoszlik, a víz még csillog, de már mozdulatlan.

Ülök, nézem a pohár vizet. A szépség elmondhatatlan, megfejthetetlen, elemezhetetlen, darabokra szedhetjük, geometriákba kényszeríthetjük, mérhetjük, elemeit számolhatjuk, cseppekre bonthatjuk, nem jutunk hozzá közelebb, az értelem csak számol és nem érez, a gondolat átformálja valami egészen mássá, megfagyasztja, elhidegíti, lekaszálja, boglyába gyűjti, másik világba emeli és elveszíti. Csak fogalmak maradnak, az egykor élő test darabjai a boncolóasztalon, a szétszedett és összerakhatatlan szerkezet.

Itt van előttem üveghengerében a belekényszerített elem, az örökmozgó a mozdulatlanban. És itt vagyok én, létrehozóim erőinek engedve, idegen akaratoktól formáltan, félelemben és gyáván, mert tudom, hogy egyetlen módon, önmagam önerejű megszüntetésével szállhatok szembe azokkal az erőkkel, amelyek markukba szorítanak, elveszik tőlem a szót, tiltják testi, lelki, szellemi mozgásomat, társadalomnak, kormánynak, pártnak, a nép érdekei, az én érdekeim megszemélyesítőinek mondják magukat hazugságok, hatalom, pénz és erőszak páncélja mögött, és lesnek és látnak, és hallgatnak és hallanak, és tudják, miért szólnék és miért nem, és szövetségesükké teszik környezetemet, családomat, barátaimat, ismerőseimet, és belém fojtják érzéseimet, gondolataimat, és "Beírtak engem mindenféle Könyvbe" "És nem sejthetem, mikor lesz elég ok", és kavarog mélyeimben a harag és a rémület, és átváltozom és felejtek, tudatom alá gyömöszölök, embereket, neveket, eseményeket, szépségeket és gonoszságokat, hazugságokat, igazságokat, torzalak leszek, bicegő és púpos, megvetem magamat és menekülni akarván megvetem a világot, és nincs kiút.

Ülök és nézem a vizet üveghengerében.

A forrás képe eltűnt.

1991

 

VERSEK 1942-1949 KÖZÖTT

Tegnap este

Tegnap este, hogy kinyújtóztam,
- mint ravatalon a halott,
meghitt és mégis merev pózban,
s tán a szívem is hallgatott,
íme, váratlan nőni kezdtem,
váratlanul és hirtelen,
a házunknál nagyobbra nőttem,
nem tudom, hogy történt velem.
Már nem tudom pontosan hogy volt,
hegynél nagyobb lett kezem,
szemem a tavaknál nagyobb volt
és átléptem a tengeren.
Mint cseppfolyós gáz ha kiömlik
s párologni kezd a szabad
levegőn, úgy nőttem én is,
az űrbe dugtam karomat.
És nőttem, jobban, egyre nőttem,
tudtam, hogy az ég én vagyok
és tudtam, hogy bennem kerengnek
a nap, a hold s a csillagok.

 

Levegő

A nadrágszíjat három lyukkal
beljebb húzta horpadt hasán.
Kövér henteslegények roppant
húsokat hordtak mázsaszám.

Kidülledt szemmel nézte a
meztelen női lábakat.
Éhségtől homályos lett
a tisztán tartott kirakat.

Más ember ilyenkor verekszik,
nem gondol családjára sem,
de ő továbbment. Szertefoszlott
a levegőbe. Úgy hiszem.

 

Nincsen sziget

Mindegy, hogy Thule, vagy Rapa-Nui
a sziget neve, nem vonulhatsz vissza
büntetlenül, mert hiába fogod be
a füled, hallanod kell, szól a tenger.

Hallanod kell és válaszolni kell,
nem bújhatsz örökké barlangsötétbe.
Partjaidat harsogva körülömli
s te egy csepp vagy a tenger anyagából.

 

Öreg a gyár[1]

Sokan meghaltak gyárunkban és elsején az özvegyek
jönnek, a pénztárhoz állnak s a kegydíjukat felveszik.

Öreg a gyár, kilencven éves. Már sok mindenkit megevett,
mert minden évben megesik néhány üzemi baleset.
Vagy másfél évvel ezelőtt meghalt az öreg Rezsek is,
ráeresztették a gőzt, lemarta a húsát a víz.
Egy másik rozsdás szögbe lépett, nem kezelték, belehalt,
Waschnernak térdét törte el valami vasdarab.
Somogyit az ostrom alatt, míg munkahelyén dolgozott,
beomló tető nyomta szét, nevét egy tábla jelzi ott.
Ismertek, ismeretlenek, megrokkantak, meghaltak itt.
Az áprilisi forgalom kerek két millió forint-

ezt mutatják a könyveink - és elsején az özvegyek
jönnek, a pénztárhoz állnak s a kegydíjukat felveszik.

 

Hosszú sor közepén

A fazekas elvesz a nagy halomból
egy marék nedves, sima agyagot.
Kis kúpot csinál belőle, korongol,
ügyesen formál vázát, fazekat

s az elvett maréknyi agyag helyébe,
hogy egyforma maradjon a halom,
- gondolva a fiára s a jövőre -
odaragaszt a másik oldalon.

Ezt teszik immár nemzedékek óta
a jövőbelátó fazekasok.
Az agyag érik finom, porhanyóra.
Nagyapjára emlékszik, s meghatott

az unoka s rá az ő unokája
emlékszik hálásan. Hosszú a sor.
Mikor elvesz az egyik a halomból,
visszateszi a másik oldalon.

Ezt teszem én is. Ezt teszik a költők,
egymás után a sok-sok nemzedék.
Segítünk mi az utánunk jövőknek
és őseinknek fogjuk a kezét.
A halom itt van. Elveszek belőle.
Készítek vázát, csuprot, fazekat.
Jól esik a víz és a bor belőle
s beléteheted a virágokat.

 

Több cukor

Bádogból vert szavak értéke ma kevés.
Üresek, semmi sincs mögöttük.
Építünk. Első a többtermelés
és mert munkámhoz tartozik ez is
a gyártásról grafikont készítettem.

Láttam a gyárakat és azt, hogy a cukor
hogy készül. Szépek a havas hegyek,
de hidd el, engem jobban meghatott
a fehér dombokba feltornyozott
cukor, mint bármi, amit eddig láttam.

A kisleányom járt ott az eszemben
s szerte az országban a sok gyerek.
Nőnek. Az ételükbe több cukor jut.
Nőnek. Keményebb lesz tőle a csontjuk
és több lesz a mosoly nyitott szemükben.

 

Kis dal a hídról

Nedvesen csillog rajt a mínium.
A szürke salaktöltés füstölög.
Megállok és csöndesen bámulom,
oly friss, hogy szinte érzik: még meleg.

Ez híddá vált emberi kapcsolat.
Még új. A formái is merevek.
Átfut rajta a hajnali vonat.
S a táj? A táj is majd hozzászokik.

A szerelmesemtől most váltam el,
ő alszik meleg ágyában tovább.
A míniumvörös nap égre kel
s beragyogja a töltés oldalát.

 

Kenyér

Anyám valahol lisztet szerzett,
kovászolt, gyúrt és szaggatott,
több legyen, - krumplit tett bele,
s hogy jobb ízű - köménymagot.

A pékhez ketten vittük el,
a négy éves öcsém meg én,
fülünket csípte a hideg.
Hó volt a házak tetején.

És hogy a kenyér meg ne fázzon,
anyám kendőjét tette rá.
A péknél meleg duruzsolt.
Apám otthon járt fel s alá.

Mikor kisült, a kenyeret
a kövér pék nem adta ki.
- Duruzsolt nála a meleg. -
Azt mondta, hogy pénz kell neki.

Mentünk haza a kenyér nélkül,
anyánk éppen padlót mosott,
a függönytelen ablakon
beragyogtak a csillagok.

Holnap elhozzuk - szólt apám.
Öcsém a fülemhez hajolt:
- Holnapra kihűl a kenyér. -
Éppen karácsony este volt.

 

VERSEK 1950-1956 KÖZÖTT

Mindenkinek! Mindenkinek!

Részlet

(5) Döcögve futott velük a vagon
     tajgákon át és sós síkságokon.

     Ködbe merült el a nyírfacsoport,
     dobogó lovak rúgták fel a port.

     A hullámvonalban elsuhanó
     drótokon futott mellettük a szó.

     Falvak, kupolás, tornyos városok,
     egy patakparton három nő mosott,

     csípőre kötve bő szoknyájukat.
     Futott, döcögött, futott a vonat.

     Volt olyan, aki hatalmas szakállal
     jött és a vállán rongyos tarisznyával.

     Egy másik kopott atillában - keshedt
     szövetéről a paszomány lefeslett, -

     gyermekeinek fából faragott
     ökröket s édesgyökeret hozott.

     Egy tanyasi a zöldbozontú tajgák
     tájáról kicsi, nyírfa balalajkát.

     S este, mikor nehéz volt a beszéd,
     kivette csendetoltó hangszerét,

     mely sírni tudott, mint a rengeteg,
     s rajta paraszti nótát pengetett.

     A homály elrejtette arcukat,
     gondjaival mind magáramaradt,

     s elhagyva a döcögő vonatot,
     gondjaival mind előrefutott.

     Már gyerekét és asszonyát ölelte,
     sarokba letett kapáját kereste.

     Gondolkozott, szíve sajgott belé,
     volt hadifogoly jött hazafelé.

     Az idő múlt. Vágya s aggodalma nőtt:
     "Lesz-e otthon föld, s eltart-e a föld?"

     Kívül szakáll és megkopott gúnya,
     a szívekben kérdések sorozata.

     Halottakért és szörnyű évekért
     kongatott a kérdés: "Miért? Miért?"

     Döcögött, futott velük a vagon,
     sztyeppéken át és szükséghidakon.

     Néha a mozdonyt holtvágányra tolták.
     "A felrobbantott síneket javítják."

     S néha, mint integető búcsúzó,
     kísérte őket tompa ágyúszó.

     Gondolkoztak, a szív sajgott belé,
     hadifoglyok jöttek hazafelé.

     Volt olyan is köztük, ki megkopott
     tarisznyájában könyveket hozott.

     Egy másik, amíg lelke hazaszállt,
     hallotta megint egy férfi szavát.

     "Munkásnak kenyeret s a meggyötört
     parasztoké legyen az úri föld."

     Mondatfoszlányok. "Minden hatalom..."
     "Szabadság, béke, föld, forradalom."

     S a Vörös Térről magyar falvakig,
     lebonthatatlan így épült a híd.

     Döcögött, futott velük a vagon,
     erdőkön által s át határokon.

     Vágyból, emlékből így épült a híd,
     mert mindegyikük hozott valamit.

     Volt olyan, aki csak kérdéseket,
     a másik tarisznyában könyveket,

     és, kiket küldtek ölni, dúlni, másra
     jöttek most haza, új honfoglalásra.

     1953

 

Nyírségi napló

1   Valahonnan a végtelenbe csorgó,
     sárga földekről, a szomorúság
     megülte tájról, hol a napraforgó
     csak barna üszökké perzselt virág,
     ahol a krumpli sorvad a homokban
     s a kukorica még szárán aszik,
     oly messziről, hogy nem is tudni honnan
     halk nótafoszlány botlott fülemig.
     Hogy nóta volt, vagy dallamos kiáltás,
     nem engedte tudni a messzeség,
     a fakó földek, akácok s a csámpás,
     rozzant tanyák s az októberi ég, -
     de mintha egy kortytól a szomjúzónak
     teste és lelke új életre kel,
     szóltam magamhoz: Embere a szónak,
     hallgasd csak, ott valaki énekel.
     Ha pillanatra is, hát hogy feledted
     éppen panaszok, s kínok közepett,
     míg föld van alattad és ég feletted
     a nagyszerelmű, harci éneket?
     És ha énekre nem telne erődből,
     akkor kiálts, mert talán az segít,
     hisz hangod van és szíved dörömböl,
     hogy tedd az idő nagy parancsait.
     Az őszi ég alatt sárgák a földek
     és mint a gaz, nőtt a vonakodás,
     a napraforgók között a szél csörtet,
     és elhagyatott a kukoricás.
     Jó rendelet jön s gyakran gonddá torzul,
     amíg eljut a messzi falvakig.
     De az akarat a baj ellen fordul,
     a Pártbizottság fenn van hajnalig.
     Itt még valaki munkárahajolva,
     - tán krumplit szed, tán tartja az ekét, -
     a messzeségben rágyújtott a dalra,
     halld meg és folytasd hittel énekét.

2   "Jó tanulás épít új országot nékünk!" -
     dalolja a falon a felirat.
     Az olajos padlón falhoz támaszkodva
     férfiak kuporganak.
     Újságpapírba sodort cigaretta
     izzik a bütykös, nagy ujjak között,
     padokban asszonynép, fejük felett a
     két petróleumlámpa füstölög.
     Künn sötét van, itt benn a csönd.
     A tréfa forrása sem bugyog.
     Komor parasztok mélyrehajtott fejjel
     rágják a napraforgót és a tökmagot.
     Hányszor ültek már pásztortüzek mellett,
     vagy árokszélen ilyen szótlanul,
     konokul nem tették, mit tenni kellett,
     s kérdésre is hallgattak válaszul.
     Nagyrészük most is hallgat, meg se szólal,
     csak megbújik a csönd sűrűiben,
     és idegesen nevetnek a lányok,
     mikor kiáltva szól valaki: "Nem!"
     Az igeneket és nemeket számláljuk,
     együtt marad-e a szövetkezet?
     És nézem a sok gondolkodó arcot,
     néma szájat, beszédes szemeket.
     Mért is nem tudom megmondani mindnek,
     a csökönyösnek és az elvadult
     konoknak is, hogy markolja a lábát,
     akár a csapda, vasfoggal a múlt,
     mert nem ellenség talán egyikük sem,
     csak sebei nem gyógyultak a zordon,
     sovány években s marja lelküket
     boldogtalanság és magántulajdon.
     Csak nem tudják még pontosan: övék
     az utolsó fűszálig ez az ország,
     a becsület, a föld, a víz, az ég,
     s nem tudják, hogyan fogják kézbe sorsát.
     Itt ülnek s a maghéjat köpködik,
     a füst, az éj s a múlt sűrűiben,
     "Nem! Nem!" - mondják, csak néha némelyik
     mondja fontoltan és lassan: "Igen!"

3   A harag hangján kéne szólnom rólad,
     fonván szavak csördítő ostorát,
     mert hibáid bozóttá bokrosodtak.
     És én nem tudok lesújtani rád.
     Így beszélsz: "Semmi baj sem volt odáig...
     és akkor az a Nagy Imre-beszéd...
     táncoltunk régen hajnalhasadtáig...
     s ez elvette a parasztok eszét...
     Szerettek engem - mondod - s most leköptek,
     karót ragadtak, vasvillát, botot...
     Hát ezt érdemeltem, elvtárs, te mondd meg... -
     és ráncokba fut össze homlokod.
     Hallgatva nézlek és ahogy neked fáj,
     fáj nékem is a túlgyors ébredés.
     Tánc és szeretet után szinte mindjárt
     reccsenő karók s arcul köpködés.
     Fáj nékem is négy évi szorgos munkád,
     virrasztás éjjel, tízezernyi gond,
     s hogy nem tudod ma, mi volt az igazság,
     s hogy van, aki becsületedbe ront.
     Hisz veled együtt voltam mindig én is
     munkában s osztályharcok sűrűjén,
     vidám napokban s gondok éjjelén is,
     te is tetted, amit tettem én.
     Együtt hibáztunk, elvtárs, te a járás
     gazdájaként, én mint a nép szava,
     és nálad nem megy most az őszi szántás,
     s én alig tudok verset írni ma.
     De azt mondom, hogy ha nem is felejted,
     arcodról azért töröld le a nyált.
     Emberek vagyunk, akik tévedhettek,
     kijavítjuk és úgy megyünk tovább.
     Csak akkor, ha hibáidat nem érted,
     nem tudod, mit tégy s nem látsz túl a mán,
     és most a tennivalókról beszélek,
     nézz csak körül, micsoda munka vár.
     A te hibádból és az én hibámból
     a rossz a jóval együvé vegyült.
     Hát ki hozza ezt rendbe igazából?
     Kinek kell jóvátenni ezt? Nekünk!
     Lássunk dologhoz, úgy ahogy a többi,
     vad télben, vagy rekkenő melegen.
     Elvtárs, én téged nem tudlak megütni,
     de hibáinkat nem feledhetem.

4   Az öregasszony megállott a dűlő
     sarkán a vedlett akácfák alatt,
     oly szürkén, mint egy vizekbe merülő
     roncs ág, vagy hétköznapi gondolat,
     s tompán, mintha a föld szólalna meg
     beszélt, szórta a panaszt és az átkot, -
     ezt a jajokkal és istennel kevert
     vad litániát, sötét miatyánkot.
     Keskeny válláról csengve földre csapta
     a munkától kifényesült kapát,
     és vékony öklét úgy döfte magasba,
     akár a szélben országúti fák,
     és szájából, e fogatlan üregből
     szaggatottan és csúnyán bugyogott,
     mintha a gyomor nehéz ételt vet föl,
     a zokogással elkevert szitok.
     Mert zokogott már. Rázta tehetetlen
     dühe és mindenféle fájdalom,
     hogy nem tud gyógyszert adni a gyereknek,
     s nem lesz öregségére oltalom,
     s hogy eddig be nem teljesült remények
     szítták erejét és a föld s a nap,
     és hatvan hosszú és keserves évet
     nyögött az élet igája alatt.
     És zokogott a kicsi öregasszony,
     már nem átkozott senkit, csak magát,
     megvert kutyaként nyöszörgött panaszlón,
     remegve, mint az országúti fák,
     csitult lassacskán, a fekete kendőt
     arcába húzta, aztán vontatott
     léptekkel - mert várta a szedetlen föld, -
     minket a dűlő sarkánál hagyott.
     Elvtársak, ott az északi falukban,
     hol gyárak füstjét nem viszi az ég,
     hol nem dörög vasút, és nincs még villany,
     megláttátok-e ezt a nénikét?
     Nektek kell lenni jó szónak és tettnek,
     emberi fénynek a villany helyett,
     kultúrának, könyvnek és szeretetnek,
     mely mutat eljövendő éveket.
     Gondoljátok meg jól, ti ott a Pártot
     jelentitek s a segítő Hazát.
     E síró öregasszony az anyátok,
     űzzétek széjjel gondjai raját,
     hogy szép öregség legyen a jutalma,
     s mosoly lengjen a tisztes ráncokon,
     mikor magát süttetni a kispadra
     kiül tavasszal a zengő napon.

5   Az árnyakat az ösvényre tapodják
     a sárga nap futó kerekei,
     odébb a bokrok poros, konya lombját
     szürkeszakállú kecske legeli,
     csak néha moccan, szájaszélét nyalja,
     mint régi duda, nyekereg, mekeg.
     Kakukkfű és bürök burjánja takarja,
     a temetőben a kereszteket.
     Fakeresztek. Itt talán hét határban
     nem találsz követ parittyába se,
     s hiába keresnél nevet a fában,
     víz málasztotta, szél gyalulta le,
     az idő elkorhasztotta a lécet,
     a belérótt betűket ne keresd,
     feledés borítja már az emléket,
     akárcsak élő arcokat az est.
     Míg barátaim előre siettek,
     egy pillanatra én megálltam ott,
     hogy e süppedt síroknál tisztelegjek,
     szerényen s büszkén, köszöntvén a port,
     porát azoknak, kiket elfeledtek
     az unokák, és a dédunokák,
     hogy névtelennek köszönjek helyetted,
     mélyen hajolva, népem, nagy család.
     Nem fájdalom görnyesztett s nem szomorgó
     melankólia, hanem tisztelet,
     és úgy éreztem, raknék én e foszló
     fejfák helyére jó márványkövet,
     s e régen halott parasztok poránál
     drága lobogót földig hajtanék,
     mert tudom én, hogy jövendőnkbe szállván,
     visszük magunkkal őseink szívét.
     Mert tudom én, hogy miről álmodoztak
     az ekénél s mikor a csillagok
     fénye alatt könnyeik záporoztak,
     mégis reményt vetettek, mint magot.
     A reményüket bennünk, fiaikban,
     kik igazítják majdan a világ
     ügyét és baját sugaras napokban,
     teszik, mit nem tehettek az apák.
     Mi tesszük is, mert erő és tehetség
     az élet törvényével összefog,
     és tetteinket s őseink hitét még
     magasra tartják majd a századok,
     melyekbe az jut, éveket repesztve,
     és halhatatlan élettel teli,
     ki napjaiban nagy munkára kelve
     az apák álmát s vágyát tiszteli.

6   Debrecenben egy padra telepedve
     az égre fordítottam szememet,
     talán, mert vágyódtam a végtelenre
     e városban, hol döngő verseket,
     rezes ritmusokat dobolt a lelkén
     egy komoly füvész: Fazekas Mihály,
     és életről meg halálról merengvén
     rózsák közt Csokonai szobra áll.
     Mondom, az ég felé néztem a térről,
     de, mint a könnyen s gyorsan fáradó
     ember, ki síkról meredekre tér föl,
     mint jókedélyű, csendes utazó,
     szemem nagyon hamar megállt pihenni
     egy vasbetonház szürke oldalán.
     Nem nagy dolog vonzott. Köznapi. Semmi.
     Egy férfi és mellette egy leány.
     Az erkély, mint egy nagyobb fecskefészek,
     a ház falához biztosan tapadt,
     ők egymás végtelen szemébe néztek,
     tükörbe, amely villant vágyakat,
     tükörbe, amely csillogóbb az égnél,
     mert benne van a múlt, jövő s jelen,
     tükörbe, amely szebb minden tükörnél,
     mert élő értelem és érzelem.
     Ó, közönnyel bírkózó régi költők,
     tüdővészben elpusztult dalnokok,
     kik korotokban érezvén a börtönt,
     lantot verve nekünk daloltatok,
     nem szívhattátok mélyre a szabadság
     oxigénjét s nektek a szerelem,
     Améli s Lilla, mécs volt csak a rabság
     zord idejében, kátrány éjjelen.
     Az erkélyen, két szerelmes szelíden,
     egymást csókoló szemmel csendben állt,
     s talán nem tudták, de érzelmeikben
     Csokonai győzte le a halált,
     én lent a padon ültem és merengtem
     a mulandóság és élet felett, -
     a végtelent egy percig sem feledtem,
     de nem emeltem égre szememet.

7   Ezt láttam. Így volt. Ez volt az igazság
     és az igazság kommunista szó.
     Kinn a felhőket őszi szelek hajtják,
     az ég rongyos, mint harci lobogó.
     Ha vizek sírnak, velük sírok én is,
     ha föld megfagy, én megfagyok vele,
     deres hajnalon deres lesz a fém is,
     pusztán meghal a költő éneke.
     Mi fájt legjobban? Nem a durva szó,
     s nem ütéseivel a rágalom,
     mert magát üti a rágalmazó,
     s jaj annak, ki elbotlik egy dalon.
     Jaj annak, aki költőjét nem érti,
     mert az nem érti nemzete szavát,
     s a valóság csak elképzelés néki,
     a föld felett derengő délibáb.
     Én nem hiszek semmilyen délibábnak,
     akkor sem, hogyha csábítón remeg,
     de lépcsőfokról, mit gránitba vájnak,
     s a verítékről mondok éneket.
     Hát mi is fájt? Hogy nem értettek újra,
     nem ragadták meg segítő kezem,
     hogy ezer száj a régi nótát fújta,
     hogy megint megbotlott az értelem.
     És önként alá rendelem magam
     az értelmes és tiszta fegyelemnek,
     szolgája vagyok, - ha szolgája van, -
     de emeltfejű rakója e rendnek,
     mert az enyém ez, enyém és tiéd,
     negyvennyolc s tizenkilenc nékünk hagyta,
     annyi rabságban meghalt nemzedék,
     és a mártírok ránknéző csapatja.
     Hát mért hiszitek, hogy én ellene
     akarnék cselekedni dédapámnak,
     hát mért akarjátok, hogy szellemem
     befelhőzze nagy árnyával a bánat,
     miért meritek csak gondolni is,
     hogy lerombolnám, amit építettem?
     Mint testben vér, mint fában él a víz,
     úgy élek a magunkalkotta rendben.
     S itt senkinek sincs törvénye s joga
     ahhoz, hogy engem üssön és taposson,
     és senkinek sem lehet ostora,
     hogy az igazság húsába szaggasson.
     Azt írtam, amit láttam és a mélyét,
     az időt, amely előre halad.
     Tudom, a követelés szenvedélyét
     csak tettek igazolják s nem szavak.
     Én tettekben akarok élni, jó,
     enyhítő, harcos, szép cselekedetben,
     hogy a boldogság, akár a dió,
     édessé érjen áhító szívünkben.
     És fel akarom emelni szavam,
     - ez kötelesség, melyet Lenin rámmért,
     hogy ne legyen nálunk boldogtalan, -
     az országért és minden kis családért.
     S te, történelem méhéből szakadt
     pártom, te gyújtod lelkemet pirosra.
     Ezért rovom az igaz szavakat
     az indulattól gyűrött papírosra.

     1953

 

A Holdhoz

No, idefigyelj, vén pofa,
kétes származású egyén,
te sárga kő, te ostoba
nehezék költők mérlegén,
csak ülsz ott fönn és ha nyugat
felé sétafikál a Nap,
már várod, hány kutya ugat,
s neked hány dalnok ír ma dalt.
A ménkű csapjon ott beléd,
ahol vagy, pukkadj meg, ezer
darabra röpülj szerteszét
dalnokaid verseivel.
Én, aki gőgös és konok
vagyok, előtted állok, ím -
nem lantpengetve hódolok,
csak káromlásra perg a rím.
Szakadj meg, - mondom - de, megállj,
nincsen nékem veled bajom,
nem te vagy nékem, ami fáj,
nem te fékeznéd meg dalom.
Nyúlj be a lektor ablakán,
mássz be a szerkesztőhöz is,
szólalj fel nálunk egy vitán
az Írószövetségben is.
Állj föl és mondd el, hogy
neked is kedvenced a Nap,
és szereted a verseket,
ha azok forradalmiak.

1955

 

Julika és Jutka

Sikonganak, visonganak,
trilláznak, mint a madarak,
mint két kicsiny ember-pacsirta,
dalolgat a Julika s Jutka.

Meglebbentik a szárnyukat,
fölröpülnek, csaponganak,
viszi őket könnyen a tiszta
öröm végtelen magasokra.

Minden apróság részegítő.
Minden kis kacajuk üdítő,
nevetésük, akár az ünnep...
De én velük hogyan repüljek?

Én harminckét éves vagyok,
apjuk vagyok, szárnyam kopott,
csak ritkán indulok nagy útra...
Repüljetek Julika, Jutka,

kis, fehérszárnyú madarak,
trillázzatok, kacagjatok.
S én arra kérem a világot,
hagyjon örökre néktek szárnyat.

1955

 

Akvárium

Itt cikáznak e becsapott,
nyomorult, kicsiny állatok
az átlátszó üveg-kalitka
néhány liter vizében össze-vissza.
Nem is sejtik, hogy uruk én vagyok,
tőlem függnek, közibük nyúlhatok,
s egy gondolatra, - mert nem tetszenek, -
megtehetném, hogy éhen vesszenek.
Még csak nem is kell rosszindulat,
- ilyenek vagyunk, mi, a nagy urak, -
ha egy hétig mást őrölne az elmém
s az ő sorsukat teljesen feledném,
hassal fölfelé imbolyogna a
színen a kis víz nyolc fehér hala.
Nem tudnak rólam. És így jobb nekik.
Hogy fickándoznak, egymást kergetik,
vagy pihennek egy kavics mellett hosszan,
vagy megbújnak kanyargós, zöld bozótban.
Lenn az iszapból úgy hajt a növény,
akár valami tenger fenekén,
a víz is, mint a többi víz, olyan,
oxigénje van, hidrogénje van
s valódiak az iszap kövei,
a kis dobozban minden igazi,
és csak a napjuk villanylámpa csak...

Valahol messze hogy morajlanak,
tajtékot verve hogyan rengenek
édes tavak, sóízű tengerek.

1955

 

VERSEK 1956-1962 KÖZÖTT

Kinizsi tánca

Két karddal verekedtem, ahogy kellett.
A győzelmi tánc is engem illet.

Dudások, rajta, rajta, síposok!
Dobosok, szakadtig verjétek a dobot!

Verjétek csak! A harc halottait
már nem kelti fel sem a dob, sem a síp.

Aki mozdulni tud, jöjjön táncba velem,
miénk a gyász és miénk a győzelem.

Tépd a hegedűt, hogy húrja megszakadjon,
dobbants, hogy ez az átkozott föld meghasadjon,

mert mohó röge bajtársaink tiszta
vérét, erejét, életét megitta.

Huj, huj, bajtársak, csonka férfiak,
vérfoltos, törött, csorba kardokat

égnek emelve táncoljátok el itt,
- velem, - a csata elmúlt pillanatait.

Dobok dörögjetek, sípok sikoltsatok,
hogy hallják meg a futó kontyosok:

így mulat a gyász és a diadal
népe,
            így mulat, -
                              mulat a magyar.

Súly kell nekem, hogy a földön maradjak,
a jobbkézbe hát, s a balba egy halottat,

s ki életében társaim öldösé,
egy döglött basát a fogam közé!

Adjuk vad tánccal meg a tiszteletnek
jelét a halottnak és az elesettnek -

Emlékezz rá, te, kurafi világ,
láttad táncolni egyszer Kinizsi Pált.

Dudások, rajta, rajta, síposok!
Dobosok, szakadtig verjétek a dobot!

Huj, huj, gyászoljon s táncoljon, aki él!
Huj, huj bajtársak, hol az új csatatér?

1956. április

 

Magyar tenger

Ez itt a föld, a szótalan rögök
morzsolható feketesége.
A föld, a föld, a vassal töretett,
szaladna barázdahabbal az égbe,
de továbbfut az ég és nyit és nyit és újra nyit
elérhetetlen új látóhatárt
és megtörik a föld hullámait
poros akácfák és poros tanyák.
Magyar tenger. Sírja ezer hajósnak,
a messzevágyó elhullt seregek
szunnyadnak itt, csak árnyaik jajongnak,
mint puszta szél az akácfák felett.
Magyar tenger, a zsíros, holt legendák
S pozdorjává tört matematikák
iszapos vize, te tűrő és teremtő,
te gyilkos tó, te egyetlen világ.
Sirály? Fekete varjú ül a rögre
és unottan, mogorván kalapál.
Emlékezik a tatárra s törökre,
a világ végéig ez a határ.
A leggyakoribb szava itt a földnek
A "nem", a "kár", a "nincs", a "nem lehet".
Ha jönnek is, csak pusztítani jönnek
s nem áldást hoznak itt a fellegek.
Jég és szárazság. Meggyűlt keserű
szavait ontja a boldogtalan.
Te, föld, te szólj! Merre a teendő
és parthoz futó utad merre van?
Vadlibák szállnak fönn a kékes égen,
szárnyuk alatt viszik hazájukat.
Futna a föld s a látóhatár tövében
megtörve visszarokkan, mint a hab.
S a költő, kit a mindennapi élet
elvont gondolkodásra kényszerít,
- ha maradt volna még hullatni könnye
széjjelmorzsolná páros könnyeit, -
tárgyilagosan néz szét a határban,
melyből vétetett s amely otthona,
nem szól, csak áll, kezében néma röggel
Hamlet és göröngykoponya.

1956. okt. 13

 

Inkább meztelen

Inkább meztelen járok az utcán,
nevessen ki, akinek kedve van.

Inkább meztelen járok az utcán,
vagy bolondházba csukatom magam,

Inkább meztelen járok az utcán
s meghalok, mint ki meglövi magát.

Inkább meztelen járok az utcán
és leszek hülye, nyers és ostoba.

Inkább meztelen járok az utcán,
de hazugságot nem öltök soha.

1956

 

Hajnali négykor...

Hajnali négykor tank fordult be a Lánchíd
előtti térre, forgatta ágyúja csövét, majd
az Alagút feketén ásító szájára szögezte, egy
másik a Gellérthegy felől tiporta végig az
Attila utat, s befészkelte magát a Bethlen-
udvar nagy háztömbje mellé, tonnái megnyomták
a puha földet. Jöttek a hírek a telefonban,
aztán megláttuk a harmadikat, éppen ablakunk
előtt kúszni a Várba vezető lejtős úton,
egykori paloták romjai alatt, ahol nem is oly rég
- bár ezt nem láttuk - elődei mászhattak
dübörögve, recsegő lánctalpakon a németek
ellen, de most ránk néztek gyorstüzelő
fegyverei, éppen ablakunkra, s a zajtól
felriadt gyerekek félelmükben kifutottak a
konyhába, vitték a bilit, s a nagyobb lányok
kivonszolták öccsük gyerekágyát is, mert
házunk udvari oldalán védettnek érezhették
magukat, s hívtak minket is, ám én azt
mondtam: nem, mert hogy lőnének ide, ha
mi nem tüzelünk rájuk. S megszólalt a telefon,
izgatott hang rossz magyarsággal beszélt,
s kérdezte, én vagyok-e, s hívott, ha akarom,
menjek a jugoszláv követségre, ott vannak
már a barátaim, nem, mondtam én, maradok
a családdal. S ekkor lövöldözni kezdtek a
közelben, nem tudni kik, puskák szóltak,
géppisztolyok kelepeltek...
           Délután már
hozták a szomszédok a híreket, kenyérért a Déli
pályaudvar mellé kell menni, barikád áll
szemben az Alagúttal, tömve kővel a villamos
sínjeire tolt vasúti vagonok, és hogy a
ruhabolt nagy kirakatát betörték és elvitték
belőle a kabátokat, és valaki nagy betűkkel
felírta a tettesek hovatartozását és
egy kesztyű is ott hevert az üres kirakatban,
félpár igazi tankista kesztyű...

1957. január 5.

 

Nem tilos

Az alkony megengedtetett,
a Hold az égre feljöhet,
nem tilos makrancos szeleknek
kergetőzni s a fellegeknek.

Nem tilos a levél a fákon,
ábrándozni az Indiákon,
egykor álom volt, hejh, de most a
vasakon barnulhat a rozsda.

Írás se kell róla, pecsétes,
szabad a cukorban az édes,
szabadon nőhet a beléndek,
csütörtökre szabad a péntek.

Péntek után jöhet a szombat,
a Föld is szabadon foroghat,
elejtett kő a földre eshet,
só is kristállyá nemesedhet.

Fű zöldellhet hegyek lapályán,
toll a kalitkák papagáján,
csattanásától pofonoknak
a kiöntött vér pirosodhat.

Szabad a papír üressége,
temetőkben az örök béke,
s kijelölt helyen - meg kell hagyni -
nem tilos a fűbe harapni.

1957. április 9.

 

Köszönet alamizsnáért

Az én népem a világ uccasarkán
előrenyújtott kézzel kéreget.
S mert megtölthetjük újra üres bendőnk
hajlongva mormolunk köszönetet.

"Köszönjük, néktek, gazdag, jó urak,
szorgalmas és szerencsés nemzetek,
ajándékotokat,
a csokoládét, a levetett ruhát,
az otthon el nem adható
avas szalonnát,
a gerendákat, az ércet, a rizst,
köszönjük néktek az ablaküveget.

Duhaj, kocsmázó, izgága nép vagyunk, -
tudjuk ezt mi is tisztább perceinkben, -
ha pénzt nyomnátok szutykos tenyerünkbe,
egy-kettő pálinkára váltanánk,
s tántorogva, forró gőzében a vérnek
kést fogunk legkedvesebb gyermekünkre,
és babusgatott, tisztaszemű nőnket
hajánál fogva hurcoljuk a padlón.

És törünk, zúzunk. Bele az üvegbe!
Két lábbal neki tükörnek, edénynek,
cséphadaróval az ifjú vetésnek,
baltát vágunk az öreg diófába,
megbotozzuk zokogó, öreg anyánkat,
s elvetemülten átkozzuk az istent.

Ezért is vagyunk olyan nyomorultak,
ezért ülünk a világ uccasarkán.

Mutassatok csak ránk, ti, jó urak,
míg adjátok a kegyes alamizsnát,
s mondjátok csinos gyermekeiteknek:
- Koldussá lesz a kocsmatöltelék,
kéregetővé világ rendbontója. -

És, mi, mert megtölthetjük végre bendőnk,
nyelvünkkel nyaljuk lábatok porát.

1957. április 14.

 

Különösség

                      "A magyar helyzet meglehetősen tüzes
                      ügy volt, tüzes, mint a magyar paprika."
                                          Hruscsov, 1957. április 15.

Nemzetem elvágott ere:
csatakos utakon kétszázezer magyar.
Vakogó nyelvek labirintja,
távoli népek csatornája
várja, a honvágy váltóláza,
a piszkos idegenek sorsa.

Kilencmillió néma ember,
fásult, levert, fogat szorító,
bánatos sóhajtása felhő,
szolgai hajlása lázadás,
fájdalmaira nincs bocsánat.

Különösség csak az egész:
gulyás, paprika, puszta, gatya.
Mint Szumátra bordélyai,
mint a kipusztult turcillingek.

Könnyünk, vérünk, jajunk, hitünk,
fűszer a világ levesében,
könnyű tréfa egy fogadáson,
diplomácia váltópénze,
politikai vásár tárgya.

Mért siratnád, néni, a lányod,
karcsú örömét életednek?
Mért siratnád, asszony, a férjed,
akit elűztek az öledből?
Paprika volt, mit vérnek láttál,
mért siratnád, nép, szabadságod?

1957. április 17.

 

1957. június 30.

Két magyar beszélget. Egyikük
a széles, sima asztal mögött
hátradőlve párnázott székén
két kezét az asztalra fekteti.
Mozdulatlan. Az arca is merev.
Haja rövidre vágott, szemében
semmi, még kíváncsiság sincs,
pedig gyors kérdéseket lök maga elé,
a másikhoz, s újra kérdi, amit már
korábban kétszer kérdezett.

Vele szemben, az asztal lapján túl
a másik egy szögletes széken ül.
Konokul ölébe ejti két kezét,
megvonja vállát, lassan válaszol.
Fejében békétlen képek azokból
a napokból, kiáltások, újságpapírral
letakart halott, futás, kopogó
golyók, hulló vakolat, lobogó zászlók,
vonuló tömeg, népünk, nemzetünk,
gyűlések, felemelt öklök, ledöntött
szobor, ágyúk, robbanó tankok, sorállás
kenyérért, lerontott házak, betört
ablakok, jajszó, vér, csönd, pincemély.
Ül félelemben, dühvel és daccal
kevert rettegés kavarog benne.
Nem a másikat nézi, hanem a
falat. Két magyar beszélget.

Kopogó kérdések. Hova ment? Mikor?
Kivel? Mit mondott? Miért? És onnan
hova? És aztán? És kik voltak még ott?
És maga? És ők? És ki tépte le? És
kinek adta oda? És még kinek? És maga
miért hazudik nekünk? És váratlanul
csattan a kéz a sima asztalon.
És válaszok. Igen. Nem. Nem emlékszem.
Nem ismerem. Igen. Nem tudom. Talán.
Két magyar beszélget.

Nagy a szoba. Bemázolt ablakain át
nem látni a térre, innen, az emeletről.
Körül hosszú folyosók, szobák,
cellák, vasajtók, fölül a tető.
Két kőszobor tartja a nagykapu
fölött az erkélyt, de az igazi
bejárat oldalt van és szűk. Néhány
lefelé menő lépcső vezet hozzá.
A ház körül a város. Néma utcák, terek,
hidak a Dunán, itt Buda, ott Pest,
az égtájak felé megyék, városok,
falvak, tanyák, magányos putrik.
Odébb határ volt, már maradéka sincs,
csak tankok, ágyúk, csizmák nyomai.
Azon túl süket, vak, néma a Föld.
Üres az ég. Két magyar beszélget.

 

Az utókor balladája

Ha eljut hozzátok egy szó a pernye-szélű papíron,
egy szó, amelyet nem takart feketén még el a korom,
ne bogozzátok titkait, ne gondoljatok semmi mást,
csak életünkre adjatok, ti, utódok, feloldozást.

Ölt, aki félt, félt, aki ölt, éltünk, ahogy lehetett,
ahogy engedték az idők, s köztünk az istenek,
a bátor félve gyáva volt, s a gyáva bátran úgy meredt föl
mint a torony, és álmodoztunk barlangokban a tengerekről.

Hűs láthatár, jó öncsalás, lidércfény, véletlen jövendő,
csak volnál mákony legalább, szép kábulathoz elegendő, -
míg írom itt e sorokat, ott künn az erdők vadja sír,
míg írom itt e szavakat, meggyúl szélein a papír.

1958

 

Följajdul Homérosz

Csönd. Nincs beszéd. Csak halk mozgás,
cipők toppanása, kezek kavarta levegő,
lélegzetvétel, sóhaj, szinte nesztelen,
alig hallani és mégis van és zümmög,
és távolinak tűnik, de itt locsog,
mint könnyű forgószél a némaságban.
S hirtelen durva lárma. A helyükről
s rendjükből kirántott és átlapozott
könyvek suhogó koppanása a szoba
padlóján, egyik a másik után és egész
sorok a polcról, nincs-e mögéjük rejtett
fegyver bűnjelnek, vagy röpcédula.
S hirtelen följajdul Homérosz,
mert rázuhannak kopott társai,
Rimbaud-k, Petőfik, Danték, Balzacok,
szétnyitva, arccal előre hullanak,
s rájuk újságok, folyóiratok, üres
géppapír, gyűrött indigó, zsebnaptár
és jegyzetekkel teleírt notesz.
Nyög a polc fája, recseg. A szekrény
ajtaja nyöszörgve enged az erőnek.
Az íróasztalból sorban kirántott
fiókok koppannak és sikoltanak,
évtizedes rendjükből kusza
összevisszaság lesz egy perc alatt.
Vége a csendnek, olyan a zsivaj már,
mint bombatámadás elől menekülők
lármája romba dőlő házsorokban.
Emberi szó nincs. A bútorzat jajong.
Keres a gyakorlott kéz. Házkutatás.

1958. július

 

Por

Itt száll a homok és finom por...
Kérhetnék magyarázatot a szemcséktől?
Ha százszor mondják, hogy király volt,
vagy ősapa, vagy lüktető, élő, női, rózsaszín hús,
vagy Ádám, akit egykor másik isten gyúrt agyagból, -
mit érek ezzel a tudással?
Por vagyok s minden filozófia
és minden hit és minden tudomány
ezt válaszolhatja csak.
Por vagyok és a szél, ha játszani kíván,
felkap és megkavar.
Hajrá, hajrá, micsoda élet!
Hajrá, micsoda gyönyörűség!
Forogni a szélben akarva-akaratlan,
Felcsapódni a magasba ha jónak látja ez az erő,
vagy nálánál is erősebb erők,
vagy az emögött lapuló erők,
és szállni, tudva, hogy nem szállhatok le,
röpülni, tudva, hogy nem én akarom.
Tudni, hogy odavághat, tudni, hogy fölemelhet...
Valahol az éjszakában dob szól a hegy mögött...
Fák bólogatnak, füvek zizegnek,
csak hajlanak, nem repülnek.
Gúnyos válasz létemre minden gyökerük.
Mit bólogattok fák, hisz rajtam,
belőlem nőttetek?
Minden évben belőlem éledtek újjá,
pitypangok, napvirágok, bolhafüvek.
És én magamba markolok akkor,
ha kérdéseim görcsbe rántanak,
s hogy ne sírjak
földbe karmolom, mint a gyökeret
meggörbült ujjaimat.

1958

 

Énekelj...

Énekelj, te nyelve-tépett,
még ne halj meg, el ne némulj,
nem hallgatnak rád? dalolj csak,
úgy ahogy még nem daloltak.

Énekelj párás szemeddel,
énekelj sovány kezeddel,
dalolj fölvetett fejeddel,
ha lépni tudsz, lépteiddel.

Nincsen nyelved, hogy sikoltozz,
nincs nyelvtanod mondatokhoz?
Hörögj az üres falaknak,
úgy, ahogy még nem daloltak.

Süketektől mutogatni,
kutyáktól tanulj ugatni,
ha nem maradt más: lerogyni,
földrerogyással dalolni.

Mit a készülék jegyez fel,
énekelj beteg szíveddel,
tüdőd foltjával, halálig,
a végső elmúlásig.

1958

 

A kivégzőosztaghoz

Hozzatok bort, még egy pohárral,
koccintsunk, testvérek,
ne váljunk el haraggal.

Tekintsétek véletlen találkozásnak
a sivatagban,
vagy fenyvesek közt egy üdülőben.

Nézzétek, süt a Nap, félre a szorongással,
a parancs - parancs,
látom, szép fényesek a puskák.

Nincs bennem krisztusi alázat,
se, afféle "ci-devant" nyugalom, -
csak egyszerűen nem haragszom rátok.

Végezzünk becsülettel,
az én munkám lesz odaállni a falhoz,
a tiétek meg... az úgyis tudjátok.

Koccintsunk hát, emeld a poharad,
te, Csontosképű,
te is Kalapácsöklű, te is Juhászbojtár.

1958

 

Bűnjelek

Nyomozó úr, ha lakásom rendjében
egy pecsét és a fegyverek jogán,
turkálva kotor könyveim csendjében
és fürgén szaglász egy-egy nyom után

és bűnjeleket kutatni lapozza
Horatiust és Swiftet és Adyt
s belenéz a kínai rézdobozba,
hogy talán abban lelne valamit

s már azt hiszi, hogy semmit sem találhat
mert a lakó semmit sem rejteget,
akkor majd lassan megmondom magának,
hogy bennem vannak mind a bűnjelek.

1958

 

Elsötétítés után

Csörgő acél szerkezetek
torkából dől az ucca köveire

az ablakokból kiáramlik
végigfolyik a falakon

egy-egy lámpa őrséget áll
pedig nem bízta rá senkise

egy levendularét illatot szór
nem aratta le a haszon

vastáblák, ércfák, kuszált cérna-
fényekkel játszik még a sín

gyerek bőg, lemezjátszó reccsen
hegesztőpisztoly lángja a kopár

feketeségben széjjelolvad,
mint szájban a kalmopyrin

csörgő acél szerkezetek
zúgnak, mint az éjibogár

hazám, tiltott szó vagy nekem
sem állampolgár sem magyar

sem Rousseau sem Csokonai
semmi vagyok csak semmi itt

percein kongó tárnáiban
szunnyad a formás és fanyar

gondolat fényes tűzre vágyva
mint bányákban a dinamit.

1958

 

Lelkek

Nincsen már színe a virágoknak,
elsötétülnek a füvek.
Érzem, hogy irigy lelkek kavarognak
köröttem, nézve eleven testemet.
A testetlenek egész valójukkal zokognak,
egész valójukkal nyúlnak értem,
egész valójukkal irigyelnek.
Ökröt ide és kést! Bőgjön az állat,
itt van a vére a gödörben, igyatok és beszéljetek!
Tolonganak a gödör körül,
mint a megkavart porszemek,
tolonganak és szürcsölnék a vért,
de nincsen szájuk és minden áldozat
hiábavaló,
a völgyből vékonyan, mint a cérnaszál,
fölszáll a harmonikaszó.
Belekiáltok a levegőbe: "Lelkek, mit akartok?
Mi kell?"
Nem tudnak szólni, mert nincsen szájuk,
csak én érzem, hogy mindegyik figyel.
A fák alól most megint jön a szél,
hűvös és tiszta és életillatú.
A lelkek szétfoszlanak, mint az ökörnyál,
borzong a bolhafű és az útilapu.

1959

 

Jutalom és büntetés

Nem jó nekem immár
semmilyen forma,
készülődöm
a Formátlanságra.

Fehér zsebkendők,
kifakult zászlóm rongyai,
békét könyörögnek
ablakomban.

Gyerekkori
zöld-cukor-jutalmak
és vasbot-büntetések
származását kutatom.

Akit távolról szerettem,
mert jót tettem néki titokban,
nyíltan elárul
és megtagad.

Más nem is fáj,
sem az, hogy megöltek
sem a gyászbeszéd,
sem a feledés.

1959

 

Első ballada

A lámpafényben ittak és káromkodtak s verték az asztalt,
egy asszony ivott velük, hívták ringyónak és cafatnak,
ruhája tépett volt, az egykor sikamlós és tiszta selyem,
ivott velük, mikor az ajtót berúgta valaki hirtelen.

Megállt, a haja csapzott volt, a szeme mély, a szeme ében,
egy csillag is állt válla fölött az ajtó deszka-négyszögében,
csak nézett rájuk, szót se szólt, csak nézett, nézett mozdulatlan,
a lámpa fénye villogott s ezer tűz villogott a borban.

Zsinóron rántva minden arc a becsapó szél fele fordult,
kártyát ütő kéz megfagyott, poháron a fog megcsikordult,
nyelv néma lett, vad össze-vissza álltak a merev, szürke foltok,
s az egykor tiszta, büszke szűz eszelősen nagyot sikoltott.

1959

 

Hat puskacső

Aztán eljött egy nap
és felém
fordultak az éhező szemek.
Idegen erők kezében
fegyver lett három gyermekem.
Hat szem - hat puskacső.
"Térdre!" - kiáltott
az osztag vezére,
az idegen erő.

Kő volt már mindenem,
az illúziók vastag korma takart,
vetések helyén hamu...
Így jött el az a nap.

A gyerekek idegen hangon
rámkiáltottak:
"Apu, add meg magad!"

Nem sírtak, addig.
Jó volt minden magyarázat,
mely almává varázsolta
a burgonyát,
étellé a rántott, híg levest,
csonterősítővé
az üres teát.

Így jött el az a néma nap.
Halálom napja,
bezárult a kör.
Azóta csak egy járkáló gép megy
életem körén, -
nyomtató ökör.

Jöhet kibúvó füvekkel a tavasz,
gyümölccsel az ősz,
meghaltam már és nem vagyok.
Kivégeztek,
megadtam magam,
szétlapítottak a napok,
széthordott a szél,
az eső
a földdel eggyémosott.

Ha emlékszem még valamire,
a színekből,
a villogásból
hagyott még valamit az idő...
Csak az a nap!
Mikor a gyerekek szeme...
hat szem, hat puskacső.

1959

 

Szeretem

szeretem ezt a némaságot,
ezt a csontjáig letarolt
földet és hogy felhők mögül
sápadtan néz a hold,

itt az oltár, az igazi,
fekete szerződésben áll
a pusztulás, az éj, a bűn,
veled irtóztató halál,

és jó, hogy szólnom sem lehet,
csak széjjelnézni üveges,
kitágult szemmel, mint aki
már semmit sem keres,

se szózatot nem vár, se szót,
sem ördögit, sem istenit,
csak álmodja mozdulatlanul
szétrongyolt álmait,

mint öreg, aki egy falat
húst újra s újra rág.
szeretlek immár éjsötét
megdermedt némaság.

1959

 

Ablakon át

Egy mozdulat a fejem fölé
aztán megsercen a gyufa
felriadok és cigarettát gyújtok
most már harmadik éjszaka.
Nézem az ablak két keresztjét
és az üvegen túl a sötét
tömböket, a Vár romjait,
mert tőlem nem látszik az ég.
És amit nem is látok szemmel
az árnyak közé berajzolom.
Fegyveres őr járkál ott föl s le
fázik, megáll és topog a havon.
Nem engem őriz és bár semmi titkom
s olvasnék lámpám nem gyújtom mégse meg.
Följebb a romok magasában
két gázlámpa lángja remeg.
Esik a hó. A fényben látszik,
hogy pelyheit hordja a szél.
A babagyár motorja zümmög
az ablaküveg visszazenél.
Keserű ez a cigaretta,
kis narancsszínű parazsa
beleszúr a fekete éjbe
immár harmadik éjszaka...
Jártam én piros arccal lengő,
csattogó lobogók alatt,
társak között, boldog csatákban,
fegyverünk volt a gondolat.
Isten tudja, hogy merre járnak,
halál, börtönfal, tengerek
csillag és hangyatávolságok
híd nélkül közénk fekszenek.
A két gázlámpa fénye pislog
esik a hó, az őr megáll, topog,
én az ablak keretét nézem,
őt meg nézik a sötét ablakok.

1959

 

Maradék

Egy kalapács. Egy maroknyi görbe
szög, rozsdásodó szavak,
néhány szál korhadó deszka...
Ennyi maradt.

Köröskörül az éjszaka. Távoli dörgés.
Dűlő fal ropog, vagy föld morog...
Villámok parazsánál sercegnek fekete árnyak,
hajlongó fák, romok.

Eső jön, hozzák kavargó
légtölcsérek, jön a víz, meg a jég.
Bújj el, - kopogják -, elég ahhoz deszka, szög,
egy kutyaól elég.

Nagy házat akartam építeni egyszer.
Köröskörül az éj. Eldugta napomat.
Egy kalapács, rozsdás szavak, maroknyi görbe
szög... Ennyi maradt.

1960. január 10.

 

Eldobott aranyak

Beledobáltam könnyen, tékozolva
ifjú aranyaimat a fekete tóba.

Én azt hittem, hogy oltárra teszem, -
elnyelte a víz rezzenéstelen.

Az én éveim a mélyben pihennek
Morus Tamás és Robert Owen mellett.

Ugorjam értük? Felhozhatom-e?
Ennek a tónak nincsen feneke.

Sajnálkozzam, hogy elkótyavetyéltem?
Megtettem, tettem. Sírjanak mások értem.

Dobjam utánuk, azt, ami maradt?
vagy zsugorgassam aranyaimat?

1956

 

Szaggatottan

Bűnök, hibák és bajok szemétdombját
kaparják csak másfajta kakasok.
Itt egy nép van! Terheket hord a vállán,
váltópénzt csörget a zsebében
és a fejében még alázatot.

Nem, nem... Akit a zörgő újságpapír
halleluja habbal étetett,
az nem kíván most ételül piszkot
és italául trágyalevet.

Kenyeret, tiszta szót, osztott felelősséget,
ablakot a világ négy falára,
életet, melyben a szó és tett párhuzamos
egymást a jelenben megtalálja.

Itt egy nép van. Felnőtt a fájdalomban
és felnőtt szikár örömeiben.
A hitevesztett imbolyogva
úszik, mint a jég a tavaszi vízen.
Egy nép... Nevet, sír, forgolódik,
bántó és bántott, nyugodt, zaklatott.
Bűnök, hibák és bajok szemétdombját
kaparják csak másfajta kakasok...

1961

 

Kötél

Lentről, a mélyből, felfigyel
egy szóra, mely fönt hangzik el.

Elkapja, mint kútba esett
árva a nedves kötelet.

Próbálgatja az erejét,
vásári tükör fönn az ég,

nem is tükör, csak kék cserép,
sötétbe metszett égi lék.

Remény, remény, hívogató,
mélybe hullajtott drága szó.

Lyukas remény, csalogató,
csörgő, véletlen mogyoró.

Gémberedett ujjaival
megmarkolja, hogy mit bír el.

Figyelik föntről fekete
szemmel, a kötél feszül-e?

Fű, fa, virág... Az udvaron
kék füvet harap a barom.

Tárgyilagosan figyelik,
résnyire szűkül a szemük.

Lent megfeszíti izmait
az árva és kapaszkodik.

Fentről meg késsel figyelik.
Kapaszkodik, kapaszkodik.

1961

 

Bábel

Részletek

Árnyékok mozognak itt a szobámban,
engem észre sem vesznek,
kísértetek, tornyot építenek,
árnyék-kövekből, fémekből, fákból,
raknak kőre követ, sürögnek, forognak
s tudom én, vesztükbe rohannak,
néha közbe kiáltok,
nyúlok feléjük: "megálljatok, hé, megálljatok!" -
nem hallják kiáltó szavamat,
átmegy rajtuk a kezem, mint a füstön,
nincsenek és vannak mégis,
vannak olyan élénken és élőn, mint magam,
vagy csak úgy vagyok én is, mint ők?
elmosódó füst, kísértet, árnyék
s mint őket az ő törvényeik,
úgy mozgat engem is valami különös törvény?
vagyok még és rakok kőre követ, építek,
hordom a fát, cipelek fémrudakat,
s kiválasztom a szavak tízezer nemét
és mint a meszet, én is megoltom,
és háromlábú szerkezetekkel
kitűzök egy csalfa pontot a magasban.
Ülök és írok és évmilliók alusznak bennem,
mint a tavak a gátnál,
és meghalt milliárdok tapasztalatai szerint
mozdul a kezem és a szemem,
ülök itt egyedül, a város közepén,
és írok és nem tudom, kinek,
mert úgy haltam meg én, mint a torony,
és úgy takar el a végtelen idő,
mint az árnyéktorony széthullt árnyék-köveit
betakarta iszapjával a víz...
Eltakarodott végül a víz,
égett a nap az égen, keményre száradt a homok,
keményre, mint a tölgyfadeszka,
rajta kicsiny hullámok nyoma maradt csak,
és a tenger és hegyek közötti síkságon
egyetlen oszlop áll ki a földből,
egyetlen fekete kőtömb,
sárga homokból kiálló fekete emlék,
sírkő,
melyet először a hegyek gránit falából
izzadva kifaragtak,
húzták, vonták, emelték, felvitték,
hogy rész legyen ott, a torony tetejére,
s aztán munkált rajta a fém tüze,
munkált rajta a harcoló gőz, meg a víz,
s most itt áll ki,
mint szuvas fog a homokból,
különb emlék a piramisoknál, -

tetején egyetlen ember,
emberi váz,
csontnak, inaknak, bőrnek maradéka,
leszikkadt róla minden illanó,
térde, könyöke, izületei kemény göbök,
zöld a szakálla,
szemének nincsen fehérje,
nyelve feketén duzzad, majdnem szétveti száját,
gondolatai is szárazak, mint a homok,
feketék, akárcsak alatta a szikla,
szerelem nem jut eszébe,
elfeledte a virágokat,
a futó felhőket sem látja,
csak az árnyakat látja,
fantomok nyüzsgő, dobogó, rikkangató népét, -
nézi az árnyakat,
ahogy mozognak körülötte és őrá ügyet sem vetnek,
kísértenek,
tornyot építenek,
árnyék kövekből, fémekből, fákból,
raknak kőre követ,
sürögnek, forognak,
s tudja ő, hogy vesztükbe rohannak, -
néha közbekiált, feléjük nyúl,
"megálljatok, hé, megálljatok!" -
nem hallják kiáltó szavát,
átmegy rajtuk csontos karja, akár a füstön, -
nincsenek és mégis vannak,
vannak olyan élénken és élőn, mint ő maga,
s látja, hogy segíteni nem tud,
köröskörül kopár a sivatag, a nap süt, -
akiket ismert egykor, meghaltak mind,
a torony emeletéről lezuhantak,
akiket ismert egykor,
fekszenek a homok alatt, az iszap alatt,
fekszenek, nem mozdulnak,
fehér szemgödrükben karmazsin kavics tanyázik,
összeforrnak kaviccsal, földdel,
lávával, dárdanyéllel, szekérkerék vasával, -
s látja, hogy egyedül van,
csak árnyak veszik körül,
fantomok hadonásznak, -
öklét rázza az égre ő is,
bordái feszülnek, szája fekete gödör,
öklét rázza az égre
s nem tudni, kinek, nem tudni, miért, szavakat kiáltoz,
kiabál éhesen kövekről, drágakövekről,
hajókról, hosszú utakról,
sohasemvolt valóság útjairól,
viharairól, hegyeiről, zúgó vizeiről,
millió szétzúzott életről,
kicsiny vágyakról,
nem teljesülő kívánságokról,
ránehezül az idő,
leszedi róla a gyér húst, meg a petyhüdt bőrt,
s ő énekel, lekuporodik,
halotti dalt énekel,
jajgat egyhangúan magának:
"Építőd voltam, torony,
rabod voltam, torony,
hű fiad voltam, torony, -
kiszúrták a szememet, jaj,
levágták a karomat,
péppé zúzták a csontjaimat,
felfeszítettek a keresztre,
bedobtak a legmélyebb tömlöcbe,
keréken törtek kerékbe,
lándzsát döftek oldalamba,
fölnyalatták velem kiömlött véremet, -
összetörték a lelkemet, jaj,
hű fiad voltam, torony,
mit tettél hű fiaddal? -
családomat kínpadra vonták,
éheztették, kutyává tették,
mégis téged siratlak, -
gyógyszer lehettem volna,
eső a szomjas füveknek,
mozdulat a szerelmeseknek,
szó a némáknak, a dadogónak,
színes szivárvány,
szénnel húzott fekete vonal, -
és mindenütt a töredékek, törmelékek,
tisztaság helyett piszok és por,
elpusztított, amit legjobban szerettem,
elpusztított, amiért éveimet adtam, -
hű fiad voltam, torony,
hagytad, hogy ezt tegyék hűséges fiaddal,
én siratlak csak,
én siratlak csak,
a legkivetettebb, a legszomorúbb,
építettelek én is, hogy eljussunk az egekbe,
hogy nevet szerezzünk magunknak, -
értékes, fényes köveimet kihajították
a legostobább szemétrakásba,
élő üvöltés maradtam,
elszenesedett a lelkem,
fekete üszök a szívem, -
beletekintek szívem kútjába,
félve nézek a félelem aknájába,
legörnyed a gerincem, reszket az ujjam,
csapkod denevérszárny szempillám,
szétesett bennem a perc,
és egyre kisebb darabokra mállik,
nem értem és szétmállanak a morzsák
egyre kisebb, millió darabra,
és a morzsák morzsájának
nem látom se elejét, se végét, se hosszát,
és tengereket hallok zúgni
és hegyeket látok emelkedni a semmiből,

szétesnek bennem a parányok
és egyre kisebb darabkákra mállnak,
és a legkisebb darabban is ott van
egész életem, ifjúságom és öregségem, -
én siratlak csak, torony,
én siratlak csak,
a legmagányosabb, a legszomorúbb,
péppé zúzták a csontomat, jaj,
levágták a karomat,
kiszúrták a szememet, jaj!..."

Már jön az este,
felhők mögött a nap lebukik,
csöndesen mormol a tenger,
a kemény sivatag sárga homokjából
egyetlen kő emelkedik a magasba,
üvölt még rajta a férfi,
a szája fekete lyuk,
göbös a könyöke, térde,

a nap fényes küllői utolszor körbesöpörnek az égen,
a fehér felhőket szépen befestik,
almazöld pihék formálódnak
engedve a mozgás, a fény és a tér törvényeinek,
rózsásra válnak, lassan úsznak,
lassan merülnek a mélybe,
sirályok csapkodnak lassú szárnnyal,
feketehátú bogarak zümmögnek,
és belévesznek az alkonyi szürkeségbe,
a távoli, távoli erdő gyantás lombjaiba.

1962. október 12.

 

Csipkebogyó

Mákoskalácsot vett ki a szatyrából,
felszeletelte unokáinak.
Ruhájából és kendőjéből áradt
a köd és falusi szag
és rámnézett és lassú szóval mondta:
"Neked is hoztam valamit... ó,
tudom, hogy szereted... itt van
egy marék csipkebogyó..."
És kiöntötte s szétgurult az asztal
lapján a rubintos, kövér
bogyók szakadt nyaklánca hirtelen, pirosan,
akár a vér.
S a csodálatos, fényes kincsek láttán
elnémultak a gyerekek,
csend lett és ő arcomon kereste
az örömet...
S én láttam, gyerekeim nagyanyját,
hogy baktat esős dombokon át,
és tapadó és sárga sár mutatja
öreg lába nyomát,
és széjjelnéz keresni, hol piroslik
bokron a csipkebogyó,
és tüskék közé nyúl és ágbogokba,
mert hozni s adni jó,
és belerakja szatyrába a nedves,
fanyar gyümölcsöket,
melyeket, hiszen nincsen kertje,
a Mindenki Kertjéből szedett.
És körülnéz másik ágat keresve,
arcán öröm és szomorúság...
Felnéz az égre, hol a múló évek
szállnak s a vadlibák.

1962

 

Kezek

Egy kéz.
Csillogó, krómozott fogók, kék lángok önkívülete.
"Rémségesen fáj doktor úr..."

Egy kéz
végigsiklik a homlokon, a nyakon, a mell dombjain,
akár egy gyerek, ha járni tanul.

Egy kéz
kerek rézgombon tétováz, ránt egyet és a vasakon
csörömpölve az idegek vad görcse szalad át.

Egy kéz
posztóval takart dobba üt, dünög a bőr, dübög a dob,
rézmadarak szárnyait rebbentik fel a trombiták.

Egy kéz
két vaskos ujja összezárt, az ég felé emelkedik,
végigcsorog rajta az eső. Megfontolt dörmögés: "Hazám".

Egy kéz
rángva szalad a papíron s egy verssoron támaszkodik
ujjával, akár egy pisztoly ravaszán.

Egy kéz
veri a távírót, egy kéz ősz csimbókokba mar,
egy kéz egy másik kéznek adja lüktető melegét.

Egy kéz
fekszik, míg hull a hó, süvít a szél, ordít a fagy,
egy kéz látszik a hó alól és minden körme kék.

1962

 

A kivégzettek paradicsoma

Részletek

2   - Mit állok itt? - tört rám, s indultam is.
     Gyenge fény intett, tán utcai lámpa,
     s hívott valami zaj, elnyújtott vonatfütty,

     vagy messzi szakadékba zuhanó sikoltás,
     benső hangomhoz hasonlóan vonzó s riasztó
     egyszerre, fájdalmas s mégis ellenállhatatlan.

     Mentem hát kopogva a ködben gyáván, de erősödő
     bátorsággal, hisz mindegy nekem,
     nagyobb bajom már nem eshet, meghalok.

     Lépkedtem gyorsan, így értem a hídhoz,
     a Déli Pályaudvar sínjei fölé ugratott
     rövidke hídhoz, ahol a tompa fényben

     állt valaki felemelt kézzel és megállított.
     Borostás arcú, ősz, az ingén véres foltok.
     - Gyere - suttogta - ismerlek, ne félj,
     rád gondoltam, amikor Haynau parancsára
     tüzet vezényelt ránk az osztrák,
     kicsiny műhelyemre és utódaimra gondoltam,

     mert tudd meg: kivégzett dédapád vagyok.
     

3   - Itt kóborol - mutatott Vezetőm egy Árnyat -
     jön, megy, bolyong, nem beszél senkivel,
     magányos, nem tudunk róla semmit, arca,

     alakja és életkora folyton változik,
     néha néger, kínai, vagy maláj, de jöhetett
     az ősi Egyiptomból is, vagy Spártából,
     Babilonból, Izraelből, Teotihuacanból,
     a Húsvét-szigetekről, s nem tudjuk mit
     keres nyugtalanul, szeme lázasan csillog,

     máskor szelíd és jóságos, de tud
     villámokat is szórni, lágyan simogatni,
     gyógyítani, korbáccsal fenyegetni, és

     még a nevét sem vettük ki belőle,
     sem azt, hogy miért van itt velünk, s hogyan
     halt meg, kivégezték-e, vagy megölték,

     ellentmondásosak a sebei, rajtam láthatod
     a golyók nyomát, de neki csak a keze
     van átszúrva és átszögezve a lába,

     igaz, egy szúrás is van a szívén.

4   - Engem ott kaptak el - mesélte Vezetőm -
     a házamban, hallottam ugyan, hogy keresnek,
     de ártatlanul, s nem futottam el.

     Hatunkat hozták Budára, lovakhoz kötve,
     onnan Pestre, azután az osztrák
     hadbíróság elé. A nevemet nem írták pontosan

     az ítéletben, nem tudták, hogy gimnáziumot
     végzett gyógykovács vagyok, csak azt,
     hogy hazafi és harcoltam Jelasiccsal.

     Így kerültünk az Újépületbe, most már
     tudom, hogy a világosi fegyverletétel
     napján, Havelkával, Varghával, Ujcczal,

     Hübnerrel, Gánccsal. Búcsúlevelem ismered,
     reszkettem a félelemtől az Újépület falánál,
     kiáltottam volna, de hangom elszorult,
     meghaltam és most itt vagyok, veled,
     vezettelek és láttad, amit láttál,
     menj vissza, jussál el csillagodhoz,

     és engem sirass és ne magadat.

     1964-1972

 

Meghalt Vörösmarty Mihály

Részletek

4    Jaj! régi szép magyar nép
         Nincsen remény!
     Fortuna szekerén okosan ülj
         Nincsen remény!
     Lilla is, ki bennem a reménynek
         Nincsen remény!
     Romlásnak indult hajdan erős magyar
         Nincsen remény!
     Itt az írás forgassátok
         Nincsen remény?
     Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat
         Nincsen remény!
     Isten veled, hazám, bátrak hazája,
         Nincsen remény!
     Kis lak áll a nagy Duna mentében
         Nincsen remény!
     Megenyhült a lég, vidul a határ
         Nincsen remény!
     Be van fejezve a nagy mű, igen,
         Nincsen remény!
     Itt a nagy halott előttünk
         Nincsen remény!
     Közelg a végzet, hallom zúgni szárnyát
         Nincsen remény!
     Góg és Magóg fia vagyok én
         Nincsen remény!
     Szeretnék néha visszajönni még,
         Nincsen remény!
     Este van, este van, kiki nyugalomba!
         Nincsen remény!
     A semmi ágán ül szívem
         Az emberfaj sárkányfog-vetemény:
     Nincsen remény! Nincsen remény!

5   Borravalót lökött a házmesternek
     a Lear király honoráriumából,
     s - Menjünk, Mihály - mondta az asszony
     - nézzük meg a lakást...

     Mihály látta már a lakást,
     mikor ott halt meg Kisfaludy,
     de azért elindult.

     Laura szoknyája suhogva seperte
     a kopott márvány lépcsőfokokat.
     Miska bácsi maga elé meredt,
     s megállt, s megtántorodott.
     A negyedik és ötödik lépcsőfok között
     fekete gyík, vagy szalamandra villant,
     gyors repedés támadt,
     mint eltépett szűz gyenge öltönyén.

     Térdre zuhant a költőfejedelem,
     belebámult a hangtalanul táguló szakadékba,
     kúszni akart, hasmánt elkapni az ötödik
     lépcsőfok végtelenbe futó kövét.
     Ám testét kiverte fokhagymaszagú veríték.

     Még megcsillant halványan reménye.
     Beledobta Zalán futását, meg a többit,
     az utolsó epigrammát is
     a riadó, vak mélységbe,
     mint ostromlók tömik kővel
     gerendával a vár árkát.
     De csak könnyű pernye szállt,
     nem ívelt át a híd a szakadékon,
     és a nagy álom végtelen éje közelgett.

     Mihály bácsit ezután már csak vitték,
     előbb karon, aztán hordágyon,
     Szent Mihály lován, koporsóban a barátai:
     Bajza és Schedel (47 óta Toldy).

     A házmester pedig kiállt
     a ház elé s mindenkinek
     elmondta, hogy szegény Mihályt
     a guta hogy ütötte meg.

     1974

 

Távolságok

Papa hajnalban felébredt,
csöndben kilopózott az udvarra,
hosszú gatyában, csak mezítláb.
Nagyon messze volt Olaszország.

Megállt, nyújtózott, ásítozott,
megszagolta az orgonákat,
felnézett a cseresznyefára.
Nagyon messze volt Asinára.

Nagyon messze volt München és
Róma és minden festőiskola,
karattyoltak a kerti madarak,
piros volt a diófa fölött a nap.

Csak állt ott meztelen felsőtesttel,
talpa alatt Fehérvár hideg földje,
baloldalt halkan nyikorgott a kút.
Nagybánya rettentően messze volt.

Messze volt Doberdo és Gorizia,
Pétervárad börtöne és a szuronyrohamok,
vállat vont, ásított, visszajött.
Mi békésen aludtunk odabent.

Szuszogtunk álmunkban, messze volt
tőlünk Berlin, Moszkva és a Második
Világháború. És csak a hűvös májusi hajnal
volt és a dunyhák meleg ölelése.

1990

 

Golgota

- Gyere - mondta Papa. - Állj csak ide,
jó, most a lábad, a jobb lábad tedd előre,
itt ez a söprűnyél, fogd meg, de
ne támaszkodj rá, csak fogd, ne érje a padlót,
most kicsit hajlítsd be a térded, úgy,
mintha le akarnál térdepelni, jó,
és nézz fölfelé, de ne annyira, csak
a fejem fölé, ide a kezemre - És
fölemelte a kezét, nekem elég magasra,
mert Papa magas volt, én meg tízéves.

- Most jó - mondta és hátrább lépett és úgy nézett
végig, ahogy még soha, teljesen idegen
arccal és szemmel, a szája pedig gondolkodott.

- Jó - ismételte - de az arcod... Tudod,
úgy nézz, mintha valami csodát látnál,
vagy mintha a karácsonyfára néznél, igen,
a karácsonyfa tetején a csillagra.

Úgy néztem, mintha csillagra néznék, ő meg
visszalépett festőállványa mögé, ecsetet
vett a kezébe, hunyorított és festeni kezdett.

Később elkészült a kép, feladta a vasúton,
valami országos kiállításra küldte, de
a kép visszajött, a zsüri nem fogadta el.

Így hát nem láthatott rajta engem senki,
mint római századost, lándzsával a kezemben,
sisakkal a fejemen, csodálkozó, elbűvölt
arccal, megroggyant térddel, ahogy ott
állok a keresztfa tövében.

1992

 

Itt állunk

Itt állunk, élünk. Mögöttünk elsüppedt
évek, elvontságokká csupaszodott
idők, villámok, homály, fogságban
megcsillanó fénypont, segítő emberi
arc, váratlan perce a szeretetnek,
csalódások ecetes itala, makacs
bánat ütései, hosszú, nehéz böjtje
jóságnak, hangot némító tapasztalat,
könnyek, halottak kísértő árnyai,
törött oszlopok, alaktalan halommá
rontott tervek, álmok, vágyak. Múltunk
rommező, háború dúlta városunkat,
tűzvész a tetőket, fosztogatók túrták
fel házunkat, és mi magunk is hányszor
pusztítottuk időnket s egymást,
kivágtunk fácskát, kitéptünk virágot.
De maradtunk, voltunk. Összetartozunk
örökre külön-külön és együtt, egymásba
kapaszkodó testek és lelkek. Hagyjuk el,
Kedvesem, fájdalmainkat, őrizz minket
mint eddig és bocsáss meg. Nézd,
az ablakokból nekünk integetnek és
kiáltoznak szeretteink, intsünk
vissza nekik. Rakjuk le nehéz
batyuinkat, ne félj a körülöttünk
sűrűsödő éjszakától, karolj erősen
belém, engem még bír a lábam, maradt
elég erőm. Látod, arra visz utunk,
az út a folyóhoz.

1993

 

Haláltánc

Részletek

1   ZUHANUNK, beletaszít az idő emésztő, fekete
     gödreibe a Pénz, merev bankó arca nem is
     rezzen, nem elég neki éveink ólma, csontjaink

     porlása, néptelen falvak látványa, temetők
     végtelen semmije, nem elég, hogy magunk is
     öljük, pusztítjuk egymást, ádáz, testvéri dühvel

     nyomjuk lentebbre a másikat, míg veszetten
     kapkodunk lepottyantott krajcárokért s tesszük
     értük parancsát, nem halljuk egymás sikolyát,

     nem látjuk kolduló összeomlását, zsugorodó
     akaratát, porladó szellemét, népünk, nemzetünk
     elrabolt jövőjét, agyunkból kitörölt múltunk

     évezredét, őrjöngő csoportban marjuk, pusztítjuk
     egymást. Halljátok, halljátok, mint víz alól a
     fulladozó úgy kiáltok, halljátok, zuhanunk.
     

2   MEGSZÁMLÁLTATTÁL, statisztikai könyvek
     sorolják sírba menetelő halottaidat,
     az anyák méhében halálra ítéltetett

     csecsemők sokaságát, korai öregség,
     rokkantság, nyomor, állami fosztogatás
     áldozatait, átlag életkorod vészes,

     végzetes csökkenését, megmondják, hol,
     miben vagy utolsó helyén a világnak,
     megmondják, hogy könnyűnek találtattál,

     s ha feltekintesz magad fölött az égre,
     látod villogni a Mene, Tekel, Ufarzin
     betűit, neked rezegnek ott és nem

     közeli és távoli uraidnak, mert nékik
     palotáik égbenyúló tetején a Bank
     felirat fel-felgyúló neonfénye világol.
     

4   MARKUKBAN vannak bankok, gyárak, földek és
     minden, amit tiéd volt egykor, mert két dolgos
     kezeddel raktad magasra gyermekeidnek,

     s már semmi másod nincs, hát lelkedért nyúlnak,
     vezetnek, formálnak, terelnek, mint a barmot,
     korlátok között, ne lásd, amit látsz, ne hidd,

     amit hittél, elszedik könnyed mozdulattal,
     savakkal maratják, kalapácsokkal tördelik
     emlékeid márványát, bronzát, nem kímélnek

     semmit, nem szent nekik, mi néked szent volt,
     felejts el mindent, hiszen bohócok és bolondok
     voltak nagyjaid, hőseid, királyaid, szemétre

     valók dalaid, verseid, cseréld hát idegenre szép
     nyelvedet, múltad nincs már, holnapod nincs már,
     hallgass, nem vagy, nem voltál, nem leszel soha.
     

5   EZER, tízszer tízezer álarc mögé búvik,
     nem Behemoth, nem Belzebub, nem Asmodeus
     képében ül nemzetek fölötti székében, nincs

     lólába, drága szabónál öltözik, kastélya,
     repülőgépe, úszómedencéje szagtalanított,
     testét ápolják, mosolyog amikor egy

     kis ország miniszterelnökével tárgyal
     s megszabja az adókat, fizetéseket, a
     pártok helyét a demokratikus állam teljes

     rendjében, a választók irányításának
     módszereit, hazugság, csalás ravasz
     furfangjait, kitünteti szolgáit, magas

     díjakkal jutalmazza az árulókat, eszméket
     pusztító iskolákat nyit, hírlapokat vesz,
     aztán megy s az ország kénkőbűzbe fullad.
     

6   MÁS vagyok, mondja büszkén s komoran olyan
     magaslatról, amelyet föl nem érhetsz, tűzből,
     jégből, idegen eszmékből, érzésekből emelt falak

     mögül, óceáni szigetekről, Nap izzó magasából,
     bölcseletének, erkölcseinek nehéz, bronz kapui
     mögül, várból, amelynek ágyúi rád merednek, bankok

     aranyrúdjai, nemzetközi erők, pénz, hírszolgálat,
     hatalom birtokában, más vagyok, mondja és hirtelen
     te leszel más, avitt és kopott, tudatlan, erő

     nélküli törpe, pusztai birkapásztor és birka
     magad is, ganajtúró féreg, pusztuló népeddel együtt
     semmivé változó értéktelen, gondolattalan, üres

     és kopár, megtiporható föld, széjjelmálló göröngy,
     múlt s jövő nélküli, örök vesztésre ítélt, a kemény
     Létből a végtelen Nemlét ködébe hulló alaktalanság.
     

7   TÁVOLRÓL tompán dob pereg, sípok sikoltanak,
     károgó varjak hullanak hangjuktól a fekete,
     feltúrt földekre, egykori gyárak betonból

     rakott tetőire, kihalt falvak kunyhóira, az
     elhagyott városok töredezett útjaira, fehér
     kőkeresztekre, a temetők táncoló népére, síp

     szól, dob pereg, minden élő rakja a lábát,
     lengeti karját, muzsika tombol, az ország
     egyetlen, hatalmas ugra-bugra csontváz, még

     mintha élne, de látni, hogyan hull testéről
     húsa, fordul ki szeme, lankadnak egykor
     erős izmai, korhad koponyája, villognak

     fogai, rekedt hörgés torkából a nóta, eszét
     veszítve rúgja vadul a port, a drága, barna föld
     porát, dob pereg, síp szól, táncol az ország.
     

8   SEMMIVÉ akarják bűvölni fél évszázad nehéz
     görcseit, félelmeit, üldözőink arcát, falkáik
     harsány hallaliját, gyilkos fegyvereik ropogását,

     elfojtott jajunkat, hóhéraink gőgjét, parancsát,
     trágyaszagú beszédeiket, bevert szánkat, a börtönt,
     az ártatlanok kivégzését, a vér, a mocsok, a hazugság

     gyarmatává süllyesztett hazánkat, millió és
     millió rettentő magány zokogását, fekete napok
     sóhajos fájdalmát, szervezeteik győztes nótáit

     öklét, feledjetek, mondják és szürke szavaik
     löszdombokkal takarják a múltat, szépre mázolják
     a szennyet, minek emlékezni, kérdik, volt, elmúlt,

     nincs, minek felkavarni, minek kutatni a nyomok
     után, hiszen bűnösök voltunk mindahányan, alkut
     kötöttünk, tartsuk magunkat a megállapodáshoz.
     

9   SÖPÖRD le magadról, Testvér, a hírlapok
     fekete mocskát, televíziók, filmek, rádiók
     szennyét, minden szavuk hazugság, csak

     a Démon beszél belőlük, ezer hangon, de
     mindig ellened, s mosolygó álarcai mögül,
     mindegy, hogy dollárnak, márkának, jennek

     nevezi magát, ugyanaz a vérszopó mered
     feléd, rabtartód, zsarnokod, ő vereti a
     dobokat, fuvatja a réztrombitákat, ő hív

     dobálni kezed, lábad a tetszése szerint,
     elveszi tőled múltadat, jövőd, még hazád
     nevét is elfeledteti, kifacsarja belőled

     anyanyelvedet, csak táncolj, táncolj, mondja,
     s eltakarja filmekkel, hírlapokkal, rádióval
     a gödröt, a fekete mélységet, amelybe vezet.
     

10  LÁZBAN, ölelésben, szerelemben fogant drága
     magzatok, húsok két ember húsából, testéből, az
     élő asszonyi öl titkos mélyében anyai vérrel

     táplált mozgó parányok, leendő leánykák, fiúk,
     ott dobog szívetek, éltek, növekszik testetek ott
     az édes, védő melegben, néma, lüktető párbeszédben,

     ott várakoztok a jajjal, sikollyal kísért és a
     mégis boldog születésre jászolban, palotában,
     ott élhetnétek, de haltok, mert kemény fémfogók

     nyúlnak értetek, megnyitják anyátok méhét vérben
     és csatakban, elszakítanak húsától, testétől, az
     élettől, még jajdulni sem tudtok, vádolni sem

     a nőt, aki megtagad és halálba küldi eleven,
     még rángatózó apró testetek művi vetélésben a
     kórházi ágyon és a hullátokat elnyeli egy vödör.
     

14  ROMOKON lépdelsz, jog, törvény, igazság
     csak korhadt avar, kivágott fák sora az
     erkölcs, tisztesség, becsület, csupa ósdi

     előítélet, már kereskedni sem lehet velük,
     mert ki akarna régi mécsest világításul,
     evéshez kőkést, ki ülne fel egy szürke

     szamár hátára, ha világot indulna látni,
     ki nem legyintene a régimódi, megavasodott
     intésekre, a "ne lopj", "ne ölj" parancsaira,

     ha büntetlenül lophat, ölhet is, ki venné
     igaznak a törvényhozók műanyag igéit,
     ha tőlünk kicsalt hatalmuk csúcsain merev

     arccal, vagy mosolyos derűvel játsszák el
     a komédiában kívülről tudott szerepeiket
     s színházzá változtatják az Ország Házát.
     

15  EGY liter tej és fél kiló kenyér, pénztár,
     szatyor, kórházi bot, kis pad, árnyék, beton,
     gyógyszertár, tizenkét csepp, háromszor két

     tabletta, otthon, lakbér, villany, víz, fűtés,
     leves, csirkenyak, parizer, egy szelet hús,
     postás, üdvözlőlap, három gyerek után egy

     unoka, kicsiny fénykép, idő, évek, évek,
     holtak, barátok, holtak, asszonyok, halmok
     a temetőben, por, csend, három millió öreg,

     nyolcvankét millió, banknak négy milliárd,
     csőd, csőd, hamis csőd, eladott gyárak, házak,
     földek, erdők, utak, NATO, UNO, szerződések,

     külföldi katonák, kormány, törvény, parlament,
     három-per-három, csend, csend, három millió öreg,
     Világbank, egy liter tej és fél kiló kenyér.
     

16  FEJSZE villan, dörrenés, golyó repül, nehéz
     tégla emelkedik, öklök lecsapnak, fröccsen a
     vér, tocsog, fojtogató kezek, üvöltözés, sikoly,

     halott a konyha kövén, a széjjel dúlt ágyon, a
     kútba dobottan, elásottan a kukoricásban, gyerek
     a szemétben, pénz és politika ólma alatt megroppan

     minden, harag füstöl, gyűlölet lángol, izzik,
     lélek fordul őrjöngve lélek ellen, élet halált
     kíván, vízbe fojtja szülöttjét anyja, ősz anyját

     veri méhéből szült fia, férjét gyilkolja nő,
     nincs már család, vad szemek, összeszorított
     szájak, a pénz parancsától idegenre változó

     arcok, nincs menekülés, önmaga ellen fordul a
     szeretet, szörnyeteggé változtat a hála, síró
     apa kését először fiába, aztán magába döfi.
     

17  SZELLEM, képesség, akarat hiába, levágódnak
     előtted a lehetőségek sorompói, a nyilvánosság
     urai nem engednek szólni, kifacsarják menteni

     vágyó eszméidet, kikacagtatnak, torz bábuvá,
     bohóccá változtatnak, kiáltásra hiába nyílik a
     szád, betömik, túlharsog az olcsó lárma, harsány

     rikoltozás, dobok döngetése, nem juthatsz néped
     elé, nincs szószék, lelöknek, hiába próbálsz
     kapaszkodni, bankókat bezsebelő ellenségeink úgy

     tüntetnek el, mint cirkuszi bűvész a nyulat,
     nekik nyílik a világ, tengerek szépsége, magas
     hegyek hava, te a celládban kuporogsz s közben ők,

     a díjazottak és koszorúzottak kábítószereket
     ígérnek, Sodoma népének bűneiért rajonganak,
     s téged keserű magányba és néma halálba fojtanak.
     

18  RÁVETETTE szemét holdezüst, naparany,
     apáink vérétől, porladó csontoktól, nehéz
     verítéktől, könnyektől, évektől termékeny

     földünkre. Szántók, puszták, megszentelt
     búzatáblák, történelem sújtotta vidékek
     kapzsi kéz nyúl értetek, kihúzza lábunk

     alól utolsó jószágunkat, életünket, sóvár
     elmével számol, rátelepedne, belevágná
     körmét, kellene neki tanyánk, esőnk, nyarunk,

     kukoricánk, kellene édes folyamok öntözte
     véges végtelenünk, határunk, országunk, dús
     jövő nélkülünk, kellenek földosztásos dűlők

     nélkülünk, fölösleges akadályai vagyunk
     tervének, vágyának, bőgatyás lomok, mert
     magának akarja megkapni az Ígéret Földjét.
     

19   TESTVÉRISÉG? Egyenlőség? Szabadság? Jogok?
     Ott kuporogsz az utcasarkon, melletted kis
     papírlap kéreget, rossz gönceidet húztad

     magadra, piszkos, mosatlan, vén rongyaidat,
     várod, megcsörrenjen kalapodban a pénz, de
     hiába vársz, hiába fordulsz könyörögve a

     híres alapítványhoz, mert kultúránkat
     szeretnéd védeni, mert nehéz kutatásod új
     világokba vinné a tudományt, mert a csillagos

     ég minden titka kinyílt előtted, hiába kérsz,
     a költségvetés kapuja bezárult, egy árva
     petákra se számíts, dobd el könyveidet,

     hajítsd szemétre elméd kincseit, öltsd fel
     avitt rongyaidat, ülj le a bank előtt, a
     sarkon, hajts fejet, tedd magad elé kalapod.
     

21  A SÍRT, hol nemzet... Népek sírnak értünk,
     utánunk? Vezérek törlik könnyüket? Ágyúk
     lőnek sortüzet, zászlók lehajlanak? Idegen

     az emberi érzés, nem lesz gyász akkor sem, az
     érdekük, hatalmuk, pénzük, mohóságuk, rabló
     vágyuk örömre, dalra serkenti őket, előjönnek

     haramiafészkekből késsel kanyarintani az
     itt hagyott maradékot, falni, zabálni az
     örökséget teli szájjal, egymást is irigyen

     leskelődő szemmel nézni, kinek jut több,
     kinek jut Tokaj nektáros szőlőivel, ki kapja,
     marja el a Magyar Tengert, a Tisza lágy vizét,

     a Várhegyet, az olajkutakat, az Alföld
     termő síkját, melyért csak halni tudtunk,
     hazánkat, melyért nem tanultunk élni.
     

22  BETÖRT kapuk, leomlott bástyák, templomaink
     égnek, múltunk, jelenünk, jövőnk az idegen
     rajtunk röhögő zsoldosok kezében, tapossák

     legszentebb érzéseink, arcunkba vágják
     gyalázkodásukat, kábítószert nyomnak
     gyermekeink lelkébe, betolakodnak kicsiny

     otthonainkba, együk azt, amit ők adnak,
     igyuk italaikat, felejtsük el énünket,
     nincs iskola, nincs kórház, "hallgass" a

     nevünk, míg belőlük ömlik fortélyos beszéd
     szennye, úgy öntenek ki bennünket magunkból,
     mint ürgét a maga ásta menedékből, arcuk

     diadaltól ragyog, tudják, hogy övék lesz
     a zsákmány, mert erősek, erejük a végtelen
     gyűlölet s a gyengeségünk, nem menekülünk.
     

23  SÖTÉTSÉG, nincs fény, vakon tapogatjuk az
     érdes, kemény falakat, víz tocsog lábunk
     alatt, kemény sziklák közt visszhangtalan

     barlang a világ, városok alá vájt szennyes
     csatorna, szemünk hiába keres, nincs fény,
     hol vannak mécsek, gyertyák, lámpák, hol

     vannak múltunk fáklyái, napjai, a homályban
     még itt is ellenség leskelődik, bárdokkal,
     bunkókkal kitörlik villogó emlékeinket,

     vakuljunk, feledjünk tapogassuk csak a
     durva, nedves köveket, elvész szemünk fénye,
     tétova, bizonytalan a léptünk, de ott, fönt.

     fölöttünk, bankok trónusain, a hatalom és
     a pénz mágikus fényében uralkodnak, akik
     bennünket barlangok, csatornák mélyébe űztek.
     

24  ÉG az erdő, láng fut karcsú fenyők, öreg,
     göcsörtös tölgyek törzsén, ágain, fekete
     halom lesz a zöld levél, madarak fészke,

     mókusok menedéke, hangyák országa, Mohács
     és Mohi kísértete fúj, viszi tovább a
     tüzet, ismeretlen Szolimánok haragját, és

     már égnek a szomszéd tanyák nádfedelű, kis
     házai, hamvadnak falvak, templomok, rohan
     a szörnyeteg, lecsap a sikollyal ébredő

     városokra, átugrik kék Dunán, szőke Tiszán,
     nincs megállás, nem lankad, lobog, süvölt,
     lobbannak könyvek, könyvtárak, iskolák,

     serceg szép anyanyelvünk, ikes ragozásunk,
     a hét vezér, a mama, a papa, a tőszavak,
     pernye lett zászlónk vászna, hamu a nevünk.
     

25  MAGÁNYOS jegenye reszket, hajlong a hideg,
     őszi, jajgató szélben, kavarog a por az üres
     utcákon, sír a tetőkön a nád, hullik a cserép,

     futkároz málló, lakatlan házak között a szél,
     sípol letört ajtók deszkáin, rohangál beszögelt
     ablakok nyílásán, kavarog elhagyott konyhák,

     szobák útvesztőiben, esik a falakról festés,
     mész, vakolat, kiszakad kiskertből a rozmaring,
     fut a szél az ivóban, nincs nótaszó, nem cseng

     a pohár, egyetlen árva asztal korhad, nyikorog,
     megdűl, összeroskad, néma az iskola, gyerekek
     árva hangján dudál, jajong a szél, felkap egy

     papírdarabot, forgatja, nézi, a padlóra ejti,
     süvöltve nekiront a téren a templom magas
     tornyának, húzza, kongatja a lélekharangot.
     

26  ISTEN elhagyta templomainkat, elszállt, ha
     volt, kupolák, gótikus boltozat alatt kongó
     üresség, fakó festmények, orgonák recsegő

     hangja, fából faragott szobrokról pattogzik
     a máz, szú perceg padok málladozó deszkáiban,
     repedezik a talapzat köve, fényét veszti az

     oltár, kitördelt színes ablakok helyén vak,
     homályos üveg, porlad tokjában a szent vértanú
     csontja, oszlopokon rianás, mint a jégen, az

     örökmécs pislog haloványan, nem mártja senki
     kezét szenteltvízbe, nem jön felvirágzott
     mátkapár esküdni örök hűséget, nem hoznak

     keresztelni gyermeket, nem térdelnek gyónni,
     áldozni, bűneiket bánni, elhagyta Istenét a
     nép és az Isten elhagyott bennünket örökre.

     1996. július - 1997. szeptember

 

Seregek Ura

Részletek

12    Benzin loccsant rájuk, egyetlen gyufától fellobbant az
       összedobált halom, könnyű papír, barna fél bőrkötés,
       merített lapok, olcsó, fűzött kötetek, láng lapoz bennük,

       zsugorodnak a címek, szerzők, fekete pernyévé lesznek
       olcsó ponyvák, halhatatlan remekek, szétesnek hullái a
       gondolat küzdelmeinek, az ihletetten odavetett soroknak,

       még valami látszik, vers lehet, megpöndörödik, mint
       görcsbe ránduló test, "Plutó e torzót márványból
       szoborta, ó torzók torza" s a lángok között Karinthy kacag.
     

14    Mennek a vonatok, gettókban összegyűjtve a zsidók,
       vagonba rakásra készen, falvakból, vidéki városokból,
       tanyákról, északról, délről, keletről, nyugatról, az

       ország minden tájáról. Hatvan, Miskolc, Salgótarján,
       Eger, Komárom, Léva, Győr, Székesfehérvár, Nagykáta,
       Kiskőrös, Makó, Kalocsa, Szentes, Hajdúszoboszló és

       a többi, mind elszállításra készek, munkára velük, ne
       lopják a napot, nyakunkon az orosz, dolgozzanak, mert
       az országot meg kell menteni, vigyék őket a vonatok.
     

33    Foltos volt a tüdőm, szívem kihagyott, ereim lüktettek,
       vizeletem öt percenként csorgott belőlem, karom, lábam
       gyenge, alig tudtam felmászni a vagonba, odaszorultam a

       falhoz, nem volt moccanásnyi helyem, testvéreim testének
       egyre tömörebb tömegében, levegőm elfogyott, hördültem egyet
       észre sem vették, meghaltam, megöltek, de végül is ki

       ölt meg, ki nyomta hozzám a többieket, ki kényszerítette
       őket fegyverrel, paranccsal, ki zárta rájuk az ajtót, ki
       indította el a vonatot, ki nyomta hozzám őket, ki ölt meg?
     

40    Áram fut a láger körül a drótokban, gyilkos tiltás,
       figyelmeztetés, hogy nem szökhetsz rajtuk keresztül,
       nem érintheted villámló őreidet, a halált hordozzák,

       nem a fényt, nem lámpák emlékét egykori szobád
       örömében, bezár a futkározó elektromosság, eltakarja
       az egész világot, csak a bent van és a kint, nem

       üzenhetsz, nem adhatod életet jelét, de ha nem
       bírod már, ha minden mindegy, egy mozdulat és megadja
       neked önkéntes halálod ajándékát a drótban futó áram.
     

43    Arca fehér, szeme karikás, lélegzete rossz szagú,
       hörög, tüdeje kapkod, még könnyebb munkára sem
       alkalmas, nem érte meg az ideszállítást, vigyék,

       ez meg biceg, csupa csont, vánnyadt bőr, lötyög egész
       teste, nem bírna egy lapátot felemelni, nem nyerünk
       vele semmit, inkább vesztünk, álljon a többiek közé,

       gennyes, zöld daganatok a következőn, undorító, egész
       teste rohad, üregeiben felhalmozódik a gennyedés,
       tele baktériumokkal, vigyétek, végezzetek velük.
     

46    Öffentliche Hinrichtung, nyilvános kivégzés, az
       elítéltet targoncán tolják társai, felállítva, hogy a
       láger minden rabja lássa, kisérje a bitófáig, vagy a

       kőfalig, puskagolyók elé, vagy a kötélhez, tudják meg,
       mindnyájan, hogy bűnért büntetés jár, kenyérlopásért
       halál a törvény szerint, nyilvánosan és ünnepélyesen,

       zenekari kísérettel, hegedűk cincognak, harmonikák
       szólnak a rabok közül választott zenészek kezében,
       parancsuk van, hogy húzzák, játsszák a Lili Marlene-t.
     

57    Este kezembe nyomta tartalék kenyérfalatját, edd meg,
       mondta, nekem már nem kell, tartson az erőd, maradj
       életben, fiatal vagy, az unokám lehetnél, érd meg

       akár helyettem is, hogy összeomlik a Birodalom, nézd a
       rettegő nácikat, állj bosszút értünk, értem, fiam és
       feleségem haláláért, itt van, vedd el, vigyázz magadra,

       suttogta, míg csorgott a könnyem, kezemben kenyerével,
       reggel, mikor újra kerestem, éppen lehúzták a dikóról,
       csontvékony lábánál, karjánál emelték s dobták kocsira.
     

78    Arra kísértek a gettó felé bennünket, azon az ismerős
       utcán, gyerekkoromban ott futkároztam, ott fociztam a
       többiekkel, ott bújtam kapualjunk sötétjébe Rózsikával,

       engedte, hogy a mellét simogassam, de nem engedett a
       bugyijához nyúlni, ehhez a fűszereshez jártunk, a kocsmát
       elkerültem, érettségi után beálltam apám boltjába mert

       nem vettek föl az egyetemre, év, év után, megörököltem az
       üzletet, mert szorgalmasan üzletté növeltem, ott vittek
       előtte, néztem, rámeredtem baltával bevert kirakataimra.
     

80    Ez itt a zúzmara - mutatott anyám a csillogó, fehér
       szépségre a bokrok ágain, fény villant rajtuk, mint
       cukorkristályon, megnyaltam, ízlelgettem, jó volt

       és tetszett a szó, hányszor mondogattam, idéztem
       anyám drága szavait, ahogy beszélni tanított és
       kijavította botlásaimat, s azt kívánta, tisztán

       beszéljek anyanyelvemen, s most szájon vernek, nem
       merek szólni, nem vagyok magyar, mondják, csak
       magamban merem zizegni: zúzmara, zúzmara, zúzmara.
     

86    Valahol, a gettó palánkjain túl, láthatatlanul
       lement a nap, ott kuporogtunk a zsúfolt szobában
       némán, ma még nem öltek meg, nyertünk egy napot,

       de nem tudhatjuk, mit hoz a holnap, nyeltük a csöndet,
       reményért fohászkodtunk asszonyok, férjek, öregek,
       számolgattuk tartalék krumplinkat, babunkat, cukrunkat,

       emlékeinket keresgéltük, mikor vékony hangocskáján
       megtörte a csöndet az egyik gyerek, anyu, mondta, anyu,
       azt ígérted, hogy este elmeséled a János vitézt.
     

89    Néni, azt mondta Anyu, hogy szeretsz, itt hagyott
       nálad, azt mondta megvédsz, legyek jó gyerek, hát
       nem voltam jó eddig, mért hozott ide hazulról, a

       játékaim közül, csak egyetlen babám maradhatott velem,
       nincs puha paplanom, nincs ablakom az utcára, nem
       mehetek a kertbe játszani, mért kell ágy alá bújnom, ha

       kopognak, ki az a csendőr, ki az a nyilas, félek,
       nem merek szólni, nem tudok nevetni, hol van Anyukám,
       nagyon szeretném, ha simogatna, mondd meg, Néni, szeretsz?
     

91    Kenyeret kértem, felállt pultja mögött a boltos, rám
       nézett, felém lépett, Mózsi, kiáltotta, Mózsikám, te
       vagy, felismert, felismertem én is, átöleltük egymást,

       összedörzsöltük bajszunkat, osztálytársak voltunk az
       elemiben, négy évig segítettem neki olvasni, számolni,
       írni, elnevezett tréfásan Mózsinak, tudta, zsidó vagyok,

       s tudta most is, néhány perc után zacskót szedett elő,
       rakta a kenyeret, mézet, konzervet, tejet, kezembe
       nyomta, gyere bármikor, segítek, Mózsi, mindent köszönök.
     

106  Betegen feküdtem a padlón, már a halálra készültem,
       láttam, rohannak le a szobatársak, hallottam lentről
       ujjongó kiáltásaik, feltápászkodtam, falba, ajtóba,

       korlátba kapaszkodtam, le a lépcsőkön, szédült a fejem,
       szemem könnyezett, elhomályosult, de mentem, ott akartam
       lenni, az utcára értem, kiáltozó, hadonászó, zokogó tömeg

       vette körül a tankot, a csodálkozó ruszkikat, csak lassan
       értették meg örömünket, levegőbe soroztak, társaim oda
       engedtek, megszorítottam a kezüket, dobrij gyeny, továris.
     

109  Nem volt hurrá, sem üdvlövöldözés, néhány tank jött,
       előttük prémkucsmás, nagykabátos katonák, beléptek az
       Arbeit macht Frei kapun, műszakiak vágták a szikrázó

       drótokat, álltunk némán, vacogtunk a hidegben, éhesen de
       szabadon és hitetlenül, néztek bennünket, nézték a földre
       dobált csont és bőr hullákat, a barakkokat, reszketésünket,

       bámulták hallgató csapatunkat, nem mozdultak, talán
       sejtették, mit érzünk, lehetett ebben tapasztalatuk, aztán
       egyikük jajdulva felkiáltott, s egy másik törölni kezdte könnyeit.

       1964-1998

 

GYERMEKVERSEK

Mese a fekete varázslóról

Messze, Hetedhét országban,
annak is a határában
volt egy erdő, nagy, kerek,
erről mesélek neked.
Csuda nagy volt az az erdő,
égig értek ott a fák
és a fák között tekergő
patak partján sok virág.
Ott lakott a mosómedve,
ott kakukkolt a kakukk,
és az öreg fák tövében
kanyargott egy kicsi út.
Kicsi út, keskeny út,
nézzük meg csak, hova fut?

Benn az erdő közepében
volt egy kedves házikó
és a fehér házikóban
lakott apó, meg anyó.
Anyó haja, mint a szén,
apó haja, mint a só.
Dolgozgattak szorgalmasan,
az apó kapálni járt
s míg távol volt, addig anyó
megfőzte a vacsorát.

Volt egy kis
lányuk is,
nagyon okos kis leány,
ő segített az anyónak
vacsorát főzni. Úgy ám.
Az erdőről gallyat hozott,
forrásról meg friss vizet,
nagyon vidám kisleány volt
mindig táncolt, énekelt.
Szerette a mosómedve,
a kakukk is jól ismerte,
megsimogatták a fák,
szépen megfésült haját.

Lement már a nap az égről,
kigyúltak a csillagok,
vállára tette a kapát
apó s haza ballagott.
Mellette Bundi kutyája
futott előre meg hátra,
szagolgatott, meg-megállt,
érezte a vacsorát.

Jó is volt a vacsora.
Amikor mindent megettek,
anyó leszedte az asztalt,
beszélgettek és nevettek.
Még a Bundi is nevetett,
olyat mesélt az apó.
Csillogott a kacagásuk,
és gurult, mint egy golyó.
Átgurult a hegyeken,
átgurult a tengeren,
tengeren túl, a varázsló
várába egyenesen.

A gonosz, öreg varázsló
ott lakott a hegy mögött.
Nem szeretett senkit sem,
csak állandóan dörmögött.
Pincéje tele volt pénzzel:
kádakban állt az arany, -
gyertya pislogó fényénél
azt számolta untalan.
Fekete volt a szíve,
fekete volt a szeme,
vállán volt a varázsköpeny,
abban volt az ereje.
Beszélni tudott a köpeny,
mézes szavakkal beszélt
s annak, aki meghallgatta,
elvette az erejét.
A varázsló ablakait,
ajtaját becsukta. És
mégis a bezárt ajtón át,
ablakon át,
vasfalon át,
begurult a nevetés.

Meghallotta a varázsló
s kiáltotta: "Ki nevet?
Elpusztítom, akárhol van,
el nem bújhat,
nem rejtőzhet,
leütöm, mint egy legyet!"
Előhívta vad szolgáját,
előhívta a szelet.
"Indulj, szolgám, hegyeken át.
sietős legyen utad.
Csavard ki az erdőjüket,
taposd szét a házukat,
fojts beléjük a nevetést.
Teljesítsd parancsomat!"

Zúgva indult el a szél,
hogy a parancsot tegye.
A kis házban apó, anyó
nem gondoltak semmire.
Jött a szél a tengeren,
verte a hullámokat,
fütyölve jött, hidegen,
és élesen, mint a kard.
Már ott is volt a kis háznál,
megfogta a fedelet.
Apó, anyó, kislány, Bundi,
jaj, mi lesz most veletek?
Házatokat széttapossa,
megöl a szél,
megesz a szél.
Minek nevettetek?

Nem ijedt meg apó, anyó,
nem volt ijedős család.
Elővettek egy nagy zsákot
és nagy bátran kinyitották
a kis kunyhó ajtaját.
Beugrott rajta a szél,
úgy ordított, mint a vad.
Zsákba ugrott bekötötték
- zsupsz - egy pillantás alatt.

"Nesze szél, nesze szél" -
Nevetett a kis család,
bántani miért akartál,
tele lett veled a zsák.
Nevetett a Bundi kutya,
kislány, anyó és apó
és győzelmes kacagásuk
úgy gurult, mint egy golyó.
Átgurult a hegyeken,
átgurult a tengeren,
tengeren túl a varázsló
várába egyenesen.

Meghallotta a varázsló,
dobbantott egy dühöset
s ordított, hogy elpusztít ő
mindenkit, aki nevet
s előhívta vad szolgáját,
a pirostorkú tüzet.
"Indulj, szolgám hegyeken át,
pusztító legyen utad.
Égesd el az erdőjüket,
pörköld fel a házukat,
fojtsd beléjük a nevetést.
Teljesítsd parancsomat!"

Pattogva indult a tűz,
szürke füst volt a haja,
parázsból volt a szeme,
lobogott a taraja.
Futott az erdőkön át,
hogy a parancsot tegye.
Szegény apó, szegény anyó
nem gondoltak semmire.
Fatetőről a kakukk
látta, hogy jön a láng.
Szárnyra kapott,
gyorsan repült,
kopogtatta
a kis kunyhó ajtaját.
"Apó, anyó, jól vigyázz,
nagyon vigyázz, kis család,
mert jön a tűz, lobog, pattog,
elégnek tőle a fák."
Ezt mondta a kakukkmadár
és sebesen messze szállt.

Nem ijedt meg apó, anyó,
nem volt ijedős család.
Kiálltak a házuk elé,
a kezükben vaslapát.
Jött a tűz és fújtatott,
parázs szeme villogott,
apó, anyó a lapáttal
fejére csaptak nagyot.

Lángtaraja lelohadt,
vörös szeme kialudt,
s nem hagyott mást
maga után:
kis parazsat, sok hamut.
Pattogott még egyet s vége,
ami belőle megmaradt,
bedugták a kemencébe.
Nevetett a kis család.
"Bántani akartál? Véged!
Melegíts a kemencében,
így végezd kötelességed."

Nevetett a Bundi kutya,
kislány, apó és anyó
és győzelmes kacagásuk
úgy gurult, mint egy golyó.
Átgurult a hegyeken,
átgurult a tengeren,
tengeren túl a varázsló
várába egyenesen.
Meghallotta a varázsló,
vastag vasfalak megett
s olyat dobbantott a földre,
hogy a vára remegett
s előhívta a legvadabb
szolgáját, hívta a vizet.
"Indulj, szolgám, földeken át,
romboló legyen utad.
Áraszd el az erdőjüket,
öntsd el kicsi házukat,
fojtsd beléjük a nevetést.
- Teljesítsd parancsomat!"

Indult a víz hömpölyögve,
szélesen a földeken.
Elindult, hogy apóékból
ne maradjon senki sem.
Nagy torkával mindent elnyelt,
ami eléje akadt,
sziklát,
           füvet,
                      földet,
                                 hegyet,
erdei virágokat.
Zöld a szeme, tág a torka,
hátáról szakadt a hab,
recsegett a foga, mikor
a kövekbe belemart.

Indult a víz hömpölyögve,
hogy a parancsot tegye.
De az apó, de az anyó
már vártak valamire.
Mert a mosómedve jött és
mondta - "Közeleg a víz" -
s hogy a varázsló nem nyugszik,
sejtették már maguk is.
Jó előre felkészültek,
megvédeni házukat,
a földbe árkokat ástak
s egész mélyre egy kutat.

Nem ijedt meg apó, anyó,
nem volt ijedős család.
"Jöjjön csak a víz,
ellátjuk
mi annak is a baját."
Jött a víz! De árkok várták,
az árkokban szétfutott
s ami megmaradt belőle,
megtöltötte a kutat.

Tágas torka becsukódott,
megszelídült a szeme,
bömbölése csobogás lett,
elveszett az ereje.
Széjjelfutott az árkokban,
mint egy kék patak csevegve,
benne mosta a ruháját
tisztára a mosómedve.

Nevetett a kis család.
"Bántani akartál? Véged!
Öntözgesd a földjeinket,
így végezd kötelességed."

Nevetett a Bundi kutya,
kislány, apó és anyó
és győzelmes kacagásuk
úgy gurult, mint egy golyó.
Átgurult a hegyeken,
átgurult a tengeren,
tengeren túl a varázsló
várába egyenesen.

Meghallotta a varázsló
nevetésük dallamát.
Megtudta ebből, hogy él és
hogy vidám a kis család.
Káromkodott dühösen,
szórta a bűvös igéket,
"Most már én magam megyek!"
és a várából kilépett.
Vállán volt a köpenye,
abban volt az ereje,
ez a köpeny repítette,
apóék háza fele.
Hopp, a tisztáson leszállt,
a házhoz lopakodott,
s óvatosan kocogtatta
meg az apró ablakot.

Nem ijedt meg apó, anyó,
nem volt ijedős család,
hiába beszélt a köpeny,
nem hallgatták meg szavát.

A varázsló nekik támadt,
de nem bírhatott velük,
nem hallgattak gonosz szóra,
nem veszett el erejük.
Menekült a vén varázsló
gonosz szíve vacogott,
majdnem a nyelvére lépett,
hegyeken át úgy futott.

Átfutott a hegyeken,
átfutott a tengeren,
tengerentúli, fekete
várába egyenesen.
Bezárta az ablakot,
reteszelte a kaput,
de hiába.
Ment utána
apó,
anyó,
kisleányka,
Bundi kutya, mosómedve
és kakukk.

Sikoltozott odabenn,
- "Ne bántsatok, emberek!
nem én küldtem házatokhoz
szelet, tüzet és vizet."
Reszketett a rossz varázsló,
gonosz szíve vacogott,
pislogott fekete szeme,
sötét vára ropogott.
Fekete vár összedűlt
s a varázslót összenyomta,
aranyába belenyomta.
Békesség lett mindenütt.

Messze, Hetedhét országban.
annak is a határában,
ott, ahol feljön a nap,
kerek erdő közepében
élnek békén, élnek szépen
apó,
anyó,
kisleányka,
Bundi kutya,
mosómedve,
kakukkmadár,
és mindannyiuk kacag.

1951

 

Vakondtúrás

     Volt egyszer egy falu, pirinyó,
akár egy lyukas mogyoró.
Nem volt annak egyéb hibája,
lapos volt az egész határa,
nem is akadt hegye, dombja más,
mint egy vakondtúrás, -
úgy hiszem, az is csak azért,
mert nem lépett rá senki még.
Lakott a faluban egy legény,
nagyon unta magát szegény.
Elindult, hogy hegyeket lásson,
átlépett a vakondtúráson,
ment-mendegélt az út porában.
pogácsát vitt a tarisznyában,
hét kerek napra valót,
útravalót,
anyja sütötte az egészet.
A legény ment és fütyürészett.

     Hát, ahogy megy-mendegél,
vele szemben jön egy legény.
Akkurát olyanforma, mint ő,
mintha testvér lenne a kettő.
Annak is egy csíkos tarisznya
volt a vállára igazítva
s abban pogácsa hat.
Tegnapról ennyi maradt.
"Hova földi? - szólal az első,
a beszélgetést bátran kezdő, -
hova ballagsz a nagyvilágban,
pogácsákkal a tarisznyádban?"

Kis bajuszkáját megsodorva
a második ezt válaszolta:
"Untam magam otthon nagyon,
nem járkálhattam dombokon,
mert nincs az én falumban más
hegy, csak egy vakondtúrás.
Igaz, nagy vakond túrta ki,
tehát a túrás sem kicsi,
nem mérte ugyan senki meg,
de egy méter magas lehet.
Hevertem rajta eleget,
most már keresnék egy hegyet."

     "Ha ez a gondod s nincsen baj más,
keressünk együtt hegyet, pajtás" -
szólt az első legény vidáman
s továbbment az út porában.

     Hát, ahogy mennek, mendegélve,
velük szemben jön egy legényke.
Kis bajusza fölkunkorítva,
vállán meg egy csíkos tarisznya,
azt mondtam volna, hogyha látom,
mintha testvér lenne e három,
de már az utolsó legénynek
öt pogácsája volt szegénynek.

Megállítják s kérdezik bátran:
,,Te mit keresel a világban,
mért hagytad el a faludat,
talán te is untad magad?"

     A bajuszkáján sodorint
s így válaszol a harmadik:
"Eltaláltátok, cimborák,
azért hív engem a világ,
mert bizony a mi kis falunkba
nincsen domb, csak egy vakondtúrta,
a fatetőig alig ér,
épp hogy elfér rajta egy szekér,
és bár nem mérte senki meg,
úgy tíz méter magas lehet.
Mászkáltam rajta eleget,
most meg keresnék egy hegyet."

"Ha csak ez kell és nincsen baj más,
gyere velünk világgá, pajtás" -
mondta a két legény vidáman
s továbbmentek az út porában.

     Már hárman mennek mendegélve
s velük szemben jön egy legényke.
Szépen fénylik lábán a csizma,
kis bajusza fölkunkorítva,
nyakában egy csíkos tarisznya.
Testvérük lehet, senki más,
hisz egyformák, mint a tojás,
csakhogy a negyedik legénynek
négy pogácsája volt szegénynek.

"Hová, hová?" - kérdezik tőle.

     És így válaszol a legényke:
"Odahagytam a falumat,
mert nagyon untam magamat.
A mi falunkban nincsen más
hegy, csak egy kis vakondtúrás.
Eddig nem mérte senki meg,
úgy száz méter körül lehet,
mondjuk, százhúsz méter gorombán,
magasabb a templomtoronynál.
Dolgoztam rajta eleget,
most már keresnék egy hegyet."

"Csak ez a bajod? Gyerünk együtt
hogy igazi hegyet keressünk" -
s indulnának megint vidáman
fütyörészve az út porában.

     De ahogy mennének tovább,
hát észrevesznek egy komát,
pörge kalap fejébe csapva,
szépen fénylik lábán a csizma,
kis bajusza fölkunkorítva,
nyakában egy csíkos tarisznya.
Az első négyhez hasonlított e másik,
egészen a megszólalásig,
s ha láttam volna, váltig mondanám.
hogy ikrek ezek, ikrek, pajtikám.
Csakhogy az ötödik legénynek,
már három pogácsája volt szegénynek.
Négy napja keresett hegyet,
pogácsát négyet megevett.

Így szólt az ötödik legény:
"Jószívvel megyek veletek én.
Ti is hegyet kerestek, én is,
öt legénynek több a remény is.
A mi falunkban sincs más,
csak egy vakondtúrás,
nem mérte eddig senki meg,
kétszáz méter magas lehet,
de hogyha jól meggondolom,
fölül van kétszázhatvanon,
csak az a csodája,
hogy szőlőt nem telepítettek rája.
Nosza, gyerünk, vártunk eleget,
keressük már azt a hegyet."

Immár öten mentek vidáman,
fütyürészve az út porában,
s látják, hogy jó nagyokat lépve
jön velük szembe egy legényke.
A szeme, mint a bogár, barna,
pörge kalap fejébe csapva,
szépen fénylik lábán a csizma,
kis bajusza fölkunkorítva,
nyakában egy csíkos tarisznya,
de hamubasült pogácsája
csak kettő volt a tarisznyába.

     Mind elkezdtek rajta nevetni: -
"Hisz éppen olyan vagy te, mint mi,
hova ballagsz így egyedül?" -
kérdi egyik az öt közül.

     "Úgyse tudnátok kitalálni,
elindultam világot látni,
mert nincsen a falunkban más,
csak egy kicsiny vakondtúrás.
Ötszáz méter magas lehet,
eléri a fellegeket,
tölgyerdőjének hull a makkja,
röfögve jár oda a konda.
Ott púposodik a határba,
a szekeresek bánatára,
mert az embernek bakon ülve
kilenc nap kell, hogy megkerülje.
Kerülgettem én eleget,
most már keresnék egy hegyet."

"Gyere velünk" - mondták vidáman
s hatan mentek az út porában.

     Egymáshoz mérte mind a léptét
s meglátnak egyszer egy legénykét,
egy szederfa lombja alatt
hallgatta a madarakat.

     Korom hasonlít a koromhoz,
úgy hasonlított a többi hathoz,
ezüstös volt a pitykegombja,
a szeme, mint a bogár barna,
pörge kalap fejébe csapva,
szépen fénylik lábán a csizma,
kis bajusza fölkunkorítva,
nyakában egy csíkos tarisznya,
de pogácsája, szegénynek,
egy volt a hetedik legénynek.

     "Mit csinálsz itt a fa tövén?" -
szólt neki az egyik legény.

     "Jöttem hat napig eleget,
most leültem, hogy pihenek,
odahagytam a falumat,
mert nagyon untam magamat,
a mi falunkban nem volt más,
csak egy kicsiny vakondtúrás,
nem mérte eddig senki meg,
de ezer méter is lehet,
csúcsával az eget kaparja,
tölgyerdőjének hull a makkja,
madár nem tudja átrepülni,
egy hónap kell csak megkerülni,
jöttem hat napig eleget,
de nem láttam ilyen hegyet."

     Hallgatta őt a hat legényke
és mindnek az jutott eszébe,
hogy falujuknak pontosan
ily égigérő hegye van.
Egymástól szépen elköszöntek,
s az út porában hazamentek -
Hazamentek kis falujukba,
tán nem is keltek többet útra.

 

Anyám keze

Az én kezem még fehér,
mint a kenyér béle,
mind a kettő belefér
anyám tenyerébe.

Barna az ő tenyere,
mint a kenyér héja,
puhán simogat vele,
arcom simogatja.

Este, ha a lámpa ég
s mégsem látja senki,
barna, jóságos kezét
kötényébe ejti.

Szeme nagyon messze néz
és a lámpa fénye,
mint az édes sárga méz
csorog szép kezére.

 

Árnyjáték

A madárnak szárnya van,
az embernek árnya van.
Nem hűsölök árnyékon,
tanítom az árnyékom.

Repülésre tanítom.
Emelgetem a karom.
Azt akarom, hogy madár
legyen, ami messze száll.

Árnyam csapkod karjával,
mint madár a szárnyával,
szárnyam van, mint a sasnak,
így szállok a magasnak.

Szállnék, szállnék, repülnék,
de a lábam lehúz még.
Nem baj, addig próbálok
szállni, amíg elszállok.

 

NOVELLÁK

Találkozás egy kislánnyal

Délelőtt a Rádiónál jártam. Francia sanzonokat hallgattam, hanglemezről, Lucienne Boyer és Yves Montand romantikus és melankolikus dalait, dalocskákat, amelyek csak egy-egy percet akarnak édessé vagy szomorúvá tenni, tiszavirág dalokat, amelyek felröppennek, puhán és csillogva a nap első sugaraiban s estére már a vízbe hullva holtan úsznak a folyón lefelé.

Forogtak a fekete lemezek, finoman sercegett a tű, a mikrofonból áradt a könnyed és elegáns muzsika. Randevúkról, a gitáros fiatal spanyolról, szerelmesen elhadart gyémántos szavakról, csókokról, melyek latyakos esti utcákon titokban csattantak, igen, ilyen végtelen témákról zümmögtek a "röpdalok".

Engem nagyon meghatottak. A kis társaságban nem mutattam érzéseimet, kicsit illetlennek éreztem az aprócska szomorúságot, de hazafelé menet nem szálltam fel az autóbuszra, gyalog indultam el, mert egyedül akartam maradni. Hiszen a forgalmas, hangos, nyüzsgő utcák majdnem olyan alkalmasak az egyedüllétre, mint a legrejtettebb erdőmély. Szép, fehér hópelyhek szállingóztak az égből, az aszfaltra estek és egy pillanat alatt beleolvadtak a kormos, kátrányos, nyálkás maszatba. Egy utcai piros lámpánál, ahol mi városiak néha találkozni szoktunk egymással, szemüveges, perzsakucsmás bácsika fordult felém. Beszélgetni akart, az időről mondott valamit, rámnézett, választ várt. De én nem válaszoltam, mert egyedül akartam maradni.

Egész hazáig gyalog mentem. Ábrándozva, elgondolkozva fordultam be a ház elé, amelyben lakom. Egy TEFU szekér állt itt, a pinceablakok előtt, a szenet túrták róla és lapátolták le a pinceablakon. Táplálék a kazánoknak, meleg a lakásoknak, szürke füst az égnek!

Vannak percek, amikor a szórakozottság, a gondolatok elhomályosítják az ember látását, csak később látja meg, amit megpillantott. Először csak egy piros színfoltocskát vettem észre, amint közeledett felém a nagy fekete szénhalom mellől. Sapka volt, piros svájci sapka, "béret". Olyan volt, mint egy gombának a piros feje. Csakhogy a gomba nem mozog, ez pedig jött. Igen, mert a sapka alatt egy kislány jött, óvatosan az égigérő házak között, mindent alaposan megnézve, minden lépést megfontolva, kicsit mélázva, kicsit ujjongva, kurta lábacskáit szedegetve. Az üres szódásüveg, amely az egyik vállát lehúzta a kötéltáncosok egyensúlyozó rúdjára emlékeztetett, nem engedte, hogy a kislány felrepüljön, nem engedte, hogy elessen, segítette bizonytalan lépéseit. Jött, jött a kislány, s egyszercsak ő is észrevett engem.

Apák, anyák, ti tudjátok, hogyan mosolyodik el a gyerek, ha meglát benneteket, amikor felfedezi, hogy ott vagytok az iskolai ünnepségen a szülők csoportjában, vagy amikor először mentek el érte az óvodába, vagy először találkoztok vele az utcán. Így mosolyodott el az én Julikám is, de csak egy pillanatra. Nézett rám, látszott, hogy örül a találkozásnak, nagyobb lett a biztonságérzete, de megnövekedett biztonságérzete önállóvá is tette már. "Nagyon örülök neked Apu mondta a mosoly -, de látod én már egyedül megyek bevásárolni, én, egyedül, a magam erejéből." Ezért nem is futott hozzám a négyéves Julikám, nem futott bizony, hanem o d a é r t. Odaért, mint egy kisasszony. Találkoztunk.

"Jónapot kívánok" - mondom neki -, "ki vagy te gombasapkás kislány?" Azt hiszitek, hogy válaszolt? Nem, nem szólt egy szót sem. A saját lányom, aki a vesevelőt mesevelőnek, a piskótát kis-kótának nevezi. A lányom, akinek két évvel ezelőtt olyanok voltak a lábán az ujjacskái, mint a borsószemek. Csak mosolygott és nem szólt hozzám, a léptei sokkal biztosabbak lettek, ment és lóbálta a szódásüveget.

A feleségem magyarázta meg a szótlanságot. "Nem írtam föl, hogy mit hozzon, azt mondogatta magában, azért nem mert megszólalni."

Miért is mondtam el ezt a találkozást?

A "röpdalok" elszállnak, a tiszavirágok vízbe hullanak, a hópelyhek elolvadnak - szeretném, ha ez a pillanat megmaradna.

1955. március 22.

 

Régiségbolt

Ahogy végére értem az üzlet látnivalóinak, egy fura kis emberke állt elém. Fekete ruhában volt, arca a falon függő megbarnult képekhez hasonlított, keze - láttam, mikor felemelte -, sárga volt és sápadt, mint az elefántcsont-faragványok a vitrinekben.

- Jól megtetszett nézni mindent? Tetszett látni szép régi porcelánjainkat, flamand ónedényeinket, benini bronzainkat, barokk konzoljainkat? Tetszett látni a dali pisztolyokat és a szép selymes lódingokat is? - kérdezte olyan hangon, mint egy berozsdásodott kakukkos óra.

- Láttam - mondtam röviden, mert nem volt kedvem beszélgetni és különben pénz sem volt nálam, és attól féltem, hogy rám akar sózni valamit, és akkor meg kellene mondanom, hogy szegény vagyok és csak nézelődni jöttem be, nem vásárolni.

- Óh, kérem, és megnyerte valami a költő úr tetszését? Talán valami francia brokát, vagy levélbontónak alkalmas maláji kris, esetleg egy papírnyomónak használható usebti?

- Nem - mondtam szigorúan.

- Kérem, kérem, bocsánat. Tessék talán megnézni belső helyiségeinket, az igazi értékeket ott tartjuk, nem is mutatjuk meg mindenkinek, csak a hozzáértőknek. Kérem, minden vételkényszer nélkül.

- Nem vagyok szakértő - tapostam kéjjel az önérzetembe - és nincsen pénzem.

Belémkarolt.

- Nagyszerű dolgaink vannak bent. Én ismerem önt, önnek boldogan megmutatom - mondta és már ki is nyitott egy tapétaajtót, amelyet észre sem lehetett venni, mert olyan volt, mint egy kopott aranykeretben lévő festmény. És már tessékelt is befelé.

Néhány lépcsőn kellett lemenni, egy hosszú, világítatlan folyosón végigkongatni. Jobbra és balra mindenütt ajtók nyílottak, s úgy látszott, hogy más folyosók is vannak még sok-sok egyforma ajtóval.

- Itt is vagyunk - mondta elégedetten a fekete emberke -, ezt szeretném önnek megmutatni - és egy ajtót nyitott ki. Úgy láttam, hogy az ajtón névtáblácska van, de felírását nem volt időm elolvasni. Beléptünk.

Zsúfolt szobácska volt, tele székekkel, ágyakkal, asztalokkal, szekrényekkel, minden talpalatnyi helye megrakva tárgyakkal, papírokkal, a legnagyobb összevisszaságban, a legfurcsább rendezésben, mert ez a nagy rendetlenség mégis rendnek látszott. Furcsa volt az is, hogy egyes tárgyakat vastag porréteg fedett, mások fényesek és tiszták voltak, mintha mindig használnák őket. A falon rengeteg kisebb-nagyobb kép, az egyik aranykeretben, a másik egy rajzszöggel odatűzve, néhány vonással rajzolt ceruzavázlat mellett egy színes fényképfelvétel, fölötte Rembrandt csodálatos művészetére emlékeztető rézkarc, odább egy gótikus oltárkép, aztán egy Renoir, aztán színes krétával rajzolt gyermeki firkák.

- A képeket tetszik nézni? - szólt az emberke és hangján diadal volt érezhető. - Tudtam, hogy meg fogják nyerni tetszését. Itt van például ez a havas falusi utca. Egy kucsmás, csizmás kisgyerek baktat a hóban. Ugye, milyen jól ábrázolta a művész az arcot? Mintha eleven volna, látni, hogy a gyerek fél, mert azt hallotta, hogy ilyen télen bejönnek a farkasok a faluba és megtámadják a gyermekeket. Vagy ez a pasztell. Egy fiatalember és egy leány fekszenek a virágos mezőn. Sárga bogarak dünnyögnek a levegőben, távolabb egy erdő széle látszik, a képen áll az idő, sárga fénygömböket hullat a nap, a lánynak be van csukva a szeme, a fiatalember föléje hajol, meg akarja csókolni. Látja a szerelmi vágyat az arcokon? Kitűnő, mondhatom, kitűnő...

A képek tényleg kitűnőek voltak, de zavarba hoztak. A tájak, az arcok, a jelenetek mind-mind nagyon ismerősek voltak. Láttam már őket valahol.

- Ez egy gyűjtemény? - kérdeztem kissé zavartan és a tárgyak között kezdtem kotorászni.

- Igen - hangzott a válasz -, bár nem teljes gyűjtemény. Néhány évet még arra kell fordítanunk, hogy az egészet megszerezzük. Legalább három szobát fogunk megtölteni vele.

Az asztalon motozva egy palatábla akadt a kezembe. Poros volt, lefújtam róla a port, dülöngélő betűket láttam rajta, belekarcolva, valósággal belevésve a táblába. Egy név volt.

- De hiszen ez az én palatáblám. Én karcoltam bele sok évvel ezelőtt a nevemet - suttogtam -, hogy került ez ide?

- Nézzen körül jobban - mondta a fekete emberke -, itt minden az öné.

- Akkor maga az ördög? - kérdeztem.

- Nem kérem - válaszolta csöndesen a régiségkereskedő -, az én nevem: emlékezet.

Arra már nem emlékszem pontosan, hogyan jutottam ki az üzletből és hogyan kerültem haza. De azt tudom, hogy nagyon fáradt voltam és álmos és olyan mélyen aludtam akkor éjszaka, mint egy tégla.

1956. szeptember 13.

 

Mammutkocsonya

Itt az ideje, fel kéne kelni, odacsoszogni a sarokba, előszedni a baltákat, dárdákat, ásóbotokat, szakócákat, bőrkaparókat, harminc év felhalmozott fegyverkészletét, kedvező az idő, hordja a szél a havat, vékony a jég a tócsákon, engem megbír, de az Öreg Ormányos alatt beszakad, nem bír kimászni belőle, akkor aztán bele a dárdát, szemébe a nyilat, hadd tülköljön, hadd csapkodjon, bele a kést a puha ormányába, megtehetem, van engedélyem, elkaphatom, megölhetem, megehetem, hazahozhatom.

Hazahoztam. Jól kiterveltem az egészet. Mikor először megláttam, jég és tűz lett a lelkem. Mennyi gyönyörű hús! Hús az egész családnak, a szomszédoknak, a törzsnek. Máj, vese, zsír, pörkölt és rostélyos. Tánc a tűz körül, dobszó, öröm, nótázás, szeretkezés. Én hoztam az egészet, mind, nektek, itt van, egyetek. Simogató pillantások, irigy pillantások, büszke pillantások. Mindenki engem néz. Hatalmas mozgó hústömeg. Hazaviszlek, Öreg!

Három évig csak a csapásokat figyeltem. Merre jár enni, mit szeret, mikor jár inni, mikor jámbor, mikor gyilkos? Megtanultam a szokásait, természetrajzát, megismertem a jellemét. Hét évig csináltam a fegyvereket, pattintottam, csiszoltam a követ, bámultam a tüzet egész éjszaka, hallgattam távoli bőgését, s azon törtem a fejem, hogy gödröt ások neki.

Kocsonyát akartam enni. Egy tányér hideg kocsonyát, zöldséggel, jól borsozva, paprikázva, remegő kocsonyát a lábszárból, inakból, füléből. Nekem nem kell más, a többi a tiétek, gyerekek, boys, ragazzi, mes enfants. Előre szétosztottam a húst, kapja mindenki, amit szeret. Bőrét kiterítjük, agyarából gyöngyöt csiszolunk, csontjaiból kaparó késeket. Zabálhat mindenki, telik a has, szeressük egymást. Ki korán kel...

Nekem elég egy tányér kocsonya. Meg egy kis simogatás. Egy kis elismerő félmosoly.

Tíz évig meséltem a terveimet. Eljátszottam nekik, lássák, mit akarok. Eljátszottam az Öreget, eljátszottam magamat, hogyan zuhan a gödörbe, hogyan bőg égnek meredő ormánnyal, hogyan verem át a szívét. Tapsoltak, kiabáltak, tetszett.

Izzadtan, porosan, fáradtan értem haza. Meglesz - mondtam aggódó feleségemnek. Jók legyetek - mondtam ordítozó gyerekeimnek. Holnap elmegyek, találkozóm van az Öreggel... És kacsintottam.

Éjszaka hírnök érkezett. Nem kezdhetem holnap, várjak az egésszel, meg kell gondolni, van itt néhány probléma, különben is, miért én csinálom, mit ugrálok, nem is olyan jó az ötlet, veszélyes lehet, bajba kerülhet a törzs, a bőgés idecsalhatja a szúnyogokat, van egy rendelet, amely tiltja a hatvanöt decibelnél nagyobb hangerőt - ezt üzenték a Vének. Szabályos engedélyt kell kérnem, kérvénnyel, okmánybélyeggel, anyakönyvi kivonattal, erkölcsi bizonyítvány mellékelve. Majd döntenek.

Tíz évig hajszoltam az engedélyt. Most itt van keretben a falon. Tíz év alatt megszereztem. Feleségem összetöpörödött, gyerekeim felnőttek. Én csak talpaltam pecsétek, iratok, aláírások után. Érveltem, vitatkoztam, elcsüggedtem, feltámadtam. Megmondtam, hogy magamnak csak egy tányér kocsonyát szeretnék. Mért nem veszem meg? Mert magam akarom megszerezni. És a többi? A kollektíváé. De ki osztja el és milyen arányokban? Bevezették a vadászati tilalmat. Csak nyulat és fürjet szabad elejteni. A Vének meghaltak, újak kerültek a helyükre. Új pecsétek, új iratok, új aláírások. Kinevettek. Eszelős, megszállott, rigolyás, háborodott... Nem riadtam vissza. Megvan, itt az engedély.

Holnap találkozóm lesz az Öreggel - mondtam este a feleségemnek. Fáradtan mosolygott. A gyerekeknek nem mondhattam semmit, elköltöztek már, családjuk van, lakásuk van.

Fel kéne kelni, összeszedni a fegyvereket, lefújni róluk a port, kipróbálni a hegyüket.

Jó az idő. Hideg van, fúj a szél, hordja a havat.

Kinézek az ablakon, aztán visszafordulok az írógéphez. Minek menjek? Maradj csak életben Öreg Ormányos, vagy maradj másnak. Majd a sarkon, a talponállóban megeszek egy tányér kocsonyát, s kérek utána egy pohár sört.

Harminc évig nem hallottam az órát. Most csend van és hideg. Hallom az órát. Tik-tak, tik-tak, tik-tak.

1976. január 3.

 

Sokk

Igen, igen, most már jobban sokkal vagyok, nagyon jól bántak velem a kórházban, amikor elbúcsúztunk, a főorvos megveregette az arcomat, s azt mondta, hogy csak vigyázzak magamra, semmi idegeskedés, a legfontosabb a nyugalom, váltsam ki a receptet, ha úgy érzem, hogy szükséges, vegyek be egy-két tablettát, s nem ártana, ha csökkenteném a dohányzást.

Nem tudom persze, hogy hogyan kerültem a kórházba, vagy a mentők vittek, vagy a szomszédok kísértek be, miután megtaláltak a lakásban, nem emlékszem rá, csak arra emlékszem, hogy sikoltoztam, tátott szájjal és nem tudtam abbahagyni.

A lakással kezdődött. Amikor húsz évvel ezelőtt feljöttem, azt hittem, hogy itt is úgy van, mint otthon, a faluban, az emberek laknak valahol, tető mindig van a fejük felett, s ez olyan természetes, ahogy a madaraknak is van fészkük, a rókáknak odújuk. Na, hát nem így volt, s erre már az első nap rájöttem. A részletek nem nagyon érdekesek, nyolc-tíz napig a pályaudvaron aludtam, mert a munkásszálláson nem volt hely éppen, aztán kaptam egy ágyat. Nem szerettem a lányok között, otthon nekem külön szobám volt, szégyenlős voltam, azok meg, csupa nagyszájú, szemérmetlen teremtés, nem tudom, hogyan nevelték őket.

Egy év múlva albérletben laktam, a fizetésem harmadáért, egy kis odúban, de úgy éreztem, hogy megéri, még akkor is, ha a házinéni örökké morog s még abba is beleszól, hogy hányszor megyek vécére. Közben persze állandóan arról ábrándoztam, hogy lesz nekem saját lakásom, dolgoztam, mint egy eszelős, spóroltam mindenen, ruhán, ételen, útiköltségen, raktam egymás mellé a forintokat, mert akkor már kiismertem magam ebben a világban, s tudtam, hogy a pénz a legfontosabb, pénz nélkül soha az életben nem lesz lakásom, de még sírom se, mert az is belekerül párezer forintba akármelyik temetőben.

Szóval, gyűjtöttem. Amikor összejött az első tízezer forint, bevittem a takarékba, utána leültem egy padra, augusztus volt, szép, napos idő, ültem a padon, szorongattam a táskámat, benne a takarékkönyv és sírtam. Nem akartam sírni, de folytak a könnyeim, egy néni megállt, megnézett, kérdezte, mi bajom, azt mondtam, semmi, semmi. Furcsán nézett rám, fura is lehettem, hogy a könnyeimmel az arcomon mosolyogni próbáltam.

Amikor megvolt az első százezer, azt már csak tudomásul vettem, megvan, hát megvan, dolgoztam érte éppen eleget, miért ne lenne meg. Megjutalmaztam magamat egy kávéval és egy konyakkal az egyik eszpresszóban, aztán bementem a vállalat jogászához és megkérdeztem, hogyan lehet lakást szerezni Budapesten. A jogász szánakozva rám nézett, de aztán elhitte, hogy komolyan beszélek, s elmondott mindent az igénylésről a cserékről, a vételekről. Rettenetes volt. Én a vacak százezremmel gazdagnak hittem magam, de ott, az irodában kiderült, hogy szegény vagyok, mint a templom egere. Az irodában halkan szólt a rádió, vidáman énekelt valaki, én meg azt éreztem, hogy zsugorodok.

De nem adtam föl. Tudjátok, mit mond ez a város, mit mondanak a kirakatok a magamfajtának? Egyetlen szórakozásom az esti séta volt. Minden ablak mögött lakások, minden kirakatban bútorok, függönyök, szőnyegek, edények, szóval tárgyak egy lakáshoz, az ablakok kigyúlnak, elsötétülnek, valaki jár-kel a szobában, eloltja, meggyújtja a villanyt, lefekszik, kimegy a konyhába, megereszti a csapot a fürdőszobában. Kínlódtam és a fogamat csikorgattam. Nekik van, nekem miért nincs? Miért?

Fegyelmezni kellett magamat, hogy ne törjek be egy kirakatot. A gyárban lassanként emelkedtem, ahogy az évek múltak, észrevették a szorgalmamat, azt hitték, szeretem a munkát, tanfolyamokra küldtek, előléptettek, emelték a fizetésemet. Udvarolni is próbáltak néhányan, de amikor rájöttek, hogy engem csak a lakás érdekel, eltávolodtak. Az a hír járta rólam, hogy komor vagyok, nem vonzódom a férfiakhoz. Az eltünedező udvarlókra, a "fiúkra" csak legyintettem. Gyűjtöttem a forintokat.

Egy idő múlva úgy látszott, hogy könnyebben megy. Több volt a fizetésem, de az életem változatlan. Nem jártam moziba, színházba, legfeljebb olvastam. A házinéni újságjait, a kölcsönkönyvtár könyveit. A nagy emberek élete érdekelt a legjobban, találtam egy régi regényt, az volt a címe, hogy "Kályhafűtőből bíboros", ezt annyiszor elolvastam hogy már kívülről tudtam.

Aztán meghalt az anyám, ottmaradt a szőlő meg a ház. A bátyám azt mondta, kifizeti a részemet. Hát fizesse! Amikor megkaptam tőle az örökségemet, életemben először nem mentem dolgozni. Feküdtem a szobámban és bámultam a semmit. Huszonnégy órán keresztül. Próbáltam egy lakást elképzelni, szobát, konyhát, fürdőszobát, fürdőkádat, függönyt az ablakokra, de nem ment, pedig korábban ez volt minden esti altatóm. Lakásokat rendeztem be, mielőtt elaludtam.

A pénzem tehát együtt volt. Vehettem egy lakást. Persze, ez sem volt könnyű, hirdetéseket olvastam, ügyvédekhez jártan, számtalan helyre telefonáltam. Végül megvolt. Társasházban. Valaki visszalépett, átvehettem a lakását. Negyvenhárom négyzetméter, előszoba, teakonyha, szoba, fürdőszoba. A boldogság. Húsz év után megkaptam a boldogságot. Igaz, hogy a betétem az utolsó fillérig ráment.

Beköltöztem. Nem volt nehéz, minden holmim elfért egy bőröndben. Még ágyam sem volt, a padlón aludtam, de olyan mélyen, mint kislánykoromban, első áldozás után. Voltak persze a lakással kisebb-nagyobb bajok, a csap nem volt jó, az egyik ablakkeret megvetemedett, de ezeket hamar kijavították. Az irodában sokszor elővettem a kulcsaimat, nézegettem, simogattam őket.

Személyi kölcsönt vettem fel, hogy a lakást berendezhessem. Megvettem a bútorokat, függönyöket, felszereltem a konyhát. Persze, csak szerényen. A lakás ragyogott a tisztaságtól, felmostam, kifényesítettem, kipucoltam mindent. Arra készültem, hogy meghívom, az irodából - mert már az irodában dolgoztam - a munkatársakat lakásavatóra. Nem tagadom, a győzelmemet akartam megünnepelni.

Estére szólt a meghívás. Mindenki elfogadta. Jönnek, jönnek, mondták, és gratuláltak.

Délben leléptem az irodából, bementem a csemegébe, jól felpakoltam, felvágottak, kenyér, sör, egy üveg konyak, két szatyorban vittem a vendéglátáshoz a cuccot. Furcsa vásárlás volt az. Szinte a föld fölött lebegtem, magamban dúdoltam valami dalocskát, mosolygott a belsőm.

Így mentem haza. A lift nem is a harmadikra röpített, hanem a mennyországba. Becsuktam magam mögött a liftajtót, végigtáncoltam a folyosón, megálltam az ajtóm előtt. Letettem a szatyrokat, elővettem a kulcsot. Bedugtam a zárba, nyitni akartam, nem ment. Mi ez? Még egyszer próbáltam. A kulcs nem fordult meg a zárban. Egy pillanat alatt megzavarodtam. Talán nem az én lakásom? Megnéztem jobban. Az én lakásom volt.

És ahogy az ajtón végignéztem, megláttam valamit. A vér megfagyott bennem. Az ajtó ugyanis nem volt bezárva. Csak be kellett nyomni. Nyitva volt. Elsápadtam, amikor beléptem a parányi előszobába. Ólomból volt a lábam. Körülnéztem. Hiszen itt járt valaki! Betörők! Uramisten, betörők!

Aztán láttam, hogy a padlóról eltűnt a szőnyeg, az ablakról a függöny.

Aztán elhomályosult előttem minden.

Hát így történt.

A lakók később elmesélték, hogy csak sikoltoztam, sikoltoztam, hiába próbáltak lecsillapítani, vízzel itatni, a szám be nem állt. Telefonáltak a mentőkért.

Furcsa, nem? Végül is az a függöny meg az a szőnyeg nem ért többet párezer forintnál, s ennyi pénzt néhány hónap alatt megtakaríthattam volna.

Hát mi történt velem?

1984. március

 

Női titok

- Ha a férfiak csak sejtenék - mesélte a megszokott találkozón Mócsy, a vegyész -, hogy mi mindent tudnak róluk a nők, nem mászkálnának olyan gőgösen, kidüllesztett mellel, előreugró állkapoccsal, nem hencegnének férfiasságukkal, vagy állami sofőrjükkel, hanem behúznák fülüket-farkukat, ha tőlük tíz méterre felbukkanna valami szoknyás személy. Mert a nők mindent tudnak a férfiak kicsiségéről, tehetetlenségéről és Szent Sebestyén éppen annyira nem szent a szemükben, mint De Sade, az "isteni márki", Tarzan izmai éppen olyan jelentéktelenek, mint Kunt prolegomenái.

Csak az a szerencsénk, hogy a nők ezt a tudást bölcsen és megfontoltan rejtegetik, titokban tartják, még egymásnak sem adják át, legfeljebb végveszélyben, s akkor sem szavakkal, hanem fintorokkal, mosolyokkal, vagy telepatikus trükkökkel. Mert tudásuk feltárásából, a titok kimondásából mindig baj lesz, botrány, összeomlás, tájfun.

Itt van például a mi főnökünk esete. Ugyanolyan főnök, mint a többi, jó is, rossz is, idősödik, pocakosodik, vezeti a rábízott intézetet és fut a pénze után. A kórházakat is megjárta már, infarktusveszéIlyel, idegösszeomlással, de mindig visszajött. Szóval ilyen.

Beszéltem már nektek Intézetünk összetételéről, emlékeztek, hogy nálunk több a nő, mint a férfi, s nagyrészt fiatalok, rém csinosak a fehér köpenyükben, s hogy erről biztos tudásuk is van, azt a véletlenül nyitva felejtett gombjaik ékesen bizonyítják.

De Ida köpenyén sohasem volt begombolatlan egyetlen gomb sem. Egyébként is komoly kis nő volt, formás, barna, talán még sportolt is, de ezt sem tudtuk róla, mert zárkózott volt a végtelenségig. Hiába kínálta akárki, az italt elutasította, a szokásos születésnapi bulikról ellógott, még ebédelni se járt a többiekkel. Jól dolgozott, a határidőket betartotta, csak olyat vállalt, amit teljesíteni is tudott. A labor csődörei persze ráhajtottak, de véres fejjel kotródtak vissza. Idának tekintélye volt, a férfiak sóváran tisztelték, a nők gyónni jártak hozzá.

Nem is volt semmi baj, míg egy napon észre nem vettük, hogy a főnök, akit nálunk is Öregnek neveznek a háta mögött, pedig nem is olyan öreg, szóval, amíg a főnök a szokásosnál többször föl nem bukkant a láthatáron s többnyire Ida közelében, s persze csillogó szemmel.

Ida ugyanúgy beszélt a főnökkel, mint bárkivel, udvariasan válaszolgatott, száraz volt és érdektelen. Elvégezte a külön megbízatásokat, bevitte a kérdőíveket és jelentéseket, de ügyelt arra, hogy egy másodpercnél se maradjon tovább a szükségesnél a párnázott ajtó mögött.

A labor légköre felmelegedett. Nyíltan még senki sem totózott, de a mosolyokból, szemvillanásokból, apró megjegyzésekből világos volt, hogy mindenki felfigyelt az ügyre, és gondolt is valamit. Úgy látszott, hogy a nők egy része a főnök pártjára állt, a férfiak inkább Idának drukkoltak. Már csak féltékenységből is azt reméltük, hogy Ida visszautasítja a főnök "jóindulatát". Árulók persze mind a két táborban akadtak. A levegőben ellentétek szikráztak, a beszélgetések megteltek elektromossággal, egy ártatlan megjegyzéstől is kitörhetett a vihar.

Az események gyorsan követték egymást.

Ida váratlanul fizetésemelést kapott, majdnem ötszáz forintot, ami hallatlanul soknak számított. Illendő volt az ilyesmit megköszönni, de Ida szótlanul felvette a pénzt, s nem is nézett a főnök szobája felé.

Két hét múlva ő kapta a legmagasabb jutalmat. Persze, megérdemelte, de... Mindegy. Ezt se köszönte meg, pedig a titkárnő remegő szájjal kérte, hogy menjen be az Öreghez. Néhány nappal később a kapu előtt a főnök felajánlotta Idának, hogy hazaviszi a kocsiján. Ida bájosan mosolygott és visszautasította, a sofőr szerint azzal, hogy vásárolni akar. Másnap a főnök elküldte a sofőrt, hogy gyalog megy. Ida viszont taxit hozatott s elvágtatott vele.

Legközelebb a főnök átrendeztette a szobákat. Áttelepített három adminisztrátort a nagyterembe. Ida íróasztalát az üres helyiségbe vitette. Ida ettől kezdve szinte sohasem tartózkodott az íróasztalánál.

A feszültség fokozódott. A főnök egyre többet ordított, visszadobta a jelentéseket, elég volt neki néhány rosszul leütött betű, hogy újraírasson számoszlopokkal teli vaskos tanulmányokat. Dühöngött, mint egy megvadult bika. Akadtak nők, akik vigasztalni akarták, de a főnök visszautasította őket. Aztán bekövetkezett az, hogy a főnöki letolásokért egyesek Idát tették felelőssé. Mert mit vacakol? Mert miért nem? Hát mire vág föl?

Idát egyik korábbi hódolója figyelmeztette, hogy vigyázzon, mert botrány lesz, a takarítónő meg arra biztatta, hogy rúgjon csak a főnök hátsójába. Ida azonban komoly maradt, nem vett tudomást az eseményekről, vagy legalábbis úgy tett, mintha vak és süket volna.

A mézesmadzag után gyorsan jött a korbács. Ida egyszer elkésett, írásbeli figyelmeztetést kapott. Munkájában egyre több hibát találtak. Felrótták neki, hogy csavarog, soha sincs a helyén. Amikor tiltakozni próbált, leintették. Aztán újabb figyelmeztetést kapott, aztán levontak a fizetéséből, aztán behívatta a személyzetis. Szóval szorult körülötte a hurok. A főnök persze mindebben ártatlan volt, messziről elkerülte Idát, úgy látszott, hogy észre sem veszi. A nő bement a szakszervezethez, panaszkodott, de ott is azt közölték vele, hogy vigyázzon, mert fegyelmi esetén nem fogják tudni megvédeni. Helyzete egyre nehezedett, tudjátok, hogy van ez.

Nem sokkal ezután Ida bejelentette a titkárnőnek, hogy kihallgatást kér, a főnöktől. A titkárnő elégedetten mosolygott, s megígérte, hogy kér egy időpontot. Megkapta. Ida másnap tízkor bevonult a főnökhöz. Utcai ruhában volt, szürke kiskosztümben, fehér blúzzal.

A főnök végigmérte és hellyel kínálta. Ida leült és megkérdezte a főnöktől, hogy mit akar tőle tulajdonképpen.

A főnők olyasmit mondott, hogy tetszik neki, szeretné, ha az Intézeten kívül is találkoznának, esetleg elutazhatnának vidékre vagy külföldre, ahogy Ida akarja.

Ida erre megkérdezte, hogy a főnök le akarna-e vele feküdni? Nem így kérdezte, hanem jóval nyersebben, a legdurvább kifejezéssel.

A főnök ettől megütődött, tiltakozni akart, de Ida nem hagyta szóhoz jutni. Elmondta a nagy monológot, mégpedig olyan modorban, hogy a legolcsóbb Rákóczi-téri lányok is pirultak volna tőle. Közölte, hogy az Intézetben már nincs olyan férfi, akivel ne lett volna dolga. Nevekkel is szolgált és részletekkel. Kivel, mikor, hogyan. Elmondta, hogy kinek mi a gyengéje. Ki mit szeret. Ki mit nem szeret. Ki mit tud, ki mit nem tud. Beszélt módszerekről és variációkról, képességekről és ismeretekről. Olyan pontosan és szakszerűen, hogy a főnök belevörösödött. Amikor az intézeti férfiakkal végzett, az öreg éjjeliőrt is beleértve, akkor közölte, hogy kiket "ismer" a felettes hatóságoktól. Vonultak a főnök kényelmes és csöndes szobájában a férfiak, egyik a másik után, meztelenre vetkőztetve, pohosan és soványan, nevetségesen és szánalmasan.

Ida mindenhez még helyet sem változtatott a fotelben. Nyugodtan, kényelmesen ült, szoknyáját a térdére húzta, kezét a karfákon nyugtatta. És hogy szövegének csattanója legyen, utoljára a főnök kamaszfiát említette, mondván, hogy neki nagy öröm a fiatalok oktatása.

Ezután nyugodtan felállt, azt mondta, hogy a főnökkel akkor sem feküdne le, ha rajta kívül csak egy sárgarépa maradna világon. Szólt és távozott.

A főnök mukkanni sem tudott, nézte magát a tükörben, amelyet a csöndes, szolid nőcske elébe tartott. Legalább negyedóráig nem tért magához...

- És Idával mi lett? - kérdezte az asztal végéről Gál.

- Természetesen kirúgták - válaszolt Mócsy -, átszervezés miatt, két nap múlva már ott sem volt.

- Tehát győzött az erkölcs és az igazság - bólintott Gál. - De arra kíváncsi volnék, hogy te honnan tudod mindezt? A főnők nyilván nem dicsekedett vele, és ha Ida olyan, amilyennek leírtad, akkor ő sem kiabálta világgá. Vagy talán a titkárnő hallgatózott?

- Igen, honnan tudod? - kérdezte az eddig hallgatagon üldögélő Bohacsek is.

Mócsy vállat vont.

- Fontos ez? - kérdezte. - Elégedjetek meg azzal, hogy tudom, mert néha még a nők is kinyílnak... És különben is, mi közötök hozzá? Nekem talán nem lehetnek titkaim?

Fölemelte poharát, ivott. Látszott, hogy a történetet befejezte, nincs több hozzátennivalója.

1982. augusztus

 

Az utolsó kenet

- Régi história ez - nézett szét a szerdai asztaltársaság tagjain Kollár -, belepte majdnem negyven év pora, a részletei elmosódtak, szereplői meghaltak, valódi nevükön is hívhatnám őket, csak azért nem teszem, mert nem akarom megbántani senkinek az érzékenységét, hiszen papokról lesz szó, pontosabbon két papról. Legyen az egyikük István, a másikuk Pista. Egyébként valóban azonos volt a nevük, de nem szent István, hanem egy másik király volt a védőszentjük.

Ugyanabban az évben születtek az ősi püspöki városban. István szülei parasztok voltak, jó negyven hold fekete földön gazdálkodtak, még a legrosszabb harmincas évek sem tépázták meg őket, takarékosak, ügyesek voltak, a mi Istvánunk apja állandóan gyarapította a vagyont. Három fia közül István volt a legkisebb. Már születésekor elhatározták, hogy ebből a fiúból pedig pap lesz, mert a legidősebb kapja a földet, a középső meg bezupálhat katonának.

Pista szülei a belvárosban laktak, az apa magasrangú tisztviselő volt a megyénél, művelt, tájékozott, de mélységesen konzervatív férfiú, pedig fiatalon fittyet hányt a szabályoknak, a grófék francia nevelőnőjét vette feleségül, valósággal megszöktette, majdnem botrányos körülmények között, alig lehetett az ügyet elsimítani, végül valahogy minden rendbejött, kiderült ugyanis, hogy az asszonyka elszegényedett, de igen jónevű családból származik. Így aztán Pista már gyerekkorában három nyelven beszélt, apjától magyarul, anyjától franciául, nevelőnőjétől németül tanult. Egészen korán elhatározta, hogy vegyészmérnök lesz, apja nem ellenezte, a fiú kis laboratóriumot rendezett be magának.

István és Pista a gimnáziumban találkoztak először. Véletlenül egy padba kerültek, s azonnal ellenszenvesnek találták egymást. Pista tett valami megjegyzést István gyászkeretes körmére, mire István nyápicnak nevezte Pistát. Az első verekedés sem késett sokáig, egyik tízpercben ököllel rohantak egymásnak, alig lehetett szétválasztani őket. Osztályfőnökük, aki a latint is tanította, hamar tudomást szerzett az ellentétről, nem szólt bele, inkább pedagógusi bölcsességgel versennyé alakította át. Az egyik fiú feleletének vagy dolgozatának hibáit mindig a másikkal javíttatta ki.

A második év végén István és Pista színjelesen végzett, ott álltak a díszteremben egymás mellett, amikor osztályfőnökük az egész iskola, és persze a szülők előtt, a legjobbaknak mondta őket. Nem néztek egymásra, de délután már együtt fagylaltoztak a Fő utca híres cukrászdájában. Attól kezdve csak a vakáció választotta el őket egymástól, Pista nyaranként Franciaországban, Olaszországban, Németországban utazgatott, eleinte a szüleivel, később egyedül, Istvánt apja kiparancsolta a földre, dolgoztatta keményen, mondván, hogy egy papnak sem árt, ha megismeri a verejték ízét.

Nem lehetett tudni, hogy a fiúk közül melyik hatott jobban a másikra. István körme alól hamarosan eltűnt a feketeség, titokban rávetette magát a franciára és a németre, ötödikben - akkoriban a gimnázium nyolc osztályos volt - már jól értette mindkettőt, hatodikban pedig már jól is beszélte. Pista ekkortájt hagyta abba a vegyészkedést, szenvedélyesen vívott, tornászott, mindent elkövetett, hogy erőben, ügyességben utolérje a barátját.

Nyolcadikban, az első osztályfőnöki órán mindenkinek el kellett mondania, milyen pályára készül. A névsorban előbb István következett, Pap leszek, mondta, s inkább beletörődés volt a hangjában, mint lelkesedés. Pista keserűséget érzett a barátjában. Ezen gondolkozott, amikor rákerült a sor. Vegyészmérnököt akart mondani, de az osztály, a tanár és önmaga meglepetésére azt mondta, pap lesz, ki akarta javítani a választ, de tanárja, maga is pap, felcsillanó szemmel dicsérte meg elhatározásáért. Elkésett, úgy látta, hogy nincs visszaút. Otthon elmesélte az esetet, apja elképedten ordítani kezdett, anyja könyörögni. Ettől a fiú megmakacsolta magát, s elhatározta, hogy ragaszkodik kimondott szavához. Jóval később úgy beszélt erről, hogy talán isteni sugallatra tévedett, s lélektanilag is igazolni próbálta, kifejtve, hogy nyilván legmélyebb ösztönei és vágyai szólaltak meg abban a drámai pillanatban.

István ettől kezdve furcsálkodva nézte a barátját. Nem értette a történteket, egy darabig kérdezősködött, megpróbálta lebeszélni Pistát a szándékáról, vitatkozott vele, de amikor látta, hogy a másik egyre inkább belelovallja magát ebbe az ügybe, elhallgatott. Ismerte Pista világias természetét, szórakozásait, lányok körüli forgolódásait, úgy gondolta, hogy Pistából nem lehet jó pap. Igaz különben, hogy önmagáról is ezt gondolta. Az indokolatlan és érthetetlen választás előbb elkomorította, később fokozatosan elidegenítette a barátjától. Látszatra jóban maradtak, de egyetértésüket tektonikus repedés hasította ketté.

Érettségi után kiderült, hogy el kell válniuk. Istvánt felvették a városka papneveldéjébe, Pista Budapesten folytatta tanulmányait. Eleinte még váltottak néhány levelet, később már csak húsvéti és karácsonyi üdvözlőlapokat küldtek egymásnak, kenetes, de üres szövegekkel.

Így múltak az évek. 1939-ben szentelték pappá mindkettejüket, a gimnázium templomában mondták első miséjüket, egy hét eltéréssel, s ezért, bár keresték egymást, nem tudtak találkozni. Pista Rómába utazott a mise után, István meg a szüleinél töltött néhány napot.

A háború még inkább szétszakította őket. István 1941-ben tábori lelkész lett, kint volt a fronton, részt vett a doni visszavonulásban, többször került életveszélybe, nehezen jutott haza. Pista könyvtárakban dolgozott, cikkeket, tanulmányokat írt, hozzájutott valahogy Teilhard de Chardin néhány kéziratának másolatához, bírálta őket. Többször járt Rómában, talán megbízatásokkal és feladatokkal, kormánykörökben is voltak befolyásos ismerősei, úgy, hogy a németek felfigyeltek rá, dossziét állítottak össze életéről, tevékenységéről.

1944. március 18-án, a németek bevonulása előtt egy nappal, ismeretlen telefonáló értesítette, hogy jobban tenné, ha eltűnne, mert letartóztatása várható. Pistát eléggé felkészületlenül érte a hír. Igazságában nem kételkedett, összecsomagolt, iratainak egy részét megsemmisítette, civilbe öltözött, s elment hazulról. Néhány napot egy budai plébánián töltött, de azt ott kellett hagynia, más menedéket kellett keresnie. Októberben a nyilasok átvették az uralmat. Különböző embereken keresztül - feltehető, hogy kommunisták is voltak köztük - Pista eljutott valakihez, akitől igen jó hamis papírokat és egy rózsadombi lakáscímet kapott. Kis táskával a kezében, szürke télikabátban éppen oda igyekezett, amikor elvágtatott mellette egy teherautó. Az autón fegyveres suhancok énekelték és kiabáltak, karjukon nyilas karszalaggal. Egy pap is volt köztük, nyakában géppisztoly lógott. Pista azonnal felismerte Istvánt. Inteni akart neki, de az autó elrobogott.

Pista megtalálta a rózsadombi házat, a lakást, összebarátkozott házigazdáival, együtt ment velük az óvóhelyre, hallgatta a rádiót, kenyérért állt sorba, amíg lehetett, koplalt és félt, imádkozott békéért. Karácsony este honvédek kopogtattak a házban, civilruháért könyörögtek, azt mondták, hogy néhány óra múlva ott lesznek az oroszok. Ebből a néhány órából hetek lettek. Elfogyott a víz, havat kellett olvasztani, kialudt a villany, mécseseket kellett égetni az óvóhelyen. Reggelenként Sztálin-orgonák dübörgése ébresztette a ház lakóit, az arcok elszürkültek a félelemtől és a piszoktól.

Egyik este vadul dörömbölt valaki az óvóhely ajtaján. Piszkos és fáradt fegyveresek jöttek, egyik-másik fekete egyenruhában, a többinek nyilas karszalag volt a köpenyén. Fiatalok voltak, valószínűleg egyetemisták. Közölték, hogy egy sebesült bajtársukat akarják itt hagyni. Fenyegetőztek, helyet csináltak az egyik ágyon. Aztán lecipelték a sebesültet. Fehér volt a szája széle, a szeme lehunyva. Mellén vastag kötés, de azon is átütött a vér. A nyilasok letették az ágyra, aztán eltűntek. Azt mondták, hogy visszamennek harcolni.

A pince orvosa megnézte a sebesültet, vállat vont. Reménytelen. Pista nagyon nehezen mozdult, szinte kővé vált, alig tudta legyőzni megrendülését, de végül odatérdelt a sebesült mellé. A nevén szólította. A haldokló kinyitotta a szemét. Megismersz? - kérdezte tőle a pap. A másik halkan motyogott valamit. Pista a szájához tette a fülét. Dögölj meg - mondta István. Amikor Pista az egyik mécses olajával keresztet rajzolt a homlokára, s elkezdte mondani az utolsó kenet minden bűnt megbocsátó és feloldozó imáját, az ágyon már csak egy lélektelen és mozdulatlan test hevert.

A társaság hallgatott egy darabig. Aztán megszólalt Borda, a festő.

- És Pistával mi lett?

- Pista? Leveleztünk egy darabig. Úgy tíz éve halt meg Brazíliában. Tudjátok, egy osztályba jártam velük...

- Csak nem akartál pap lenni te is? - kérdezte Borda.

- De. Egy darabig igen. Aztán meggondoltam magamat. Na, igyunk.

Azzal magasra emelte poharát és végignézett a csöndes társaságon Kollár elvtárs, a nyugdíjas tanácstitkár.

1983. február

 

Platon összes művei

"Gondoljátok meg ugyanis - mondta bírái előtt Szókratész -, hogy ha kivégeztettetek engem... nem annyira nekem ártotok vele, mint saját magatoknak. Mert nekem ugyan nem árt... mert minden isteni jog ellen való dolog, hogy egy derekabb férfiúnak silányabb ember árthasson..."

Lapozgatom, olvasom a bibliapapírra nyomott könyvet, Platon műveinek két kötetét, a csodálatos filozófus mesterét egekbe emelő, megsirató dialógusait. Rendet rakok hozzá kapcsolódó emlékeimben.

- Tibort az éjjel letartóztatták - mondta barátom felesége a telefonba, 1957. január 20-án a rémület, a terror egyik napján. Hangja remegett, de pontosan elmondta az éjszakai történetet.

Mi következünk, gondoltam, tombol a bosszú, védtelenek és tehetetlenek vagyunk, bármit megtehetnek velünk, itt vannak a megszálló szovjet csapatok, visszatér a rákosista, a sztálini korszak, azokról pedig nagyon sokat megtudtunk az előző három évben. Hamis perek, gyilkosságok, tarkónlövés, börtön, láger, agyonbotozás. Senki sem segít, a nagyhatalmak hallgatnak, Hruscsov nevetve mondta valami diplomáciai összejövetelen, hogy forradalmunk olyan volt, mint a híres magyar erős paprika. Erős paprika? Menekülők százezrei, halottak, kivégzettek, letartóztatottak, rommá lőtt házak, utcák. És a rettegés.

Nincs a félelemnél borzalmasabb érzés. Alaktalan démon, ott van a levegőben, a vízben, az utcán, a lakás legeldugottabb szögletében. Mert az agyunkban van, a lelkünkben van. Megbénít, csomóba rántja az idegeket, elvesznek a szavak, széthull az akarat, belemered az ember a lába előtt tátongó fekete gödörbe.

Múltak a napok. Újabb hírek jöttek újabb letartóztatásokról. Perek lesznek. De milyen perek? Hiába temettük el Rajkot? Hogyan áll Tibor a hamis bírák elé? Mit mondhat? Bűntelen és becsületes volt, csak az igazi bűnösöket vádolta, velünk együtt szabadulni akart a múlt rémeitől. Ezzel vádolják? Hiszen Rákosi már megbüntette, börtönt is ígért neki. Ezt az ígéretet akarják valóra váltani? Az ártatlant elítélik a bűnösök?

Gondolataim példák után kapkodtak. Hogyan védekezzen? Mit kellene mondania? És elém villant a hamis vádakkal szembeszálló Szókratész képe.

Hamvas Bélával a Szabó Ervin Könyvtárban ismerkedtem meg 1945-ben. Később kiderült, hogy egy irányban lakunk, csatlakoztam hozzá, hallgattam, kérdezgettem. Ismertem, tiszteltem néhány korábbi írását, látta érdeklődésemet, megajándékozott néhány kéziratával, a Perui vázák esztétikájával, a Hexakymionnal. Megmondtam, hogy nem tanultam filozófiát, nem ismerem Platont. Elcsodálkozott, felhívott a lakására és két vastag, formás könyvet nyomott a kezembe. Olvassam, ismerjem, szeressem.

Talán életem legszebb ajándékát kaptam. És most előkerült. Igen, így kell védekezni, az igazságot kell megmondani. Visszagondolva azt kell hinnem, hogy elvesztettem a józan eszemet. Eszelős gondolat volt, kétségbeesett kapkodás megnyugvás után. Hogyan segíthetett volna Szokratész a Fő utcában, a Hollós Ervin irányította volt ávós kihallgatókkal szemben? Hol volt Platon Görögországa? Ez itt Kádár János, Marosán György, Münnich Ferenc, Biszku Béla Magyarországa!

Remegve tűntek hetek, hónapok. Egyszer azzal jelentkezett Tibor felesége, hogy láthatási engedélyt kapott, beszélhet a férjével, csomagot vihet neki.

És ekkor elővettem a logikusnak látszó, de elképesztő butaságot. Beküldtem Tibornak olvasmányul a Platon művek első kötetét, a titkos, ki nem mondott üzenettel, Szókratész védőbeszédével.

- Ugye, azért küldted? - kérdezte, amikor a börtönből szabadult.

Bólintottam, beláttam romantikus butaságomat, nem is beszéltünk róla többet. A könyvet természetesen nem hozhatta ki, elvették, elkobozták, nem tudta, mit csináltak vele, hova került.

Nem szerettem a hiányokat, különösen könyvekben nem. Elhatároztam, hogy mindenáron megszerzem a kötetet, kölcsönkérem, vagy ellopom valahonnan. Azért előbb az antikváriumokban próbálkoztam. Ismertek, sorra jártam őket, bejelentettem kívánságomat. Szerezzék meg, akár a föld alól is.

Múltak a hetek, hónapok és egyszercsak megcsörrent a telefon. A Bajcsy-Zsilinszky út egyik antikváriusa jelentkezett. - Megvan mondta - mehetek érte. Már rohantam is. És ott volt a hiányzó kötet.

- Ezt így külön vette? - kérdeztem. Igen, így adta el valaki a mű felét, a magányos első kötetet. Hazahoztam, lapozgattam és az egyik oldalon egyszerre megláttam egy ceruzajelet. Az én jelemet.

Most itt van a polcon a teljes. Ez a sorsa, a múltja. Ki tudná megmondani mi lesz a jövője?

 

Olajfolt

Az olaj szabálytalan alakú, nagy, kerek foltot hagyott a lépcsőn, az emlékmű előtt. Nyilván puha, szemcsés kőből készültek a fokok, mert másként a sűrű folyadék nem ivódott volna beléjük, mint a szivacsba, előrehatolva a hajszálvékony hézagokban olyankor, amikor perzselt a nap, megállva, érzékeny állatként visszahúzódva, ha hideg volt, vagy az eső esett. Ha víz tetejére ömlött volna, szivárványos, rángatózó, fakult foncsorú tükörré alakítja a hullámokat, de így, a kövön, az időjárás váltakozásai, a szelek és esők, meg a por, amelyből a nagyvárosban is van elég, kegyetlenül megfeketítették. Nem színes, pillanatokig vibráló tükör lett, hanem magzat a szép sárgás kövön.

Az öregember a patikából tartott hazafelé. Nem szállt villamosra, hiszen itt lakott a szomszédban, alig két megállónyira, útkereszteződés is csak egy volt hazáig, s ő ilyen rövid útért igazán nem adhatott ki pénzt.

Óvatosan lépegetett idomtalan bakancsaiban, amelyek inkább egy katona vagy hegymászó lábára illettek volna, mint az ő elgyötört és szenvedő bokájára. Tört is és nehéz is volt, a legkisebb fia küldte, Mihály, akiből fogorvost nevelt, s aki egy születésnapi látogatás helyett ezzel az ajándékkal lepte meg az apját. Meglepő és talán kicsit nyers módja volt az örömszerzésnek, az öregnek fájt is, fájdalmát kemény szavakban ki is öntötte felesége előtt, de az asszony nem engedte visszaküldeni az ormótlan jószágot, hátha szükség lesz még rá.

Az asszonynak lett most is igaza, mint negyvenötéves házasságuk alatt az első három héttől eltekintve mindig, s az öreg ma először kénytelen volt fölvenni a bakancsot, mert vékony bőrtalpú, finom cipője - az utolsó használható pár - s abból is a jobblábas elrepedt, a kaplinál, hosszan és megfoltozhatatlanul.

Óvatosan lépkedett az öreg, mert a bakancsnak az orrán vasalása, sarkán nehéz patkója volt, s amikor a lépcsőn jött lefelé, az egyik kanyarodónál megcsúszott s ha nem kapta volna el a korlátot, bizony hanyattvágódott volna. Lehet, hogy életében utoljára.

De a patikába el kellett menni. Az orvos, akit az asszony riadt kérésére tegnap délelőtt a szomszédok telefonon hívtak ki, nem tudta, mit mondjon. Hümmögött, látta az igazságot, de hát mit lehet tenni az idő ellen. Keresgélte a csukló bőre alatt az ütőeret, órájára nézve számlálta a szív lökéseit, felhúzatta az öreg vállára az inget, nézte a sovány, májfoltos hátat, nyomogatta a petyhüdt hasat, kérdezgette, hogy fáj-e, s aztán, mintha a hideget akarná elhessegetni, legyintett.

- Nincs itt semmi, tata, csak egy kis múló rosszullét. Mit evett tegnap óta? Na, ugye? Majd írok valami jó kis orvosságot, naponta háromszor egy kávéskanál, de ha nem javulna, akkor hívjanak ki, de ha tud, jöjjön el a rendelésre. Igen, oda a sarokra, a régi gimnázium mellé. Oda, oda.

Ma reggelre az öreg jobban lett, korán fölkelt, megállt a tükör előtt, hálóingben járkált a szobában, halkan motoszkált, megállt a sublót előtt, kihúzott egy fiókot, belenézett, keresgélt valamit. A lakás tulajdonképpen nagyon kopár volt. A gyerekek még évekkel ezelőtt, amikor kiröppentek, elvitték az értékesebb, szebb darabokat, képeket, könyveket, a bútorok egy részét. Az intarziás olasz asztalkát az asszony adta el fél évvel ezelőtt, a házban, két fiatalnak, akik először fitymálták ugyan, de később kérték, hogy a hozzávaló két széket is megkaphassák. A székeket azonban még nem adták el, tartaléknak szánták nehezebb időkre.

Csak azok a tárgyak maradtak meg, amelyek a gyerekeknek nem kellettek, mert nem is érthették, hogy szüleiknek miért kedves az a kopott, falra kifeszített legyező, vagy a fatuskót utánzó, bronzírozott, öntöttvas írókészlet.

Amikor az asszony fölébredt, az öreg éppen a tálaló előtt állt és a falat bámulta. Kint már sütött a nap és a félig leengedett redőnyön át betörő fénysugarak lapos szeletekre vágták a szobát s úgy látszott, mintha az öreg holmi furcsa börtönben állt volna, börtönben, amelynek árnyékból voltak a rácsai. A tálaló fölött két bekeretezett papírlap volt. Az egyik vékony, aranyos keretben egy középiskolai tanári diploma, latin nyelven, s olyan cifra, barnára fakult kezdőbetűvel, mint egy nemesi kutyabőr, a másik színezett fénykép, Velence széthúzott levelezőlapra nyomtatott látképe, amelyet apró tengeri csigákból készült ráma szegélyezett. Helyenként egy-egy fehér csiga az idők folyamán leesett és senki nem ragasztotta vissza, de az asszony tudta, hogy férje összeszedte őket és egy gyufásdobozban tartotta íróasztala egyik fiókjában.

Az asszony megmozdult és az öreg zavartan elfordult a képtől, kinyitotta a tálalószekrény ajtaját és ott kezdett motozni, mintha zoknit, vagy zsebkendőt keresne.

Szótlanul öltöztek fel, míg a pohár teát itták sem szóltak jóformán semmit, csak amikor az asszony beledugta a férje egyik zsebébe a receptet, a másikba az orvosságnak szánt és tisztára mosott félliteres kölnivizes üveget és az előszoba ajtóig kísérte, akkor mondta neki búcsúzásul:

- Vigyázz magadra, Tónika!

A patikáig nem volt semmi baj. Csak a lépcsőn csúszott meg, de kint a napon, a zsivajgó, nyári reggelben úgy ment, mint akinek lelke, pénztárcája, egészsége, mindene rendben van, még nyújtózkodni is próbált és csöndesen örült, hogy nem fogadta meg felesége tanácsát és a sétabotot nem hozta magával.

A küzdelem a patikában kezdődött. A kölnisüveg nem kellett. A gyógyszerhez üveget is adtak, abba öntötték a mérlegen a sűrű, majdnem vízszínű olajat, addig míg a két serpenyő nem került egyvonalba s a mérleg hosszú tűje nem állapodott meg pontosan középen. Amikor a rózsaszín papírba csomagolt üvegért nyúlt, fényes, ugráló pontok jelentek meg a szeme előtt. Megriadt. Agyát meleg hullám öntötte el, a szikrázó pontok táncoltak. Meg kellett kapaszkodnia a pultban. Nem tartott sokáig.

- Tessék - mondta a tejfehér gyógyszerészlány s az öregnek már kezében is volt az üveg.

Kint az ajtóban megállt. Haditervet készített.

Szabályos életű, pontos ember volt mindig s most úgy gondolt az előtte álló útra, mint annak idején, amikor még vizsgáztatott, a vizsgákra. Mi a feladat? Hazavinni az orvosságot. Mire kell vigyázni? A síkostalpú bakancsra, az útkereszteződésre, az üvegre és főleg az erőre.

Elengedte a patikánál a falat és elindult. Autók robogtak mellette a kocsiúton. Jól kell beosztani az erőt. Gyerekek kiabáltak és szaladgáltak előtte. Jól kell beosztani az erőt. Óvatosság, óvatosság!

Minden lépést úgy számított ki, mint a hegymászó, ki valamely tűhegyes szirt tetejére kapaszkodik és a legszilárdabb pontot keresi, tapogatja lábával. Mint a kezdő kötéltáncos, aki a lebukástól reszket. Szinte nem is lépett, hanem csúsztatta egyik lábát a másik után. Nem lehet gyorsan, gyorsabban, mert elfogy az erő.

Ha féllépésnyit ki kellett térnie valaki elől, borzalmas veszteség volt. Ezért inkább a fal mellé húzódott. Ott lépegetett. A fal biztonságot is adott. Néhány centiméterre van csak, meg lehet kapaszkodni benne. De még büszke volt és bízott erejében és számításában. Nem támaszkodott a falhoz. Sőt, amikor egyszer a zsebében lapuló üveg a falhoz koccant, halálosan megrémülve egy lépést elhúzódott a faltól. Mi a cél? Hazavinni az orvosságot. Már nem is az orvosságról van szó. Arról, hogy ember-e még? Képes-e, összeszedve akaratát és energiáját, megtenni, irgalmatlan erőfeszítéssel végrehajtani azt, amit egy ötéves gyerek játszi könnyedséggel megtesz?

Egyszer nagyot zökkent. A falra vigyázott és az üvegre s nem vette észre, hogy egy mélyedésbe lépett. Egy kockakő volt csak ott mélyebben, mint a többiek. Majdnem elesett. Veszélyes pillanatokig ingadozott, kapkodott a levegőben. Homlokát kiverte a hideg veríték.

Sikerült egyensúlyát visszaszerezni. Győzött.

A bajok sokasodtak. Mire kell vigyázni? Az üvegre, az alattomos bakancsra, az útkereszteződésre, erejének beosztására, a falra is, a kövekre, amelyekben megbotolhat.

Már majdnem az útkereszteződésnél volt, amikor megtörtént.

Megtörtént.

Támadásra indult ellene a szervezete. Több, mint hetven évig nem volt vele jóformán semmi gondja. Hetven éven át nem vette észre, hogy mi készül. Csak az utóbbi években kezdett sejteni valamit. Mintha az ellenség robbanó aknát fúrt volna a vár alá. A földre tett dobok bőrén idegesen kopogtak a borsószemek. A szeizmográfok távoli, de egyre közeledő földrengést jeleztek. Tegnap? Tegnap már megmozdult a föld. Mozgott és félelmetesen morajlott. Ki tehet ellene bármit? Ki akadályozhatja meg az aknában fölhalmozott puskapor robbanását?

A táncoló szikrák újra megjelentek a szeme előtt. Vadul ugrándoztak. Sisteregtek, kis füstkarikákat pöfögtek, mint a gyújtózsinór. Vörös karikákká alakultak át, tágultak, egybefolytak, pöfögtek veszettül. A világ eltűnt. Vastagon vattázott falak mögé zárultak a zajok és zörejek. Piros, fényes zománcfesték ömlött az utcára, eltakarta a házakat, a fákat, az embereket. Az öreg érzékei olyan kicsire zsugorodtak össze, mint a mustármag. Kívül minden elveszett, de annál nagyobbra nőtt a benti világ. Villódzó, belső északi fényben lebegett. Nagyokat döndült a szív, aztán kihagyott, majd újra dörömbölni kezdett. Az erek és az idegek kifeszülve rángatóztak a viharban. A tenger bömbölve csapkodta a partot, a föld mozgott és morajlott. Jaj! Jaj! Jól kell beosztani az erőt. Haza kell jutni!

Megállt. Mást nem is tehetett. Pihenni. Érezte, hogyan lepi el hátát a hideg verejték.

Az utcáról lassan lefolyt a piros zománc, a zajok kitörtek a vattás falak mögül. Tovább lehetett indulni. De most már támaszkodva. Régi erejüket nem kapták vissza a hangok s nem kapta vissza régi színeit a táj.

Néhány lépés után az útkereszteződéshez ért és fáradtan megkapaszkodott a villanyrendőr fekete-fehér csíkos vasoszlopában. A halántékát is hozzáérintette egy pillanatra. Számadást csinált. Lassan és óvatosan menni, ez a legfontosabb. Hazaérni, ez a legfontosabb.

Amikor a lámpa zöldet mutatott, nekivágott az átkelésnek. Lassan, óvatosan. Egyik lábát előre, a másikat utánacsúsztatni. Egy-kettő, egy-kettő. Így ért az út közepére, de háta mögött egy autó fordult be. A sofőr rádudált. Ahogy ijedten hátrafordult, látta az elvillanó, dühtől kivörösödött arcot, hallotta a rekedt káromkodás foszlányait. Bizonytalanul megállt. Előtte és mögötte is autók zuhogtak el, mert a lámpa közben színt váltott. De a rendőr észrevette a gyámoltalant, megállította az autókat, nyugalmat és utat adva az imbolygó öregnek.

Közben a szervezet új támadásra indult.

Az öreg, amikor az útkereszteződésnél átérve pihenni egy fába kapaszkodott, már nem volt dr. Fábrisz Antal, nem volt "Apika", sem "Tónika", sem tanár úr. Csupasz, remegő, összetört aggastyán volt csak.

- Haza kell jutni - gondolta s megpróbálta félhangosan maga elé morogni a szavakat. Nem tudta. Megbénult a nyelve.

Két férfi állt meg mellette.

- Mi történt bácsika, csak nincsen rosszul?

Válaszolni akart, hogy igen, kiáltani, hogy erős emberek, segítség, de nem tudott. Csak nézett rájuk kétségbeesetten és a fejét ingatta.

- Rosszul van? - ismételte a kérdező.

- Hagyd már, nem látod, hogy részeg, mint a tök, vén kecske is megnyalja a sót... - mondta a másik és mentek tovább. Mentek, tudtak menni, szilárdan és egyenesen, nem ingadoztak, nem támolyogtak, nem kapaszkodtak a falba, nem csúsztatták óvatosan a lábukat.

Az öregnek ekkor eszébe jutott, hogy meghalhat. Itt az utcán.

A gondolat molekulái tulajdonképpen sűrűsödtek benne, mióta a patika ajtaján kilépett. A kristály itt állt össze. Eddig nem engedte, elnyomta, visszafojtotta. Most már nem volt hozzá ereje.

- Nem szabad az utcán meghalnom. Haza kell mennem. Ha meghalok, történjék otthon.

Egy kicsit megerősödött. Szembe mert nézni a halállal s ez felszabadította energiájának azt a részét, amelyet eddig a gondolat elfojtására fordított. A halál gondolatában való megnyugvás erősítette a halál ellen.

Így kezdődött az utolsó csata.

Dr. Fábrisz Antal nem volt soha katona. Nem lapult lövészárkok mélyén, nem rohamozott hegyre föl, ordítva és szuronyát emberi testekbe taszítva. Az első világháború idején egy távoli rokona fölmenttette, a másodikhoz meg öreg volt már. Egész élete szabályos gátak között folydogált. Egyszer sem kellett pofonütnie senkit, őt sem ütötték pofon soha. De az élete mégsem maradhatott harc nélkül.

Minden lépés egy hónapig tartott. A bakancs minden lépésnél egy kilóval lett nehezebb. Csak ólom volt eleinte, aztán egy földrészt kellett emelni. Ment, ment, ment. A veríték folyt a hátán. Vak volt majdnem egészen. Támolygott és csúszkált. Kapaszkodott és ment. Néha azt mondta valaki: Feküdj le, hagyd abba, meghalni itt is jó. De hangos sikoly válaszolt rá: Nem szabad megállni, nem szabad meghalni.

Már nem ügyelt a féllépésnyi erőveszteségekre. Majdnem cikkcakkban ment a járdán. Már nem gondolt a lassúságra és óvatosságra. Rohanni akart, úgy is érezte, hogy rohan, de csak vánszorgott. Nekiment egy siető embernek és egy fának. Mindegy.

Fölemelte a fejét, előre nézett.

Ötven méterre a kaputól, az emlékmű sárga kőlépcsőjénél rogyott össze.

Az üveg, amelyben az olajos gyógyszert vitte, roppanva eltörött.

Az olaj kiömlött, átáztatta a kabátot, aztán szétterjedt a kövön, nagy foltokban, mint a pálinka.

A fiatalember, aki a mentőket hívta, azt hitte, hogy részeg és alszik. Csak a kíváncsisága vitte közelebb, nem érzett alkoholszagot és látta, hogy az öreg rángatózik, a szeme tágranyílt és a pillantása merev, egészen merev.

 

Úton

Jaj. Alig van már levegőnk. Ami a réseken beszűrődik kevés és szaglik. A verítéktől, a szájszagtól, a vizelettől, a bomlástól. Mikor érünk már oda? Hiszen azt sem tudjuk, mióta utazunk. Egy hete, tíz éve, ezer éve? Nem ezt ígérték nekünk, amikor elindultunk. Gyorsan ott leszünk, mondták, és megszabadulunk az életveszélytől.

Háború volt körülöttünk. Hullák az utcákon, döglött lovak, ágyúdörgés, mesterlövészek, bombák. Ki nem akart volna elmenekülni? És amit ígértek. Munkát, kenyeret, boldogságot. És szabadságot. Megyünk, mondtuk. Odaadtuk a pénzünket.

Valami zavar lehetett a szervezők között, arról vitatkoztak, hogy ki legyen a sofőr. Végül az az alacsony, kopasz ült a vezetőfülkébe. Mosolygott ránk, nem lesz könnyű, mondta, kevés lesz a kenyér meg a víz, de bírjuk ki, megéri. Azt nem mondta, hogy még a levegővel is baj lesz. Mindent elhittünk, örültünk, hogy megszabadultunk a bombáktól. Azzal sem sokat törődtünk, hogy egy-egy megállónál leszedtek közülünk néhány útitársat. Még családtagokat is, egyiknek a fiát, másiknak az apját, vagy az anyját.

Egy idő múlva nyugtalankodni kezdtünk. Vízért könyörögtünk, aztán kenyérért, levegőért. Egyik társunk kiabálni kezdett. Erre mi is, a többiek. Gyorsan elterjedt az is, hogy rossz irányba megyünk. Vita, ordítozás. Döngetni kezdtük az öklünkkel a falat. Az ajtó nem nyílott. Lövés dördült. Kinek a kezében volt a fegyver? Hogy került oda? Megálltunk. Valahogy kinyílott az ajtó, beáradt a levegő, egymás hegyén-hátán ugrottunk a szabadba. Láttuk, hogy a kopasz sofőr kiugrik a fülkéjéből és elszalad.

Hirtelen fegyveresek kerültek elő. Körülvettek, idegen nyelven ordítoztak, lövöldöztek, visszatereltek a helyünkre. Voltak halottaink? Biztosan voltak. Elég sokan el is szaladtak közülünk, szinte meztelenül tűntek el az út mentén az erdő fái között.

Másik sofőr ült a kövér, kopasz helyére. Szigorú volt, segített a visszaterelésünkben, közben azt magyarázta, hogy kicsit hátrálnunk kell, mert a kopasz eltévesztette az utat. Aztán majd onnan a helyes irányba megyünk. Sokan hittek neki. Régóta ismerik, mondták, rendes, magunkfajta, közülünk való, biztosan a célunkhoz vezet. Elhallgattak azok is, akik korábban állandóan tiltakoztak. Egyet-kettőt meg is vertek.

Utaztunk, utaztunk, utaztunk. Kaptunk vizet, egy-egy szelet kenyeret, a szellőztető berendezés is mintha javult volna egy kicsit. Most már biztosan odaérünk, mondták egyre többen. Akadtak, akik tartalékot gyűjtöttek kenyérből. Új volt az is, hogy néha megálltunk, körülnéztünk a vidéken, levegőt vettünk. Ilyenkor odajött hozzánk a sofőr, beszélgetett, kezet fogott néhányunkkal, biztatott bennünket. Magyarázott, tréfálkozott, kacsingatott. A mitfahrerje meg szervezkedett. Összeállított egy dalárdát, aztán egy színjátszó csoportot, szinte munkatársakat válogatott közülünk. Kultúra is kell, magyarázta, ahová megyünk, ott értéke van a műveltségnek. Gondosan irányította kiválasztottjait.

Közben a sofőr minden megállásnál pénzt kért tőlünk. Tetszett, vagy nem, megadtuk, amit kért. Közeledünk, gondoltuk, aztán majd ott összeszedjük magunkat. A várható biztonság mindent megér. Sokunkban ott lobogott a remény.

Aztán valahogy valami változni kezdett. Az újabb megállásoknál észrevettük, hogy a sofőr tétován néz körül, iránytűvel próbál tájékozódni, vizsgálja a térképet. A kenyerünk meg mintha kevesbedett volna. Egyszer két napig nem kaptunk vizet. És nem álltunk meg. Kopogni próbáltunk a sofőrnek, nem válaszolt. A szellőztető recsegett, ropogott, leállt. Éreztük bent is, hogy kanyargós és döccenős az út. Talán eltévedtünk?

Hamarosan minden összezavarodott. A kacsingatós sofőr helyén más ült, aztán megint más. Néhány kilométeren simán utaztunk. De a pénzünket újra elkérték. És mindenért pénzt kértek. Hogy tartozunk, hogy rengeteg adósságunk van. A legújabb sofőr, az az alacsony, azt mondta, hogy a célnál várnak bennünket. De meg kell húznunk a nadrágszíjat.

Utaztunk, utaztunk, utaztunk. Egyre kevesebb a víz, egyre kevesebb a kenyér és minden nagyon drága. Alig van levegőnk. Bűzlünk, verítékezünk, verekszünk, szitkozódunk. Mikor érünk oda, istenem? Mikor lesz vége? Mikor lélegezhetünk szabadon?

Hát ezért szálltunk ebbe a kamionba?

 

A hídnál

- Megoldható - súgta maga elé ismeretlen padszomszédom. Botjára támaszkodott, közönséges barna fabotra, nem volt annak semmi köze az ébenfához, az ezüstfogantyú is hiányzott róla.

- Megoldható - mondta másodszor is.

- Horgászni akar? - kérdeztem.

- Horgászni? - ütődött meg és felém fordult. - Miből gondolja, hogy horgászni akarok?

Most jobban megnéztem. Fehér inge eléggé gyűrött volt, a nadrágja kopottas, szürke, csíkos, fekete cipője fényes.

- Abból gondoltam, ahogyan a vizet nézte. Mintha azt várta volna, hogy halak ugrálnak belőle a magasba.

- Halak? - és elmosolyodott. Kissé bágyadtan, de rokonszenvesen. - Nem gondoltam a halakra, uram. Bevallom, hogy még a vizet sem láttam. Annyira elgondolkoztam...

- Magam is gondolkozni járok ide - válaszoltam, - az ember nézi a vizet, ahogy megy, hömpölyög...

- És úszik rajta a dinnyehéj...

Erre igazán oda kellett figyelni. Hiszen József Attilát idézte. Tehát valami értelmiségi.

- Fecseg a felszín és hallgat a mély - folytatta és felém hajolt. - Igen, itt eszébe jut az embernek az idő múlása, a történelem, a jövő, a sors, a végzet, nevezzük akárminek. Egy hónap. Egy hónappal ezelőtt én még kutató voltam, tulajdonképpen nyelvész, az egyik egyetemen, nem fontos, melyiken, volt egy kis szobám könyvekkel rakva, kopott asztalom tele papírokkal. Néha bejött hozzám egy-egy hallgató, beszélgettünk, biztattam a tanulásra, legtöbbször hiába. Hallott valamit, uram, a nyelvészetről?

- Keveset.

Kabátja zsebébe nyúlt, előhúzott egy kisméretű könyvecskét.

- Nézze meg - és a kezembe nyomta.

Puha bőrkötés, benne bibliapapírra nyomott jelek. Teljesen ismeretlen jelek. Lapoztam, néztem, nem értettem. Visszaadtam. Felcsillanó szemmel pörgette a lapokat.

- Khmer szöveg - magyarázta -, boromat eredetű írásjelekkel. Amolyan történelmi antológia vagy szöveggyűjtemény. Benne van a pattadakali Papaneto-templom királyi felirata is.

Aztán elakadt.

- Bocsánat - mondta és visszadugta a könyvet a zsebébe -, ez, gondolom, önt úgysem érdekli... De hát én ezzel foglalkoztam. Délkelet-ázsiai nyelvekkel húszéves korom óta, akkor szerettem bele, és a professzorom is csak hajtott, hajtott, én meg tanultam, tanultam. Most már vége. A megszorítások, a leépítés az egyetemen, hát kit érdekel a khmer nyelv, meg a többi, a lao, a thai, az arakáni, vagy a tavoji?

- Értem - bólintottam -, most már tudom, hogy nem horgászni akar és nem a halakat lesi.

- Lehet - mondta -, lehet, hogy egyszer arra is sor kerül. Halak egy halvacsorához. Bár nem hiszem, hogy érdemes lenne itt a horgot bedobni. Túlságosan szennyes a víz.

Hallgattunk egy darabig. Megint a botjára könyökölt, messzire bámult. Nem akartam zavarni, nekem is a múltam képei suhantak el a fejemben. Vagy negyedóra után újra megszólalt, csak úgy maga elé.

- Megoldható - mormolta.

- Mit akar megoldani? - kérdeztem.

- Tudja, az úgy lesz - válaszolta -, hogy előbb-utóbb kikapcsolják a villanyt. Aztán a gázt, a vizet. Senki sem fog helyettem fizetni. Meddig tudom tartani a lakásomat? És hova menjek? Burmába, Sri Lankára, Laoszba, Kambodzsába? Hiszen ha enni akarok, még villamosra sem marad pénzem. Ezt a helyet már a múltkor kinéztem magamnak. Itt a híd alatt.

Elborzadtam.

- Igen. Ezt a helyet jónak látom. Bele lehet húzódni. Majdnem szélmentes. Ha az embernek van egy takarója és összeszed elég újságpapírt, akkor talán még a komoly telet is kibírhatja. Végül is a feje fölött van a híd. Hát nem?

Nem tudtam válaszolni.

Felállt, intett, elballagott. Hosszan néztem utána. Felment a lépcsőn, eltűnt a szemem elől.

- A khmerek - mondtam magamnak -, a khmerek...

Aztán a vizet bámultam, a Dunát, ahogy lassan, nyugodtan hömpölygött a Lánchíd alatt.

1996. április 29.

 

Két költő

Elégedetten üldögéltek a hammam márványpadján, élvezték testük tisztulását, a meleget, a bőrükön csordogáló verítéket, a rövid időre kapott gondtalanságot.

- Tudod - mondta kissé bágyadtan Omár -, most már biztos, hogy Zulejka engem szeret.

- Téged? - kérdezte Abdul -, hát kinek a remekműveit közli rendszeresen lapjának kulturális rovatában? Nem az enyémeket?

- Igaz - hangzott a válasz -, de azért, mert te ontod a szövegeidet, míg nekem hetekbe telik, míg egy négysoros rubáit tökéletesre csiszolok. Hallgasd csak meg ezt, róla írtam, a Csillaghomlokúról.

Már mondta volna a verset, amikor lepedőjébe burkolt, termetes férfiú lépett a fülkébe. Omár és Abdul kimeredt szemmel bámult az illetőre, felemelkedtek, mélyen meghajtották magukat, szálemet mormoltak, így köszöntötték az érkezőt, aki rájuk sem hederített, feléjük sem fordult, összefogta mellén a lepedőt, szilárd léptekkel beljebb ment, majd eltűnt a gőz meleg párájában.

A költők csalódottan zökkentek a helyükre. Szinte kábultan hallgattak.

- Mi van az új verseiddel? - kérdezte úgy tíz perc múlva Abdul.

Omár legyintett.

- Úgy kérdezed, mintha nem tudnád. Életem főműve, kapkodnának érette az igazhívők, de a kiadó azt mondja, hogy nincs pénz, a terjesztők fanyalognak, támogató kellene.

- Szponzor - bólintott Abdul és hüvelykujjával óvatosan befelé mutatott, a ködben üldögélő távoli alakra. - Nálam is ez a helyzet. Hatalmas eposzom áll készen kalifánknak a gyémántszemű, holdfényes szépségű Rudábé iránt érzett szerelméről, olyan részletekkel, melyekhez képest még a nyugati Dante is bikkmakk. És nem tudom megjelentetni, nincs rá pénz.

- Ne meséld el - emelte fel a kezét Omár -, majd elolvasom, de várj, mert eszembe jutott valami. Mi lenne, ha odamennénk? - És befelé, a gőzfelhőre mutatott. - És elmondanánk neki az egészet és megkérnénk, hogy segítse megjelentetni könyveinket.

- Hümm, hümm - Abdul elgondolkodott. - Talán nem is rossz ötlet. Menjünk. A bátrakat segíti a szerencse, s különben is, tudjuk, hogy sok-sok milliója van, és azt is, hogy segíti a könyvkiadást, támogatja a folyóiratokat, s onnan, a távoli Nyugatról hozzájárul országunk kulturális felemelkedéséhez. Még egyetemet is alapított hazánkban. Na, menjünk, használjuk ki a szerencsét, hogy találkozhatunk vele.

Felkerekedtek. Megtörölték verejtékes homlokukat, léptek, lépegettek, majd tisztes távolságban megálltak a kiszemelt előtt. Szálem, mondták, és mélyen meghajoltak.

Nem történt semmi. Az üldögélő férfi rájuk pillantott, aztán levette róluk a szemét.

Egy keveset tétováztak, aztán Abdul, a bátrabb, hiszen a prózaköltők mindig határozottabbak, megint köszönt, majd megszólalt.

- Nagy, jó urunk - mondta -, azért járulunk elébed, mert szeretnénk megnyerni jóindulatodat. Tudjuk, hogy a pénzeddel támogatod az igazi értékeket, s reméljük, Allah emelje vagyonodat a csillagokig, reméljük, hogy elnyerhetjük tőled munkáink támogatását.

A férfi most rájuk pillantott.

- Pénz? - kérdezte egyszerűen.

Most Omár lépett előre.

- Nem a pénz a fontos, jó urunk - mondta -, hiszen az semmiség. A művészet a fontos, az irodalom. És a halhatatlanság, amelyet megígérhetünk, hiszen műveinkben feltüntetnénk támogatónk nevét és ezzel bevinnénk az örökkévalóságba.

- Én egy ajánló költeményt is írnék - kottyantott közbe Abdul - a legszebb, válogatott szavakkal és rímekkel.

Az üldögélő nézte őket. Sokáig nem szólt egy szót sem. Aztán lassan megszólalt.

- Maguk - mondta -, ahogy elnézem, nem tartoznak a mi csapatunkhoz, válogatott embereink közé. Nem hiszem, hogy a posztavantgárd művészetet művelnék, de adják be kérvényüket, majd a kuratórium dönt.

Ezzel intett és elbocsátotta maga elől a két kérelmezőt.

Abdul és Omár lassan kullogtak vissza a helyükre.

- Mit gondolsz? - kérdezte Abdul -, beadjuk?

Omár legyintett.

- Ettől mi egy fillért sem kapunk, hiszen perzsák vagyunk, perzsául írjuk perzsa szellemű könyveinket. Pukkadjon meg! Beszéljünk inkább Zulejkáról.

Csönd volt a hammamban.

1997. március 24.

 

Megindultak

Messze, messze történt, egy távoli országban, sohasem derült ki, hogyan kezdődött, a nép énekelt róla és mesékbe foglalta. Minden mesének más volt a főhőse, egyiknek szénbányász, másiknak szegény parasztember, de beszéltek sokgyermekes anyáról, leszerelt katonáról, falusi plébánosról, néha még költőről is.

Úgy kezdődött, hogy emelkedtek az adók, napról napra vesztettek értékükből a bérek, egyre kevesebbet ért a pénz, kórházakat, iskolákat szüntetett meg az állam, szaporodtak a hajléktalanok, a koldusok, egyre kevesebb gyermek született, részegek tántorogtak az utcákon, a sarkokon eladó lányok ácsorogtak, drága autóikon száguldoztak a bűnözők, a nyugdíjasok eladták utolsó értékeiket.

Közben a bankok, az idegen és hazai nagyvállalkozók gazdagodtak, csodálatos palotákat építettek, a tőzsdén forrt a pénz, áruba kerültek az ország értékei, eladó lett az egész világ, egy nemzetközi pénzintézet parancsokat osztogatott az államnak, kezébe kaparintotta az újságokat, rádiókat, televíziókat, csak arról lehetett hallani és olvasni, amit szolgái engedélyeztek.

Az emberek hallgattak. Lehajtották a fejüket, koptatták rozzant cipőjűket, odúikba húzódtak, a férfiak verték a feleségüket és gyerekeiket, elfordultak ismerőseiktől, barátaiktól, halkan morgolódtak, amikor újabb és újabb megszorításokról hallottak. Csend volt, de ha valaki nagyon kinyitotta a fülét, olyasfélét hallott, mint a kasban a méhek távoli zümmögése.

Ekkor történt. Valaki, egyik mese szerint egy Molnár Mihály nevű nyugdíjas, hetvenöt évesen is magát jól tartó, egykori bútorasztalos kiment az erdőbe. Nézte a fákat, tölgyeket, fenyőket, bükköket, és egyszer csak könnyek fakadtak a szeméből. Kiáltás tört ki belőle. Felemelte, rázni kezdte az öklét, egyre hangosabban ordított, könnyei már patakban folytak, aztán térdre esett, és ütni-verni kezdte a földet. Úgy fél óra múltán lecsillapodott, kissé megnyugodott, és felnézett. A látvány meghökkentette. Az előbb még mozdulatlan fák ágai remegtek, halkan összeütődve zizegtek. M. M. nem értett semmit. Állt és bámult.

A remegés folytatódott és fokozódott. Aztán a törzsek hajladozni kezdtek, mozogtak, recsegtek, szinte táncoltak. S közben mintha valamit mormoltak volna. M. M. most már megijedt. Mi ez, földrengés? De hiszen a talaj moccanatlan a lába alatt. Ekkor egy fiatalabb fenyő lassan megfordult a tengelye körül. Gyökerei kiemelkedtek az avar alól, a fa megdőlt, megtántorodott, de nem esett el, s mintha lába nőtt volna, megállt, és kiegyenesedett.

Ekkor már ezt csinálták a többiek is. Forogtak a fenyők, kihúzták gyökerüket a földből, hamar követték őket a nagy termetű tölgyek, a bükkök. Aztán elindultak lefelé a domboldalon. Kikerülték M. M.-et, aki mozdulni sem mert és nem is tudott, és mentek, mentek. Nem telt fél órába, és emberünk egyedül maradt a feltúrt dombtetőn. Onnan bámulta az eseményeket. Messziről látott, észlelhette, hogy a szomszéd dombok is kiürültek, köröskörül mozogtak az erdők, megindultak lent az út menti jegenyék, az ültetvények, barackosok, almáskertek, öreg szőlőhegyi diófák, selyemhernyók táplálékául ültetett szederfák, magányos somfák. Mentek sűrű, tömött sorokban, elözönlötték az utakat, de nem taposták össze a felszántott, bevetett földeket, nem lökdösődtek, nem erőszakoskodtak, szépen félrenyomták útjukból az autókat, a kamionokat, eltorlaszolták a vonatok útját. A mozdonyok ijedten sikongattak, aztán megálltak.

Csináltak a fák mást is, de erről M. M. csak később szerzett tudomást. Úgy volt, hogy az egész ország minden fája elindult, körülzárták a polgármesteri hivatalokat, a bankokat, hitelintézeteket. Emberi segítséggel benyújtották kívánságaikat, s addig nem mozdultak, amíg nem teljesítették azokat. Erős csoportjaik minden oldalról, benyomultak a fővárosba.

Szorosan körbevették az Ország Házát, követelték a kormánytól a pénzügyek megoldását, kórházi, iskolai problémák rendezését, a szegényedés folyamatának leállítását, a felhalmozódott külföldi kölcsönök újratárgyalását, egyes kormánytagok lemondását, a nemzeti egyetértés megteremtését, a sajtó és a szólás szabadságát, bizonyos törvények megszüntetését.

Tömött sorokban álltak az Országház körül, nem mozdultak, némán és belsőjükben türelmetlenül várták a választ.

1997. április 12.

 

Fejszenyél

Nagy volt a zúgás. Egyik felszólalás a másikat követte. Mindegyik haragosabb volt az előzőnél. Kezdetben kitölthetetlen papírokról volt szó, aztán az autópályák, a külföldről beáramló import, a piramisjátékok, az eladott cukorgyárak, a képviselők fizetésemelése, a kárpótlási papírok, az eladhatatlan termés, a nagykereskedők gazemberségei, az adók, az adók, az adók kerültek sorra.

Durva kifejezéseket nem használtak a felszólalók, haragjukat zavaruk, lámpaláznak is tekinthető megfontoltságuk szelídítette. Nem volt gyakorlatuk ilyen gyűlésen beszélni. Többségük nem végzett többet a négy alsó osztálynál, volt köztük olyan is, aki szinte elfelejtette az írást-olvasást. Ritkán volt rá szüksége.

Nem mondtak neveket, legfeljebb az előttük felszólalóét, de egyetlen képviselőé, miniszteré, miniszterhelyettesé vagy államtitkáré sem hangzott el. A keserves, felháborító tényeket sorolták. Tartózkodtak a pártok megnevezésétől, nem ejtették ki szájukon a "kormány" szót, pedig ettől már nem jártak messze.

Az öreg ember, legyen a neve Heltai Gáspár, csöndesen üldögélt a sarokban, üres pipát tartott szájában, nem gyújtott rá, nem akarta füstbe borítani a termet. Személyesen senkit sem ismert, de ismerte ezt a népet. Csodálkozva figyelte, hogy asszonyok is szoronganak a padokban, az ő fiatalsága idején ez nem volt szokásos, az asszonyoknak a konyhában volt a helyük. Nagyon meglepődött hát, amikor a gyűlést vezető szót adott egy kackiás menyecskének. Előrehajolt, minden szót tisztán szeretett volna hallani. Az asszony bizony magasra emelte a hangját. Nyíltan, majdnem kocsmai modorban szidalmazni kezdte az államot, a rendszert, a képviselőket, a kormányt, sorolta hibáikat, baklövéseiket, népellenes tetteiket. Hangja egyre élesebb és magasabb lett, és amikor bizonyos minisztereket említett, el-elfulladt a beszédben, levegő után kapkodott. Nem fukarkodott a jelzőkkel, különösen nem, amikor az Országgyűlésbe küldött képviselőjüket emlegette. Rázta az öklét, aztán sírva visszaroskadt a helyére.

A gyűlés ettől kezdve megváltozott. Az emberek ordítoztak egymás szavába vágtak. Esküdöztek, hogy majd megmutatják. Eltorlaszolják az utakat. Az elnök alig tudta lecsendesíteni őket.

Ekkor a pipás öreg ember felállt a sarokban, magasra nyújtotta a kezét, szót kért. Megkapta.

- Mondjátok meg, ezen a vidéken hogyan választjátok meg a képviselőket? Nem vagyok járatos ebben a dologban.

Csodálkozva fordultak feléje. Ki ez, honnan jöhetett, hogy még ezt sem tudja? De hangja, külseje, régies ruhája tiszteletet parancsolt, senki nem szólt, csönd támadt.

Az elnök tisztelettel elmagyarázta, hogy mi is az a választás, hogyan történik, és jövőre megint választani fognak.

- Mondok nektek egy mesét - szólt az öreg. - Egyszer fejszét csináltatott magának egy férfiú. Kivitte az erdőre, kérte a fákat, adnának egy darab kemény fát, mert kell a fejsze nyelének. Tanácskoztak a fák s eldöntötték: a szívós olajfa adjon egy ágat. Az olajfa adott, az ember nyelet csinált belőle. Amikor készen lett, kezdte kivágni a fákat.

Ekkor a tölgyfa így szólt: így kell nekünk, bolondoknak. Miért adtunk fát fejszenyélhez? Ha nem volna nyele, nem vághatna vele.

Halálos csönd volt a teremben.

- Értitek? - kérdezte az öreg.

- Értjük, értjük - zúgták az emberek -, jövőre így választunk.

- Tegyétek - mondta Heltai Gáspár, és egy pillanat alatt eltűnt. Hiába keresték, visszament az elmúlt századok mélyébe.

1997. május 14.

 

TALÁLKOZÁSOK

A név és az üllő

- Ne aludj, Peti, ébredj fel - hallom apám hangját tisztán és élénken, aztán hirtelen elhallgat, a telefon csörgésére ébredek, álmodtam. A hang emléke találkozásra késztet, átmegyek a másik szobába, megnézem múlt századi stílusban festett, sötét háttérből kiemelkedő önarcképét. Szemét rám, a tükörre szegezi, állát kezére támasztja, figyel. Nem tudom mikor festette, tehette Münchenben, Rómában, Nagybányán, nem látni hány éves, férfikorban van, arca akkoriban nem sokat változhatott, a bajusza sem, fényképei azt mutatják, hogy csak később, a hadifogságból hazatérve kezdett öregedni.

Dobozokban, borítékokba zártan őrzöm hagyatékának törmelékeit, naplókat, leveleket, vázlatokat, tanulmányokat, fényképeket, lakásom falain néhány olajfestményét, rajzát, köztük a nagyapámról, Kuczka János székesfehérvári kádármesterről készített arcképet. Nem ismertem a nagyszüleimet, haláluk után évekkel születtem, keveset tudok róluk, bár a deszkából épített műhely, tele szerszámokkal, gyerekkoromban még megvolt.

Ott állt az üllő is, vastag fatönkbe beleverten, mozdíthatatlanul, a családból csak nagybátyám, Gyula bácsi, a birkózásban is jeles vasúti kovács tudta felemelni, ha megfeszítette minden erejét. Később hozzá került, megörökölte.

Az üllő dédapámé, Kuczka Mihály hat gimnáziális osztályt végzett gyógykovácsé volt. 1849. augusztus 14-én hagyta családjára, rendelkezett róla, kivégzése előtt négy órával, Pestről, a "Najgipáj" kaszárnyából özvegyének címzett búcsúlevelében, megemlítve, hogy "szerszámvasakat, aki nem kell, adjátok el". Az üllőt megtartották, történetét az apámtól hallottam. A búcsúlevelet őrizte a család egészen a negyvenes évekig, amikor anyám vagy pénzért, vagy ajándékba a fehérvári múzeumnak adta.

Családi szokás volt nálunk a forradalmat dicsérni, a németeket, meg ferencjóskát szidalmazni, hazafias dalokat énekelni. A német az osztrákot jelentette, csak később az igazi németeket. Belém ivódott ez az ellenérzés, később Berlinben vagy Frankfurtban járva sem szabadultam tőle, egy kocsmai beszélgetésben még osztrák barátomnak is szemére hánytam dédapám kivégzését. Négy évesen a Jákóiék sarki boltjában elszavaltam a "talpja magyaj"-t, egy szem savanyú cukrot kaptam érte.

Apám egyszer elvitt a Haleszba, a gyönyörű, évszázados fákkal büszkélkedő ligetbe, a Budai út végén, megmutatta a fát, amelyhez dédapámat kötözték és a vértanúk emlékére emelt oszlopot, tetején a saskeselyűvel. Elolvastam a kőbe vésett névsort, azóta is tudom, Havelka, Hübner, Varga, Gáncs, Kuczka, Ujcz. Hány magyar név van köztük?

Mikor nevünk és származásunk után kutattam, kiderült, hogy nyelvhelyességi szabályok miatt, hol Kutzkák, hol Kuczkák, hol Kuckák voltunk. Apám végül a cz-nél maradt, ezt követtem én is. Ötvenhétben egyszer egy Fő utcai kihallgatáson Kucka aláírással röplapot tettek elém, erre elmagyaráztam nekik nevünk helyes írását, és azt, hogy az idézéseiken is rosszul írják a nevemet.

Vizsgálódásaim Kecskemétre vetettek, távoli rokonokat találtam, még egy Kuczka Pétert is, akinek halálhírét később megdöbbenten olvastam valamelyik újságban.

Dédapám Kecskemétről jött a Dunántúlra, egy ideig valami grófnál dolgozott, aki kirúgta, mert lovai gyorsabbak voltak az övéinél. Hallottam egy legendát, amely szerint egyik kecskeméti ősünk, aki szintén Mihály volt, adólesíróként járt a budai basához. Nevünkkel nem tudtam mit kezdeni, valaki lengyelnek mondta, Kievben egy felbőszített írónő azt állította, hogy ukrán szó és törött téglát, téglatörmeléket jelent. A Mihály név öröklődött nálunk, apám után korán meghalt öcsém viselte, tőle a fia kapta.

Dédapámat házának udvarán, vádirata szerint kaszával a kezében fogták el az osztrákok, apámat lázadásért, lázításért, a császár arcképének meggyalázásáért a bileki kaszárnyában.

Bilek valahol Boszniában van, a térképen alig lehet megtalálni, de a Monarchiának fontos katonai állomása volt, a 69-es székesfehérvári gyalogezredet oda vonultatták a bosnyákokra és a rendre vigyázni. Három év volt a katonaidő, 1903 karácsonyán le kellett volna szerelniük, de a parlamentben éppen a "nem-adunk-katonát" vita folyt, így maradniuk kellett. Apám megkérdezte egyik tisztjüket, hogy meddig. Amíg az el nem repül, hangzott a válasz és a tiszt a kaszárnya tetején röpködő kétfejű sasra mutatott.

Apámék létrát szereztek, leverték a bádog madarat, aztán mulatni mentek a városi kocsmába, a Kossuth-nótát énekelték, kiabáltak, még verekedtek is. Másnap letartóztatták őket, a kocsmatündér ellenük vallott, jöttek a tárgyalások, ítéletek, kegyelmi kérvények, parlamenti tiltakozások, végül apámnak három évi sáncfogság Újvidék mellett a péterváradi erőd kazamatájában, hetenként egyszer vasban. Lerajzolta a lábára láncolt vasgolyót, lemásolta a havonta egyszer kapott és egyszer küldhető leveleket.

Tanulni kezdett a vele együtt raboskodó olaszoktól, lefestette, lerajzolta bajtársait, az őröket, a tiszteket, pénzt is kapott értük, összebarátkozott a pappal, aki később Mélykút plébánosaként, szabadulása után, kifesttette vele a templomot. Elmúlt a három év, jött a nősülés, jött Róma a festői akadémiával, a gitárral, az olasz dalokkal, a "Santa Luciá"-t azért tudom, mert gyakran énekelte, aztán München következett, a festőiskola, onnan Nagybánya a háború kitöréséig. Bevonulás, orosz front, kórház, olasz front, Doberdo, Gorizia, hadifogság. Szardínia mellé, Asinara szigetére került, naplót írt, rajzolt, kerámiákat készített, eladta, elcserélte, egy gyönyörű vázát hazatérése után el akarta venni tőle az itthoni megfigyelő tábor tisztje, erre összetörte. Egyik megmaradt darabját a könyvespolcomon őrzöm.

Templomokat kezdett festeni, értett hozzá, hisz 19 évesen már részt vett a fehérvári zirci templom restaurálásában. A templomfestéshez hónapok kellenek, magával vitt bennünket is. Első elemibe Abán jártam, negyedikbe Jánoshalmán, de voltam Mélykúton, Kalocsán, Mezőkövesden, Isztiméren, Guttamásin, Nagykapornakon s nem tudom, még hol. Huszonhat falusi templom és kápolna falai és kupolái kaptak apámtól barokkos festményeket al fresco, vagy al secco.

Szerette a betűt. Írta, írta, írta a naplóit, ezek később nagyrészt megsemmisültek, olvasott, megvette a Magyar Könyvtár és az Olcsó Könyvtár sorozatának remek kötetkéit, a Stampfel-féle tudományos zseb-könyvtárt, gyűjtötte a Pesti Napló könyveit, előfizetője volt a lapnak, öt évesen abból tanultam meg olvasni. Zöld vászonnal takart polcáról emeltem le a fehér vászonba kötött Ady összest, gyakran énekelte a "Tengerpart, alkony, kis hotelszobá"-t. De ott volt Bölsche "A szerelem az élők világában" és az öt kötetes millenniumi magyar történelem is.

Figyeltem, hogyan borotválkozik, vidékről órákig szopható cukrot hozott, a padláson megmutatta, hogyan kell festéket tömi, angyalfejet aranyozni, megmutatta Doré eredeti illusztrációit a Bibliához. Néha megvert, néha egy festményhez modellnek állított.

Tizenöt évesen hazafelé mentem az iskolából, utcai pajtásokkal találkoztam, azt mondták, siessek, mert összeesett. Agyműtét következett Pesten, aztán a haláláról szóló távirat. Temetésén, a koporsó üvegén át megnéztem az arcát. A cigányzenekar a "Lehullott a rezgőnyárfa..." kezdetű dalt játszotta. Megállíthatatlanul zokogtam.

Anyám nem tudott eltartani, Gyula bácsihoz kerültem. Három évig, az érettségiig éltem ott példás rendben, fegyelemben és szegénységben. Reggeli egy bögre tea, egy szelet szalonna.

Pestre, már tekintetes úrként, a családi emlékeket, hazafias és magyar nótákat, a betű és könyvek szeretetét, ellenzékiséget, Gyula bácsinak a szovjet forradalomról mesélt emlékeit hurcoltam magammal. Ott volt hadifogoly, harcolt a vörösök oldalán.

Munkahelyemen találkoztam valakivel, később kiderült róla, hogy illegális párttag, tanácsokat, felvilágosításokat, Pozsonyban és Párizsban megjelent könyveket kaptam tőle. Ötvenhétben géppisztolyos munkásőrként vitánk végén rám emelte a fegyvert, de akkor még tüntetni küldött a németek ellen. Kitűztem a Petőfi jelvényt, tüntettem, Major Tamás és Gobbi Hilda szavalatait hallgattam. "Hogy ne legyünk német gyarmat..."

Negyvenötben beléptem a kommunista pártba. Verseim kezdtek megjelenni, ismertté váltam, barátokat és ellenségeket szereztem, része lettem a mozgalomnak, cselekedtem, hittem és csak lassan és szorongva figyeltem fel az elvek, eszmények, szavak és a valóság ellentéteire.

Nagy Imre parlamenti beszéde felszabadított, a híressé és vitatottá vált "Nyírségi napló"-t ennek szellemében írtam. Az írószövetségi lázadás folytatásaként felszólaltam a Petőfi Kör vitáin.

A sajtóvitán, 1956. június 27-én, már éjfél után, az ország helyzetéről beszéltem. Előveszem, ide másolom felszólalásom fontosnak és ma is időszerűnek tartott részét.

"Kicsiny és szegény nép vagyunk. Fájdalmas hibákkal és nehéz küzdelmekkel teli történelmünkben nem tudtuk megszerezni azt az előfeltételt, amely a kis népeket is képessé teszi, hogy nemcsak kiemelkedő egyedeikben, hanem tömegükben az emberi haladás élén járjanak. Voltak lángoló, dicsőséges pillanataink, de ezeknek fénye csak még komorabbnak mutatta a körülöttünk gomolygó évek sötétségét. Jártunk már Európa élén, de annál nehezebb volt elviselni nyomasztó elmaradottságunkat. Vannak halhatatlan költőink és hőseink, de sorsuk és életútjuk mindig arra figyelmeztet bennünket, hogy hányan zuhantak vissza a mélységbe, hogy hány tehetség, hány nagyra törő egyéniség pusztulhatott el számon kívül maradtan és hogy hány jó ész lett vaddá, hogy nem művelték, hogy jobban nem nevelték. A Hortobágy poétájának sorsa nem az elkeseredett költő nyomasztó látomása, hanem évszázadok mulasztásait feltáró vízió.

Gazdag és nagy nemzetek és népek, amelyek megjárták az emberi fejlődés nagy állomásait, könnyelműbbek lehetnek nálunk, többet kísérletezhetnek, keresve a társadalom javát, mint mi. Akinek többje van, az néha pazarolhat is, mi ezt nem tehetjük. Szegény és kicsi nép vagyunk és a nép részének lenni, gondolkozni és előre törni itt nálunk tízszeres felelősséget jelent és a szocialista nálunk százszoros felelősséget hordoz a vállán. Nem dobhatunk ki számlálatlan milliókat és milliárdokat az ablakon, mert nálunk minden fillér tízszer többet ér. Nem nyomhatunk el egyetlen jószándékú gondolatot, nem törhetünk derékba egyetlen tehetséget sem, mert nálunk minden gondolatra és minden tehetségre százszor nagyobb szükség van. A mi felelősségünk a nép sorsáért felmérhetetlen. Joggal követel tőlünk sokat a szabolcsi, a Fejér megyei paraszt, joggal követel többet az Egyesült Izzóban dolgozó ifjúmunkás leány, vagy a Csepelen dolgozó esztergályos, a borsodi tanító, vagy Budapesten az egyetemi tanár, nem bukhatunk meg szüleink és testvéreink előtt. Felelőtlen vita, felelőtlen harcok, felelőtlen kötélhúzás és felelőtlen kísérletezés nálunk megengedhetetlen. Nem pazarolhatunk anyagot és pénzt, nem pazarolhatunk emberséget, hitet, akaratot és bizalmat."

Ezeket mondtam. Őseim súgtak.

Talán ma sem tudnék mást mondani.

1998. augusztus 12-14.

 

Sáncfogságban

Újvidék fölött, a Duna túlsó oldalán emelkedik Pétervárad régi erődje. Nincsenek tornyai, téglából, kőből, földből rakott épülettömeg, amely valamikor 10-15 ezer katonának adott szállást, és nagy szerepet játszott a déli határok védelmében.

Néhány éve arra jártam. Manapság idegenforgalmi nevezetesség az erőd, múzeummal, Tito emlékét őrző táblával, kitűnő étteremmel. Kószáltam, bámészkodtam öreg falak, sáncok, céljukat vesztett épületek között. Sohasem jártam ott, egyszercsak mégis felismertem a kazamatákat.

Apám 1904. február elsején kezdte börtönbüntetését Péterváradon. Huszonnégy éves volt, rendes katonaidejét töltötte, már le kellett volna szerelnie, de az események az erőd kazamatáiba sodorták.

Három dokumentumot őrzök apám börtönéveiből.

Az első egy kis imakönyv. Üres oldalakat fűzött bele, naptárt rajzolt rájuk, naplót vezetett. Előrelátóan 1907 áprilisáig készítette el a naptárt, akkor járt volna le a büntetése.

A naplóírást ott kezdte, de élete végéig nem szokott le róla. A füzeteket fehér csomagolópapírból hajtogatta, összefűzte. Vékony, nagyon hegyes tustollal írt, gondosan formált betűkkel. A papír egyik oldala sima volt, a másik egyenetlen. Én nem tudtam erre a papírra írni, a toll szálat húzott, maszatolt, fröcskölt.

Nem tudom, mit akarhatott apám a naplóival. Nem olvasgatta őket, nem idézte belőlük a múltját. Ha az egyik megtelt, felvitte könyvtárszobánkba, a padlásra, ahova nemzedékek hordták a könyveket, újságokat, folyóiratokat. Apám naplóinak nagy része a háború alatt elkallódott.

A péterváradi papírok megmaradtak.

Követni lehet belőlük a sáncfogság mindennapjait.

"Büntetésem második évének első napja - írta 1905. február elsején -, kijöttem az egyes cellából, vissza a kazamatába. E hónapban folyamatosan dolgoztam a festésben, a főhadnagynak képeket festettem és a címerét... Híresztelik, hogy a sáncmunkák a jövő hónapban, esetleg áprilisban megkezdődnek... Főhadnagyunk, aki nekem sok munkát hozott és azok végeztével 20 korona borravalót ígért, az őrültség örvényének a szélén van. Isten irgalmazzon neki. Jó fiú volt, a légynek sem ártott... Itt volt a generális. Nem tudom, mi lelte, hogy tőlem megkérdezte, mennyi időm van még hátra. Büntetésemből a tizenharmadik hónap elmúlt. Hála Istennek."

A napok mellé írt jelekből kiderül, hogy egész hónapot töltött az egyesben, a bokáján nagy vasgolyóval, amelyet lerajzolt, ahogy a cellát, a cella kulcsát, a vasrácsos ablakot, a kazamatákat is.

A rajzok egy kis könyvecskében vannak. Első oldalán gót betűs német ajánlás. Berger, a "profoss" vagyis a börtönőr adta "für Maler Kuczka" vázlatozáshoz, mivel ő is tudta, hogy apám festőnek készül. Portrét vagy szentképet kaphatott érte. A vázlatkönyv nem telt be Péterváradon, apám mindenhová magával vitte, rajzolt bele Münchenben, Rómában, Nagybányán, a fronton, hadifogságban, Asinara szigetén.

Évenként három hónapot az egyesben - magánzárkában - töltött, harminchat napot böjtölve - étlen-szomjan - és kemény fekhelyen. Társaihoz képest mégis kedvező helyzetben volt. Festett. Őrök és tisztek szívesen vették, ha kifestette lakásukat, rajzot vagy portrét készített róluk. De festett történelmi képeket, szentképeket, csatajeleneteket, tájképeket is. Néha pénzt is kapott értük. A profoss ki is használta. Dolgoztatta, a képeket eladta, aztán egy nap áthelyezték. Búcsú nélkül ment el, pedig megígérte, hogy ad apámnak néhány forintot útiköltségre szabaduláskor.

Feljegyzésre méltó esemény mindig akadt a sáncfogságban is. Robinson naplójára emlékeztetnek a naptár szövegei. Szuronyos katonák templomba kísérték. Az egyik kapitány kínainak nevezte, mert nem válaszolt neki németül. Egyik rabnak elengedtek hat hónapot. A generális megkínálta egy pohár borral. Kezébe került egy régi újság, amelyben róla írtak. Megbetegszik. Kegyelmi kérvényt ad be. Elküldik a kérvényt. Várja a választ. Mindenszentek napján kimehetett a temetőbe. Könyvet rendel. Levelet kap. Mennek a napok.

"Aki nem volt még bezárva - írja 1906 decemberében -, biz az nem fogja fel, mit tesz az 700 napot letölteni ily szomorú helyzetben..."

Nyelvkönyveket kér, szorgalmasan tanul. Olaszokkal ismerkedik össze a börtönben, beszélget velük, tanul tőlük. Az egyiket lefesti, hogy képet küldhessen magáról a családjának. A Monarchia minden nemzetisége képviselve van Péterváradon, osztrák őrök és tisztek parancsnoksága alatt.

1906 januárjában riadó a börtönben. "Az olasz, akivel tanultam, megszökött egy másik rabbal, 12-én, de még aznap meg is fogták őket. Bizony elég szerencsétlenek, az olasznak még öt éve, a másiknak hat éve van hátra, most még jön hozzá zulag is..."

A naptár utolsó bejegyzése 1906 márciusában:

"26-án, e hónapban a harmadik böjt. A kegyelem még nincs, soká késik..."

Családi legendáink közé tartozik, hogy a "bileki eset" miatt bebörtönzöttek érdekében megmozdult az ország, és kegyelmet követelt. Még Blaha Lujza is szerepel a legendában. Amikor Ferenc József színházba ment, megnézni a csodált színésznőt, a darab közepén Blaha Lujza letérdelt, a császári páholy felé fordult és kegyelmet kért a bileki bakáknak.

Apám semmit sem tudott a külvilágról. Levelet előbb kéthavonként, aztán havonként kapott és írt. A levélírók tudták, hogy a börtönben cenzúra van, szövegeik ezért óvatosak, homályosak, még szenteskedők is. Néhány levél azonban kicsúszott az ellenőrzés alól. Apám minden levelét egy füzetbe másolta, és a korabeli börtönviszonyokra, vagy az ő naivságára jellemző, hogy az egyik szöveg fölé odaírta: "E levél tiltott úton ment." Egy másik levél végén ez a fura mondat áll: "Kotáz zoht nem notutt otlitnátuim gemketé stissimes melev el!" Apám nyilván azt hitte, hogy "titkosírását" nem tudnák megfejteni a börtön cenzorai.

A leveleket családtagok, barátok, katonatársak írták.

Nagyapám öreg volt már, nehezen ment neki a munka, fiai katonáskodtak, lányai támogatták. Anna - nekem Nina néni - a kékfestőgyárba járt, Mária - nekem Marcsa néni - egy grófi családnál volt cseléd. Az öregek panaszkodtak, féltek. Mi lesz a család becsületével, ha a fiúk börtönben van? Apám időnként húsz koronát hazaküldött. Napi 15 krajcáros keresetéből takarította meg.

Barátai másként vélekedtek a becsületről.

"Elcsuktak, édes Mihályom - írta egyikük -, midőn meghallottam, nem jött ajkamra szó... Nem akartam hinni, hogy bűnt követtél el, sem hogy ilyen borzasztó büntetést szabtak rád... Hallottam azt a galádságot, hogy szigorított börtönnel és szegény koszttal gyötörnek. Biz ez komiszság, mert ha lelkedet megbénítják is, tested épségéhez nincs joguk... Reménykedünk, hogy helyzeted megjavul, mert amint mondják, ezt az ítéletet a legfelsőbb bíróság megmásíthatja, s bizonyára nem mint felségsértést fogják mérlegelni tettedet, hanem a rendszabályok áthágásáért néhány hónapi fegyházat mérnek rád..."

"Nem akarok ítéletet mondani - írta egy másik jó barát -, csak véleményt az esetedről. Összeütközésbe kerültél egy szervezettel, s az megbüntetett érte szigorúbban, mint az emberi érzés, az igazság és a jogosság megengedte volna. De nézzük az esetet másik oldalról is. A vétség viszonylagos, volt idő, midőn a mai erények véteknek, a vétkek erényeknek tekintettek. A különböző társadalmi és politikai körök különbözőképpen mérnek. Kárhoztatják a lopót, a csenőt, akit a kényszer visz mások javainak eltulajdonítására, de nem szólják meg a hatalmasat, a nagyot, aki rendszeres zsákmánylást űz... Mi az erkölcsi eszmék szemüvegén át nézzük esetedet, s nem látunk erkölcsi szennyet, nem kárhoztatunk, jóravalóságodat elismerjük, s várjuk a pillanatot, amely ismét ölelő karunkba vezet..."

Egyik katonatársa - egyébként a per enyhébben büntetett résztvevője - kiszabadult, s beszámolt otthoni élményeiről. "Hála istennek - írta -, nagyon jól érzem magam a civil életben. Ha találkozok valami ismerőssel, az mind téged kérdez, sajnálatát fejezi ki irántad, tehát nem úgy van, ahogy ott, az áristomban, mi gondoltuk, hogy ujjal mutogatnak majd ránk a fehérváriak, sőt ellenkezőleg, úgy nyilatkoznak, hogy miránk nézve ez dicső."

Bűneiket a közvélemény nem ítélte el, bátor, politikai cselekedetnek tartotta. Az ország forrongott, a nemzetiségi problémák, a pártok vitái, a magyar vezényleti nyelv követelése, az agrármozgalmak, a szervezkedő munkásság, a parlamenti véderővita és obstrukció, majd a ház feloszlatása izgatott légkört teremtettek. Minden esemény felkavarta az indulatokat. A "bileki eset" is, amelynek apám egyik fővádlottja volt.

Bilek hírhedt hely volt a század elején. Ez a vegyes lakosságú hercegovinai kisváros fontos stratégiai pont lehetett, mert erős helyőrséggel rakták meg, elsősorban magyar ezredekkel. A vezényleti nyelv német, magyarul énekelni sem szabad. 1903 júliusában egy hadgyakorlaton az ott állomásozó komáromi ezred 2. zászlóaljának 912 emberéből 700 kidőlt, 15 meghalt. Harminchét fokos hőségben kellett Trebinjéből Bilekbe menetelniük. Felháborodás söpört végig az országon, az újságok tele voltak a "halálmars" ügyével, vizsgálatot kellett indítani, parancsnokokat leváltani.

A "halálmarsról" apám és bajtársai mindent tudtak, látták az esetet. Később az újságok az ő ügyüket összekapcsolták a hadgyakorlattal, pedig nem volt hozzá közük. Lázadásban és felségsértésben voltak vétkesek.

Családunkban eleven hagyomány volt a német-, valójában az osztrákellenesség. Ötéves koromban már én is szidtam a németet. Apám érzései elevenebbek voltak. Közelebb volt hozzá a szabadságharc, nagyapját, az én dédapámat, 49-ben, a Gotterhalte hangjai mellett, a Neugebaudéban kivégezték az osztrákok. Nem szerette a katonaságot, annak sem örült, hogy nem szerelték le, s nem engedték haza szabadságra. Persze a többiekkel is ez volt a helyzet.

Megkérdezték a tisztjüket. A tiszt a bileki kaszárnya kétfejű sasára mutatott, és azt mondta, hogy akkor mehetnek haza, ha az a sas felrepül onnan.

Ezzel kezdődött az ügy 1903 karácsonyán.

A kétfejű, fekete sas lerepült a kaszárnya tetejéről.

Apám börtönleveleiből rekonstruálhatók az események, s az, hogy mit gondolt róluk a huszonnégy éves fehérvári fiatalember, tanult foglalkozása szerint szobafestő.

"A bírói ítéletről csak annyit jegyzek meg - írta apjának -, hogy az én jellememen nem esett mocsok. Az ítélet nagyon erős, én a jövőmet, azaz mindenemet elvesztettem általa. Legjobban az fáj, kedves szüleim, hogy maguknak nem tudom visszaszolgálni, amennyi jót nekem tettek... A rabélethez is hozzászokik az ember... Csak arra kérem az Istent, hogy az egészségem hagyja meg, mert ezekben a hideg kazamatákban hamar betegséget lehet kapni, s meghalni itt, a szülőföldemtől távol, nem szeretnék, mert itt úgy temetik el az embert, mint a dögöt..."

Barátjának írt levelében már másképpen fogalmazott.

"A vizsgálatról és ítéletről elég, ha annyit jegyzek meg, hogy nagyobbára az újságoknak köszönhetem a szigorú ítéletet, mert ők mindenben a botrányt keresik. Maga az auditor megmondta, hogy nincs szükség vallomásra, ők az újságokból mindent tudnak. De annyit mondhatok, hogy sem gyávaság, sem szennyfolt nem maradt rajtam a vizsgálatnál. Nem akartam a névnek, amelyet kívülem más is viselt, a szégyenére lenni."

Lázadás, felségsértés, levert kétfejű sas, törökök, szerbek, bosnyákok, árulók, hősök - messziről nézve elég egy romantikus regényhez. A valóság szárazabb volt. És színesebb.

Börtönbüntetésének végén, egy levélben, apám összefoglalta a történteket.

"Halljad az esetet - írta Eötvös-kollégista barátjának Pestre -, amint én tudom, s azt is, amit tettem. Mindig szomorúan hallgattam a százbeliek panaszait, hogy nem mehetnek szabadságra, és a menázsielvonást is. Az élelem elvonása a generális műve volt, aki úgy nyilatkozott a tisztek előtt, hogy ha a magyarok nem fizetnek adót, akkor ne is egyenek a katona fiaik. Nem volt összebeszélés, de egy akaraton voltunk, hogy tiltakozzunk az igazságtalanság ellen. Egyik legénységi szobából egyszer csak kihallatszott a nóta, a mi édes apánk nótája, később pedig az egész láger falai visszhangozták.

Karácsonyi ünnepek voltak, az egész legénység dienstfrei, kint a városban, Alt-Bileken, utcán, kávéházban csak a Kossuth-nóta hangzott. A tisztek bedugták a fülüket, a szolgálattevő tiszt elbújt a szobájába, nem akarták meghallani azt sem, amikor kétszázan, az osztrákokat abcúgolva bevonultunk a lágerbe. Minden századnál megbomlott a rend, az öregek csapatostul mentek raportra, hazabocsátást kértek.

Megállapodtunk, hogy újévkor minden százbeli a fegyvert leteszi, és megtagadja a három éven felüli szolgálatot. Ki volt jól csinálva, de mi terveztünk és az Isten végzett. Huszonhatodikán a városban voltunk és láttuk, hogy az alezredes és regimentorvos a Werk 2. erődítmény felé megy, mert ott fellázadt a legénység, és a hadnagyot kikergette a várból. Lestük, ahogy lóháton nyargalnak a hegygerincen, aztán láttuk, hogy beengedték őket.

Elmentünk M. barátommal az egyik mulatóhelyre, mindenki a Kossuth-nótát danolta. Egyik frajter gúnyos megjegyzést tett Kossuthra, ez minden vért a fejembe kergetett. Jól lehordtam, dolgozott bennem a piros dalmát bor is, midőn egyszer feltekintve, a császár képén akadt meg a szemem. Mit tagadjam, felháborodtam, és a képek a falról letisztultak, de a képeken levő alakok szemét én nem szurkáltam ki. Én azt mondtam, hogy bort igyon, ne magyar vért... Nem tagadom, ittasak voltunk.

Mikor a láger felé mentünk, éktelenül danolva, megerősített patrul jött szembe, egy hadnagy vezette, de nem szólt egy szót se, elment mellettünk. Utána lekanyarodtuk a bileki lányok felé, ahol a magyar zongoramester elverte a nótánkat újra és újra.

A lágerbe ünnepiesen vonultunk be, a fene se bántott bennünket, pedig ugyancsak kurjongattunk, a kantinból pedig kidobtunk egy fiatal hadnagyot, aki kémpofával utánunk leskelődött.

Másnap reggel a kapitányom hívatott, kiküldött a városba, egy másik kapitány lakására dolgozni. Pedig minden frájternek raportra kellett állni, a képek esete miatt, mert a korcsmában leírták személyünket és rangunkat. Örültem a parancsnak, két emberrel gyorsan kimentem a lágerből, ami nem volt szép tőlem, mert vittem az irhámat a veszedelemből.

Dolgozgattunk. Délben jött a napos káplár, hogy azonnal a generális elé. Felcihelődtem, közben a napos káplár eltűnt. Talán kicsinálták, hogy menjek át Montenegróba...

Az úton már kocsi jött értem, egy őrmester vitt a generális elé, jelentkeztem, erre németül megkérdezte, hogy ott voltam-e a korcsmai jelenetnél. Erre azt mondtam, hogy magyarul beszéljen velem, mert magyar vagyok és a mellemre ütöttem. Két bajtárs azonnal szuronyok közé fogott és az egyesbe vitt. Jöttek a többiek is, mert a raportnál az ablakban, egy tiszt mellett, ott volt a korcsmai kellnernica és mindenkit megmutatott.

Másnap délutánra mindenkit kihallgattak, összeállítottak bennünket, egy cseh őrmester összekötözte a kezünket, és elindítottak Trebinjébe..."

A levél itt megszakad, apám sohasem fejezte be, nem küldte el a címzettnek. Büntetését harmadolták, kiszabadult, de a sáncfogság élete végéig elkísérte. Mikor a világháború kitört, az elsők között kellett a frontra mennie.

1984. február 4.

 

Csipetnyi Olaszország

Mit akarhattam Olaszországtól? Tétován mászkáltam az utcákon, befelé hallgatóztam, a jelzések mozgattak, elindítottak a zöld "avanti" betűk, megállítottak a piros lámpák.

Kitartó, már-már kínzó, konok utazási vágyamat egy emlékkel próbáltam magyarázni. Tavaly, átutazóban, Velencében, a Szent Márk tér árkádja alatt, az egyik boltocska kirakatában faragott kagylót láttam, nem volt pénzem, nem tudtam megvenni, most megkeresem.

Alkalmat a trieszti science fiction filmfesztivál adott, meghívtak a rendezők, vállalták a szállást és ellátást, a magyaroknak csak az útlevélről és némi költőpénzről kellett gondoskodni. Velence nincs messze Trieszttől, még segítségre is számíthatok, lakik barátom a városban.

Crisi, crisi... A "válság" szó minduntalan belecirpel, felrikolt a tévébemondók, riporterek, kommentátorok szövegébe. Négy-öt csatornán áradnak a színes képek a válság jeleiről, az új kormányról, a pártok állásfoglalásáról a Hotel Jolly méregdrága szobácskájába.

Kint, a trieszti utcákon, nagy a forgalom, amerikai turisták, jugoszláv vásárlók tolonganak, de rebesgetik, hogy a jugoszláv kormány korlátozza a dínár kivitelét. A kikötő üres, csak halászbárkák, motorcsónakok ringanak a szivárványos vizen, nincs hajójárat Velencébe.

Egyik nap nem kaptunk reggelit a szállodában. A recepcióban vállat vontak: sciopero... Sztrájk. Egy másik napon nagy tüntetés az utcán, dobok ütemére vonul a menet, széles transzparenseken együttérzésükről biztosítják a felvonulók valamelyik gyár sztrájkoló dolgozóit.

Velencében gyászkeretes plakátok tudatják, hogy a terroristák megölték az egyik kereszténydemokrata képviselőt és tiltakozó tüntetésre hívnak. A kommunista plakát az "új barbárság" elleni tiltakozásra szólít. Elgondolkozom, töröm a fejem. Hogyan lehet tüntetni a csatornák városában? Utat törni a kanyargós utcákon a külföldiek áradatában? Felvonulni vaporettókon, motorcsónakokon, gondolákon?

Éjszaka meglepő filmet sugároz a televízió. Csak a történet végét, a csúcspontját kapom el. Tábornokok és ejtőernyősök puccsot rendeznek Olaszországban. Ropognak a géppisztolyok, a vállalkozást csak azért sikerül leverni, mert néhány percet késnek. Tévén akarják bemondatni a fordulatot, de az adásnak már vége. Nincs tévé, nincs puccs.

Visszatér a hír a tőzsde bezárásáról. Felfelé kúszó vonalak mutatják a dollár és az arany árának emelkedését. És ezzel a líra elértéktelenedését, árfolyamának csökkenését. Pénzemberek a bíróság előtt, újabb letartóztatások P2 páholy ügyben. Az operatőr hosszan időzik az üres tőzsdén, néma telefonokon, üres folyosókon. Aztán meghökkentő képsor a kommentátor szövege alatt. Őrjöngő tömeg, a nagy tőzsdekrach New Yorkban, a gazdasági válság képei. És egy másik hasonlat. Csatatér az első világháborúból. Kopár, sziklás terep. Rohanó, szuronyt szegező katonák. Robbanások, fekete füst száll az ég felé. Az egyik katona eldobja a puskáját, felugrik, bukfencet vet. A kép itt megmerevedik és eltűnik. Kemény hasonlat. A kommentátor tovább beszél.

Az a háborús képsor a Doberdón készülhetett.

Vetítés után a legközelebbi újságárusnál megvettem Friuli-Venezia Giulia turistatérképét. Először Doberdót kerestem meg benne.

Az útmutató keveset mond a faluról. Lakosa 1400 személy, Goriziától 15 kilométer, közelében, a jugoszláv határ mellett van a kicsiny Doberdo-tó, amelynek vizét földalatti források táplálják. A középkorban Gorizia grófsághoz tartozott, 1947 óta a trieszti tartomány része.

Ennyi az egész.

A tóra két helyről is emlékeztem. Szabó László "Doberdo, Isonzo, Tirol" című könyvéből és apám háborús naplójából.

Trieszttől Duino húszegynéhány kilométer, itt térünk rá a Monfalconéba vezető útra.

Három térképet figyelek. Szabó László gondosan lerajzolta nekem az Isonzó-csaták legfontosabb pontjait, kölcsönadta az 1866-os osztrák-olasz háború áttekintési térképét, és itt van az autótérkép.

Szürke sziklák, dimbes-dombos terep, itt-ott egy bokor, gyér fű. Tudom, hogy butaság, mégis a háború nyomait keresem. De sehol semmi. Felvonulási terület lehetett annak idején. Most egymást keresztező széles utak, sztrádák futnak nyugatnak, délnek, északnak. Távolról dörögnek az ágyúk.

Nem, nem dörögnek. Csak dörögtek. Abban a ködös, feledésre ítélt valamiben, széttört puskák, rozsdásodó repeszek, felfordult szekerek, légnyomásos tüzérhadnagyok, széttépett gyalogosok, koszos ruhafoszlányok, átlőtt szentképek, kopott vitézségi érmek, letakart hullák, búcsúcsókok, mankók és gázgránátok elmosódó örvényében, amit az első világháborúnak nevezünk.

Monfalcone után északra kanyarodik az út. A táblákon ismerős történelmi nevek: Gorizia, Redipuglia, Marcottini, M. San Michele, Monte Dei Sei Busi. Gyerekkor, népdalok. Ez itt mind Doberdo.

Befordulunk a dombokra vezető földútra. Kanyargunk, emelkedünk, éles sziklák, vörösszínű talaj, poros füvek, nagy a meleg, legalább 30-32 fok. Jobboldalt gyatra kis erdőcske, még árnyéka sincs, de épületek rejtőznek mögötte. Kikövezett tér, parkolóhely, múzeumok. Az ajtók nyitva, sehol egy lélek, fényképek, fakó zászlók, térképek, gránátok, törött fegyverek a vitrinekben.

Körülnézünk, keresünk valakit, átmegyünk egy kis parkon, hengeralakú épülethez érünk. Tetején nagy bronzlapot találunk, rajta a környék domború térképe és a tizenkét isonzói csata frontvonalai. Jó magasan vagyunk, a dombormű segít a tájékozódásban. Doberdo nincs innen messze.

Amikor visszamegyünk, barátságos teremőrrel találkozunk. Könyveket, dokumentumokat szeretnénk, erre elmagyarázza, hogy merre menjünk. Nagy házat mutat a völgyben, az ott a 3. hadsereg háza, a snack bár pénztárosánál vehetünk képeslapokat.

Földút, országút, Redipuglia. Innen lentről látjuk csak igazán, hogy hol voltunk. A domboldal, amelyen egykor az olasz gyalogosok rohamait sorra visszaverték, lefaragta a kegyelet és az építészet és egyetlen hatalmas márványlépcsővé alakította. Százezernél több katona nyugszik itt, ezer és ezer névvel borított bronztáblák fölött a kőbe vésve a "presente", vagyis a névsorolvasás "jelen" kiáltása. És hatvanezer névtelen katona.

Az emlékmű tövében futóárkok, betonállások, géppuskafészkek.

Az út másik felén a "régi temető". Magas, kerek domb, ciprusok, lépcsők, emlékművek minden fegyvernemnek a gyalogostól a vöröskeresztes nővérig és a tábori papig. És mindenütt a régi ágyúk. Még hajóágyúk is, amelyeket a tengerről hoztak ide.

A snack bárban apácák, gyerekek, turisták. Hűsítőket iszunk, levelezőlapokat, könyveket vásárolunk és kérdezzük, hogy hol a magyar temető. Eligazítanak. Ide másfél kilométer, a polgári temető mellett.

Az osztrák-magyar temető vasrácsos kapuja zárva. Gótbetűs felirat, sehol egy lélek. Bemegyünk a "civil" temetőbe, hátha segít valaki. De csak néhány hozzátartozó ápolgatja a sírokat.

Egészen hátul, a kolumbárium mellett, vaslétrát találunk, a magas téglakerítéshez támasztjuk, felmászunk rá, átnézünk a fűborította csöndbe. Egyforma szögletes kövek regimentje. Néhány nevet kibetűzünk: Kovács, Steffel, Bajusz János.

Doberdoban eltévedtünk.

Nehezen találtuk meg a falut, illetve inkább városkát, összevissza kanyarogtunk, néztük a fennsík bokrait, füveit, mielőtt felfigyeltünk volna valami furcsaságra. Elszórtan, egymástól nem nagy távolságra 8-10 méter átmérőjű kerek gödrökből fák emelték a síkság fölé lombjaikat. Különösnek hatottak sötétzöldjükkel a tompa szürkeségben. Gránittölcsérek lettek volna?

Bejártuk Doberdo utcáit, hogy lássuk a tavat.

- Hol a tó? - kérdeztük lányoktól, traktorosoktól, kapuban álldogáló asszonyoktól. Pontosan elmagyarázták, mégis kétszer elmentünk mellette, nem hittük el, hogy a nyári kisvendéglő mellett kell a tóhoz lemennünk.

Nádas, hínáros, mocsaras sekély víz, a partján néhány öreg fa, akkor is itt lehettek, kilencven-száz évesnek látszanak. Hogyan maradtak épségben? Az ösvényen szecessziós festményből lép ki két magas nő, kéz-a-kézben sétálnak. Hajuk feltornyozva, ruhájuk könnyű és földig érő, egyiküké sötétkék, a másiké lila.

Az úton parasztemberrel találkozunk. Kérdi, kik vagyunk. Amikor megtudja, a háborúról kezd beszélni. Nem láthatta, nem lehettek személyes tapasztalatai, hiszen negyven körül lehet, nyilván a helyi mondákra támaszkodik. A tavon túlra mutat. A falmeredek hegyoldalban, majdnem a tetőn, emeletes ház tapad a sziklához. Szinte megközelíthetetlen, útnak, ösvénynek, lépcsőnek nincs nyoma, sértődött, magányos, gőgös épület. Cadorna háza. Tudom Szabó László könyvéből, hogy Cadorna volt az olasz vezérkar főnöke, de 1917-ben leváltották.

Az olasz hadtörténet más falvakra, völgyekre, hegyekre emlékezik, mint a mi katonadalaink, de Cadorna valamiért fontosnak tartotta ezt a repedezett hegyoldalt, ha ide vonult vissza.

Doberdótól talán öt kilométer a Monte San Michele. A háborús emlékekben iszonyú magaslat, a valóságban kopott és kicsi, párszáz méter lehet. 111.963 olasz gyalogos esett el ezen a helyen és talán ugyanennyi a Monarchia hadseregéből. Szabadtéri múzeum a tető, az olaszok megőrizték az állásokat, lövészárkokat, víztartályokat, barlangokat, kavernákat, köztük Lukachich tábornok harcálláspontját is.

Már késő délután van, nyugtalankodni kezdek. Látni akarom Görzöt, mostani nevén Goriziát, az Isonzo-csaták fontos városát. Nyugatról közeledünk, a folyó túloldaláról, ahonnan az olaszok rohamozták a görzi hídfőt, és ahonnan végül benyomultak a városba. Vashídon megyünk át, az Isonzo itt szétterül, kavicsos zátonyok bontják szét a vizét, lustán folyik, de partjai hömpölygő áradatra emlékeztetnek.

A városban alig látszik valami az osztrák-magyar időkből, legfeljebb néhány jellegzetes ház, az utcák újak, szélesek, fényesek. Végigmegyünk a hősi halált halt Aostai Herceg utcáján, érintjük a Cadorna-utat, némi kérdezősködés, dombnak föl, dombról le, és a házak közül egy hídra érünk.

Kiszállunk.

Igen, ez az a híd, vagy később épült utódja. A folyó itt is lassú, olajzöld tükrén fehér felhők állnak, meredek partja legalább nyolc méter. A hídfőnél üres ház rozoga deszkakerítéssel, odébb zöldség- és gyümölcskereskedés. Nem messzire zöld dombsor magasodik, kúpalakú magaslatok, róluk védték a görzi hídfőt, míg tudták, visszaverték az olasz rohamokat 1916. augusztus 8-ig, amikor a védelem összeomlott.

Körülnézek. Itt futhattak, itt buktak fel az üldözők tüzében, itt ugrottak a menekülés rémületében a folyóba, itt vetették hasra magukat, itt dobták el a puskát, itt emelték magasba a kezüket. Az olaszok 20.000 foglyot ejtettek, köztük volt az apám is, a székesfehérvári 69. gyalogezred 36 éves népfölkelője, civilben festő, a nagybányai iskola tagja, Olaszország és az olasz művészet szerelmese, tapasztalt frontharcos.

- Be vagyunk kerítve, beszélték az állásban a honvédek - írta naplójában apám -, nem tehetünk mást, meg kell adni magunkat... Spadoni hadnagy lehozta az állásból az embereket... A nehéz gránátok közvetlen közelbe csaptak le, büdös ekrazit füst töltötte be a völgyet... A zászlóaljparancsnokság élelmiszerraktárát felnyitották, a benne lévő élelmiszereknek nekirontottak, hordták kifelé a húskonzervet, a tiszti kétszersültet, csajkákban a rumot... Parancs jött, hogy a fegyverekből a závárzatot szedjük ki és dobjuk el... A hidat gépfegyverekkel lövik az olaszok, kaszálják a népet, Görzbe már nem lehet visszajutni...

Ezt a hidat lőtték, vagy ennek az elődjét.

Aztán a hadifogság következett. A bersaglierik összeterelték a foglyokat és elindították őket arra, a szégyen, a megkönnyebbülés, Cormons irányába. Látom, ahogy baktatnak az úton a szürke, tépett, poros katonák. Apám egy pillanatra visszanézett, de engem természetesen nem láthatott.

Két nap múlva átmentem Velencébe. Végignéztem a Szent Márk tér kis üzleteit. Kerestem a kagylót a ráfaragott mitológiai jelenettel, Vénusz születésével, vagy Héraklész valamelyik hőstettével. Az üzletet sehol sem találtam, a kirakatokban nyoma sem volt faragott kagylóknak.

Most már azt sem tudom, hogy valóban ott voltak-e?

1981

 

A sziget

Megsemmisült a szigetem. Elszállt, akár a füst, eltűnt a képről, fényt kapott a negatív.

Telefon csörömpölt, pronto, pronto, fáradt rendőr alkudozott, feszült fiatal hangok vallattak valakit, autókerekek csikorogtak, írógépek kattogtak s közben a sziget elveszett.

Apai örökségemet gyászolom. Perché ridete voi? Atlantisz elsüllyedt, de nem semmisült meg, a Boldog Szigetek is megmaradtak, ott vannak valahol a látóhatáron túl.

Görzben kezdődött, vagyis Goriziában. 1916. augusztus nyolcadikán pergőtüzet zúdítottak az állásokra az olaszok. Rettenetes zűrzavarban omlott össze a front első vonala. Eltűntek a tisztek. Kovács alezredes megsebesült. Megsebesült az adjutánsa Hlatky főhadnagy is. Kiderült, hogy a 11. századot Kasper századossal együtt még tegnap elfogták az olaszok. A 10. századból, amely vissza akart húzódni az alpontei hídon, alig maradt valaki, Spadoni hadnagy elmondta, hogy egy tucat olasz gépfegyver kaszálta a menekülőket. A futóárkokban mindenki elvesztette a fejét. A hidakon nem lehetett átmenni a városba, az itt lévő állásokat nem lehetett tovább tartani. Parancs jött, hogy a fegyverekből a závárzatokat szedjük ki és dobjuk el. A katonák betörtek a kavernába, szétverték a rumoshordókat, csajkából itták a rumot, szuronnyal feszítették szét a konzerves ládákat.

Apám mesélte így a történetet, le is írta, részletesen, aprólékosan, bolhányi betűkkel, csomagolópapírból összefűzött noteszének lapjaira. Őt idézem.

Ezt értük el tehát majd huszonöt hónapi rettenetes háború után, hogy feláldoznak tán egy szerencsétlen rendelkezésnek, tán egy feljebbvaló hanyagsága folytán részesülünk annyi dicsőséges és szenvedéses küszködés után dicstelen olasz fogságban.

Feljegyzései megőrizték a fogságba esés pillanatát is.

"Én a tömeg hátuljánál futottam szorongatván az eléggé nehéz holmit, amitől megválni semmi áron sem akartam. Kezeimet - mivelhogy mindegyikben tartottam valamit - felemelni nem tudtam, és mivel igen gyenge is voltam, nemcsak az izgalmak, de a régebbi betegségem miatt, hát a csapatnak a legvégén kullogtam és futottam, ahogy erőmből tellett. E vad zavarban balról alig 8-10 lépésnyi távolságról egy sovány, vörösképű olasz katona rámszegezett puskacsővel futott felém, vadul kiabálva valamit. Én féloldalt vetettem a fejem és tán a helyzet groteszksége, vagy az alak élclapba illősége felett elmosolyodtam magamat. Ez hatott. A bősz vadállat szintén elvigyorogta magát és fegyverét pihenőbe vette."

Az olaszok összeterelték a foglyokat, sorokba állították őket. Nemcsak magyarok voltak köztük, hanem dalmátok és románok is. "Ezek a szerencsétlenek talán ijedtségből, talán szívből "evvivákat" kiáltoztak az olaszokkal. Mintha csak felelet jött volna a gyáva tettre, Sabotino felől két gránát csapott a közelbe, mire a kezek még jobban kinyúltak, a fehér rongyok megsokasodtak a levegőben, és azután a mi tüzérségünk többé nem lőtt mi reánk. Bizonyára észrevettek bennünket a megfigyelőink..."

A foglyokat a kísérők körbevezették a fronton, megmutogatták őket mind a két oldalon. "Azt gondolták elérni az olaszok, hogy a mieink lehangolódnak, viszont az övéikbe bátorságot és lelkesedést öntenek."

Mocsaras mezőkön, falvakon, városokon vezették át őket, a levegőben az olasz megfigyelő ezüst szivarok látszottak. Így jutottak el Cormonsba, amelyet Görz elfoglalásának örömére fellobogóztak és felvirágoztak. Az utcák, az ablakok, a kapualjak tele voltak nőkkel.

"Egy magasabb töltésű kertből két szép barna leány nézett le reánk, és egymásnak súgdosva valamit folyton kacagtak, hogy bele könnyeztek. Hogy oda értem, felkiáltottam nekik. Perché ridete voi? Vergognate e piangiate!"

Apám jól beszélt olaszul. A péterváradi sáncfogságban tanulta olasz társaitól, később meg Rómában, valamelyik festőiskolán. Ezért tudta odakiáltani, hogy "Mit nevettek? Inkább szégyenkezzetek és sírjatok!"

Az események leírásában itt néhány hónapos hézag következik. Okát nem ismerem. A péterváradi börtönévektől kezdődően apám folyamatosan és csökönyösen naplót írt. Eleinte szabályos előjegyzési naptárakba, később kis füzetekbe, amelyeket maga hajtogatott és fűzött össze, utolsó éveiben fehér csomagolópapírra hegyes tustollal. Ezeknek a füzeteknek nagyobbik része elveszett a költözködésekben, és a második világháborúban. Egyiket-másikat valószínűleg családi szemérmek, vagy veszekedések tüntették el. Nem tudom, mit akarhatott ezekkel a naplókkal. Életét akarta megörökíteni, vagy üzenni kívánt a jövőnek? Úgy emlékszem, hogy sohasem vette elő őket, nem böngészte a megsárgult papírlapokat.

Feltételezem, hogy megírta útjukat a szigetre. Ez a rész azonban elveszett. Fennmaradt egy levele, amelyet 1916. november 5-én már a szigetről keltezett. Valahogyan tehát odajutottak. Térkép után a Velence-Padova-Ferrara-Bologna-Firenze-Livorno útvonal látszik valószínűnek. De lehet, hogy Genovába vitték és ott szállították őket hajóra. A tengerpartot valamelyik nagy kikötőnél mindenképpen elérték. Elképzelhető, hogy valamikor szeptemberben, vagy októberben keltek át a vizen. Hajlamos vagyok azt hinni, hogy jó idejük volt, enni is rendesen kaptak - akkoriban még betartották a hadifoglyokra vonatkozó egyezményeket -, s a kopott bakák már tudták, hogy nem végzik ki és nem eszik meg őket. Milyennek láthatták a Földközi tengert? Zűrzavarból, életveszélyből hirtelen olyan helyre kerültek, amilyenről korábban még álmodni sem mertek. Apám világlátott ember volt, de korábban még ő sem utazott soha a tengeren.

Valószínű az is, hogy a frontoktól távol eső falvakban és városokban az olaszok is másképpen néztek a fejüket lógató hadifoglyokat. Talán citromot és narancsot dobáltak nekik, kenyeret meg cigarettát nyomtak a markukba. A kísérő carabinierik nyugodtabbak és elnézőbbek lehettek, a lányok sem nevették ki a szerencsétlen foglyokat.

Olasz tudása gyorsan tekintélyt szerezhetett apámnak. Bajtársai már a fronton is tisztelték, bácsinak meg képíró úrnak szólították, hiszen harmincöt évével öregnek, huszonöt fronthónapjával tapasztalt katonának számított. A háború kitörésekor azonnal behívták, nyilvántartó lapján ott lehettek a bileki lázadás és az érte kapott börtönbüntetés adatai. Rangot soha nem kapott, kitüntetést is csak egyszer, egy másodosztályú vitézségi érmet, mert egy vízbeesett bajtársának megmentette az életét.

A foglyokkal és kísérőkkel zsúfolt hajó bármikor indulhatott, de én úgy képzelem, hogy késő délután kezdtek el pöfögni a gépek. Egész éjszaka szántották a tengert. Apám hajnalban fölkelt és a fedélzetre ment. Gyönyörű napkeltét kívánok neki, látom, ahogy a korlátnak támaszkodva nézi a csillogó vizet, a fehér habot a hajó nyomában. Halak ugranak ki a vízből, a gép duruzsol, a carabinierik ásítoznak. Az ég felhőtlen, a víz csodálatosan zöld, apám cigarettát kér az egyik matróztól, megkapja, rágyújt, boldog.

Déltájban hegyek bukkannak fel a láthatáron. Először a jobboldalon, aztán a baloldalon. A hajó balra tartott. A fedélzet megélénkült, parancsok röpködtek, az emberek megtapogatták batyuikat. A móló egyre közelebb jött, már látszottak a kikötő épületei, egyenruhás férfiak jöttek-mentek a parton. Az egyik házon zöld-fehér-piros zászló lengett. A hajó zökkent egy kicsit, megállt. A magyarok, nagyrészt dunántúli parasztlegények, meg székesfehérvári iparosok, pálmákat láttak és szürke, barna és vörös sziklákat.

Megérkeztek.

Akkor még nem tudták, hogy szigeten vannak. Az olasz hadvezetőségben valakinek az a zseniális gondolata támadt, hogy a szigetekre kell vinni őket, onnan nem szökhetnek, őrzésük kevesebb gondot okoz.

A parton sorakozó magyarok beleszimatoltak a levegőbe. Apám az egyik közeli bokorról letépett egy levelet, összemorzsolta, megszagolta. Babér volt.

A szigeten töltött évekről már valamivel többet tudok. Maradtak róla feljegyzések, rajzok, vázlatok abban a könyvecskében, amelyet apám egy Berger nevű professzortól, tehát a börtönőrétől, 1905-ben, a péterváradi börtönben ajándékba kapott. Emlékszem a háborúról és a hadifogságról szóló mesékre is. Apám és barátai üldögéltek az asztalnál, borozgattak és emlékeztek.

A sziget nem volt valami nagy. Később tudtam meg egy lexikonból, hogy összesen 52 négyzetkilométer az egész. Partjai sziklásak, néhol meredeken szakadnak a tengerbe. Napsütötte időben le lehetett látni a tenger fenekére, tizenöt-húsz méterre is. A magyarok a sziklákról ugráltak a vízbe, volt köztük egy, aki kitanulta a búvárúszást. Követ fogott a kezébe, talpast ugrott, a kő levitte a fenékre, onnan bukott föl fújtatva és prüszkölve. Később kagylókat és rákokat hozott a felszínre. A part más részein a sziget talaját füvek és bokrok takarták, ott régi, kövekből összerótt katonai őrházacskák álltak, de őr sohasem volt bennük. Akárhány őrnél jobban vigyázott a foglyokra a víz.

Úgy tűnik, hogy a magyarok szinte teljesen szabadon kóborolhattak a szigeten. Nagy, négy és nyolcszemélyes sátrakban laktak, eleinte semmit sem dolgoztak, csak lustálkodtak, tisztán tartották a tábort, beszélgettek, megették, amit kaptak. Feküdtek a napon, a tengerre jártak fürödni, felderítették a sziklákat és a sziklák közti barlangokat, ismerkedtek a füvekkel és a fákkal. Mirtusz is volt a szigeten, akadtak olajfák is, hogy citrom és narancs lett volna, arra nem mernék megesküdni.

Keveset tudok a sziget időjárásáról. Mivel azonban a Tirrén tenger közepén, az északi szélesség 41 fokánál, szinte pontosan Nizza és Algéria között fekszik, feltételezem, hogy éghajlata kellemes, igazán mediterrán, eső ritkán esik, a nap melegét a tenger kellemesen mérsékeli. Szúnyognak, csúszómászónak, veszedelmes ragadozónak nyoma sincs, skorpiók lehetnének, de erről apám sohasem beszélt. Az állatvilágot az őrség szolgálatában munkálkodó lovak és öszvérek, és a sziklákon tanyázó tengeri madarak, sirályok, fecskék és hasonlók képviselték.

Tavasszal a magyarok nyugtalankodni kezdtek. Nyugtalanságukat az őrség is észrevette s a parancsnok - komoly lélektani tudással - a munka felé terelte.

Kiderült, hogy a szigetnek megművelhető, jó földje van. A hadifoglyok dolgozni kezdtek. Munkájuk természetét és eredményességét két apróság bizonyítja. Az egyik a fokhagyma. Apám meséiben gyakran emlegetette, hogy azért maradtak egészségesek, mert fokhagymát termeltek és mindennap megettek egy-két gerezdet, akár az egyiptomi rabszolgák. A fokhagyma-termelésből és fogyasztásból következtetni lehet bizonyos kapcsolatokra, elosztásra, kereskedelemre. A foglyok nem Magyarországról vitték magukkal a fokhagymát, vagy a földműveléshez szükséges szerszámokat. Egy részét nyilván kapták, más részét maguk készítették. Majdnem biztos, hogy a termésből adtak őreiknek, akár ajándékba, akár cserébe.

A kereskedelemre utal a másik dokumentum is. Egy rajz.

Aláírása: Mosdó medence a szekfűs kertben.

Nyers kövekből összerakott körülbelül két méter magas falat láthatunk a rajzon. Egyenes vonalát bemélyedő fülke szakítja meg. A fülke közepén, nagyjából embermagasságban, faragott ördögfej látszik, szájában vízköpő csővel. A víz kagylóformájú, lábakon álló medencébe folyik, a lábakat etruszk szobrokra emlékeztető emberfejek díszítik. A medence fölött domborművű alakok sorakoznak, ők veszik körül a vízköpőt.

A fal előtt növények, bizonyára szekfűk.

Biztos vagyok abban, hogy a falat nem az olaszok rakták, nem ők nevelték a szekfűt, nem ők művészkedték össze a különös mosdómedencét. Korábbi jegyzetében apám megemlékezett egy fogolytársáról, dunántúli urasági kertészről, aki a növények latin nevét is tudta és mindig szívesen szóba hozta. Az ismeretlen kertész munkáját dicsérhette a szekfűsor.

De minek a hadifoglyoknak a szekfű?

Csak arra tudok gondolni, hogy eladták. A szigettel összeköttetést tartó hajók elvitték a virágot és pénzt, vagy valami mást adtak érte. Ez lehetett a sorsa azoknak a vázáknak, tálaknak, köcsögöknek is, amelyeket szintén lerajzolt apám. Korongozott munkák, nagyon nemes formájúak, még kétfülű amforák is vannak közöttük. Lehet, hogy a foglyok között volt egy fazekas. Az mindenesetre gyorsan kiderülhetett, hogy a szigeten nagyon jól formálható vörös agyag van, a korongokat aztán könnyen elkészíthette valamelyik famunkához értő mesterember.

Apám is dolgozott a fazekas műhelyben. Talált valahol egy puszpángra emlékeztető fát, annak ágaiból nagyon szép szobrászgyűrűket, kaparókat, mintázófákat faragott. Formázott egy nagy vázát, majdnem nyolcvan centiméter magasat, oldalára a fogolyélet eseményeit ábrázoló kisplasztikákat rakott. 1920-ban, amikor hazajött, az "egészségügyi táborban" az egyik parancsnok el akarta tőle venni a vázát. Apám ekkor az egészet a földhöz vágta és csak egyetlen kisplasztikát tartott meg a töredékből. Katona ül rajta a sziklás tengerparton lehajtott fejjel. A tenger hullámain meztelen, teltidomú szép nő lebeg. Vágyódás. Ezt a címet írta rá a fogoly.

Nők biztosan nem voltak a szigeten.

De a hajtótöröttek szigetein nagyon ritkán bukkannak fel nők. Gyermeki agyam ezt a hiányt természetesen nem vette észre. Hiszen Robinsonnak sem volt társa Pénteken kívül. Szebbnek láttam azt a szigetet bármely tündérkertnél. Elképzeltem sziklás partjait, a tenger átlátszó és zöld vízét, a sárga fövenyt, a csillogó kagylókat. Langyos szellő fújdogált, illatoztak a mirtuszok, a szekfűk, a babérbokrok, az elégedett foglyok esténként, a jól végzett munka után, kapával a vállukon csoportosan ballagtak hazafelé és közben vidám dalokat zengedeztek. Vagy hevertek lent a homokon, lubickoltak, nagyokat úsztak, tengeri pókokra, rákokra, polipokra vadásztak. Az őrök nem szerepeltek ebben a képben, vagy ha felbukkantak, akkor mosolyogtak és cigarettával kínálták a magyarokat, hiszen szerették őket, hiszen még a zászlójuk is ugyanazokban a színekben lobogott.

Békesség lakott a szigeten, boldogság és elégedettség, miközben távol, nagyon távol, ágyúk dörögtek, gépfegyverek kattogtak, kormányok és országok omlottak össze, a térképeket átrajzolták, forradalmak robbantak ki és fulladtak vérbe.

Mikor tudták meg a foglyok a háború végét?

1919 novemberében apám még a szigeten volt, a kis öblöt rajzolta, 1920. február elsején már Székesfehérváron feküdt betegen és leveleket írt és munkát kért és 800 koronáért bizonyos Erdősné arcképét festette.

Nem írta le és nem mesélte el soha a búcsúzást a szigettől, a hazautat, arról sem beszélt, hogy a hadifoglyok után mi minden maradt a tengerövezte földeken.

Úgy vélem, az egykori hadifoglyok mind meghaltak már és halott apám emlékeiből már csak én őrzöm emlékeimben a szigetet, mintha valami szép és nagy kalandra, a háború közepén megvalósított békére emlékeznék.

Ámde csörömpöltek a telefonok, pronto, pronto, fáradt rendőrtisztviselők alkudoztak ideges fiatalokkal, megindultak a nyomdagépek és az olaszoktól kapott szigetet elvették az olaszok.

Isten veled, Asinara! Eltűntél, akár a füst, a mese semmibe foszlott. A Vörös Brigádok azt követelték, hogy a hatóságok szüntessék meg Asinara szigetének börtönét.

Börtön volt a tündérsziget, Szardínia északi csücskénél, börtön a menedék.

 

Ismerkedés

Megnyomtam a csengőt. Az ajtó rácsa mögött kinyílt az ablak, fiatal nő nézett ki, a szobalány lehetett, megkérdezte, kit keresek. Szabó Lőrinc urat - mondtam, erre beengedett.

Beléptem.

Sejtettem-e, gondoltam-e, éreztem-e, hogy mi kezdődik, hogy ennek a belépésnek milyen következményei lesznek, hogyan formálódom, alakulok tőle, hogyan határozza meg jövőm számos lépését, tettét, olvasmányaimat, írásaimat, a világ dolgai iránti érdeklődésemet, botlásaimat, apapótló kapcsolatomat valakivel, aki legnagyobbja, vagy egyik legnagyobbja századunk költészetének?

Izgatott voltam, zavart, de megpróbáltam titkolni, komoly arccal rejtegetni feszültségemet, úgy tettem, mintha életemben mindennaposak lennének az ilyen látogatások, találkozások, közben tizenkilenc évem alatt sohasem jártam polgárinak, vagy úrinak mondható lakásban, nem étkeztem ebédlőben, nem tisztálkodtam fürdőszobában, nem aludtam hálóban, nem akasztottam kabátomat az előszoba fogasára.

A szobalány a kabátomért nyúlt, nem adtam, végül, vidékies mosollyal a száján, elvette, a fogasra akasztotta és megmutatta a dolgozószobába vezető ajtót.

Pontosan érkeztem, lent az utcán figyeltem bérmálásra kapott nikkel zsebórámat, sétáltam, lődörögtem néhány percig. Betartottam a Szabó Lőrinc diktálta útvonalat, villamos, átszállás, villamos, a megállótól jobbra bemenni az első utcán, házszám, kapu, lépcső. Később rájöttem, hogy a Törökvész útról sokkal egyszerűbben és gyorsabban elérem a Volkmann utcát, ha lemegyek a Gábor Áron úton.

Az odafelé vezető út tele volt összevissza kavargó érzelmekkel, gondolatokkal. Hogy néz rám, hogyan beszél velem? Mit fog mondani? Jóknak tartja a verseimet, vagy rosszaknak? Tehetséges vagyok? Tehetségtelen vagyok? De én tudom, hogy jókat írok, mondjon akármit. És hogyan szólítsam? Az eszembe sem jutott, hogy rám néz és egy pillanat alatt felmér, megismer, átlát rajtam, elég, ha nyakkendőtlen ingem, készen vett, csuklómat nem takaró, kissé már kopott zakómat, tejes képemen alig serkedő bajuszomat, szakállamat megpillantja. Inkább gyűrött kamasznak látszottam, mint magát eltartó, dolgozó, felnőtt férfiúnak, munkahelyemen csöndesen kinevettek, amikor érettségemet bizonyítandó, amolyan Sherlock Holmes-i pipát vettem elő és abból fújtam a füstöt.

A dolgozószoba látványától elkábultam. Könyvekkel rakott polcok, fotelok, képek, a széles ablaknál a rendetlennek látszó papírhalmokkal zsúfolt íróasztal. A kép belémvésődött, mintává vált, ha most körülnézek a szobámban, látom, hogyan akartam, próbáltam megvalósítani a mintaképet korlátoltabb lehetőségek között. Talán túlzásnak tűnik, de mintha könyvtárból, szentélyből, kovácsműhelyből olvadt volna eggyé. Mindig így gondoltam rá, így őriztem emlékeimben.

Szabó Lőrinc felém lépett, kezet nyújtott. Ing volt rajta, az orrán szemüveg, akkor, ott sötétnek látszott a szeme, később láttam csak, hogy kék. Velem egy magasságból mért végig, ennek csöndben megörültem, időnként zavart 189 centim s az, hogy a nálam alacsonyabbakhoz le kellett hajolnom, ettől tartásom később kissé görnyedtté vált.

Az történt, amit vártam. Vendéglátóm alaposan szemügyre vett, helyet mutatott a fotelben, egy asztalka mellett. Beszéd közben felemelte jobb kezét, mozgatta ujjait, néha közelebb hajolt, aztán hátrább húzódott. Így ültünk későbbi találkozásainkkor is, félfordulattal egymás felé, később azonban gyakran lemezhallgatással kezdtük, Wagnerrel, vagy Babits kántálásával.

Nem emlékszem, hogyan is emlékezhetnék az első mondatokra, kérdésekre, de a versekről nem esett szó. El kellett mondanom emlékeimet fehérvári szerepléséről, beszéltem származásomról, családomról, iskoláimról, munkámról, keresetemről, pesti lakásomról, terveimről. Elmondtam azt is, hogy a kereskedelmiben pályázatot nyertem verseimmel, de eddig nem fordultam velük senkihez, nem küldtem be a Magyar Csillaghoz sem, pedig annak előfizetője vagyok.

Olvasmányaimról kérdezett. Említettem a "Te meg a világ" kötetét, az Omár Khájjámból még idéztem is, bizonygatva, hogy ismerem a műveit. Lassan feloldódtam, jól éreztem magam a szobában, átmelegített az érdeklődése, aztán jött a kérés és vele a vizsgadrukk.

- Mutassa a verseit.

Felemeltem a fotel mellé tett aktatáskát, előhúztam a kis papírköteget a munkahelyemen gondosan legépelt szövegekkel. Miről is szóltak ezek a versek? Elképzelt, vágyott lányokról, igazában sohasem látott tündérekről, villamoson elalvó öregemberről, Dunába dobott emlékekről, az őszi levélről, amely "száraz hulla, s tűnt életem egy évére nyomott bíbor bulla", s volt egy, amelyben álomszerűen eggyé váltam a mindenséggel, s "tudtam, hogy az Ég én vagyok, s tudtam, hogy bennem kerengenek napok, holdak és csillagok". Négysoros, kétsoros szakaszokban íródtak, többnyire tiszta rímekkel, dalszerűen, volt köztük egy szonett is valamely lányka hajáról, arcáról, szeméről.

Szabó Lőrinc lapozott, lapozott, elolvasta az egészet. A ritmusról, a rímekről kezdett beszélni, arról, hogy a tiszta rímek kényszere hogyan válhat a tartalom, a mondandó akadályává, hogyan szoríthatja az embert mondandójától, tehát önmagától eltérő irányba. Ha rímelni akarok, akkor inkább keressek lazább, kötetlenebb formát, hiszen egy névelő, vagy egy kötőszó is jó rím lehet, szolgája a versnek és nem ura. Elmondta, hogy fiatalon, még Debrecenben, tiszta rímekkel dolgozott, többet említett, közülük csak a "komor uralom - szomorú malom"-ra emlékszem, s arra, hogy fölényesen lemondott erről a formáról. Csak később, jóval később, amikor már ismertem Babitshoz fűződő emlékeit, mertem kicsit vitatkozni, az ő rímelésére hivatkozni és Tóth Árpádéra is.

Ezután kezdett beszélni a versek mondandójáról. Tetszett neki a mindenséggel való eggyéolvadásról szóló, olyasmit mondott, hogy az ember szeretne istenné válni. Meghökkentett, ezen később is sokat gondolkoztam, magam nem ismertem fel álmom értelmét, ihletetten írtam, nem néztem meg kívülről, elégedett voltam vele, bele is tettem első kötetembe.

Kihúzta a csomóból a szonettet, nem rossz, mondta, de ez is kényszerítő forma, és váratlanul a nőkről kezdett beszélni, kérdezősködni. Biztos, hogy elpirultam, nem voltak valódi élményeim, a vers leánykája többekből állt össze, valójában képzelt alak volt. Felvilágosító, visszanézve tanító fejtegetést hallottam arról, hogy a nők nem értékesebbek a férfiaknál, a költészet tele van imádatukkal, azzal, hogy kincs (nem ezt a szót használta) a testük, hogy hódolni kell előttük. Pedig - mondta, s erre pontosan emlékszem - a férfi teste ugyanolyan érték, mint a nőé.

Hogy jöttem el? Átnyújtotta a verseimet, azt mondta, hogy jelentkezzem, felhívhatom, ha lesznek jobbak, felállt, az ajtóhoz kísért, kezet nyújtott, elbocsátott.

Részegen léptem az utcára. Este volt, sötét, égtek a lámpák. Égtem én is. Ugyanolyan kavargó, zavarodott és kaotikus voltam elmenőben, mint amikor feléje lépegettem, de most boldogan. Táncolni tudtam volna örömömben. Nem ültem villamosra, gyalog mentem hazafelé, elsuhant mellettem a város, nem láttam meg senkit, még az emberekkel teli Széna téren sem.

Végre véleményt hallottam a verseimről, magamról, s úgy gondoltam, hogy elismerő véleményt. Van valakim, ismerősöm, tanítóm, mesterem ebben az idegen világban. Elhatároztam, hogy holnap végigjárom az antikváriumokat, megszerzem minden kötetét, elolvasom minden sorát, mert szeretném igazán megismerni a költőt, az embert, aki nem utasított el magától, aki úgy beszélt velem, mint felnőtt, egyenrangúval, s akitől dicséretet is kaptam.

Rímelésről mondott szavait nem felejtettem el soha, szabadversekkel kezdtem próbálkozni, s évekig nem írtam egy tiszta rímet.

 

Párhuzamok

Párhuzamosok a végtelenben találkoznak. Azokban az években, ifjúságom éveiben, az én párhuzamosaim egymás mellett futottak, hatottak ugyan egymásra, erősítettek, gyengítettek, de az én végtelenemben csak sok-sok évvel később találkoztak, és még ebben sem lehetek igazán biztos.

Egyik oldalon a társadalmi kérdések, a politika, a másikon a művelődés, az irodalom, a költészet. Az előbbit helyzetem, közgazdasági ismereteim, munkahelyi barátaim, az utóbbit a magasság, a szépség, a költészet utáni vágyakozás és Szabó Lőrinc határozta meg.

A Soproni Selyemipar irodájában dolgoztam az Arany János és a Sas utca sarkán. Hadiüzem volt, textilféléket gyártott, termékei többségét elvitte a katonaság, a lakosság vásárlási könyvekre, korlátozottan juthatott hozzájuk. Az alkalmazottak kedvezményeket kaptak, s ezt ki is használtuk.

Szabad időmben a város őserdejében kószáltam. Támpontjaim a pályaudvarok és a hidak voltak, meg a Nagykörút, a Rákóczi út, a Nemzeti Múzeum. Ismertem a Múzeum körút minden antikváriumát, de többnyire Kohn bácsiék később lebombázott boltjába jártam a Vilmos császár úton. Ott vettem a tizenkét kötetes Kosztolányit, 48 pengőért, fizetésem majdnem harmadáért, részletfizetési kedvezménnyel.

Irodánkban idősebb kollégáim gyakran viccelődtek a vidékről jött járatlannal, a gépírónők nem nekem, hanem a főnöknek írogatták szerelmes leveleiket. Két szelet kenyér közé csomagolt tojásrántottás ebédem is alkalom volt a tréfálkozásra.

Szabó Lőrinc egyszer munkámról, munkahelyemről kérdezett. Elég keserűen beszélhettem, s amikor megkérdezte, tudnék-e inganyagokat szerezni, jószívvel ajánlottam segítségemet.

Néhány nap múlva felkeresett az irodában. Felismerték, meglepetten köszöntötték, kiszolgálták. Megnézte a nőket, később jelezte, hogy nem sokat érhetnek, ne törődjem velük.

Egy pillanat alatt tekintélyem támadt. Vége lett az ugratásnak. Barátkozni kezdtek velem, a katonai parancsnok titkárnője rám mosolygott. Sipos István kollégám, egyébként illegális kommunista, irodalomról kezdett beszélgetni. Meghívott a lakására, ott már belesüllyedtünk a társadalmi, politikai kérdésekbe. Könyveket kaptam kölcsön, Ilf és Petrov regényét. Kautskytól Marx gazdasági tanait, Taraszov-Rodionov Párizsban kiadott "Csokoládé" című hátborzongató történetét.

Összebarátkoztunk. Sipos zsidó volt, sokat beszéltünk a háborúról, a nyilasokról, az üldözésről, a jövő világáról. Negyvenkettőben az ő buzdítására Petőfi jelvényt tűztem a kabátomra, s magammal vittem kedves lányismerősömet a szobor előtti tüntetésre. Addig maradtunk, amíg a kardcsörtető rendőrök megjelentek.

Az irodában Trautmann Rezsőné is felfigyelt rám, meghívott gyönyörű lakásukba, képzőművészetről beszélgettünk, albumokat mutatott, Thomas Mann regényeket kaptam tőle.

Közben állandóan könyvekért futkostam. Nagy lemaradást kellett behoznom. Elolvastam a Gullivert, a karácsonyi ajándékul kapott József Attilát, a Don Quijotét, Stendhalt, Sirató Károlyt, Balzacot, Sinkát, Szabó Lőrinc tanácsára Maeterlincktől "A tér élete" című remekét.

Egyszer a "Rubaiját"-ról, Omar Khájjám könyvéről beszélt. Elmondta, mennyire szabad, szinte átköltés ez a fordítás, beszélt javítási szándékáról, új kiadásról. Később megajándékozott a báró Romaszkán Alice illusztrálta bibliofil kötettel.

Akkor már ismertem a "Rubaiját"-ot, Kohn bácsiéknál vettem, beittam, mint homok a vizet, mint Omar a Bort. Hazafelé a villamoson olvastam. "A lét patakja halálba fut át", "Bábok vagyunk az óriási Sakk / éj- s napmezőin," "aszu por tömi be csontszájukat", és hogy "csak az ég / tudja, ki a fazekas és ki a fazék". És "Óh Sáki, majd ha halálom után /együtt mulattok a kert pázsitán: / sírom fölött oltsd el a lampiont / és csapd a kőhöz csillogó kupám!"

Úgy hatott rám, mintha megmerítettek volna a Jordán vizében. Filozófiám lett, idéztem Omárt, üzentem vele.

Futni kezdtem a keleti, az arab és perzsa irodalom után. Beiratkoztam Germanus professzor török és mohamedán kultúrtörténeti óráira. Sajnos törökül már csak köszönni tudok, szelámyn alejküm és Isztambolda csok alma vardyr.

Ekkor találtam meg a Tudományos Akadémia könyvesboltját és ott az "Értekezések a nyelv és széptudományok köréből" sorozat kincseit. Szórtam a pénzemet, enyém lett a "Szenáji és a perzsa vallásos költészet", "Emir Khoszrev", "A közép-ázsiai török irodalom", és enyém lett "Dselál Ed-din Rumi". Rumi rubiákat írt, s Kégl Sándor tanulmányából az is kiderült, hogy költészete rokon, néhol testvére Omar Khájjám írásainak.

Itt a lehetőség. Ha Szabó Lőrinc húszévesen angolból költötte át Omárt, akkor tizenkilenc évesen, Kégl Sándor prózájából én is átkölthetem Rumit. Hozzá is kezdtem, jött egyik négysoros a másik után. Hasonlítottak Omáréhoz, de Kégl azt bizonygatta, hogy eredetiben is így van. Nem beszéltem ezekről a fordításokról. Visszanézve tudom s értem, hogy versenyezni kívántam.

Közben állást változtattam. Jóval több fizetésért könyvelő lettem a Mezőkémiánál, a Babitstól is megénekelt Örömvölgy utcában.

Hadiüzem volt, szeszt, italokat, élesztőt gyártott. Egyik oda küldött levelében Szabó Lőrinc meghív vasárnapra, s mellékesen, felesége nevében, kér, hogy vigyek egy kevés élesztőt.

Kavargott az idő. Jött Sztálingrád, a feszülő, korlátozó intézkedések, katonai kiképzés az egyetemen, behívás, felmentés, légoltalmi gyakorlatok. Gyárunk munkásaival gyorsan összebarátkozunk. A tisztviselők "faji" összetétele megfelelt az előírásoknak. Különleges helyzetünket jellemezte, hogy az év egy napján "kóser" italokat gyártottunk, s az is, hogy az Ady egyik cikkében emlegetett zsidó tulajdonos átadta helyét keresztény vejének. Egyik lányunokáját én készítettem fel az érettségire.

Itt már felnőtt voltam. A tisztviselőkkel egyenrangú, a munkásokat szervezkedésre bátorító felnőtt.

Sipos Pistával ritkábban találkozhattam. Felmondtak neki s a feleségének is, gombok készítésével szereztek némi pénzt, életük egyre nehezedett.

Beszélgetéseink Szabó Lőrinccel átmelegedtek, személyesebbé váltak. Wagnert hallgattunk, s amikor Babitsot, akkor elcsuklott a hangja. Csodálkoztam. Ilyen erős férfi, s majdnem elsírja magát? Én az apám temetésén sírtam utoljára. Politikáról, háborúról kevés szó esett, annál több a könyvnapra megjelent "Összes versek"-ről. Dedikált példányt kaptam belőle a Magyarország szerkesztőségében, amikor Szentkuthy Miklós telefonon érdeklődött, olvasta-e kritikáját a Magyar Csillagban. Hallgattam a beszélgetés egyik felét, többször elhangzott a "pánerotikus" kifejezés. Felcsillanó szemmel később értettem meg a szó jelentését.

Voltak hosszabb kihagyások találkozásaink között. Dolgoztam, túlóráztam, tanultam, színházba jártam, Gobbi Hilda és Major Tamás szavalatait hallgattuk a Zeneakadémián.

1943 elején megmutattam neki Rumi-fordításaimat. Elismerte, elfogadta őket. Néhányat kiemelt, rövid ismertetést kért a költőről.

És jött a megjelenés öröme. Az első. Rumi és én az Új Időkben. Késő este, túlórázásból hazafelé ugrottam le a villamosról a Nyugatinál, mert a tér közepén álló újságosbódénál kitéve láttam a lapot. Tudtam, hogy benne leszek. Megvettem három példányt. Az összeset. Költő vagyok, gondoltam, kinyomatták a nevemet. Boldogan és hencegve mutattam meg Sipos Pistának. Tetszett neki. Jól van, mondta, megjelentél, de ne siess, várd ki a háború végét.

Rumi verseinek későbbi sorsáról itt csak annyit, hogy a teljes kéziratot benyújtottam az Officinához. Löblék azt mondták, szívesen kiadnák. Aztán levelet kaptam tőlük arról, hogy be kell vonulniuk, és a kiadó beszünteti működését.

A Berlitz francia órája után büszkén adtam oda Irénnek az Új Időket. Míg érdeklődve olvasta, én a tőle kapott sült libacombot harapdáltam.

Igen, franciára jártunk. Készült Baudelaire új, átdolgozott kiadása, fényes nap emelkedett az égre.

1998. január

 

Emlékezés Szabó Lőrincre

Tizennyolc évesen láttam először, Fehérváron, a Vörösmarty Társaság irodalmi délutánján. Negyedóra Isten és a Hivatal között című versét mondta, meghökkentett vele. Ez vers? - kérdeztem. Se rím, se ritmus, és hol vannak a költői képek?

Fél év múlva, már Pesten, a Vilmos császár úton, Kohn bácsiék könyvesboltjában kutattam könyvei után, s megtaláltam a Föld, erdő, Isten, a Fény, fény, fény, a Marconnay Tibornak dedikált Különbéke mellett a Sátán műremekeit, s benne azt a "négyórás" verset.

Ezt a kötetét olvastam először.

Itt kissé kitérve el kell mondanom, hogy igazi szegénységből jöttem, apám halála után nagybátyámék vettek magukhoz. Gyula bátyám a század elejétől szocialista volt, orosz fogságban a bolsevikok mellé állt, a Népszavát járatta. Jelezném ezzel, hogy milyen hatások értek, s hogy erősen hatottak rám. Proletárnak mondtam magam.

1941 és 45 között - persze később is - többször találkoztam a lakásán és a Magyarország szerkesztőségében Szabó Lőrinccel. Ismerte verseimet, megjelenéshez segített. A Törökvész úton laktam, nem messze a Volkmann utcától.

Leírni azt az érzést, amelyet iránta éreztem, lehetetlen. Vidéki, apátlan, kopott kamaszként találtam támaszt, segítő kezet. Mesterem lett, szilárd pont a főváros nyüzsgő idegenjében, szellem, gondolat, iránymutatás, emberség.

Nálunk öt hétig tartott Buda ostroma. Ágyútűz, bombák, raták, Sztálin-orgona, halottak, romok, éhezés, hideg, félelem.

Február hetedikén már mozoghattam, az első dolgom volt, szánkót húzva, lemenni a Volkmann utcába. Házuk előtt találkoztam vele, feje vastag sálba burkolva, vödör víz a kezében. Él, élek, megvagyunk, szabadok vagyunk. Vége a háborúnak, a németeknek, a nyilasoknak, felszabadultunk, ujjongtam, jön a kommunizmus.

Rettenetesen tudatlan voltam. Sejtelmem sem volt a valóságról, és arról sem, hogy az ő fejében milyen a valóság. Pedig olvastam összes verseit.

Elgondolkozva nézett. Ültünk házuk pincéjében, a "bunkerben", és beszélgettünk. Elmondtam, hogy átmegyek Pestre, szívesen viszek üzenetet. Ennek megörült. Megmondta Illyés és Németh László címét, menjek el hozzájuk is.

Aztán leírta üzenetét Veres Péternek, Darvas Józsefnek, Erdei Ferencnek, több helyre üzente, hogy élnek, megvannak. Igazolványhoz való fényképet adott. Ezeknek az üzeneteknek az ügye külön történet.

Utána elgondolkozva hozzám fordult. - Maga kommunista - kérdezte. Bólintottam, azt hittem, tudja, bár beszélgetéseink többnyire politikamentesek voltak. - És mitől lett az? - kérdezte.

Olyasmit válaszoltam, hogy az ő fiatalkori verseitől, s ez igaz is volt, mert A Sátán műremekei többet mondott nekem a társadalom igazságtalanságáról, mint Marx gazdasági tanai. És csodálkoztam, hogy ő talán nem kommunista. Hát nem ő írta, hogy nyomoromból aranypalotát építenek, hogy a munka kínkamra és börtön, nem ő mutatta meg a pénz roncsoló erejét, a szegénység bajait, nem ő írta, hogy legyen a költő hasznos akarat?

Naivságomban nem ismertem fel az ő ifjúkori keserű és később realitássá formálódott és felejtődött naivságát.

Menni készültem, megállított. Felment az emeletre, hozott egy könyvet, dedikálta és nekem adta.

Az Athéni Timon volt.

Talán mássá formálódott volna az életem, ha megértem, hogy milyen üzenetet, tanítást hordoz ez az ajándék. De, úgy látszik, lassan érlelődő típus vagyok, csak évek múlva vettem észre, mit kívánt vele mondani.

Negyven évvel ezelőtt, ebben az órában még élt, birkózott a halállal. Már csak percei voltak hátra.

Úgy hiszem, örökké él. Ezt akarom.

1997. október 2.

 

A vitázó Sarkadi

De mondhatjátok nekem, az erő nem volt eszméim mellett, nem győztek azok, s így a legyőzött én vagyok. Ezt tagadom. Igaz, hogy egyedül maradtam, de azon elégtételem volt, hogy elvesztvén mindent, láttam mindent megvalósulni, minden intésemet megerősödni, és minden elvemet szentesíteni, sőt megkoronázva is önkéntes romlásomban... S ez nem annyi, mint legyőzetni."

Quinet Edgar


Rákosi Mátyás lemondásáról a Bakonyban értesültem, az egyik kis faluban, 1956. július 19-én, délben. Éppen leszálltam a kerékpárról, kenyeret akartam venni, amikor híreket kezdett mondani a "pléhkurvának" titulált, villanyoszlopra szerelt hangszóró. Nekitámaszkodtam egy fának, végighallgattam a KV határozatait s Rákosi lemondólevelének recsegő szövegét. Utána körülpillantottam, mintha más korba, más világba léptem volna át. De minden változatlan volt, a házak, a por, a meleg, az itt-ott dolgozgató emberek. Úgy látszott, hogy rajtam kívül senki sem törődik az eseménnyel.

Megettem a szalonnát, kenyeret, aztán Szigliget felé fordítottam a kerékpárt. Majdnem egy hét csavargás volt mögöttem, faluról falura kerekeztem, többnyire tanítóknál aludtam, akik mindig megadták a következő "megbízható" személy címét. Vándorutam most befejeződött, az alkotóházban akartam aludni, Szigligeten, hogy onnan Budapestre vonatozzak. Szerencsém volt, mert bejelentés nélkül érkeztem mégis kaptam szállást és vacsorát.

Másnap délelőtt a parkban üldögéltem, amikor odajött hozzám Somlyó György.

- Jó reggelt, főszerkesztő úr - mondta, meghajolt, és kissé gúnyosan, kissé irigyen mosolygott.

- Mit hülyéskedsz? - kérdeztem.

- Nem tudod?

- Nem.

- Megkapjátok a lapengedélyt az Életképekre.

Biztos, hogy felsóhajtottam. Vitánk tehát győzelemmel ért véget. Megkapjuk a lapot, amelyre áhítoztunk, a "harmincasok" vagy a "Gömbfejűek" lapját, mi szerkesztjük, és megmutathatjuk benne, mire képes a szocialista realizmus. Évek óta minden tevékenységünk erre a célra irányult, kezdetben öntudatlanul, később tudatosan, egész csapatunk, élünkön Sarkadival, ez után sóvárgott. Otthonunk lesz, az irodalmi "bérmunkáskorszak" befejeztetett. Három év vitái, nekibuzdulásai és letörései, okoskodásai és taktikázásai előzték meg ezt a pillanatot.

Ennek a három évnek a történetét vagy inkább drámáját szeretném elmondani.

Ellenfeleink gyakran változtak, új arcot öltöttek, új nevet, más funkciót viseltek ebben a konfliktusban, mi állandóak voltunk, szívósan, bár néha visszariasztva, de ugyanazt hajtogattuk.

Nem említem meg az események minden szereplőjét, a történet minden mozzanatát, mert emlékezést írok, és nem irodalomtörténeti tanulmányt. Elhagyom a lényegtelent, még akkor is, ha más szempontból nézve lényeges volt, elkerülöm a politikai harcokat, feltételezem, hogy az olvasó eléggé ismeri a kort, amelynek színpadán és kulisszái között mozogtunk, csak a legfontosabb összefüggéseket villantom fel, a kanyargós utat kiegyenesítem, de nem engedek elhatározásomból, ragaszkodom a valósághoz.

Beszélnem kell önmagamról is, hiszen barátja és "harcostársa" voltam Sarkadinak, résztvevője vitáinak, és mert a történet néhány jelenetében tárgya és témája voltam az összecsapásoknak.

A dráma főszereplője Sarkadi Imre.

Nem rajzolok fel róla újabb portrét, fájdalommal és emlékezéssel teljes szövegekben ezt már megtették mások, nem kívánom elemezni regényeit, drámáit, novelláit, riportjait, ez az esztéták és irodalomtörténészek feladata, arról a Sarkadiról szeretnék beszélni, aki okosságával, emberi és eszmei tisztaságával, kritikára és önkritikára mindig hajlamos szellemével lenyűgözött bennünket.

Sarkadi esztétikájáról és irodalompolitikájáról tudtommal még nem írtak, pedig meggyőződésem, hogy nélkülük műveit sem lehet igazán értékelni. A napelemek szilíciumrétegből és fémrétegből állnak, a kettő együtt alakítja elektromossággá a fényt.

1953 nyarán már barátok voltunk.

Azóta is sokszor gondolkoztam azon, hogy miért? Mi fűzött össze bennünket, milyen érdekeknek, milyen lelki mechanizmusoknak, genetikai determináltságoknak engedtünk? Miért volt szükségünk egymásra, mit fogadtunk el, és mit utasítottunk vissza a másikból, mennyi volt a barátságban a barátság, és mennyi a szövetség? Magánügyeinkről nem beszéltünk, intim szféráinkat nem tártuk fel egymás előtt, még írással kapcsolatos gondjainkat is ritkán. Mégis majdnem mindent tudtunk egymásról, de ez inkább emberismeretünknek és összeszokottságunknak volt köszönhető, néhány hümmentés, mozdulat vagy fintor elég volt a megértéshez.

A kor nem kedvezett a barátságoknak.

Akkoriban a szerelmesek is a munkaversenyről társalogtak, legalábbis a novellák, filmek, színdarabok szerint, de ettől a komikusnak látszó képtől a valóság sem állt nagyon távol. A politika behatolt az élet teljességébe, nem hagyta figyelmen kívül a magánéletet sem, szerelmek estek szét, házasságok bomlottak fel közvetlen beavatkozásától, a személyzetis vagy káderes fellépésétől. Keringtek legendák szétválasztott házasokról, akik válás után titokban voltak egymás szeretői.

Látható volt ez az irodalmi életben is. A politika elvi egységet és egyetértést kért és követelt, és nem barátságot. Nemrégiben megkérdeztem a régi gárda egyik tagját Révairól, lehetett-e vele barátkozni? Tagadó választ kaptam, Révait az emberek csak a cél érdekében felhasználható eszközként érdekelték. Az irodalomban az egyre megújuló viták, az irányítás által meghatározott csoportok, az érdekek, a "helyért" folyó, hol álcázott, hol nyílt küzdelmek szinte mindenkit szembeállítottak a többivel. Egymást ösztönösen kedvelő írók egyszer csak azt vették észre, hogy más-más csoporthoz, "izmushoz" tartoznak. Irigyen emlegettük a népiesek összeforrottságát, Illyés barátságát Szabó Lőrinccel, Németh Lászlóval, Veres Péterét Kodolányival, Szabó Pálét Sinkával. A barátságnak veszélyei is voltak. Az irodalompolitika gyanakodva és féltékenyen vigyázott az írók kapcsolataira, minden érzelmet magának akart lefoglalni.

Összebarátkozásunk idején Sarkadi meglehetősen nehéz helyzetben volt. 1951 karácsonyán kellemetlen ajándékot kapott, elutasító kritikát a Szabad Népben Rozi című regényére. A kritikus "az öncélú irodalom csődjének" nevezte a könyvet, hátralépésnek a tehetséges, éles szemű, haladó szándékú író életművében. Megállapította a bántóan erős Móricz-hatást, és legfőbb kifogásként azt, hogy a műből hiányzik a falu valódi mozgatóinak, a kommunistáknak a bemutatása, a párt és a munkásosztály tevékenységének hiteles ábrázolása. Cikkét azzal zárta, hogy az író hullámvölgyben van, s hozzátette, hogy az írókongresszuson Révai által meghirdetett sematizmus elleni harc károssá, fékezhetővé válhat, ha "ellensematizmusba" csap át.

Nyugtalanító szöveg volt. Még alig értettük meg, hogy mit jelent a sematizmus elleni harc, máris itt az új veszély, az "ellensematizmus", és már képviselője is van, a "narodnyik" Sarkadi.

Három hét múlva, az Irodalmi Újságban Sarkadi válaszolt a kritikára, "A sematizmus kérdései" címmel. Láttunk már akkor és később is számos önkritikát, de Sarkadié szinte példátlan volt. Elfogadta, sőt elmélyítette a cikkíró véleményét, azzal csak egyetlen pontban, az "ellensematizmus" ügyében vitázott, kijelentette, hogy könyve sematikus, hogy írói módszere "teljesen hamis és rossz írói módszer, nyilvánvaló az összefüggése az előbb említett ideológiai gyengeséggel", vagyis a "narodnyik világnézeti csökevényekkel", és ez az írói magatartás "gyökeréig hazug és hamis". Elmondta, hogy falun csak a rosszat látta, mitizálta a parasztságot, és a kritikát komoly segítségnek tekinti. Kitért készülő "Út a tanyákról" című drámájára, és a kritika elé szaladva azt írta, hogy darabjának is ugyanaz a hibája, mint a Rozinak. Azzal fejezte be, hogy "jobban kell szeretni és ismerni népünket, hogy igazán jól tudjuk ábrázolni".

Utolsó mondatának kulcsfontossága van, a valóságismeretre és a nép szeretetére számtalanszor visszatért, csakhogy akkor már nem önkritikájának, hanem kritikájának fontos elemei voltak ezek a követelések, a dogmatikus nézetekkel, a realizmust eltorzító vulgarizálással vetette szembe őket.

Február 28-án az Irodalmi Újságban megkapta darabjára a bírálatot. Egyenetlen alkotás - írta a kritikus -, "amelyben megrázó jelenetek váltakoznak gyengékkel, erőtlenekkel, sematikus, kiagyalt jellemű figurák pedig mélyen hitelesen, költőien ábrázolt alakokkal".

Abban az évben Sarkadi keveset írt. Gyenge politikai publicisztikája jelent meg áprilisban, egy novellája decemberben, és talán még néhány kisebb írása.

Közben azonban két vitában is szerepet kapott.

Júliusban az Írószövetség rendezett polémiát "drámairodalmunk helyzetéről és problémáiról", s itt az előadó elismételte a darab hibáit. Sarkadi erre már keményebben válaszolt. "Konfliktus és jellem" című írásában visszautasította a bírálatot, és leszögezte, hogy "drámairodalomban is, mint általában az irodalomban, a kritikus politikai elemző módszere nem végcél, hanem azzal a törekvéssel függ szervesen össze, hogy a kezdeti nehézségek legyűrése után a »lélek mérnökei« -ként, és ne csak a lélek műszaki rajzolójaként ábrázoljuk a mát".

Gondolkodásában már felsejlik, hogy ellentétet érez az irodalompolitika elvei és gyakorlata között, de ezt még nem tudja, nem akarja, vagy nem meri kibontani.

Az év nagy vitája az MDP Központi Előadói Iroda Kultúrpolitikai Munkaközösségében zajlott, s hosszú előkészítés után októberben fejeződött be. A vita téziseiben Sarkadi már nem "ellensematizmusával" szerepelt, hanem mint az "újjáéledő kispolgári irodalmi irányzatok" képviselője regényével és drámájával, melyekről kitűnt, hogy a "paraszti messianizmus" irodalmi igenlései. Kevesen foglalkoztak vele a felszólalók közül, Darvas éppen hogy említette, Urbán Ernő viszont valóságismeretét bírálta, s mi ezt akkor rivalizálással magyaráztuk, azzal, hogy a paraszti témákkal foglalkozó Urbán veszélyes vetélytársnak tekintette a tehetséges Sarkadit.

Sarkadi az irodalom megrekedéséről beszélt, elszakadásáról a való élettől, megállapította, hogy nem voltunk "elég őszinték egymáshoz az írószövetségi vitákon", majd azt javasolta, hogy "tűzzük napirendre annak megvitatását, hogyan akarjuk megírni a szocialista Magyarország új életét". A módszer felé fordult tehát, s ebben már benne rejlett a kérdés: milyen valóságról van szó, kinek a valóságismerete a helyes?

Zárszavában Révai József ügyet sem vetett Sarkadira, a "főellenséggel", foglalkozott, a "Felelet" második kötetét szedte ízekre, hosszan elemezte Veres Péter "Almáskert"-jét, a polgári ideológia befolyásának okait boncolgatta. Kijelölte a teendőket is, a kétfrontos harcot, a harcot az irodalmi egységért, a klikkek felszámolásáért, a marxizmus-leninizmus elsajátításáért. A valóságról, megismeréséről és ábrázolásáról szinte szó sem esett. Később értettük meg, hogy Révai fergeteges támadása tulajdonképpen visszavonulás volt, a sematizmus ellen meghirdetett harc helyébe ismét a sematizmus követelése lépett. Akkor csak megzavarodtunk, és a fejünket kapkodtuk.

Sarkadival - mint mondtam - Révai nem törődött, pedig felszólalása meglehetősen eltért a korábbiaktól. Önkritikáját ugyanis kitágította, az egész irodalomra érvényesítette, önmaga iránt érzett igényességét másokra is alkalmazta, s ezzel kritikává emelte. Joggal. A követelmények hibáit még mindig nem látta tisztán, a kudarcokért az írókat okolta, mert nem tudják megismerni a valóságot.

Önkritikáiból, kritikáiból, gondolatainak ellentmondásaiból, bátortalanságából, termésének zsugorodásából válság rajzolódik elő. Kétségbeejtő bénaság a fehér papír előtt, lázas keresgélés, témák felkapása és elvetése, fejfájós tehetetlenség. Nem tudja vagy nem akarja felismerni, hogy belső ellentmondássá változtatja a külsőt, az irodalompolitika és az irodalom konfliktusát.

Az irodalmi életben meglehetősen magányos volt. Nem tartozott egyik csoporthoz sem, korábbi barátai és szövetségesei vele együtt hátrányos helyzetben voltak, pártonkívüliként hangfogóznia kellett véleményét, kevesebb reménye volt a győzelemre, pedig életismerete, okossága, tehetsége erre jogosította volna.

Kétségtelenül mélypontra jutott írói munkájában.

Ebben az évben, augusztusban, találkoztunk össze Tihanyban, s én ettől számítom barátságunk kibontakozását.


Válságban voltam én is.

Verseimre elutasító bírálatokat kaptam. Elismerték ugyan, hogy "az elsők között ábrázoltam a felszabadult nép életét", elismerték "harcos" magatartásomat, de az írókongresszuson már a sematizmus egyik fő képviselőjének tekintettek, Majakovszkij utánzójának, az előadói iroda vitájában, amelyet megzavarodva, szótlanul ültem végig, s ezt megelőzően a "klikkharcok" résztvevőjének. Nyerseségemmel, fölényességemmel s talán szerénytelenségemmel sok íróban keltettem ellenérzést, "beavatottságomat", az Írószövetségben szinte gyerekfejjel kapott feladatomat s ezzel "hatalmamat" sokan nézték rossz szemmel.

Közben én kommunistának hittem, éreztem s egyre inkább tudtam magamat, a párt írója kívántam lenni, szolgálva a kitűzött célokat. Nem kételkedtem abban, hogy a marxizmus-leninizmus teljes elsajátításával és átélésével eljuthatunk az irodalom csúcsának tartott szocialista realizmushoz. Hittem eredményeinkben, sikereinkben, hiszen dolgoztam értük, és tapintottam őket. Elfogadtam, mert szükségesnek tartottam az ütemes tapsokat, Sztálin és Rákosi dicsőítését, elhittem az osztályharc kiéleződését, a Rajk-pert. A leegyszerűsített s ezzel érthetőbbé, áttekinthetőbbé vált világot fogadtam el, a valóság bonyolultsága nyilván riasztott, az emberiség történelmét amolyan "hosszú menetelés"-nek láttam célja, a kommunizmus felé. Kétségeimet elfojtottam, korábbi nézeteimet, véleményeimet, ismereteimet vagy elvetettem, vagy beillesztettem új világképembe.

Alkatom, gyermekkorom és ifjúságom alkalmassá tettek arra, hogy vállaljam és kövessem a párt esztétikáját és irodalompolitikáját, amely dinamikus és támadó volt, vitát vita után kezdeményezett, s meg akarta változtatni az irodalmat, az írók személyiségét, az irodalmi élet struktúráját.

Párttagként másoknál bátrabban mondhattam el véleményemet, annál is inkább, mert ritkán tért el az irányítás véleményétől.

Válságomat fejlődésem okozta.

Az Írószövetségből pártfőiskolára kerültem. Egyszer valakinek meg kellene írnia, hogy mit jelentetett ez akkoriban. Az Angi Vera és a hasonló filmek és írások ennek a különleges iskolának főleg elembertelenítő vonásait mutatják be, a manipulálást, és nem a nevelést és oktatást, csak az emberek beszűkülését és lealacsonyodását. Pedig a pártiskolán más is történt a résztvevőkkel. Tanáraink tömték belénk az ismereteket, a marxizmust-leninizmust, s akarva-akaratlanul gondolkozni is megtanítottak. Megértettük és alkalmazni kezdtük a dialektikát, tetszéssel fedeztük fel a klasszikusok vitamódszerét, észrevettük, hogy az elmélet mindig a valóságból indul ki, ezért lehet hajlékony, ezért használható a valóság megváltoztatására.

Agyam könnyen fogott, rengeteget olvastam, sokat befogadtam, s a tanulást az iskola elvégzése után is folytattam. A baj akkor kezdődött, amikor kiderült, hogy tudásom részben megemésztetlen, részben alkalmazhatatlan. Az elvont igazságok és törvények mellől hiányzott az életismeret, a valóság szögei gyakran kibújtak a zsákból, sőt észre kellett vennem, hogy az elmélet alkalmazóinak gyakorlata és viselkedése más, mint tanulmányaink alapján várható lett volna. Kissé körmönfontoltan fogalmaztam, magyarán ez azt jelentette, hogy a szavak és a tettek ellentmondtak egymásnak.

Kétségbeesetten próbálkoztam. Abszurd vállalkozás volt, a tanultakat akartam versben elmondani, képszerűvé tenni az elvontságot. Ha Majakovszkij megtehette, gondoltam, akkor megtehetem én is, nem láttam, hogy mennyire más helyzetben élt, s mennyire az élet konkrétságából merített a költő. Versciklusokat, eposzokat akartam írni, de áthúzott oldalakká, felbontott szerződésekké töpörödtek vállalkozásaim.

Munkahelyem az Irodalmi Újság szerkesztősége volt. Nem sokáig bírtam. Otthagytam, szinte menekültem a "szabadúszás"-ba. Hosszú kínlódás után, 1952 tavaszán, felderengett a megoldás.

Visszahúzódtam azoktól, akikkel egy klikkben emlegettek, néha úgy láttam, hogy "ellenfeleinknek" volt igazuk. De nem csatlakoztam hozzájuk, nem kerestem szövetségeket, barátságokat. Dolgozni kezdtem.

Legalább annyira egyedül voltam, mint Sarkadi.


- Jó kis inkvizíciót tudna ez a két fickó csinálni - mondta egyszer rólunk valaki -, Sarkadi lenne az inkvizítor, imádkozó, csuhás szent, aki meg akarja menteni mások lelkét, Kuczka kezelné a hüvelyszorítót, a spanyolcsizmát, a csigát, s mindketten egy cél szolgálatában. Néha cserélnének.

A tréfa csak tréfa, erősen túloz, de valami magja mégis van. Összefűzött, egymás mellé állított bennünket közös hitünk. A valóság megismerésének és ábrázolásának megszállottja volt Sarkadi, az voltam én is, csakhogy más oldalról néztük ugyanazt a dolgot. Sarkadinak kisujjában voltak a konkrétumok, szövetkezetek, falvak tucatjait, emberek százait ismerte, értett a gazdasági, termelési kérdésekhez, szentül hitt a mezőgazdasági nagyüzem fölényében. De tisztán látta a bajokat, nehézségeket, tragédiákat, az emberekben felgyülemlő fájdalmat és ellenállást. Kínlódott.

Én inkább a gyárak népét ismertem, rokonaim, ismerőseim között sok munkás volt, gyárban kaptam meghatározó élményeimet a felszabadulás előtti és utáni években. És dicsekedtem azzal, hogy ismerem a marxizmus-leninizmust, a pártpolitika mindennapjait, a kommunista magatartás normáit.

Jól kiegészítettük tehát egymást, de ez csak a szövetséghez volt elég, s nem a barátsághoz. Ennek okai mélyebben rejlettek, lelki struktúránkban, személyiségünkben, jellemünkben - a génekben.

Úgy vélem, hogy Sarkadi mozgatója a "mindennek jöttem" érzése volt, és a vágy ennek kiteljesítésére és elismertetésére. Ebből érthetjük viselkedését, ellentmondásait, előre-hátra lüktető életét, prófétás magatartását, vitázókedvét, kverulanciáját, és azt is, hogy mért kellett neki a közösség és a társaság. Zsenijének alkotásokban való megvalósítását és ennek elismerését szomjasan várta. Dosztojevszkij írt hozzá hasonló alakokról, szentekről, akik azonnal megnyerik embertársaik rokonszenvét, akik képesek fellobbantani, de eloltani is a tüzet. Hozzátartozott a kóborlás, a kalandozás, a vidám szórakozás, a megnyerő csevegés és szórakoztatás, némileg az italozás is, bár én három év során, mialatt sülve-főve együtt voltunk, sohasem láttam részegnek. Önmagától rúgott be, és a társaságtól, nem az italtól, s akik alkoholistának mondják, vagy hazudnak, vagy mások hazugságait ismétlik, vagy még nem láttak részeget. 1957 után jó okkal többet ivott, de alkoholista akkor sem volt.

Vitáiban elárulta vonzódását a nagy eszmékhez, már-már elérhetetlen ideálokhoz. Társa voltam ebben én is, de korántsem olyan hajlékonyan, inkább mereven és dacosan. Társa voltam abban is, hogy ki kell küzdenünk eszméink igazát a világban, írásaink minőségét önmagunkban. Sarkadi - és ezt nem győzöm ismételni - okos volt és tisztán látó. Mindig felismerte az ellentétet eszményei és a megvalósítás között. Igényessége ilyenkor visszahúzódásra késztette, feltöltődésre volt szüksége. Szerény volt és szemérmes, nem "férfiasságból", hanem lelke mélyéből, tele volt érzelmekkel, gyengédséggel és fel-fellobbanó haraggal.

Vonzott az esze, a könnyedsége és az a titokzatos erő, amellyel átütötte az embereket, azonnal hatott érzelmeikre, azonnal meghódította őket.

Mit találhatott bennem, fiatalabb, tapasztalatlanabb, bár bizonyos szférákban járatosabb, sematizmusa miatt éppen kínlódó költőben? Rokonszenvem, dicséretem bizonyára tetszett neki, talán szókimondásom, tekintélyeket csak korlátoltan tisztelő viselkedésem, készségem a rombolásra és építésre, szóval az, amit a lélektan "szocializált destrukciónak" nevez, és amit én akkor a kommunista eszményi tulajdonságának tekintettem.

Így kerültünk tehát egymás mellé. Egymáshoz vetettük a hátunkat, nem titkoltuk, sőt hirdettük barátságunkat és szövetségünket. Barátságunk nyílt megvallása kissé eretnekségnek számított, meglepte kortársainkat, de a klikk vádját nem lehetett ellenünk szögezni. Az Írószövetségben csodálkozva, de elfogadták együttesünket, s hamarosan a Kuczka-Sarkadi-csoport elnevezést kaptuk, pedig a "csoport" még messze volt, a Gömbfejűek később álltak össze. Észrevettük, hogy kollégáink óvakodnak bármelyikünk előtt rosszat mondani a másikról, önérzetünk ettől megnőtt. Nyugodtan dicsértük egymást a másik háta mögött, kicsikartuk az elismerést. Az Írószövetség elnökségében magabiztosan ajánlottam Sarkadit a József Attila-díjra, az Irodalmi Újság és a Csillag szerkesztőségébe, egyik ajánlója voltam, amikor felvételét kérte a pártba.

Barátság és igazság azonos fogalommá lett, s egyszerre mámorítóan felszabadultnak és erősnek kezdtük érezni magunkat. Megtöbbszöröződtünk, ott voltunk mindenütt, felszólaltunk, vitára, érvelésre kényszerítettük ellenfeleinket. Sarkadi remek vitázó volt, és nagyszerű taktikus. Azonnal elismerte vitapartnereinek erényeit és értékeit, akár az irodalmi művekben, akár cikkekben vagy gondolkodásban jelentek meg. Nem tartott haragot, a meggyőzést és egyetértést fontosabbnak tartotta az érzelmeknél.

Ügyesen küzdöttünk, egyszerre elfogultan és objektíven, indulatosan és eszesen, rugalmasan és mereven. Az irodalompolitika ellenére valósítottuk meg az irodalompolitika írói eszményképét. Tekintélyt és megbecsülést éppen úgy kivívtunk, mint támadást és haragot. Helyzetünk ellentmondásos volt, kaptunk irodalmi díjat és szigorú pártbüntetést, rangot az irodalmi élet hierarchiájában és letiltást a lapoknál, folyóiratoknál. Sokféle módszert próbáltak ki rajtunk, de elveinket nem adtuk fel. Kívülről nézve a mi viselkedésünk is ellentmondásosnak látszhatott, hiszen együtt volt benne a következetes támadókedv és hajlandóság a tisztességes megegyezésre.

Nem voltunk "különös", kiemelkedő lények, ismertünk nálunk okosabbakat, bölcsebbeket, különbeket, de mi éreztünk rá először a kor követelményeire, konfliktusai bennünk öltöttek testet, és szerencsénk volt. Élni akartunk lehetőségeinkkel, végig akartuk járni pályánkat, helyet kértünk képességeinknek, hajlamosak voltunk az egyezkedésre is, de elveink fenntartásával.

Elveink fenntartásával? Milyen elvek milyen fenntartásával, hallom a kérdést, amely elől nem lehet kitérni. Mint ahogy az elől sem, hogy szövetségünk-barátságunk dialektikájáról beszéljek.

Elveinknek voltak állandó részei és változó elemei, szövetségünk ezt figyelembe vette. Lényeges kérdésekben egyetértettünk, ellentéteinket vagy megvitattuk, vagy elnéztük. Nincs emberi kapcsolat, amely egészen egyértelmű lenne, nem hiányozhatnak belőle a negatív érzések, harag, irigység, vetélkedés, lenézés stb., stb., sőt talán ezektől vagy megoldásuktól válik termékennyé és harmonikussá.

Egyetértettünk Sarkadival abban, hogy a szocializmust kell Magyarországon felépíteni. Egyetértettünk abban is, hogy az írás politikai tett, az irodalomnak csakúgy, mint a politikának, a népet kell szolgálnia.

Ez volt a bázis. Igen kevésnek látszik, hiszen akkoriban a politika és irodalompolitika a legapróbb részletben is egységet követelt. Jellemző akkori állapotunkra és a korra, hogy ennyivel is beértük.

A "hogyan"-okban viszont jelentősen eltértünk egymástól. Kommunistaként azt vallottam, hogy a párt irodalmi célkitűzéseit megvalósítva szolgálom a népet, tehát közvetve. Sarkadi az irodalmat nem a politika alárendeltjének gondolta, hanem egyenrangú partnerének, sőt versenytársának, amely a nép érdekeit közvetlenül szolgálja és képviseli.

Tagja voltam az Írószövetség elnökségének, a hatalom részeseként kimondhattam nézeteimet, Sarkadi nehezebb helyzetben volt, bizalmatlanul nézték, magával hozott ellenzékiségéhez félelem is társulhatott, tisztánlátása taktikázásra kényszerült.

Ugyanakkor mindketten konfliktusos helyzetben voltunk, belső problémáinkkal küszködtünk, ellentéteinket nem tudtuk feloldani. Én a politikát helyeztem előtérbe, ő az irodalmat, nekem az irodalommal voltak bajaim, neki a politikával. De még ez is leegyszerűsítés. Mert volt gondom nekem is a politikával, neki is az irodalommal.

Láttam a fasizmust, és elutasítottam, gyakorlatát szörnyűségnek, ideológiáját ellenségesnek és butának, képviselőit műveletlennek, ceremóniáit cirkuszinak éreztem. És a "személyi kultusz" idejének számos jelensége rossz emlékeket ébresztett bennem, ambivalenciát, elutasítást és elfogadást, s meghökkenve vettem észre, hogy erőszakot kell tennem természetes emberségemen, az elembertelenedés, a "fasizálódás" szaga taszított.

Sarkadi meg arra ébredt rá, hogy íróként van bajban. Elégedetlen volt önmagával, műveivel, műveinek fogadtatásával, többet, jobbat, igazabbat akart. Neki politikai szövetségesre volt szüksége, nekem irodalmi szövetséges kellett, s mindkettőnknek olyan, aki válságban van. Gyakorlat és elmélet, hatalom és ellenzék, nemzetköziség és hazafiság, merevség és nyitottság, lelkiismeret-furdalás és kiszolgáltatottság s más ellentétpárok találkoztak össze. Persze a felsorolt jellemzők egyikünkben sem voltak meg kémiai tisztaságban, hanem ilyen-olyan arányban, keverten. Önmagunkért harcoltunk magunk ellen, s ebben a másiktól kaptunk segítséget, néha olyan erőset, mint egy ökölcsapás. Volt kompromisszum közöttünk bőven, de volt ellentét is. Mindez nézeteink cseppfolyósabb, változó elemeit érintette, az alapkérdésekben teljes volt az egyetértés. Szövetségünk előnyeihez tartozott, hogy "kifelé" folytatott harcainkban válthattuk egymást, hol egyikünk lépett előre, hol a másikunk, ahogy a helyzet követelte. Társai s egyben eszközei voltunk egymásnak, s ez nem devalválta, sőt erősítette barátságunkat, hiszen ilyenkor láttuk bizonyítottnak a másik értékeit. Személyes érdekünk volt az is, hogy a másik több elismerést, több tekintélyt, több hatalmat kapjon, s úgy viselkedtünk, mint két egymást segítő hegymászó. Váltógazdálkodást folytattunk abban is, hogy átvettük egymás elutasított nézeteit, akár a híres anekdota hitvitázói, akik a vita végére átcserélődtek.

A folyamatban eleinte szövetségesi érdekből segítettük egymást, aztán az érdekből őszinte meggyőződés, ebből már baráti érdek, abból meg baráti meggyőződés lett, bizalom és hit a másikban. Hol az egyik volt az "unterman", hol a másik.

Szövetségünk-barátságunk csak abban a korban jöhetett létre. Mert ellenfeleinktől legalább annyira függött, mint tőlünk. A politika és irodalompolitika ingadozásai, szigorú és engedékeny, támadó és védekező szakaszainak váltakozásai nélkül nem járhattuk volna végig a kapcsolatteremtés iskoláját. A kor determinánsai kényszerítettek bennünket arra, hogy összefogjunk a ránk nehezedő nyomás ellen, később meg már nem tudtunk volna meglenni ellenfeleink nélkül, fejlődésünkhöz, céljaink eléréséhez kellettek. A "róka fogta csuka, csuka fogta róka" helyzet állt elő, mint annyiszor a történelemben, az irodalompolitika sem nélkülözhette jelenlétünket.

Feltolakszik bennem a kérdés, mit szólna fejtegetéseimhez Sarkadi, vállalná-e barátságunkat, a lezárt életű a periférián élőt, a befejezett a befejezetlent, a vitathatatlan a vitatottat? Mások ezt úgy kérdezhetnék, hogy miért tolom Sarkadi ürügyén előre magamat, visszaélve azzal, hogy a halott nem tiltakozhat ellene.

Meggyőződésem, hogy mondandóm egy részét határozottan vállalná, moralitása nem engedné megtagadni az egykori barátságot. Más részeknél hevesen tiltakozna, nagy gesztusokkal és megdönthetetlen érvekkel. Bizonyos részek ellen tiltakozna, mondván, hogy teljesen félreismertem. S volna rész, amelyre azt mondaná: "Ez nagy marhaság, bátyuska." Pontosan úgy viselkedne tehát, mint életében. Mert nem tehetne mást, ahogy én sem tehetek mást, mint újra és újra legyűröm fájdalmamat, szégyellem összeszoruló torkomat, és beszélek róla és rólunk, eltűnt barátságunkról, szemétre hajított éveinkről.

Ott voltunk tehát egymás mellett, és eljött 1953.


Az év elején meghalt Sztálin. Őszintén meggyászoltuk, eszünkbe sem jutott tetteinek bírálata vagy objektív értékelése.

Januárban Sarkadi Balmazújvárosra ment tanítani, s újabb keserves tapasztalatokat gyűjtött, most az oktatásról. Az ország felnőtt polgáraként írt levelet Darvasnak, s közölte benne, hogy a tankönyvek rettenetesen rosszak. Javasolta új magyar irodalmi és történelmi könyvek megíratását.

Május elsején Pesten találkoztunk, a tribünön. Megörültünk egymásnak, iszogattunk az egyik sátornál, ugrattuk írótársainkat. Hosszan beszélgettünk, szó esett új verseskönyvemről.

A könyv a Tanácsköztársaságról írott versciklus volt, ebben a témában találtam kiutat a válságból, ebben kapott formát az ellentmondás, amellyel a pártfőiskola után küszködtem. Később azt mondta valaki, hogy a kötet valójában menekülés volt, s igazat is adtam neki. Visszamenekültem a történelembe, az idealizált, tisztára súrolt és fertőtlenített forradalomba, egyértelmű szituációba, amelyet én a vörösök és fehérek nyílt és egyszerű konfliktusának láttam és ábrázoltam. Szektás könyv volt, átvettem a korabeli történetírás hamisításait, eltúloztam és idealizáltam Rákosi szerepét, árulónak állítottam Kun Bélát.

Június 4-én, szinte azonnal a könyv megjelenése után, cikket írt róla Illés Béla az Irodalmi Újságba. Dicsérte, felfedezte, hogy kiút válságból, arról beszélt, hogy megtaláltam magamat és hangomat, forma és tartalom egységét, s kissé patetikusan úgy fejezte be, hogy ez a hang: "egész népünk hangja lesz, és ugyanakkor Kuczka egyéni hangja".

A dicséret után izgatottan vártam a legfőbb irodalmi ítélőszék, a Szabad Nép megszólalását. Napról napra vártam, de nem történt semmi. Múltak a hetek és a hónapok, de a Szabad Nép érthetetlenül hallgatott.

A Csillag júliusi számában megjelent Sarkadi bírálata. Már a hangütése is más volt, mint Illésé. Tetszett neki a könyv, de nem kritikusként, hanem "jókedvű olvasóként" mondta a véleményét. Petőfire hivatkozott: a népnek a nép hangján... Esztétikai kulcsszavai ebben a bírálatban is előkerültek: népiség, forradalmiság, valóság.

"Formájában népi - írta -, tartalmában szocialista, költői programnak, méghozzá megvalósított programnak ez nem rossz. S nem is a balladák népisége, nem a kuruc dalok népisége - hanem az, amit Petőfi teremtett igazán meg: kétség, szomorúság nélkül, duzzadó, roppant önbizalommal és erővel a hangjában, de főként a mondanivalóban... Ez a hang az igazi forradalmi költészet hangja..."

Hosszan beszélt arról, hogyan jutottam el idáig, majd levonta a tanulságot.

"Én ezt a költői magatartás egyik legszebb példájának látom. Elkeseredettség, sértődöttség nélkül menni előre az úton, aminek a helyességéről meg van győződve. S a bántásra művekkel válaszolni."

Ismerte pályámat, tudta, miről beszél, hangján érződött a rokonszenv és a saját program, hiszen kritikák, önkritikák és hosszú válság után erre a felismerésre jutott. Következetességem vagy konokságom bizonyos mértékig példa lehetett előtte.

Kritikája boldoggá tett. Igazolta törekvéseimet, elismerte képességeimet; dicsérte magatartásomat, példaképeimre, Petőfire és Majakovszkijra hivatkozott. Fokozta örömömet, hogy a bírálat nem volt "hivatalos", olyan valakitől érkezett, aki a "másik" oldalt képviselte, a Szabad Szó és a Válasz vidékét. Tudtam, hogy "hivatalosan" elismerést kell kapnom, hiúságom vágyakozott a spontán tetszésre.

Néhány év múlva láttam könyvem gyengéit, és látta Sarkadi is. Egy időben, 1956-ban, gondolkoztam azon, hogy megírom róla önkritikus véleményemet, de amikor észleltem, hogy hogyan tagadják meg korábbi műveiket mások, ezt a megoldást elvetettem.

Júliusban, az országgyűlésen, Nagy Imre meghirdette az új kormányprogramot, s ebben én - másokkal szemben - annak a tételnek igazolását láttam, amely szerint a kommunista párt képes az öntisztulásra, hibáinak, tévedéseinek kijavítására. De a kormányprogram burkolt bírálat is volt, sok mindent átugrott, és a hézagok gondolkodásra kényszerítették az embert. Világossá vált, hogy nem fedték egymást a szavak és a tények, és az is, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai valóságnak kényszerítő ereje van. A valóság elismerésének és megismerésének hirdetése szólamból valódi kötelességünkké vált. Nincs terem elmondani, hogy mi mindent kellett végiggondolnunk a világpolitikától, a koreai háborún keresztül, a szövetségi politikáig, a szövetkezetesítésig, az irodalmi kritika helyzetéig. Zsilipek nyíltak meg a gondolat előtt. És önerőből, önállóan kellett következtetnünk, mások nézeteivel vitázva.

A kormányprogram a párt ügye volt, természetes, hogy melléje álltunk.

Akadt azonban számunkra másik tanulság is. Kiderült, hogy a tévedhetetlennek hitt és általunk is annak hirdetett vezetők bizony tévedtek. De vajon csak tévedtek? S ha a gazdaság dolgaiban tévedtek, akkor miért csalhatatlanok irodalmi kérdésekben?

Közben szemrehányást is kaptunk. Miért nem adott jelzéseket az irodalom? Hol voltak a kommunista írók és költők? Mi pedig csak ámultunk és bámultunk, de a harag is motoszkált bennünk.

Augusztusban, az Irodalmi Újságban megjelent Sarkadi elbeszélése, a "Tanyasi dúvad". Új, felszabadult hangja volt, tömör, drámai, feszült. Teljes elismerés fogadta. Többek között ennek volt köszönhető, hogy amikor októberben az Írószövetség megélénkült elnöksége az Irodalmi Újság színvonalát akarta megerősíteni, azonnal javasolta Sarkadi felvételét a laphoz.

Október közepe táján megjelent az Írószövetségben Erdei Ferenc és - ha jól emlékszem - Hegedűs András. Mindketten a kormány tagjai. Felkérték az összehívott írókat, hogy menjenek falura, nézzék meg a változásokat, mérjék fel a kormányprogram hatását, hallgassák meg a parasztok véleményét, adjanak igaz és őszinte jelentést a falusi helyzetről.

Ott voltunk mi is. Alkalmazkodva a "harcos költőről" kialakított képhez, megkérdeztem, hogy hol a legrosszabb. A Nyírségben, hangzott a válasz. Akkor oda megyünk, mondtam, és Sarkadit választottam útitársul.

Emlékszem Erdei Ferenc csodálkozó szemére. Kérdés volt benne, és helyeslés, enyhe kételkedés és biztatás. A tapasztalt falukutató nézett rám, s mintha azt mondta volna: nem vagytok elég felkészültek, de azért csak menjetek, és lássatok.

Sarkadit nemcsak a barátság kedvéért választottam, s nemcsak azért, mert a társaságban nem volt más, akivel szívesen mentem volna. Tudtam, hogy debreceni, olvastam falusi riportjait, tudtam, hogy nálam sokkal jobban ismeri a parasztokat, ért a nyelvükön, járatos a problémáikban.

Utunk első állomása Debrecen volt. Sarkadi megmutatta a várost, a kollégiumot, a Nagyerdőt, Csokonai szobrát, láttuk a vásárt és a ringlispílt, amely később a "Körhinta" ötletét sugalmazta, sült halat ettünk, karcos bort ittunk, beszédbe elegyedtünk mindenkivel, aki szóba állt velünk.

Utána Nyíregyháza következett, a helyi tanács és pártszervezet, aztán a homokos táj, isten háta mögötti falvak, a szegénység, elesettség, elmaradottság világa. Csökönyös és elkeseredett parasztok, megzavarodott párttitkárok, reménykedő és izgatott tanácselnökök, reménytelen szövetkezetiek. Hallgattunk, vitáztunk, néztünk, láttunk.

Gazdagon jöttünk haza, és egyáltalában nem a pánik érzésével. Megismertük a problémákat, és úgy éreztük, hogy a kormány és a párt még mindent jóvá tehet és megváltoztathat. Ezt mondtuk el az írószövetségi beszámolónkban. Az írók többsége rossz híreket hozott, az összkép feketébb volt a megszokottnál, de igazat mondtunk, s nem felületesen, hanem a lényegben. Előadtuk javaslatainkat is.

Nekem a zsebemben volt a "Nyírségi napló", a versciklus első része, de nem olvastam fel a beszámolón, végtére is nem irodalmi délutánt tartottunk. Előbb Sarkadinak akartam megmutatni.

Az Írószövetségből megszokott kocsmánkba mentünk. Elégedettek voltunk magunkkal, vittük Urbán Ernőt is, akinek Sarkadi régen megbocsátotta támadásait. Előhúztam a verseket, odaadtam nekik. Sarkadi megölelt, ujjongott, nagyszerűnek és "főmű"-nek nevezte.

- Uram - mondta Urbán -, ön zseniális költő...

Az Irodalmi Újság november hetediki számában megjelent a "Nyírségi napló" első négy verse. Hatása elképesztő volt.

Még aznap este az Országházban rendezett fogadáson az egyik vezető irodalompolitikus félig tréfásan beígérte börtönbe juttatásomat, mire a velünk koccintgató Erdei Ferenc közölte, hogy addig nem, amíg ő az igazságügy-miniszter. Egy fontos lapunk szerkesztő bizottsági tagja komoran közölte velem, hogy "le fogunk taglózni, mint egy ökröt". Mások dicsérték a verset, örültek megjelenésének.

Megriasztott a vélemények megoszlása és azok elutasítása, akik a pártos költészetet kérték számon. Szorongva, de elszántan vártam az eseményeket.

Régi ismerősök hívtak fel, pártfőiskolai barátaim, és árulónak, renegátnak, beszari kispolgárnak neveztek. Névtelen gyalázkodó leveleket kaptam. Voltak, akik a kommunista költő feladatairól akartak kioktatni, s magyarázták, hogy nem az a valóság, amit láttam. Egyedül Sarkadi biztatott és erősített. Meg a logikám. Ha a kormányprogram, a júniusi út a párt programja, gondoltam, akkor én helyesen cselekszem, verseim a párt ügyét szolgálják.

Készülhettem arra is, hogy az Írószövetségben megkapom a magamét, kaptam híreket a költői szakosztály vitájának előkészületeiről. Hamarosan felhangzott az első szó a nyilvánosság előtt.

A Szabad Nép november 15-i száma kritikát közölt a "Mindenkinek! Mindenkinek!" című kötetemről. Langyos, amolyan "is-is" kritikát, felsorolta a könyv hibáit és erényeit. Ismeretlen személy írta alá, sohasem találkoztam vele, nevét sem hallottam. A szerző az utolsó bekezdésekben rátért a "Nyírségi napló"-ra. Kinyilatkoztatta, hogy hibái a kötetben is feltalálhatók. Óvott ettől az úttól, a verseket "bántó, nyugtalanító jelenségnek" nevezte, azt állította róluk, hogy "földhözragadtság, indokolatlan borúlátás jellemzi" őket, és "az a harcos, kommunista optimizmus hiányzik belőlük, amely az 1919-ről szóló verseket úgy hevíti".

Mindenki észrevette, hogy a hónapokkal elkésett bírálat az utolsó mondatokért íródott. Ez a képmutatás feldühített. Tudtam, hogy verseim lényegük szerint, s nem üres szavakban optimisták.

Itt egy kis kitérőt kell tennem. Cikkem olvasói nem ismerhetik ezeket a verseket. Az Irodalmi Újság régi példányához nem juthatnak, kevés könyvtárban van meg utolsó, 1955-ös verseskötetem, a "Jónapot!", amelyben Darvas miniszteriális engedélyével és Rákosi személyes rosszallásával a "Nyírségi napló" megjelent.


Nagy zsibongás töltötte be az Írószövetség Gorkij fasori előcsarnokát november 17-én, kedden este, a költői szakosztály évadnyitó ülésén. Nemcsak a költők vonultak fel nagy számban, ott volt a prózaírók és kritikusok egy-egy jól értesült csoportja is. Várták az előadást.

Magányosan álldogáltam, összeszorítottam a számat, néztem a nyüzsgést. Sarkadi kicsit késett, őt vártam. Hirtelen két kolléga lépett hozzám, akikről azt hittem, hogy szövetségeseim, hiszen egy éve még azonos csoportba soroltak bennünket. Sértőn rám támadtak. Mért nem hordok csizmát, ha már narodnyik lettem, mért árultam el a pártos irodalmat, hiszen pályafutásomat a pártnak köszönhetem. Nyersen válaszoltam, aztán megérkezett Sarkadi. A kollégák otthagytak minket, együtt mentünk a terembe.

Az ülésen Gellért Oszkár elnökölt. Bejelentette, hogy a meghirdetett titkári beszámoló elmarad, helyette Zelk Zoltán tart előadást "Költészetünk néhány kérdése a kormányprogram utáni időszakban" címmel.

Amit sejtettünk, bekövetkezett. Világos volt, hogy a "Nyírségi napló" terítékre kerül.

Az előadó az "új sematizmus" jeleit kereste és találta meg számos versben, nyilatkozatban, cikkben, elmondta, hogy a kormány és a párt által kért bírálatot nem szabad összetéveszteni a "vénasszonyos jajveszékeléssel", a "siránkozás és kétségbeesés semmilyen időben sem az író dolga", elmondta, hogy látott a szerkesztőségekben "olyan verseket, amelyeket ellenséges, a népi demokráciát gyűlölő költő is megírhatott volna".

Ezután a "Nyírségi napló" került sorra.

Helytelenítette Zelk a Szabad Nép bírálatának módszerét, de helyeselte mondandóját. Szerinte a vers pesszimista, mondta, elmagyarázta a kommunista költő dolgát, beszélt megtorpanásomról, amely ennek a falusi "kirándulásnak" következménye.

A következő felszólalásra sem én, sem az elnöki asztalnál ülő vezetők, titkárok és párttitkár, sem az előkészített vitázók sem számítottak. Hajnal Gábor állt fel, csak a "Nyírségi napló"-val foglalkozott, s mindenki meglepetésére "rendkívül megrendítőnek" és jónak tartotta. "A versnek - mondta - különösen az utolsó része rendkívül előremutató, és semmi borúlátás nincs benne... Az a véleményem, hogy Kuczka felelősségtudattal, a néppel való azonosulás érzéséből írta ezt a verset..."

Olajat öntött a tűzre, a vita azonnal kirobbant, s egész este szinte másról sem volt szó, csak erről a versciklusról, négy vers százhatvan soráról. A felszólalók hullámokban támadtak, egyik fenyegetőzött, a másik boncolgatott, a harmadik deklarált, a negyedik azt az "izmust" is megtalálta, amelyhez sorolhatott.

Ekkor kért szót Sarkadi.

Nagy gesztusokkal beszélt, kicsit imbolyogva, olykor-olykor végigsimította a fejét, a hangja meggyőző volt, a szeme fénylett. Azonnal észrevette Zelk koncepcióját. Nem a nehézségek ábrázolásáról vagy nem ábrázolásáról, a jó és rossz jelenségek méricskéléséről van itt szó - mondta lendületesen -, hanem arról, hogy "a kormányprogram a költészet és az egész irodalom számára ennél sokkal nagyobb mértékben szélesítette a költői mondanivalót". Ha ezentúl több nehézséget ábrázolunk, akkor valóban újra a sematizmushoz jutunk, s annak semmi értelme. Az egész irodalomnak, irodalmi szemléletünknek kell megújulnia.

"Értelmetlen dolog lenne tehát - sorolta érveit Sarkadi -, ha valaki a költői programnak csak egy részleteként is azt adná, hogy írjunk ezentúl többet az árnyoldalakról, mert csak egy újfajta sematizmus születhetne belőle, amely rosszabb lenne az eddiginél. De írjunk arról, hogy az emberek a kormányprogram óta okosabbak, mint azelőtt, hogy gondolkozásuk határozottabbá és önállóbbá lett... Láttuk ugyan a nehézségeket régebben, és nem azért nem ábrázoltuk, mert nem mertük, vagy nem akartuk ábrázolni, hanem mert elintéztük rendszerint azzal, hogy ezek a növekedés nehézségei, nem ez a fontos, és ez egyáltalán nem is fontos. Magyarán szólva, mégsem láttuk egységében és okos módon az egész országot, mert a kormányprogramig, amíg a kormányprogram ki nem mondta, hogy ilyen meg ilyen hibák voltak, az emberekben nem vetődött fel a gondolat, hogy ezek hibák voltak... Általában nem hiszek annak, aki a dolgokat úgy szeretné utólag feltüntetni, mintha ő már lett volna olyan okos a tél vagy a tavasz folyamán is, mint a kormány a nyár folyamán, tehát előbb látta volna egészében, az egész országra vonatkozólag ezeket az igazságokat... Én tehát a problémát ott látom, hogy ezt az észbeli gazdagodást hogyan fordítjuk le az irodalom és a költészet nyelvére."

Ezután a "Nyírségi napló"-val folytatta.

"S mivel Zelk előadásának egyik központi kérdése volt a nehézségek ábrázolása vagy nem ábrázolása, ezért jut olyan következtetésre, hogy Kuczka Nyírségi naplójában a nehézségek ábrázolását látja eltúlzottnak, és nem Kuczka költői eszközeinek hallatlan gazdagodását, e vers hallatlan gazdagító hatását a magyar irodalomra tartja lényegesnek... Ezeknek a verseknek az a jellemzője, hogy olyanfajta költői kitárulkozás van bennük, melyek során a mondanivalón belül felvetődnek a Magyarországon ma legnehezebb problémák - természetesen nem az összesek -, s az események mélyebben látása jelentkezik bennük, mint ahogy az eddigi költészetünkre jellemző volt."

Az ülés résztvevői nem fogták fel, hogy Sarkadi miről beszél. Nem értették, hogy az irodalom pártosságának mélyebb koncepcióját vázolta, az igazi elszakadást a sematizmustól. Több felelősséget és nagyobb önállóságot kért, kijelentette, hogy elég felnőttek és érettek vagyunk, hogy a magunk feje - kommunista gondolkozásunk -, után menjünk. Ki akarta tágítani az irodalom határait, a népnevelő feladatokat még elfogadta ugyan, de igazibb irodalmat követelt.

Sokan csak annyit vettek észre, hogy a "Nyírségi napló"-t védi.

A támadások után én is szót kértem.

A bírálatokat mint megalapozatlan, deklaratív kinyilatkozásokat visszautasítottam. Igazam mellett idéztem Révai és Sztálin tekintélyét, kikértem magamnak a rágalmakat, s közöltem, hogy "bármi is történik, helyesnek tartott utamon végig akarok menni".

A vita viharos volt, és bár a végén mi látszottunk veszteseknek, az események később bebizonyították, hogy az első csatát megnyertük. Mintát teremtettünk azzal, hogy nem fogadtuk el a hierarchiában magasabb helyen állók - párttitkár, titkár, stb. - véleményét, visszautasítottuk a szofisztikát, igazi érveket kértünk. Itt mutatkozott meg először Sarkadinak az a módszere, amely a részletekkel nem törődve, a szemben állók koncepcióját emelte ki és tépte darabokra. Kitűnő technika, az ellenfelet védhetetlen állásokba kergeti, kimutatja belső ellentmondásait, de megadja neki a lehetőséget, hogy a megismert, új igazságot magáévá tegye.

A költői szakosztály üléséről sokan mentek haza elgondolkozva. Mi akkor még természetesen nem számítottunk arra, hogy ellenfeleink nézetei hamarosan megváltoznak, hogy elénk vágnak, és olyan politikai, gazdasági, irodalmi követelésekkel lépnek fel, amilyenekről mi álmodni sem mertünk.

Nehéz ma arról beszélni, hogy milyen irodalmat és milyen irodalompolitikát szerettünk volna. Akkori elképzeléseink, eszményeink ma korszerűtlennek, elavultnak, nevetségesnek, vagy dogmatikusnak tűnnek, alig tudok olyan kritikusról, esztétáról, íróról, aki ma azokat az elveket példának tűzné maga vagy mások elé.

Eszméink - a legtöbbször Sarkadi fogalmazta meg őket - ilyenek voltak: a valóság jobb megismerése, ember és társadalom törvényeinek megértése, a szocializmus elfogadása, közérthetőség, népiség, a konfliktusok megragadása, nagyobb írói önállóság és felelősség, irodalom és irodalmi élet nagyobb szabadsága és függetlensége. Petőfi népiességére, Móricz realizmusára, Majakovszkij forradalmiságára hivatkoztunk legtöbbször. Ízlésünktől távol állt az, amit "öncélú" irodalomnak tekintettünk, de nem vontuk kétségbe jogosultságát és helyét. Többször felszólaltunk a "hallgató" vagy elhallgattatott írók érdekében.


Ötvennégytől meggyorsultak az események. Az emlékezet játszik az emberrel, akkor úgy éreztük, hogy vulkanikus, kopár talajon, veszélyes sziklák között tikkadtan vándorolunk, visszapillantva úgy tűnik, hogy dimbes-dombos tájakon, réteken, csalitokban, szálerdők szélén nyargalászunk, mint a végváriak Balassi verseiben.

Sűrűn követték egymást Sarkadi cikkei és felszólalásai. Most már könnyebben mozgott, helyzete, tekintélye megszilárdult, áprilisban megkapta a József Attila-díjat, júliusban beválasztották az Írószövetség vezetőségébe, tagja lett a Csillag szerkesztő bizottságának, munkatársa az Irodalmi Újságnak, de más lapok és folyóiratok is szívesen fogadták írásait.

Ebben az évben kovácsolódott össze csoportunk, a "Gömbfejűek" társasága, benne Szeberényi, Tardos, Cseres. Jókedvűek voltunk és felszabadultak, jártuk az országot, pezsgő cikkeket, valóságfeltáró riportokat hoztunk Pécsről, Szegedről, Debrecenből, Miskolcról. Nagyobb próbákra merészkedtünk, dolgozni akartunk, s elhárítani munkánk akadályait.

"Ha szépirodalmat írtam - mondta erről Sarkadi -, avval általában egyetértettek vezetőink; ha vitatkoztam, sohasem. Olyasmi kettősség alakult ki, mintha másféle hitem és szándékom, más meggyőződésem és lelkem lenne, ha novellát vagy ha cikket írok. Ez persze gyerekes dolog, persze hogy nem igaz. A magam számára igyekszem vita közben a legmegfelelőbb, a legjobb irodalmi légkört megteremteni, megbocsátható önzéssel, mert ilyenben tudok legjobban dolgozni."

Cikkei ugyanakkor esztétikájának elfogadtatását célozták. Ezért írt esszét Móricz realizmusáról, ezért polemizált Veres Péterrel "a paraszti világképről", ezért követelt "tartalmasabb írói egységet", ezért utasította el Darvas beszámolóját az Írószövetség közgyűlésén. Példával szeretném megvilágítani gondolkodását és módszerét. Tanúsíthatom, hogy szerette és mindnyájunknál jobban ismerte Jókait. Elég volt egy nevet kimondanunk a hatalmas életműből, azonnal rávágta, hogy melyik novellában vagy regényben szerepel.

Az évfordulón cikket írt róla, s ezzel mindnyájunkat meglepett.

Megtámadta a kritikusokat, akik bosszantóan megmásították az író alakját, mert "a kritikai realizmus jegyeit vélték benne feltalálni", vagy a "pozitív hősalkotás" példájaként emlegették. Pedig szerinte Jókai ifjúsági íróvá vált, gyermekded művész, akinek igazi talaja az irrealitás. Beszélt Jókai romantikus cinizmusáról, analizálta a szabadságharcról írott műveit, bizonyította, hogy Jókai nem bízott a cselekvő forradalmárokban, hogy népszeretete romantikus volt, társadalombírálata szubjektív. "Forradalom és haladás - írta - nem elvont dolgok, ezt ne tanuljuk meg Jókaitól semmiképpen, mert nem igazak. Forradalom és haladás a nép ügyével való azonosulni tudás kérdései."

Figyelmes olvasás után kivilágosodott, hogy nem Jókait támadja, hanem "Jókai ürügyén" azokat, akik a sokat emlegetett és a szocialista realizmus részeként követelt "forradalmi romantikát" fedezik fel az íróban, tehát az általa elképzelt realizmust védelmezi. A Jókai-kutatók persze megsértődtek, de ezzel Sarkadi nem sokat törődött, fontosabbnak tartotta, hogy elhatárolja magát a hazug romantikától.

Év végére az irodalom ege is beborult. Az őszi választásokon megint szétszóródtunk az országban, láttuk a lelkes készülődést, majd az összeomlást, amelyet Darvasnak a Szabad Népben megjelentetett, Rákosi sugalmazására a túllicitálásról írott cikke okozott. Felháborodva tértünk vissza Budapestre, s egészen megváltozott helyzetet találtunk.

Az az igazság, hogy keveset érzékeltünk, s még kevesebbet tudtunk a politikai vezetés huzavonáiról, Nagy Imre és Rákosi ellentétét éppen csak sejtettük, a változás úgy ért bennünket, mint a fagyos szél. Alig tudtunk magunkhoz térni. Igaz, hogy Sarkadi az újságírók szövetségében még elmondta remek előadását a riporteri munkáról, és ebben szembeszállt Darvas cikkével, de szövegét megjelentetni már sehol sem tudta. Pedig kimondta az újságírás legfontosabb feladatát: igazat írni, s ezzel visszaszerezni az emberek hitét.

Helyzetünk megnehezedett. Írásainkat visszakaptuk, "túllicitálással", jobboldalisággal" vádoltak bennünket. Elutasították ötleteinket, témáinkat. Ekkor írtam első cikkemet a tudományos-fantasztikus irodalomról az Irodalmi Újságnak. Jellemző és keserű címet adtam neki: "Lehetséges a lehetetlenben."

Az Írószövetség elnökségi ülései ismét elszürkültek. Napirendjére olyan témák kerültek, mint "a felszabadulási pályázat ismertetése", az "Irodalmi Alap gazdálkodása", "a szovjet írókongresszus anyagának tanulmányozása", stb., stb. Hallgatagon üldögéltünk, gyorsan határoztunk, hirtelen oszlottunk szét.

A legnagyobb depresszió idején váratlanul azt a javasoltam, hogy adjanak nekünk, "harmincasoknak" egy lapot, hozzon határozatot ebben az ügyben az elnökség. Azt hitték, hogy ittam, vagy cinikusan viccelődöm. Ettől egyre komolyabb lettem. Veres Péter csóválta a fejét, majd megbíztak egy beadvány készítésével "egy új irodalmi folyóirat megalakítására, hogy az elnökség érdemben foglalkozhassék ezzel a Kuczka elvtárs által a különfélék között felvetett problémával".

1955. január 13-án előadtam javaslatomat. Azzal kezdtem, hogy nem egyéni tervről van szó, "hanem olyan szükséglet kielégítéséről, amely megvan az írókban, s nemcsak bennem, hanem a nemzedékemhez tartozó írók nagy részében". Fejlődésünkhöz, az irodalmi irányzatok versenyéhez, irodalmunk gazdagodásához kell a lap, lehetőséget szeretnénk kapni az önállóságra és kísérletezésre.

Az elnökség elfogadta a javaslatot. Tudták, hogy megvalósításából nem lehet semmi. Én is jól tudtam. Éppen akkor váltották le Benjámint az Új Hang szerkesztéséről.

Reménytelen tettemet éjszakába nyúló tervezgetések előzték meg. Szidtuk a folyóiratokat, a szerkesztőket, szentül hittük, hogy a magunk folyóiratában megvalósíthatjuk magunkat. Nyíltan is bíráltuk a lapokat, összetűztünk a szerkesztőkkel, egyiket-másikat "mameluknak" tartottuk.

Az elnökség határozatát hosszú időre el kellett felednünk.

1955 végén, egyik legdrámaibb felszólalásában, Sarkadi újra elővette a folyóiratunk ügyét. "A múlt század óta - mondta - minden jelentékeny irodalom folyóiratokból születik meg. Minden írói gárda szervezkedése, szárnypróbálgatása folyóiratokban történik. Ha nincs ilyen folyóirat korunkban, akkor nincs, vagy irtózatos szülőfájdalmak után lehet csak jó irodalom... Folyóirat úgy lesz jó, ha azonos célú és legalább nagyjából azonos hangú írók tömörülnek köré." Elmondta, hogy nekünk sem a Csillag, sem az Irodalmi Újság, sem az Új Hang nem megfelelő, ezek "semmit sem biztosítanak a felnövő irodalmi nemzedékek számára a tekintetben, hogy saját hangján bátran szólni tudjon."

Rosszabb időpontot alig találhatott volna véleményének elmondására. Hiszen akkortájt írtuk alá a hírhedett "memorandumot", mondtunk le kollektíven az Írószövetségben viselt tisztségeinkről, kaptunk szigorú pártbüntetést. De ha jobb idő nem volt...

1956 nyarán, jóval a XX. kongresszus után elevenítettük fel a tervet, s most már konkrét formában. Forrt az irodalmi élet, a kongresszus hatása megmutatkozott az egymást követő viták témáin, tartalmain, hangvételén.

Sarkadi Franciaországot járta, onnan küldte tudósításait és levelezőlapjait, csupa kiáltó üdvözletet.

"Bátyuska - állt a cannes-i levelezőlapon - hát hogy az isten erre arra... mért hogy éppen 30 és 40 közt kell ezt először látnom. Mit vesztettünk, te, Jóisten. Ó, te, gazember, de jó volna most, e pillanatban megváltani a világot!"

S mialatt Párizsba "beszökött az ősz Darvas és a kopasz Sarkadi", ahogy egy másik lapon írta, mi itthon az Életképek megindításán törtük a fejünket. Azt ugyanis már régen elhatároztuk, hogy lapunkat Petőfiék folyóiratáról fogjuk elnevezni. Kavargott az irodalmi élet, szilárd talajt szerettünk volna a lábunk alá.

Úgy láttam, hogy cselekednem kell. Felkerestem az illetékeseket, előadtam a tervet.

- Persze, hogy kell a lap - hangzott a válasz -, csinálják meg, szerezzenek rá pénzt, papírt, engedélyt...

Az engedélyt természetesen tőlük kellett volna megkapnunk. Feldühödve cikket írtam "Egy ábránd hiteles története" címmel, és leadtam az Irodalmi Újságnak, ahol július 9-én megjelent.

Nemzedékünk lapot szeretne, írtam, "amelyben mi vagyunk az urak... házigazdák... lapot bürokrácia és szemforgatás, ráfizetés és nagyképű szerkesztés nélkül". Elmondtam, hogy "a folyóirat teljesen kész van. Van címe, szerkesztő bizottsága, költségvetése, vannak szerkesztési elvei, mottói, tervei, munkatársai, főmunkatársai, kiküldött munkatársai, külső munkatársai, külföldi és belföldi levelezői".

S hozzátettem, hogy csak pénze, papírja és engedélye nincs. Elmondtam, hogy milyen lenne a lap, miket közölnénk, hogy minden második száma tematikus lenne, és helyet adna kultúránk irodalmon kívüli részének, a társadalom- és természettudományok képviselőinek is.

Végül felszólítottam az olvasókat, írják meg, dolgoznának-e egy ilyen lapnak, előfizetnének-e rá.

A cikk sok olvasót megmozdított. Levelek, hozzászólások tömegét kaptam, egy újpesti asztalos tíz forintot küldött, egy parasztember ötszázat, egy bánya tízezret, az Akadémia egyik intézete előfizetési ívet harmincöt aláírással. Gépírónők ingyenmunkát ajánlottak, diákok a terjesztést, kihordást vállalták, és... és itt most kissé előreszaladok, szeptember végére húszezer előfizetője volt az ezer példányban tervezett, akkor még nem létező, de már engedélyezett folyóiratnak.

Írók, kritikusok, tudósok üdvözölték a kezdeményezést, dramaturgok, lektorok kiáltottak éljent, jöttek a levelek Tiszapalkonyáról, Moszkvából, Kanadából, Pápáról, Egerből, Pécsről, az ország minden tájáról, Budapest minden kerületéből. Előfizetőink között voltak miniszterek és tsz-tagok, atomfizikusok és bányászok, diákok és egyetemi tanárok. Nem hittünk a szemünknek. Remegő kézzel, izgatottan nyitogattuk a leveleket, s néha elszorult a torkunk a segítőkészség, az együttérzés és jóakarat láttán. Kiderült, hogy ismernek és szeretnek bennünket, bíznak bennünk.

Jöttek az előfizetők listái, és amikor összegyűltünk Szeberényinél, a Himfy utcában, ragyogtunk a boldogságtól. Aki sohasem csinálta, nem értheti, hogy mit jelent lapot tervezni, a magunk lapjáról álmodozni. Tardos valami francia dalocskát kezdett énekelni.

Az Irodalmi Újság egyik következő számába Sarkadi megírta folyóiratunk igazi programnyilatkozatát. Átgondoltabb, komolyabb, összefogottabb volt az én "ábrándos" szövegemnél. Három témáról beszélt, az országismeretről, irodalmi céljainkról, irodalompolitikai elgondolásainkról.

Kifejtette, hogy egyik fő dolgunk megismerni és megismertetni a falu helyzetét, "lényeges és fontos dolgokat mondó tanulmányt közölni a mai faluról" már az első számban.

"De mert hát ez ábrándozás csak - folytatta -, és mert a végére járnunk felkészült, alapos vitákkal lehet, hát arról is kellene állandóan beszélnünk az Életképekben, hogy milyen legyen a mi irodalmunk. Vitát fogunk indítani a szocialista realizmus dogmatikus felfogásáról... És mert írók vagyunk, felnőttek és értelemmel bírók, a magunk részéről addig nem tudunk rá mást válaszolni, mint hogy majd mi, az ország pillanatnyi és történelmi gondjait megosztani akarók, csak a népet szolgálni akaró írók, ha majd írunk jó műveket, hát akkor ez lesz a szocialista realizmus... A szocialista realizmusban ilyen módon hiszünk."

Cikke végén felvetette kapcsolatainkat más irodalmi irányzatokkal.

"Mi harcos, forradalmár irodalmat akarunk csinálni. De a legnagyobb ostobaság lenne azt hinni, hogy nem fér közénk olyan irodalmi alkotás, amelyik egy adott időpontban éppen nem harcos. Lihegni nem lehet örökké... A mi folyóiratunk fenntartja a jogát, hogy elsősorban a nép hétköznapjaival foglalkozó irodalom és művészet folyóirata, de nem akar előre formakérdésekben elhatárolódni. Nem igaz, hogy a forma kizárhat valakit közülünk. Egyáltalán: nem igaz, hogy szokatlan formában író, festő, komponáló művészek azért nem tartozhatnának hozzánk, mert a forma szokatlan."

S befejezésül: "Úgy kérem ezt a folyóiratot, mint a gyermek az anyjától a kötelező darab kenyeret. Ez nekem jár."

Sarkadi elveit mindnyájan elfogadtuk. Most visszanézve is csodálom egyenességét, eszmei tisztaságát, irodalompolitikusi bölcsességét, gondolatainak maradandóságát, fogalmazásának véglegességét.

Hosszú utat járt be. A lélek "műszaki rajzolójából" a lélek mérnöke kívánt lenni, de hamarosan túllépett ezen, s a választható magatartások közül nem a váteszit, profetikust választotta, hanem "a gondra bátor, okos férfi" magaslatára emelkedett, a felnőtt, teljes ember pozíciójába. S tette ezt szemben azzal az irodalompolitikával, amelynek célja éppen az ilyen magatartás támogatása lehetett volna.

Június 30-án megjelent Sarkadi cikke, és július 20-án arról értesültem az alkotóházban, hogy megkapjuk az Életképeket.

Nem sok mondanivalóm maradt.

Gyorsan követték egymást az események.

Június végén az Írószövetség elnöksége határozatot hozott az Irodalmi Újságban javasolt folyóirat megindítására. Az elnökség "helyesli és szükségesnek tartja - mondta a közlemény - az Életképek című új irodalmi folyóirat mielőbbi megjelentetését..."

Rá egy hónapra az Írószövetség pártaktívájának ülésén született határozat az Életképek megindításáról.

Augusztus 18-án beadtam a tervezetet és lapkérést a minisztériumnak.

Augusztus végén megkezdtük a szerkesztőségi munkát. Sarkadival együtt mentünk el Németh Lászlóhoz, felajánlottunk neki egy teljes lapszámot, amolyan "Tanú"-t. Szabó Lőrinc megígérte "A huszonhatodik év"-et és a ciklushoz tartozó verseket. Kaptunk tanulmányt a párizsi kommünről, a Hortobágyról, a nonfiguratív képzőművészetről, az új ipari forradalomról, novellákat, verseket Kassáktól, Weörestől, Jankovichtól. Kéziratot küldött sok olyan fiatal, akiből néhány év múlva jelentős költő, prózaíró, kritikus lett.

Sarkadi nagyszerű novellát adott az első számba. Megrázó háborús történet volt, Grigorij szovjet őrvezető mesélte el benne Budapest felszabadításának néhány óráját.

November elsejére terveztük a megjelenést, október huszonnegyedikén érkeztek szerkesztőségünkbe a nyomdai levonatok. Ott is maradtak.

Az Életképek soha nem jelent meg.


Van a fizikában egy gondolati kísérlet, főszereplője molekuláris méretű különös lény, kitalálójáról Maxwell-démon a neve. Ez a mókás törpe azzal foglalkozik, hogy egy ajtócskát nyitogat két szoba vagy tartály között. A gyorsan mozgó gázmolekulákat az egyik, a lassúakat a másik szobába tereli, s így eléri a lehetetlent, tudniillik azt, hogy az egyik szobában kisebb, a másik szobában nagyobb mozgású molekulák gyűlnek össze, a gáz az egyik szobában lehűl, a másikban felmelegszik.

A fizikában ez a démon mesebeli lény, de valóság az emberi életben. A kis manó kinyitja a kaput, a molekulák átmennek a másik szobába, megállnak és kihűlnek.

Történetem főszereplője meghalt már, de meghaltak mások is, akik ott ágáltak, beszéltek, vitatkoztak, éltek körülöttünk, akár megneveztem őket, akár nem. Egyre kevesebben emlékszünk azokra az évekre.

Míg emlékeimet írtam, visszafojtottam érzelmeimet. Tartózkodtam attól, hogy a szövegem "szép" legyen, óvakodtam a hasonlatoktól, képektől, jelzőktől, száraz és szikár akartam lenni, csak a tényekkel törődve. Emlékezéseikben az emberek általában megszépítik a múltjukat és magukat, megpróbáltam ezt az egyébként érthető gyengeséget elkerülni. Sem mentegetni, sem dicsőíteni nem akartam magunkat, vádolni sem akartam senkit, az előbbinek nincs értéke, az utóbbinak nincs értelme, ha lesz valaha irodalomtörténet, elvégzi ezt a munkát. Az volt a célom, hogy elmondjam Sarkadiról és azokról az évekről, amit tudok, lehetőleg pontosan úgy, hogy hasonlítson az igazsághoz. Igen, csak hasonlítson. Mert esendőek és romlandóak vagyunk, és teljes igazság csak egy van, a Maxwell-démon, aki előbb-utóbb előttem is kinyitja a kaput.

1981

RIPORTOK

Szigetközi napló

1954. július tizennyolc. Délután úgy indultam el, hogy egy napig maradok, végignézem az árvízvédelmet, mindent feljegyzek és aztán... gyorsan haza, megírni a riportot. Hogy miért jöttem, szinte teljesen elfelejtettem már. Három napja alig aludtam valamit, itt-ott ettem csak, utaztam minden elképzelhető járművön, földön, vízen, levegőben. Egy napra jöttem, ide, a Szigetközbe, akkor érkeztem, amikor Ásványrárónál az iszonyatos erejű víz másodszor is áttörte a gátat. Azóta itt vagyok.

Most éppen Győrből megyünk felfelé, vissza Ásványráróhoz a tengerré növekedett Dunán. Tenger ez. Piszkos. Sárga, barna, szürke. Vad erővel hömpölyög, letisztított, egyformára vágott fehér farönköket hurcol, papírfát, valahonnan északról, talán Csehszlovákia felől. És még sok mindent. Gallyakat, deszkákat, ajtót, dagasztóteknőt. Bukdácsolnak a fadarabok a vízben, úsznak délre, ki tudja honnan, ki tudja, hol halásszák ki őket? Nagyon gyors az ár. A hajósok azt mondják, hogy lehet még tizennégy kilométer is a sebessége. Hömpölyög, hömpölyög, hömpölyög, mossa, ostromolja a gátakat, az emberi hadállásokat, és arra beljebb, bent a Szigetközben, házakat dönt össze, ronggyá változtatja a búzaföldek aranyát, kiássa a földből a burgonyát, elárasztja az utakat, a mezőket, úgy, hogy a magasra nőtt, méregzöld kukoricának csak a hegye látszik ki az áradatból. Az aprójószágot, a csirkéket, a pulykákat felkergeti az akácfákra, hogy ott gubbaszkodjanak, a kutyákat, macskákat a házak tetejére űzi, hajtja maga előtt a vadállatokat, az átázott, félénk, szürke vadnyulak sírva kéredzkednek az ember csónakjába, az őzek, szarvasok gyors futásban keresnek ideiglenes menedéket. A falu temetőjénél, a magaslaton szarvasmarhák állnak hasig, horpaszig a vízben, keservesen bőgtek, amikor a rocsón elmentünk mellettük. Tehenek, borjak, ökrök. Most tulajdonképpen az állatokért megyünk.

Hajónk, a honvéd folyami flottilla egyik naszádja, vágja, hasítja, szántja a sebes Dunát. A partot nem látom, pedig itt állok a hajó legmagasabb pontján, a kormányos fülkéje előtt. Csak vizet, vizet, vizet láthatunk, és a vízből kiálló fák bozontjait. A fák felett madarak keringenek nyugtalanul, néha egy-egy ragadozó lecsap, aztán felemelkedik, szájában zsákmány van, kisnyúl, vagy pocok. Olyan szürke az ég, mint az ólom, vastag fellegek úsznak rajta, távolról néha széthasogatja őket a villámok sárga pengéje. Itt állok a kormányosfülke előtt, hallgatom a parancsokat, félsebesség, bal, teljes sebesség, hallgatom a gépek zúgását, a csengetéseket a hajó belsejéből, nézem a felszökkenő, gyöngyös, habos taréjt, amelyet hajónk orra vág a magasba. Nézem a vizet és az eget. Jön az eső. Jön az eső, az isten verje meg. Ennek is most kell jönni?

Száraz nyarak idején, amikor a tikkadt föld megrepedezett a szomjúságtól, amikor poros volt a kukoricalevél, hányszor néztük a felhőtlen égboltozatot, kérlelve, szinte könyörögve. Felhők, gyertek erre, hozzatok vizet, segítsetek munkánkban. Hányszor lestük hiába. Nem jöttek. Most semmi szükségünk az esőre, legalábbis fönt a Duna mentén. Most jön. Tudom, hogy egy nagy esőzés mit jelent ott a gátaknál. Emelkedni kezd tőle az ár, csúszós lesz a föld, nehezebben mozognak a gépek és az emberek, megáznak, jaj talán szét is áznak a széles töltések gerincére emelt ideiglenes, keskeny nyúlgátak. Most nem barát a víz. Ellenség, ellenség háromszorosan is ellenség.

Én a vizet mindig barátomnak tartottam, mióta nyolc-kilenc éves koromban Székesfehérváron a kőbánya tiszta és veszedelmesen mély, hideg vizében megtanultam úszni. Egyszerűen nem hittem róla, hogy ellenségem lehet. Mennyi örömet adott. Mély nyugalma milyen sokszor pihentetett, üdesége hányszor frissített föl, szépsége és változatossága hányszor adott gyönyörűséget szememnek és szívemnek. Ó, milyen napkeltéket és milyen vörös naplementéket láttam a Balatonon! Adott élelmet is a víz, és amikor megtudtam, hogy testünk nagy részét ő alkotja, még bizalmasabb barátom lett. Emlékszem a régi görög filozófus elmélyült példázatára: "Nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba", emlékszem versekre, dalokra: "A rakodópart alsó kövén ültem", és "Zavaros a Tisza, nem akar higgadni". Szóval mindig barátomnak tartottam a vizet és alig-alig hittem a híreknek vízbefúlásról, hajók elsüllyedéséről. De most jön az eső és tudom, hogy ellenség is lehet a víz, nagy, félelmetes, szörnyűséges ellenség.

Jön az eső. Már kopog is a hajón, a szolgálatban álló matrózok már fel is veszik a köpenyeket, vízhatlan kabátjukat. Nekem se köpenyem, sem esőkabátom. Hiszen csak egy napra jöttem. Nem hoztam semmit sem magammal, nem készültem fel. Csak a fejemben jegyzetelek, csak a szememmel készítem a fényképfelvételeket. Már lúdbőrös, hólyagos a Duna felszíne, egyre sűrűbb a zápor, fedél alá kell menni.

Lenn a hajóban, nem, nem pattog a nóta, a Reviczky vers szép sorai nem illenek a helyzethez, nem illenek a hangulatunkhoz. Ennyi civil, azt hiszem sohasem volt még ezen a hajón egyszerre. Hat civil ül lent az egyik fülkében és néhány folyamőr. Nagyon csöndesen és nagyon komolyan beszélgetünk. Kik ezek a civilek és mit keresnek itt a hajón?

Hárman közülük Győrben, könyörgéssel kerültek a hajóra. Három fiatal férfi. Ásványráróiak. Az őrség a parancsnok elé vitte őket. Ott azt kérték, hogy Ásványráróra mehessenek, mert ott vannak a szüleik, az öregek, a papa, meg a mama. Bent vannak a faluban, biztosan elbújtak a padláson, nem akarnak eljönni, ott akarnak maradni az öreg házban, még akkor is, ha rájuk omlik. Ha meghalunk, itt haljunk meg, együtt a házzal - gondolták az öregek csökönyösséggel -, nem megyünk innen. Hiába beszéltek nekik a fiúk. Még azt is mondták az öregek, hogy vízi emberek ők, ismerik a Dunát. Mindezt egy nappal a gát átszakadása előtt. A fiúkat megnyugtatták: Menjetek csak vissza Győrbe, a munkába, legyetek nyugodtak, nem lesz itt baj. A fiúk vissza is mentek és most itt könyörögnek a hajón, a parancsnoknak, hogy engedje őket, vigye magával őket. A parancsnok nem teheti. Felsőbb engedély kell erre. A fiúk magyaráznak, beszélnek, minden érvet felhoznak, könyörögnek, káromkodnak, fenyegetőznek. Mentek a politikai tiszthez, a parancsnok feletteséhez, még hozzám is odajöttek. Panaszkodtak. Az egyiknek könny folyott az arcán, amikor a mamáról beszélt. Maga újságíró - mondta -, írja meg. A másikuk meg, amikor zsebembe nyúltam cigarettáért, káromkodni kezdett. Persze, följegyzi - kiáltotta -, ne jegyezzen föl semmit. Intézze el, hogy elvigyenek bennünket. Végül is elintézték ők maguk. Most itt ülnek bent a hajó fülkéjében komoran és szótlanul. Olyan kicsire húzódnak össze, amilyenre csak tudnak, várják, várják, hogy odaérkezzünk.

A másik két civil két postás. Ők feladattal jöttek. Drótkötegeket, mindenféle szerszámokat, telefonkészüléket hoztak magukkal. Győriek? Nem. Sopronból jöttek, segíteni. Amikor ideértek, meg is kapták a parancsot: Menjenek Dunaszentpálra, ott a postaépület dűlőben van, minden pillanatban összeomolhat, telepítsék át a telefont. Azonnal rohantak a hajóhoz a paranccsal. A hajó már kimanőverezett a kikötőből amikor odaértek. Ladikkal hozták őket utánunk. Nyugodt, vidám, öntudatos, magabiztos emberek. Hogy mennyire ilyenek, az igazán csak akkor derült ki, amikor másnap együtt dolgoztam velük, átcsónakázva az egész Szigetközön, kisebb-nagyobb veszedelmeket, nehézségeket átélve. A munkájukat elvégezték. Egyelőre ők is az esőt szidják, mint itt a hajón mindenki.

A beszélgetés vontatottan, nehezen indul. Eléggé el vagyunk foglalva saját gondolatainkkal, nincsen kedvünk tereferélni. Aztán az egyik folyamőr megszólal. Lassan szólal, mintha sóhajtana. Én másodszor érek meg ilyen pusztulást - mondja. Felfigyelek. Soványarcú, tiszta, kék szemű, magas, huszonhárom-huszonnégy éves folyamőr altiszt az illető. Itt ül velem szemben, csak kérdő tekintetet kell rávetni és beszél kérdések nélkül, magától. Úszunk az ellenséges vízen, kopog a tetőn az eső és a fiatalember az életéről beszél. Mit is mondott el?

Egy dunántúli falucskában élt a háború alatt. Gyönyörű a falu, kis völgyben fekszik, a hegy tetején régi vár romjai idézik őseink dicsőségét, harcainkat a török veszedelem ellen, és mert az osztrákok felrobbantották a várat, az évszázados Habsburg elnyomást is. Apját katonának vitték, a frontról csonkán jött haza. Megrokkant. A család gondjának nagy részét a legidősebb fiúnak kellett vállalni. Vállalta is. Férfihez illően dolgozott. Negyvennégy végén a falu harcvonalba került. A németek bombái felgyújtották a házat. A felszabadulás után úgy-ahogy rendbehozták. A fiú cipészinasnak ment. Akkor még inasnak. Kitanulta a szakmát, de, mikor látta, hogy mesterként nem élhet a különféle korlátozó rendelkezések miatt, Pestre jött.

A történet eddig szikár és száraz, mint egy novemberi jegenyefa. De egyszerre a május friss szellője kezd fújdogálni, rózsaillat száll a levegőben, virágborította mezőkön lépdelünk, mert megjelenik a szerelem. Éppen olyan kicsi, köznapi és általános, mint Rómeó és Júlia története, éppen olyan hatalmas, ünnepi és soha nem ismételhetően csodálatos, mint minden ember első szerelme. A fiatal szövőgyári munkás szerelmes lett a szomszédjukban lakó fiatal munkáslányba, aki a Patyolatnál dolgozik. Ő azért jött fel faluról, mert szülei hozzá akarták adni valakihez, akit nem szeretett. Inkább elköltözött hazulról. De a fiatalember helyzete sem volt könnyű. Otthon már kiszemelték a menyasszonyt, annak a módos cipészmesternek a lányát, akinél a mesterséget tanulta. Ha hazament, példálóztak, célozgattak, csöndesen ígérgettek. A jólétről pusmogtak, etették, a hízókat mutogatták, arról beszéltek, hogy hiszen ha mi meghalunk, úgyis a lányunk örökli a házat. A fiúnak ez egyre kevésbé tetszett és egyre jobban az a kitartás és szorgalom, amivel Magda, Magduska, a kis munkáslány dolgozott. És egyre jobban a szép, végtelenül szép szeme és egyre jobban a karcsú, hajlékony dereka.

Egy napon aztán megjelent Magduska mamája. Valami titokzatos úton már tudott a fiúról, ó, biztosan nem Magduskától, ő inkább elsüllyedt volna, minthogy szerelemről beszéljen. De a mamáknak van valami rejtelmes ösztönük. Mindent megtudnak és legtöbbször mindent idejében. Talán az anyai ösztön súgott neki valamit a fülébe, vagy Magduska nővére, aki Pesten van férjnél és akinél Magduska lakik? Nem tudhatjuk. Elég az hozzá, hogy a mama megjelent és a legszigorúbb hangon arról kezdett beszélni, hogy ha Magduskának gyereke lenne, akkor... De Magduskát nem kellett félteni és főleg nem ettől a becsületes, tiszta, fiatal katonától. Mert ez a katona tudta már, hogy Magduska nem játékszer és azt is tudta, hogy az életnek csak párosan van értelme, csak akkor, ha gyermekek születnek egy szép és boldog házasságból. Úgy, hogy amikor a mama a fiatal katonát megismerte, akkor már a lánya kérőjét ismerte meg és a lánya jövendőbeli férjét. A fiatalok azt mondták, hogy tűzön-vízen át is egymáséi lesznek. Pénzt kezdtek gyűjteni, bútorra, ruhára, leendő lakásukra. Lakás, lakás. Milyen nehéz is ez a kérdés, hány sóhaj száll fel, ha ezt a szót kimondják. Mert lakáshoz jutni nagyon nehéz.

Nézem a fiatal katona elmerengő arcát. Aztán Magduskát, mert a fénykép előkerült a szív fölül a zsebből, a vékony bőrtárcában őrzött levélkék közül. Itt van a kép a kezemben, Magduska és a fiatal katona néznek rám róla, aztán körbejár, a többi civil is megnézi, hümmögetnek, bólogatnak. Nem is élet az élet egyedül.

Kinn zuhog a rettenetesre duzzadt nagy víz, a Duna, bukdácsol habján a gally, a dagasztóteknő, az uszadékfa, az eső esik, hólyagosra veri a víz színét, a hajó gépei dohognak, szállnak a parancsok, a hajóorr, mint egy nagy eke, vágja a hullámokat. Benn a fülkében emberek ülnek. Van köztük, aki a szüleire gondol, van aki arra, hogy miképpen végezheti el leggyorsabban és legjobban a feladatát, van, aki egy barna szempárt lát maga előtt és míg kinn házakat sodor el a víz, ő a fészekrakás minden örömét és gondját hordja szívében.

Kikötöttünk. Ahogy a parton körülnézek, úgy érzem, hogy nagyon régen volt, amikor itt először kiszálltam. Annyi minden történt azóta. Arra jobbra, fönt ott van a nagy szakadás, ahol majdnem belefordultunk az áradatba, amikor azt hittük már, hogy minden rendben van. Még most is zuhog, zuhog, dübörög ott a folyó, zúdul be a Szigetközbe, megy a víz Győr felé, a révfalusi körgát felé, amott a fák lombjai mögül kivillannak Ásványráró még megmaradt házai, talán még mindig vannak ott makacs és konok parasztemberek, akiket ki kell hozni.

Régi bajtársakkal is találkozom itt. Folyamőrök. Rohamcsónakokkal, komppal, dereglyével dolgoztak, dolgoznak már három napja. Most éppen az állatokat hordják, valami hetven-hetvenöt szarvasmarhát kihoztak már, ott bőgnek az állatok fönn a töltésen, lécekből, deszkákból palánkot emeltek köréjük. Az egyik tehenet, talán a magáét egy öreg nénike feji, veri a vékony sugár a vödör fenekét.

Másnap reggel a postásoknak tovább kell menniük. Én is velük megyek. Áttesszük az egyik rohamcsónakot a töltésen, berakjuk a drótköteleket, a szerszámokat, a telefont. Beszállunk. Begyújtják a motort. Berregve fordulunk el a parttól, a csónak orra egy kukoricás fölött túrja a vizet. Visszanézek. Látom, hogy a töltésről az állatokat viszik, terelik, rakják át az egyik uszályra. Dolgoznak a folyamőrök. Ott van köztük a fiatal útitárs is, Magduska jövendőbeli férje. Arról ismerem meg, hogy magasabb a többieknél. Dolgozik, mintha magának tenné, mintha téglákat hordana saját lakásához. A lakásukhoz.

Visszanézek és magamban boldogságot és szerencsét kívánok neki.

 

Németh László Mezőszilason

Jobboldalt elmarad a Vasmű, baloldalt a Szalmacelluloze-gyár. Fél percig még láthatjuk a víztornyot. Szürke betonbordáival olyan, mint egy modern iparművész kovácsolta vaskehely. Aztán eltűnik. Elhagytuk Dunaújvárost.

Az utat kémlelem. A két kocsit keresem, de nem látom őket. Jó elöl lehetnek. Az Arany Csillag eszpresszójánál hagytak el bennünket. Sietünk, Hegyi Barnának hat óra tájt megint Pesten kell lennie, s addig még sok az elintéznivaló.

Az előttünk vágtató kocsikban Németh László ül, feleségével és Laci unokával, aztán a filmrendező Hintsch György és az operatőr, Hegyi Barnabás. Mezőszilasra mennek, "motívum"-ot keresni. Film készült Németh László művéből, az "Iszony"-ból, s a regény tájai, alakjai ennek a falunak emlékképeiből formálódtak.

A tolnai dombok hullámvasútján utazunk. Szürke az ég, hó készül, vagy legalábbis eső, zöldek az őszi vetések, sárga tarlókat fordít barnára itt-ott egy-egy traktor.

Cece, Simontornya, Ozora... Az egyforma útjelzőtáblákon ismerős falunevek feketéllnek. Illyés Gyula úgy emelte e vidéket és népét az irodalom és ezzel a nemzet tudatába, hogy itt már minden gyaloghidat, útkanyart, kilométerkövet majdnem csak az ő szemével lehet látni.

Mezőszilast pedig Németh Lászlóéval.

Átmegyünk a falun, a két kocsit keressük. Sehol nincsenek. Bemegyünk a szövetkezet udvarára, hátha ott találjuk őket. Nincsenek. Kérdezősködnünk kell.

"Hol laknak Németh Péterék?"

Három lány magyarázza az utat. Mire odaérünk, már ott vannak a kocsik. Simontornyán kitértek, kenyeret vásároltak. Akkor hagytuk el őket.

Németh László vezet bennünket fel a házhoz, keresztül a kerten. Hosszúra nyúlt sorban, szótlanul megyünk utána. Úgy érzem, hogy visszatérésben mindig van egy parányi szomorúság. Ha más nem, hát az emlékezésé.

A falu olyan, mint minden más falu, ilyenkor disznóöléses időben. Itt-ott az udvarokról szalmatüzek füstje száll fölfelé. Az utakat feltörték a gépek, esett az eső, mély a sár.

A regények, drámák, tanulmányok, versek írója, a maga enciklopédikus értelmű és méretű világát megteremtő elme, a gondolatra, és szókimondásra bátor férfi, a "kísérletező ember" - mintha kicsit a múltjába vezetne bennünket.

Németh Péter elénk jön.

Rokoni ölelések, kézfogások, nevek elmormolása. Sokan érkeztünk, talán nem is a legjobbkor.

Aztán a ház. Felfűzött piros paprika a fehérre meszelt tornácon. A szobák. Hamarosan ropog a tűz, átmelegedik a szoba. A vendéglátás szíves, a barátkozás gyors. Anekdoták, viccek pattognak.

Aztán látom, hogy Németh László figyel bennünket. Úgy, mintha figyelme egyszerre szólna a beszélgetésnek és az írói témának. Figyelem és megfigyelés is egyidejűleg. Mintha egyszerre pihenne és dolgozna.

A beszélgetés tarka. Szó esik Adyról, az első tanulmányról és első novelláról, a magyar vers tagoló ritmusáról, Nagy László költészetéről, a Demográfia című lap cikkeiről, népesedésünk helyzetéről, arról, hogy hogyan kell enni a tormát, a falu történetéről, a háztáji gazdaságról, a szövetkezeti munkaegységről...

Tarka beszélgetés, de nem szószátyár. Hajlékony és mégis tömör. Meghitt és otthonias az első szótól.

Németh László kormányozza a beszélgetést? Lehet, hogy igen, de olyan kormányos, hogy nem lehet észrevenni az irányítást. Nem zökken a szekér, amikor egyik témáról a másikra térünk. És szóba kerül, természetesen, a film.

"Én - írta 1941-ben - a filmet sosem vetettem meg. Többet ültem moziban, mint színházban. S nemcsak mint néző, mint tojásban maradt auktor is. Elmúlik az élet - érzem egy-egy jobb film alatt -, s én nem próbálhattam meg: betűk helyett képekben beszélni a látomásokról. Pedig a szépírói módszerem voltaképp a filmé. A legtöbb epikus: a térben épít. Fejezetei a színművek felvonásaihoz hasonlítanak. Én a filmmel nőttem fel, regényeim: forgatókönyvek, egymásba oltott képeik az időben futnak... Réges-rég foglalkozom a gondolattal: egykét témámat forgatókönyvben írni meg."

Sokáig kellett várnia, amíg a filmhez eljutott. Majdnem egy negyed évszázadot.

Közben már kint járunk, Németh László a rendezőnek és az operatőrnek a tájat mutatja, az "Iszony" helyszíneit. A Tükröst keressük az egykori tiszttartói lakást.

Nagy a sár, csúszkálunk az úton.

Átmegyünk a tófenéken, majd két bürün az ér fölött. Füzek állnak a parton, nád szegélyezni a vizet, libák riadnak föl a higanyszürke tükörről. "Békapest" - így hívják a domboldal utcáját. A szó magát magyarázza.

Amikor visszafelé jövünk, kucsmás, ködmönös, nagy botra támaszkodó parasztemberrel találkozunk. Erős, magas férfi, piros az arca. Meglátja Németh Lászlót, széttárja a karját. "Laci!" - mondja.

Összeölelkeznek, összecsókolóznak.

A fotóriporternek integetek, jöjjön, ezt a pillanatot fényképezze. De ő előrement s mire visszaér, már késő. Előbb sajnálom, aztán elgondolkozom s kicsit elpirulok magamban. Miért csodálkozom, miért olyan különleges az, hogy Németh László összeölelkezik egy parasztemberrel?

Amikor visszatérünk Németh Péterékhez, régi fényképek kerülnek elő és kiderül, hogy Laci, az unoka mennyire hasonlít nagyapja gyermekkori képéhez. És történetek kerülnek elő - Németh Péter meséli őket - a közös gyerekkorból és ifjúságból.

Félrehívom Hintschet, a rendezőt.

"Találtatok valamit?" - kérdem.

"Nagyon jó az a víz, a nádassal és a bürükkel..."

"És él már valami vízió benned a filmről?"

Megütközik. "Vízió? Egy éve foglalkozom a könyvvel, tudom, hogy mit akarok. A forgatókönyvet majdnem szóról szóra a regényből írtam, be akarom bizonyítani, hogy jó irodalomból is lehet jó filmet rendezni."

A beszélgetés kiszélesedik, Hegyi is bekapcsolódik, már képeket mesél a leendő filmből, de abba kell hagynunk. Kinn sötétedik, indulnunk kell.

Ahogy a balatoni útra térünk, esni kezd a hó. Nagy pelyhek táncolnak az autó fényszórói előtt, nekicsapódnak a lámpának, mintha eszeveszett lepkék volnának.

Ülünk a kocsiban és hallgatunk.

És ekkor a nap képei közül teljesen plasztikusan kiemelkedik az egyik.

Az a parasztember, akivel a domboldalban összetalálkoztunk, a pincébe invitál bennünket. A meghívást nem lehetett visszautasítani, Néhány perc múlva már ott álldogáltunk a pince langyosabb levegőjében, és koccintunk rizlinggel és sillerrel. A bortól még jobban oldódtak a nyelvek, gondokat, gondolatokat kerítettünk a szavak hálójával.

"Szárszón is ott voltunk mi - mondja a vendéglátó -, az írók közül pedig Veres Péter járt erre, többször is..."

Koccintgattunk, iszogattunk, beszélgettünk.

Egyszer csak azt vettük észre, hogy a többiek elmentek már, csak hármasban maradtunk, Németh Péterrel és a házigazdával. Szépen elmerültünk a beszélgetésben - szokás ez Magyarországon -, amikor a pinceajtó elsötétül egy pillanatra.

Németh László állt ott és nézett bennünket mosolyogva. Mosolygott kíváncsian és egy cseppet ironikusan. Az irónia nem volt több, mint amennyi a megértésből, részvételből és elnézésből fakad.

Nézett le a hidegből a pince langyosabb légkörébe, körvonala kirajzolódott az ajtónyílás fehér négyszögén.

"Indulnunk kell - mondta -, a többiek már elmentek. Még dolguk van."

1965. január 5.

 

Az előkerült város

Hogyan tűnhet el egy város? Sok mindent elveszíthet az ember, kabátgombot, pénztárcát, töltőtollat, esernyőt, elveszítheti a "fehérvári réten a zsebbevaló kését", utána a karikagyűrűjét, elveszítheti a fejét is, de hogyan veszhet el egy város?

A város nem pitykegomb - házai, üzletei, fürdői, palotái, templomai vannak, utak vezetnek hozzá, az utak híddal ívelik át a folyókat. Csupa nehezen eltüntethető holmi.

Gorsium mégis elveszett.

Még az is könnyebben érthető, hogy vad vidékeken, vagy az óceánok félreeső szigetein el-eltűnik egy-egy város. De Gorsium itt volt Magyarország leglakottabb tájékán, a csupa lanka, csupa szelídség Dunántúlon.

Mégis, ezerötszáz évig senki sem tudta, hogy hol van. De talán még azt sem tudták, hogy egyáltalán volt valamikor.

Titok mindenütt van. De különös módon a titok is csak annak titok, aki észreveszi. Aki nyitott szemmel, lassú léptekkel, kérdezősködve jár-kel a világban.

A gyanútlan léleknek minden dombocskát a szél hordott össze, minden mélyedést az eső vájt ki, minden követ a patak gurított a helyére.

A régészek - úgy gondolom - kíváncsi emberek. Szeretik a titkokat, de csak azért, hogy megfejtsék őket. Kételkednek és kérdezősködnek.

Belebotlanak egy kőbe, felveszik, megnézik, forgatják jobbra, forgatják balra, s kiderítik, hogy egy régi királynő palotájából való. Találnak valahol egy árkot, mit keres itt ez az árok, kérdezik, s addig töprengenek, addig gondolkoznak, míg kiderül, hogy az az árok erődítést védett valamikor. Látnak egy dombocskát, hogy kerül ide ez a domb, mondják, ásni kezdenek, feltúrják a földet, s egyszer csak koppan valami a mélyben, faragott kövek kerülnek elő, bronzból öntött szobrocskák, kopott aranyérmék, feliratos táblák, paloták, templomok, lakóházak romjai - egy hajdani emberi közösség életének, munkájának és halálának nyomai.

A dombocska alól előkerül egy elveszett város.

Nagy az öröm. A munka ilyenkor kezdődik el igazán. Aki olvasott arról, hogyan találták meg Tróját, Ur városát, a yukatáni őserdő rejtelmes maya városait, vagy Mohendzso Darót, az tudja, milyen gyönyörűség töltötte el a régészeket, amikor kibontakozott ásójuk alatt az elfelejtett világ. És azt is, hogy a neheze csak utána következett.

Nekünk könnyű a dolgunk. Nem kell ravaszkodnunk, hogy engedélyt szerezzünk az ásatásokhoz, nem kell kínlódnunk úttalan utakon, nem kell tűrnünk hőséget, szomjúságot, fáradalmakat. Leülünk egy jó lámpa mellé, kinyitjuk Schliemann, Wooley, Carter vagy Stephens könyvét, s végigizguljuk, mint egy nyomozást.

Vagy beülünk egy kocsiba s elindulunk, hogy megnézzük Gorsiumot.

Könnyebb eljutni hozzá, mint a sivatagban eltemetett városokhoz. Majdnem az ősi, római úton haladunk Aquincumból Herculia, vagyis Gorsium felé. Budáról Tácra.

Veres Péter az eget nézegeti. Milyen időnk lesz? A földeknek kellene az eső, nekünk nem.

Az út mentén a földek tavaszi képe. Zöldellő vetések, virágba boruló mandulák és őszibarackok. Visz bennünket a kocsi, s közben Péter bácsitól megtudjuk, hogy miért szép ott az a darab vetés, miért elhanyagolt az a szépnek látszó gyümölcsös. Nem hallottam még embert, aki olyan szeretettel beszélt volna a tájról, mint Veres Péter. Nem is a táj az, amiről ő beszél. Nem a színek, vonalak szépsége ragadja meg, nem kívülről, a szemlélő utas pillantásával nézi a vidéket. A környezet elveszíti impresszionista érdekességét, elevenné, értelmessé válik. Emberi lakóhellyé, igazi emberi tájjá. Ahogy hallgatjuk, úgy érzem, hogy külön ismer minden fát, minden domboldalt, s mintha lépten-nyomon lehajolna és szétmorzsolna egy-egy göröngyöt, megnézve, mit lehetne vele csinálni, mire alkalmas.

Dunántúli vagyok, azt hittem, tudok egyet-mást szűkebb pátriámról. Lassan elszégyenlem magamat. Péter bácsi olyan atyafiságos, jó kapcsolatban van a környékkel, mintha egész életét itt töltötte volna.

Utazunk az elveszett és Tácott nemrégiben előkerült város felé. Az antik útikönyvek megírták Gorsiumról, hány mérföldre van Pécstől, hol megy át az út a Sárvíz átkelőhelyén. Mommsen, a híres ókortörténész azt hitte, hogy Székesfehérvár volt Gorsium. De lehetett Seregélyes, Pátka, Sárpentele, Csősz, Szabadbattyán is, mert mindenütt találtak római köveket.

Az ásatások legszebb és legértékesebb leleteit a fehérvári múzeumban találjuk. Szép és értékes nem azonos fogalmak a régészek nyelvén sem. Egy törött cserép esetleg értékesebb, mint egy marék aranypénz. A múzeum vitrinjeiben egymás mellé kerültek fegyverek és ékszerek, emberi és állatcsontok, kövek és vörösre égetett terra sigilláták, érmek és bronz szobrocskák. Köztük a gyönyörű, és lassan Gorsium jelképévé váló, II. századbeli Venus.

Lelkének egyik felével a régész a múltban él. Olyan múltban, amelyet elszórt adatokból, félmondatokból, föld alól előkerülő tárgyakból neki magának kell rekonstruálnia. Nem elég, ha töviről-hegyire ismeri Pannónia történelmét. Tudnia kell, ki volt Aquincum duumvirje, hol tanyázott, milyen harcokat vívott a legio I adiutrix, vagy a Breucusok hetedik gyalogos csapata, tudnia kell, milyen módszerekkel építették a római utakat, hány cserép kellett egy villa befedéséhez, honnan szállították az üvegárut Pannóniába, milyen ruhát viseltek a thrákok, vagy az eraviscusok. Ismernie kell a mitológiát, a művészettörténetet, aztán hogy milyen nyomokat hagy a köveken a tűz, hogy egy év alatt milyen vastag por rakódik le az összeomlott házakra. És így tovább.

Kalauzunk, Fitz Jenő, a múzeum főigazgatója. Ő mutatja meg az ásatásokat is.

Néha azt hiszem róla, hogy az időt homokórával, az utakat római mérföldekkel méri, és biztos, hogy Septimius Severus császár pannóniai látogatásának minden részletét ismeri. Az utolsó évek ásatásait ő vezette. S a település, amely másfél évezredig a föld alatt hallgatott, most előkerül és beszélni kezd.

Elmondja egykori lakóinak életét, a város felvirágzását és pusztulását, népek vonulását és eltűnését, fazekasok és kovácsok szorgos munkáját, beszél az üzletsorokban lármázó kereskedőkről, a tüzelőfát cipelő szolgákról, markomannok és quadok dúlásáról, légiók csörömpölő fegyvereiről, égő házakról, sikoltozó asszonyokról, a pénzüket föld alá rejtő gazdagokról.

A néma romok élettel telnek meg. Itt egy előkelő rómainak a villája volt - mondják az alapkövek -, szobáit a padló alatt kívülről fűtötték, falát freskók díszítették, volt fürdője, oszlopos belső udvara, kocsiszínje, víztároló medencéje, ólomcsövekből vízvezetéke. Mindez volt! És aztán? Égésnyomok. Elszenesedett faajtó, beomló tető, lehullott vakolat, szobortöredékek...

Van itt Gorsiumban egy kút. Mit mondhat egy kút? Gödör, benne víz. A víz nem őrzi meg a föléje hajló asszonyok, lányok vagy férfiak visszatükröződő tekintetét. Más őriz.

Ebből a kútból több mint 20.000 tárgyi emlék került elő. Csonthajtűk felidézik a mozdulatot, mellyel tulajdonosuk - asszony vagy lány - utánuk kapott, amikor isten tudja hogyan és miért, a kútba hullottak. Mennyi minden esik meg egy kút mellett. Ebből merítettek vizet a főzéshez, mosáshoz, tűz oltásához, ebből ittak a hódítók, a rabszolgák, a harcok sebesültjei. Háborúk vagy békés időszakok - a kút vize mindig kellett.

Favödrök maradványai, cserepek, összetört korsók, kutyák, macskák csontjai, szobrok - ezer és ezer tárgy a kút mélyéről. És egy emberi csontváz is. Férfi volt. Koponyáján kardvágás nyoma, mellette eltört kard aranyozott markolata. Saruja is megmaradt. Jól el akarták rejteni tettük nyomait a gyilkosok, mert egy nagy követ dobtak utána. Mi történhetett? Annyi minden megesik egy kút mellett.

Oszlopok, szobrok, faragott és feliratos sírkövek, épületek falmaradványai, szarkofágok, temetők. Egy elveszett város előkerült a múltból.

A IV-V. században, pusztító háborúk sorozata után, amikor a provinciát a hunok foglalták el, még élhettek emberek a város romjai között. Éltek még később is. Apróbb leletek a VI-VII. századból erről vallanak. Talán csodálkozva, talán közömbösen nézegették a régi köveket. Vagy széthordták a templomok és villák falait, kunyhók vagy új paloták építéséhez. A megfaragott kő kész építőanyag. A székesfehérvári középkori bazilika ásatásainál sok római kőemlék került elő. Lehet, hogy innen fuvarozták oda.

És amikor a törökök kiűzése után a környék újra benépesült, már nem volt senki, aki tudott volna arról, hogy valamikor város állt ezen a helyen.

A domboldalban hatalmas borospince. Az ásatások már elérték, a temető kibontott sírjai ott vannak a közvetlen közelében. Az egyik félig feltárt sír fölött betonnal bélelt medence. Törkölyt tartottak benne.

Járkálunk a város utcáin, fúj a szél, szép az idő. Nézelődünk. Nem tudjuk, kiknek a porain járunk.

Az utak mellé facsemetéket ültettek. Tamariszkuszt, ciprust - fákat, amelyek Rómát idézik.

Péter bácsi megáll az egyiknél. Nem eredt meg. Nézegeti, aztán elmagyarázza, mikor kell fát ültetni, hogyan kell óvni a rágcsálóktól, hogy épségben, erőben felnövekedjék.

Nekem az jut eszembe, hogy őseink valamikor a rómaiak utódaitól tanulták a szőlőművelést és a gyümölcsfák gondozásának szép és emberséges tudományát.

1965. június 1.

 

Tűkristályok

Kristály... Tisztaság és geometria. Sajátos fényben ragyogó alakzatok, lila, tengerzöld, füst- és bíborszínek, értelmes és mégis titokzatos formák jutnak az ember eszébe. Drágakő, barlangok sötétségében növekedett csillogás...

Néhány kis szoba a Budafoki úton. A Magyar Tudományos Akadémia kristálynövekedési kutatócsoportja. Az ablakok előtt teherautók dübörögnek. Bent mikroszkópok, folyadékokkal töltött üvegcsövek, porlasztó-készülék, szakkönyvek, laboratóriumi munka laikusnak áttekinthetetlen rendje. Kloridok, bromidok, képletek, magképződés, lavina, spontán folyamat, diszlokáció, túlhűtött folyadék - szavak s mögöttük a természet jelenségei, és a kutató emberi tevékenység, esetleg több évtizedes gondolkozás egy kérdésen.

Nemcsak a drágakövek kristályok, nemcsak a gyémánt, a rubin, a smaragd vagy a topáz. Kristályos az agyag is vagy az alaktalannak látszó kőzet. Mikroszkóp alatt felismerhetjük parányi vagy tökéletlenül nőtt kristályaikat, a kristallitokat. A szilárd anyagokat néhány kivétellel kristályok alkotják, atomokból, vagy elemi részecskékből álló rácsok a tér három kiterjedésében, elhelyezkedve önmaguk törvényeinek különös rendje szerint.

A kristályfizika - a kristályok fizikai tulajdonságait és törvényeit kutató tudomány - az utóbbi években került az érdeklődés előterébe. A laser és a maser váratlan felbukkanása, a körülöttük keringő legendák és fantasztikus elképzelések, más tudományágak és az ipar követelései, a parányítás és a különleges rendeltetésű és tulajdonságú anyagok igénye a sajtó s az olvasóközönség figyelmét is felébresztette.

Ki tudja, mi készül a laboratóriumokban, a világszerte gombamódon szaporodó kristályfizikai kutatóintézetekben? A tudósnak, aki benne él, a tudomány nem misztikus és nem fantasztikus, de mi, akik nem vagyunk beavatottak, bizony sokszor ámuldozunk vagy rémüldözünk a laboratóriumokból kirajzó felfedezések hallatán, és elcsodálkozunk, amikor felismerjük a tudósok erőteljes kezének nyomát a gyorsan alakuló világunkban.

A kristályfizika kutatásai és eredményei nélkül nem volnának tranzisztoros zsebrádiók, száguldó űrhajók, iszonyú sebességű, az emberi aggyal vetekedő elektronikus számológépek, különleges híradástechnikai eszközök, speciális fényszűrők, műszerek, új fajtájú hegesztőberendezések vagy a sebészek pengéi helyére lépő fénykések.

A Budafoki úti laboratórium kis szobáiban - vitrinek üvegajtói mögött üvegedényekben, vagy sűrű folyadékkal megtöltött reagens-csövekben - kristályok növekednek. Bemohásodik tőlük a darabokra tört, egyszerű fajansztányér, selymes fonalhoz hasonlító kristálytűk ereszkednek alá a folyadékban, mint a vizekben az algák, likacsos, égetett agyagedényeket repesztenek szét, mállasztanak el, vagy a folyadékból kiválva dagadnak nagy, gombalakú, kristályhoz egyáltalán nem hasonlító formákkal.

Növekednek, sűrűsödnek, sokasodnak, mintha élnének, pedig élettelenek. Nincsenek megfelelő szavaink, hogy az élettelen szervetlen anyagok mozgását pontosan leírhassuk. Az élő anyag mozgásának leírására használt szavakból kell kölcsönöznünk a kifejezéseket, amelyek persze csalókák, mert nem érzékeltetik a lassúságot, a növények vagy állatok mozgásához egyáltalán nem hasonlító, idegenszerű változásokat. Ha lassított filmre vennénk s úgy néznénk végig, csodálatos képet láthatnánk.

E vitrinekbe zárt, üvegedényekben képződő kristályok növekedését természetesen emberek indították el. Ők hajolnak a kémcsövek vagy a mikroszkópok fölé, figyelik a történéseket, számolnak és gondolkoznak, adatokat írnak fel és hasonlítanak össze, táblázatokat készítenek, hogy azután esetleg többedmaguk több éves munkáját néhány oldalas "dolgozat"-ba sűrítve, valamelyik szaklapban közzétegyék.

Munkájuk természete is a kristályosodáshoz hasonlít. Egy eszme magja köré, egy megfigyelt, éles szemmel észrevett jelenségre rakódnak az ő gondolataik, és növekednek lassabban vagy gyorsabban, új és új formában, építve vagy elmállasztva a régebbi ismereteket.

Gyulai Zoltán professzor, a Magyar Tudományos Akadémia és a göttingeni akadémia tagja, évtizedek óta foglalkozik kristály-fizikával. Korábban a kristályok elektromos vezetőképességét vizsgálta. A szakkönyvek világszerte idézik a nevét és eredményeit, külföldi kutatók továbbfejlesztik és korszerűen értelmezik a "Gyulai-Hartly effektus"-t. 1935 óta a magképződés, a növekedés, a tűkristályok keletkezése és természete kötötte le figyelmét.

Szobájában néhány fénykép. Mikroszkópi felvételek mellett német tudósok, a másik falon a tragikus életű Bolyai Farkas és a torzonborz szakállú, utolsó európai polihisztor, Brassai Sámuel. Gyulai professzor Kolozsvárott tanult, ott dolgozott az egyetemen, majd a Szegeden és Göttingenben eltöltött néhány év után Budapesten, az egyetemen.

Filozófiai témával kezdjük a beszélgetést, az ókori kínai filozófusokról, Lao-cséről, Pien Ho megrendítő és mélyértelmű "eset"-éről, görögökről, Prométeuszról, Platonról esik szó. Szereti Lao-csét, több német és francia fordítását ismeri. Tud a magyar fordításokról is. Ezután térünk át a kristályfizikára.

A magyarázat gyakorlatias.

Gyulai professzor az asztalhoz lép. Egy állványon két üvegcső lóg, bennük folyadék, túltelített oldat. Az oldatban káliumbromid, a konyhasó rokona.

- Az igazi probléma - mondja Gyulai professzor, és felemel az asztalról egy papírvágó kést - a kristálymagok keletkezése. Ahhoz, hogy kristály keletkezzék, előbb egy mag - keim vagy csíra, mert így is nevezik - keletkezése szükséges. A magkeletkezésnek ezt a fajtáját néhány éve fedeztük fel. A vegyészek tudják, hogy ha valamit ki akarnak csapatni, akkor ütögetni kell az üveget, és jobb lesz a kicsapódás. Ha most ráütök az üvegre, érdekes jelenség indul meg, kristálymag-keletkezés, kristályosodási folyamat, tisztán mechanikai hatásra...

Felemeli a papírvágó kést és megüti az üvegcsövet.

A víztiszta folyadék az ütéstől megzavarodik. Előbb fehér hullámok reszketnek, aztán mintha felhők mozdulnának, végül elfehéredik az egész folyadék, szemünk láttára apró kristályok keletkeznek benne, gomolyognak, megcsillannak, és lassan-lassan leülnek az üvegcső aljára.

A folyadék megvilágosodik, kitisztul.

- A folyamat nem zárult le, még csak megindult - folytatja a professzor -, mert az első "lavina" után nem sokkal egy második indul meg...

Valóban. A teljesen nyugodt folyadék önmagától újra megfehéredik. Az előbbi folyamat okát még csak megmagyarázom magamnak, arra gondolva, hogy az ütés energiát ad át az oldat káliumbromidjának, és ennek hatására keletkeznek a magok. Önmagamnak adott magyarázatomat természetesen nem mondom ki, félek, hogy nagyon iskolás.

De ezt a második folyamatot nem tudom megmagyarázni. Hópelyhekhez hasonló kristályocskák lebegnek az oldatban. Összetapadnak, leszállnak, az üveg újra kitisztul.

Gyulai professzor fényképeket mutat. Az első "lavina" kristályai szabályosak, kocka alakúak, a második "lavina" kristályai bolyhokra, pelyhekre emlékeztetnek, és színesen csillognak a lámpa fényében. Megkérdezem: miért?

- Azért, mert ezek a kristályok már nagyobbak, igen sokszor lemezkék, vékonyak, visszaverik a fényt, és interferencia-képet adnak... Nem lehet előre megmondani, hogy mikor, de később egy harmadik "lavina" is megindul. Ekkor nagyobb lemezek és tűk keletkeznek, tehát egymás után, különböző fázisokban mindig kristályok válnak ki, de mindig más formájúak. A legérdekesebb azonban a negyedik fázis. Abban nagyon kisméretű kristályok nőnek, de spirálisan meggörbülve... Sok külföldi tudósnak megmutattam már ezt a folyamatot, leírását decemberben közzé is tettem, de választ még nem kaptam rá. Pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen módon reagálnak.

Eleget csodálkoztunk már az üvegek előtt, átmegyünk a szomszéd szobába. A tűformájú kristályokat nézegetjük. Porózus, likacsos, áteresztő anyagokat telítettek a kutatók különböző sóoldatokkal: azután ezekből finom fonalak nőttek ki. Furcsa, törékeny, sápadt növényekre emlékeztetnek, vagy a pincefalakon kiütköző salétromra.

Megkérdezem, mi a jelentőségük ezeknek a tűkristályoknak.

- Jó néhány éve - válaszolja Gyulai professzor - bizonyos speciális vizsgálatokra sótömböket kaptam az egyik bányából. Akkor mesterségesen előállítottam ilyen tűket. Ezredmilliméteres méretű, finom tűk voltak. Lemértük szakítási szilárdságukat, és a kristálystruktúrák ismeretében elméletileg megállapítottuk, hogy míg a bányákban előforduló kristályok szakítószilárdsága négyzetmilliméterenként fél kilogramm, addig a tű-formájúaké ennek sokszorosa, elméletileg 200 kilogramm. 150 kilót magunk is mértünk egyszer. Tehát a tű szakítási szilárdsága 3-400-szor nagyobb, mint a közönséges, nagyméretű, természetes kristályé. Ennek óriási a jelentősége. Az Erzsébet-hidat sokkal vékonyabb kábelekre lehetne felfüggeszteni, ha sikerülne vastűkristályokból kábeleket előállítanunk. Meggyőződésem, hogy ezen a kérdésen nagyon sokan dolgoznak világszerte...

Valóban sokkal szilárdabb, erősebb, tartósabb gépeket, járműveket, eszközöket lehetne készítenünk, sokkal kevesebb anyagból, ha ilyen tűkristályokat állíthatnánk elő. Arra gondolok, hogy az emberiség előbb-utóbb kénytelen lesz így "takarékoskodni".

A kristályfizika, ezt a laikus is megállapíthatja, korszerű tudomány. Könyvek, közlemények, folyóirat-cikkek szinte követhetetlen sokasága jelenik meg a világban. De azt is megtudom, hogy a magyar kutatók publikációit mindenütt figyelemmel kísérik. Levelezőlapok érkeznek Japánból, Ausztriából, az Egyesült Államokból, Franciaországból és a magyar közleményeket kérik.

A jövőbe látni, útjait kiszámítani, változásait megjósolni szinte lehetetlen - a kristályfizika perspektíváit is csak sejteni lehet. De amit láttam, s amit megértettem - ugródeszka a fantáziának.

Délután és egész este az üvegcsövekben spontán megindult különös "lavinák", kristálymag-képződési folyamatok jártak az eszemben. És mindig vissza-visszatértek a kérdések: mi lehet a magyarázata a folyamatok megindulásának, hogyan keletkeznek a magok, miért más és más formájúak az egyes "lavinák" kristályai?

Nem tudtam válaszolni magamnak.

Éjszaka iszonyú vihar jött. Remegett az ég, szakadt az eső, amperek tízezreit pocsékolták a felhők, vakító villámok cikáztak a Vár palotái felett. Fehér volt az ég az egyik pillanatban, fekete a másikban...

Ha megnyomunk egy gombot, az az erő, amely veszettül vagdalkozik odakint, engedelmesen megvilágítja a szobát. Volt idő, amikor nem értettük a villámot, aztán addig kérdezgettük a Természetet, amíg válaszolt...

1965. június 15.

 

ESSZÉK

Jegyzetek a rémületről

I.

"Műveletlen vagyok - írja Párhuzamos kultúra című cikkében Jacques Sadoul, a híres család egyik tagja -, nem olvastam sem Balzacot, sem Zolát, nem tudom megkülönböztetni Mozartot Beethoventől, Ingres-t Rembrandttól, a klasszikus színházról jobb nem is beszélni, hiszen még azt sem tudom, hogy a filmművészetben, amelyről azt mondják, hogy a kultúra modern formája, milyen fesztiválon, kik kaptak díjat."

Ezután elmeséli, hogy az iskolában leszamarazták, pedig ötéves korában már megtanult olvasni a képregényekből. Elmondja, hogy a képregények kinyitották előtte a csodák és a képzelet kapuját, s később - kamaszfejjel - nemcsak a lovagiasságot tanulta meg Tarzan történeteiből, de arra is rájött, hogy az amerikai Charles M. Schulz Mogyoró című humoros képregénye a legfontosabb filozófiai mű Szokratész halála óta.

Korán megismerkedett a dzsessz-szel, minden irányzatával és iskolájával, Art Blakey "hard bop"-jáig, Horace Silver "soul"-jáig, Pharaon Sanders és Don Cherry "free jazz"-éig, s megkapott tőlük mindent, amit a zene adhat az embernek.

Párizsban, az egyetemen görög-latin-filozófia szakra iratkozott, de életét inkább a szomszédos Filmmúzeum műsora határozta meg. Látta Fritz Lang Metropolisát, Henryk Galeen Gólemjét, Dreyer Vámpírját, Murnau Nosferatuját, a King-Kongot, a Godzillát, a Tiltott bolygót, a Ligeia sírját, a Démon álarcát, a Drakulát és minden vámpírfilmet, szörnyfilmet és rémfilmet.

Ezután a science fiction következett. Minden sorozat és minden magazin. Azért tanult meg angolul, hogy eredetiben élvezhesse Bradbury, Simak, Brown, Sturgeon, Van Vogt, Asimov műveit. Végül a science fictiontól eljutott a "tiszta" fantasztikumhoz, Borges és Lovecraft írásaihoz.

Most már tudni szeretné, hogy miért műveletlen? Azért, mert a hatodik kerületi sznobok, akik belesüllyednek kicsiny, marginális világegyetemükbe és csoportos álirodalmi játékaikba, műveletlennek nevezik őt? Őt, aki ott van minden dzsesszfesztiválon, minden képregény-kiállításon, minden új horrorfilm bemutatóján?

Végre nyíltan kellene beszélni arról a közömbösségről, amellyel a sznobok az igazi művészetet, az igazi kultúrát szemlélik. Hiszen az egykor szintén lenézett dzsessz és detektívregény már helyet kapott az általános kultúrában...


II.

Sadoul vallomása természetesen szatíra, ámbár sokan vallják mindezt irónia nélkül, őszintén. Tekintsük ideiglenesen komolynak ezt a két irányba vágó szöveget, mivel alkalmas kiindulópontot ad a szubkultúra, illetve a kultúra feletti töprengésünknek.

Sadoul a kérdések és problémák egész tömegét dobja elénk. Mindenekelőtt kitűnően meghatározza saját kultúrájának formáját, tartalmát, körvonalait, de korlátozott mivoltát is. Szembeállítja ugyanakkor két másik kultúrával, a sznobok kultúrájával és a klasszikus hagyományokra épülő kultúrával, tehát többé-kevésbé megadja társadalmi helyzetét. Ezzel sajátságos értékrendet teremt, amelyben legalább egyenrangúnak tételezi ezt a háromféle kultúrát, hallgatólagosan közölve, hogy az értékrendben mekkora szerepet játszanak a szubjektív elemek, a csoportok ítéletei, megállapodásai.

Könnyen kimutathatnánk Sadoul szövegéből, hogy az a társadalom, amelyben egyenrangúakká válnak egymástól ennyire elütő kultúrák - és nyilván még más kultúrák is - valójában az értékek relativizálódásának végéhez jutott, s ez azt jelenti, hogy a kultúra elvesztette összetartó, szervező, kristályosító jellegét, és szélsőségesen individualizálódott. Messzebbre is mehetnénk ezen az úton, de itt álljunk meg és foglalkozzunk inkább egy másik azonnal észrevehető ellentmondással.

Nem kétséges, hogy Sadoul kultúrája, illetve szubkultúrája nagyon messze van a hétköznapok gyakorlatától. Ez a kultúra már nem ad eligazítást az egyén és társadalom viszonyában, nem szabályozza az emberek egymás közötti kapcsolatát, nem segít rendezni és megismerni az életet. Nagyon valószínűtlen, hogy ennek a kultúrának a hívei Drakulát keresnék fel vérvizsgálat céljából, vagy Dr. Frankensteinnel operáltatnák a vakbelüket, mint ahogy valószínűtlen az is, hogy társadalmi érintkezésükben, vagy ismereteikben a Tarzan-történetekre, vagy a Mogyoró életfilozófiájára támaszkodnak. Világos tehát, hogy a Sadoul vázolta kultúra csak ellentmondásos része, lehet, hogy meghatározó része, de mégis csak része, a csoport kultúrájának. Mindennapi tevékenységükben ezt ők maguk is nyilván látják, s mégis ragaszkodnak hozzá, s ezt viszont mi látjuk, ha végiglapozunk egy nyugati könyvkatalógust, hanglemez-árjegyzéket, vagy moziműsort. Mert az is kétségtelen, hogy nagyobb tömegek nézik meg az Ördögűzőt vagy az Állkapcsok című filmet, mint Fellini vagy Bergman műveit, többen olvassák a Vampirellát, mint Butor, vagy Böll regényeit, és hasonló a helyzet a zenével is.

Miért ez a ragaszkodás a gyakorlatban szinte használhatatlan értékekhez, mi az oka annak, hogy a szubkultúra vagy szubkultúrák tengeréből már alig emelkednek ki a hagyományos, régi, vagy "hivatalos" kultúra szigetei?


III.

Ha megkísérelünk választ adni a kérdésre, általánosságokból kell kiindulnunk.

Könnyű a dolgunk, ha az általában elfogadott definícióknál és az "anyagi" kultúra területén maradunk és elismerjük, hogy a kultúra "az emberi tevékenység specifikus módja", de még jobban járunk, ha azt mondjuk, hogy nem más, mint a legtágabb értelemben vett információk és ismeretek megszerzése, feldolgozása és alkalmazása (és ezeknek történelmileg és társadalmilag meghatározott sajátos módja) az ember és természet egyensúlyának, a társadalom fennmaradásának érdekében. Nincsenek ugyan pontos mércéink egy kultúra fejlettségének megállapításához, de hatékonyságát érzékelhetjük, hiszen minél nagyobb területről (idő és tér minden dimenzióját értve), minél gyorsabban gyűjti és hasznosítja egy kultúra az információkat, annál inkább megfelel céljának. Nem okvetlenül szükséges a Mexikót vagy Perut leigázó spanyol kalandorok példáját idéznünk, elég ha eszünkbe jut, hogy a falusi, paraszti kultúrákat gyakran hasznosítható elemeikkel együtt hogyan temeti feledésbe a jóval hatékonyabb városi, természettudományos és technikai kultúra. Régen érvénytelen már, ha valaha egyáltalán érvényes volt, hogy a "hódító barbárok" átveszik a leigázottak kultúráját.

Más a helyzet a "szellemi" kultúránál. Itt, s különösen a művészetben és irodalomban az "értelem", "hasznosság", "cél", "hatékonyság" már meglehetősen cseppfolyós, vitatható és sokféleképpen értelmezhető fogalmak, és nehezen tudjuk eldönteni, hogy a bronz- és vaságyúk mellett mekkora szerepet játszottak a lovagregények vagy Szent Ágoston vallomásai az aztékok és inkák leverésében. Pedig az összefüggések nyilván kimutathatók, hiszen Arisztotelész tanítványából nemcsak jelleme és történelmi adottságai csináltak Nagy Sándort.

Hiszünk tehát a "szellemi" kultúra hatásában és erejében, és tudjuk, hogy a társadalom egyensúlyához kellenek a törvények és szabályok és a közvetítő irodalom és művészet, de arról alig sejtünk valamit, hogy egy-egy réteg, csoport, vagy egyén fennmaradásához és harmóniájához milyen és milyen mennyiségű irodalmi és művészeti ismeret vagy milyen fejlett esztétikai érzék kívántatik. Caligula, Néró és Claudius is szerették és művelték az irodalmat és művészetet. Julien Sorel legkedvesebb könyve a Szent Ilonai emlékiratok volt, de Stendhal homályban hagyja, hogy hősének tragikus bukása miként függött össze kedvenc olvasmányával és az sem világos, hogy Maupassant Bel Amija mennyiben köszönheti karrierjét műveletlenségének és tudatlanságának.

Bizonyos, hogy minden kultúrának van centrális tartalma, amely képes hatni az egész társadalomra, minden emberi tevékenységre és az is bizonyos, hogy a társadalom, jól vagy rosszul felfogott érdekeinek megfelelően, szervezetten, "hivatalosan" is preferál vagy elutasít kulturális tevékenységet vagy kulturális javakat s ezt magyarázhatjuk azzal, amit fentebb a dinamikus harmóniáról mondtunk. Az azonban alig érthető, hogy miért tart el és jutalmaz embereket, akik egész életüket mondjuk Héliodórosz művének, a szonettek szabálytalanságainak, vagy a Tokugawa-korszak kardmarkolatainak vizsgálatával töltik, egy olyan ország, amelynek semmi köze az alexandriai regényhez, a reneszánsz versformákhoz vagy a japán fegyvergyártás történetéhez. Ilyen esetekben látszólag értelmetlen a társadalom érdekeire, egyensúlyára, vagy fennmaradására hivatkozni. A szubkultúrákban gyakran még végletesebb, extrémebb esetekkel találkozhatunk. Néha úgy érezhetjük, hogy egy-egy szubkultúra, vagy annak valamely része egyenesen ellentmond a fennmaradásra vagy harmóniára törekvésnek, és híveit inkább lecsupaszítja, mintsem megvédi.

Nem pályázom filozófusok, művelődéstörténészek vagy esztéták babérjaira, kérdéseimmel és elhallgatott kérdéseimmel csak nyugtalanságomat szeretném jelezni, és arra szeretnék utalni, hogy a szubkultúrák (vagy általában a kultúrák) megértéséhez tudnunk kellene, milyen valóságos haszna van egy-egy országnak, csoportnak, rétegnek, vagy az egyénnek a szellemi kultúra ismeretéből, birtoklásából és mekkora az a minimum, amelyre szüksége van;

ismernünk kellene a kultúra megteremtése és elsajátítása kényszerének okait;

ismernünk kellene az osztály-, réteg-, stb. kultúrák egymásrahatásának minden bonyolultságát, látva a kultúrateremtő, kultúrahordozó, közvetítő és fogyasztó rétegek valóságos kapcsolatait, amelyek nem mindig azonosak vagy párhuzamosak a társadalmi hierarchiával;

ismernünk kellene a folyamatot, amelyben a csoport- és rétegkultúrák egységes (ha van ilyen?!) kultúrává integrálódnak, majd szétesnek, illetve degradálódási és felemelkedési pályán mozogva egymást felváltják;

értenünk kellene a mércék és értékrendszerek kialakulását és hatásának valódi természetét, beleértve a divatok hullámverését is, és az értékek változásának folyamatát és okait;

és tudnunk kellene, hogy önkény és véletlen hogyan érvényesül a kultúrában.

Ez utóbbi problémát nagyon lényegesnek tartom. Azt hiszem, benne jelenik meg legtisztábban az egyén és közösség egymásra hatása, akár a kultúra irányítójáról vagy közvetítőjéről, akár alkotójáról vagy fogyasztójáról van szó. Talán itt kaphatnánk választ arra a rejtelemre, hogy az egyik kisasszony miért éppen a Für Elise pötyögtetését, a másik meg Bob Dylan hangjának gombnyomással történő indítását tartja műveltségnek, a környezet egyetértésével és helyeslésével találkozva.

Talán éppen ezeket a véletleneket, esetlegességeket (divatokat) vizsgálva kaphatnánk választ a "tömegkultúrának", "szubkultúrának", "antikultúrának", "undergroundnak", vagy hasonlónak nevezett, tudományosan többnyire definiálatlan jelenségekre, helyükre, szerepükre, változásaikra. Nem akarnék ezzel többet mondani, csak azt, hogy ezeknek a jelenségeknek szerkezetében, összetételében, jól kitapintható az önkény vagy véletlenszerűség. Véleményem szerint ezeket a réteg-, csoport-, vagy egyéni kultúrákat éppen heterogénitásuk, vagy eklekticizmusuk jellemzi, töredékességük a domináns és az, hogy az ember kérdéseire (végső kérdéseire) nem adnak komplex és igazán érvényes választ sem kívülről, sem belülről nézve. A csoportkultúrák hívei vagy képviselői természetesen ugyanezt a vádat emelhetik s gyakran egyáltalán nem jogtalanul az "általános" vagy "magas" kultúra ellen, megtetézve még a hazugság vádjával is.

A kölcsönös vádak valójában a "szellemi" kultúra hatékonyságának kérdése körül forognak. A képregényt támadó kritikus esztétikai kifogásai mögött társadalmi félelem búvik, meghökkenés a képregény tömeges hatásától és hatékonyságától, míg a másik oldalon a magas kultúra elvetését elavultságával, tehát hatástalanságával indokolják.

A helyzet válságokkal és konfliktusokkal teljes.

Az egész kultúra érzi a megrázkódtatást, amelyet a tudományosság előretörése, a tudomány és technika minden szférába való benyomulása okoz, az ösztön tiltakozik a tudatosság, az irracionalizmus, a ráció ellen. A horizontálisan elhelyezkedő kultúrák küzdelmét vertikális megosztottság is bonyolítja. Sohasem látott integrálódásnak és korábbi kulturális integrációk darabokra töredezésének vagyunk szemlélődő és szenvedő részesei. Az irodalom és művészet, mint "kincseit szóró vak asszony" eldobálja hagyományos értékeit, szinte érthetetlen dühvel tagadja a korábbi értékrendet, ugyanakkor pedig a tagadást kísérő és magyarázó esztétika a történelmi folyamatosságot hangsúlyozza, és hevesen tiltakozik, ha más fogyasztói vagy közvetítő rétegek komolyan veszik és maguk is folytatják az értékek pocsékolásának gesztusát, és ösztönösen, vagy tudatosan más értékrend kialakítására törekednek. "Amit szabad Jupiternek..." - mondják és nem veszik tudomásul, hogy Jupitert rég ledöntötték trónusáról.

Szemben áll egymással egy hierarchikus és egy egalizáló szemlélet is, s az utóbbi olyan nagyhatalmakra támaszkodik, mint a rádió, a film és a televízió, vagy az új típusú könyvkiadás. A fogalmak elég tisztázatlanok, és a tömegkultúra, szubkultúra stb. jelensége előtt értetlenül állnak az egyes országok esztétái is, a kultúra irányítói és közvetítői, holott nekik volnának eszközeik és módszereik a "szörnyeteg" megértéséhez és megítéléséhez. Megítélésről beszélek és nem elítélésről.

Ismert igazságok ezek, ilyen vázlatos és hézagos összefoglalásukra csak azért volt szükség, hogy rájuk támaszkodva beszélhessek egy szubkulturális, vagy annak mondott jelenségről.


IV.

Vegyük most közelebbről szemügyre Sadoul fenti vallomását, feltételezve - s ezzel nem is járunk messze az igazságtól -, hogy egy szubkultúrával, s annak öntudatos képviselőjével találkoztunk.

Azonnal láthatjuk, hogy ez a szubkultúra a "magas", vagy " hivatalos" kultúrához hasonlóan teljességre törekszik, hiszen magába foglalja a zenét (dzsessz), a képzőművészetet (képregény), a filmet, az irodalmat, sőt bizonyos mértékig a filozófiát és etikát (l. Sadoul megjegyzéseit a képregényről), valamint a tudományt (ez burkoltan a science fictionben jelenik meg), és a vallást, amely - nézetem szerint - a rémregényekben, rémfilmekben jelenik meg. Ne törődjünk most azzal, hogy tartalmilag mennyire elütő ez a szubkultúra a "magas" kultúrától, elégedjünk meg a formai hasonlósággal, nem feledve, hogy ebben a szubkultúrában ugyanúgy vannak minőségi színvonalban és mondanivalóban egyaránt hihetetlen különbségek. Jegyezzük meg azt is - bár Sadoul erről nem beszél - hogy ennek a szubkultúrának is megvannak az összetartó intézményei (hiszen alávetett az árutermelésnek!) és megvannak belső törekvései a tudatosodásra és értékrend teremtésére, mert kitermelte a maga esztétáit, kritikusait, történészeit, ideológusait is. Említenünk kell még egy jellemző tünetet, mégpedig ennek a szubkultúrának tömeges jellegét. A képregényeknek sok millió "olvasója" van, a rémfilmeket sok millió nézi, a dzsesszt sok milliónyian tekintik egyetlen zenei élményüknek. Furcsa eredményhez jutnánk, ha a "magas" kultúrát híveinek száma alapján állítanánk szembe Sadoul, vagy mások szubkultúrájával. Ami megtehető például egy dél-amerikai indián törzs esetében, azzal semmit sem érünk az iparilag fejlett társadalmakban.

A szubkultúrát, illetve a konkrét szubkultúrát illetően, a rá vonatkozó szekunder-irodalom némi ismeretében, kijelenthetjük, hogy rendkívül dinamikus jelenséggel állunk szemben, s nemcsak azért, mert a hívek száma állandóan növekszik, hanem mert egy integrálási törekvéssel is találkozunk. Ez a szubkultúra ősöket és elődöket keresve szívesen hivatkozik a művészettörténetben vagy az irodalomtörténetben (esetleg tudománytörténetben) fellelhető előzményekre, illetve a mai "magas" kultúra formailag hasonló elemeire. Hajlamos arra is, hogy híveit tömörítse, a "szektát" kiszélesítse s ebben nem szabad egyedül az árut eladni kívánó termelő vagy kereskedő törekvéseit látnunk, hiszen a hívek "spontánul" mindent megtesznek a csoportosulás érdekében.

Észrevehetjük ennek a szubkultúrának populáris, triviális, szórakoztató természetét is. Termékei - használjuk nyugodtan ezt a szót - könnyen hozzáférhetők abban az értelemben is, hogy olcsó tömegtermékek, és abban az értelemben is, hogy megértésük, befogadásuk nem kíván különösebb szellemi erőfeszítést. Sokszorosított, szériában gyártott termékekről van szó, s ez nemcsak előállításuk módjára vonatkozik, hanem előregyártott elemekből összerakható tartalmukra is. Külön tanulmányt érdemelne, hogy a populáris művészet, illetve a szórakoztató ipar hogyan és miért tért át a szériatermelésre, a regény-, film- és TV-sorozatokra és hogy miképpen próbálja az állandóságot és a mindenképpen szükséges változatosságot egyszerre biztosítani. Itt csak annyit jegyzek meg - számos kutatóval egyetértve -, hogy óriási szerepe van az irányított vagy spontán kialakuló divatnak, az újdonság varázsának és a fogyasztóra rákényszerített termék valóságos elfogyasztásának. Utóbbiakból következik, hogy ezek a kulturális termékek nem katartikus, hanem sokkoló hatásúak, nem gondolatra, hanem ötletre épülnek, szerkezeteik, struktúráik lényegében azonosak és hagyományosak. A felszín változatos tarkasága alatt a képek, jelek, motívumok és szótári készlet szegényességét találjuk. Csak példaként említem azt a spanyol tanulmányt, amely bebizonyította, hogy Tarzan képregényekben kevesebb szót találunk, mint ahányszor magát a történetet feldolgozták.

Szembeötlő tulajdonsága a Sadoul körvonalazta szubkultúrának a fiktivitás. Ha alkotóelemeit sorra vesszük egy fantasztikus, irreális világ képe rajzolódik elénk, olyan világé, amelynek legalábbis felületesen nézve semmi köze a valóságos, reális világhoz, mesének, álomképnek, látomásnak tűnik. Nem értek a zenéhez, nem tudom megmondani, hogy a dzsessz és a valóság viszonya, kapcsolata milyen és mennyire fantasztikus, mennyire távol van egymástól a kettő, de az biztos, hogy a képregény, rémfilm és némileg még a science fiction is "átkölti", fiktív, fantasztikus látomássá alakítja a valóságot, prekoncepciókkal, hipotézisekkel vagy álmokkal dolgozik.

Itt azonban eljutottunk ennek a szubkultúrának mondanivalójához, tartalmához, illetve ahhoz a már korábban feltett kérdéshez, hogy amennyiben a kultúra a társadalom dinamikus egyensúlyát, fennmaradását szolgáló eszköz az ember kezében, hogyan teljesítheti ezt a feladatot egy minden ízében fiktív szubkultúra. Lehet-e közlekedni olyan antigravitációs járművekben, amelyek nincsenek és a tudomány mai állása szerint soha nem is lesznek?


V.

Képregény, dzsessz, horror, science fiction - e szubkultúra minden összetevőjében mondandóként megtaláljuk a rémületet, egyikben (horrorfilm) tisztán, a másikban (képregény) egyes elemeiben, a harmadikban (science fiction) távolról, vagy elmosódottabban. Úgy érzem, hogy megvan ez az elem a dzsesszben is, bizonyos irányzataiban biztosabb és tetten érhetően, de mivel ezen a területen tájékozatlan vagyok, erről nem beszélek.

A szórakoztatóipar termékeihez hozzátartozik a sokkolás, a sokkolás legjobb formája az ijesztgetés, a rémületkeltés. A képregényben nagy példányszámú és több nyelven megjelenő sorozatok (Drakula, Creepy, Eerie, Vampirella stb. stb.) vallanak a rémület és rémítés terjedéséről, kiszorítva más, szelídebb tartalmakat, a filmgyártás és a televízió a hagyományos témákhoz egyre újabbakat sorakoztat, a vámpír, szörny és zombie történetek mellé a katasztrófahistóriákat (földrengés, tűz, vízözön, hajók, léghajók, felhőkarcolók pusztulása) és a lélektani rémtörténetek minden változatát az elmekórtani esetektől egészen a boszorkányság és mágia bemutatásáig. De a horror terjedésére utal az is, hogy bárki átalakulhat múmiává, szörnyeteggé, Drakulává, vagy emberfarkassá, hanglemezről, vagy magnószalagról közvetített zenekísérettel.

Úgy látszik, hogy a rémítgetés, a rémület, a horror szinte tartalmi csomópontja, kristályosodási góca ezeknek a szubkultúráknak, s nemcsak önállóan "tiszta" állapotban jelenik meg, hanem átjárja, átszínezi a többi alkotóelemet is.

Nem olyanfajta szorongásról, vagy félelemről van szó, amely a "magas" irodalomban és művészetben is állandóan megjelenik, nem Kafka, Camus, Lagerkvist, vagy mások átszellemített, művészi eszközökkel finomított és megjelenített mondandójával találkozunk, hanem a nyers, tagolatlan, közönséges, ősi érzéssel, a rémülettel vagy rettegéssel.

Központi helyzete, tömeges megjelenése és fogyasztása valódi igényekre, élő szükségletekre mutat, megjelenési formái pedig annyira elütnek a "magas" művészettől, annyira nyíltan különböznek, hogy a szubkultúrák vizsgálatánál ez a jelenség önként kínálkozik kiindulópontnak.

Az irodalom és művészet mindig élt az ijesztgetés és rémületkeltés eszközeivel. Homéroszban ugyanúgy találunk rémítő elemeket, mint a Bibliában, a hindu eposzokban, a milétoszi mesékben, vagy az Ezeregyéjszakában. Dante pokoljárásának számos epizódja csakúgy borzolhatta az idegeket, mint Shakespeare valamelyik kísértete, vagy Goethe ördöge. "Mikor Aiszkhülosz fúriái bevonultak a színpadra - írta Victor Hugo -, a másállapotos nők koraszülötteket hoztak a világra. Pollux, a lexikográfus azt állítja, hogy voltak gyermekek, akik nyavalyatörősek lettek és belehaltak, amikor megpillantották a kígyóarcú, kusza sörényű fúriákat..." Egyébként Hugo sem ment a szomszédba valami szaftos kis rémség leírásáért, s a modern szórakoztatóipar legalább annyira hálás lehet neki ötleteiért (a Notre-Dame-i toronyőr, a polip, a hóhér háza, Bug-Jargal stb. stb.), mint Poe-nak vagy a német, angol, francia romantika képviselőinek.

A rémületkeltés létezését nem kell bizonygatnunk, történetét nem szükséges bemutatnunk. Nem túlzás azt mondani, hogy az élet és művészet részeként mindig is létezett és valószínű, hogy még unokáink is találkoznak vele.

Geometrikusan összekapcsolhatjuk Homéroszt és Petroniust (A farkasember története) mondjuk Frankenstein históriájával, Drakula kalandjaival, az Ördögűző című filmmel, vagy Forrest J. Ackerman hírhedt Famous Monsters in Filmland című lapjával, ahogy ezt a horror esztétái, apologétái teszik, de helytelenül járnánk el, a formai hasonlóságok elvonnák figyelmünket a lényegi különbségről.

Úgy tűnik ugyanis, hogy korábban, úgy a XVIII. század végéig, az irodalmi, vagy művészi alkotásnak csak része, egyik összetevője volt a rémületes vagy borzalmas és vagy kontrasztot, mélységet adott, vagy más kiterjedések felé mutatott, vagy egyszerűen szórakoztató betét, illetve epizód volt. A modern horrorban az egykori rész vagy epizód önállósult, kivált az egységből és előtérbe nyomulva minden mást eltakart. A mai rémtörténetnek, vagy rémfilmnek nincsenek belső ellenpontjai, kontrasztjai, legfeljebb tónusai és a néhány idillikus, vagy szentimentális jelenet csak a fokozás kedvéért kerül a néző vagy olvasó elé.

A mai rémtörténet, horror eredetét másutt kell keresnünk s nem a történelem "mélységes mély kútjában" s ez így van akkor is, ha korábbi, klasszikus históriák látszólag változatlanul jelennek meg napjainkban. Más a környezet, a kontextus, a módszer és a cél.

Mondjuk ki kertelés nélkül, hogy a rémítésnek, mint külön műfajnak, mint az embereket befolyásoló eszköznek felfedezése és alkalmazása a polgárság találékonyságát dicséri. Nem hiszem, hogy erőszakolt lenne észrevenni az összefüggést a polgári fejlődés, a polgári forradalmak és a rémtörténetek: a "terreur" és a "horror" között. A társadalmak vezetésének, kormányzásának régebben is eszköze volt a kíméletlen erőszak; császárok, kánok, fejedelmek ellenségeiket és alattvalóikat milliószámra ölették halomra, az emberiség emlékezetébe érdekes módon mégis a francia forradalom "terreur"-je vésődött legmélyebben. Hatása leírhatatlan volt, a történészek ma is hidegrázósan beszélnek erről a különben rövid korszakról, amelyben a kivégzések száma a korábbi vagy a későbbi vérengzésekhez mérten nem is volt nagy. Hogy ne mondjunk egyebet, a terreur-ben nem végeztek ki több embert, mint thermidor után.

Nem magyarázhatjuk a rémületes és felejthetetlen hatást sem a forradalmi propaganda hatásával, sem az ellenséges propaganda túlzásaival és rágalmaival.

Isten, akinek hatalmával a korábbi vérengzéseket gyakran szentesítették, eltűnt, kilépett a történelmi erők közül, és amikor Isten már nem rémíthetett, rémíteni kezdett az ember. A forradalmat előkészítő század az értelmet hirdette, a társadalom dolgaiban az értelmet kívánta érvényesíteni. Úgy látszott, hogy az Ész, a Ráció minden kérdésre kielégítő választ ad.

Éppen ezért különösen megdöbbentő lehetett a terreur. Csapásai irracionálisnak látszottak. A törvényszékek, úgy látszik, nem nagyon válogattak, nem tettek különbséget az ellenség és a szövetséges, a bűnös és az ártatlan között. A bűn fogalmát különben is meglehetősen homályosan kodifikálta az egységes és oszthatatlan köztársaság. A kortárs szemében érthetetlennek látszhatott, hogy a kordék nemcsak az arisztokratákat zötyögtetik Párizs kövein, hanem a tegnapi nagyságokat, a nép képviselőit, a forradalom kezdeményezőit, vagy a mosónőket és cipészeket is. Mintha valaki azt bizonyította volna, hogy a halál nem keresgél, kaszája válogatás nélkül mindenkire lesújt, szépre, csúnyára, nőre, férfira, öregre, fiatalra, butára, okosra. A forradalom bírái felborították az életről és halálról alkotott korábbi nézeteket, átvették a vak Sors szerepét, s ezzel - legalábbis látszatra - feloldhatatlan s ezért ijesztő ellentmondást teremtettek.

Ehhez járult még a rítus, a szertartás ereje. A kivégzések nyilvánosak voltak, és minden részletükben szabályozottak, akár az Ész Ünnepe, amelyet David rendezett. Az elítélteket az apagyilkosok vörös ingébe öltöztették, végigmutogatták a városon, szinte ünnepélyesen vágták le, mint az áldozati állatokat. A rendezők tudatos szándéka nyilván az volt, hogy "kéj és görcsös félelem járja által a szíveket", s céljukat sikerült elérniük.

A korábbi és gyakran szintén ritualizált kivégzésekhez képest egy új elem is megjelent: a gép. A guillotine új- és idegenszerű volt. Nem a hóhér emelte magasra a bárdot, eltávolodott áldozatától, ember és ember közé beiktatódott a gép, a technika, a maga hidegségével és közönyével, szinte előlegezve és tömören bemutatva a következő társadalmak egyik jellemző vonását. Az ütemesen kattogó szerkezet, amely embereket öl rakásra, mintegy futószalagon, előbb jelent meg a valóságban, mint az irodalom lidércnyomásaiban. A rémület nemcsak a franciákat járta át, elöntötte Európát, beivódott a lelkekbe, ott maradt eltörölhetetlenül. És ott maradt volna akkor is, ha a történelem későbbi eredményei nem idézik fel újra és újra.

Nincs tehát semmi csodálatos abban, hogy az irodalom átvette és alkalmazta a politika eszközeit, nem csoda, ha az írók a hatáskeltés bevált módszereihez folyamodtak. Csak példának említem, hogy Madame Tussaud panoptikuma, a múzeum modern változata is ott keletkezett a guillotin tövében, hogy később számos rémtörténet és rémfilm színhelye vagy tárgya legyen.

Állításomat tételesen is bizonyítanom illenék, de talán elég annyi, hogy a rémregények igazolhatóan a XVIII. század végén, a XIX. század elején jelentek meg tömegesen és hogy a terreur-höz hasonló korábbi történelmi eseményeket nem kísérte hasonló irodalmi reagálás, legfeljebb Angliában, de ott is a polgári forradalomhoz kapcsolódva. Az összefüggés nyilván bonyolultabb, nem is akarnám leegyszerűsíteni, mégis a párhuzam nagyon frappánsnak látszik.

A rémregény nem a terreur eseményeit ábrázolta (ezekhez az eseményekhez csak később fordult), tehát nem a témát találta meg mások nyomán, hanem a módszert. Tartalmát tekintve, főleg a korai időszakban nyíltan a polgári társadalom védelmében szólt. A "középkor" s minden, ami vele összefüggött, ezekben a regényekben vált igazán sötétté és ellenszenvessé. A gótikus regény, a "gothic terror novel" ódon lovagváraiban, komor klastromaiban, erdős vagy kopár hegyeiben, barlangjaiban és alagútjaiban borzalmas történetek játszódnak, kísértetek járnak, gyilkos és őrült várurak öldösik egymást karddal és méreggel, emberi mivoltukból kivetkőzött papok rohannak eszeveszett ösztöneiktől űzetve. Nemcsak a boltíves termek világítása gótikus, tehát feudális, hanem az ablakok előtt fütyülő szél is. Vannak, akik a gótikus regényt a középkor iránt feléledt érdeklődés megnyilatkozásának tekintik, pedig sokkal inkább a legyőzött ellenfél mitizálásáról s néha megbékítéséről van szó, olyasmiről, amit az USA irodalma a westernben gyakran bemutat, amikor mitikus alakká növeszti a legyőzött, megölt, megsemmisített indiánt.

A rémtörténeteknek ez a típusa ma is él, bár sok változáson ment keresztül. Drakula, a grófi vámpír, ma is egy ódon kastélyból indul útjára, hogy áldozatainak vérét szívja, a tudós Frankenstein (Mary Shelley halhatatlan leleménye!) ugyancsak egy düledező toronyban fabrikálja szörnyetegeit, az emberfarkasok, zombiek, vámpírok és vampirellák mind középkori lények. Ma azonban egészen másról beszélnek, és nem a régen letűnt feudalizmus gonosz képviselői. A történelmi konkrétság kiolvadt a rémregényekből, a séma megtisztult zavaró elemeitől, absztrahálódott és mindenkinek alkalmat ad a behelyettesítésre. Sikerének talán ez az egyik titka.

Nincsen különösebb értelme nyomon követni a rémregény kétszáz éves fejlődését, előszámlálni a rémületkeltés egyre rafináltabb és egyre hatásosabb irodalmi és művészi eszközeit, vagy bizonyítani, hogy ezek az eszközök végeredményben a "magas" művészet arzenáljából kerülnek elő. Nincs itt helye valamilyen tipologizálásnak sem, az alaptörténetek különböző antológiákban nálunk is megállapíthatók, és a témák szerinti csoportosítást bárki elvégezheti. A típusok megállapításához esetleg támaszpontul szolgálhat megnézni, hogy milyen korokból, milyen kultúrákból, babonákká vált vallásokból merítenek témát és ihletet a regények és filmek alkotói.

Fontosabbnak tartom, hogy a horror főszereplőjéről és ezzel összefüggésben a horror társadalmi funkciójáról beszéljek.


VI.

A horror főszereplője a szörnyeteg.

Igaz ugyan, hogy egyes változatokban (Frankenstein) vannak teremtői a szörnyetegnek, de igazán fontos helyet nem kapnak, és más változatokban fel sem bukkannak. Még a Frankenstein-típusú történetekben is átkerül a "teremtő" a másik oldalra, a félelmet felidézők, gerjesztők oldaláról a félelmet elszenvedők oldalára.

A szörnyeteg ellentmondásos lény vagy inkább kettős lény. Kezdetben csak álcázott, álarcot viselő ember, akinek valóságos személyisége más, mint a látszat. A társadalom rendjét, az erkölcsöt, igazságot stb. stb. megtestesítő lovag, gróf, vagy más főúr valójában sötét orgyilkos, "vérnősző barom", szadista pribék. Hasonló a helyzet a pappal vagy szerzetessel, bár a rémregény itt engedékenyebb(?) és megértőbb, mert a legyőzhetetlen emberi ösztönökkel vagy társadalmi kényszerrel magyarázza a klerikusok vétkeit.

Ez a szkizofrén figura később még inkább szétválik, alkatrészei polarizálódnak. Stevenson zseniális felfedezése (Dr. Jekyll és Mr. Hyde), az ember alakváltása, fordulópont a szörnyeteg fejlődésében. A jó Dr. Jekyllben ott lapul az iszonyatos Mr. Hyde és csak arra vár, hogy valami - varázsital vagy alkalom - felszabadítsa. A szörnyeteg ettől kezdve egyszerre lehet ember és farkas, élő és halott, agyagbábu és hús-vér figura, boszorkány és tündér, szűz és vérivó démon, vagy akár ártatlan kislány és a Pokol fejedelme (Ördögűző).

Az ilyen kettős, szkizofrén alakok mellett ott vannak az egyértelmű monstrumok, ősállatok, mutánsok, amelyek nem a társadalomban bukkannak fel, kívülről érkeznek, a mélység sötétjéből kerülnek elő, és csak pusztítanak úgy, mintha a természet erőit jelentenék. Nem túl veszedelmes teremtések, hiszen azonnal felismerhetők, aránylag könnyű védekezni ellenük.

Az igazi szörny az emberek között él, a társadalomban. Drakula grófja elhagyja romos erdélyi kastélyát, Londonba megy, ott szedi áldozatait, akik maguk is vámpírokká válnak. Valóságos járványról van tehát szó, emberi mivoltunkat fenyegető szörnyű veszélyről. Senki sincs védve, mindenki vámpírrá válhat.

Nem kell túlságosan élesszeműnek lennünk, hogy lássuk a mondandót: az ember kettéhasadt, rosszabbik fele kerekedett felül, szaporodnak a vérszopók és csak a vallás (Drakulát elriasztja a kereszt), vagy a babona, a mágia véd ellenük (a vámpírt csak úgy lehet elpusztítani, ha fakaróval átszúrják a szívét).

A horrorfilmet vagy -regényt nem lehet egyedileg vizsgálni. Az egyes darabok öncélúaknak, üreseknek látszanak, de együtt, teljes tömegükben egy mítosz jelenik meg bennük, a szörnyeteggé vált ember mítosza. Lehet, hogy ez a mítosz pontatlan és torzító, de látszólagos távolsága és elvontsága ellenére tartalmaz egy-két lényeges igazságot a társadalomról, a benne élő emberről és kultúrájáról. A regényekben, képregényekben és filmekben a szörny naiv, gyermekesen optimista és illuzórikus, néha még azt is mondhatjuk, hogy jó manipulációs eszköz az indulatok levezetésére, félrevezetésére, a megnyugtatásra. Csakhogy a nézőben, aki megkapja a behelyettesítés lehetőségét és a szörnyetegben felismerheti személyes vagy társadalmi ellenségét, hiányérzet támad, és hiányérzete újra leültetheti a mozi nézőterére, vagy egy másik rémregény mellé, de viheti más utakra is. Hiszen a kérdés szorongató: kik a szörnyek, hogyan lehet legyőznünk őket? A horror, mint a szórakoztatóipar egyik formája, egyszerre ad illúziót és az árutermelésben ismétlésre kényszerítve szét is pukkaszthatja az illúziókat. Maguk a szériában előállított történetek is erről beszélnek: az előző darabban elpusztított szörnyet újra és újra fel kell támasztani. Nagy kár, hogy az irodalom és művészet még nem alkotta meg ennek a mítosznak definitív és ismétlést nem kívánó változatát.

Végigtekintve a rémfilmek, rémregények, illetve a szörnyeteg alakváltozásán és "fejlődésén", húzhatnánk egy trendvonalat, amely a realitástól az irrealitás felé halad, ha a helyzet nem mutatna ellenkező tendenciát is. Hiszen a Drakula, a Frankenstein, az emberfarkas mellett és velük egyidőben ott van a Psycho szkizofrén gyilkosa, az Ördögűző démontól megszállott kisleánya, az Állkapcsok fehér cápája és Inoshiro Honda minden kitalált szörnyetege és ez tegyen bennünket gyanakvóvá. Mert ha régebben - és ezt kissé ironikusnak szánjuk - minden kor megtalálta a szükségleteinek megfelelő monstrumot, akkor korunkat vagy az jellemzi, hogy még nem választotta ki a magáét, vagy az, hogy mindegyiket magáénak érzi.

És itt szeretnék visszakanyarodni a szubkultúrához.

A szubkultúra, mint minden kultúra, kényszerből, nyomás alatt születik. Minden ember, minden csoport, minden közösség azért fordul a művészethez, irodalomhoz, mert választ keres életének kérdéseire, fennmaradásának eszközeit kutatja, "dinamikus egyensúlyra" törekszik. Ez érvényes a szórakozásra is, mert nincsen üres szórakozás, legfeljebb rossz szórakoztatás, és a focinak, kockajátéknak, horgászásnak, vagy szembekötősdinek is van tartalma. Ha az egyén valamilyen ok miatt nem kapja meg kérdéseire a választ a "magas" művészettől, akkor másutt keresi. Az ócskapiacon összekeresgélt hulladékokból is lehet valamilyen kultúrát szerkeszteni, s inkább azokon kell mosolyognunk, akik készen kapott műveltségük birtokában lenézik az öntevékenységet. Nehezen lehetne bizonyítani, hogy a képregényből, dzsesszből, horrorból és science fictionból összeállított kultúra értéktelenebb, bármely más magánhasználatra készült koktélnál, vagy a szárazon zörgő, élettelen, "hagyományos" kultúránál. A szemlélő néha azt hiszi, hogy nincsen "kultúra", csak kultúrák vannak egymás mellett, alatt, fölött, és ha a hivatalosan támogatott kultúra mögül elvesszük a hatalmat, akkor a szó minden értelmében csak szubkultúrával találkozunk.

A kép természetesen változik, bonyolultabbá válik, ha a természettudományt és társadalomtudományt figyelembe vesszük s nem szűkítjük vizsgálatunkat a művészetre és irodalomra. Fel kell ugyanis tételeznünk, hogy a Sadoul közvonalazta szubkultúra inkább vonzódik a technikához és tudományhoz, mint szembefordul vele, ha nem másért, hát azért, mert jobban kötődik eszközeihez. Pontosabban szólva arra következtethetünk, hogy Sadoul és társai elfogadják a technikát, de elutasítják veszélyes távlatait. Aránylag könnyen kimutatható volna ez szubkultúrájuk alkotó elemeinek további tartalmi vizsgálatából.

De akár így igaz, akár másképpen, tény az, hogy ennek a szubkultúrának minden porcikájában jelen van a rémület és társa, az agresszió, amelyet az ember kénytelen tudomásul venni és elviselni. Más helyzetben, más körülmények között élő ember nehezen érti a rémüldözés iránti vonzódást s esetleg hajlamos beteges tünetként kezelni. Pedig a betegség okát másutt kell keresnünk. Terjedésének megértéséhez elég egy pszichológiai, vagy inkább pszichiátriai tankönyv és az elmúlt fél évszázad történetének felületes ismerete. A rémület, amelyet a polgári forradalmak kiengedtek a palackból, immár kozmikus természetét mutatja és gombafelhő alakjában emelkedik világunk fölé. S mintha azt mondaná, amit a mesében a dzsinn: "megesküdtem, hogy elpusztítom azt, aki a palackból kienged".


VII.

Közhelyekhez jutottunk.

A kultúra válságához, az emberek kétségbeeséséhez és rémületéhez, bizonytalanságához, hitetlenségéhez; a tagadáshoz. A szubkultúrák, s köztük Sadoulé azonosak abban, hogy részben vagy egészben tagadják és elvetik a képet, amelyet a hagyományos kultúra az őket körülvevő világról ad. Hazugnak, használhatatlannak érzik és inkább elfogadják az álomvilágot vagy mítoszt, amely a felszínén hamisnak látszik, de mélyén sok vonatkozásban megfelel társadalmi, mindennapi tapasztalataiknak.

Lenézhetjük, sajnálhatjuk, vagy elítélhetjük őket, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy nincs tagadás igenlés nélkül.

 

A szörnyeteg lelke

1.

Ültek ott néhányan a Villa Diodati halljában, költők, "a világ el nem ismert törvényhozói", megszöktetett nők, élettársak, szeretők, ha ugyan alkalmazható a megszöktetett jelző a hölgyre, aki addig ostromolta az egyik költőt, míg végül is sikerrel járt, és ott ült egy olasz származású angol orvos, égő szemű, fekete hajú, szoborszépségű fiatalember, akinek - úgy látszik - fontos szerepe volt az eseményekben.

Fiatalok voltak. Lord Byron, a legidősebb, huszonnyolc éves, de sikerekkel, botrányokkal, utazásokkal és versekkel a háta mögött már Anglia és a század egyik legismertebb embere, nevéhez titokzatos szertartásokról, vad orgiákról és vérfertőzésről szóló pletykák tapadtak; Shelley huszonnégy éves, verseit alig ismerik néhányan, "hányatott" életéről, adósságairól, politikai fellépéseiről, szerelmi ügyeiről viszont sokkal többen tudnak; a huszonegy esztendős rejtélyes doktor Polidori, Byron orvosa, az Edinburghben végzett irodalmi érdeklődésű okkultista, aki már korábban lefordította - nyilván olaszra - Horace Walpole híres gótikus regényét: Az otrantói kastélyt.

Ők hárman voltak a férfiak. És a nők? Feltételezhetjük, hogy többen is megfordultak ott, de kettejükről tudunk, a húsz év körüli Claire-ről és a tizenkilenc éves Maryről, teljes nevén Mary Wollstonecraft Shelleyről, a költő élettársáról, későbbi feleségéről, megszállott szülők megszállott gyermekéről, akinek - mint Shelley írta - "gesztusai és arcvonásai érzelmei ellenállhatatlan vadságát és finomságát sugározták."

Aligha van még egy olyan lapja az irodalomtörténetnek, amely hasonló összetételű társaságot tudna felmutatni egyetlen pillanatban, legfeljebb Boccaccionál a pestis elől menekülőket, a három ifjút és hét hölgyet, csakhogy ők kitalált alakok, a mieink pedig hús-vér figurák.

Érdekes beszélgetések tanúja lehetett a Villa Diodati, a szép kis kastély, közel a Genfi-tóhoz, festői környezetben, távoli hegyekkel, az égen gomolygó felhőkkel, 1816 tavaszán.1

A résztvevők mindnyájan hajlottak az elmélkedésre valódi vagy kitalált borzalmakról, még alig értek véget a napóleoni háborúk, még nem porladtak el a csataterek halottjai, a leégett, elpusztított falvakat és városokat még nem építették újjá, a láz alig csillapult, az emberi elméket betöltötte az elmúlt évtizedek lármája, ágyúdörgés, kardcsattogtatás, vezényszó, sebesültek jajgatása vagy távolabbról és elhalóan a Ca ira és a marsziliai ének. Különben az irodalomban is divatja volt a rémhistóriáknak, mintha a valóság nem lett volna elég, az emberek kísértetekről, rémekről, csodákról, borzongató eseményekről, homályról, meghasonlott hősökről, misztikus eseményekről akartak olvasni; a természetfölötti dolgok, a mágia, a varázslat iránt hallatlanul megnőtt az érdeklődés, a kor felébresztette az irracionális utáni vágyakozást.

Sorra jelentek meg Walpole, Clara Reeve, Ann Redcliffe, M. G. Lewis, Charles Maturin, Godwin, Beckford regényei, a németből fordított kísértethistóriák és misztikus elbeszélések, köztük például Schiller könyvei is. A folyóiratok rendszeresen közöltek "terror"- és "horror"-novellákat, a legjobbakat - tehát a legborzalmasabbakat - antológiákba gyűjtve folyamatosan közzétették.2

A Villa Diodati lakói maguk is írtak vagy próbáltak írni hasonlókat, vagy családi környezetükben találkoztak ilyesmivel. Gyermekkori olvasmányaik között előkelő helyen álltak a gótikus regények.

Egyáltalán nem csodálatos, hogy pihenés közben az érdekes és divatos témákkal foglalkoztak. Ma is így szokás az írói alkotóházakban, és azt a genfi kastélyt némi túlzással vagy egyszerűsítéssel alkotóháznak tekinthetjük.

A visszaemlékezések, vallomások elég szűkszavúak. Találunk utalást a fiataloknál vendégeskedő rémregényíró "Monk" Lewisre, egy-egy mondatból megtudhatjuk, hogy Shelleynek ijesztő látomásai támadtak, állítólag elájult a rémülettől, s ezen nem lepődünk meg, ha tudjuk, hogy az ilyen csoportos, öngerjesztő és egymást gerjesztő beszélgetéseknek milyen szuggesztív hatása lehet, hogy az érzelmek, gondolatok úgy futnak körbe, és kapnak egyre nagyobb energiát, mint az ionok a részecskegyorsítóban. Fonókban, körbemesélésnél találkoztam ilyen feltöltődéssel.

Pontosan idézni nem tudjuk hőseink szavait, de akad támpontunk a rekonstrukcióhoz. Vessünk egy pillantást doktor Polidorira. Tudományos képzettségű, művelt szépfiú, egyedül, női partner nélkül ül a társaságban, amelynek tagjai - mint tudjuk - meglehetősen szabadosan vélekedtek a szerelmi életről.3 Shelley legutóbb is meg akarta győzni feleségét, Harrietet, hogy éljenek hármasban Maryvel. Polidori nyilván gyorsan érzelmi feszültségek központjába került, s akarva-akaratlan, de részt vett a csöndes vetélkedésben. Hitt az okkultizmusban, ismerhette Swedenborgnak és követőinek tanait és praktikáit, tudhatott a mesmerizmusról, tehát a delejezésről, nem állhatott tőle távol a hipnózis és a szellemidézés. A többiek irodalmi meséit ő igazolhatta "tudományos" magyarázatokkal.

Nem tudjuk, miket mondott és miket tett John William Polidori, de biztos, hogy az egyébként is felajzott társaság hamarosan eljutott a feszültségek elviselésének határához.4 Ekkor ajánlhatta valamelyikük, lehet, hogy Polidori, a feszültség feloldásának céljából egy-egy rémtörténet megírását. Hasonló helyzetben talán egy mai pszichológus is ugyanezt tenné. A javaslatot a társaság tagjai elfogadták. Írni kezdtek. Claire novellájáról nem esik szó sehol, lehet, hogy nem is írt, lekötötte lényét Byron iránt érzett szerelme. Shelley nem talált megfelelő témát, Byron több történetbe kezdett, egyiket sem fejezte be, később valamelyiket Részlet címmel csatolta az 1819-ben megjelent Mazeppához.

Csak ketten írták meg a novellát: doktor Polidori és Mary Shelley.

Polidori novellájának címe: A vámpír. Főhőse bizonyos Lord Ruthven, a modern irodalom első nagy, kitalált vámpírja, atyja és elődje számtalan későbbi alaknak, a Carmilláknak, Drakuláknak, Vampirelláknak és a többieknek. Mert Lord Ruthven nem a régi mesék sírból visszatérő vérszopója, hanem napjainkban, köztünk élő kettős lény, nappal kedves, megnyerő, művelt férfi, éjszaka pedig szörnyeteg. Polidori - fiatalsága ellenére - sokat tudhatott az emberi lélekről.

A novella 1819-ben jelent meg először, s utána még számtalanszor. Az előszóban Polidori biztosította a kiadót, hogy az eredeti ötlet Byroné, csak leírta, lemásolta a történetet. Később, a siker láttán Polidori több pénzt követelt a kiadótól, de ekkor már a közönség egyértelműen Byron művének tartotta A vámpírt, annál is inkább, mert a fent említett Részlet szinte teljesen azonos volt a novellával.5

Mary Shelley napokig nem talált ötletet. De aztán egyik este, félálomban, végighallgatott egy filozófiai vitát férje, Byron és Polidori között. Az élet természetéről bölcselkedtek. Ekkor Mary látomásszerűen megpillantott egy egyetemi hallgatót, amolyan féltudóst, aki laboratóriumában mesterséges élőlényt teremtett.6 Látomása alapján kezdte írni az elbeszélést, amely regénnyé növekedett. A mű 1818. március 11-én jelent meg, három kötetben, Londonban, a Finsbury Squaren, Lackington, Hughes, Hardin, Mayor and Jones urak kiadásában. Sikere leírhatatlan volt. Közönség és kritika egyértelmű rajongással fogadta. Azt hitték, hogy Shelley munkája. Csak néhány év múlva, Mary újabb könyvei után fogadták el, hogy a Frankensteint nő írta.

"Annak idején, amikor a Frankenstein megjelent - írta 1823-ban a Blackwood's Edinburgh kritikusa -, biztosak voltunk abban, hogy nem írhatta női kéz. Shelley neve mást sugalmazott, és mi nem haboztunk a könyvet Mr. Shelleynek tulajdonítani. Később beláttuk tévedésünket. Megtanultuk, hogy a Frankensteint Mrs. Shelley írta... és most ki kell jelentenünk, hogy ami egy férfiútól kiváló, az egy asszonytól csodálatra méltó..."

Mi volt az oka az általános elragadtatásnak? Mi az oka a Frankenstein azóta is tartó és egyre megújuló sikerének? Miért vált a Frankenstein név általában a szörnyeteg szinonimájává? Hogyan és miért emelkedett alacsony sorából olyan halhatatlan irodalmi alakok közé, mint Robinson, Gulliver, Don Quiote vagy doktor Faust? Hogyan lett a történet a rémtörténetek alaptípusává? Mi az, ami még ma is megborzongatja olvasóját, illetve nézőjét?7

És ki volt a csodálatra méltó asszony, a könyv írója?

Válaszoljunk először az első kérdésre.


2.

Mary Wollstonecraft Shelley élete - maradjunk a megfelelő közhelynél - legalább annyira fantasztikus volt, mint az általa teremtett szörnyetegé.

1797. augusztus 30-án született Angliában, a Somers Town melletti Polygonban. Anyja tíz nappal a szülés után meghalt. Harcos szabadgondolkodó volt, felvette egy amerikai férfi, bizonyos Gilbert Imlay nevét, szült egy törvénytelen gyereket, Fanny Imlayt. Megismerkedett William Godwinnel és 1797 márciusában titokban összeházasodtak.8 Írt néhány harcos röpiratot a fiatal lányok neveléséről, a nők jogairól és néhány novellát, illetve regényt a "való életről".

Férje, Mary apja, William Godwin ismert férfiú volt, forradalmár és szabadgondolkodó, kiugrott lelkész és a jakobinusok híve. Esszéiben, tanulmányaiban radikális nézeteket vallott az ateizmusról, a szabad szerelemről, az anarchizmusról és más akkoriban divatos témákról. De idézzük jellemzésére inkább a Világirodalmi lexikon sorait: "... alaposan megismerte és magáévá tette a francia forradalom eszméit, lelkes híve lett; gyújtó hatású írásokban kereste a társadalmi-politikai és morális igazsághoz vezető utat. A fennálló rendet, a magántulajdont tagadta, zsarnokinak tartotta, és az egyén, majd fokozatosan a közösség által racionálisan felfogott és elfogadott objektív igazságok reformáló hatására alapította nagy hatású, alapjában utópisztikus elképzeléseit..."9

Nagyszerű ember képe áll előttünk, kár, hogy Godwin később elhagyta elveit, elfelejtette radikalizmusát, visszavonult a közélettől, sőt azt tanácsolta, hogy "Shelley csatlakozzék a whighekhez, és mindenben kövesse vonalukat".

Godwin politikai művei, esszéi most nem érdekelnek bennünket, annál inkább az, hogy "gótikus" regényeket írt, többek között a St. Leont és a Caleb Williams kalandjait, amelyről Dickens egyik jegyzetében megállapította, hogy "Godwin az ő Caleb Williamsét visszafelé írta... Először bebonyolította hősét a nehézségeknek abba a hálójába, amely a második kötetnek ad valami indoklást és magyarázatot a történendőkhöz".10

Mary tehát híres, irodalmár és politikus apa mellett nevelkedett, megismerkedett a hozzájuk látogató írókkal, költőkkel, olyan atmoszférában élt, amelyet semmiképpen nem lehetett konzervatívnak nevezni. Felsorolhatjuk a romantikus irodalom jellemzőit: az egyéniség, illetve a zseni kultuszát; a felfokozott életérzést, az élet - és a szerelem! - teljes intenzitással való átélésének vágyát és igényét; az eredetiség tiszteletét; a történelmi múlt és a távoli világok felé forduló nosztalgiát; az örök mozgás iránti vonzódást; a fantasztikus, a bizarr, a titokzatos és az ellentmondásos jelenségek szeretetét; a világ és a jellemek állandó mozgásának, konfliktusos természetének felfedezését és megértését, és ezzel valószínűleg meghatároztuk a szellemi környezetet, amelyben Mary felnőtt, és amely az ő személyiségét igen erősen befolyásolhatta, már-már determinálta.

A fiatal lány 1814. május 4-én találkozott először Shelleyvel. "Azonnali és heves szenvedély ébredt bennem - írta Shelley - e felbecsülhetetlen kincset birtokolni, a magasztos pillanatot, amelyben megvallotta, hogy ő az enyém - az enyém, aki már rég az övé voltam -, nem lehet lefesteni halandó képzelet számára..."

A "magasztos" pillanatot természetesen megelőzték más pillanatok. Shelley mesterének tartotta Godwint, és anyagilag támogatta. Májusban és júniusban gyakran meglátogatta a családot.

"Június 26-án - írta egy levélben Godwin - elkísérte Mary lányomat és annak féltestvérét, Claire-t Mary anyjának sírjához, s úgy látszik, ott támadt az a bűnös ötlete, hogy elcsábítja lányomat, elárul engem, és elhagyja feleségét..."

Szerelem és temető... Bűnös ötlet a megszentelt helyen... Cipruslombok a sírokon... Sápadó fiatalok az öreg, düledező sírkövek között örök hűséget esküsznek egymásnak...

Mikor ilyesmit olvas a kései utód, akaratlanul is arra gondol, hogy a romantikus költészet valójában reálisan vagy inkább naturális hűséggel ábrázolta a kor emberének érzelmeit, hangulatát, patetikus világszemléletét.

Shelley felesége gyanakodni és tiltakozni kezdett, Godwin atyai átkokat mormolt és ellenkezett, a fiatalok azonban semmivel sem törődve július 28-án megszöktek, és Franciaországba utaztak. Velük ment Mary féltestvére is. Kaland kalandot ért, Shelleyék bevert fejjel és üres pénztárcával visszautaztak Angliába. Közben Shelley felesége gyereket szült, nagyapja meghalt, a költő az örökséghez jutva fellélegezhetett, egészsége is megjavult.

És eljött 1816 tavasza, utazás Svájcba, a Villa Diodati és az este, amikor Mary félálomban rátalált a Frankenstein lidércnyomásos történetére...

Rajzoljuk meg még néhány hevenyészett vonással Mary Shelley életének további alakulását. A költő első feleségének öngyilkossága után a szerelmesek összeházasodnak. Mary elkísérte férjét Olaszországba, gyerekeket szült, de gyerekei sorra meghaltak. 1822-ben egy tengeri viharban, baleset vagy kalóztámadás következtében, mindenesetre rejtélyes és kideríthetetlen körülmények között meghalt Shelley. Az özvegy 1851-ben bekövetkezett haláláig híven őrizte a költő emlékét, közreműködött műveinek kiadásában, megírta életrajzát.

Shelley felejthetetlen alakja többször feltámad az asszony későbbi regényeiben és novelláiban. Méltatói szerint róla mintázta Az utolsó ember című regényének egyik főhősét is. Bár Az utolsó ember közel sem olyan jelentős, mint a Frankenstein, beszélnünk kell róla, mert néhány novellával együtt Mary Shelley tudományos-fantasztikus írásaihoz tartozik, és mert prototípusa, mintája lett az emberiség pusztulását bemutató science-fiction regényeknek.

A történet 2073-ban kezdődik. Lionel Verney, a történet narrátora megismerkedik és összebarátkozik Adriannal, a windsori herceggel. Együtt csatangolnak Angliában, majd csatlakoznak a zseniális és gyönyörű Lord Raymondhoz. Folyik a görög-török háború, Lord Raymond a görög seregek parancsnoka lesz, és meghódítja Konstantinápolyt. Kitör a pestis, hullanak a győzők és legyőzöttek. Lord Raymondt a szabadkőművesek meggyilkolják, szerelmese, Perdita öngyilkos lesz. A járvány végigsöpör a világon, elpusztítja Amerika nagyvárosait, Kínát, Indiát. Verney, féltve feleségét és gyermekeit, visszavonul a windsori kastély falai mögé. A téli időjárás megállítja a járványt, de következő tavasszal, amikor az amerikai és ír hordák támadnak Angliára, a betegség újra terjedni kezd. Adrian és Verney életben maradt angolokkal Franciaországba menekül. Útközben meghal Verney fia, felesége pedig eltűnik egy hóviharban. Mindössze tizenöten maradnak élve, elpusztított városokon, üres tájakon keresztül vándorolnak Itália felé. A létszám egyre fogy. Csak négyen érik el az országot, Verney, két lánya és Adrian. Az egyik lánya a Comói-tónál meghal tífuszban. Az egész ország egyetlen pusztaság. Velence romokban, kastélyai, palotái a lagúnákba omlottak. Adrian Clarával, Verney idősebb lányával Görögországba akar menni. Vitorlásra szállnak, elindulnak. Vihar támad, a hajó léket kap, elsüllyed. Verney egyedül marad, ő az utolsó ember.

Rómába megy, ott sem talál élőlényre. Járja a várost, megnézi kincseit, múzeumait, könyvtárait, az elpusztult kultúra nyomait. Később talál egy kutyát. Felszerel egy vitorlást, és elindul, hogy megkeresse az Indiai-óceán távoli, fűszeres szigeteit...

Röviden és leegyszerűsítve ennyi az egyébként túlságosan is bonyolult regény cselekménye. Nem kell szakértőnek lenni, az olvasó azonnal felismeri, hogy "kulcsregénnyel" van dolga. A szereplők Shelley és barátai, Byron, Claire, Mary és a többiek, az események szinte naplószerűen követik a költőnek és feleségének életét, felsorolva az utazásokat, a tragédiákat, bemutatva a légkört, amelyben éltek. Száműzötteknek, Robinsonoknak, "a világ el nem ismert törvényhozóinak" tartották magukat, és ezt a regény híven ábrázolja. Adrian Shelleyvel azonos, Lord Raymond Byronnal.

A science fiction oldaláról nézve bennünket inkább a regényben bemutatott "végítélet" érdekel. A regény inkább tartozik a "gótikus" irodalomhoz, mint a science fictionhöz. Bírálói megállapítják, hogy a Frankensteinnel szemben Az utolsó embernek nincs tudományos bázisa, kiindulópontja, és az írónőnek még az sem jutott eszébe, hogy az orvostudomány eredményeit extrapolálja, a jövőbe vetítse. Mégis a pusztulás leírása erőteljes és megdöbbentő, a kihalt városok képe visszatér H. G. Wells, M. P. Shiel, John Wyndham és mások kiforrott tudományos-fantasztikus regényeiben.

Mary Shelleynek még két novelláját sorolhatjuk némi jóakarattal a science fiction elődei közé. Egyikben egy természetfeletti erőkkel rendelkező törpéről ír, a másikban apjának a St. Leonban megírt ötletét eleveníti fel az életelixírről.

Főműve a Frankenstein vagy a modern Prometheusz volt, és az is maradt. Halhatatlanságát ez a könyv biztosítja.


3.

Az utóbbi években a science fiction korábban annyit vitatott definíciója egyre jobban finomodik, írók, esztéták, irodalomtörténészek egymást kiegészítő vagy egymással ellentétes munkássága nyomán a science fiction tartalmi elemei kerültek előtérbe, s úgy látszik, hogy pontosabb, kielégítőbb meghatározásokhoz jutunk.

A parttalanná tágított tudományos-fantasztikus irodalom helyébe, a tematikus vagy analógiás megközelítések helyébe komoly tartalmi kritériumok léptek, meghatározva az elődök helyét és névsorát, és a pillanatot, amelytől kezdve már valóban tudományos-fantasztikus irodalomról beszélhetünk, nem feledve az utópiák, a képzelt utazások, a holdutazások, bolygóközi repülések stb., stb. úttörő szerepét.

A problémát legjobban Brian W. Aldiss, a kitűnő író közelítette meg egyik legutolsó tanulmánykötetében.

Aldiss kiindulópontja szerint a XVIII. század végének eseményei szükségszerűvé tették az újfajta irodalom megszületését. Az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat, a francia forradalom és az általa deklarált emberi jogok, a termelőeszközök robbanásszerű fejlődése, Hargreaves, Cartwright, Watt találmányainak alkalmazása, az ipari forradalom széttörték az embernek önmagáról és a természetről kialakított képét, és újat állítottak helyébe. Az emberiség ráébredt a fejlődés gondolatára. Ez a szentségtörő gondolat - vélekedik Aldiss - behatolt az irodalomba, megtermékenyítette, és nagyon gyorsan átalakította.

Így a Frankenstein forrásait és előzményeit két területen lehet és kell keresni, illetve kimutatni.

Aldiss részletesen ismerteti a századvég angol tudományát, különösen sokat foglalkozik a maga korában igen nagy hatású és elismert doktor Erasmus Darwinnal, a természettudós nagyapjával, aki rendkívül sokoldalú tehetség lehetett, tudós és költő, feltaláló és zseniális elméleteket felvillantó gondolkodó. Számos találmánya között szerepelt vízszintes szárnyú szélmalom, beszélőgép és hidrogénnel meg oxigénnel hajtott rakétamotor. Erasmus Darwin természettudományos tankölteményeket írt, állítólag nagyon szépen, s ezekben a növények szerelmi életéről, a Föld korszakairól, az emlősök magzatainak fejlődéséről és általában a fejlődésről elmélkedett. A Természet temploma című posztumusz munkájában megjósolta a felhőkarcolókból álló városokat, a vízvezetéket, a tengeralattjárókat és a túlnépesedést, hogy csak a fontosabbakat említsük.

Kétkötetes Zoonomia című könyvében már-már unokájának az ember származásáról és a fajok eredetéről vallott gondolatait anticipálta. A költők tisztelték. Coleridge "Európa első irodalmárának; a legeredetibb szellemnek" nevezte. Hasonlóképpen vélekedett róla Wordsworth, és nem csoda, ha a fiatal Shelleyt is elbűvölte, tőle pedig már egyenes út vezethetett Mary Shelleyhez.

A másik forrás, amelyből a Frankenstein írója ihletet meríthetett, mint fentebb már említettük, a "gótikus" regény volt. Az első gótikus regény Az otrantói kastély, Horace Walpole névtelemül kiadott munkája. A könyv óriási sikerét az esztétika és a költészet alaposan előkészítette. Említsük csak Osszián énekeit és Edmund Burke A fenségesre és a szépre vonatkozó eszméink eredetének filozófiai vizsgálata című tanulmányát, amelyben a fiatal esztéta tulajdonképpen a romantikus művészet alapelveit fogalmazta meg, különbséget téve a nyugodt örömöt adó szépség és a megrázó, felkavaró, rettegést és félelmet ébresztő fenséges között. A "Sturm und Drang" költészete, a német kísérettörténetek és rablóregények is példát mutattak az angol íróknak, de a hatások és összefüggések vizsgálata messze vezetne.

Maradjunk csak az angol gótikus regénynél.

E regények tematikája, eszköztára, motívumkincse, szerkezete annyira hasonló, hogy egyet megismerve szinte mindent tudunk a többiekről is, magyarán ezek a regények meglehetősen sematikusak, bizonyítva, hogy a sematizmus nem a legújabb kor vívmánya, és nemcsak a termelési regények gyöngesége.

A cselekmény általában izgalmas, fordulatos, gyors, tele váratlan eseményekkel, titkokkal, hátborzongató és csodás elemekkel. Többnyire a középkorban vagyunk, lovagok, szüzek, gonosz várurak és még gonoszabb papok vagy szerzetesek között, komor várakban, amelyek tele vannak rejtekutakkal és csapóajtókkal, börtönökkel és befalazott fülkékkel. A hús-vér hősök sorsába beleszólnak a természetfölötti erők, kísértetek, boszorkányok, varázslók vagy figyelmeztető álmok, jóslatok, rejtélyes hangok. Komor erdőkben járunk, sötét barlangokban, éjszakai temetőkben, ahol a kripták felnyílnak, és örökké fúj a szél, hogy tépett felhőrongyokkal takarja el a holdat. Senki sem azonos önmagával, van, aki álarcot hord, van, aki tekintélye, rangja vagy előkelő öltözéke mögé búvik. A gonoszok valójában jók, a jók valójában gonoszok. Mindenkiben két ember lakik, a lélek mélyéről feltörő indulatoknak senki sem tud ellenállni. Titkos betegségek támadják meg az embereket, az asszonyok megőrülnek és elsorvadnak, a férfiak megőrülnek és levetik magukat a szikláról vagy a toronyból. A befejezés többnyire optimista, szerelmesek egymásra találnak, a gonoszok elnyerik méltó büntetésüket. A völgymélyi kolostorban megcsendülő harang az egyiknek a lelkéért szól, a másiknak a lakodalmat jelzi.

Walpole regényét - nyilván a váratlan siker hatására - sorra követték Clara Reeve, Ann Radcliffe, "Monk" Lewis, Charles Maturin és mások munkái. Mint említettük, Mary apja is írt néhány gótikus regényt, és itt az ideje megemlíteni, hogy az ifjú Shelley nemcsak falta ezeket az írásokat, hanem maga is próbálkozott velük, két könyvet is megjelentetett e nemben, a Zastrozzit és a St. Irvyne-t.

Mint magányos csúcs emelkedik ki a gótikus regények tengeréből a titokzatos és excentrikus William Beckford franciául írott, fantasztikummal, humorral és mágiával teljes regénye, a Vathek. Byron imádta, bibliájának nevezte a könyvet. Aldiss azt mondja a Vathekről, hogy hősében megtalálható minden, amit Byronról szólva "byroni"-nak mondanak.

Említsünk meg még egy gótikus regényt, Thomas Love Peacock Melincourt című munkáját. Az író Shelley szűkebb baráti köréhez tartozott, Mary Shelley két évvel a Frankenstein megjelenése előtt olvasta a frissen megjelent művet. A Melincourt főhőse egy orángután, Sir Oran Haut-Ton, "aki" beszélni nem tudván, furulyát és vadászkürtöt fúj, így vesz részt a társalgásban. Sir Oran Haut-Ton a természetes ember, a jó vadember jelképe, de talán Frankenstein szörnyetegének előképe.11

Láttuk a Frankenstein forrásait, mondjunk néhány szót a regényről.

Nem kell lélekbúvárnak lennünk ahhoz, hogy a cselekmény felszíne alatt, ugyanúgy, mint Mary Shelley másik regényében, Az utolsó emberben, észrevegyük az életrajzi motívumokat. Néha ugyan nem tudjuk pontosan, hogy doktor Frankenstein melyik tulajdonságát kapta Shelleytől, Byrontól vagy Polidoritól, de a kölcsönzést mindig megérezhetjük, ahogy a szörnyetegben is felismerhetjük a Villa Diodati vendégeinek egy-egy jellemvonását. Csak a tulajdonságok előjeleiben lehetünk bizonytalanok; egy angol irodalomtörténész kimutatta, hogy Mary a démont is és alkotóját is szerelmeséről mintázta, ami éppolyan hihető, mintha Byronról vagy doktor Polidoriról lenne szó.

Van tehát a regénynek életrajzi, lírai tartalma, de találunk benne aktuális társadalomkritikát és divatos filozófiát is, lesújtó véleményt a Teremtőről, aki nem adott sem lelket, sem társat teremtményének, és aki tehetetlenségével, tétovaságával bűntársává válik a szörnyetegnek.

Ami azonban a science fiction első darabjává vagy prototípusává teszi a Frankensteint, az a benne megjelenő természettudomány és annak kétarcúsága. Doktor Frankenstein már modern tudós, félredobja a középkor titkos könyveit, egyetemen tanulja az egzakt ismereteket, kísérletezik, feltalál, alkot.12 Alkotása, akárcsak tudása, tökéletlen, elégtelen, és tragikus következményekhez vezet. Frankenstein felszabadította a pusztulás démonát, és a démon visszaüt, kezet emel alkotójára. A "modern Prométheusz" nem Faust doktor, és nem is Prométheusz, megválthatatlan és feloldhatatlan büntetése a halál és a reménytelenség.


4.

Ha az olvasó végigolvasta és letette a regényt, bizonyára elgondolkozik azon az ellentmondáson, amely a könyv híre és valóságos tartalma között van. Hogy lehet az, hogy ez a jámbor, erkölcsnemesítő regény a borzalom, az ijesztgetés, a megrettentés szinonimájává lett? Olyasmi ez, mintha a Fanny hagyományait pornográf regényként emlegetné a hálátlan utókor.

Századunk harmincas éveiig nem volt semmi baja az emberiségnek a Frankensteinnel. Olvasta, aki olvasta, egyesek mosolyogtak, mások borzongtak fölötte, a kiadók megkeresték tisztes hasznukat az újabb és újabb kiadásokon.

1931-ben azonban felfedezte a regényt a témákra és szenzációkra (és persze haszonra) éhes filmgyártás. Elővették egy korábbi dramatizált változatát, jól megspékelték a "gótikus" irodalom, illetve a modern manipuláció rémítgető elemeivel, a főszerepet rábízták Boris Karloffra, aki elől civilben is szűkölve menekültek Hollywood kutyái, a rendezést rábízták az ügyes James Whale-re. Olyan szenzáció kerekedett az együttesből, mint manapság Az ördögűző vagy az Állkapcsok sikere. A hollywoodi mitológia alvilágának félistenei, a Drakulák, az emberfarkasok, a múmiák, a gólemek közé került a széplelkű, boldogtalan szörnyeteg is.

A sikert a Frankenstein-legenda teljes kibontakoztatása követte, jött a Frankenstein menyasszonya, a Frankenstein fia, a Frankenstein kísértete, a Frankenstein háza, Az ifjú Frankenstein, és a többi, felsorolni sem lehet mindet. Szögezzük le, hogy sem az első filmnek, sem folytatásainak jóformán semmi közük az eredeti regényhez. Nemrégiben ugyan olvastam arról, hogy valamelyik underground filmes elkészíti az eredeti változatot, ez azonban alig hihető.

A szörnyeteg megállíthatatlan, Frankenstein karrierje egyre magasabbra emelkedik. Se szeri, se száma a feldolgozásoknak, adaptációknak, újraköltéseknek, megjelenik a rádióban és a televízióban, a vicclapokban és a képregényekben. Egy amerikai filmlapnak, a Famous Monsters of Filmlandnek nincs olyan száma, amelyben ne találkoznánk vele. Árulnak műanyagból készült szörnyetegmaszkot, árulnak szörnyeteggel díszített mütyürkéket, bábukat, kulcskarikákat, kávéskanalakat és plakátokat monstre méretekben. Fiúk és lányok kaphatnak trikót Frankenstein szörnyetegének arcképével, feketében vagy színesben.

A szörnyeteg ijesztő külseje megjelenik mindenütt és minden változatban, de lelke, amelyről annyi szó esik a regényben, kitárulkozó, vágyakozó, csalódott és keserű lelke, amely az emberek szeretetére vágyik, nincs már sehol. A romantikának vége, elsöpörte az elmúlt száz-százötven év.

Frankenstein teremtményének érzelmei egyedül Mary Shelley könyvében maradtak sértetlenül. Emlékeztetnek a múlt század elejének különös világára, költők és fiatal nők furcsa együttesére, rekonstruálhatatlan beszélgetéseire a Villa Diodati halljában, az éjszakára, a tóra, a hegyekre, a szélre és a megfordíthatatlan időre.


Jegyzetek

1. Forrest J. Ackerman, a Famous Monsters of Filmland főszerkesztője, a legnagyobb sci-fi gyűjtemény tulajdonosa 1974-ben megkereste a Villa Diodatit. Az épület megvan, Diodati utca 9., a parkja még ma is szép, de kövei mállanak. Emléktábla nincs rajta, a házban lakó három hölgy semmit sem tud az egykori lakókról.

2. Különös lehetett a rémregények divatja. Az európai irodalom klasszikusai nemcsak olvasták, hanem írták is őket. Manapság elképzelhetetlen, hogy a "főáramlathoz" tartozó írók lealacsonyítsák magukat krimik, kalandregények, sci-fik írásával vagy olvasásával. Az ún. "populáris" műfajok az olvasóknak maradnak.

3. A romantika a szerelmet féktelen, végzetes, önmegsemmisítésig menő, szinte emberfeletti szenvedélynek tekintette. Ugyanakkor a partnerek egyenjogúságát és ezzel választási szabadságát hirdette. Csakhogy a kor valóságán gyakran hajótörést szenvedett az így elképzelt szerelem.

4. Említsük meg, hogy doktor Polidori ismerhette De Sade 1791-ben megjelent könyvét, a Justine-t, amelynek alaphelyzete hasonló a Villa Diodatiban kialakult helyzethez, de biztosan tudott az elektromossággal folytatott kísérletekről. A Justine-ben olyan szerepet kap a villámcsapás, mint a Frankenstein későbbi filmváltozataiban; a szörny életre kel tőle.

5. Polidori 1821-ben meghalt, de - úgy látszik - már korábban elmaradt Byronék társaságától. Ha a Villa Diodatiban elkezdett, illetve megírt történeteket nézzük, úgy érezzük, mintha tükörterembe léptünk volna, a szereplők eltorzítva vagy álcázva, de megtöbbszörözve ott vannak ezekben az írásokban. A pszichológusok sok mindent kiolvashatnak belőlük...

6. A mesterséges ember éppen olyan régi témája az irodalomnak, a legendáknak és a mítoszoknak, mint a vámpír. Vámpírhistóriákat a régi Kaldeában, Asszíriában, Babilonban már találunk, nem is szólva a zsidó, görög, latin mitológiáról és irodalmi alkotásokról. Hasonló a helyzet a mesterséges emberekkel, homunculusokkal, gólemekkel - megteremtésük, létezésük ősidők óta izgatta az emberi képzeletet. Frankenstein azonban eltér minden korábbi változattól, mert nem a mágiára támaszkodik, hanem a korszerű tudományra, a kémiára, a fizikára.

7. A Frankensteint a maga korában nem tartották értéktelenebbnek, mint Shelley, Byron, Goethe vagy Schiller műveit. Degradálódása későbbi, összefügg a realizmus felemelkedésével és az egész romantika elutasításával.

8. Említsük meg érdekességként, hogy Godwin és felesége környezetében képzőművészek is gyakran megfordultak. Az asszony évekig volt jó viszonyban Henry Fuselivel, a fantasztikus festővel, William Blake pedig illusztrálta Godwin egyik könyvét.

9. A Világirodalmi lexikon jellemzése meglehetősen egyoldalú, csak Godwin pozitív tulajdonságait említi. Más képet kapunk az öreg Godwinról Shelley, Peacock vagy akár Godwin leveleiből.

10. Nemcsak azért említjük a Caleb Williams szerkezetét, mert Poe-ra is hatott, hanem azért is, mert jó példa a tudatos regényszerkesztésre, cselekménybonyolításra, s ezzel a modern "populáris" regénynek, így a science fictionnek is egyik előfutára.

11. Brian W. Aldiss kissé vakmerően, de nem meggondolatlanul, összefüggést talál Sir Oran Haut-Ton, Poe "Morgue utcai kettős gyilkosságá"-nak orángutánja és Tarzan között.

12. Ne feledjük, hogy Galvani, Volta, Davy és mások felfedezései és közleményei után vagyunk. Az elektromosság olyan szenzációja lehetett a kulturális életnek, mint néhány évtizede az atomfizika.

 

Pygmalion árnyéka

Nem tudom eldönteni, hogy Roger Vadim alapos analízist érdemlő teljesítményében - hogy tudniillik egy végeredményben hétköznapi, sem különösebb művészi képességekkel, sem világraszóló külsővel meg nem áldott leánykából, Brigitte Bardot-ból, filmcsillagot faragott - mit csodáljak inkább, az alkotó géniuszt, vagy a korszellemet. A "science fiction" irodalom, vagy a "horror" filmek lidérces ötleteit gyakran találjuk túl fantasztikusnak s közben alig figyelünk fel a mindennapjainkat átszövő, néha csak egy-egy ötletben, vagy véletlen tényben megvillanó fantasztikumra. Pedig nem tudhatjuk megítélni, hogy melyik véletlenből válik néhány év, esetleg néhány évtized múlva törvény, mint ahogy nem lehetünk bátrak kimondani, hogy századunk "fantasztikusabb" az elmúlt korszakoknál. Biztos azonban, hogy a Vadim-féle teljesítményekre figyelve könnyebben ragasztjuk századunk elé a "fantasztikus" jelzőt.

Mert vajon nem hátborzongató-e az embert - akár agyag, akár márvány - nyersanyagként kezelni és addig gyúrni, vagy faragni, míg a kitűzött célra alkalmassá nem válik. Meglepő, hogy a romantika legvadabb ötleteit hogyan váltja valósággá tárgyilagosságára és tudományosságára büszke, Heisenberggel, Wienerrel, Mondriannal, Picassoval, Le Courbusier-vel dicsekvő századunk. Vadim teljesítményétől ugyan nem tagadhatunk meg bizonyos "tudományosságot", de mögötte mégis a romantika húzódik, ott van a "Hoffmann meséi"-nek Spalanzanija, a vágyat és szerelmet ébresztő baba készítője; ott van Shelley feleségének Frankensteinjéből a szörnyet alkotó orvos; ott van Dr. Moreau, Wells regényének viviszektora; - vagy, hogy a történet régebbi, tehát poétikusabb és szelídebb változatát is idézzem, ott van az elefántcsontból csodálatos asszonyt faragó mitológiai király, Pygmalion is.

Félre a borzasztó párhuzamokkal, maradjunk Pygmalionnál.

Ne nevezzük Vadimot Spalanzaninak, vagy Moreau-nak, nevezzük Pygmalionnak. Igaz ugyan, hogy Vadim-Pygmalion alkotását, akár elődjéét, életre keltették az istenek, de mégis van néhány különbség kettejük között. Pygmalion nem tudhatta előre, hogy szobra megérdemli-e a megelevenítést és azt sem, hogy az istenek engednek kérésének. Vadim szándéka eleve az volt, hogy szobrából élő és emberekre ható erő legyen. Hiszen nincs művész - s Vadim teljesítményét művészetnek kell elfogadnom -, aki önmagának dolgozik. Vadim sem csak a maga örömére faragta az elefántcsontot, művét a hatalmas tömegek műfajára, a filmre komponálta. A siker igazol. Istennőt akart formálni, milliók bálványát és mintaképét, és munkája sikerült. Bardot, mint tudjuk, megsokszorozódott, mozdulatait, gesztusait, hajviseletét, száz- és százezrek utánozták, fényképeit nagyobb példányszámban sokszorosították, mint a világ minden államfőjéét együtt. Az eleven ember eltűnt, maradt helyette a mitikus B. B., a kiválasztott, a csoda, aki puszta lényével nemzedékeknek adott álmokat és ideált, jó néhány embernek munkalehetőséget és kenyeret, kevésnek sikert és dicsőséget és, mint mondják, a franciák államának tetemes mennyiségű valutát. Ironizálhatunk felette, de komolyan kell vennünk, mert a tények akkor is tények, ha nevetünk rajtuk.


A művészi tudatosság bizonyos fokon túl éppoly érthetetlennek, mágikusnak és varázslatosnak látszik, mint az ösztönösség. Poe tanulmánya, a "Műalkotás filozófiája", éppen minuciózus pontossága, rögeszmés egzaktsága miatt rokonítható a minden porcikájában kitalált detektívtörténettel, a fikcióval. Kételkedik az ember abban, hogy versében, a "Holló"-ban, Poe azért ültette az éjszakából bekopogtató fekete madarat éppen Pallas márványszobrára, mert a fekete és fehér kontrasztjával is hatni akar. Kételkedik az ember abban, hogy az alkotóművész munkájának minden pillanatában "sugallat"-ot hallgat, ihletetten dolgozik, de hihetetlen a munka minden fázisában éberen figyelő és irányító tudat kontrollja is. Lehetetlen elfogadnunk, hogy a jelenségek hatalmas tömegének - melyből művének nyersanyagát meríti - minden apró részletét logikusan átgondolja a művész.

Vadim tudtommal nem írta meg sem a munka folyamatát, sem azt, hogy milyen elgondolások vezették Bardot sztárrá formálása közben, vagy ha megírta, ez az írás nem jutott el hozzánk. Pedig érdekes volna tudnunk, hogy hogyan választotta ki a megfelelő gesztusokat, hogyan elemezte az arc vagy a mozdulatok tartalmát, a hajviseletet, a ruhákat, stb., stb. Épp olyan érdekes tanulmány volna ez, mintha - bocsánat a hasonlatért - Leonardo megírta volna a Mona Lisa festésének, vagy az ismeretlen szobrász a milói Vénusz faragásának minden titkát.

Annál is sajnálatosabb ez, mert Vadim olyan receptet adhatott volna a rendezők és producerek kezébe, melynek birtokában megszüntethető a bizonytalanság a színészek kiválasztásában, megszüntethető a sok kísérletezés, és az ösztönös tapogatózás, amellyel eddig Hollywoodban vagy más filmközpontokban a sztárokat "megalkották", a tudatosság szintjére volna emelhető. Képzeljük el, hogy mennyivel nagyobb biztonsággal dolgozik a rendező, mennyivel nyugodtabban adja tőkéjét a producer, ha előre tudja, hogy filmjének főszereplőjéből tömegeket őrjítő sztár lesz.

Mert sztár végül is csak akkor lehet valakiből, ha a tömegek elfogadják, újra és újra látni kívánják, szentesítik. Reklámfőnökök elhatározhatják, hogy X-ből vagy Y-ból sztárt csinálnak. De hiába minden propagandafogás, hiába a befektetett milliók, hiába még a művészet is, ha az illető nem nyeri meg a tömegek rokonszenvét, azaz, ha nem fejez ki olyan érzelmet, vagy gondolatot, amely az adott történelmi pillanatban a tömegek fejében uralkodik, az eredmény csak kudarc lehet. Kudarc és fejvesztett menekülés.

Giulietta Masina vagy Simone Signoret csodálatos művészek, és egyikükből sem lett sztár, úgy például, ahogy Lollobrigidából lett. De Sophia Loren esetében még a művészet sem volt akadály. Elég végiglapoznunk egy filmlexikont és elszomorodhatunk. Hány és hány akarat tört a csúcs felé. A sztár a csúcson áll. Hány és hány színésznő, akik talán megnyerőbbek és szebbek voltak, mint Bardot. És úgy tűntek el nyomtalanul, mint a füst, úgy hullottak le, mint száraz levelek.

Nyomot sem hagytak maguk után.

Honnan tudta Vadim, miből érezte, miből sejtette meg, milyen eszközökkel szűrte ki a levegőből, hogy az ötvenes éveknek pontosan olyan típusú sztárra van szüksége, mint Bardot? Csodálom ösztöneit - mert fentebb tevékenységének tudatos elemeit csodáltam -, pontosabban szólva idegrendszerének érzékenységét és információfelvevő-képességét. De csodálom azt a képességét is, hogy a "nyersanyagot" jól választotta. Hiszen végül is nem mindegy, hogy gondolatait milyen anyagban valósítja meg a művész. Gránitból nem lehet karcsú lovas szobrot faragni - a líceumi leánykában, Bardot-ban csírájában biztosan megvoltak B. B. lehetőségei.


Amikor, néhány évvel ezelőtt, a Gellért Szállót restaurálták, és a tető párkányát díszítő szobrok a földre kerültek, egy alkalommal megnéztem a szobrokat. A fejek meghökkentettek. A puhán homlokba hulló haj, a húsos száj, a nagy, gödrükben mélyen ülő szemek, a koponyaforma - mind Adyra emlékeztettek. Legalábbis a stilizált Adyra, arra, akit festményekről, vagy véglegesen a karikatúrákról ismerünk. A szállót a tízes években tervezték és építették, akkor, amikor bármekkora is volt Ady sikere és "publicitása", még nem valószínű, hogy a szobrász őt akarta volna több példányban is felrakni Budapest fölé, az épület tetejére. A találkozás véletlen lehet, de van benne törvényszerűség. Úgy gondolom, hogy több értelemben is.

Történészek, művészettörténészek, kultúrhistórikusok a személyiség szerepének vizsgálatánál elhanyagolták azt a szempontot, hogy milyen volt egy-egy történelmi alak megjelenése, mit sugalmazott, mit fejezett ki arca, mozgása, alkata. Törvényszerű, hogy például a francia társadalomnak bizonyos történelmi szakaszokban Dantonra, Robespierre-re, vagy Napóleonra volt szüksége, Illetve azokra a személyekre, akik az adott pillanatban Danton, Robespierre, vagy Napóleon feladatát vállalhatták. Véletlen az, hogy e személyeket Dantonnak, Robespierre-nek, vagy Napóleonnak nevezték, de vajon teljességgel véletlen-e, hogy Danton "atlétai, durva és köznapi volt", hogy "szavalata utánozta a tömeg kitörését, az ő rövid és határozott phrasisai a vezényszó harcias tömörségével bírtak", és hogy "ellenállhatatlan taglejtése a gyülekezeteket tettre ösztönözte"? Véletlen-e Robespierre összeszorított szája, szigorú pillantása, aszkétikus magatartása, beszédeinek, szónoklatainak hideg logikája? Véletlen-e Napóleon parancsoló temperamentuma, személyes bátorsága, izgékonysága, alacsony termete? Személyi tulajdonságaikból nem lehet megmagyarázni a történelmet, de személyi tulajdonságaik tették őket alkalmassá a feladatra.

Költőkről, írókról, művészekről szokás azt mondani, hogy "kifejezték koruk lelkét". De az a lélek ott volt az arcukon is, ott kellett, hogy legyen mozgásukban, járás-kelésükben, temperamentumukban, lelki és fizikai alkatukban.

Nem tudnám elképzelni Adyt Tóth Árpád külsejében, vagy Babitsot Móricz Zsigmond alakjában. Testalkat és lélek összefüggéseit a pszichológusok nyilván jobban ismerik nálam, nem is akarok avatatlanul betévedni az ő területükre, csak azt akarom megállapítani, hogy ha az ember gondolataiból, hangulataiból, érzelmeiből következtetni lehet megjelenésére, akkor ez fordítva is lehetséges, vagyis a külsőből következtetni lehet a "tartalomra", illetve, hogy meghatározott emberi külső többé-kevésbé meghatározott emberi tartalmakat fed.

Ady költői mondanivalójának sikeréhez nyilván hozzájárult, hogy az az emberi magatartás, amelyet kifejezett, az a forma, amelyben mondanivalóit megjelenítette a levegőben volt, mint ahogy külsejének, arcának jellemzőit a kor embere biztosan megnyerőnek tartotta. Számunkra Ady vonásai csalhatatlanul a múltat idézik.

A szobrász, aki a Gellért Szálló tetejére modern, korszerű szobrot akart faragni, ösztönösen faragta ki alakjain az Ady-fejet.

Nem szeretnék kalandos következtetéseket levonni, de azt hiszem, hogy van összefüggés a művész életműve és külseje, és a korát kifejező ember külseje és a kor emberideálja között.

A sztár - Brigitte Bardot, vagy Belmondo, Marlene Dietrich, vagy Humphrey Bogart - a külsejében testesíti meg a tömegekben öntudatlan szinten megjelenő legfontosabb érzelmeket, gondolatokat, vágyakat.

Szeretném felveti a problémának egy másik oldalát is.

A társadalom az emberi világ, az egyén szemében olyan, mint az őserdő. Barátságos és veszedelmes, félelmetes vagy védelmező mozzanatok hatalmas konglomerátuma, melynek törvényeit meg kell ismerni és a törvények ismeretében az élet fenntartásához szükséges magatartást ki kell alakítani. Ez a megismerési folyamat mindig konfliktusokkal terhes. Így tanul az ember.

Csakhogy a magatartás kialakításához példaképek, mesterek, tanítók, ideálok kellenek. Elmúlt korokban az ideálokat a vallás, a történelem, vagy az irodalom adta. Werther öngyilkossága megszaporította az öngyilkosságokat; néhány évszázad alatt fiúgyermekek tizmillióit nevezték el Sándornak, mert valamikor élt egy hős férfi, bizonyos Makedón Alekszandrosz; s ha egy lánynak véletlenül Nóra a neve, feltehető, hogy apja vagy anyja Ibsenért rajongott.

A régi - vallási, történelmi, irodalmi - ideálok követése fárasztó és lassú munka volt. Sokkal nehezebb egy mitikus hős, vagy egy-egy regényalak példáját követve kialakítani magatartásunkat, mint végignézni egy filmet és utána úgy igazítani a harisnyakötőt, mint Anita Ekberg, vagy úgy szívni a cigarettát, mint Garry Cooper. Az elvont irodalmi alakot magunkban újra konkréttá alakítani, majd tulajdonságait megint absztrahálni és adott helyzetekben alkalmazni, vesződséges, és a szürkeállomány mozgását követeli. Lehet, hogy jó volt száz-kétszáz éve, de azóta meggyorsult a világ.

A gyorsan változó világ gyorsan változó magatartást, gyors reagálást követel. Az ideálok hamar öregszenek. Érdemes volna megvizsgálni, hogy a periódusok milyen időtartamúak, mikor válik törvényszerűvé egy-egy sztár bukása, illetve egy új csillag felizzása.

Nem rejtem véka alá azt a meggyőződésemet, hogy a Karenina Annától Brigitte Bardot-ig vezető folyamatot az eszménykép devalválódásának tartom. Ugyancsak a devalválódást jelenti, hogy a vonzó sztárok legtöbbször banditát, bűnözőt, lotyót, vagy más társadalmon kívüli figurát játszanak. A szociológus vagy a statisztikus messzemenő következtetéseket vonhatna le ezeknek a szerepeknek világsikeréből. Az ember azt hihetné, hogy korunkat sokkal inkább jellemzi az ököl és a revolver, mint a gondolkodás általánossá válása.

Fentebb azt mondtam, hogy a sztár a csúcson áll. A csúcson, de nem az emberség, hanem a filmgyártás hierarchiájának csúcsán. Ha jobban megnézzük, kiderül, hogy ez a "csúcs" valójában nagyon alacsony kis halom csak. A néző, akinek ideálra van szüksége, olyan ideált kíván, akinek helyét - úgy érzi - maga is betöltheti, aki semmivel sem nagyobb ember, mint ő.

Az utánozhatóság, sőt a könnyen utánozhatóság a sztár egyik nélkülözhetetlen vonása.

De nélkülözhetetlen vonása a szépség is. Az emberek szeretik szépnek látni, vagy legalábbis szépnek érezni magukat. Szeretik átélni a szerelem, a nemes cselekedetek, nagy érzelmek megszépítő élményét. A sztár szépségében önmaguk szépségét élik át. Ez az egyetlen, ami a sztárkultuszban vigasztalhat bennünket. Józan ésszel nem kívánhatjuk, hogy az emberek milliói nagy és bölcs államférfinak, filozófusnak, kiemelkedő alkotóművésznek érezzék magukat. De örüljünk annak, hogy szépnek akarják érezni magukat. Nagynak és szépnek a szerelemben, a szomorúságban és néha még az önfeláldozásban, a tragikus sorsban, vagy a nemes cselekedetben is.


Hogy egy emberi arc szép-e vagy sem, azt nem elsősorban részeinek arányossága, vagy részeinek harmóniája, esetleg diszharmóniája dönti el. Egyesek szerint az egészséges ember a fiatal arcot tartja szépnek, de akkor mit kezdjünk az egészséges Walt Whitman versével, amely szerint "az öregek még szebbek". A képzőművészet kialakított ugyan bizonyos kánonokat, aprólékosan leírva, hogy a szép nő arca tojásdad és egyenletesen gömbölyű, és hogy a haja hosszú és gazdag, szeme mély szemgödörben nagy, de nem kiülő, szája kicsiny és íves, stb., stb. - de ezekkel a kánonokkal nem sokra megyünk, ha egy eleven vagy egy festett arc szépségét akarjuk megállapítani, hiszen azonnal kiderül, hogy nincs szépség, amelyik minden részletében megfelelne a szabályoknak.

Ha Brigitte Bardot vonásait körzővel és vonalzóval vizsgálva az előírásokat kérjük számon, bizony hümmögve kell elismernünk, hogy vagy a kánonok túl igényesek, vagy az általános ízlés és a szépségideál alaposan megváltozott.

Az arc szépsége a kifejezésben van. Szépnek találjuk azt az arcot, amely számunkra rokonszenves érzelmet, gondolatot, szándékot, akaratot fejez ki. Emlékezzünk csak Giulietta Masina csúnyácska kis arcára, amikor Cabiria keserű könnyei folytak rajta, vagy Simone Signoret szögletes, férfias arcára, amikor széppé lágyult a szerelemtől, emlékezzünk Greta Garbo fájdalommal teli pillantására, vagy Arletty vérbő kacérságára. Mennyi különbség a formákban! Csak a tartalomban azonosak - emberi lelket sugároznak.

De mi lehet az oka annak, hogy a sugárzó arcok közül az emberek éppen egy bizonyosat, esetünkben B. B. arcát választották ki?

Tekintsünk el a szerepektől. Ne törődjünk azzal, hogy filmjeiben mit kell, vagy mit kellene Brigitte Bardot-nak játszania. Próbáljuk meg elfelejteni a "Babette háborúba megy" vagány kis kalandornőjét, az "Igazság" végzetes szerelmesét, a " Magánélet" üldözött sztárját és mind a többit. Könnyen összekeverhetjük a szerepet és a személyiséget - ezt teszi a legtöbb mozilátogató -, pedig most csak a személyiséget akarjuk vizsgálni.

Nézzük meg Brigitte Bardot arcát, mozgását, temperamentumát.

Bármelyik fényképét veszem a kezembe, az arc ellentmondásai valósággal kiáltanak. Öreg, német könyvmolynak kellene lennie annak, aki B. B. arcán először az értelmet, vagy pontosabban a megfontoltságot keresné s nem venné észre. Nem, ez az arc nem titkolózik, nem zárkózott és céltudatos. A homlokot és a halántékot eltakaró haj vad és kusza tömege, ősemberi rendetlensége az ösztönök elsőbbségéről beszél, azokat hangsúlyozza, szinte megvetve az értelmet, de mindenesetre szembehelyezkedve a gondolattal. Nem akarok üres spekulációkba keveredni, de a legtöbb képén a haj eltakarja a fület és ebből arra következtetek, hogy még erőteljesebben hangsúlyozni kívánja a szemet, az orrot és a szájat. Festők ezt biztosan így komponálnák, bár meglepő, hogy aránylag milyen kevés nőt ábrázoló festményen - portré-, alak- vagy aktképen - fordul elő, hogy a haj eltakarja a fület. A művészet még a kifejezetten erotikus témájú képeken is inkább a civilizáltat, az esztétika által szabályozottat ábrázolta, mint a vadat. A rendezetlen haj - nem érdekel, hogy rendezetlensége mennyire tudatos és megrendezett - szinte önálló életet él, szinte minden pillanatban el akarja takarni, be akarja borítani bozótjával az egész arcot, arra utalva, hogy az ösztönök "fenyegetve előtörnek", s talán arra is, hogy kell lenni kéznek, amely állandóan ezzel a hajjal babrál, fegyelmezi vadságát, visszatartja ezt az őserdőt. Vibrálást, feszültséget, nyugtalanságot fejez ki ez a frizura, akkor is, ha csak önmagában nézzük, elvonatkoztatjuk az arctól és a test egészétől. Olyan emberről vall, aki nem tudja, vagy nem akarja fegyelmezni magát és aki még többet foglalkozik magával, mint az emberek általában.

A haj az arc kerete. Tudjuk, hogy a képzőművészetben milyen fontos a művet a valóságtól elválasztó keret.

Nos B. B. arcának "kerete" nemcsak divatot teremtett, hanem iskolát is. Alig akad filmszínésznő, aki nem próbálta ezt a hajviseletet.

Az ellentétnek is lehet bizonyító ereje. Gondoljunk mosolygás nélkül, bármilyen furcsa is a párhuzam, Yul Brynner kopaszságára. Az arcból sugárzó akaratot és önfegyelmet erősíti. Vagy Dreyer Johannájának majdnem kopasz feje mennyire átszellemültté, mennyire elvonttá válik ettől a hajviselettől.

B. B. haja a testiséget hangsúlyozza. Az arc sima gömbölyűsége, ránctalansága, árnyéktalansága még fokozza a hajbozót hatását. De az arc elemzésében tovább haladva a képlet bonyolultabbá válik. A vastag száj már nemcsak az ösztönökről beszél. Biggyesztettségében megvetés és visszautasítás is van, lefelé hajló sarkaiban keserű tapasztalat. Kihívó, de nincs nyoma rajta a hívogató, csábító mosolynak. B. B. csak ritkán nevet és ha mégis megteszi, nevetése vad és ritmustalan. Nincsenek átmenetei, árnyalatai és tónusai. Nem hangjára, hanem nevető szájának formájára gondolok.

A nem valami szépen formálódott orr - profilból jóformán sohasem fényképezik B. B.-t - megint az ösztönlényről beszél. A kitágult orrcimpák feszülten szimatolnak és figyelnek. De a szexualitást is hangsúlyozzák.

A szem figyelő, riadt és bizalmatlan. Az a dac, ami a száj sarkának lefelé görbülésében megjelenik, tisztán kifejeződik a szemben. Nincs körülötte mosoly, csak félelem, szigor és szomorúság.

Ennyit az arcról. Elképzelhető természetesen, hogy más szem másnak látja B. B.-t, mint az én szemem, de majdnem biztos, hogy senki sem lát benne felszabadult vidámságot, és senki sem olvas ki belőle hajlamot a matematikai logikára.

Úgy látszik, hogy B. B., akárcsak elődje Marlene Dietrich, akiről később még szó lesz, "tetőtől talpig a szerelemre termett". A századforduló divatos szépségideáljának kellékei, halcsontok, páncélok, fűzők, szalagok, csatok, eltűntek ugyan, de az akkoriban kialakított elképzelés a női alak szépségéről, a "szuper-nőstény"-ről, ahogy Armand Lanoux nevezi, úgy látszik, megmaradt. B. B. kissé képletesen szólva olyan, mintha halcsontos fűző nélkül is halcsontos fűzőben járna. Sértő volna alakját Correggio, Veronese vagy Rembrandt aktjaihoz hasonlítani, de hozzá képest Dürer könnyed és kecsesen karcsú Évája is majdnem terjedelmes szakácsnő. Terjedelmes és brutálisan egészséges. B. B. alakja, pedig női formáit minden módon hangsúlyozzák, vagy hangsúlyozza, azt a gondolatot ébreszti az emberben, hogy ez a nő ideges, mint egy kifeszített íjhúr, sima, mint a kígyó és törékeny, mint egy koraérett kamaszlány.

Fontosabb azonban, hogy mit fejeznek ki mozdulatai, gesztusai. Az egész jelenséget nézve az az érzésem, hogy van benne valami meghatározhatatlanul gyermeki, valami éretlen. Szeretnék arra hivatkozni, amit fentebb már mondtam az egyén és a világ kapcsolatáról és e kapcsolat konfliktusos jellegéről. Az érett eszű, felnőtt ember elég hamar felismeri a konfliktusok, összeütközések természetét és egyéniségére gyakorolt hatását, összefoglalja őket, levonja tanulságaikat és tapasztalataiból alakítja ki magatartását. A gyermek sokkal érzékenyebben reagál a konfliktusokra. Viselkedésében az érzelmi és indulati élet uralkodik, még nem tanulta meg kordában tartani ösztöneit és még nem tanulta meg azt sem, hogy a szabadjára eresztett ösztön megnyilvánulásait az emberi világ nem nézi jó szemmel, és hogy gyakran erőteljesen visszautasítja.

B. B. arca és gesztusai arról tanúskodnak, hogy igen érzékeny, hogy a világot bizalmatlanul, a "rosszat" tett és megvert gyerek csalódott és keserű pillantásával nézi. Idézőjelbe tettem a rosszat, mert a gyermekre éppen az a jellemző, hogy nem tud különbséget tenni a jó és rossz között. Talán nem kell sok érvet felsorolnom, hogy B. B. esetében a "rossz" természetesen a szexuális ösztönök szabadjára eresztése. Talán fölösleges megjegyeznem, hogy nem Brigitte Bardot-ról, a színésznőről beszélek, hanem B. B.-ről a sztárról, a művészettörténeti és kultúrtörténeti jelenségről, leválasztva róla mindent, ami magánéletét - a munkát is beleértve - jelenti, s úgy tekintem őt, "sine ira et studio", mint mondjuk valamely képzőművészeti alkotást.

Ezt a jelenséget, ezt a képzőművészeti alkotást, alkotói megfosztották szinte minden intellektuális vonásától, de megfosztották nőiességének olyan vonásaitól is, mint az anyaság. Márpedig, ha ezektől a vonásoktól eltekintünk, mi maradhat?

Marad a leszűkített arcvonások, testalkat és gesztusok mögött leszűkített személyiség, infantilizmusával és ösztöneivel, szexualitásával és félelmével, érzelmi kitöréseivel és embertelen keserűségével, rossz közérzetével és állandó csalódásaival - marad a megszemélyesített konfliktus az önmagát primitív fokon kiélni vágyó emberi lény és a társadalom törvényei között.

Hosszú és más irányú vizsgálatot kívánna kideríteni, hogy ebben a konfliktusban kinek az oldalán áll az igazság, mint ahogy sok kutatás kellene annak felderítéséhez is, hogy az évszázadok, vagy az évezredek során hogyan alakult ki ez a női típus, ez a női magatartás és hogy miképpen vált eszményképpé. Itt csak annyit szögeznék le, hogy a típus természetesen nem új, tulajdonképpen mindig megvolt, csak az utolsó században, elsősorban valószínűleg a technikai civilizáció hatására, került ilyen mértékben az érdeklődés előterébe.

A néző, B. B. rajongója, feltehetően nem elemzi a konfliktus természetét a maga konkrét mivoltában - számára B. B. alakja és arca, egész megjelenése általánosabb, elvontabb összeütközést fejez ki: összeütközést az egyéni életének szabadságáért küzdő, de legyőzött és ezért többszörösen is rokonszenves ember és a világ kemény törvényei között.

Köztudomású, hogy a sztár többek között azért is sztár, mert szerepei meghatározottak, lényegében mindig ugyanazt a típust "alakítja", a szerepet írják és alakítják a jelleméhez és nem ő éli át a megírt alakot színészi tehetségével. A sztár olyan a színművészet világában, mint a számtanban a kerekített szám. Határai szűkek. Tízre kerekíteni csak a hat és tizenöt közötti számokról lehet. Ezt a "kerekítést" a tömegek jóváhagyásával a rendezők végzik el. Vagy másképpen szólva: a sztár séma, egy emberi magatartás sémája, olyan magatartásé, amelyet adott történelmi pillanatban a tömegek megnyerőnek, követendőnek, az élet fenntartásához és viteléhez megfelelőnek tartanak.

Brigitte Bardot gyermekies ösztönlénye, intellektus nélküli szembefordulása a világgal, csalódottsága és megvetése példakép lesz. Baj van a világgal, melynek tízmilliói ilyen példaképet vallanak magukénak. "Valami bűzlik Dániában..."


A baj természete talán világosabbá válik, ha B. B.-t, a jelenséget, valamelyik elődjével hasonlítjuk össze.

Marlene Dietrich sikere a két háború között majdnem akkora volt, mint Bardot-é. Szerepét illetően ő is a végzetes nő volt, csak a nő, poétikusan szólva virág, melyhez nem tartozik gyökér és szár és levél. Kihívó volt és szomorú, akárcsak Bardot, csontosabb, szerkezetesebb formában. A felületes összehasonlítás is lényeges különbségeket mutat. Marlene Dietrich arca rendezett volt, megőrizte az intellektust, sőt magas homloka, mélyebb pillantású, lefüggönyözött szeme, még szájának vonala is, az értelemről az akaratról és a céltudatosságról beszélt. Marlene Dietrich arca is konfliktust fejezett ki, összeütközött a világgal, de ebben az összeütközésben, mert az arcról értelem is sugárzott, a néző föltétlenül a személynek adott igazat. A konfliktus konkrétabb, körülhatároltabb, mondjuk politikusabb volt magasabb szinten, a társadalom világában, annak törvényei között játszódott és nem a puszta ösztön és a valóság között. Marlene Dietrichben is igen erős volt a szexuális vonzás, de ez a vonzás nem önmaga körül forgatta, mint valami örvény. Szabadságra vágyott, nem féktelen szabadosságra.

Bardot arcának nincs humora. Említettem, hogy nevetése van csak, nyers, vad és artikulálatlan nevetése. Emlékezzünk Dietrich árnyalatos humorára, nevetésének, mosolyának sokféleségére, arcának rendezett világára. Talán furcsán hangzik, de Dietrich szabadabb ember volt, vagy legalábbis annak látszott. Mintha közben az történt volna, hogy a nő megverten, szörnyű tapasztalatok súlyától összetörve visszavonult volna a társadalomból, mert szabadságát már nem ott akarja kivívni, hanem ösztöneinek szűkebb világában. Vagy megkapott bizonyos jogokat, bizonyos szabadságot és csalódottan elutasította magától?

Mintha közben történt volna valami, aminek hatására Marlene Dietrich elveszítette humorát és reményeit, lemondott a küzdelemről és az értelemről, és B. B. -vé változott.

Vagy csak divat az egész? Múló szeszély? De hiszen próbálná meg bármelyik divatkirály feltámasztani a bukjel-szoknyát, a krinolint, vagy az uszályt. A divat is törvényeknek, a társadalom változó igényeinek megfelelően engedelmeskedik.


"A hős, a példakép és minta elmaradhatatlan eleme minden emberi és nemzeti költészetnek, az ősi eposzoktól a modern filmig" - írja Balázs Béla, majd így folytatja: "Még az is, hogy bizonyos rétegeknek politikailag mi a kívánságuk, jobban árulják el a szépségek, melyek nekik kívánatosak, mint politikai programjuk."

A hős mindig az erős, a célratörő, a küzdő ember volt végig az évszázadok során. A hőst ma, legalábbis a sikeres filmek tanúsága szerint, a bandita, a kalandor, a társadalmon kívüli ember személyesíti meg. Hogy Akhilleuszból miért és hogyan lett "Angyal", vagy a rettenthetetlen lovagból revolverhős, esetleg éppen James Bond - ennek kutatása messzire vezetne. Megpróbálnám inkább azt vizsgálni, hogy Belmondo, aki legalább olyan sikeres sztár, s legalább annyira példaképe és ideálja a tömegeknek, mint Bardot, miért alkalmas szerepkörének betöltésére, milyen fiziognómiai és alkati adottságoknak köszönheti a feléje áradó rokonszenvet.

Egy kis túlzással szólva Belmondo szinte Bardot testvérének, vagy másik megtestesülésének tekinthető. Magatartását általában cinikusnak, hányavetinek, modernnek, nagyvárosiasnak jellemzik. Kétségtelen, hogy szerepeiben az ilyen figurákat alakítja igazán jól, de tekintsünk el megint a szerepektől, és nézzük arcát, alkatát, mozgását.

Belmondo arca legalább annyira konfliktusos, mint Bardot-é. Mozgása, hirtelen elhatározásai az indulatok, érzelmek uralmára mutatnak, nincs összhang Bardot-énál föltétlenül erősebb intellektusa és cselekedetei közt. Egyensúlyát valahol elveszítette. Belmondo erős férfi s erejének tudatában magabiztos is, de figyelő szemében mégis van valami az üldözött riadtságából és a vereségét előre megérző ember szomorúságából. Sorsa, pusztulása, előre meghatározott, és ezt ő érzi is. Mit kezdhet erejével nála sokkal nagyobb erőkkel szemben? Kapkod, mint aki körül egyre szűkebb a gyűrű, erejét tékozolja.

Belső biztonságának elvesztésére utalnak apró, automatikus gesztusai, játéka a cigarettájával, vagy az, ahogy a "Kifulladás"-ban a száját babrálja. Futása, mozgása csak látszólag hányaveti és eleresztett.

Fékezhetetlen indulatosság, robbanások, érzékenység jellemzi. "Megjátssza magát" - mondják ugyanakkor az ilyen alkatú emberre.

Amit Bardot és a világ konfliktusáról mondtam, majdnem szóról szóra megismételhető Belmondónál. Benne is az önmagát primitív fokon megvalósítani vágyó emberi lény ütközik össze a kötöttségekkel és mert férfiról van szó, főleg az írott törvénnyel.

Bardot és Belmondo egyformán az, amit a pszichiáter szélsőségesebb formában hisztériás lelkialkatnak nevezne. Hadd idézzem Nyírő Gyula egyetemi tankönyvét: "A hysteria lényegében fejletlen lelkialkat, amelyben az egyén magatartását nem a fejlődésileg fiatalabb értelmi struktúrák, hanem az idegrendszer ősibb rétegei, az érzelmek, indulatok, ösztönök határozzák meg".

Az eszményképnek is van eszményképe, a bálványnak is bálványa. A "Kifulladásig"-ban Belmondo megáll egy mozi előtt és a plakátról visszatekintő Humphrey Bogart-t nézegeti. Nézi és utánozni próbálja. Ez a kis jelenet arra csábít, hogy észrevegyem a hasonlóságot, illetve különbséget Belmondo és Bogart között.

Pedig hasonlóság és különbség sokkal erősebb és tartalmasabb az ő esetükben, mint amennyit ez a jelenet sugall. Bogart, a sztár, pontosan azt a szerepet játszotta a két háború közötti években, mint amit Belmondo játszhatna ma, ha az idők és igények nem változtak volna. Értelmének erejével, nyugalmával, önuralmával, elfojtott és csak ritka pillanatokban megjelenő érzelmességével és mosolyával Bogart inkább rokona Marlene Dietrichnek, mint Belmondónak. Bogart céltudatosan titkolja lelkét és szándékait, Belmondo már "kiborult". Bogart éppúgy reménykedik a győzelemben, mint Dietrich, és meg is tesz mindent, hogy az ellenséges társadalomban eljusson hozzá, hogy elnyerje a maga győzelmét és helyét.

Nem szívesen használom a pontatlan kifejezést, de úgy gondolom, hogy Bogart és Dietrich a maguk módján egészségesebb embertípust, egészségesebb lelkialkatot képviseltek, mint Bardot és Belmondo. Ha az egészséges helyére a kiegyensúlyozottabbat, harmonikusabbat teszem, vagy kiegészítem azzal, hogy a nőideál és a hős régebbi típusában inkább uralkodott az intellektus az ösztönök felett, akkor talán közelebb járok az igazsághoz.

Az összehasonlítás persze ítélet. Az ítélet pedig efféle kérdésekben nem lehet objektív, nem lehet elfogulatlan. Bevallom, szívesebben venném, ha a mozilátogatók tömegei inkább Dietrich vagy Bogart típusában látnák eszményképüket. De még szívesebben venném, ha... Nem folytatom. Gondolja ide az olvasó a szívének kedves ideálokat.

Az értelem rovására uralkodó ösztönök, fegyelmezetlenség és riadt félelem, dacos és öntudatlan ellenzékiség, valamilyen nagy veszedelem közeledésének érzése és a tehetetlenség vele szemben, örömtelen szexualitás és humortalanság, elveszett remények és elveszett harci kedv - körülbelül ezekben lehetne összefoglalni különös századunk közepén hatalmas tömegek példaképeinek jellemvonásait. Az igény, amely létrehozta őket, a tömegek társadalmi és politikai tapasztalataiból született.

Ezt a levegőben terjengő igényt, ezt a kimondatlan, megfogalmazatlan kívánságot elégítette ki Vadim, amikor modern Pygmalionként megfaragta az ötvenes évek sztárját, egy egész évtized bálványát.


Xenophón emlékezései szerint Szókratész egy alkalommal felkereste Parrhasiost, a festőt és beszédbe elegyedett vele. Megkérdezte tőle többek között azt is, hogy le lehet-e festeni a lelket. A festő tagadólag válaszolt, hiszen a léleknek nincsenek sem színei, sem részarányai. És a boldogságot vagy a bánatot vissza lehet adni a festményen? - kérdezte Szókratész. Az igenlő válasz után tovább kérdezősködött.

Szóval azt kell mondanunk, hogy a méltóság és a szabadszelleműség, vagy az alantasság és a szolgalelkűség, a bölcs értelem és a belátás, vagy a gőg és a közönségesség - mindez visszatükröződik az ember tekintetében és teste egész tartásában, akár egy helyben áll, akár mozog?

Helyesen mondtad - válaszolt a festő.

Tehát ezeket az ábrázolásokon is vissza lehet adni?

Feltétlenül - felelte.

Mit gondolsz, tehát - kérdezte -, milyen emberekre esik jobban ránéznünk, azokra-e akiken a szép, jó és szeretetre méltó tulajdonságok tükröződnek, vagy pedig azokra, akiken rútak, gonoszak és gyűlöletesek?

Zeuszra mondom, Szókratész - felelte -, e tekintetben igen nagy a különbség.

Így fejeződött be Szókratész beszélgetése Parrhasiosszal.

1968.

 

A Bagoly folyó

"Szabadítsd meg magad először a halál
félelmétől, ez vet nyakunkba igát..."

Seneca: Erkölcsi levelek XI. I.


"Egy férfi állt Észak-Alabama egyik vasúti hídján és nézte maga alatt a húsz láb mélységben sebesen futó vizet. Keze a hátán, csuklóját összekötötték. Szoros kötél hurkolta a nyakát. A kötelet vastag keresztgerendára erősítették a férfi feje fölött, lazán megereszkedő része a térdéig lógott..."

Így kezdődik a rövid novella, néhány tárgyilagos megállapítással, érzelmek nélkül, mintha írója csukott szájjal, rezzenéstelen arccal, közönyös pillantással figyelte volna a jelenetet. Az írót nálunk nem ismerik, felfedezője, méltatója, legjobb ismerője, Clifton Fadiman, "embergyűlölő"-nek mondja. A novella címe: "An Occurenee at Owl Creek Bridge (Eset a Bagoly-folyó hídjánál)". Írója: Ambrose Bierce.

A középkori példabeszédek egyszerűségére, tömörségére és vészjósló mélységére emlékeztető írás azonnal megragadja az olvasót drámaiságával. Az elmélyedés, a nyugalom, a bölcselkedés képe az első mondatban - mozdulatlan férfiarc összekapcsolva az örök mozgást jelképező, sebesen futó vízzel. Mintha csak most fogalmazná újra a híres mondatot: nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba...

Azután rögtön a dráma. A férfi nyakán kötél, a kötél másik végét vastag gerendához erősítették.

Robert Enrico nem ezzel a képpel kezdte a filmjét. Nem azonnal sokk-hatással, nem a drámai konfliktus csúcspontjával, hanem az ébredő hajnali erdő széles, nyugodt képével. Illetve...

De mielőtt a filmre térnénk, szükségesnek látszik elmondani egyet-mást az íróról, Ambrose Bierceről, akinek köszönhetjük, hogy a világ egyik legjobb, de mindenesetre egyik legmegrendítőbb rövidfilmje elkészülhetett.


Még az amerikai írók közül is - pedig sok mindent hallottunk zivataros életrajzukról - kiemelkedik hányatott életével. 1842. június 24-én született Ohio államban, szegény farmercsalád kilencedik gyermekeként. Amerika ekkoriban már a nagy válságok, Poe pedig az iszákosság és a korai halál felé rohant.

Ha elhisszük, hogy az Ambrose Bierce novelláiban gyakran visszatérő apa- és rokongyilkosságok valamely elfojtott gyermekkori vágy kivetítései, akkor el kell hinnünk, hogy rettenetes körülmények között nőtt fel sérülékeny lélekkel, s hogy apja szörnyű ember lehetett.

Korán elkerült hazulról egy katonai nevelőintézetbe. Szemlélete inkább a déliek arisztokratikus-földesúri világához vonzotta; a polgárháborúban mégis az északi hadseregbe jelentkezett. "Kisdobos" - ez akkoriban azt jelentette, hogy a rohamozó sereg élén, a golyózáporban verte a marsot. A háború végén címzetes őrnagyként szerelt le.

A háború után sok mindent próbált, majd írni kezdett. Első novelláskötetének címe: "Az élet sűrűjében". E kötet második novellája a Bagoly-folyó hídjának esete.

Nem lehet, de talán nem is szükséges felsorolni mindazt, amit átélt. 1913-ban, öregen, keserűen, asztmatikusan, kihagyó emlékezettel, alkotóerejét veszítve Mexikóba ment, hogy részt vegyen a polgárháborúban. Ott tűnt el nyomtalanul.

Írásait, könyveit, irodalmi szerepét elfeledték, csak a negyvenes években fedezték fel újra. Eleinte Poe egyik utánzójának tekintették, ma a világ minden táján sorra adják ki novelláit, s alig van nemzetközi antológia, amely ne tartalmazná egy-két művét.

Művészete a borzongás művészete. Kísértetek, rémek, baljós alakok, árnyak és szörnyek, gyilkosok és ártatlan áldozatok járnak-kelnek könyveiben s oly otthonos köztük a végzet és a halál, mint valami gótikus farsangban vagy görög tragédiában. Úgy leírni egy kitömött kígyót, hogy az olvasó nemcsak a sziszegést hallja, hanem megérti annak az embernek szívrohamát is, aki homályos szobájában ezzel a kígyóval találja magát szemközt. Lét, halál, szorongás, remény, reménytelenség, választás és választás kényszere - ha az egzisztencializmus jellemző címszavait felsoroljuk, nem leszünk messze Bierce művének jellemzésétől. Kafkai aprólékosság, Kafka humora nélkül. Poe rémtörténeteinek realizmusa, de szigorúbban és kézzelfoghatóbban.

Mindez talán nem tartozik szorosan a filmhez, de a rendező ismerte, amit mi nem, Bierce összes művét, s nemcsak egyetlen novellát "költött át", hanem törődött azzal, hogy megőrizze az író világszemléletét, az életmű atmoszféráját.


Sem aktualitás, sem kritikusi kötelezettség nem késztet arra, hogy a filmről beszéljek. A "Bagoly-folyó" 1961-ben készült, kapott néhány megérdemelt díjat, nálunk is elég frissen bemutatták a mozik, ha jól emlékszem, 1963 októberében láttam először.

Számos cikk, esszé, reflexió, stb. foglalkozott a filmművészet "romlandóságával", gyors avulásával, a csalódással, melyet egy-egy nagy filmalkotás újramegnézése okoz. Ötször vagy hatszor láttam a "Bagoly-folyót", ismerem minden kockáját, olvastam a novellát, amelyből készült és mégis felhasználok minden alkalmat arra, amikor újra láthatom, s borzongva és szorongva élem át újra és újra az élményt, amelyet ad és amelyet csak akkor nevezek nyugodt lélekkel esztétikainak, ha a szép fogalmát nagyon távoli határokig tágíthatom.

Mert hogyan is lehetne szépnek nevezni - bármely szinonimáját használom is a szónak - egy filmet, amely szinte naturalista részletességgel mutatja be egy magányos ember értelmetlen halálát a kivégzőosztag gyűrűjében? Hogyan lehetne jónak vagy igaznak nevezni egy filmet, amelynek története egy akasztás története, annak a borzalomnak erkölcsi ítélkezés nélküli képi rögzítése, amelyet kivégzésnek nevezünk?

És a film mégis kitűnő. Éppen ez a valóságos, vagy csak látszólagos ellentmondás késztet arra, hogy beszéljek a "Bagoly-folyó"-ról, megvizsgáljam és elemezzem, lezárva vitát, amelyet első megtekintése óta a filmmel folytatok.


Nézzük először a történetet, a cselekményt, mint a novella, illetve a belőle készített film legfelső rétegét.

Bierce novellája az amerikai polgárháborúban játszódik, abban a háborúban, amelyet bizonyos értelemben a modern háborúk előjátékának, vagy főpróbájának tekinthetünk, háborúnak, amely először használta a gyorstüzelő fegyvereket, nehéz ágyúkat, ágyúnaszádokat, lövészárkokat, amely a hadviselő felek minden erejét latba vetette s amely nem nagyon válogatott civilek és katonák között. Az északiak vasútvonalat vezettek át a Bagoly folyó hídján. Plakátokat tűztek ki, melyek szerint: azt a polgári személyt, aki a vasút közelében tartózkodik, fel kell akasztani.

A novella három részből áll.

Az első rész szigorú tárgyilagossággal leírja a helyzetet. Dali vagy Max Ernst stiláris aprólékosságával bemutatja a halálraítéltet és a kivégzőosztagot, a tájat, amelynek közepén az esemény játszódik, az emberek némaságát és az erdő meg a víz, egyszóval a természet zajait. A halálraítéltnek eszébe jut a gondolat: "Ha kiszabadíthatnám a kezemet..." Közben a kapitány az őrmesterre pillant. Az őrmester lelép a deszkáról, amelynek másik végén a halálraítélt áll a folyó fölött.

A második rész az előzményeket mondja el. Peyton Farquhar déli érzelmű ültetvényes nyugodtan él otthonában, amikor egy napon katona lovagol házuk elé és vizet kér. Míg az asszony vízért megy, a katona elmondja, hogy az északiak erődöt építenek a Bagoly-folyó hídjánál. A közlés provokatív, a párbeszédből kitűnik, hogy Farquhar tenni akar valamit a híd ellen. Aztán a katona iszik és ellovagol. Az északiak kéme volt.

A harmadik rész Farquhar menekülésének története. Azt mondja el, hogy mit lát, mit érez a halálraítélt, amikor a deszka kibillen alóla és lefelé zuhan. Bele a folyóba, mert a kötél elszakad. Megmenekült. Csodálatos boldogság. Kalandos körülmények közt, ismeretlen tájakon át fut hazafelé. Hazaér, már-már megöleli a feleségét, amikor "vakító fehér fény vág ketté mindent, mintha ágyút sütöttek volna el aztán sötétség és csönd. Peyton Farquhar halott volt, teste törött nyakkal lassan himbálózott, lógva a Bagoly-folyó hídjának gerendáján."

Mind a három rész más. Az első rész száraz és objektív, akár egy jegyzőkönyv vagy jelentés; a második részben, filmnyelven szólva, megmozdul a felvevőgép, idilli környezetben impresszionista képek sorával mutatja be Farquhart és környezetét, azzal teremtve meg a feszültséget, hogy az időrendet megbontja; a harmadik rész teljesen szubjektív, belülről, a halálraítélt fejéből, az ő szemén keresztül mutatja a világot. Minden résznek van egy nagyon élesen vágott csattanója, de az egyes részek maguk is nagyon erősen különböznek egymástól, ezzel a formai megoldással is fokozva a novella feszültségét.

Robert Enrico, a film rendezője, ragaszkodott Bierce-hez, és mégis jelentősen eltért tőle. Mindjárt a kezdettel. Nem a főhős felől indul, hanem széles, nyugodt képekkel mutatja az ébredő tájat. Igaz ugyan, hogy a táj tele van nyugtalanító elemekkel, a fára szögezett statáriális plakát képével, madarak szokatlanul rikoltó hangjával, baljós előjelekkel, de ettől a film még egészen más is lehetne. Ezután látjuk meg a hidat, a hídra felvonuló kis csapatot és a kivégzés néma előkészületeit. "A katonai szabályzat - mondja Bierce - a teljes csendet írja elő, ilyen esetekre."

A halálraítélt - pedig Enrico törődött azzal, hogy ne megnyerő színészt válasszon - azonnal rokonszenves. Pedig nem tudunk róla semmit. A rendező kihagyta a novella második részét, kihagyta az előzményeket, amelyek - hiszen beugratásról, provokációról van szó - azonnal a főszereplő mellé állítják érdeklődésünket. Az előzményekből összesen egy mondat maradt: "Csapdába kerültél, Peyton Farquhar..."

A főszereplő tehát - a film szerint - lehetne gyilkos, rabló, haramia stb. Mégis a néző azonnal dönt és az ismeretlen férfit rokonszenvesnek, kivégzését ellenszenvesnek, igazságtalannak tartja. Valami "ősi" ösztön mozdul meg bennünk, azonnal a gyengébb mellé állunk, azonnal együtt érzünk azzal, aki a gépezet közepén halálát várja. Talán azért, mert körötte a hatalom erős - ágyúk, katonai osztagok, fegyverek, stb. - ő pedig olyan kiszolgáltatott és gyenge. Nincs a menekülésre lehetősége, megkötözték, a folyó fölé nyúló deszkára állították. A helyzet reménytelen, választani nem lehet. Csak a halál maradt.

Ezt a kiszolgáltatottságot, amelyet különben a rendező kitűnő és mérsékletes eszközökkel teremt meg, azonnal megérezzük, azonnal átéljük, hiszen nincs ember, aki ne lett volna valamilyen hatalomnak valamilyen formában kiszolgáltatva. Azonnal tiltakozunk, berzenkedünk ellene, úgy, ahogy tiltakozunk a magány, vagy a halál, az esztelenség, vagy kegyetlenség ellen. Ha egy kalandos filmben látjuk ezt az indító képsort, biztosak vagyunk abban, hogy a hősnek meg kell menekülnie.

Ott áll tehát Farquhar, nyakában kötéllel, reménytelen helyzetben. Mi, nézők, neki "drukkolunk", mindenféle idegszálunkkal a reményt kívánjuk. Meg is kapjuk.

Farquhar homlokát kiveri a veríték, az óráról, amit elvesznek tőle, eszébe jut felesége és családja. Az óra muzsikál. "Ha elszakadna a kötél..." - gondolja Farquhar.

A kötél, nagy megkönnyebbülésünkre, elszakad. Farquhar a folyóba esik. Most a különös menekülés következik, aztán a gyors vágás, "Mintha ágyút sütöttek volna el", és a halott ott lóg a folyó fölött.

Könnyű azt mondani, hogy azt láttuk, ami a halálraítélt fejében egy pillanat alatt lejátszódott, könnyű azt mondani, hogy a film kitágítja a másodpercet, a halál, talán végtelen pillanatát, a halál ellen lázadó tudat utolsó mozdulatait láttuk.


Nem erről van szó.

Mindenfajta emberi reménység tragédiáját láttuk. Sőt, még annál többet is ennél.

Valószínű, hogy nincs helyzet, amit az ember amíg ember - "dum spiro, spero" -, reménytelennek tartana. A reménytelenséget talán a legfőbb igazságtalanságnak tartja az ember. Ezért terem túlvilágokat, ezért szolgáltat igazságot később, az igazságtalanul kivégzetteknek, Szókratészeknek, Jeanne d'Arc-oknak, Krisztusoknak, Spartacusoknak, mártíroknak, hősöknek, a jövő előfutárainak, tragikus sorsú harcosainak, ezért ábrázolja a művészetben úgy őket, hogy haláluk pillanatában is hittek a reményben, ami vagy a túlvilágot, vagy a jövőt jelentette. Az életnek annyira idegen és elviselhetetlen a halál, hogy megpróbál átnézni fölötte, vagy megpróbál elfordulni tőle. Hogy a remény jó-e vagy sem, hasznos-e vagy sem, ennek eldöntését a filozófusokra vagy pszichológusokra kellene bíznunk. Mindenesetre a művészet nem lehet meg remény nélkül.

A szép, bármilyen legyen is, mindig a reményt sugallja, az ember győzelmét a világ, vagy tágabban értelmezve a természet igazságtalanságai felett. Az öröm, amelyet egy-egy műalkotás átélésekor érzünk - természetesen a tragédia megtisztító örömét is beleértve -, mindig a győzelem érzése. Többféleképpen is. Vagy úgy, hogy maga a műalkotás közvetlenül adja a "happy end"-et, tehát a győzelmet, vagy - tragédiák esetében - a néző, illetve műélvező, nagyobb törvényeket ért meg s megnyugszik bennük, vagy közvetettebben, a mű ritmusa, szerkezete, művészi formája sugallja a világ feletti győzelem reménységgel teli érzetét. Olvastunk, láttunk már műveket, melyek a reménytelenségről szóltak, világgá kiáltották a "nincsen remény" szentenciáját, de ezek a művek is valamilyen módon éppen a cselekvésre szólítottak, nem bénítottak, hanem erőt adtak.

A Bagoly-folyó esetében úgy érzem, másról van szó. Talán akkor válik világossá sajátos mivolta, ha végignézzük, elemezni próbáljuk eszközeit.

Rengeteg feszültségből összerakott szerkezetét először a "csattanó" fogja át. Jó néhány percig azt hisszük, hogy a halálraítélt megmenekült, s az utolsó pillanatban megtudjuk, hogy az egész menekülés nem volt más, csak haláltusa. De a menekülés maga is különös. Nem tudom, hogy élettanilag mi játszódik le az akasztott ember testében, szerveiben, agyában. Nem tudom, hogy lát-e és meddig, hall-e és meddig, meddig ver a szíve, meddig kap levegőt a tüdeje és érrendszere, meddig vannak gondolatai.

Peyton Farquhar szerencsés menekülésében, filmen látott vad futásában, mindig van valami, ami szorongással és gyanakvással tölt el. Nemcsak arra gondolok, hogy - bár vártam megmenekülését - túl szép az egész, hanem furcsa jelek sorozatára. Például: belezuhan a vízbe, aztán iszonyú hördüléssel bukkan fel és a víztükör pontosan ott "vágja el" a nyakánál, ahol a kötél volt. Mintha ettől a pillanattól kezdve, "valami" elválasztaná fejét a testétől. Aztán a futás többször nekilendülő és emelkedő ritmusa, amely minden esetben mélyebbről indul és sohasem jut el az előző magaslatig. Vagy a futás végén, amikor Farquhar felemeli a fejét és nyakán ott látjuk a szorító kötél bevágódott nyomát. De még az is, hogy szeretné ölelni a feleségét. Mintha a rendező a futásban megrendezte volna a fulladásos halál minden külső, élettani jellegzetességét is...

A hangok végig ellentmondanak a képeknek. A felszabadultan menekülő Farquhar lihegése egyre borzalmasabb, szívverése szaggatott és kihagyó, és még felszabadult nevetése is, amikor partot ér, inkább ijesztő, mint megnyugtató.

Hasonlattal élve, a film kicsiny ütések sorozata, egy-egy pillanatig levegőhöz juttat, aztán a végén, egyetlen brutális erejű ütéssel leterít. Mint nézőt, mint műélvezőt, a legkényesebb pontomon támad meg: szétzúzza esztétikai örömömet, az örömöt, amely véleményem szerint, maga a reménység. A műalkotás eszközeivel támadja tehát, magában a műben, magát a művészetet.


Mióta ember az ember, számtalan dolgot kitalált, hogy leszámoljon legfőbb ellenségével, a halállal. Az évszázadok, vagy évezredek során felmerült megoldások, vagy javaslatok sorra csődöt mondtak, az emberiség egyiket sem találta megnyugtatónak, sem a vallások túlvilágát, sem a filozófiák sztoicizmusát, sem azt a keserű hősiességet, amely halálunkat életünk részének tekinti. De nem találta megoldásnak a művészet, vagy a tudomány válaszait sem. Hiszen minden válasz szépített - hogy ne mondjunk hazugságot -, minden válasz, még a legjobban szerkesztett is, megoldhatatlan belső ellentmondásokat hordoz magában. Átformált és ritmizált, absztrahált vagy értelmezett, de a kérdést sohasem zárta le véglegesen. Nyugodtak lehetünk, az embert, míg ember marad, végigkíséri a művészet, hiszen a halál félelmétől, mely "igát vet nyakunkba", nem tudhatjuk megszabadítani magunkat.

A "Bagoly-folyó" támadás a remény ellen. De művészet, művészi eszközökkel indított támadás. Nem győzhet, nem győzheti le önmagát, mint ahogy a farkába harapott kígyó sem nyelheti le önmagát. Azt mondja, hogy mi, emberek, ostobák vagyunk, hiszen mindnyájan, Peyton Farquharral együtt, ott állunk a folyó fölé tett deszkaszálon, összekötött kézzel és lábbal, nyakunkba szorított kötélhurokkal, körülöttünk az idegen természet és a még idegenebb emberi gépezet, a kivégzőosztag, az ítélet elhangzott már, halálunk biztos, és mi mégis a menekülésre gondolunk. Agyunk még az utolsó pillanatban is szép és reményteli képeket perget, szeretteinket vetíti elénk, győzelmünk és örömünk álmát mutatja, a világ és az élet szépségét hirdeti, pedig nincs reménytelenebb az emberi életnél.

Ezt mondaná? És ha valóban ezt mondja, hát nem mond igazat?

Ha a filmet vizsgáljuk, a cselekmény felső rétege alatt mintha valóban ezt az igazságot találnánk. De ha csak ezt mondaná, becsapottnak éreznénk magunkat, s joggal, mint ahogy becsapottnak éreznénk magunkat akkor is, ha a novella vagy a film a csattanóra, és csak a csattanóra épült volna. De sem a novella, sem a film nem áll meg ennél az igazságnál. Mondanivalója úgy vibrál kétség és remény, félelem és felszabadultság két pólusa között, mint a rubinkristály két tükrös felülete között a lézersugár. Úgy vélem, hogy ez a vibrálás, ez az állandó mozgás ugyanis - legalábbis így érzem - többet jelent, mint a halált és az életet ábrázoló két merev kép szembeállítása, többet mond, mint a legerőteljesebb kontraszt. Hiszen a mozgást, a folyamatot megragadó műalkotás végül az élet, illetve tágabban a világ legfőbb törvényét ragadja meg és állítja elénk. És ennyiben a "Bagolyfolyó" tán alkotóinak szándéka ellenére is optimista alkotás, s a keserű szorongás, melyet nézője a moziban érez, később esztétikai gyönyörűséggé, tehát örömmé, vagyis a győzelem és a remény érzésévé változik.

1968.

 

A jövő század regénye

Örülhet az olvasó, százhúsz forintért megveheti A jövő század regényét, amelyért korábban a "piacon", 5-600 forintot is kellett adnia.

Az Akadémiai Kiadó nem takarékoskodott az idővel, tíz évig várt a sajtó alá rendezett mű megjelentetésével; nem takarékoskodott a papírral, mert a példányszám valószínűleg magasabb az átlagosnál; s nem takarékoskodott a munkával sem, mert szokásától eltérően csak a kritikai apparátussal ellátott változatot jelentette meg, azért - amint a Bevezetésből kitűnik -, mert a jegyzetek elmaradása "a mű helyes értelmezését" megnehezítené. Enyhe kételyünket mégis kifejezhetjük: nehéz elhinni, hogy az átlagolvasó a regény kb. 1 700 000 betűhelye után a jegyzetek kb. 1 400 000 betűhelyét is végigböngészi.

Végre megkapta hát jutalmát türelmes várakozásunk. A művet sajtó alá rendező Zöldhelyi Zsuzsa munkája - szöveggondozás, forráskutatás, jegyzetek, magyarázatok, tanulmányok - alaposságával, pontosságával, hatalmas ismeretanyagával kiemelkedik a sorozat általában színvonalas és értékes kritikai apparátusai közül, és minden tiszteletet és elismerést megérdemel. A filológiában járatlanok a megjelenéssel járó munka mennyiségén, a beavatottak a minőségén csodálkozhatnak.

Először Jókai lapja, a Hon kezdte közölni 1872-ben, folytatásokban a regényt, de tervéről az író nyilatkozataiból korábban is értesültek az érdeklődők.

A terveket és a megjelenést gúny és elutasítás fogadta. Az olvasók véleményéről nincsenek adataink, de az újságírók és a paródiaszerzők Jókain köszörülték a tollukat.

Elutasításukat, nevetéssel álcázott meghökkenésüket némileg megértjük, ha Jókai korábbi regényeire gondolunk. A Kárpáthy Zoltán, Az új földesúr vagy Az aranyember szerzője meglepő munkával lépett elő. A nemzet írója, irányregények mestere, a dédelgetett kedvenc elutasította a róla kialakult képet, nem felelt meg az elvárásoknak, szokatlan, akkoriban még műfajilag is meghatározhatatlan regénye valóságos kihívás volt, ingerelte az irodalmi és talán a politikai közéletet, tüzének füstje birizgálta az érzékeny orrokat. Hiszen az utópia lázadás és politikai program, s Jókaié erősen eltért az uralkodó irányzatoktól.

Az író nem válaszolt a támadásokra, pedig - ahogyan erre Sőtér István 1941-ben kiadott kitűnő és méltatlanul mellőzött tanulmánya rámutat - "nem tudta elviselni, ha készülő művén kifogásoltak valamit, kedvét szegte az ilyesmi, és abbahagyta, vagy lelkesedés nélkül, rögtönözve fejezte be a munkát".

Ezúttal szó sem volt rögtönzésről. Jókai szorgalmasan írta a folytatásokat - kivéve betegségének néhány hetét -, már-már dacosan. Nyilván annyira fontosnak érezte, hogy "a közmondásosan szelíd és szórakozott álmodozó" ügyet sem vetett az elutasításra.

Miért zajongott a közvélemény az ártatlan fantasztikus regény körül, miért tekinti másodrendűnek a kritika máig is ezt a művet, s miért dolgozott rajta konokul és következetesen Jókai?

Életrajzának néhány epizódjához kell visszakanyarodnunk a válaszért.

A regény írását megelőzően válságok sorozata rendítette meg Jókait.

Nem sokkal korábban jelent meg életében L. Ottília, s vele egy váratlan és - életrajzírói szerint - inkább kamaszos és plátói szerelem, melynek hatása alatt Az aranyembert írta. Lehet, hogy a szerelem szűzies volt, de kiderültét felesége, a Jókainál "idősebb, zsarnoki, eszes, bálványozott asszony", vagyis Laborfalvi Róza, viharos ellenszenvvel fogadta, válni akart és csak hosszú könyörgés után maradt férje mellett. Az érzelmeiben "kettéhasadt" Jókai bizonyára kibillent egyensúlyából.

Nyugtalanították a politikai élet változásai. Egyik kudarca a másikat követte, képviselőházi javaslatai sorra megbuktak, rosszallotta a Deák-párt korrumpálódását, egyik jelöltje megbukott s ezzel anyagilag is nehéz helyzetbe került, ijedten figyelte a porosz-francia háborút és a párizsi kommünt. Ekkoriban küldte barátjának, Kertbenynek, élete talán legkeserűbb levelét: "utálom a politikát, a hazai állapotoktól borzadok, »magyarságbetegségben« szenvedek... Örültség, amit mi művelünk. Mi magyarok jobban gyűlöljük most egymást, mint ahogy valaha is az idegent gyűlöltük... A jövő század regényét reális politikai, filozofikus szatíraként, More, Cabet, Fourier szellemében írom".

Némi emberismerettel feltételezhetjük írói elégedetlenségét is, hiszen műveiben azok az eszmények és elvek jelentek meg, amelyeket politikában, képviselőházi beszédekben, cikkekben hirdetett. Csalódásai miatt talán másként nézte korábbi alkotásait is.

Az efféle megrázkódtatásokra az emberek különbözően válaszolnak. Az, akiben a külső világ képe többé-kevésbé megfelel belső igényeinek és szükségleteinek, könnyebben, kevesebb sérüléssel teremt magában egyensúlyt. De Jókai hiperérzékeny volt, fantáziavilága fejlettebb és kifinomultabb az átlagosnál, hallucinációkkal, éber álmokkal, látomásokkal kevert életet élt, így feltehető, hogy a konfliktusokra lelki összeomlással reagált. Mindenesetre megbetegedett.

Betegségéről Mikszáth tudósít bennünket. "Alighogy befejezte regényét (az Eppur si muove-t), beteg lett, negyvenfokos lázakkal feküdt villájában s az életéért is aggódtak. Csak igen lassan gyógyult meg Huray ápoló keze alatt s még mint lábadozó fogott hozzá két legpoétikusabb regénye után a legfantasztikusabbhoz: A jövő század regényéhez."

Nem olvastam Jókai betegségéről, nem láttam dokumentumokat, nem ismerem Huray diagnózisát, de az a gyanúm, hogy összefüggést kell látnunk a válság, a súlyos betegség és a regény írását kísérő gyógyulás között, s nemcsak azért, mert "a munka gyógyít", hanem mert feltételezhető, hogy a lelki összeomlásra katatón tünetekkel válaszoló író a fantasztikus témában lehetőséget talált konfliktusainak feloldására. Ezt a kapcsolatot természetesen nehéz bizonyítani, de a regény vizsgálata talán érveket ad az érzés, illetve a feltételezés mellé.

Véleményem szerint ez a lebecsült és az életműből többnyire félretolt regény talán a legfontosabb fordulat Jókai munkásságában, valóságos vízválasztó, vallomásos, felszabadító és lírai alkotás, remekmű, amely cselekményében és szerkezetében meghökkentően eltér más írásaitól - még a folytatásának tekintett utópisztikus művektől is -, de megőrzi az író képzeletének erejét, jellemformálásának sajátosságait, leírásainak szuggesztivitását, nyelvi gazdagságát, az izgalmat, csodálatosságot, fordulatosságot, felmutatja legkedvesebb elbeszélőm erkölcsi tisztaságát, nemességét, és feloldást és gyönyörűséget ad olvasójának.

A regény legfelső rétegéről, a történetről megismételhetjük, amit már többen elmondtak. Ez az utópia valójában hősi eposz, amely néhol mítoszi magasságokba emelkedik, míg elbeszéli az eget-földet rázó hősök háborúit, kalandjait, szerelmeit, megpróbáltatásait és győzelmeit. S a bukásokat is. Valójában a Jó és Rossz harcol benne, az író képzelete szerinti Jó és Rossz, az alakok ég és föld távolságában vannak egymástól, látszólag csak ellentéteik kötik őket össze, mert mi lehet azonos a szelíd Rozáliban és a gonosz Sasza asszonyban, Tatrangiban és Severusban?

A harc az emberiség felemelkedéséért és békés jövendőjéért folyik, de közben Severus üzleti hasznáért, a király és Peleia hercegnő szerelméért, Rozáli boldogságáért, Sasza asszony uralkodói vágyaiért, a székelyek otthonáért, a magyarok hazájáért, Tatrangi eszméiért, igazságért, emberszeretetért. Elvek és érdekek ütköznek és persze birodalmak. Maga a harc is heroikus és archetipikus, az ősképek tömött sorokban vonulnak egymás ellen, s nemcsak a hősök alakjában, hanem fegyverzetükben is, mert oldalukon ott tolonganak az elemek. A mítoszokban könnyen megtalálhatjuk a hősök modelljeit, Sasza asszony Vénusz is lehetne és borzalmas Hekaté és bibliai kígyó, Severus akár fekete bőrű Mars és Áron, aki áldozott az aranyborjú előtt, Tatrangi alakjában felismerhetjük Mózest és Jézust, de Zeuszt és Akhilleuszt is. Folyik a háborúskodás földön, föld alatt, de leginkább a levegőben, ahol el is dől, éterikus magasságban a világ fölött, mintha más helyszín nem volna megfelelő ezeknek a szárnyaló hősöknek.

Emberi alacsonyságban csak a mellékfigurák élnek és cselekednek, harcok közlegényei és tábornokai, kormányok tagjai, huták és kohók munkásai, Otthon államának szorgos pilótái és kereskedői, Bécs és Budapest előkelőségei, a királyi család és eléggé meglepő módon a király és királyné.

A regény két részre oszlik, ám a cselekményt végiggondolva úgy érzem, hogy Jókai nem a legjobb helyen választotta ketté az eseményeket, az első rész "örök harc"-a másutt végződik, a második rész "örök béké"-je másutt kezdődik. A harcok befejezése után már csak 80-90 oldal marad a regényből, szinte cselekmény nélkül, s az olvasónak az az érzése, hogy a kannibalizmus megszüntetése, a természet átalakítása, az éhség és járványok leküzdése, az üstökös felbukkanása, az "égitestek harca" már csak toldalék. Az érzést alátámasztja, hogy a szereplők nyugtalanítóan eltűnnek, és még Tatrangit is csak mellékesen említi az író, emberi szintre leszállítva, de bejelentve, hogy a "hatvanéves férfi az utolsó öt évre megválasztott elnöke az »államszövetség« -nek".

A regény szerkezetének ezt a hibáját mégis megbocsáthatjuk, hiszen utópiát olvasunk, s ez nem fejeződhet be harcokkal, a fegyverek beolvasztása után marad még tennivaló bőségesen, élelmet, egészséget, tudományos világképet kell kapnia az emberiségnek, s Jókai inkább elbocsátja kedves hőseit, de elképzeléseit befejezi, látomását bekerekíti, nem törődve azzal, hogy a regény vontatottá válik. Ezen még az sem segít, hogy az utolsó részek kozmikus távlatokat adnak az eseményeknek.

Ha hiba is a két részre osztás és a befejezés szürkesége, nyugtasson meg bennünket, hogy ezeket a hibákat a regény bírálói vagy nem vették észre, vagy nem említették.

Döntések és titkok sűrűre csomózott hálója alkotja mélyebb szinten a regény szerkezetét, biztosítja a szereplők jellemének megismerését, a fordulatok egymást váltó előrehaladását, az olvasó figyelmének lekötését.

A kiélezett, konfliktusos helyzetekben hozott döntésekből, választásokból, melyeket később más döntések helyeselnek vagy elutasítanak, bontakozik ki Jókai világszemlélete, erkölcsi rendszere, gyakorlati életfilozófiája. Gyulai Pál óta a kritikusok szinte kivétel nélkül megrótták az írót, mert - úgymond - nem törődik alakjainak lélekrajzával, átalakulásuk, fejlődésük indokolásával, a szív mélységeinek leírásával. Az emberábrázolás egyik lehetséges változatának nézőpontjából talán igazuk van, csakhogy Jókai eszményképe a döntéseiben és cselekedeteiben megnyilvánuló ember. A mesének, mítosznak nincs szüksége stendhali, vagy flaubert-i módszerekre, mégis a kis királyfik, gonosz mostohák, vagy segítőkész tündérek jellemét legalább annyira ismerjük, mint Julien Sorelt és Madame Bovaryt. Jókai alakjai általában "készen" lépnek a színre, elmondják az "úgy döntöttem"-eket, azzal a különbséggel, hogy a mondat végén gyakrabban hangzik el a "gazember"-nél a "tisztességes ember". Választásaik sorozatából alakul ki képük, fokozatosan erősítik meg bennünk a rögtön felkeltett rokonszenvet vagy ellenszenvet. Mindezt nem Jókai védelmében mondom, nem megfigyelőképességének, emberismeretének, lélekrajzoló tudásának, hanem a tárgyalt regény alakjainak védelmében.

De visszatérek a döntésekre.

Sasza asszony úgy dönt, hogy kirabolja a nemzeti bankot, s nem is nyíltan, zsákmányolva, hanem titokban, tolvajok módján. Így lesz a gyönyörű asszony, egy nagyhatalom feje rablóvezér, itt mutatkozik meg gátlástalansága, kétszínűsége, cinizmusa, de bátorsága és humorérzéke is. A nihilisták vezetőjének elveit, eszményeit, érdekeit aligha lehetne ennél az epizódnál tömörebben bemutatni.

Tatrangi társa, Severus, a "valódi bisbariba néger", a gazdasági és pénzügyi válságot tőzsdei manipulációkra, nyerészkedésre akarja felhasználni. Így tudjuk meg, hogy a korábban rokonszenves, Tatrangival együttműködő milliomos gátlástalanul átgázolna mindenkin, kihasználná a nehéz helyzetet. Severus a pénz megszállottja, emellett eszes, bátor vállalkozó, a baj csak az, hogy nincsenek erkölcsei, céljai pedig önző célok.

A gyenge, szelíd, művészi hajlamú, környezete által befolyásolt királynak akkor kell döntenie, amikor titkolt szerelmese kerül veszélybe, s akármennyire is helyesli az író - és az olvasó - a döntést, mégis furcsa felhangja a tettnek az, hogy a király magánemberi indítékból s nem mint a legfőbb hatalom teremt rendet és tiszta helyzetet. Tehetetlenségét, alkalmatlanságát éppen ebben a pozitív döntésben mutatja meg Jókai.

Nagyon különösen választ a regény fordulópontján Tatrangi felesége, Rozáli, amikor "elfeledkezik" arról, hogy a győzelem fontos hírét kell elvinnie a királyhoz, s nem törődve százezrek sorsával és az ország jövőjével, inkább újszülött gyermekével foglalkozik. Ez a döntés a regény szerkezetében meghatározó, hiszen ha Rozáli nem a gyerekkel, hanem az üzenettel törődik, a regény véget ér, Tatrangi és a honvédek győznek, a király nem köti meg a gyalázatos békét, Tatrangiék nem lesznek száműzöttek, nem építik fel Otthon-államot stb., stb. De különös Rozáli viselkedése más szempontból is. Önzőnek, bajhozónak látszik, Tatrangi mégis megbocsát neki. A jelenet annyira meglepő és az írónak olyan "elszólása", hogy később még vissza kell térnem rá.

A cselekmény bonyolítását, a hős jellemzését természetesen Tatrangi választásai, döntései határozzák meg. Tatrangi a történelemcsináló, a törvényhozó, a parancsolatokat kőbe véső vezető, nincs olyan morális kérdés, amelyben ne választana helyesen, akár a magánéletről, akár a közéletről van szó, erkölcsös az érdekei ellenében is, valóban gáncstalan lovag, hősi tetteit nemes lélek diktálja. Szócsöve és közvetítője Jókai nézeteinek, véleményének, akaratának.

A másik regényszerkezeti elem a titkok sorozata.

A titok arra való, hogy kiderüljön, s kipattanásig feszültségben, várakozásban tartsa az olvasót. Egy táblázaton érdekesen lehetne ábrázolni, hogy a regény titkai hogyan követik és ugorják át egymást, melyek a lényegesek és melyek a jelentéktelenek, melyek az igaziak és melyek a hamisak, s a szerkezet váltógazdálkodásában mikor melyik kerül előtérbe.

A regény első mondatával jelenik meg s csak az utolsó mondattal oldódik fel a legfőbb titok, a jövő titka. A jóslat varázslat, a jövőbelátás isteni adomány, teljes figyelmünkkel fordulunk a mesélő felé. Illetve fordultak a korabeli olvasók. Nekünk azonban ez a jövő már összehasonlításra alkalmat adó múlt s mégsem azért olvassuk izgalommal a könyvet, hogy bólintsunk Jókai igazságaira, vagy mosolyogjunk tévedésein. A megjósolt jövő elmúlása nem szárította porhalommá Jókai művét, a könyv ma is frissen tartja az érdeklődésünket, s ez - véleményem szerint - nagyrészt a titkokkal operáló írói fogásnak vagy módszernek köszönhető.

Mindenütt titkok lappanganak és mindenkinek vannak titkai a regényben. A repülés titka, a csodálatos új anyag, az ichor titka, az ichor erdélyi és unalaskai lelőhelyének titka, a bankból eltűnt aranyágyúk, Kincső, az ősmagyarok hazája, a légiharc titka, Tatrangi némaságai és elhallgatásai, gyönyörű nő arcképe a király fiókjában, a király festményének titka, Sasza asszony, Mazrur, a nihilisták titkai, sohasem sejtett fegyverek - megállás nélkül lehetne sorolni egyiket a másik után. Mesterien készített strukturális szövevény ez, a titkok mint kapcsok ívelnek át néhány bekezdést, néhány fejezetet, olykor hosszú részeket, keresztezik egymást, áthatolnak egymáson, rugalmasan és mégis szilárdan vannak jelen a regény szövetében.

Jókai "profiként" gazdálkodik ezekkel az alkatrészekkel, pontosan tudja, melyiknek mikor kell kiderülnie, pontosan tudja, mikor és mennyit árulhat el belőlük a regény szereplőinek és mennyit az olvasónak. Időnként összekacsint velünk, bizalmába fogad, elárul egyet s mást, máskor meg hamiskásan vagy konokul hallgat. Azt például, hogy az aerodromonokat a szárnyukra fröccsentett naftával lehet megbénítani, vagy hogy a Vaskaput elzáró lemezek dinamittal vannak töltve és felrobbanthatók, csak az utolsó pillanatban árulja el, akár Severus az Unalaska-sziget titkát Sasza asszonynak. Játék ez, de örömmel és szívesen fogadjuk, mert élvezzük beavatottságunkat és beavatottságunk reményét.

A titoknak és feloldásának az egész regényen végigvonuló szerepe azonban nemcsak írói fogás. Ősi módszer ez, már Oidipusznak is meg kell birkóznia a Szfinksz találós kérdésével, majd önmaga megismerésével, de Robinson is ezzel kerül szembe, amikor egy domb tetején megtudja, hogy szigetre vetődött, nem is szólva az olyan regénytípusokról, mint a krimi, a rémtörténet vagy a science fiction. Ezért tartjuk Jókait a tudományos-fantasztikus irodalom egyik nemzetközileg is legnagyobb előfutárának.

Tudjuk, hogy a regényszerkezetek - nincs sok belőlük - filozófiai tartalmak, ismeretelméleti igazságok hordozói. Más a tartalma például az Ezeregyéjszaka keretes szerkezetének, más a robinzonádoknak, a Kolhaas Mihály típusú regényeknek, más a romantikus vagy a realista regények struktúráinak. A jövő század regényének titkokkal és megoldásukkal átszőtt szövevényes struktúrája azt hirdeti, hogy a világ és benne az ember megismerhető, s ha maradnak is rejtélyek, a tudomány, a gondolkodás, a munka és az akarat segítségével ezeknek is végére járhatunk.

Miközben mindezt elmondja, ránk néz "gyermekien tiszta, kék szemével" és így szól: "kitaláltam és megfejtettem nektek egy csomó titkot, de ennek a könyvnek legnagyobb titka én vagyok és ezt nektek kell megfejtenetek".

Mert a regény legnagyobb titka valóban Jókai. Ezt a művet lehetetlen ugyanúgy olvasni, mint Az új földesurat vagy az Eppur si muovét, a Kárpáthy Zoltánt, vagy A kőszívű ember fiait. Még Az aranyembert is csak azért tekinthetjük rokonának, mert abban is Jókai a főszereplő.

Minden utópia lázadás. Tiltakozás a jelen ellen, konfliktusainak leleplezése és kiélezése, felszólalás a változtatásért, a harmonikusabb jövő követelése, s ebben az értelemben politika.

De személyes állásfoglalás és vallomás is. Ha az utópiákból jobban megismerhetjük egy nép és egy kor álmait, mint más művekből, akkor írójuk álmait még inkább kitapinthatjuk bennük. A jövő század regénye is lázadás és vallomás, Jókai erkölcsi, politikai, társadalmi, filozófiai, tudományos nézeteinek foglalata, de ezen túl tartalmazza az író magánéletének és társadalmi helyzetének minden konfliktusát, természetesen átalakítva, "szublimálva", többszörösen is eltávolítva a valóságtól s mégis annak lényegét megragadva.

Jókai többször is beszél alkotói módszeréről.

"Elmondom egész titkomat... - írja - belehelyezem magam az egyes alakoknak a kedélyhangulatába: iparkodom bennük élni. A gyilkosnak, az árulónak, a kéjencnek, a zsugorinak a lelkiállapotját éppen úgy a magamévá teszem, mint a szenvedőét, a kétségbeesettét, a haragos bosszúállóét."

Árulkodó felsorolás. Csupa negatív alak és tulajdonság szerepel benne. Nem ejt szót regényeinek nemes és tiszta hőseiről, nyilván azért, mert azokkal azonosnak érzi magát, de felsorolja azokat a figurákat, akikkel valószínűleg nehezen azonosul, akiknek szerepét eljátszania fáradságába, megerőltetésébe, munkájába kerül. De felfoghatjuk úgy is, hogy fontosabbak neki azok a hősök, akikbe düheit, indulatait, agresszivitását, szorongásait, félelmeit vetítheti.

Maradjunk azonban a lényegnél.

A jövő század regényének alakjaiban a legilletékesebb tanú vallomása szerint is Jókait kell tisztelnünk. De melyikük az író és melyikük leginkább? És aki nem Jókai, az kicsoda? Kicsoda Sasza asszony, Rozáli, Peleia hercegnő? Emlékszünk Flaubert Bovarynéról mondott híres szavaira, tudjuk, hogy az író női álarcot is ölthet, tudjuk, hogy Jókai minden alakjába belehelyezi magát, de ha elfogadjuk, hogy a regényben életének konfliktusait dolgozta fel, akkor meg kell keresnünk "ellenségeit" is.

Nézzük meg a szemben álló feleket.

Az egyik oldalon Tatrangi, Rozáli, Tatrangi apja, Severus, a király, a királyné, a székelyek, a magyarok, stb., stb. találhatók, a másik oldalon Sasza asszony, Mazrur, a nihilisták, a király környezete, a bujtogatók, a lázadók, a banditák és más aljanépek tömörülnek.

De Jókai másképpen is megosztja az emberiséget. Elválasztja a szorgos munkálkodókat az őket kihasználó bankároktól, szélhámosoktól, politikusoktól. A gyárosokat nem említi, hiszen Tatrangi maga is gyártulajdonos.

Végül nagyon határozottan elkülöníti egymástól a nőket és a férfiakat, meghatározza feladatukat és szerepüket az életben és a társadalomban, meghatározza őket nemiségükben is. Itt már a nemek állnak egymással szemben, hiszen még Rozáli és Tatrangi között is akad ellentét, nem is szólva Tatrangiról és Saszáról, Mazrurról és Saszáról, Rozáliról és Severusról, vagy Severusról és Saszáról.

Sasza asszony mindhárom szembeállításban az ellenség vezéralakja. Politikailag, társadalmilag, jellemében, erkölcseiben, érdekeiben, nézeteiben, egyszóval mindenben ellentéte Tatranginak. Nehéz azt hinnünk, hogy Jókai csak az érdekesség és az ellentét fokozása kedvéért adott női fővezért az ellenségnek, ennek a választásnak mélyebben fekvő oka van. Jegyezzük meg, hogy Sasza kitűnően, nagyon karakterisztikusan ábrázolt, bensőjében is sokoldalúan jellemzett asszonyszemély.

Az ellenfél tehát Sasza. Tatrangi viszont könnyen azonosítható Jókaival, legalábbis személyiségének egyik részével, a jóval, erőssel, szelíddel, határozottal, megbocsátóval, mindentudóval, a "megváltóval", sőt teremtővel. Tatrangi az elemek ura - emlékezzünk az archetípusokra! -, meghódítja a levegőt, fegyvere a víz, dolgoztatja a tüzet, megszelídíti és megműveli a földet. (Érdemes lenne egyszer külön foglalkozni a víz szerepével a regényben. Minden halmazállapotban és minden formájában megjelenik, elsöpri az ellenséget, elrejti majd kiadja Tatranginak az aranyat, jótékonyan elnyeli a repülőgépből kiugró Sasza asszonyt. Szolgája, barátja, jótevője a főszereplőnek. Ha hinnénk a horoszkópban, azt mondanánk, a hős Vízöntő-ember, akár Jókai, aki február 18-án született.)

Tatrangi társa, szinte feleségénél is erősebb szövetségese, Severus, az amerikai néger milliomos, akit gyakorlatiassága, önzése, gazdagsága, kozmopolitizmusa, hideg okossága, érdekeinek szívós védelme, pénzhajhászása, szóval kapitalista mivolta jellemez, de aki nem veti meg, sőt élvezi a föld javait, a civilizáció áldásait.

Ellentmondásos szövetséget kötöttek egymással. Tatrangi tudását, találmányait, technikai felkészültségét, és az ichor lelőhelyét adta a közös vállalkozásba. Severus a millióit, kereskedelmi és pénzügyi tájékozottságát és tehetségét. Egyikük mérnök-menedzser, másikuk tőkés-menedzser. Egymás nélkül nem létezhetnek. Céljaik azonban különböznek. Tatrangi a hazájára és az emberiségre gondol, Severus a pénzre, az "anyagiakra". Ellentéteik ebből származnak. Tatrangi "eladja" magát Severusnak, a nála kisebb értékű szellemiségnek, kényszerből ugyan, mert szüksége van a pénzre, de elismeri fennkölt céljai mellett az alantasabbat. Később, amikor megerősödik, elfogadja Severus egyik kihívását, nyíltan a bankár ellen fordul, meghiúsítja tőzsdei vállalkozását, s ezzel felmondja a szövetséget. Felszabadítja magát. Nem csoda, ha a sértett "bisbariba néger" árulással fizet, csatlakozik az ősellenséghez, a cárnővé előlépő Sasza asszonyhoz.

Nyugodtan kimondhatjuk, hogy mindkét figura Jókai, az egyik Tatrangi - a szubtilis, szellemi, költői, alkotói lénye, a másik Severus - az egzisztenciája, anyagi és társadalmi, a kapitalizmust helyeslő lénye. Kétlelkű lett volna Jókai, a jó doktor Jekyll és a gonosz mister Hyde harcolt volna benne, mint annyi más kortársában? Igen, kétlelkű volt. De ezt a belső ellentmondást, ezt a "tudathasadást" csak A jövő század regényében mondta ki és oldotta fel. Döntött és elutasította a Severus-változatot, megalkotta és felvirágoztatta Otthon-államot, a részvényesek államát, amolyan munkás-önigazgatást, a résztvevők hasznára és örömére, ugyanakkor - nyilván a párizsi kommün hatása alatt - lejátszat egy munkáslázadást, amelyet Tatrangi, alkatának megfelelően a repülőgépekről lezúdított esővel ver szét. Jókai humanizmusa nem engedélyezi Cavaignac módszereit.

Jókai tehát megkettőzi magát Tatrangiban és Severusban, de megkettőzi az ellenséget is. Sasza asszonyt és Rozálit egy személynek tekinthetjük, egy személy két arculatának.

Először is valljuk be, hogy a szenvedélyes, vad, erőszakos, behízelgő, minden színésznői teljesítményre képes Sasza asszony sokkal vonzóbb és férfiszemnek kedvesebb jelenség, mint az erkölcsös, tiszta, családszerető, mindig férje mellett álló, de néha féltékeny Rozáli. Bonyolult is a két főszereplő kapcsolata, már azt hisszük, nemcsak a gyűlölet, hanem a szerelem is szétválasztja és összeköti őket. Saszát vonzza Tatrangi ereje, tudása, hatalma, erkölcsössége, Tatrangi is elismeri (de Jókai biztosan!) az asszony értékeit, szépségét, dinamizmusát, okosságát, ravaszságát, csillogó női eszköztárát. Elvek, eszmények, morál, érdekek gátja áll közöttük. Tatrangi ezt nem tudja és nem akarja aerodromonjával átrepülni, ezért küldi az asszonyhoz második énjét, "Chám sötét ivadékát", Severust, akiről azt kell mondanunk, hogy feketesége "nem véletlen", s akit később visszahoz az asszony mellől és Afrikába küld civilizátornak. Megbocsát neki - ki ne bocsátana meg önmagának? -, nem úgy, mint Saszának.

Saszának el kell tűnnie, meg kell halnia, s Jókai kellőképpen eltávolítja magától az ügyet, s van benne annyi önfegyelem és tapintat, hogy nem öli meg, csak halálba kergeti az asszonyt Tatranginak azzal az ígéretével, hogy ápolónői munkát ad neki egy leprakórházban. Mivel a kórházat Sasza már felégettette, csak öngyilkosságba menekülhet, Tatrangi pedig visszatér Rozáli tisztaságához és a családi békéhez.

De Rozálival sem mindig elégedett Jókai, nem szereti fölösleges féltékenységét, befolyásolhatóságát, s olyan bűnbe kergeti, amelyért csak ő adhat feloldozást. Fentebb már említettem, hogy Rozálit leköti újszülött gyermeke, nem megy el a királynéhoz, s ezzel cserben hagyja férjét, a győztes honvédsereget, feledékenységével visszájára fordítja a győzelmet, vesztessé teszi a győzőt. Tatrangit annyira megrendíti az eset, hogy öngyilkosságra gondol. Magát hibáztatja s igaza is van, hiszen ha Rozáli "feledékeny" volt, akkor ő kíméletlen, vagy süket és vak. Magával vitte a háborúba az állapotos asszonyt, nem vette észre, hogy utolsó idejében van, s rábízta az életbevágóan fontos üzenet továbbítását.

Az epizód homályossága, líraisága azt sugallja, hogy Jókait személyes okok késztették elmondására. Itt beszél legnyíltabban családi ügyeiről, arról, hogy neki nem volt gyereke, de feleségének - mint kiderült - volt egy lánya, akinek titokban szintén született egy lánya.

Nyilvánvaló, hogy Sasza-Rozáli egy személy, modellje pedig a "nálánál idősebb, zsarnoki, eszes, bálványozott asszony" - Sőtér szavait ismétlem -, vagyis Laborfalvi Róza, aki Jókai Ottília-kalandja után viharos jeleneteket rendezett, válni akart, megmutatta minden színészi képességét, s akihez az író bűnbocsánatot könyörögve visszatért. A Róza és Rozáli név hasonlósága nem "elszólás", hanem tudatos szándék eredménye, ahogy a bűn és bűnbocsánat "átfordítása" is.

Nem valószínű, hogy a szilárd lelkű Laborfalvi Róza tudathasadásos személyiség volt, bár színészi képességei, életének egyes momentumai gyanakvóvá tehetnek, viszont Jókai érzelmei ambivalenciáról árulkodnak, s így könnyen megláthatta egyetlen nőben a jóságos Rozálit és a démoni Saszát.

Mértéktelenül felnagyított családi dráma húzódik hát a hősi eposz, a csak színesben és széles vásznon bemutatható mitikus és kozmikus összecsapások mögött. Ettől a megfejtéstől a regény természetesen nem veszti el értékeit, sőt új vonással gazdagodik, lehetőséget ad Jókai emberségének, alkotómunkájának megismerésére és jobb megértésére.

Jókai betegségének - amelyből lábadozóban a regényt írni kezdte - nyilván lelki válság volt az oka, vagy egyik oka, egyensúlyát vissza kellett nyernie, a helyzetre megoldást kellett találnia. A konfliktust eltávolította magától, áthelyezte az ismeretlen jövőbe, helyszínéül kinevezte a Földet, sőt a Naprendszert, megszemélyesítette, ezzel még inkább elidegenítette, szimbólumokká, archetípusokká változtatta szereplőit, beléjük helyezte örömeit, félelmeit, lejátszotta a megoldást, túllépve magánéletének zavarain, közéleti undorain, ellenszenvein. Az írás, a munka öngyógyító lehetőségével élt, győztesen és egészségesen került ki a bajból, megajándékozott bennünket egy remekművel és élete titkainak megfejtésével.

A regény elkészült, az ügy befejeződött.

De Jókai közben megváltozott. Irodalomtörténelmünk másutt vonja meg Jókai művészetének korszakhatárait, de én azt hiszem, hogy a fordulat 1872-ben történt. Legalábbis az egyik fontos fordulat, az önmegismerés egyik nagy lépése, a lehetőségek felismerése. A jövő század regénye után Jókai művei két, jól megkülönböztethető csoportra oszlanak, egyikben a meséket, fikciókat találjuk, másikban a válósághoz közelebb álló történelmi és társadalmi regényeket. Az egyik csoportban a korábbinál nyíltabb, már-már cinikus kiszolgálása az olvasói érdeklődésnek, a szórakozásnak, a másikban igen gyakran szkepszis, csalódottság és keserűség. Óriási távolságban van például a Rab Ráby illúziótlansága az Egy hírhedett kalandortól, a Gazdag szegények az Ahol a pénz nem Istentől, az Akik kétszer halnak meg, az Enyim, tied, övé, vagy A mi lengyelűnk a Három márványfejtől, A kráótól és A három királyok csillagától.

Bizonyítékok nélkül mondom ezt, nem kutatásokra, hanem hangulatokra, nem a könyvek újraolvasására, hanem emlékeimre támaszkodva. Jóval több írói tudatosságot tételezek fel A jövő század regénye után írott műveknél, mint a korábbiaknál, a mesterség jobb ismeretét, az eszközök már-már bűvészetre emlékeztető használatát, különösen a regényszerkezetek váltogatásában. Úgy tűnik, hogy A jövő század regénye nemcsak az embert gyógyította meg, hanem az írót is felszabadította, lehetőségeinek tudatára ébresztette.

Ha végigolvastuk a regényt, élveztük cselekményének mesteri bonyolítását, nyelvének szépségét és gazdagságát, áradó ötleteit és gondolatait, ha hagytuk emlékezetünkbe vésődni kitűnő részleteit, Otthon-állam piacának Walt Whitman-i költeményét, a bankrablás kalandfilmjét, Kincső tündérvölgyének leírását, a drámai összeütközések dialógusait, a repülőgépek elől menekülő lovashadsereg apokaliptikus látványát, Tatrangi és Sasza légi párbaját, ha láttuk rétegeinek tektonikáját, éreztük felemelő hatását, akkor csak sajnálkozhatunk, hogy a kutatás és a kritika - Sőtér kivételével - nem méltatta komolyan figyelmére a művet, sajnálhatjuk, hogy a kötelező olvasmányokra épített Jókai-képünknek nem szerves és elfogadott része A jövő század regénye.

Ezzel be is fejezhetném, mégis egy megoldatlan, vagy lezáratlan kérdés tovább motoszkál bennem.

Ha igaz, amit bizonyítani próbáltam, hogy ez a regény az író leglíraibb vallomása, hogy önleleplezés és gyónás, akkor miért tűnik el belőle az utolsó 80-90 oldalon nemcsak a szereplőgárda, hanem a Jókait megszemélyesítő Tatrangi Dávid is? Mi történik Tatrangival, milyen jövőt képzel magának a harcokból győztesen kikerült Jókai? Miért olvad szürkeségbe szürkén és szerényen, miután békét kötött ellenségeivel és önmagával?

Fentebb úgy beszéltem a békekötés utáni részről, mint amely csak az író utópista szándékát szolgálja, csak arra való, hogy programot adjon az emberiség állapotának megjavítására, és kozmikus keretet vagy hátteret fessen az események mögé.

Ezzel azonban Tatrangi eltűnését nem lehet megmagyarázni. Erősebb indítékok mozgatták az író tollát, lelkét, elméjét, s nem az írás automatizmusa, vagy a szándékok szabadesése.

Tatrangit háromszor-négyszer egy-egy mondatban említi Jókai ebben a részben. A hős felolvad az eseményekben, a Föld ügyeinek rendezésében, pótolja a természet mulasztásait, segít leküzdeni a kannibalizmust, megjósolja, illetve kiszámítja a közeledő üstökös pályáját. Magánéletéről, más tevékenységéről semmit sem tudunk. De ebből a néhány említésből és "eltűnéséből" kiszámítható, hogy mi történt vele.

Saszát, a csábítást, elutasította magától, énjének "fekete" megszemélyesítőjét, Severust, civilizátori munkára fogta, úgy látszik, leszámolt az érzékiséggel, szinte lemondott személyes kapcsolatairól. Nem Rozálit, Saszát, a királyt vagy Severust - érdekes, hogy a gyerekét meg sem említi! - szereti és gyűlöli már, nem nekik akar adni és nem tőlük akar kapni megértést, együttműködést és szeretetet, hanem az emberiségtől. Egyre magasabb és elvontabb régiókba emelkedik, az általános emberszeretet, tehát a humanizmus légkörébe, mintha csak halott apját követné, aki aerodromon-koporsójában repül távoli magasságok felé. Győzelmét önfeladás követi, korábban is megnyilvánuló áldozatkészsége, javító szándéka kiteljesedik. Az író azzal is hangsúlyozza Tatrangi nemzetek feletti humanizmusát, hogy megteszi az "államszövetség" elnökének. Ebből a magasságból már eltűnik a király, eltűnik Severus, eltűnnek a kicsiny bajaikkal a földi emberek. Hol van már Sasza és hol van Rozáli, hol van Osztrák-Magyar Monarchia és hova tűnt Otthon-állam?

Csak Jókai néz ránk megtisztulva és bölcsen, mosolyogva és hallgatagon. Ül az íróasztalánál, előtte a papír, kezében a toll, készen arra, hogy munkáját folytassa.

1981

 

SCIENCE FICTION

"Látod, barátom, mivé lett a Föld?"

Bármennyire is pontatlan, homályos vagy akár ellenszenves a megnevezés, mint ahogy újabb időkben maguk a tudományos fantasztikus irodalom művelői és kutatói is érzik, úgy látszik, el kell fogadnunk a "science fiction"-t valaminek a megjelölésére, már csak azért is, mert jobbat nem tudunk, és talán azért is, mert a névben rejlő, korunkban feloldhatatlannak látszó ellentmondás magának a "műfajnak", "műformának", "gondolatnak" vagy akár "mozgalomnak" alapvető ellentmondását jelzi első pillantásra is szemérmetlen nyíltsággal. Vannak esztéták és kritikusok, akik megragadva a könnyű tréfa lehetőségét "tudománytalannak" mondják ezt a "valamit", vannak írók, akik inkább a "spekulatív fikció" elnevezést tartanák helyesnek, akik egyszerűen a "tiszta" fantasztikum huszadik századi, vagy szűkebben amerikai változatának tartják a science fictiont, de ezek a gondolkozók hasonlatosak a régi biológushoz, aki nem tudva megmagyarázni az élet keletkezését a Földön, áttette a problémát a világűrbe. Ha nem értjük a jelenséget, a név megváltoztatása nem segít rajtunk.

Századunk egyik legkülönösebb irodalmi vagy művészeti, vagy kulturális jelenségével állunk szemben, s akár szeretjük, akár nem, kitérni nem tudunk előle, mert a tudományos fantasztikum, cáfolva a jövőjére vonatkozó minden eddigi jóslatot, egyre nagyobb területet hódít, áthatja a tömegkultúrát, sznobok és ínyencek csemegéjévé válik, "kilép a magateremtette gettóból", és szinte hihetetlen dinamizmusról és fejlődőképességről téve bizonyságot, benyomul a "magas" kultúrába, illetve az irodalom és a művészetek "főáramlataiba" is. "A halott művészet megeszi a haldokló művészetet" - írta egy amerikai esztéta, s bár pesszimizmusát nem fogadhatjuk el, azt a felismerést igen, hogy a science fiction meghökkentő bátorsággal nyúl a kulturális értékek után, onnan veszi a jót, ahol találja, s a megszentelt hagyományokat, akár formákról, akár tartalmakról, akár ezek "magántulajdonáról" van szó, a szürrealisták fesztelenségével tekinti magáénak. Emil Petaja kérkedve írja át tudományos fantasztikus regénysorozattá a Kalevalát, Roger Zelazny a hindu szent könyveket, L. Sprague Du Camp a középkor germán epikáját, Isaac Asimov Gibbon római történetét, de hogy egy közelebbi példát is említsünk, a nyájas olvasó nagy lelki gyönyörűséggel ismeri fel a népmesék, az Ezeregyéjszaka, a Gesta Romanorum, vagy akár a Legenda Aurea szabadon átvett motívumait, illetve parafrázisait Stanislaw Lem Kiberiáda című könyvében. Nem is beszélve azokról a jellegzetesen science fiction találmányokról (időgép, antigravitáció, miniatürizálódás, láthatatlanság, fénynél nagyobb sebességű űrhajó, antivilág, párhuzamos világok, robotok, androidok, marslakók, stb. stb.), amelyeket szinte egymással versengve, a szerzői joggal mit sem törődve fejlesztenek tovább és alakítanak közös motívumkinccsé az írók ötletes vagy ötlettelen seregei.

A tudományos fantasztikus irodalomról és művészetről beszélünk tehát, elkerülve az új, esetleg századik definíció megfogalmazásának csábító nehézségét (J. D. Bernal: "Emberi tevékenységre, amely maga csak a társadalmi oldala, nem alkalmazható szigorúan véve a definíció eszméje."), mellőzve az apologetikát és a kisebbségi érzést kompenzáló gőgöt, amely értéket csak a tudományos fantasztikumban lát, és elhagyva apró és finom részleteket, és helyenként lényeges igazságokat is.

Az irodalom vagy a művészet kutatója alig találhat érdekesebb témát, mint megfigyelni és nyomon követni egy gondolat születésének és növekedésének folyamatát, a bimbózást, a kibomlást, az érést, az önvizsgálat első bátortalan jeleit, az öntudatra ébredést és a teljes magabiztosságot - magyarán a művészet és a reá vonatkozó elmélet egymást ösztönző, egymásra ható, egymást segítő vagy akadályozó fejlődését. A XX. század kétszer is felkínálta a lehetőséget: néhány évtizeden belül, szinte lombikban nevelte fel a példákat, mint a homunkulust. A film esetében a lehetőséget lényegében elszalasztottuk. A film felnőtt, a filmelméletek is felnőttek. A science fictionnál most szalasztjuk el. Nem vesszük észre, vagy csak a tények kényszerítő nógatására, hogy körülöttünk új, sokszor ijesztően új kultúra születik, az elmélet nem siet az "ösztönös" fejlődés segítségére. Látjuk például a regény bomlását, a magánüggyé degradálódó verset vagy zenét, s nem gondolunk arra, hogy csak bizonyos regény bomlik, csak bizonyos vers vagy zene veszti közlő szerepét, s a szűkre méretezett láthatáron túl valami új születik, kezdetleges és naiv, de élő és virulékony. A kor szülötte, minden ellentmondásnak és paradoxonnak hordozója, védtelen és mégis erős, alkalmas minden vizsgálatra és talán még az élveboncolást is túléli.

"Minden forradalmi jelenséghez hasonlóan - írja kitűnő tanulmányában Darko Suvin - a tudományos fantasztikus irodalom (science fiction, SF, sci-fi) számos paradoxon kútforrása. Az első már a nevéből fakad... Hiszen azt állítani a még erősen elidegenült emberiség korában, hogy létezik tudományos művészet, annyit jelent, mint a jövő elméletét mainak elfogadni, beskatulyázni az irodalmat, elvágni gyökereitől, - megfosztani a fantáziához való jogától..."

"A science fiction másik paradoxonja az a tény, hogy a mai irodalomban úgy jelenik meg, mint a legfiatalabb és a legősibb irodalmi műfaj..."

Egyetértve Suvin véleményével s hallgatva most a többi paradoxonról, néhány vonással fel kell vázolnunk a science fiction útját, s nemcsak azért, mert nálunk ez az út a művek hozzáférhetetlensége következtében tulajdonképpen ismeretlen, hanem azért is, mert a science fictionra vonatkozó elméletek sokkal elevenebb kapcsolatban álltak a művekkel, sokkal közvetlenebbül hatottak, mint az irodalom más ágaiban. Egy-egy tekintélyes magazinszerkesztőnek, például az amerikai John W. Cambellnek, akit Asimov a "science fiction atyja"-ként siratott el a múlt év őszén, volt akkora irodalomszervezői vagy ideológusi szerepe, mint mondjuk Osvát Ernőnek. A science fiction történetében szinte beláthatatlan szerepet játszottak a magazinok, pontosabban azok a havonként vagy kéthavonként megjelenő ponyvafüzetek, melyeket a jobb ízlésű olvasók a kezükbe sem vettek, vagy csak otthon, titokban, s a címlapot akkor is letépték róluk. Ha manapság megnézünk egy ilyen, sárguló, töredező papírra nyomott magazint, s látjuk címlapján a dúskeblű, félmeztelen hősnőt, aki sugárpisztollyal a kezében - óh, Freud! óh, tudatalatti! óh, kamaszos manipulációk! - óriási hernyóval, polippal, gülüszemű szörnnyel vagy Mars-lakóval verekszik, nehezen hisszük el, hogy novellái között esetleg "klasszikusok", standard antológiadarabok is szerepelnek. Dehát az örök Buddha reinkarnációját néha piszkos putriban találják meg a kereső lámák...

Minden a magazinokban kezdődött, de nem annyira, hogy elhiggyük Sam Moskowitznak, a jó rajongónak és ezért rossz "hivatásos" SF irodalomtörténésznek, hogy a tudományos fantasztikus irodalom Amerikában, s ott is Hugo Gernsback vagy Jack Williamson agyából pattant ki, 1926-ban, 1928-ban vagy 1931 szeptemberében. Más történt ott. Egy gondolat - valóban ősi és az irodalomban mindig bujkáló gondolat - helyet, teret és mohó olvasóközönséget kapott. És természetesen - hiszen Amerikáról van szó - áruvá változott.

"Bizonyos, hogy az amerikaiak - idézi egy tanulmány Boris Viant - semmit sem találtak fel, de anélkül, hogy képesek lettek volna kigondolni az automobilt vagy az atomhasadást, ma az ő kezűkben van az autók legnagyobb tömeggyártása s az eszközök legmagasabb fokán az atombomba. Ez az irodalmi műfaj, éppen úgy, mint annyi minden más, egyszerűen visszakerült Amerikából."

"Valóban nem tagadhatjuk meg Amerikától, hogy az idegen kezdeményezéseket kamatostul adta vissza a világnak. Nem mondhatjuk, hogy nem popularizálta ezeket tökéletesen, hogy nem sokszorozta meg nagytermelői és szervezői szellemében, s hogy nem olcsón, ízléses és jó csomagolásban adta vissza..."

Ha ehhez hozzátesszük, hogy a magazinokat antológiák követték, az antológiákat paperback és kemény kötésű könyvsorozatok, a könyveket klubok, kongresszusok és irodalmi díjak, majd ennek a folyamatnak kiterjesztése vagy megismétlése Nyugat-Európa országaiban, akkor nagyjából el is mondtuk az amerikai SF-nek, mint mozgalomnak a történetét. De nem mondtuk el tartalmát, esztétikáját, nem beszéltünk divatjairól, emelkedéseiről és hanyatlásairól, szerepéről, sikerének okairól és hatásáról, sem azokról a vitákról, melyek következtében az amerikai science fiction művészileg és politikailag radikalizálódott és polarizálódott.

Hogyan ébredt öntudatra az amerikai science fiction, hogyan jutott el önmaga természetének és céljainak felismeréséhez, hogyan lépett túl - legalábbis legjava íróiban és műveiben - a ponyván és az olcsó szórakoztatáson, hogyan vállalja kritikai szerepét és azt, hogy az utópiák valódi örököseként őrizze az emberi reményt és "a megismerés és öröm új eszköze legyen, a tudománynak és technikának költészetté alakítója, amely az emberi értelmet új érzékszervekkel látja el"? Ha állandóan az amerikai science fictionról beszélünk, nem azért tesszük, mert elfeledkeztünk más országok tudományos fantasztikus irodalmáról vagy művészetéről, melyeknek ugyanolyan vagy még nagyobb szerepük van a science fiction történetében, hanem azért, mert a jelenkori amerikai science fictionban találhatók meg a legtisztábban a különböző ellentmondások, többek között az is, hogy problematikáját csak korszerű világnézetre épülő irodalomelméleti munkák látták át és értették meg igazán, akár az Egyesült Államokban írták ezeket, akár Európa országaiban.

Nincs az irodalomnak és művészetnek ága, amelynek olyan erőteljes és közvetlen kapcsolata volna olvasóival, mint Amerikában a tudományos fantasztikumnak. Már az első magazinok idején, részben spontánul, részben kiadói vagy szerkesztői ösztönzésre, olvasókörök, klubok, társaságok alakultak, rajongókból és amatőrökből, akik a hobbyt kiterjesztve, azonnal elkezdték vizsgálni kedves olvasmányaikat, keresték a hagyományokat, kialakították a kutatási területeket és a kritikai szellemet. Már az első magazinok mellett megjelentek a rajongók társadalmi munkával készített sokszorosított kis lapjai, az úgynevezett "fanzin"-ok, és ezekben a függetlenségükre kényes és büszke lapocskákban, a kiadói reklámmal mit sem törődve indult meg az elméleti munka. Komoly esztéták, irodalomtörténészek vagy kritikusok ugyanis évtizedekig nem vettek tudomást a science fictionról, még a tömegkultúra részeként sem. A változást tulajdonképpen az atombomba - a számos science fictionban régen és sokszor megjósolt atombomba - hozta és annak felismerése, hogy az emberiség új korba lépett, és ennek a kornak valamiképpen több köze van a tarka-barka magazinok novelláihoz és regényeihez, mint bármi másnak. Amikor J. O. Bailey a Pilgrims Through Space and Time című, alapvető és mindig idézett, a jelenséget "leíró és analizáló" könyvében ezt a gondolatot kimondta, már alaposan elkésett. A fanzin-ok már minden előkészítettek. A rajongók összeállították a bibliográfiákat, megírták a kritikákat, magánkönyvtáraikban összegyűjtöttek mindent, ami a tárgyra vonatkozott és fennhangon, de nagyon kis példányszámban hirdették az új kor eljövetelét. Sőt, megszervezték a "világkongresszusokat", megalapították a díjakat is. Szekták nem lehetnek meg eretnekség nélkül. A rajongók csoportjai széttöredeztek és egymást vadul marva, egymás nézeteit támadva, engedelmeskedtek a törvénynek: az irodalmat kísérnie kell az elméletnek, a spontán tevékenységet a tudatosság szintjére kell emelni. A korai science fiction olvasói, a rajongók kis csoportja megértette a készülő világot. Így hát az irodalomtörténész Bailey a rajongóknak és gyűjtőknek és nem irodalomtörténészeknek és esztétáknak mondott köszönetet a segítségért könyve előszavában.

Bailey megtalálta az ősök árnyait és legalábbis fővonásokban megrajzolta a múltból a science fictionhoz vezető utat. Lukiánosz, Campanella, Morus, Bacon, Kepler, Cyrano, Holberg, Swift, Poe, Verne, Bellamy, Wells, Morris - és a sor végén Murray Leinster, Clifford Simak, Wilson Tucker, Fitz-James O'Brien, Otis Adalbert Kline és a többiek. Ismeretek hiányában a mű hatását nem tudjuk felmérni, inkább csak elképzelni. A lenézett science fiction írói egy sorban a lángelmékkel! Műveik persze ettől sem értékesebbek, sem jobbak nem lettek, de világirodalom nagy áramlatához tartozni más, mint ponyvaírónak lenni. Nyilván az olvasók önérzete is megnőtt. Bailey rangra emelte az amerikai science fictiont.

A könyv emellett, tárgyához illően, prófétai volt. Megjósolta vagy inkább kiszámította, extrapolálta a science fiction lehetőségeit a jövő világában, sőt még lehetséges irányait is kijelölte. Visszapillantva azt kell mondanunk, hogy jól prófétált. Nem törte át ugyan a "szakmabeliek", a "főáramlat" elutasítását és közönyét, de segítette a science fiction kibontakozását, aztán elsüllyedt - talán haladó nézetei miatt is -, hogy éppen mostanában kapja meg méltó elismerését.

Közben John W. Cambell kemény szerkesztői uralma alatt új írónemzedék lépett a porondra. Cambell tudományos és művészeti hitelességet követelt s nem titkolta, hogy a társadalom megváltoztatásának eszméi idegenek számára. Eszményképe az amerikai "életforma" volt, s ezzel olvasók tíz- és tízezreit nyerte meg, de kihívta az ellentmondást is. Cambell véleménye a science fictionról hanyatlás volt és reakció, a gondolatok korlátozásának és manipulációnak szándéka hatotta át. Igaz, hogy a legnehezebb cambelli időkben nőtt fel Bradbury, de az ő jelentőségét is inkább Európában ismerték fel és nem az Egyesült Államokban.

Az áttörés, vagy második áttörés, egy dühöngő fiatalnak álcázott angol kispolgár érdeme. Kingsley Amisről van szó.

Kingsley Amis meghívót kapott Princetonba és felkérést, hogy az 1958-59. tanévben tartson előadássorozatot valamely irodalmi témáról. Komoly házigazdái meglepődtek kissé, amikor bejelentette szándékát: a science fictionról kíván beszélni, mégpedig nem úgy, mint a "populáris kultúra jelenségéről", hanem mint művészetről, amely szerves része az angol nyelvű irodalomnak. Az előadássorozatot később New Maps of Hell címmel kötetben is megjelentette. Amis sorozata - bár a komoly irodalmárok szemében úgy tette szalonképessé a science fictiont, mint nálunk a detektívregényt Babits néhány elnéző kijelentése - nem találkozott a tudományos fantasztikus irodalom híveinek, íróinak, kritikusainak elismerésével. Kívülről és felülről közeledett a science fictionhoz. "...bármik is hibáim - írta -, de nem vagyok az az idegesítő intellektuális személyiség, aki a nagyvárosi nyomortanyákon szereti tölteni a hétvégét, hogy ott a »népszerű kultúra« valamelyik »jelenségét« művelje..." Amiatt mentegeti magát, amit tesz. Szellemes és sokszor sziporkázóan okos előadásaiban a dzsesszhez hasonlította a science fictiont és elsősorban szatirikus elemeit vizsgálta, valamint azt, hogy a szexualitásnak miért nincs kitüntetett hely ebben az irodalomban. A science fiction oldaláról erősen támadták a könyvet, nem tartották mérvadónak, és tételeit erősen megkérdőjelezték. Hatása mégis jelentős. A "hivatásos" irodalmárok között divatot teremtett, tulajdonképpen erősítette a tömegkultúra jelenségeinek tudományos vizsgálatát, a "szektát" viszont provokálta. Amis művének megjelenése után indítottak kritikai rovatot a science fiction magazinok, s ezután vált szinte kötelezővé a science fiction konferenciákon és kongresszusokon kerekasztal vitát rendezi egy-egy elméleti kérdésről. Amis ugyanakkor - szinte akarata ellenére - állást foglalt egy lappangó esztétikai és politikai vitában, a haladás oldalán. A szatíra felől közelítve, az egyik legtehetségesebb amerikai science fiction írónak Frederik Pohlt tartotta, aki sokadmagával a cambelli SF ellenzékhez, az "amerikai életforma" és az "amerikai álom" bírálóihoz tartozott. Amis véleményének köszönhető, hogy a science fiction humanista vagy baloldali irányzata megerősödött és világszerte ismertté vált.

A science fiction önismerete ezután három területen folytatódott: az amatőrök tiszavirág életű lapocskáiban, a hivatalos irodalomtudományban, és a magazinokban. Jellemző adat, hogy két-három olyan könyvkiadó is működni kezdett, amelyek csak kritikai és elméleti műveket adtak ki. A korszak legjobb teljesítményei közé hivatásos science fiction írók kritikai művei tartoztak. Érdemes felfigyelni például Damon Knight kritikusi hitvallására.

"Mint kritikus - írja - bizonyos alapelvek szerint dolgozom, amelyek talán kissé excentrikusak.

1. A »science fiction« elnevezés helytelen, és csak arra jó, hogy két belelkesült ember véres verekedésbe kezdjen a definíció miatt... Valami jobb megnevezésre lenne szükségünk, dehát ehhez vagyunk kötődve...

2. Más a kiadói fülszöveg és más a könyvkritika, és ennek megfelelően kell ezeket kezelni.

3. A science fiction az irodalom egyik területe, melyet komolyan kell venni és amelyre a szokásos kritikai mércét kell alkalmazni...

4. Egy rossz könyv többet árt a science fiction ügyének, mint tíz rosszindulatú megjegyzés."

Az esztétikai vita, amely a megélénkült és sokszor nagyon kíméletlen kritikai tevékenységet követte, újabb lappangó ellentéteket hozott felszínre. Új írók és új olvasók jelentkeztek, elégedetlenek és indulatosak, teli társadalmi haraggal, bírálattal és lázadással. Először - ahogy szokás - az előttük járó nemzedékek formavilágát dobták félre, az amerikai science fictionnak azt a realizmusát, amelynek legfőbb mintaképe talán Hemingway volt. A fiatalok Joyce-on, Kafkán, Keruac, Ginsburg és Capote művein nevelődtek, és a science fictiont valóban irodalomnak, az önkifejezés eszközének, a jelen és a jövő alakításának tekintették. A formai vitákat tartalmi viták követték. Megváltoztak a témák és a hősök. A tér és idő végtelenjében száguldó rettenhetetlen űrutazók visszatértek a Föld jelenidejébe, és gyanakodva, szorongva, félve néztek körül. Kalandjaik egyre többször belső kalandok voltak, s legalább annyira fantasztikusak, mint egy Mars-utazás. A fiatalok a reményt és a remény megvalósítását követelték...

Közben, a dolgok természetes rendje szerint, Európa is megmozdult és az Amerikából kapott science fictiont megforgatta, megvizsgálta, átalakította és visszaküldte a feladónak. Az "Új Hullám" Angliából indult. Hasznosította a francia iróniát és szkepszist, a wellsi utópisztikus hagyományt, és hozzátette a magáét, a modern Anglia elidegenedett, magányos, ingatag emberének gondjait. Amerikában az "Új Hullám" antológiák köré szerveződött. Összegyűjtötték "kényes" és "veszedelmes" témákról írott, a magazinoknál és kiadóknál visszautasított műveiket, "veszélyes látomásaikat". A science fiction világkongresszusok légköre feszültté vált. Kevés szó esett az esztétikai problémákról és egyre több a környezet pusztulásáról, a nyomortanyákról, a rasszizmusról, az imperializmusról és a fasizmusról. Egyik kongresszuson felállt Harlan Ellison, az "Új Hullám" vezéralakja és azt követelte, hogy a science fiction "radikális irodalom" legyen, "forradalmi programja" legyen, "vezessen a barrikádokra" és az "utca irodalma legyen a vér napjaira".

Nem sokkal később az egyik science fiction magazinban fizetett hirdetés formájában közlemény jelent meg, amelyet vagy hatvan amerikai science fiction író írt alá. Helyeselték a kormány politikáját és az amerikai beavatkozást Vietnamban. A közleményt a "galambok" válasza követte: "Tiltakozunk az amerikai beavatkozás ellen Vietnamban!" Az amerikai science fiction felnőtt.

Ha most, az eredeti kérdéshez visszatérve, megpróbáljuk összefoglalni, hogy a tudományos fantasztikus irodalom meddig jutott az önismeretben, azaz mennyire tudatosította elméletileg is helyét, lehetőségeit és szerepét, akkor azt kell mondanunk, hogy nagyon sok tennivalója maradt még, és ismételnünk kell, hogy az elmélet Európában érte el legjelentősebb eredményeit.

A legjobban ismert és feldolgozott terület természetesen a science fiction múltja. Tízesével sorolhatnánk a terjedelmes, sokszor lexikon méretű és jellegű köteteket, melyek egymásra licitálva találnak újabb és újabb elődöket, s dicséretükre erősebb bennük az integrálódás vágya, mint a nemzeti elfogultság. "Tud Ön arról - kérdezi ujjongva Pierre Versins, aki évtizedek óta munkálkodik a science fiction enciklopédiáján -, hogy a múlt század második felében élt Grönlandban egy utópista reformátor?" Ezek a hangyaszorgalommal készített művek azonban csak ritkán lépnek túl a pozitivista irodalomtörténetet, s művelőik még azt az önként adódó lehetőséget sem ragadták meg, hogy elkészítsék a science fiction - egyébként valószínűleg nagyon érdekes tanulságokat kínáló - motívumkatalógusát. Az összefoglaló - a témát Homérosztól Zelazny-ig tárgyaló - tanulmányok között magasan kiemelkedik Darko Suvin már idézett Od Lukijana do Lunjika című, esszékkel kísért science fiction antológiája, amely a formai hasonlóságokat elhárítja és a mélyebb összefüggéseket ragadja meg, bizonyítva a science fiction örök létezését, korszakonkénti alakváltozását, Próteusz természetét. Suvin professzor véleménye szerint - s ebben Ernst Bloch Das Prinzip Hoffnung című művére támaszkodik - az utópia, az emberi Reménység, a jövő tudatos formálásának vágya jelenik meg a tudományos fantasztikumban. "A tudományos belletrisztikában - írja - csak az lehet hosszú életű, ami gyökeret vert a tudományban."

A science fictionnak másik, elméletileg elég mélyen megragadott területe a tartalmi analízis. Régi és új irodalomtudományos módszerekkel számos tudományos fantasztikus műalkotást, írói életművet vagy irányzatot elemeztek már, de a tanulmányok tarka sokaságában magának a science fiction egészének igazi megértését még nem találjuk. Jelentős, sőt világviszonylatban páratlan mű Stanislaw Lem mélyen átgondolt, hatalmas ismeretanyagra támaszkodó Fantastyka I futurologia című 1970-ben kiadott monográfiája.

A science fiction elméleti irodalmát áttekintve, azonnal szemünkbe tűnik, hogy a jelenséget teljes egészében, minden vonásában megragadni csak néhány, elsősorban német kutatónak (Schwonke, Krysmanski, Pehlke-Lingfeld) sikerült, bár ezek a tanulmányok általában nem lépnek túl a doktori disszertációk módszerein és gondolatkörén. De itt azonnal érdemes és szükséges megjegyezni, hogy a kutatás főleg az Egyesült Államokban és Angliában, nagyon erősen bontakozik. Az utolsó néhány évben megteremtették szervezeti formáit és kereteit, nagyon sok egyetemen bevezették a tudományos fantasztikus irodalom oktatását, anyagilag is támogatják a kutatói munkát, s így joggal gondolhatjuk - előjeleit már látjuk -, hogy a science fictionnal összefüggő kérdésekről, az utópia, a fantasztikum, az idill, az államregény problémaköréről és magáról a science fictionról tanulmányok sorát kapjuk kezünkbe. Ha nem is ekkora méretű, de nagy tempójú fejlődést várhatunk Franciaországtól és Olaszországtól.

"A tudományos fantasztikus irodalom internacionális" - mondta az SF írók és teoretikusok budapesti tanácskozásán Pohl, s megállapításával lényegében egyet is érthetünk. Így hát jogunk van, félig komolyan, félig játékosan, sorra venni a világ tudományos fantasztikumának néhány megoldatlan kérdését, és akár egy étlapot odatenni a jó étvágyú irodalomtörténészek, esztéták, stiliszták, kritikusok asztalára.

Senki sem válaszolt igazán arra a kérdésre, hogy a tudományos fantasztikum milyen összefüggésben van a tudománnyal, a korunkban játszódó tudományos technikai forradalommal és azzal az új kultúrával, amelyet ez a forradalom teremt. Vajon valóban örököse a science fiction a fantasztikus utazásoknak, álmoknak, utópiáknak, vagy inkább kritikája és tagadása? Igaz-e, hogy a science fiction ösztönösen és tudatosan arra törekszik, hogy egy új emberi magatartás modelljeit keresse, körvonalait, lehetőségeit ábrázolja? Igaz-e, hogy ez az új hős a géppel szimbiózisban élő, a tudomány eszközét természetesen használó, maga körül új környezetet teremtő "felsőbbrendű" ember? Vagy a science fiction nem fejez ki mást, mint azt az ősi rettenetet, amelyet az ember a tér és idő végtelenjével találkozva érez, és e rettenet legyőzésének örökké megújuló vágyát? Mondhatjuk-e, hogy a science fiction az entrópiával szembeszálló, dezentrópiát teremtő ember eposza és mítosza? Mi az oka annak, hogy a science fiction legmagasabb színvonalú megvalósulásaiban sem törődik alakjainak plasztikus ábrázolásával? Visszatérés-e ez a regény korai állapotához, hagyományok konzerválása-e, vagy egyszerűen csak sematizmus, amely a tézisjellegből vagy a cselekmény túlhangsúlyozásából ered? Honnan származik a science fiction fantasztikuma, hogyan függ össze a "tiszta" fantasztikummal, spekuláció-e az egész, vagy pedig "az ész álma, mely szörnyeket szül"? Van-e helye a tömegkultúrában a science fictionnak, a manipuláció korszerű eszköze-e, vagy pedig a tömegek spontánul feltett "végső" kérdésére adott illuzórikus válasz? Igaz-e, hogy a science fiction a politikai nézetek összeütközésének, ideológiák harcának sokkal kedvezőbb porondja, mint az irodalom vagy a művészet bármely más ága, vagy műfaja? Igaz-e, hogy a science fiction tétova kísérlet a természettudományos és humán kultúra összekapcsolására? A "coca-colonisatio" eszköze, ahogy Fred L. Polak nevezi, vagy "vörös propaganda", esetleg a szórakoztatóipar egyik ága mindkét oldalon? Igaz-e, hogy a science fiction a tér alapegységének a Földet, az idő alapegységének a történelmet és a társadalom alapegységének az emberiséget tekinti? Új vallás vagy új humanizmus terjed a tudományos fantasztikummal? Ha alakváltoztató előtörténete során mindig perifériális és lényegében elnyomott gondolat volt a tudományos fantasztikumban megtestesülő tartalom, akkor mostani előretörése azt jelenti, hogy felszabadulóban van, és a kultúra centrumának válik részévé? Vannak stiláris, szerkezeti vagy akár nemzeti jellegzetességei? Reális képet rajzol-e a fantasztikum? Van a tudományos fantasztikumnak szerepe kulturális értékek - például a regényszerkezetek, sorsvíziók, cselekvő hősök, művészi formák stb. - megmentésében, vagy rombolja és pusztítja a hagyományos értékeket? Kik az olvasói? Olvasóközönségének milyen az összetétele? Igaz-e, hogy képes megjósolni, anticipálni vagy extrapolálni a jövőt? Érvényesek s egyáltalán esztétikai kategóriák-e a tudományos fantasztikumra gyakran alkalmazott "optimizmus", "pesszimizmus" kifejezések? Mivel a tudományos fantasztikum mindig a változásokról beszél és mindig mozgó világot ábrázol, mondhatjuk-e romantikának vagy akár elkésett romantikának? A "menekülés" irodalma vagy éppen ellenkezőleg?

Folytathatnánk, de minek soroljuk tovább a kérdéseket? Egy részük úgyis szónoki kérdés, más részükre talán már adtak választ az irodalomtudomány művelői. Biztos azonban, hogy ebben a "valamiben" úgy sűrűsödnek, bogozódnak össze századunk vagy talán a jövő század társadalmi és kulturális feszültségei, mint semmi másban a mi kulturális látóhatárunkon belül. Az alkotásokat tekintve a magyar tudományos fantasztikus irodalom és művészet még nem nagy, s ez szerénységre int, de az elméleti munkában, irodalomtudományi kutatásban és kritikában - ezt példák bizonyítják! - nem kell csak hazai művekre támaszkodnunk, a science fiction nemzetközi, az egész emberiség reményeit és félelmeit mondja ki, s így jogunk és kötelességünk beleszólni alakulásába és jövőjébe.

A világ egyik első tudományos fantasztikus eposzában a saskeselyű megkérdezte repülés közben a hátára kapaszkodó Etanát: "Nézz le, barátom: milyen lett a Föld?"

Etana lenézett és így válaszolt: "A föld barátom gyöpágyhoz hasonlít. A tenger meg kenyérkosárhoz."

Azután tovább repültek és amikor Etana újra lenézett már nem látta sem a tengert, sem a földet.

Az a forradalom, amelyben élünk, a termelő erők szintjén a tudományos technikai forradalom, sosem látott mértékben és tempóban megváltoztatja és felforgatja a világot. Lehet, hogy a földet gyöpággyá, a tengert kenyérkosárrá változtatja, de lehet, hogy eltünteti mind a kettőt.

A tudományos fantasztikum ezt a folyamatot vette észre, s ezt a két lehetőséget, ezért ujjong s ezért kiáltja fennhangon komor és apokaliptikus látomásait, ezért fehér és fekete. Talán segíthetünk abban, hogy ne a Föld pusztulását kelljen siratnia...

 

A science fiction Magyarországon[2]

1.

A mai értelemben vett science fiction Magyarországon a múlt század hetvenes éveiben tette meg az első lépéseit, miután az Ausztriával megkötött "kiegyezés" bizonyos gazdasági s ezzel együtt tudományos és technikai fejlődésnek nyitott kaput.

Természetesen voltak előzményei ennek a science fictionnek, ezek azonban csak akkor értékelhetőek, ha néhány szóval kitérünk a magyar irodalom egészének történetére. A magyar irodalom sajátságos helyzetben volt mindig s abban van még ma is. Elsőrendű kötelességének érezte, hogy véleményt mondjon az ország és a nép dolgairól, beleszóljon a politika és az államvezetés kérdéseibe. Hasonlattal élve azt mondhatnánk, hogy azt a szerepet játszotta, amit a Francia Forradalom előkészítésében az enciklopédisták, illetve a felvilágosodás írói, azzal a különbséggel, hogy ez a tevékenység nem korlátozódott egyetlen történelmi periódusra, hanem végigkísérte és kíséri ma is országunk életét.

Ebből talán világos, hogy azok az irodalmi művek, amelyeket a science fiction előfutárainak tekinthetünk vagy egy kívánatos berendezkedésű társadalom körvonalait rajzolták meg, tehát utópiák voltak, vagy fantasztikus menekülési kísérletek a társadalom megoldhatatlannak látszó problémái elől.

Előre kell bocsátanunk azt is, hogy a magyar nyelv meglehetősen társtalan és rokontalan nyelv Európában, s talán ezzel magyarázható, hogy nálunk a fordításirodalomnak jóval nagyobb szerepe van, mint más országokban, és a fordított műveknek is nagyobb hatásuk van irodalmunkra, mint mondjuk a németeknél vagy az angoloknál. Szerencsére nyelvünk szerkezete lehetővé teszi, hogy a legbonyolultabb irodalmi formákat - akár versről, akár drámáról, akár prózáról van szó - az eredeti mű értékeit megőrizve tolmácsolhassuk. Érvényes ez természetesen a science fictionra is.


2.

Bevezetésünk után tekintsük át röviden a magyar science fiction történetét.

A XVIII. század végét, amikortól az előzményeket számíthatjuk a fantasztikus utazások és az utópiák felbukkanása jellemzi. Francia és más minták után íródott Bessenyei György Tariménes utazása című államregénye, amelynek hőse egy ismeretlen országba, Totoposzba jutva, nemcsak a lakók életét és az állam tökéletes rendjét írja le, hanem még az alkotmányt és a törvénykönyvet is mellékeli beszámolójához. Ekkor már ismertek voltak nálunk Voltaire és a francia enciklopédisták munkái, Holberg Klimius Miklós földalatti útja című nagyhatású regényét pedig a szó szoros értelmében ronggyá olvasták.

A XIX. század harmincas éveiben a folyóiratokban és a könyvkiadásban megszaporodtak a különböző tudományos ismeretterjesztő művek, a Hold-utazásokról és a technika eredményeiről szóló írások és nyomukban a fantasztikus utópiák. Köztük az egyik legfontosabb Ney Ferenc Utazás a Holdba című regénye, amelynek utazói a Holdban találják meg mindazt, ami a földi hazából hiányzik, a boldogság lehetőségét és az egyenlőség boldogságát. Ney 1936-ban megjelent könyvét két évvel később Munkácsy János regénye követi, amely már nem távoli országokban vagy a kozmoszban keresi a társadalom problémáinak megoldását, hanem a jövőben. Hogy áll a világ a jövő században? című munkája nemcsak a közlekedés bámulatos fejlődését és a repülés lehetőségeit írja le és az ebből következő társadalmi változásokat, hanem azt is, hogy a jövő emberei félreteszik az öldöklő fegyvereket és az államok konfliktusait versmondó versenyeken döntik el.

Ezekben az években az olvasmányigények fejlődésével párhuzamosan a szórakoztató művek sokasága jelent meg, részben fordítások, részben eredeti művek, a "gótikus" regény leszármazottai, vagy "tündéries" történetek, amelyek a mai "fantasy" előzményeinek tekinthetők.

Az első magyar "space opera" Jósika Miklós Végnapok című "apokaliptikai" regénye 1847-ben jelent meg és aratott óriási sikert. A történet a távoli jövőben, a kihűlő Földön játszódik, egy növekvő jégkorszakban, amikor a csökkenő létszámú emberiségnek hatalmas tudományos és technikai eszközök állnak rendelkezésére a teljesen átalakított bolygón. A háborúk régen megszűntek, a szeretet és a megértés uralkodik, az egész Naprendszer ismert, a bolygókat is bejárták az emberek, de letelepedni nem tudtak rajtuk. A Földet mégis pusztulás fenyegeti, a komor leírást csak egy Aila nevű földlakó és egy távoli bolygón élő angyalhoz hasonló lény szerelme töri meg. A távoli bolygó életének, növény- és állatvilágának, társadalmi állapotainak leírásában Jósika képzelete felülmúlhatatlan, számos mai science fictiont is túlszárnyal.

Hosszú szünet következik ezután a magyar science fiction történetében. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az ország kulturális élete hosszú időre megbénult, az irodalom részben a forradalom emlékét melengette, részben feledtető szórakoztatást kínált. Az uralkodó esztétikai programok és nézetek sem adtak helyet a fantasztikus irodalomnak, a realista ábrázolást és szemléletet preferálták.

Fantasztikus műveket kizárólag a máig is legnagyobb magyar prózaírónak tekinthető Jókai Mór (1825-1904) publikált. Jókai rendkívül termékeny volt, műveit száznál több kötetben gyűjtötték össze, nyelvi gazdagsága, regényszerkezeteinek változatossága, jól jellemzett alakjainak beláthatatlan sokasága, felejthetetlen mesefűzése, hatalmas képzelete a világirodalom legnagyobb írói közé emelik.

"Elbeszéléseim - írta ő maga - játszanak a tengereken és azok szigetein, Észak- és Dél-Amerikában, a régi és új Egyiptomban, a caesárok Rómájában, a forradalmi Rómában, Párisban, Londonban, Szentpétervárott (itt különös előszeretettel), Lengyelországban, azután az orosz sivatagokon, Szibériában, Kamcsatkában. Törökország története, Kelet meséi, Sztambul, nagy tért foglalnak el regényeimben, hozzájárul a Krím, a Kaukázus, továbbá Perzsia, Palmyra, Afganisztán, China, az Amur-vidék, Ázsia pompás városai, majd Syria, a régi Palesztina, visszatérve Sicilia, az egész olasz paradicsom, Raguza, Bosznia, azután Poroszország, megállapodva a régi Bécsben. Azután már szárnyára eresztve uratlan, léttelen régiókba, az elsüllyedt világrészbe, Óczeániába, az eltemetett Leaotungba, a hozzájárulhatatlan északi polus alá, s a jövő század álomországába, sőt a pliocene özönvíz előtti világába."

Életművének ebből a gazdagságából bennünket a fantasztikus, illetve a science fiction művek érdekelnek elsősorban. Óceánia című regénye romantikus Atlantisz-történet, a Fekete gyémántok (1870) betétjében szabad tengert fedez fel az Északi Sarkon s olyan világot, amelyet a villany ural és tesz lehetőségeiben nagyszerűvé, Egész az északi pólusig (1876) című regényében jégbe fagyott, mai szóval hibernált ókori patriarkák és tündéri nők ébrednek új életre, lehetőséget adva a jelen szatirikus bírálatára, az Ahol a pénz nem Isten (1904) egy boldog szigeten élő embercsoport életében villantja fel az Osztrák-Magyar Monarchia bukásának lehetőségét.

Mindezek mellett, fantasztikus elbeszéléseiről, sokszor Poe-ra emlékeztető írásairól nem is beszélve, a legfontosabb science fiction könyve A jövő század regénye (1872). A történet alapja egy csodálatos képességű új anyagnak, az icjornak feltalálása. Az icjorból készült repülőgépek segítségével a hősök meghódítják a Föld közlekedését, kereskedelmét, majd az anarchista Oroszországgal harcba keveredve, megvívják az emberiség utolsó háborúját és örök békét teremtenek. A regény ezután kozmikus terekbe tágul, egy üstökös veszélyezteti a Földet, ám az egységes emberiség közbelép, a Hold lakhatóvá válik, kinyílik az út a Naprendszerbe.

Szabályos science fiction ez a regény, túl van Verne technikai fantáziáin, mozgalmas cselekménye, fordulatossága, ötletgazdagsága, hőseinek jellemzése, nyelve, ábrázolási technikája már a regény jövőjébe mutat, a mai irodalomból legalább Asimov Alapítvány-trilógiájával mutat hasonlóságot. Nem tekinthetjük véletlennek, hogy új, jegyzetekkel és magyarázatokkal bőségesen ellátott kiadását az olvasók hetvenezer példányban szétkapkodták.

Sajnos a regény csak németül jelent meg külföldön, 1873-ban, elég rossz fordításban.

A századvég, illetve a századforduló Magyarországa jó termőtalaja volt a fantasztikus, illetve a tudományos-fantasztikus irodalomnak. Jules Verne, Robida, s más francia írók regényei, szinte az eredeti kiadásokkal egyidejűleg jelentek meg nálunk is, de gyorsan lefordítottuk E. A. Poe, Théophile Gautier, Bulwer-Lytton, R. L. Steevenson, Jack London, Mark Twain, C. Flammarion, Bram Stoker, majd H. G. Wells fantasztikus illetve science fiction munkáit. A századforduló magyar olvasója könnyen hozzáférhetett a kor utópisztikus, fantasztikus regényeihez, bárhol is jelentek meg azok a világban.

Teljesen természetes, hogy a magyar, eredeti fantasztikus irodalom is szélesen kibontakozott. Jókai hatása hatalmas volt, senki sem vonhatta ki magát alóla. Tóvölgyi Titusz a jövő szocialisztikus társadalmáról írt meglepően érdekes regényt Az új világ (1888) címmel. Érdekes, hogy a szerzőt könyvéért börtönbüntetésre ítélték, szabadulása után sokáig hallgatott, majd spiritiszta folyóiratok és könyvek szerkesztőjeként tért vissza az irodalmi életbe. De a közéleti, politikai mondandójú könyvek mellett ott voltak a kifejezetten tudományos alapra építő fantasztikus regények, mint például Makay István 1899-ben megjelent Repülőgépen a Holdba című regénye, amely Wells előtt különös, barlangokban élő lények társadalmát mutatja be kísérőnkön. Ekkoriban jelentek meg az első ifjúságnak szóló science fiction regények is, valamint a kifejezetten szórakoztatás célját szolgáló történetek. Felbukkantak a science fiction ismerős témái fantasztikus és világűr utazásokról, elsüllyedt birodalmakról, rejtélyes és furcsa találmányokról, borzalmas fegyverekről és háborúkról, telepátiáról és pszichikai erőkről, a jövő eseményeiről, sőt, 1899-ben már az időutazásról is. Itt említjük meg Beksics Gusztáv (1847-1906) eredeti ötletét, a Barna Arthur (1880) című regényéből, amelyben egy afrikai vulkán kitörése folyékony arannyal árasztja el a vidéket, felfordítva ezzel az egész világ pénzügyeit, csődbe juttatva vállalatokat, bankokat és államokat.

A XX. század magyar irodalmi életében a legnagyobb és legjelentősebb esemény a Nyugat című folyóirat megjelenése volt. A lap köré sorakozó fiatal és idősebb írók, költők, esszéisták az akadémizmus és konzervativizmus ellen léptek fel, az új, szecessziós, szimbolista és parnasszista irodalom érdekében, a megújulást és a nyugati - elsősorban francia és angol - irodalom példáit követve. A folyóirat 1907-től 1941-ig élt, s egész idő alatt a legtekintélyesebb és legszínvonalasabb fóruma volt a magyar irodalomnak.

A Nyugat nemzedékéhez tartozó írók szinte kivétel nélkül vonzódtak a fantasztikumhoz, s ez az Osztrák-Magyar Monarchiában, az adott körülmények között teljesen logikus volt. A science fiction a Nyugat íróinál ismét művészi színvonalra és rangra emelkedett. Remek antológiát lehetne összeállítani Kosztolányi Dezső, Csáth Géza, Laczkó Géza, Szini Gyula, Cholnoky Viktor, Balázs Béla, Kaffka Margit és mások elbeszéléseiből, de magasan kiemelkedik közülük Karinthy Frigyes (1887-1938) és Babits Mihály (1883-1841).

Karinthy Frigyes munkásságán mély nyomokat hagyott ifjúkorának természettudományos világnézete és olvasottsága. Fantasztikus műveiben Swift örökösének és H. G. Wells szellemi rokonának tekintette magát és annak is tekinthető. A józan ész és az értelem apostola volt, tele keserű humorral és megbocsátó iróniával. A fantasztikum, mint látásmód áthatja az egész életművét, még azokat az írásait is, amelyek témájukban nem mondhatók fantasztikusnak. Számos novellát írt időutazásokról, katasztrófákról, pszi-erőkről, stb., stb., de sokkal fontosabbak ezeknél filozófiai gondolatokat tartalmazó regényei. Az Utazás Faremidóba (1916) és a Capillária (1917) szabályos Gulliveriáda, Swift hősének egy-egy újabb utazásáról számol be. Az Utazás Faremidóba című regény mesterséges intelligenciájú gépeket, mai szóval robotokat szerepeltet, jóval Karel Capek robotjai előtt, a Capillária viszont a cihák tengeralatti birodalmában a nők és férfiak feloldhatatlan konfliktusát növeli fantasztikus méretűvé, azt, amit egyik írásában tréfásan így fogalmazott meg: "Nő és férfi sohasem értheti meg egymást, mert mind a kettő mást akar, a nő a férfit, a férfi pedig a nőt". A mai fantasztikus irodalom előzményei közt kell említenünk Mennyei riport (1937) című regényét, amely egy túlvilági utazás meghökkentő története. Karinthy stílusa, szemlélete nagyon gyakran úgy hat, mintha az amerikai Robert Sheckley elődje és mestere lenne.

A két világháború közötti időben számos magyar és külföldi science fiction jelent meg Magyarországon, a kor ismert témáit az ismert módszerekkel megjelenítve. Íróik különböző nézeteket képviseltek, politikai mondandóik az elkötelezett humanizmustól a nacionalista és háborús uszításokig terjedtek.

Irodalmi értékük, szemléletük, filozófiájuk miatt magasan kiemelkednek a kor átlagából Babits Mihály fantasztikus regényei, a tiszta fantasztikumhoz tartozó, világszerte elismert Gólyakalifa és az Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalom (1933).

A Gólyakalifa egy kettős életet élő fiatalember szkizofrén története, az Elza pilóta pedig az örök háború kora egy epizódjának leírása. Ez utóbbi Babits életművének háború- és erőszakellenes vonulatához tartozik, a fasizmus uralomra jutása miatt érzett aggodalom fejeződik ki benne. A regény meséje két szálon fut, egyikből a Kamuthy-család históriáját és a nőket katonának besorozó háborút ismerjük meg, a másikból egy tudós történetét, s teremtményének, egy mesterséges bolygónak, a "kis Föld"-nek fejlődését és pusztulását. Szerkezetileg a két vonal úgy kapcsolódik eggyé, hogy Elza pilóta története akár a "kis Föld" történelmének egyik epizódja is lehetne.

Már a második világháború alatt, a cenzúra pillanatnyi elkábulása következtében jelenhetett meg Szathmáry Sándor (1897-1974) Utazás Kazohiniába című könyve, ez a keserű szatíra, amely Swift és Karinthy hagyományait folytatja és Gulliver egyik újabb utazását írja le a "hinek" és "behin"-ek országában. A Kazohinia két részre osztja a világot, egyikben a végletes racionalizmus, másikban a fékezetlen ösztönélet uralkodik. A harmonikus emberi személyiség természetesen sem az egyikben, sem a másikban nem találja meg a helyét. Az emberiség gyógyíthatatlan őrült - sugallja a regény, és írója az emberi harmóniát siratva már csak kacagni tud. Hatalmas és megrázó látomás a Kazohinia az emberiség sorsáról, örök értéke a magyar science fictionnak. Kár, hogy írója, nehéz életkörülményei miatt, a Kazohinián kívül csak egy kötetnyi novellát tudott írni. A Kazohinia angol és eszperantó nyelve is megjelent.


3.

A II. világháború után a magyar science fiction helyzete gyökeresen megváltozott.

1945 őszén kis kötet jelent meg az újságárusoknál. A vad színekkel festett címlapon olyan név állt, amely néhány hónapja még rettegést és gyűlöletet ébresztett. Mi, I. Adolf - mondta a könyv címe, és az alcíme hozzáfűzte a magyarázatot: ha a németek győztek volna. Gáspár László írta a könyvet, s lidérces álmot mesélt el benne egy világról, amelyben a fasizmus uralkodik terrorral és borzalmas fegyverekkel, és minden nép a németek rabszolgája. Ezzel a munkával, amely némiképpen Philip K. Dick The Man in the High Castle című könyvének, Sarban The Sound of his Horn című regényének és a rejtélyes Randolph Robban Si l' Allemagne avait vaincu... (1950) című regényének előképe lehetne, búcsúzott a magyar science fiction a háborútól és a fasizmustól.

Jó indulásnak számíthatott volna ez a kötet, ha időközben a kulturális politika nem teremt olyan helyzetet, amely a lendületes folytatást lehetetlenné tette. A háború utáni két évtized nem kedvezett túlságosan a magyar science fictionnak. Az irodalmat az aktuális problémák realista megközelítése foglalkoztatta, nem érdeklődtek a tudomány és technika újdonságai iránt, s az irodalom állami irányítása sem buzdította őket a fantasztikus művek alkotására.

Ekkoriban elsősorban a szovjet science fictiont ismertük meg, és a vele foglalkozó elméleti megállapításokat is. A kulturális vezetés a fantasztikumot elsősorban ifjúsági irodalomnak, szórakoztatásnak vagy a tudományos ismeretterjesztés "cukrozott" változatának tekintette. A jövő kutatását és ábrázolását legfeljebb az ötéves gazdasági tervek időtartamára tartotta megengedhetőnek. Kevés igazi science fiction született, a korlátozott képzelet nem tudott felrepülni. E korszak írásaiból egyetlen komoly értéket említhetünk, Földes Péter Az ibolyaszínű fény című ifjúsági regényét, amelye érdekes ötletek, kalandos cselekmény, népszerű előadásmód jellemez.

A nagy változás a hatvanas évek közepén következett be.

Ekkor jelent meg Kuczka Péter szerkesztésében a modern science fictiont bemutató Riadó a Naprendszerben című novellagyűjtemény (Európa Könyvkiadó, Budapest, 1965) Bradbury, Asimov, Clarke, Kuttner, Heinlein, Wyndham, Van Vogt, Lem, Nesvadba, Leo Szilard és mások elbeszéléseivel, valamint a szerkesztő utószavával, amely először beszélt Magyarországon a science fiction értékeiről és lehetőségeiről.

Nem sokkal később jelent meg, ugyancsak Kuczka Péter válogatásában Ray Bradbury regényeinek és elbeszéléseinek kötete, amely a Marsbéli krónikák, a Fahrenheit 451 című regényeket, valamint számos novellát tartalmazott.

A siker nagyon nagy volt. Az ország gazdasági és politikai helyzete lehetővé tette, hogy folyamatosan megismerkedjünk a világ science fiction irodalmának nagyjaival, a fentiek mellett Simak, Vonnegut, Borges, Calvino, Francis Carsac, Pierre Boulle, Brian Aldiss, Frederik Pohl, továbbá más amerikai, angol, francia, német, svéd, spanyol, olasz, japán írók munkásságával. Találkoztunk a science fiction elméletével, történetével, esztétikájával, megismerkedtünk a filmmel és a képzőművészettel. Párhuzamosan fedeztük fel a szovjet "új hullám" olyan képviselőit, mint Jefremov, Bilenkin, Bulicsov, Varsavszkij, Dnyeprov, a kiváló Sztrugackij testvérek, a cseh Nesvadba, a német Krupkat és Herbert Franke, a bolgár Djilov és mások írásait.

A Magyar Írók Szövetségében hamarosan megalakult a Science Fiction szekció, ezt követték olvasói klubok és szervezetek, megindult és gyorsan fejlődött az irodalmi élet. Részt vettünk különböző nemzetközi szervezetek (Société Européen de Science Fiction, World SF, stb.) megalakításában és munkájában, részt vettünk különböző nemzeti és nemzetközi kongresszusokon. Az Írószövetség szekciója megindította SF Tájékoztató című lapját, amely elsősorban elméleti és kritikai kérdésekkel foglalkozik.

Tekintettel az olvasók fokozódó érdeklődésére, 1968-ban a Móra Könyvkiadó megindította a Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozatát, melyet két év múlva a Galaktika című negyedéves folyóirat követett. A Galaktika jelenleg havonta jelenik meg 50.000 példányban. Testvérlapja a fiataloknak készülő Robur kéthavonként jelenik meg 80-100.000 példányban, ugyancsak a Móra Könyvkiadónál.

Meg kell említenünk itt, hogy az utóbbi években más kiadók is foglalkoznak science fiction kiadásával, de a leglényegesebb mégis a Kuczka Péter szerkesztette Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozat, amely a világ legjobb és legismertebb írásait jelenteti meg.


4.

Mint fentebb mondtuk, a modern science fiction megszületését és kibontakozását a hatvanas évek közepétől számíthatjuk.

Napjainkban 25-30 író foglalkozik science fictionnal, de közülük sokan más műfajokban is dolgoznak. Három nemzedék él egymás mellett, talán célszerű, ha sorra vesszük az egyes nemzedékek munkásságát. Nem lehet célunk mindenkit megemlíteni, hiszen nem lexikont, hanem vázlatos áttekintést kívánunk adni.

Az idősebb nemzedékből kiemelkedik Szepes Mária, aki jó lélektani felkészültséggel és érzékkel rajzolja meg fantasztikus és gyakran pszichológiai konfliktusba keveredő alakjait, akár a Tükörajtó a tengerben, akár a Surayana élő szobrai, akár a Napszél című regényét nézzük. A magyar science fictionban nála jelennek meg ESP motívumok, különösen első, s tán máig is leghatásosabb regényében, A vörös oroszlán-ban, amely egy alkimista évszázadokon át húzódó élettörténete, a bűntől a megtisztulásig.

Ehhez a nemzedékhez tartozik neves publicistánk, Boldizsár Iván, aki egy időutazást ír le Születésnap című regényében, és Elek István, akinek leghíresebb munkája a Merénylet a világűrben című kalandos ifjúsági regény. Cserna József novellák sorozatában foglalkozik az emberiséget fenyegető veszélyekkel, az atomháborúval, a környezet pusztulásával.

Életkorban az ötven- és hatvanévesek nemzedéke következik utánuk. Közülük elsőként a kitűnő realista regényírót, Fekete Gyulát kell említenünk. Fekete a társadalom megjavításának harcosa minden munkájában, science fiction írásai kifejezetten utópisztikusak és nevelő szándékúak, akár a Vénuszon, akár ismeretlen szigeteken, akár távoli bolygókon játszódnak. Napjaink időszerű és égető kérdéseit helyezi át fantasztikus környezetbe, ott keres és ad rájuk választ. A szerelmesek bolygója című regényében a fiatalok erkölcsivel és életvitelével foglalkozik, erősen szatirikus éllel, a Triszex-ben, a családi élet és az emberi kapcsolatok változásával és jövőjével foglalkozik. Leghíresebb munkája, A kék sziget, tőrőlmetszett utópia egy harmonikus és boldog társadalom rajzával.

Fontos szerepe van a magyar science fictionban Hernádi Gyulának. Nyugtalan, állandóan kísérletező, új és új formákat, meghökkentő, olykor "polgárpukkasztó" történeteket kereső, sok műfajban otthonos író, akinek szinte minden műve kihívja a szigorú kritikát. Különösen érdekesek novellái, amelyekben szürrealizmus vegyül dokumentumokkal és áldokumentumokkal. Jelentős regényei Az erőd, Az elnökasszony, a Hasfelmetsző Jack. Legutóbbi regénye, a Drakula, az ősi vámpírtörténetet dolgozza fel mai megvilágításban. Több utópisztikus drámát és filmforgatókönyvet is írt.

Csernai Zoltán jellegzetes science fiction író, aki más műfajban alig dolgozik. Egyike legkedveltebb, legolvasottabb íróinknak, fő témája a távoli bolygókról érkező idegenek és a földiek találkozása a történelemben és a jelenben. Erről szól trilógiája a Titok a világ tetején, Az özönvíz balladája és az Atleontisz. Érdekes, pszichologizáló regénye a Boldogságcsináló. Számos novellát is írt, köztük a Kövek címűt, amely talán a legjobb magyar science fiction történet, s amelyet számos nyelvre lefordítottak.

Zsoldos Péter a hagyományos, angolszász típusú science fiction művelője, olyan, mintha amerikai író lenne Magyarországon. Visszatérő témája az űrhajózás és a robotika, ezekről szólnak kitűnően szerkesztett regényei, a Feladat, az Ellenpont, a Távoli tűz, és a Viking visszatér. Új, A holtak nem vetnek árnyékot című könyvében a hagyományos szerelmi háromszög történetet próbálja science fiction elemekkel összegyúrni.

Gyertyán Ervin a humoros, szatirikus science fictiont kedveli, az ember és a gép közti különbséget, illetve az azonosságot figyelve. Kibernerosz című regényében óriási felfordulást okoznak a szexuális használatra készített robotok, az Isten, óvd az elnököt! pedig arról szól, hogy egyes politikusokat nyugodtan lehetne robotokkal pótolni és helyettesíteni.

Ifjúsági regényként jelentek meg Rónaszegi Miklós munkái, A rovarok lázadása és az Ördögi liquor, de csak annyira ifjúsági regények, mint H. G. Wells munkái. Az első lényegében a fasizálódás mechanizmusát tárja fel, a második az embert gerinctelenné változtató módszereket és manipulációkat leplezi le.

Tudományos ihletésű, fordulatos regényeket ír Fehér Klára, Nemes László és Dáné Tibor. Fehér Klára könyvei közül kiemelkedik A földrengések szigete és az Oxygénia, ez utóbbi erős társadalmi mondandójával. Nemes László a hibernálás ötletét használja fel Mélyhűtött szerelem című hibátlanul szerkesztett regényében. Dáné Tibor idegen értelmes lények földi látogatását írja meg A Tau Ceti hívójele című kötetében.

Említsük meg ebből a nemzedékből Kemény Dezsőt, aki a science fiction és a detektívregény ötvözésével adott újat a magyar olvasónak A titokzatos kecskebak című könyvében, Bogáti Pétert, aki robinzonádot írt a világ pusztulását túlélő emberről, Az utolsó ember című regényében, továbbá András Lászlót, Nemes Györgyöt, Kürti Andrást és Weinbrenner Rudolfot, akik egy-két értékes kötettel gyarapították a magyar science fictiont. Új színt jelentett Gergely Mihály A Kozmosz tizenötödik törvénye című könyve, amelyben a világűrből érkező idegenek megkísérlik rákényszeríteni az emberiséget az értelmes összefogásra és a békére.

Különösen fontos számukra a 30 és 40 közötti írók, a "fiatalok" csoportja. Ők már a modern science fiction ismeretében nőttek fel és első írásaikban is arra törekedtek, hogy a science fiction eszközeit felhasználva nemzedékük kérdéseire keressenek választ. Jobban vonzódnak az abszurd és tiszta fantasztikumhoz, gyakran allegóriákban és parabolákban fejtik ki magukat. Szépírói eszközeik is változatosak, szívesen fordulnak a "főáramlat" modern módszereihez, a szabad asszociációhoz, a felbontott szerkezethez, a logikai ugrásokhoz, a szürrealista képekhez.

Talán a legjelentősebb köztük Szentmihályi Szabó Péter, aki az esszétől és tanulmánytól a versen és műfordításon át a történelmi és társadalmi regényig, a forgatókönyvig és drámáig minden műfajban dolgozik. Két könyvét kell említenünk, A Sebezhetetlen című novellás kötetét, amelyben a science fiction témáit próbálja végig és A tökéletes változat című antiutópiáját, amely a távoli jövőbe vetítve a különböző társadalmi formákat szembesíti.

Apáti Miklós költő, különös, zaklatott tempójú regényében, A fekete gén-ben az Antikrisztus legenda modern változatát meséli el, Lengyel Péter több nyelven is megjelent Ogg második bolygója a bizalmatlanság és fegyverkezés önpusztító hatásától szól. Pápay Kálmán az emberi viselkedés formáit vizsgálja katasztrófahelyzetben A leghosszabb éjszaka című regényében. Kaszás István két könyvében (A galaktika urai, A felderítő) a feltételezett "idegenek" támadó és ellenséges viselkedéséről beszél, Kasztovszky Béla költészetet és fantasztikumot vegyítő novellákat gyűjtött össze a Kétszemélyes világ című kötetében. Czakó Gábor Eufémia című antiutópiája egy bajokkal és vezetőivel küszködő országot rajzol meg, rendkívül erős szatirikus vonásokkal.

Külön szólunk ennek a nemzedéknek két sokat dolgozó és sokat ígérő írójáról. Lőrincz L. László, aki egyébként a mongolisztika nemzetközileg elismert művelője, novellás kötetében (A négy kupola szégyene), morális kérdésekről ír, a bűn és bűnhődés, a társadalmi elszigetelődés fantasztikus formákba öltöztetett problémáit tárgyalja. Regényei, A hosszú szafari és A földalatti piramis fordulatosságuk, ötletességük, szép stílusuk miatt az olvasók kedvencei. Nemere István rendkívül termékeny író, 20-25 regényében a science fiction hagyományos témái mellett politikai tárgyú kalandregényeket és thrillereket is találunk. Különösen jól sikerültek A kozmosz korbácsa, Az acélcápa és A neutron akció című regényei.

A könyvkiadás megnövekedett lehetőségeinek és a Galaktika havi folyóirattá alakulásának köszönhető, hogy új és új fiatal szerzők bukkannak fel a magyar science fictionban. Említsük meg közülük a humoros regényekről és novellákról jól ismert Dévényi Tibort, az ifjúsági regényeket író Tőke Pétert, a novellista Sámathy Tamást. Egyre gyakrabban jelentkeznek a science fictionban a nők, említsük meg közülük a tehetséges V. Nagy Zsuzsannát és Pap Violát. D. Németh István a groteszk és az abszurd felé hajlik verseiben, novelláiban és regényeiben.

Természettudósaink között is vannak olyanok, akik úgy vélik, hogy a science fictionnal felkelthetik az érdeklődést a tudomány iránt. Ha néha vitatkozunk is velük, nézeteik jogosságát, írásaik értékét mindig elfogadjuk. Az olvasók szeretik Kulin György csillagásznak és Fábián Zoltán írónak közösen írt regényeit (Aster, Üzen a nyolcadik bolygó, Az ellentmondások bolygója). Becsülik Hédervári Péter geológus és Farkas Henrik zoológus regényesen írt népszerűsítő könyveit. A már említett Dévényi Tibor biokémikus a tudományos élet visszásságait, a tudósok különc hajlamait, a tudományos bürokrácia balfogásait torzítja science fiction regényekké és novellákká.

Mint a világon mindenütt, nálunk is írnak az ifjúságnak és a gyerekeknek science fiction formába öltöztetett ismeretterjesztő munkákat. Kántor Zsuzsa két könyve (Matekária, Hajszesz és bolondgomba) a kisiskolásokat vezeti be a matematika fantasztikus világába.

Meg kell emlékeznünk ezen a helyen halottainkról is. Köztük a legfontosabb Déry Tibor, akinek G. A. úr X.-ben című regényét Pierre Versins korszakalkotónak minősítette és a klasszikusok közé sorolta Encyclopédie de l' utopie et de science fiction című munkájában. A könyv Franz Kafka leghíresebb munkáival rokon szellemben íródott, mellbevágóan hatásos antiutópia, egy különös törvényeknek engedő, társadalmilag és gazdaságilag széthulló világ prófétikus rajza. Kétségtelen, ez a börtönben írt és számos nyugati nyelvre lefordított regény az 1945 utáni magyar irodalom és ezen belül a science fiction legkiemelkedőbb alkotása.

Mesterházi Lajos egy kötetnyi színvonalas elbeszélést (Sempiternin), Darázs Endre látomásos kisregényt és novellákat (Vashold), Gera György szimbolikus regényt (Az endogén expedíció), Tamkó-Sirató Károly a tér-idő meghódításáról szóló lázas tempójú, expresszionista stílusú regényt (A három űrsziget) jelentetett meg. Botond-Bolics György a hatvanas évek elején írta akkor még úttörőnek számító űrhajós történeteit a Vénusz meghódításáról benépesítéséről és felemelkedéséről (Ezer év a Vénuszon, Idegen bolygón született, Ha felszáll a köd) nagy képzelőerővel és népszerű stílusban.

Ennyi volna hát a magyar science fiction vázlata, ez az a minimum, amit véleményünk szerint rólunk a külföldi kutatónak, kritikusnak, elméleti szakembernek, lexikográfusnak tudnia kellene. Ezt még azzal egészíthetnénk ki, hogy science fictionnal foglalkozó szekundér irodalmunk - sajnos - nagyon szegényes, és a folyóiratokban, újságokban megjelent cikkek mellett csak néhány kötetre rúg. Fontos ezek közül Stanislaw Lem munkája A tudományos fantasztikus irodalom és futurológia, Sam J. Lundwall könyve, a Science fiction: An Illustrated History, valamint egy esszégyűjtemény, A holnap meséi címmel Kuczka Péter válogatásában. Fontos viszont, hogy a kutatásokhoz szükséges bibliográfia eddig már több is készült, köztük a legjobb a Tudományos-fantasztikus, utópisztikus, fantasztikus művek bibliográfiája (Miskolc, 1979.) Cs. Bezerédy Ágnes és Csiszár Jolán szerkesztésében.

Ha ehhez hozzátesszük, hogy Magyarországon 1945 után 4 science fiction film és 10-15 televíziós játék készült, valamint azt, hogy science fiction képzőművészetünk viszont rendkívül erőteljes és komoly tehetségeket számít soraiba, akkor azt mondhatjuk, hogy teljes képet adtunk a magyar science fictionról.


5.

Tévedés lenne a fentiekből arra következtetni, hogy a science fiction jó helyzetben van Magyarország szellemi, irodalmi, kritikai életében. A kulturális politika elnézően bánik vele, a szórakoztatás, a populáris irodalom részének tekinti, megjelentetését eltűri, szervezeteit engedélyezi, kibontakozását nem akadályozza. A gimnáziumok felsőbb osztályainak alternatív tantervében néhány science fiction író (H. G. Wells, Ray Bradbury, Stanislaw Lem, stb.) egy-egy művének ismertetése szerepel, az egyetemen, az angol nyelvoktatás keretében szemináriumon, speciális kollégiumon foglalkoznak vele.

A kritikai élet csak a legritkább esetben veszi tudomásul a science fiction létezését, nagy sikerét az olvasók körében. Elsősorban azoknak az íróknak megjelenő műveire reagál, akiket nem science fiction írónak, hanem a "főáramlat" képviselőjének tekint, pl. Kurt Vonnegut Jr., Italo Calvin, Jorge Luis Borges fantasztikus művei is elismerésben részesültek.

Az esztéták, irodalomtörténészek majdnem egységesen lenézik és elutasítják a science fictiont, az egész fantasztikus irodalmat tévedésnek, botlásnak, a "normális" irodalomtól való eltérésnek tekintik. Azokat az írókat, akik nálunk science fictiont írnak, figyelemre se méltatják, munkásságukat észre sem veszik. A fentebb felsorolt írók többsége sem az irodalomtörténetekben, sem az irodalmi lexikonokban, sem a szakmai kézikönyvekben nem szerepel, vagy ha igen, akkor csak kuriózumként. Ebben a fantasztikum iránti közömbösség játszik fontos szerepet.

Könnyen észrevehető feszültség van tehát nálunk az irodalom egésze és a science fiction között, mi azonban - a science fiction képviselői és ismerői - biztosak vagyunk abban, hogy ez a feszültség feloldható és előbb-utóbb fel is oldódik.

 

Fehérek és fekete

Fahíd kopog a lépteimtől, alatta halkan csicsereg a köveken ugráló patak, ujjaim hegyével tapintom a korlátot, az vezet, mélyebb árnyéknak látszik a sötétben.

Átértem. Ismerem az ösvényt, bokrok szegélyezik, úgy visz a dombra, szemem már hozzászokott a környezethez, nappali fényben alaposan megvizsgáltam, nem tévedhetek el, készültem erre a találkozóra.

Készültem évek óta, a városban, amely földi fényeivel, a munka, a létezés, a fennmaradás kényszereivel, könnyű örömök csábításával, értelmetlen rohanásával, bűzös levegőjével, lakóinak fecsegésével, bűneivel és ártatlanságával, tornyaival és börtöneivel, romlottságával, sínek csikorgásával, reklámok villogásával, falakon átszűrődő, utcáról felbömbölő, hangszórókból áradó, edénycsörömpöléssel, lehúzott víz bugyborékolásával, órák ketyegésével kevert lármájával, évek múlásával, asszonyi sikolyokkal, gyerekek sírásával, utasításokkal, parancsokkal, könyörgésekkel és jajokkal, ígéretekkel és hazugságokkal, éhséggel és félelemmel, simogatásokkal és ütlegekkel, hízelgésekkel, durva támadásokkal, igaz és hamis tudással, ismeretek utáni futkosással, könyvekkel és múzeumokkal, dialektikával és manicheizmussal, templomokkal és pártházakkal, Parlamenttel és nyilvános latrinákkal, ölelkezésre csábító padokkal, kuplerájokkal, sörözőkkel, hidakkal és éjszakai kapualjakkal, romló vakolatokkal, kutyák ürülékével, cukrászdák ízeivel, koldusok féllábával, eltaposott cigarettákkal, újságok nagybetűivel, széttépett fényképekkel, elfelejtett testekkel, ízekkel, ajkakkal, felidézett nevekkel, kórházak folyosóival, temetők fasoraival, az élettel és halállal tartott vissza évtizedekig a mindig vágyott, a gyerekkor egy pillanatában elhagyott didergető és felejthetetlen látványtól.

Itt vagyok, fent a dombon, körül semmi fény, a távoli faluban eloltották az utolsó lámpát, sűrű homály, a dombtető üres. Leterítem, fejem alá igazítom a pokrócot, hanyatt fekszem, tágra nyitom a szememet. Ezért vagyok itt.

Fölöttem a titok. Vissza-visszatérő gondolataim, elmélkedéseim tárgya, a megfejthetetlennek látszó megfejtendő, kérdőjelek sorozata, a nincs-rá-válasz témája, a menekülés útvesztője, Minosz barlangja, a hajótörött gerendája, álom a puskák dörrenése előtt, mágikus kotyvalék, a minden-ott-van és a nincs-ott-semmi, metszet a mikroszkóp alatt, szennyes napok tisztája, átfutó felhő, ismeretlen madárraj, Ikarosz szárnya, a gyere-vissza aranytallér, a kiömlött cseppfolyós gáz hirtelen elpárolgása, lexikonok címszava, a lehetetlen, amibe bele kell lépni, sötét világosság, világos sötétség, bántalmak feledtetője, rúgások megbocsátója, érzelmek rövidzárlata, gondolatok megolvadása, a rejtély, amelyre nem tudom, de tudni akarom a választ. Ezért fekszem itt a sötétben.

Érteni akarom ezt a szépséget. Annyi szépséget megértettem már, vizsgáltam regények cselekményét, szerkezetét, mondatok hosszát, vagy rövidségét, leírt szavak rendjét, visszatérő formákat, kezdő mondatokat, befejező mondatokat, jelrendszereket, esztétikai nézeteket, harmóniát és szimmetriát, a szerzők nézeteit, lelki alkatát, rám gyakorolt hatásukat, értékrendjüket és értéktelenségüket; vizsgáltam költeményeket ilyen-amolyan módszerekkel, szavakká darabolva szét az egységet, értékelve ritmusokat és rímeket, asszociációs módszereket, időmértékes, hangsúlyos és szimultán formákat, az én álarcait, a kiáltásokat és sóhajokat, bújtatott igazságokat, kibukkanó hazugságokat, a mindig megújulást és az örök egyformaságot, az élet hörgését és a halál nevetését és értettem, vagy érteni hittem mindent; vizsgáltam képeket, szobrokat, épületeket, a bennük és rajtuk megjelenő teret, feszültséget és belső ellentmondást, mozdulatlanságban a mozgást, színek viszonyait és változásait, alakok lépéseit, a valóság és a művészet konfliktusait, a szüneteket, a kihagyásokat, a csendet, a véső minden nyomát, az ecset minden foltját, a színgazdaság szürkeségét, fekete vonalak és foltok csodás színeit, és hittem, hogy értem és ki tudom deríteni titkaikat. Nem a műelemzők, képzett anatómusok boncolási kedve vezetett, csupán a kíváncsiság és a megértés, mások megértésének és a magam megértésének a vágya.

Körülöttem a homály, csak így nevezhetem s nem sötétségnek, mert világosabb a lecsukott szempilláim mögötti feketeségnél, elmosódó, átmeneti, nem teljes és mégis teljes, hiszen magam elé emelt kezemet árnyéknak látom, ahogy a lent egybemosódó bokrokat, a távoli láthatár vonalát, a meghatározhatatlan völgyeket, dombokat, amelyek elérhetetlenek, de becsapnak, mert csak utánuk kellene nyúlnom és elérhetném őket, keveredik a közel és a távol, végtelen lesz a véges és véges a végtelen, nézem s gondolkozom, szeretném kifejezni, megfogalmazni, de nincsenek szavak a látvány pontos leírására, legfeljebb az érzésre, de arra is csak bizonytalanul, mert nyugalom és nyugtalanság vegyül egymással, s adja belül, a fejemben, az idegeimben, a lelkemben azt az érzést, amely azonos, vagy majdnem azonos a kinti homállyal, s így találkozik, válik eggyé "a kint és a bent", s belenyugvó s lemondó sóhaj lesz belőle.

Fönt és köröskörül fénypontok sokasága, néhol összezsúfolódva és torlódva, egymás hegyén hátán, kupolát pöttyöznek fölém, parányian és élénken fénylenek, ők változtatják homállyá a sötétséget, leküldik tűhegyes fényeiket, óriási kavarodás az egész, végighordozom rajtuk a tekintetemet s nem találok kiindulóhelyet, amelybe kapaszkodhatnék, bár megtehetném, hogy bármelyiket központnak tekintem, akár a képzelt homorulat közepén helyezkedik el, akár valamelyik szélén, vonalakat húzhatnék, hogy felosszam a képet, rajzolhatnék rá geometrikus ábrákat, köröket, sokszögeket, csúcsos elágazásokat, spirálisok tekeredését, feloszthatnám az egészet a Tao két felére, hogy ellentmondásosságát jelezzem, de mindezzel nem érnék semmit, mert a látvány nem enged lenti ötleteimnek, nincsenek szabályai, kitér minden forma elől, olyan, mintha valaki összeszurkált volna teljesen találomra egy fekete vásznat, s világosságot bocsátana át a lyukakon, de itt le kell állnom, mert a mítoszcsinálás irányába megyek, bekapcsolva a szándékosságot és olyan erőt, vagy erőket, amelyeknél kezdetet és akaratot, folyamatot és célt, időt és véget kell feltételeznem, alkotásnak tekintve az egészet, pedig a látvány a véletlent sugalmazza, a véletlen hatalmasságát, csodáját és nagyszerűségét. Nem azért vagyok itt, hogy haszontalan okoskodással töltsem az időt, megtette ezt ősidők óta az emberiség, folyamatosan vizsgálódva, kutatva okokat és okozatokat, összefüggéseket és szimmetriákat, állatokat, embereket, isteneket rajzolva a fénypöttyökkel teli homályra, tehetnék effélét magam is, de mindez nem érdekel, egyetlen dologra keresek magyarázatot, arra, hogy miért szép a csillagos ég, miért tölti el ámulattal a halandót, miért borul előtte a földre, miért tekinti csodának ezt a két színből, feketéből és fénylő fehérből összeállt kompozíciót, s ehhez el kell felejtenem ismereteimet csillagászatról és csillagászattörténetről, asztrális és más mítoszokról, az időszámításról, a bolygókról és állócsillagokról, az egésznek a keletkezéséről, az ősrobbanásról, az Isten ujjáról és az első három percről, el kell felejtenem a Hadak Útját, a Göncölszekeret, a Nagy Medvét, a Sarkcsillagot, a Messier-katalógust, a távcsöveket, amelyeken keresztül gömbhalmazokat, diffúz ködöket, galaxisokat, nyílt halmazokat, planetáris ködöket láttam, el kell felejtenem a világegyetem szót, a teremtést, az eget és földet, el kell felejtenem mindent, hogy csak a megfejtésre váró látvány maradjon, a látvány, a fölém boruló, fénypettyekkel cifrázott feketeség, és maradjak vele egyedül, magányosan, évektől és várostól, érzelmektől és filozófiáktól megszabadultan, egyedül én.

Ismereteim szerint nincs a művészettörténetben festő, vagy rajzoló, aki egy fekete lapra, vagy vászonra világos pontokat rakott volna teljes összevisszaságban, hogy a szépséget megjelenítse, csak a gyerekrajzokon találkozik néha ezzel a megoldással az ember.

Gyönyörű az ég, villognak, szikráznak fölöttem azok a fényes pontok, bámulattal, örömmel, nyugalommal töltenek el, csupa érzelemmel, én pedig ellentmondásaimnak engedve az eszemet engedem szabadjára, mert magyarázatot követelek meghódoltan és lázadóan, elernyedten és csökönyösen.

Középpontban vagyok, elfogadom a kupolát, lent pedig a hatalmas kört, nem kutatom, hogy miből van, az sem érdekel, hogy hogyan és mire támaszkodik a földön, megpróbálom részeire bontani a látványt, ritmust, szerkezetet keresek, részeket, amelyek különválnak és mégis egységben maradnak, felbontható, megragadható elemeket, kiindulási pontot, valamit, amit követhetek, s nyomában eljutok a magyarázathoz, de a fények becsapnak, bármelyiket választom ki mérhetetlen sokaságukból, csak néhány lépéssel, vagy ponttal jutok tovább s ott tétován elakadok, még akkor is, ha nem ragaszkodom egy felrajzolható egyeneshez, teljes szabályossághoz, legyen az szimmetrikus, vagy aszimmetrikus, szinte lehetetlen tökéletes geometrikus formákat, háromszögeket, négyzeteket, rombuszokat, romboidokat találnom, kaotikus az egész és mégis van benne valami rend, valami erősen vonzó, hiszen ha nem lenne, ha csak az lenne, mint egy asztallapon szétszóródó morzsalék, vagy földre hullajtott maréknyi liszt zűrzavaros szemcséivel, akkor nem keltene ekkora vágyakozást, nem vonná magára a figyelmet, az enyémet, a kínaiakét, sumérokét, majákét, görögökét, az egész emberiségét.

Ez a megközelítés kudarc, nem lehet rendet találni a rendetlenségben, legfeljebb úgy, ha feladom korábbi ellenkezéseimet, elfogadok hagyományokat, látom Perszeuszt, vagy a Hadak útját, esetleg a magam képzeletének alakjait, mondjuk falusi lakodalom cigányait, az Írószövetség taggyűlését, vagy a Duna jegén való átkelésemet rajzolom a magasba.

Más irányba próbálkozom, gócpontokat keresek, amelyek köré a fények csoportosulnak, sűrűsödnek vagy ritmikusan rendeződnek, találok is néhányat, de ismét kudarcot vallok, amikor kapcsolatokat próbálok felfedezni köztük, mert semmilyen összefüggés nincs, a rendszerek nem hívják egymást, nem válaszolnak a másiknak, szétszórtak és magányosak, akár egy tömött utca járókelői, nem hasonlítanak rendezetten tüntető tömegekre, fronton egymás mellett rohamozó ezredekre, vonuló hangyákra, de még hálóba kerített nyüzsgő halakra sem, mert őket legalább egységbe fogja a mozgásukat egyre jobban csökkentő háló, míg ott fent nincsen korlát és keret, csak sűrűsödés és ritkulás van, minden terv, minden rendszer és cél nélkül, megtévesztő, félrevezető részekkel, amelyek néhol támaszt kínálnak, hogy azután magamra hagyjanak, hadd jártassam kutató pillantásomat a lassan-lassan dühítő, ellenséges indulatot ébresztő problémán, arra gondolva, hogy mire jó ez az egész kutakodás, fogadjam el kérdezősködés nélkül az egészet, csak sötétségnek és benne fénylő pontoknak, vándorok vigaszának, időjárás jelzésnek, szerelmesek örömének, versekben megjelenő költői képnek, tudományos szakdolgozatok témájának, Kolumbuszok iránymutatójának.

Behunyom a szemem, de még így is látom a képet, ott van az agyamban, beleivódott, ott van mozdulatlanul és kihívóan, azt mondja, hogy tehetetlen vagyok, nincsenek eszközeim és módszereim a titok megfejtésére, hiszen törpe vagyok, és én akarnék szembeszállni a végtelennel, mért nem akarom inkább lecsillapítani a háborgó tengert, palackokba zárni a rosszaság démonait, termővé tenni a homoksivatagokat, megszelídíteni az emberiséget, elfelejtetni és elfelejteni bántalmakat és bánatokat, s a magam és mások lelkének mélységeibe hatolva hirdetni a szeretetet és boldogságot, s megmutatni a Paradicsomba vezető utat, miért akarom megfejteni a szépség titkát, adjam föl inkább, ez a vállalkozás reménytelen, Bábel tornyát nem lehet felépíteni, a fény sebességével nem lehet versenyezni, lássam be végre parányiságomat. Úgy súgja, mormolja mindezt bennem valaki, mintha angyal lenne vagy ördög, s nem tudni bizonyosan, hogy valóban megadásra szólít-e, vagy dacos ellenállásra, mondja szentenciáit, igazságait, sorolja érveit, majdnem úgy, ahogyan hallottam már ellenfeleket beszélni, elnyomókat szónokolni, tanácsadókat duruzsolni, egyszerre lenyűgözően és kihívóan az elbizonytalanítás szándékával, a hódoltatás igényével, rabszolgaságom biztosításával.

Megrázkódom, kinyitom a szemem. Nem azért vagyok itt, hogy ezt a belső vitát folytassam. Érteni akarok valamit, még nem merítettem ki minden lehetséges módszert, elhessegetem kétségeimet, próbálkozzunk valami mással.

Homorú fölöttem a szikrákkal cifrázott kupola, belülről nézett gömbfelületnek tekinthető, meg kell próbálnom síkokká alakítani s részletekre bontva újra kezdeni vizsgálatát és elemzését. Kezdem a látóhatár szélénél, ez lesz egy négyzet alsó vonala, keresek hozzá, fent, középmagasságban egy szilárd pontot, meghúzom képzeletben a hozzá vezető függőlegest, aztán fönt egy vízszintest, s végül egy újabb szilárdnak látszó pontnál lefelé a másik függőlegest, megalkotva így egy elég nagyméretű, de azért átlátható négyzetet. Tekintsük ezt képnek, festménynek, alkotásnak, nézzük összetevőit, formáját, egyensúlyát, szimmetriáit, arányait, ellentmondásait, feszültségeit, ritmusát, minden lehetséges összetevőjét, számoljuk meg fényeit, arányosítsuk sötéteivel, keressük meg tartalmát, számunkra felfogható mondandóját, s jussunk el így, az egész e részének megértéséig, vagy legalább a ránk gyakorolt hatás okainak felderítéséig, szépségének tudatosításáig, hogy aztán újabb és újabb négyzeteket alakítva, végigmenjünk az egészen, összeadjuk az eredményeket, s diadallal mondhassuk, győztünk, a feladatot megoldottuk. Az indulás sikeresnek mutatkozott, de egy kis gondolkodás után zavarba hoz, mert a láthatár fölé bizonyos magasságig rajzolt ábra, most homorúságával nem törődve, valóban négyzetnek látszik, s talán elemezhető is, de mi lesz a fölötte lévő területen, ahol már csak egyre kisebb négyzetek rajzolhatók, s mi lesz a kupola tetején, ahová a görbület miatt négyzet már egyáltalán nem képzelhető, s így végül egymástól különböző s ezért összeadhatatlan alakzatokat kapok, amelyeket nem tudok egységgé alakítani s így az ötlet, hogy az egésznek a szépségét megkapom a részek vizsgálati eredményeinek összeadásával vereségnek bizonyul, rossz módszernek, amelyet jobb lesz elfelejteni, úgy látszik, hogy a gömbfelületet, vagy negatív (homorú) gömbfelületet másképpen kell megközelíteni, különben is az elképzelt négyzetek rajzolgatása közben rá kellett ébrednem arra is, hogy a látóhatár körének bármelyik pontján elkezdhetem a négyzetek rajzolgatását, amiből az következik, hogy végtelen számú négyzet megalkotása lehetséges, s ezzel semmit sem tudok kezdeni, vagy az, hogy egyszerre kell néznem az egészet, az egységet nem szabad és nem lehet felbontanom még úgy sem, hogy a fejem fölötti központból vonalakat húzok a látóhatárig, hegyesszögű háromszögeket alkotva teszek kísérletet a látvány szépségének megfejtésére, s ha ez sem megy, akkor valami mással próbálkozom, mindaddig, amíg a feladatot sikerül megoldanom, mert az értelemnek nem állhat ellen a látvány, hiszen még ha a világegyetem végtelen is, a képe nem az, és ha a legtökéletesebb műremekek, görög szobrok, gótikus katedrálisok, Rembrandt önarcképek, Goya rézkarcok, Botticelli remekek, egyiptomi falfestmények, bizánci mozaikok, Van Gogh tájképek megközelíthetők az ész segítségével, akkor ennek a megmerevedett tűzijátékot utánzó kupolának a szépsége is megmagyarázható.

Nézem, nézem az eget, hűvösödött, éjfél elmúlhatott már és nem jutottam előbbre, talán azért mert nincsenek olyan ismereteim vagy képességeim, amelyek segítségével eggyé válhatnék a látvánnyal, s belülről érezném át és érteném meg mondandóját, hiszen nem foglalkoztam jógával, keleti vallások misztikus módszereivel, önmagam világának kitágításával, lemosolyogtam Blavatsky Tibetből hozott nézeteit, az odikus átömlést és dualizmust, az asztrális testet, az éterikus test valóságát, az átjutást az érzéki és érzékfölötti világok között, a spiritizmust, okkultizmust, teozófiát, nem hittem a horoszkópoknak, a mesmerizmusnak, a szerelmi varázslatoknak, s nem valami csökönyös materialista elfogultságból, hanem e tanítások és hitek ellentmondásainak láttán, ugyanakkor viszont hittem abban, hogy bizonyos állapotok akár koplalással, akár kábítószerekkel, akár testünk módszeres sanyargatásával és idomításával, akár más eszközökkel elérhetők, és ilyenkor az ember előtt megjelenhetnek szellemek, vagy kísértetek, megmozdulhat Szűz Mária szobra a templomban, látható lesz a "Mene Tekel" felirat a falon, beleharaphatunk abba a kenyérbe, amely nincs a kezünkben, indián varázslók csörgődobos táncaikkal felidézhetik a hegyek és sasok lelkét, s bárki szárnyat kaphat s kirepülhet a 23. emeleti lakás ablakán, nekem azonban ezek a lehetőségek idegenek, s bármennyire szeretném, nem tudok azonossá válni a fölém boruló szépséggel, s félő, hogy igazán megérteni sem fogom, nem mondom, hogy soha, mert a reményt nem adom fel, de most és itt felsültem, vállalkozásom zátonyra futott, nem jutottam tovább a gyönyörködésnél s annak elismerésénél, hogy "több dolgok vannak földön és egen", s hogy rend és rendetlenség egységben lehet, s hogy a fölém boruló tér nélkülem üres zűrzavar, nincs matematikája, nincs geometriája, csak áll és talán forog, de mindenképpen hideg közönnyel néz rám, s még ez is hasonlat csupán, mert nem néz és nem közönyös, bár biztosan hideg.

"Magam vagyok", köszön ide Tóth Árpád két szavával, s idézeteket indítana bennem "az egek fogaskerekéről", "a csontig velőig feketéről", s hogy a "Mindenség is csak egy Költő Agya", s a csillagok börtönrácsok a fejünk fölött, de leállítom a tolakodó hasonlatokat, magam vagyok, fekszem, bámulok, nincs a titoknak megfejtése se kint, se bent, nem tehetek mást, meg kell adnom magamat, ugyanúgy, ahogy megadom magam ott, ahonnan jöttem, kötelességeknek, érzéseknek, parancsoknak, kényszereknek, egy elutasító szónak, vagy mozdulatnak, láthatatlan, de erejét mindenütt éreztető hatalomnak, az időnek, mert nem utazhatom benne tetszésem szerint vissza vagy előre, csak kopással és öregedéssel, szobám húsz négyzetméterének, a szívritmusomat szabályozó gyógyszernek, a postás csengetésének, a telefon hívásának, az utca fényes jegének, elérhetetlen távolságoknak, hisz soha nem láthatom Szicíliát, apám hadifogságának szigetét, Asinárát, a rheimsi székesegyházat, a grönlandi antikváriumot, a kelet-nyugati expresszvonatot, azt a szigetecskét Anglia és Írország között, engednem kell, le kell mondanom az "Emberi színjáték" újraolvasásáról, zsetonok rulettasztalra dobálásáról, korallzátony vízében ficánkoló és egymást zabáló halak látványáról, egyre több a korlát, egyre magasabbak a falak, egyre mélyebb az út, amelyet magam tapostam magamnak, már alig látok ki belőle, kopnak a szavaim, úton-útfélen elveszítek belőlük néhányat, logikám megbicsaklik, fölöttem Poe novellájának ide-oda járó gyilkos ingája, alattam mélykútja, visszahúzódás, lemondás, szűkülés mindenben és mindenütt, nincsen aki voltam, nem lesz, aki vagyok, mennyi van még, kérdezem, s kiáltásra nem jön felelet, bőröm alól kirajzolódnak a csontok, rossz helyen keresem szemüvegeimet, szórakozottan bámulok a semmibe, minden csak akadályoz szóban, gondolatban, cselekedetben, neveket, címeket felejtek, visszajáró pénzemet a boltban hagyom, megittam már a kávét, kérdezem, s nem ittam meg, gyerekkorom dalai muzsikálnak éjszakánként a fejemben, megadom magam, pedig jelszavam a "ne-add-meg-magad", nem tudom, mit jelent a szabadság, csak fekszem itt a dombon, egyedül, szemben az irtózatos látvánnyal, a csodás látvánnyal, a minden próbálkozásnak, a megértés minden kísérletének fittyet hányó szépséggel, a kihívással, amelyre ugyanúgy nem tudtam válaszolni, mint a barlangi ember, s minden idegen már és lassan én is idegen leszek magamnak.

Fekszem, fölfelé bámulok üresen és gondolatok nélkül, s egyszercsak eggyé válok az egésszel, szabadon és könnyedén, s minden én vagyok, s nincs rajtam kívül semmi, én vagyok a csillagok fényeivel fénylő kupola, egy pillanatra, egy órára, vagy örökre a mindenség, a béke, a nyugalom, a jóság, én vagyok a semmi.

Hirtelen megrázkódom. Elaludtam volna? Lehet. Valahol a távolban vonat fütyül, alig hallatszik, mégis felriaszt, feléje fordulok, keresem, de fénye nincs, lehet, hogy ez is álom volt csupán, belső riasztás, megborzongok, hűvös van, jobb lesz szállásomra menni, itt már végeztem, nem jutnék messzebb akkor sem, ha az örökkévalóságig maradnék, maradhatnék.

Felkelek, összehajtogatom a pokrócot, baktatok lefelé a dombról, ismerem a járást, az ösvényt szegélyező bokrokat, szemem hozzászokott a sötétséghez, leérek, ott a korlát, mélyebb árnyéknak látszik a homályban, ujjaim hegyével tapogatom, engedem, hadd vezessen, alattam halkan csicsereg a köveken ugráló patak, kopog lépteimtől a fahíd.

Távol megint vonat fütyül.

1992


Jegyzetek

1. Az első nyomtatásban megjelent vers az Emberség című újságban [VISSZA]

2. Megjelent John Clute és Peter Nicholls "The Encyclopedia of Science Fiction" című lexikonában, 1993-ban. [VISSZA]