Tétel adatlapja
CÍMLAP
Kun Imre Zoltán
Klinikai endocrinologia

TARTALOM, ELŐSZÓTartalom

Előszó

1. Általános endocrinologia

1.1. Az endocrinologia tárgya és alapfogalmai
1.2. A hormonok
1.2.1. A hormonok osztályozása
1.2.2. A hormonok synthesise és sorsa a szervezetben
1.2.3. A hormon-secretio mennyiségi vonatkozásai, mérési módszerei és bioritmusa
1.2.4. A hormon-secretio szabályozása
1.2.5. A hormonok hatásmechanizmusa
1.3. A diffus endocrin rendszer
1.3.1. A peptidek - mint neurotransmitterek, neuromodulatorok és a sejtműködés univerzális koordonátorai
1.3.2. Zsírsav-származékok
1.3.3. Biogen aminok
1.4. Endocrin betegségek etiopathogenesise
1.4.1. Etiológia
1.4.2. Pathogenesis

2. Részletes endocrinologia

2.1. A hypothalamo-hypophysealis rendszer
2.1.1. A hypothalamus
2.1.2. Az adenohypophysis
2.1.3. A neurohypophysis
2.2. A pajzsmirigy
2.2.1. Anatómiai, embriológiai és élettani alapfogalmak
2.2.2. Pajzsmirigy-működés vizsgálati módszerei
2.2.3. A pajzsmirigy betegségei
2.3. A mellékpajzsmirigyek. A calcium- és foszfor-háztartás
2.3.1. Hypoparathyreosis
2.3.2. Pseudohypoparathyreosis
2.3.3. Spasmophilia (constitutionalis idült tetania)
2.3.4. Egyéb hypocalcaemiás állapotok - a hypocalcaemiák elkülönítő kórisméje
2.3.5. A hypoparathyreosis és más hypocalcaemiás állapotok megelőzése és kezelése
2.3.6. Hyperparathyreosis
2.3.7. Hypercalcaemiás állapotok - a hypercalcaemiák differentialdiagnosisa
2.3.8. A primaer hyperparathyreosisés más hypercalcaemiás állapotok kezelése
2.3.9. Osteoporosis
2.4. A mellékvesék
2.4.1. A mellékvesekéreg
2.4.2. A mellékvese-velőállomány
2.5. A gonádok endocrinologiája
2.5.1. A nemi differenciálódás és zavarai
2.5.2. Normális és kóros pubertás
2.5.3. A gonádok normális működése és functiozavarai
2.5.4. A nemi működések élettani alkonya: a menopausa és andropausa
2.6. Az endocrin pancreas
2.6.1. A vércukorszint szabályozása (hyperglycaemisáló és hypoglycaemisáló rendszer)
2.6.2. Diabetes mellitus
2.6.5. Metabolicus syndroma (X-syndroma, insulin-resistentia syndroma, cardio-vascularis metabolicus syndroma)
2.7. Polyglandularis endocrin megbetegedések
2.7.1. Multiplex endocrin neoplasia (MEN, MEA)
2.7.2. Polyglandularis hiánysyndromák
2.8. Endocrin paraneoplasiás syndromák

IrodalomElőszó

Elöljáróban néhány eligazító szempontot szeretnék az olvasó figyelmébe ajánlani. A könyv elődje V. éves orvostanhallgatóknak készült, l997 végén megjelent előadási jegyzet, amely az endocrinológiai ismeretek lényegét igyekszik tömöríteni. E könyv célja az említett jegyzetben található ismeretek közreadása, lényegesen bővített és aktualizált formában. 1984 óta nem jelent meg magyar nyelven ilyen tárgyú egyetemi jegyzet nálunk, s 1981 óta - magyar szerzőktől - felnőttek endocrinológiáját tárgyaló kézikönyv sem. Ezt a hiányt szeretné e munka pótolni. Az orvoskollégák közül elsősorban az endocrinologia és a belgyógyászat, valamint ezek határterületeinek művelői számára nyújthat tájékozódást. Nem utolsó sorban, a családorvosok munkáját kívánja megkönnyíteni, vezérfonalat biztosítva számukra az endocrin betegségek kórismézése és kezelése terén. Hangsúlyt fektet a kórképek megértésére, s ennek érdekében igyekszik endocrin vonatkozású élettani és kórtani ismereteket is nyújtani. Ugyanakkor célul tűzi ki, hogy a hazai viszonyok figyelembevételével közelítse meg a problémákat, tudatosan mellőzve olykor a gyakorlat számára kevésbé fontos elméleti fejtegetéseket, vagy egyes komplex laboratóriumi és paraklinikai vizsgálatokat.

Végezetül köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal, megértő segítségükkel és támogatásukkal hozzájárultak e könyv megjelenéséhez. Külön köszönet illeti a kiadót, az Erdélyi Múzeum Egyesületet, és a kolozsvári Misztótfalusi Sajtóközpont nyomdáját.

Marosvásárhely, 1998 októbere.
A szerző