Molnár Rózsa

Halk léptek

Grafoprodukt Könyvkiadó
        Szabadka, 1999


TARTALOM

A szerző önéletrajza
Át
 
Isten
Teremtés I.
Teremtés II.
Hullámzás
Tépelődés
Rabság
Utazás
Pillanat
Múltbanézőn
Át, utakon
Robbanás
Isten szemében
Rejtőzködve
Könyörgés
Küzdelem
Kés vagy
Karácsony
A lét foltjai
Parúzia
Várakozva
Metamorfózis
Elmúlás
Kivárni
Meghasonlottan
A sámány imája
Apám
 
Könnyező bohóc
 
Hiány
Perpatvar
A homlokokról, ami mögött...
Angyalvers
Pötyi
Elalvás
Gólyasors
 
Repülés
Hegedűóra
Zápor
Őszi éj
Altató
Templomban
Barátnőm emlékének
Hajnali rózsák
 

Hóvirág
Őzek
Tavaszbánat
Nyár
Hajnali rózsák
Felhőszakadás
Hőség
Zivatar
Naplemente
Puha ősz
Őszi kép
Ballagó őszben
Verebek
Téli este
Fagyott méltóság
 
Szikrák
 
Halálos szerelem
Titkaink
Leplezetlenül
Boszorkánylepke
Őrtorony
Átébredés
Szerelem
Kutakodnék
Húsz év után I.
Húsz év után II.
Pont
Szikrák

1965-ben születtem.

Gyermekéveimet szülőfalumban, Rábén töltöttem. Ez az észak-bánáti kicsi falu a magyar-román-jugoszláv hármashatáron nagyban befolyásolta életemet. A szép magyar szó a magyar tévé, rádió és az akkor még könnyen beszerezhető könyvek útján jutott el hozzám. Az ö-ző nyelvjárást az anyatejjel szívtam magamba.

1986-ban Szabadkán elvégeztem a Pedagógiai Akadémiát. Közvetlenül utána a szegedi Hittudományi Főiskolára iratkoztam, amelyen 1993-ban diplomáltam. Azóta két munkahelyem van: az oroszlámosi általános iskola, illetve az oroszlámosi plébániahivatal, ahol hitoktatást végzek. Ezenfelül munkatársa vagyok Bogdán József plébános úrnak a Kálmány Lajos Művelődési Egyesületben való tevékenykedésemmel. Könyvtárosa a Majdányi és az Oroszlámosi Szent Gellért Olvasókörnek.

Falum és annak fogyatkozó népessége serkentett arra, hogy miután elindult a Bánáti Újság, fölkarolva az itt élőket tudósítsak életükről és arról, ami a múltban történt velük. Ekkor kezdtem el írni a Mosolygó Bánát című rovatot is. Ezen kívül a Magyar Szó, a Szabad Hét Nap, a 7 Nap, a Családi Kör, illetve a Híd, az Üzenet, a Létünk, az Orbis és a Polisz című folyóiratok közölték írásaimat. Társszerzője vagyok a Falu a hármashatáron című könyvnek.

Versírással kamaszkorom óta foglalkozom. A hit, az Isten-közelség érzése nagyban befolyásol és ez érezhető írásaimon is.

Molnár Rózsa


 

Át

 
***
 
... ember vagyok!?
Honnan jöttem? Ne kérdezd!
Nem ismerhetsz.
Nem fog rajtam golyó,
mert nekem sincs fegyverem...
Sírom a félelmet. Sírom a bűnt.
Megálmodtak egyszer,
Aztán megszólítottak
és én jöttem.
... mikor fegyvert ragadok majd
az lesz halálom...
 

Isten
 
... időből időbe merülök,
keresem a parányt, akiben hordoztatom,
hogy azt mondják: saját gyermekem vagyok;
mélyedésre váró szeghegy.
Ha kitapintottál magadban
nemsokára megszületek...
"... kinek tartanak engem az emberek?..."
 
Időből időbe merülök: "vagyok, aki van"
és mindig újra jövök.
 

Teremtés I.
 
... és zúdul, kavarog a fény,
a sötétet arcul üti.
Az kínjában reszket és fél.
A Napot pecsétül üti
 
hatalmas papírlapjára
szerződésének az Isten.
Furcsán néz haragjára
a gyűrődni kezdő nincsen.
 
Rég perelt már így az Úr.
Szégyenében az űr fakul.
Megadja magát? Miért ne!
 
Lét-kék szemet nyit az égre.
Szikrák gurulnak markából,
mát szül, időt a magvából...
 

Teremtés II.
 
Érkező távolságok váltják föl egymást,
miközben száguldva hozzák-viszik a mát.
Istenre hivatkoznak, valami nagyra, szépre,
s a bennük ki nem alvó fényre.
Onnan jön minden, az Át-ból.
Üveglelkű lét a közel és a távol.
Van egy pont, hol már nem létezünk,
de minden pontban ott a helyünk;
várakozik ránk az összerakó Kéz:
az energia csak átalakul, el nem vész...
Fordulunk, pördülünk,
tárulunk, görbülünk.
 
Akarásból vagyunk, csöpp mosolyból,
világokat ötvöző lélek-anyag-tóból.
Úsznánk, de csak csobogunk,
tisztulnánk, csak locsogunk.
Víz vagyunk?
Az is.
Az Úr köhintése,
vagyis
Isten testén forradás
s ő bennünk a valami más.
Örök egy, örök változás.
 
Lebegünk a létben, s az lebeg bennünk,
mint kóbor űrhajó úszik végtelenünk.
 

Hullámzás
 
A végeláthatatlanság
csönd-éjszakáján
kedvetlen királyok
váltanak koronát.
Éj-palástnak
súlytalan szárnyán
kompromisszumot
köt a két barát:
 
sötétbe öltözik a fény, hogy
ellenének adja lányát.
Aztán az ördög elrepül.
Az angyal leteszi szárnyát.
 
Fegyvert fognak
vagy kezet nyújtanak?
A lényeg mindig
ugyanaz marad...
 

Tépelődés
 
Feszül a lét.
Belső csavarok erősítenek falaira:
azt hinném, ez a létezés törvénye.
 
De mi lesz, ha
hiánya lép uralkodói székre,
megszüntetve a sietést, erőlködést, feszülést,
létrejövetelt
és visszafelé járunk majd előre:
önmagunkba hullva:
fokozatosan, precízen,
mínusz-idő sebességgel:
hogy nincsek legyünk a nincsben:
születetlenül csúszva a születésbe,
akkor mit higgyek,
hogy az a létezés törvénye?
 

Rabság
 
Világűri, mély, sötét csend:
tenyereket formáz a Nagy Semmiből;
rázkódó, hatalmas erő szüremlik át a lelkeden.
Tudod-e vajon, vagy csak sejted még:
Isten megtartó angyalává lettél;
sűrű, mint az akarás,
sűrű, mint az akarás.
 
Világűri, mély, sötét csend:
hömpölyög, úszik, létezőben van;
karokká lényegül, tart, tart rendületlen,
ki nem ereszt magából.
Így fonódsz, szivárogsz át létemen;
és tartasz erősen,
és tartasz erősen.
 

Utazás
 
Hallom a légüres csöndet,
belefényképez magába.
Ott, Át látni szeretnének,
hát átnyúlnak értem a világba.
 
Gondolatfonalakon
csúsztatnak a túlsó partra.
Ismételnek létezéssel
hó-fekete negatívba.
 
Mélyen lenn a magasságban
alázat nélküli a jó.
Ággá nő a végtelenség,
Istenre akad a szó...
 

Pillanat
 
A hangok orkán-útjain
meg se rezzen a szép,
hosszú marad a dal,
néma az üresség.
 
Minden mindenbe lép.
Kicsontozott idő puhítja a teret.
Gombolj át egy dimenziót:
a változatlan változó, az örök kerek.
 

Múltbanézőn
 
... mert mindig nagyhét van
szíveinkben,
iszonyatban fürdő,
csupasz várakozás;
 
ácsolódó keresztek,
egymásba fúródás;
koppanó szegfejek felnagyított lármája visszahangzik át
tudatalattink alagútjain,
és Krisztus kezéhez ér,
milliméteres fájdalmakat
mélyedni.
 
Meghalunk (mint annyiszor már)
a szeretetlenség égzengése újra és
újra kettéhasítja bennünk a kárpitot...
 

Át, utakon
 
Roppanó percek máglyalángjain,
finom dorgálás az esőszagú lét;
Isten-energiák füstjévé sűrülni
paradox-igazságok hittörvényeként.
 
Örvény-ujjakkal a valóságot
lenyúzza arcomról az Isten, aki
e fantom-világ mögötti léteket
óriás-magával tetoválja ki.
 

Robbanás
 
... szétszakadnak belsőm finom műszerei,
utolsó gondolatom az elsőbe csúszik,
apró szálkákkal vonalkázom ki a világot.
... nem akarok..., még utoljára nem akarok...
súlytalanságot...
Hiába.
Az idő visszaindul bennem,
eljutni, első csírámig jutok csak
történésem fénysebességeivel...
... azután?
... azután a mostban:
tapadok mindenre, mi még létezik;
sűrű, szétágazó félegyenes-száguldással
... szakaszokat szabdal belőlem az idő,
s a halál ragadós, vörös festékbe márt.
Fáj?
Mi fáj?
A szaggatott vonal?
Vagy az eldönthetetlen:
halnom kell most majd
vagy élnem...
 

Isten szemében
 
A nagyszemű mindenségben
bogárfájdalmú a lét,
forog, bukdácsol, fuldoklik
önmagát marja szét...
 
Ködfátylakkal úsznak
Orion-, Tejútfények
örök értelem alagútján
az Isten látta képnek.
 
Szemek néznek vissza
riadtan a mindenségre
gyertyalángok, tüzek...
lábak térdepelve.
 
A végtelen ráncos szemét
végessé húzza az idő.
Úszunk. Vergődünk.
Vagyunk. Én, te..., ti, ő...
 

Rejtőzködve
 
Kagyló-lelkembe homokszemet tettél
ujjlenyomatoddal leszek igazgyöngy.
És rám ismersz majd, mert
rovátkáidból símultam ki,
s ha újra jövök
már mindenki szépnek mond.
 
Tenyérráncaid összehajolnak fölöttem,
mint kagylóházacskák dús lakoma után.
Belém imádkozod a hullámzást,
a nyitást, a csukódást...
Nem követel a szóm.
Nem követeled szavam...
 
Alakulok tenyérmelegedtől.
Bűnös kis életem tetoválom Beléd,
apró szúrásokkal bújok bőröd alá,
el ne vesszek, Uram,
ha egyszer békejobbot
nyújtasz a gonosznak.
 

Könyörgés
 
... élő rézüstöket vernek fejemben,
csörög és csattog idegeim utolsó szimfóniája
(Wayland dalát ne reszkesd, anyám!).
Zavarodottan kóválygó vér-bolondok fűrészelgetik
hajszálereim vályúit...,
nevetni kéne e groteszk majdnemléten,
de már nincs szám,
sebzett tested áldozati asztala torzítja húscafattá,
míg egyre hangosabban vitatkozik életem
sántikáló szívdobbanásaiddal.
Kékül bennem a fulladás és
viasz-színnel szorít kezet...
Lendüljünk neki mégegyszer, anyám!
Segíts akarnom az életet,
mégha szétlőtt állkapcsú rút gyermeket is
rejtegetsz puha húsbarlangodban.
Ne vérezz el engemet!
 

Küzdelem
 
Bennünk a halál.
Köszörüli torkát.
Nem hagyjuk szóhoz jutni,
az utolsó leheletig nem hagyjuk,
hogy kimondja magát.
 

Kés vagy
 
... kés vagy,
utolsó találkozásunkkor
bennem felejtett éles halál...
Lassan metszed el a fényeket,
rosszullétet adsz,
viszed magaddal a világot...
de te nem halsz meg;
Káin visszamosolyog benned...
 
Magamba ejtelek majd,
- zuhansz hangtalan ordítással -
amíg élsz,
torokszorító lázálmokat
cserepesedem a szádra...
 

Karácsony
 
Szülni készül az éjszaka,
tomboló szelek jajonganak anyásan.
A fogantatás pillanata sírássá nő,
kitágul,
kilöki a belőlünk csusszanó idő.
Hogy megálljunk egy véres csodánál,
s megnyílt szemeinkkel pólyálgatni
kezdjük egymásban
a visító, görcsösen kapaszkodó
életet...
 
A karácsonyfán gyertya gyúl,
ragyogás születik.
Mától
fényesebb lesz ember-lángunk
egy picit...
 

A lét foltjai
 
A mi mécseseink kioltva.
Sötétben figyelünk világbontó
falverésekre, jajokra
- nekünk ígéret se,
föld se jutott...
Isten hangját süketségünk
falai borsózzák vissza...
 
Kardokkal állunk
- tükreinkbe szúrva.
Okos szűzek elvétve ha vannak,
lopni kényszerülnek ők is
lángot.
 
Mert hiába csiholnak,
fújnak,
élesztenek...
- könnyek ellen? -
tisztaságuk hát nem ér.
Így lesz lopott az adott,
s hiábavaló jötte Istennek
késő éjjel, vagy
amikor nem is gondolnánk,
 
rozsdamarta ajtók:
puffaszkodunk körülötte...
 

Parúzia
 
Kettényílt világaink lesznek
maghasadásai e létnek,
... perzselő robbanás nyit ajtót az értelmen,
csak az anyag Hirosimája jajdul föl,
s időfalakon át figyeli a szellős
anyagtalanság fehér foltjait...,
égni fognak a börtönök...,
a tudatlanság pokolkövei...,
templomok roskadnak magukba,
de az igazi szentek nevetnek majd,
önmaguk felé lépnek,
hallgató egymásbaolvadás lesz az imájuk...
lézertekintetük ablakká vágja a lelkeket,
kiszellőzik rajta az anyag,
s már nem füllel lesz hallható az igazság...
 

Várakozva
Pap-költő barátomnak
 
India tétova léptei mozdulnak benned...,
évszázadok nyomain érkeztél meg
fehér bábelünk zűrzavarába,
hogy magadba imádkozd Európát...,
hogy olyan légy;
kő a sziklában...
(Pedig szabadságot muzsikál a te véred...)
 
Leszaggattad szárnyaid,
kitépted a szívedet..., fehér csodákért.
Fejcsóválva néz az Isten:
"... halott szárny és halott szív..."
- méregeti talentumod -
 
eladtál engem egy tál lencséért!?"
 

Metamorfózis
 
Temetünk.
Kopog a csönd,
koporsószögeket ijeszt ürességünk
fedeleibe.
 
Szív-falak repedéseiből
sikoltás spriccel arcon.
 
Harapás.
mardosó lelkiismeret-kutyák
vicsorítanak.
Fogat húz a félelem,
jajokat nyújtózva
szájak barlangjaiból...
 
... de az ész
már számokkal kötekedik:
ennyi a papé,
ennyi a kántoré..., s a sírásóké...,
kihagytam-e valakit?
 
Egyedül a halott mosoly?
"Ne higgy nekik!
Isten fércmunkái szakadoznak!
Hadd temessék halottaikat!
Te gyere velem!"
 
Az utolsó szög...
görbére csuklik.
Belül maradt arcokra szárad az
élet.
 
Indulhatunk,
apu!
 

Elmúlás
 
Szobafalon ül az idő.
Lábat lenget.
 
Még árkolja magát
a pihés koponya,
de tátott szájából
már a másvilág szele fúj...
torokkaparón.
 
- Madár
repül neki
a szem üvegfalának -
légyszárnyakon,
zúgása kézrándító.
 
Nyögő félhomályból
oson az élet.
Utoljára még
belekoppan zaja
apó
fül-perselyébe.
 
Aztán...
zökken az idő-vonat,
megáll.
 

Kivárni
 
Nem voltam még, de már mondták, vagyok.
Halkan káromkodik a magyar nagyot.
Kivárni, súgták, s dolguk után láttak,
elkeseredés, szomj holnapig még várhat.
 
Aztán holnaputánba csúsztak a percek.
Sötét gondolatban ég a lélek, serceg.
A türelem kancsója kiürült már régen.
- Nem baj - szólnak -, újra töltjük szépen.
 
Fogyadozik a rogyadozni való,
kikukkant ide-oda a maroknyi jó.
Összeszorult fogakba szuvasság nem búvik,
berándult ököl lassan vállig csúszik.
 
A féket - végre - behúzták sokan,
a kapaszkodni nem tudó kizuhan.
Üzenték (pedig nem hallottam soha):
"Kivárni, míg elmegy a mostoha!"
Üzenték, én is üzenek: "Maradok.
Nem vagyok még, de lenni akarok."
 

Meghasonlottan
 
Zörgő karóról
havat fúj a szél.
Varjak a hóról
szólnak.
 
Határok nélkül,
határok mentén
szemeket üt ki
a holnap.
 
Ballagnak sorban
hátra nem néznek.
Bálvány lesznek a sóban,
ha mégis.
 
Hiába tilalom,
nekik csak út van,
halálos irgalom,
de szép is!
 
Hasra bukott csönd
int bölcsességre.
Ólommadár fönt,
majd lecsap.
 
Vascsőrbe veszi,
röpíti lelkünk...
Testünkben nesz a
halálszag.
 
Övék hát a szó,
az utolsó jel.
Örökmozgású tó
a vérük.
 
Sikoly a tájon,
vádoló szféra
mindenkoron az
ő képük.
 
A lábaik itt,
szívük odaát.
Egybe így kötik
a magányt.
 
Mi velük lettünk
az önmagukkal
határtalanba tűnt
határ.
 

A sámány imája
 
Átok a pogánynok,
átok keröszténynök.
Pogányok sűrjatok,
szülessön az énök!
 
Átkozódjík szűvöm,
vihor típjön hajbó'!
Szakodjon a szűj lé,
szakodjon a ruho!
 
Zivatoros föjhű,
ide, ide végzöt!
Fehír sámány üngöm
feketéjbe vérzzön!
 
Sivalkodjík nyílunk,
mint rítt régölönte!
Típödje a húsunk,
jajingjunk veszödve!
 
Oda Vajk vezírünk,
magiorok Üstöne!
Ném odjuk királnok,
szakodjon kű-szűve!
 
"Ném odjuk, ném odjuk,
még üs királ lészönd!
Ném odjuk, ném odjuk,
még üs királ lészönd!"
 
Légyön hát, ahogy von,
de tudjod magior királ,
kü vérzötted szűvit
pogány szellemöknek...
 
Kü vérzötted szűvük,
vérzük majd kezéd üs:
szelídíthetsz lölküt,
büszke morod még üs.
 
... borzosztó erőmöt
visszakűdöm szárnyon,
virtusos lelkököt
szüljön magior átkom...
 

Apám
 
Konok, keményfejű apánk volt,
ha sírni akart, minket ríkatott meg.
Letépte a gyöngyöket anyánk szívéről,
hogy aztán visszafűzögesse őket.
Szikrázott az asztal ökle alatt,
mikor haragját belenyilallta a fába,
igazságtalan parasztéletében
Dózsa György-ös volt a lázadása.
Lázadt, erős volt a szóban, de
szétfolyni már nem tudott a harag
csöndéletében pálinkásüveg, pohár, ő,
meg a pálinkaszag.
Konok, keményfejű apánk volt,
hazugságokat szúrtak fülébe,
riadalom tett pontot mondatainak
el-elcsukló, megfojtott végére.
"Ne mondj ilyet! Jaj, valaki meg ne hallja!"
- óvta anyánk
valahányszor magyarságába botlott.
Lefelé küldte hát kesernyéjét a szónak,
mit magának, egyre csak magának mondott.
Konok keményfejű apánk volt,
szemünkben megöregedni nem tud,
amit nekünk gyűjtött mámorában,
szemöldökünk tőle összefut.
Visszük magunkkal, hol púp, hol dicsőség,
lassan böfögjük fel életünk során,
hogy tovább emésszük anya-tűrőn, hosszan,
kishitűen, vergődve, ostobán.Könnyező bohóc

 
Hiány
 
Pattogó
lángszemecskék
szikrázva ugrálnak egyre tovább,
barátságossá varázsolják a szobát.
 
Fényecsettel
a falra
lángszirmot fest a tűz olykor,
aztán rídogálva önmagába kóstol.
 
Hatalmas
kályha
gubbaszt a szobám sarkában
és nagy rakás hamu marad a markában
 
reggelre.
Kihűlt
testében koromszagú a vágy,
de most még karja puha, öle lágy.
 
Melege
van a macinak,
melege a könnyező bohócnak,
s a fején kunkorodó kócnak.
 
Virág,
a szöszi...
ágya ürességet dédelget,
álmában nyöszörög, mert gazdája nem lett.
 

Perpatvar
 
Kutya hátán macskaszőr,
Macska lábán kutyabőr.
 
Villog ám a cica szeme.
Bodri, ebből baj lesz!
Három lépés meg a fele,
Még egy kicsi, s jaj lesz!
 
Fű a macska, melege van.
Rúg a kutya. Fázik.
Cicakórház kellene, ám
Kutya mérge vásik.
 
Macska lábán kutyabőr.
Kutya hátán macskaszőr.
 

A homlokokról, ami mögött...
 
Homlokokról, ami mögött
kis kutya van, kicsi, kötött.
 
Szaladgálna folyosóra,
az udvarra, ki a tóra.
 
Uzsonnázna, vagy legalább
almát nyelne mihamarább.
 
Azonfölül beszélgetne.
Jancsinak a kis kötele,
 
hogyha egyszer övé volna
megkaphatná tőle Dóra...
 
Gondolatból szőtt láncokkal,
tanítónő jön ráncokkal
 
homlokán, majd feléje int,
megszeppen, ám Dóra kacsint.
 
Homlokokról, ami mögött
kis kutya ül, kicsi, kötött.
 
Írogatom most a versem,
lévén magammal is perben,
 
mert figyelmüket gúzsba kötve
gyerekekkel ülök körbe.
 

Angyalvers
 
Angyal van a levél alatt,
csöndben fekszik, kéken hallgat.
 
Sovány szeme, fényes szeme,
Riadalmas tekintete,
 
Szárnya helyét símogatja.
Láz-énekét hallgatgatja.
 
Fel-felpillant, ki tehette?
Véres lesz a tekintete...
 
Istenre néz, beszél, beszél:
Levél alatt nem fúj a szél.
 
Levél alatt nem fáj a szó.
Csak egy kicsit... Pihenni jó.
 
Var-résekből vércsöpp buggyan:
Miért, Atyám, miért ugyan?
 
Nem szól az Úr, figyel, hallgat,
Hullámléptű csiga ballag.
 
Lassú lépte, nyálkás útja
Angyal sebét összevarrja...
 
Hajfürt omlik, fénybe illen,
Szárnyból kéz lesz, szoknya billen...
 
Apu szólít: "Tündéri lány!
Ébredj, ébredj, angyal-virág!"
 
Kérdve bámul: Honnan tudja,
Hogy az éltét ÁT-aludta?
 

Pötyi
 
Van nekem egy jólesős kutyám,
Annak minden jólesik, az ám!
 
Mondták is otthon: "Ez mindent feleszik.
Elaltatjuk, vagy... csupán elveszik!?..."
 
Három napig rejtettem kamrába.
Csodálkozott is mama, a drága:
 
"A gyereke csak eszik, de nem telik!"
(Őt etettem reggeltől estelig.)
 
Úgy fogyott a spenót meg a répa,
hogy gyanút fogott hugi, a Réka.
 
Megsejtett valamit, de be nem árult.
Én meg lézengtem sunyin, mint egy kábult.
 
Meg bömböltem is három napon át:
"Találják meg az elveszett kutyát!"
 
Összecsődült a család apraja-nagyja,
a nehéz feladatot vajon ki kapja,
 
hogy elinduljon keresni az ebet,
"siessünk, a gyerek szinte beteg!"
 
Attól kezdve szeretik nálunk a kutyát,
hogy titokban kinyitottam a szomszédos kamrát.
 
És egyszer csak... "Nézzétek! Hazatalált a Pötyi!"
Nincs is azóta, ki az ebet karóhoz köti.
 

Elalvás
 
Szárnyakat növesztenek a falak.
Lebegve emelnek láthatatlan karok,
vagy zuhanok?
Szóródásba csepeg anyu arca...
A kutya hangyalábakon fut felém...
Milyen furcsa!
Nevetek, de nem hallatszik a hangom.
Folyékony üveg hömpölyít magába,
olvaszt, olvaszt egy langyos világba.
 

Gólyasors
 
Behunyta szemét villanyunk.
Sötétben maradt az élet.
Kitágult pókpupillák
hintázzák át a mélyet.
 
Odakinn tavasz. Hívó szó.
Madárdal záporoz a rétre.
Fészekrendezgető jó
kacsint a tavaszi télre.
 
Huzal sírdogál a karón.
Rajta gólyatetem füstölög,
a sors kormos eledeleként
villany-pók hálója között...
 
Pillanatnyi áramszünet.
Senki sem kérdi, hogy miért.
Csak párja tudja, hogy sietett
délről haza, azért.
 
A pók éhesen kotródik
lég-hágcsóján a mennybe.
Félbemaradt sötét mögött
fény-gólya repül vele szembe.
 

Repülés
 
Leperdül a madárdal,
ágról ágra kapaszkodik.
Odalenn kerek ablakok várják;
gyermekarc-házikó csodálkozik.
 
Leperdül a madárka is
ágról ágra szerénykedik,
- odalentről bíztatást kap -
köhint is hozzá egy kicsit.
 
Leperdül egy madártoll még,
ajándéknak, dísznek, vágynak?
Puha kis ujjacskák csukódnak reá,
Ikarusz-vágyakkal szállnak.
 

Hegedűóra
 
Zeneórát tart tücsökmama a fűben.
Szúr a Nap, világra jön a gomba.
Fitos orrát legyezi eldűlőben.
Tücsökmamának egyezer a gondja.
 
Neveti a szellő hosszan, húrját nyújtja.
Súgja-búgja: Úgy kell játszani, nem így!
Ügyetlen tücsöklánynak dallamát elfújja.
Pityergő-szájú lánykánk könnyes-irígy.
 
A meleg meg csak jön, jön...
zuhan a fákra, virágra, fűre,
zuhan a tájra,
s a hegedülgető kisleányra.
 

Zápor
 
Incselkedik a kópé Nyár
Felhő Dórikával:
"Hát magácska kire vár,
Borzas bóbitával?"
 
Kacag egyet, fut a dombra
Aratóba bújni.
Ugrik kettőt, bodzalombra
Tüzes szelet fújni.
 
Rakoncátlanul elillan,
Mihelyt gyúl a "fáklya".
(Fél szemével fel-felpillant,
Látja-e a lányka?)
 
Kutyaházba szökik lopva,
Bolha-hadat nógat.
Hátrapillant még osonva,
Kutyanyelvet lógat.
 
Margaréta szirmán táncol,
Sápasztja halálra.
Parasztasszony szemén ráncol.
Pirosodik válla.
 
Dóri meg csak fodrosodik,
Bújik kék ruhába.
Nehezedik, szomorodik
Szemének pillája.
 
Rá se néz ő az úrfira,
Hiába parádé.
Haját befonja hosszúra,
Nem lesz ő a Nyáré!
 
Megáll a Nyár, levegőt vesz.
(Mindenki más fullad.)
Mérgében most, de olyat tesz,
... ha kell, vért is hullat.
 
"Neked adtam minden gyöngyét
Reggel harmatának.
Neked adtam minden mézét
Nektár-csók virágnak.
 
Ha nem vagyok, te nem lehetsz
Szomjazóknak kútja!
Szeretlek. El dehogy mehetsz!..."
Haját jól meghúzza.
 

Őszi éj
 
A táj felett jár-kel az este,
Madárka moccan a csöndben,
Altatón ringnak az ágak,
Álmatlan, őszi ködökben.

Esteli zúzmara hízik,
Halált csíp őszi virágra,
Méhecske húzza be szárnyát,
Mézízű lesz puha ágya.

Kurrogva szállnak a darvak,
Portyázni megy ma a róka,
Kertek alján neszezve
Les a baromfiólra.
 
Bokorban vaddisznó zörren,
Csíkos had szalad utána,
Röfögve túrnak avarba,
Csámcsognak makkot találva.
 
Szél suhan őszi levélen,
Megremeg beteg kis teste,
Álmodik majd a tavaszról,
Pilleként földre leesve.
 
Gesztenye koppan a földön,
S gurulva fut le a tóhoz,
A csöndben loccsanás hallik,
Lemerül béka apóhoz.
 

Altató
 
Haldoklik a nap.
Összevérzi takaróját a télnek,
rózsaszínre festi a halódó hópilléket.
 
Kicsi szíved vad,
csikó-nyugtalanságába lépnek
összekoccanó hangtalanságai az éjnek.
 
Tündérruhát varr
akvarell-lépteivel az álom.
Lélegzéseidnek puha lábnyomait járom.
 
Haldoklik a Nap.
Az ég lila nyelvvel nyalogatja.
Aludj, kicsim, már éjbe csöppent a felhők alja.
 

Templomban
 
Önmagát felejtő orgonaakkordok
hasítanak még egy utolsót a levegőn.
Deo gratias, szól a tisztelendő
és visszafogottan köhint,
elnyeli a sekrestyeajtó.
 
Amott nénike piszmog,
nehézre dagadt lábait indítgatja hazafelé.
Téglatestű persely állja útját.
Táskájából belezörrenti nyugdíjkája
egytizedét.
Naftalin-leheletű vagyona
még sokáig páráll a levegőben.
 
Eloltott gyertyák füstcsíkjai;
jószagú áldozat-kígyók az égig.
 
Ikon-pillantással néz le rám
Krisztus.
Fázik a szíve.
Gyermektekintetem melegébe takargatom.
Hosszan, hosszan...
 
Az utolsók vagyunk nagyanyával.
Ág-ujjait megsózza a szenteltvízben.
A kilincs..., nem akarom elérni,
de ő halk csosszanások mellett
kicsuk bennünket a megzörgetett csöndből.
 
Irígylem,
mert falatozhatott a Békességből.
"Majd, ha nagy leszel, kicsim."
- csöppenti rám a titkot.
Visszanéznék még...
Pillantásom fekete szoknyájába ragad.
 
Otthon, csak mosolygó Jézusokat rajzolok
ezután.
 

Barátnőm emlékének
 
A tengerkékben úszó felhőbolyhok
vakítóan bodrosodnak:
lepottyant tejszínhab a szoknyán...
Kiharaptad belőle a csokit,
ott, a szökőkút szélénél, emlékszem.
Tudtad, hogy nekem adta volna.
Aztán elviharzottál vihogva,
mint a kamasz szelek.
 
Későn tudtam meg,
későn, hogy te szerelmes vagy Bele.
 
Gyöngyvirágot rejtett zsebkendőmbe,
de elárulta az illata.
Bogár van szemedben, mondtad,
és kajánul ráztad szét
a feléd nyújtott bűnjelet,
letörölni arcodról az első
felnőttes fájdalmat.
 
Későn tudtam meg,
későn, hogy te szerelmes vagy Bele.
 
Azóta nekem is, mintha
valami beszorult volna pilláim mögé...
dörzsölöm, egyre dörzsölöm,
de szemem bogarát nem törölhetem ki...
Leguggolok.
Nehéz elviselni,
hogy nem téged,
hogy engem választott...
 Hajnali rózsák


Hóvirág

Sodrott titkaiban
alázat-sorsú élet reszket.
Léte hangtalan,
csak az Isten hallja meg.
 
Vizes cipőivel a szél
remegő lépteket fél
sziromdombjaira,
- nyomában
mezők hangolják
a tavasz dalát;
s csírakezekkel
hímeznek gyökér-fonalú életet
a sűrű szövésű föld
vásznába.
 
Csöpp virág.
Erőtlen erejében
az idő ismétlőjele:
fagyláncolta göröngypárnák közül, ha kél,
hogy csengettyűzzön a készülődő tavasz-misén.
 
Szelíd magánya
a tavasz nyitánya.
 

Őzek

Ezüstmintázat futja át a réteket reggelente,
ha rájuk les a Nap, unott felhő-pólyái mögül...
 
Valahol kislány énekel,
kristályízű vizet isznak az őzek,
lábukon a testmeleg barna vibrálás...
A létezés makulátlan szépei ők,
ahogy állnak,
és riadalom csípteti a fülük hegyét.
 
Évezredek gén-fogai rágták idegeikbe magukat.
Örök készenlét az életük.
 
Velük kegyes volt az Úr.
 

Tavaszbánat

Ne égesd el a lehullott szirmokat,
sokkal jobban szeretik a csendes halált;
a földágyat, fűtakarót, szemfedelet,
a madarat moccantó örök magányt!
 
Ne égesd el a halott fűszálakat,
ha tegnapi, sovány létről mesélnek is,
fehér hangya-gyöngyöket ölsz meg velük,
leendő életek, mégha csöppnyik is!
 
Ne harapd át torkát a szíveknek!
Vinnyogó maszületetteket ne áss alá!
Kutya-, macskakölykök vagyunk mindannyian,
ma-holnap bennünk vet ágyat a halál.
 
Ne hasíts le virágkezecskéket,
hadd símogassák a hozzájuk hajlók bársonyát,
mindent örömbe vesz puha létük...
Hagyjuk bégetni bennünk Isten bárányát!
 

Nyár

A mezők sötétzöld burkát
most repeszti a Nap.
Madár-békét szül fészkek melegébe.
De a hűvösség rászól a teltkeblű nyárra,
szeméremre inti, de az kikacagja.
Sugárlétrákon fut be a zegzugokba
és minden élőnek elcsavarja fejét.
Érett gyümölcsök néznek utána,
sóvárgó szívükből kicsurran a vér.
Vesztükre.
Illatos halál vár rájuk a puha mélyben...,
amíg ez a szépséges asszony
fűszálíveket görnyeszt és azok
halálraváltan sápadnak bele egyetlen szavába
- hiába kék ég, hiába szellő -
szép halál kell
mindenkinek.
 

Hajnali rózsák

A kert hajába
rózsalugasok tűznek virágokat.
Szivárvány-arcukról
a Nap mosolyog.
Leveleikkel fűrészelgetik a levegőt;
ing és billeg a tér,
rángatja az ég hajnalvörös kelyheit,
hogy bimbót pirosító loccsanással
ömöljenek
az alvó rózsák
végtelenségére.
 
Lángtáncot lejt a kert.
 

Felhőszakadás

Sötétkék bársonyharag kúszik fel az égre.
Serényen próbálja bekapni a Napot.
Sürgetik egymást összeesküvő csöndben
a kék, a szürke, a mélylila habok.
Még rá-rámordulnak egymásra
az ég kutyái olykor,
titkolni akarnák tervüket,
de a természet nyugalma horkol.
 
Hangtalan fenyítéssel ostoroz a fény
- a menny neonjai kialvófélben.
Madarak dalába harapva fél
sunyin a borzongó jelen.
Mélyrepülésük suta menekülés,
érzik bőrük borsószemein,
halál-léptekkel jön a vetés
és aratás, a lét mezein.
 
Zuhog.
A dörgés villám mögé áll.
Kinek életet hoz,
kinek ez halál.
 

Hőség

Karcolgat a Nap
százágú fényvilláival,
röntgenez, darabokra cincálja
a testhideget.
Merészen járkál a háztetőkön,
hívatlan vendég lesz
a fűszálak szűk ruháiban
és csak jön, jön, zuhan,
fojtogat, szorongat, aztán leejt...
az éjszakába.
Mire beleájulnánk,
újólag kilép
a mozdulatlanság sötétkék tengeréből
és ránknyitja szörnyű-szép
szemeit.
 

Zivatar

Megállt a levegőben a nyár.
 
A nap kínos mosolya sárgásra fakította a fűszálakat.
Valahol már vizet fogannak a felhők,
és hozzák terhüket, szentül ballagva,
mint Mária Erzsébet háza felé.
Jönnek.
Villám-ostorcsapkodástól könnyes fájdalmakkal...
és gyöngykezekkel imádkozzák ki
fakír-testű fűszálak gyermekeit
a langyosra ázott föld rögalagútjaiból...
 
Port kavar a szél.
 

Naplemente

Nyárvégi ősz kapaszkodik
a pacsirták énekébe.
Soványan fut még a szél
madarak tollerdejébe.
 
Sétálni indul a kertbe
csigalány pókháló-hajjal.
Lila szem villan a fűből,
átölel tekergő karral.
 
Visszapillant még égő szemmel,
nyikkan a tűrés tűztorka.
Zománcot von a tó színére,
ráfolyik a Nap a Holdra.
 

Puha ősz

Vattacukrot sodorgat a szél
körbe-körbe a fák kontyára.
Sunyin settenkedik a tél,
ősz-lábakon a nyári tájra.
 
Sziromlányok vénülnek magukba,
hervadásuk zörgő szélkacagás.
Könnyet ejtenek a reggelek szavukra,
gyöngyeikben tünékeny ragyogás.
 
Fényszemekkel mosolyog a rét,
mint sírás után megbékült gyermek.
Karjait a Nap már nem tárja szét.
Aludni indulnak a kertek.
 
Úszik, lebeg, csobog az idő,
menne is, maradna is itten.
Volt, van és mindig lesz jövendő
... és mosolyog, csak mosolyog az Isten...
 

Őszi kép

Kerengnek a varjak,
tollvégüket sajdítja az időváltozás.
 
Alázatos csöndességgel rogynak térdre a napsugarak,
haldokló gőgjük mea culpázza az eget,
de nincs megbocsátás.
 
A szél kézcsókjától kihullik a fák haja,
lila őszirózsa hajt fejet önmaga előtt.
 
Álmos kisdiák viszi hátán a tudás súlyát,
meg-megbotlik.
Vajon
mire gondol?
 

Ballagó őszben

Talmi verőfényben libeg a gyanútlanság.
Megáll. Pihen. Nehéz nyár nélkül élni.
Keresi, visszafoghatatlanul.
 
A Nap reumás tenyerébe veszi,
könyörületét felhők könnyezik,
de a tülekedő szelek kikacagják...
 
Pillangó-halállal teli az ősz.
Pillangó-halállal teli a szívünk.
 
                  *
 
Varjak lépegetnek a szürkületben,
lassan,
befeketítve az eget.
 
Az éj ásít.
Szájából boszorkánysóhaj száll:
kár!
Köd púderozza léptük nyomát...
 
Isten hideg verejtéke csöpög
a fák ágairól.
 

Verebek

Koppan a tél.
Lábujjhegyen bokáznak a pelyhek.
Fagyos mosollyal szólítják a csendet.
 
Vacog a szél.
Halált csillognak a kertek.
Alázatos, szürke tollú szentek,
verebek alszanak egy ágon.
 
Talán reggelig...
 

Téli este

Csöndet festeget a tél,
verébbe csippent az éj,
veréb a varjúba.
 
Halkan kutakszik a szél,
suhan, szótlanul beszél,
buzdítja az anyja.
 
Csepp üldögél az ágon.
Ködből hízik a fákon.
Verébbe csippent a szél.
 
Veréb meg a varjúba.
Varjútoll hull a hóra,
belebotlik az ég.
 

Fagyott méltóság

Tél van.
Téli csönd.
Észrevétlen puhaságú zúzmara lépdel
ágakra, fűszálakra, kerítésre...
Jég-fullánkokat szül.
Szúrásait levegőbe döfi:
kristályos tövismadárként szúrja fel magát.
 
Benn a szoba és a lélek meleg.
Mozart Elvira Madigan-je táj-fehér muzsika;
csipkefüggönyt horgol a lelkemből.
Szembogaramba szűkítem a mélység és magasság
hullámzásait:
fönn takarót hímez az ég
és lassú libbenésekkel bocsátja alá mintázatait.
A szépség néma türelemmel adja magát;
prédává válik, zokszó nélkül.
Alázatossága hű makulátlanság.
Csönd van.
Csöndes tél.
 Szikrák


Halálos szerelem

... azóta kell halálos szerelem...
azóta kellenek krisztusok nekem,
akikben kitapintható a fájás,
akik vállukon hordják furcsa világukat.
... nekem krisztusok kellenek, mázsás
terhet cipelő sebek, és kikből
Isten vére csepeg.
Halálszagú, csenddé sűrült égi küldetések.
Egymásba vérzések,
tövishegyek karcoló mártózásai...
földig rombolt életek,
szemen köpött alázatosságok,
áldásból kitépett jajongások,
ellent kiáltó nemek,
vérző férfiszemek,
homályuló, zöld magány,
időtlen, örök talány,
... nekem máglyahalál kell,
lelket gyullasztó eretnek gondolat,
mi merészen égre mutat.
Amiből olvasnál, ha lenne hozzá szemed,
és vezetne is, ha nyújtanád kezed.
... nekem szikrázás kell,
csengő hang, merész igen...
... valami ilyen...
- talán észrevétlen -,
de halálos szerelem...
 

Titkaink

Az egymásutánokkal mérgezem tüdőmet,
percek műve csupán a cigarettásdoboz
üres tekintete.
Karcolhatnak lélekcserzők,
sátánnal koccintok félelmetlenül,
ha kell,
csak..., csak ne menj el!
Ha többé nem látnálak...
egy egész végtelennel hosszabbodna
a gyújtópont és látómező közötti távolságom.
 
               *
 
Sose ad neked az anyám,
megfizettet, mint Lábán Jákobot,
s ha szolgálatod letelik,
álmaimba lép.
Leákat csempész gondolataimba;
- Te is csak férfi vagy! -
legyint gúnyosan.
 
S amíg élek,
igazat adat magának...
 

Leplezetlenül

Sötétülő felhőkből néznek ránk a Kajafások
(Pilátus kezét még nem mossa,
de készül már töviskoszorúnk),
toporgó türelem vitatkozik szemeikben...
lassan vigyázba rajzolják arcukon a ráncokat,
hogy savas tekintettel próbálják
lelkünkből a titkot.
 
Maradj csöndben, kedves!
Istenszagú dörgedelem ne tévesszen!
A szeretés vámszedői ők
- Zakeus tenyerükbe fér -,
villámot ütnek szöges fájdalmul karjainkba,
bár elszenesedik majd,
nekünk már elég lesz egy pillantás.
 

Boszorkánylepke

... kérdezd azokat, akik szerettek már egyszer...,
 
földet ettek és vért ittak,
holdfénybe mosták kezeiket, de
ráégett tenyerükre az egyedül
töltött éjszakák minden könnye...
 
... kérdezd azokat, akik szerettek már egyszer...,
 
borgőz volt minden romantikájuk,
míg otthon gyerek sírt és asszony...
és falatokra szaggatták testüket,
hogy jóllakassák kínjaikat...
... így téptek nekem éveket életviráguk bokráról...
 
... kérdezd azokat, akik szerettek már egyszer...,
 
hozzám nem érdemes jönni
könnyűvérű csókért,
mert ki így tud csak szeretni,
földet eszik majd és vért iszik.
 

Őrtorony

Nem merem kinyitni
gondolataim zsilipjeit,
ha többet engednék ki belőled
agykanyarulataim árterületeire,
mint amennyit meg tudok fékezni a
sodrás erejével szemben,
elborítanád az agyamat.
"Pszichés deformáció"
ülné meg
a világosságtól tébolyult
világot bennem.
 
Gyógyíthatatlanul beléd-
bolondulnék.
 

Átébredés

A vagyok és nem vagy
határáról mosolyogsz...
megtaláltalak, de te már
nem látsz engem...,
nem tudom mi a kicsi
és mi a nagy,
ami merül vagy
amibe merülsz...
... és nem tudom, hogy te vagy,
vagy a mindig voltál...
 

Szerelem

... az éjszaka sötéten lopakszik.
Csendben matat a tájon...
az éberség izma rezzent pilládon,
lassan fehérülő álom-virágodból
kiröppen fekete szembogarad
és szobádban köröz újra...
 
Miféle erő nem hagy nyugodni?
Érezlek, pedig messze vagy...
és függőleges elválasztóvonalaim,
a falak
felé fordulva szemezgetem az éjszaka mondatait,
hogy összeállítsak egy igazán neked hangzót,
létem és léted vibrálásából...
 

Kutakodnék

Kutakodnék szemeidben,
de azok még sötétebbek lesznek.
Valahol elmaradtam.
Tudom, mert nem akar rám virradni,
csak bolyongok...
 
Kutakodnék szemeidben,
de az magába fojt mindent,
mi kilélegezhető,
nehogy eltűnjön, nehogy elpárologjon
illata annak a másik nőnek...
 
Kutakodnék szemeidben,
tartanád egyre, amint én tartalak.
Így élünk.
Így vagyunk.
Méricskéljük a távolságot a félelmek
mérőszalagjával, de az egyre szalad közöttünk...
 
Kutakodnék szemeidben,
de bozótot növesztesz elé, hazugságot
kegyeset, kíméleteset.
Gyöngéden lépsz árnyékomra,
pedig az is fáj.
Fáj a vágy.
Fáj iránya, ami rajtam kívülre mutat...
 
Kutakodnék szemeidben,
de nem merek,
nem merem látni, amit már rég tudok.
A szótlan világtalanságot.
Hogy belém vakultál, hogy csak ő létezik
lelked recehártyáin - a következőig -
mindörökre.
 

Húsz év után I.

Azt mondtad, nem örök a szerelem,
hogy jönnek az idők, a feledkezések,
és makacskodnak majd velem,
a kérlelhetetlenségig megaláznak.
 
Azt mondtad, nem örök a szerelem,
mert, ha kigyomlálja hajszálainkból
a sötétet, összekuporodik majd, nevet,
megy, futni kezd más után, mert mehet.
 
Tegnap hallottam a hangod,
a távolnak kiáltott,
összekoccant fogammal a pohár...
ismerem még most is a dallamot,
soha ellenem, mindig nekem szóltak.
 
... beszéltem, csak beszéltem, de a
mondatokról elfeledkeztem.
Rohantam a hangod után,
el ne vesszen a levegőben.
Nekem fontos. Sután,
 
ha mindennapos, tudom sok lehet,
de az én fülem csak matat, keres...
 
Te mondtad, maradjak, ha
akarnék is, máshoz csak szaladjak,
de neked maradjak.
 
Te mondtad, fáj,
harap és váj, ha
megkerülöm a szót és
elhallgatom a másikat,
húsz év után is...
 
Húsz év után is itt állok az
ismerős semmiben és mintha csak
az előbb mentél volna el,
várom, hogy kinyisd az ajtót
... és nem értem,
hogyhogy nem örök a szerelem?
 

Húsz év után II.

Kopogsz az ajtón. Lámpát oltok.
Feltűzöm hajam. Farmert húzok.
Márt vártalak. Vártál.
Odakinn esik. Bőrig áztál.
Nézel. Reszketve nézlek.
Vágyak vagyunk, lélegzések.
Álmot kergetve (vagy megidézve?)
símogatod homlokom igézve.
Erdőnyi homály úszik lelkünkig,
kidőlt fák ágai recsegik
a vihart. Patakzik a víz.
A múlttal hadakozik egy íz.
Csak állunk és várjuk, hogy az esők
belénk záródjanak, mint a velők...,
viharok csendesüljenek húsz év után,
csak neved mondhassa végre a szám.
Sátrak emelkednek, széllé válnak,
csak a miéink maradnak, örökké állnak.
Tábortűz gyullad szemeinkben,
tiltást tett a sors kezeinkbe.
Vízbe szórjuk a könnyfelhőket.
A Tisza kiönti emlékeinket.
Állunk a ház előtt bőrig ázva,
állunk másokat meg se látva.
Szorítjuk egymás kezét és testét,
nem akarjuk áthúzni velünk a tervét,
se látni a sápadt Istent,
ahogy fejével nemet biccent.
Csak hallgatni az esőzuhogást
és csókolni, csókolni éhesen egymást.
 

Pont

Sivár félelemmel néz reám a föld,
rögök fölött semmi süvít sebesen.
Kattogó perceim záródásaikor
a te kezed legyen fejemen.
 

Szikrák

Agyamra tetováltad magad.
Tehetetlenül nyöszörgök cirkalmaid alatt.
A jelenléted fáj, mert kitörölhetetlen.
 
Orvul támadtak a szavak,
s én nem tudtam hová is nézzek,
mögé-e vagy eléje a létnek.
 
Szerettem volna süketnéma lenni...
 
               *
 
Belém tapadtál.
Ittmaradásom csendélet.
Riadt szemekkel figyelem
szemedben, ahogy égek.
 
               *
 
Fő a leves,
a hús...
- nem vagy már, hogy ennél belőle -
forró könnyet ejt a fazék széle,
 
s az életem.
 
               *
 
Ahogyan taposott két szobacsuszid
nyomott orrú görnyedéssel
nyöszörgi
fantomfájdalmú ürességét.
 
               *
 
Lennél-e velem nem lenni?
Ne félj, nem fog fáj semmi!
Idők vagy az időben...
 
               *
 
Tartom a tegnapot,
hogy le ne ejtselek ma.
Holnap is tartani fogom.
 
               *
 
Gyávaságba kuporodik a szó,
üres tarisznya a vállán és
elbúcsúzik a Csendtől.
... nem tud már mit
mondani neki...
 
               *
 
Kietlen forró tájon álltam,
és vártam a hóesést...,
... aztán hullani kezdett...,
lassan rám szakadt az ég.
 
               *
 
Lélekfoszlányaimon betűk:
szakadozó cérnahangon
sikoltják a neved.
 
               *
 
A csönd, ahol járkálnak fényeim,
százszínű világ.
A világ, amelyben kényszerülsz járkálni,
ezerszínű csönd.
Ha kopognak, én sosem hallom meg,
te a szú percegésének is ajtót nyitsz.
 
               *
 
Folt vagy. Folt az arcomon,
fehér fakulás.
Lassú, de biztos távolodás;
fénykép-homály.
 
               *
 
Szögletes szerelmet rajzoltál szívemre,
valamire hasonlít...,
rácsaid árnyékában élek...
 
               *
 
Vércseszemű szerelmed köröz fejem fölött...
lecsapsz gondolataimra is
és magadba falatozod azt,
némasággá zárt lelked,
lakatom, se ki, se be nem
juthatok már jobban,
állok egy helyben,
a közel, s a távol metszéspontján...,
s te lassan körülfonsz,
kígyóvonaglással roppantasz össze...
 
               *
 
Gyűlöllek...
Gyűlölj!
Azt akarom...,
hogy végre ne szeresselek annyira.
De te halk megbocsátást
rajzolsz homlokomra.
 
               *
 
Meghalt.
... állt egyszerűen a levélben.
Tompa fájdalom ütött fejbe.
Hiába.
A szemembe száradt könnyeken túl
nem tudtam lépni.
Egyre csak támasztottam
halottamat.