A magyar népviseletek táji formái


FEJEZETEK

A fentiekben áttekintettük a magyar népviselet alapanyagait éppen úgy, mint a belőlük készült ruházkodási elemeket és azok legfontosabb változásait. Ezek különböző módon jelentkező összessége egy-egy vidék jellegzetes népviseletét adja. Bevezetésünkben igyekeztünk bemutatni a magyar nép etnográfiai csoportjait, néprajzi tájait, szigeteit. Az építkezésen kívül a népviselet az, mely a népi műveltségből leginkább szembetűnik, ezért indokolt, hogy a magyar nyelvterület nagytájait most a népviselet szempontjából vegyük vizsgálóra.

Természetesen nem vállalkozhatunk arra, hogy valamennyi vidék, etnográfiai csoport népviseletét részleteiben bemutassuk. Csupán a legáltalánosabban {H-319.} ismertekről ejtünk néhány szót. Főleg azokat részesítjük előnyben, melyek a közelmúltban virágoztak, vagy még napjainkban is megtalálhatók, így próbáljuk elősegíteni azt, hogy az olvasó nemcsak tárgykörönként! csoportosításban, de amennyire lehetséges, földrajzi elterjedtségében is megismerhesse a magyar paraszti műveltség néhány fontos vonását.