A prózai népköltészet. – A népmese

ERDÉLYI J., Magyar népmesék. Pest, 1855; GAÁL György magyar népmesegyűjteménye. I–III. Pest, 1857; MERÉNYI L., Eredeti népmesék. I–II. Pest, 1861; ARANY L., Eredeti népmesék. Pest, 1862; MERÉNYI L., Sajóvölgyi eredeti népmesék. I–II. Pest, 1862; MERÉNYI L., Dunamelléki eredeti népmesék. I–II. Pest, 1863–1864; MAILÁTH J., Magyar regék, mondák és népmesék. Pest, 1864; ISTVÁNFFY GY., Palócz mesék a fonóból. Liptószentmiklós, 1890; BENEDEK E., Magyar mese- és mondavilág. I–V. Budapest, 1894–1896; BERZE NAGY J., Népmesék Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből. Budapest, 1907; Magyar Népköltési Gyűjtemény IX; HORGER A., Hétfalusi csángó népmesék. Budapest, 1908. Magyar Népköltési Gyűjtemény X; IPOLYI Arnold népmesegyűjteménye. Budapest, 1918. Magyar Népköltési Gyűjtemény XIII; BUDAY GY.–ORTUTAY GY., Nyíri és rétközi parasztmesék. Gyoma, 1935; ORTUTAY GY., A magyar népmese. In: Kis magyar néprajz. 2. kiadás. Budapest, é.n.; DÉGH L., Pandúr Péter hét bagi meséje. Budapest, 1940; ORTUTAY GY., Fedics Mihály mesél. Budapest, 1940. Új Magyar Népköltési Gyűjtemény I; BANÓ I., Baranyai népmesék. Budapest, 1941. Új Magyar Népköltési Gyűjtemény II; DÉGH L., Pandúr Péter meséi. I–II. Budapest, 1942. Új Magyar Népköltési Gyűjtemény III–IV; Kovács Á., Kalotaszegi népmesék. Budapest, 1944. Új Magyar Népköltési Gyűjtemény V–VII; VÉGH J., Sárréti népmesék és népi elbeszélések. Debrecen, 1944; DÉGH L., Bodrogközi mesék. Budapest, 1945; BEKE Ö.–KATONA I., Csalóka Péter. Budapest, 1947; ORTUTAY GY., Adalék a mese és ballada összefüggésének kérdéséhez. Ethnographia, 1938; BÉRES A., Mai mesélő alkalmak. Ethnographia, 1955; DÉGH L., Kakasdi népmesék. I–II. Budapest, 1955–1960. Új Magyar Népköltési Gyűjtemény VIII–IX; FARAGÓ J., A szegény ember vására. Bukarest, 1955; ORTUTAY GY.–KATONA I., Magyar parasztmesék. I–II. Budapest, 1951–1956; BERZE NAGY J., Magyar népmesetípusok. I–II. Pécs, 1857; DÉGH L., Adalékok a „hálás halott” epizód mesei és mondai formálódásához. Ethnographia, 1957; FÖLDYNÉ VIRÁNY J., A bodrogközi Láca népmeséiből. Sárospatak, 1957; ORTUTAY, GY., Ungarische Volksmärchen. Berlin, 1957; BERZE NAGY J., Égig érő fa. Pécs, 1958; Kovács Á., Magyar állatmesék típuskatalógusa. Budapest, 1958; NAGY O., A három táltos varjú. Mezőségi népmesék. Budapest, 1958; DÉGH L., Az egyéniségvizsgálat perspektívái. Ethnographia, 1960; ERDÉSZ S., Egy szamosháti termelőszövetkezet mesemondója. A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 1960; ORTUTAY GY., Két mesemondó. In: Írók, népek, századok. Budapest, 1960; ORTUTAY GY., Magyar népmesék. I–III. Budapest, 1960; BANÓ I.–DÖMÖTÖR S., Régi magyar népmesék Berze Nagy János hagyatékából. Pécs, 1961; DOBOS I., Egy somogyi parasztcsalád meséi. Budapest, 1962; HONTI J., Válogatott tanulmányok. Budapest, 1962; ORTUTAY, GY., Ungarische Volksmärchen. Stuttgart, 1962; VOIGT, V., Elemente des Vorstellungskreises vom „Herrn der Tiere” im ungarischen Volksmärchen. Acta Ethnographica, 1962; KOVÁCS, Á., Register der ungarischen Schildbürgerschwank-Typen (Rátótiaden) (AATH 1200–1349 MT). Acta Ethnographica, 1964; KOVÁCS Á., A rátótiádák típusmutatója. Budapest, 1966; KOVÁCS, Á., Ungarische Volksmärchen. (Düsseldorf-Köln, 1966). Die Märchen der Weltliteratur; DOMOKOS S., A kétnyelvű mesemondás problémái. Ethnographia, 1967; FARAGÓ J., Kurcsi {H-700.} Minya a havasi mesemondó. Ethnographia, 1967; SÁNDOR, I., Dramaturgy of Tale-Telling. Acta Ethnographica, 1967; ERDÉSZ S., Ámi Lajos meséi. Budapest, 1968; Új Magyar Népköltési Gyűjtemény XIII–XV; FARAGÓ J., Az emberevő nővér meséjéhez. Ethnographia, 1968; KISS, G., Hungarian Redactions of the Tale Type 301. Acta Ethnographica, 1968; FARAGÓ, J., A Contribution to the Fable Motif of the Bird Concealed in the Vessel. Acta Ethnographica, 1970; NAGY G., Mesék, mondák Karcsáról és Karosból. Karcsa, 1973; VEKERDI J., A cigány népmese. Tanulmány és antológia. Budapest, 1974; HONTI J., A mese világa. Budapest, 1975; BÁLINT S., Tombácz János meséi. Budapest, 1975. Új Magyar Népköltési Gyűjtemény XVII.; NAGY O., A szegény ember táltostehene. Mérai népmesék. Kolozsvár, 1976; Uő., Széki népmesék. Bukarest, 1976.