[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] - > [ 11-20 ]

1-10. [Abafi]-Acta

[1. o.

1. [Abafi] Aigner [Lajos]: Gedichte. 1858-1860. 94 f. Oct. Germ. 242.

2. - -: Glänzende Erinnerungen aus düstrer Zeit. Vers. Hozzácsatolva Abafi több kisebb fordítása magyar költőkből. 32 f. Oct. Germ. 243.

3. - -: Költemények. 19. sz. második fele. 20 f. Oct. Hung. 662.

4. Abhandlung von der Ausbildung der Sprachen ... in Rücksicht der Volksbildung, auf die deutsche Sprache für Ungarn angewendet, und beym Antritte seines Lehramts der deutschen Literatur an der Königl. Ungarischen Hohen Schule zu Pest den ... Maj. hrsg. v. [?? olvash.] 18. sz. 6. f., töredék, Kovachich M. Gy. irása. Fol. Germ. 703.
Kézirattári katalógusunk és Szinnyei M. I. VI. k. 1181. h. tévesen Kovachich M. Gy.-nek tulajdonította az értekezést. (Szerzője valószínűleg vagy Halitzky András vagy Hoffmann Lipót Alajos.)

5. Abonyi Lajos önéletrajza. 1833-1861. 1 f. An. lit.

6. Ács Gedeon: Bostoni jegyzetek. Napló a magyar emigrációból. Boston 1856-1862. 1-10. k., autogr. Quart. Hung. 2340.
Részleteket közöl belőle Ács Tivadar: Kossuth papja: Ács Gedeon. Vác 1940.

7. Acta autographa Regulationem Fluviorum Chrysii, Berettyo, Er, et Gyepes ... concernentia. Lat. és ném. 18. sz. 65 f. Fol. Lat. 789. f. 61.
Kérvény 1791-ből a Duna-Tisza csatorna építése tárgyában.

8. Acta Comitialia anni 1825. 1-3. k., részben nyomt. Fol. Lat. 707-708.
Részben megj.: Acta Comitiorum Regni Hungariae, Posonii 1825-1827. 1-2. k.

9. Acta Comitialia annorum 1831-1834. Lat., m. és ném. 19. sz. első fele. 63 f. Fol. Lat. 3572.
Felterjesztések, alkalmi versek.

10. Acta comitialia in negotio Religionis. 18. sz. 722 f. Fol. Lat. 713.
ff. 396-404. Solum et Unicum Religionis Protestantis Legale contra Insidias et Oppressiones deserviens in Hungaria Medium. 1790.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] - > [ 11-20 ]