[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1-10. ] < - > [ 21-30 ]

11-20. Acta-Acta

11. Acta Commissionis Regiae ... 3. In Comitatu Szathmáriensi ... 1799. conquisita ab Antonio Szirmay. Lat. és m. 39 f. Fol. Lat. 791.

12. Acta conferentiarum Circuli Cis- et Transtibiscani. 1790-1791. 99 f. Fol. Lat. 653.
ff. 1-70. u. a. mint Fol. Lat. 652. ff. 3-108. (
26. sz.) [2. o.

13. Acta contributionalia. Gyurikovits György gyűjteménye. Lat., m. és ném.18. sz. vége-19. sz. eleje. 206 f., részben nyomt. Fol. Lat. 3800.
ff. 149-189. u. a. mint Fol. Lat. 694. 1. k. ff. 2-61. (
17. sz.)

14. Acta Contributionalia Transilvaniae authentica. Lat. és ném. 18. sz. vége-19. sz. eleje. 167 f. Fol. Lat. 1089.

15. Acta Deputationis Ecclesiasticae. 1791-1793. 1-3. k. Fol. Lat. 794.
1. k. ff. 1-107. u. a. mint Fol. Lat. 806. ff. 1-64. (
1980. sz.) Ld. még Fol. Lat. 1913. ff. 187-213. (40. sz.)

16. Acta deputationis in commercialibus 1793/4. 1-3. k. Fol. Lat. 689.
1. k. ff. 1-7. Elenchus Actorum Deputationi Regnicolari in Commercialibus ... submissorum. - Ugyanezen iratok jegyzéke megjelent az Elaborata Excelsae Regnicolaris Deputationis in Commercialibus (Posonii 1826.) című kötetben, Elenchus ... c. részének 13-27. lapján.
3. k. ff. 4-22. Demissa Deputationis Commercialis ... Relatio. Pestini, 29a Januarii 1793. - Megj. fenti Elaborata ... c. kötetben.
ff. 23-44. Projectum Legum quas Deputatio Commercialis demisse censeret in proximis Regni Comitiis perferendas. - Megj. Posonii é. n. és 1825. (U. a. ugyanezen kötetben ff. 156-175. és Fol. Lat. 661. ff. 281-321.
479. sz.)
ff. 46-151. Prothocollum. 1792-93. (U. a. mint Fol. Lat. 661. ff. 3-147. 479. sz.)
ff. 175-346. Projectum Legum. - Megj.: Projectum Legum Motivatum in Objecto Oeconomiae Publicae et Commercii perferendarum per Nicolaum Skerlecz. Posonii 1826.
ff. 347-442. Skerlecz Nicolaus: Elaboratum De Oeconomia Publica. - Megj. fenti Elaborata ... c. kötetben köv. címen: Descriptio physico-politicae Situationis Regni Hungariae. Posonii 1826. (U. a. Fol. Lat. 662. ff. 156-283. 478. sz.)
ff. 443-471. Podmaniczky [József]: Elaboratum de Vectigali Tricesimali 1791. - Megj.: Principia Vectigalis Tricesimalis címen, Posonii 1826.

17. Acta Deputationis Regnicolaris in Contributionalibus et Commissariaticis. Lat. és ném. 1792-93. 1-2. k. Fol. Lat. 694. 1. k.
ff. 2-61. Vay Josephus: Humillimae Reflexiones in Objecto Repartitionis Quanti Contributionalis reflexe ad Projectum Capitationis occurrentes. 1792. (U. a. mint Fol. Lat. 3800. ff. 149-189.
13. sz.)
ff. 62-102. Eszterházy Franciscus - Szalka Michael: Elaboratum de coordinatione Contributionis. - Megj. köv. címen: Conclusum seu resultatum de faciliori methodo incassandae contributionis. Pestini 1802. (Ugyanezt a tervezetet kéziratunk 2. k-e is tartalmazza.)
ff. 103-108. Elaboratum in Negotio Statutionis Tyronum. - Megj. köv. címen: Conclusum seu Resultatum de Statutione Tyronum. Posonii 1802. (Kéziratunk és a kiadás közt lényegtelen eltérések. Ugyanezen kötet ff. 195-203. és 2. k. ismételten tartalmazza e tervezetet.)
ff. 123-189. Rakovszky Alexius - Bararos Joannes: Elaboratum de Coordinatione Cassarum Quanti Contributionalis in L. R. Civitatibus, ac Oppidis Privilegiatis. - Rövidebb átdolg. megj.: Conclusum seu Resultatum de Coordinatione Cassarum Civicarum. Posonii 1802.
2. k. Megj. köv. címen: Conclusa seu Resultata Excelsae Regnicolaris Deputationis in Contributionali-Commissariaticis. Posonii 1802. Typis Simonis Petri Weber. (Kézirat és kiadás közt kisebb eltérések. A Landerer kiadásában ugyanekkor megjelent mű a protokollumot nem tartalmazza, helyette a bizottság iratainak jegyzékét adja.)
ff. 174-361. u. a. mint Fol. Lat. 4038. (1674. sz.) [3. o.

18. Acta Deputationis Regnicolaris in Juridicis. Pestini 1792-95. 1-7. k. Fol. Lat. 690.
1. k. ff. 2-74. Codex criminalis. 1793. - Megj. Pozsony 1807. és 1826. Codex de delictis eorumque poenis címen. U. a. mint Fol. Lat. 663. 2. k.
ff. 86-241. (
481. sz.) és Fol. Lat. 3640. (346. sz.).
ff. 76-85. Collectio Actorum ad Codicem Criminalem ... spectantium.
ff. 86-243. Szirmay Antonius - Reviczky Josephus: Elaborata Codicis Criminalis.
2. k. Codex Cambio-Mercantilis.
3. k. ff. 1-88. Elaboratum de Coordinatione Fororum Judiciariorum. 1794. - Részben megegyezik Fol. Lat. 663. (481. sz.) és 698. (590. sz.) művekkel. A kötet a továbbiakban tervezeteket és határozatokat tartalmaz.
4. k. Elaboratum de Provisione Tutorali et Orphanali.
5. k. Elaboratum de Emendatione Legum Civilium Hung. 1795.
6. k. Elaboratum respectu Decisionum seu Praejudiciorum Curialium. 1794.
7. k. Novum Tripartitum Juris Consvetudinarii Opus. 1719.

19. Acta Deputationis Regnicolaris in Publico-Politicis. 1792-93. 1-3. k. Fol. Lat. 693.
1. k. Collectio Projectorum ad Deputationem Publico-Politicam ... spectantium. - Részben megj.: Opus Excelsae Deputationis Regnicolaris in Publico-Politicis (Posonii 1826.) c. hivatalos kiadvány De coordinatione Comitiorum és De coordinatione Comitatuum c. fejezeteiben.
2. k. Protocollum Consessuum Deputationis Regnicolaris in Publico-Politicis. - Megj. fenti Opus ... c. kiadványban.
3. k. Provocata Protocolli. - Megj. mint a fenti mű melléklete. (Adnexa, I-XXVI.) Kéziratunk és a kiadvány nem minden részletében egyezik.

20. Acta Deputationis Regnicolaris in Urbarialibus. 1792-93. 263 f. Fol. Lat. 692.
Részben u. a. mint Fol. Lat. 3973. (
1981. sz.) Ld. ott.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 1-10. ] < - > [ 21-30 ]