[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 11-20. ] < - > [ 31-40 ]

21-30. Acta-Acta

21. Acta Deputationis Regnicolaris Litterariae. 1790-93. 1-2. k. Fol. Lat. 695.

22. Acta Diaetae Posoniensis Anni 1825 quae in Diario Typis Excusso haud reperiuntur. 1825-26. 45 f. Fol. Lat. 706.

23. Acta Diaetalia 1741-1836. Lat. és m. 164 f. Fol. Lat. 3718.

24. Acta Diaetalia 1711-1790. Lat. és m. 62 f. Fol. Lat. 3571.
ff. 17-62. Gravamina regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae. 1790-91.

25. Acta Diaetalia et Urbarialia. Lat., m. és ném. 18. sz. vége-19. sz. eleje. 416 f., részben nyomt. Fol. Lat. 3928.
ff. 26-27. Regiae Propositiones ad Comitia Anni 1809. et prorogata 1811. - Megj.: Az Erdély nemes rendeinek ... közönséges gyűlésein folyt tárgyaknak jegyző Könyve. Kolo'sváronn 1831. 23-26. l.
ff. 28-40. Projectum Articulorum Diaetalium Anni 1809. - Megj. némi eltéréssel a fenti kiadványban 197-216. l.
ff. 41-91. Projectum Articulorum Comitiis Prorogatis a 9a Julii 1810 usque 17am Septembris 1811. (Befejezetlen.) - Megj.: Az erdélyi nagy fejedelemség ... Országos Gyűlésének Jegyző Könyve. Kolo'sváronn 1811. 909-990. l. [4. o.

26. Acta diaetalia quae in Diario Diaetae 1790/1. ... non reperiuntur et typis excusa non sunt. Lat., m. és ném. 124 f. Fol. Lat. 652.

27. - - u. a. 142 f. Fol. Lat. 654.

28. - - u. a. csekély eltéréssel. 138 f. Fol. Lat. 3038.

29. - - u. a. 139 f. Fol. Lat. 3904. Fol. Lat. 653.
ff. 1-70. (
12. sz.) u. a. mint Fol. Lat. 652. ff. 3-108. V. ö. még Fol. Lat. 3873. (32. sz.)

30. Acta dietae 1618-1796. 1-9. k. Fol. Lat. 2194.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 11-20. ] < - > [ 31-40 ]