[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 21-30. ] < - > [ 41-50 ]

31-40. Acta-Acta

31. Acta duo Diaetam Hung. 1825/7. concernentia. 19. sz. eleje. 5 f. Fol. Lat. 3139.

32. Acta et articuli dietae anni 1790/91. 212 f., részben nyomt. Fol. Lat. 3873.
ff. 1-116. Néhány része u. a. mint Fol. Lat. 652. (
26. sz.)

33. Acta et Elaborata quae Comitia praecesserunt annorum 1790. et 1791. Lat., m. és ném. 279 f. Fol. Lat. 647.
ff. 163-166. Szécheny[i] Ferenc: Sopron Vgye részéről ő felségének küldendő repraesentationak projectuma.
ff. 171-173. Széchény[i] Franz: Vorschlag einer aus Ungarn zu bestehenden Versammlung, welche Sr. Maj. Entwürfe zur Ungarischen Staatsreforme unterlegen soll.
ff. 185-193. [Széchényi Ferenc]: Unpartheysche Gedanken über den 1790 abzuhaltenden Landtag. (Batthyány József jegyzeteivel.)
ff. 174-184. Ugyanannak latin fordítása.
ff. 208-212. Koppi Carolus: Anonymi Ad ... Status et Ordines ... Paraenesis. 1790. febr.
ff. 224-237. Hajnóczy Josephus: Gedanken eines Ungarischen Patrioten über einige zum Landtag gehörige Gegenstände.
ff. 238-259. Hajnóczy Josephus: Propositiones Deputationis fine elaborandae Ablegatis ... ad Comitia mittendis Instructionis exhibendae.
E gyűjteménynek Széchenyi Ferenctől származó részeire vonatkozólag ld. Bártfai Szabó László: A Széchényi család története, II. k. Bp. 1913. 337-355. l. és 698. l. a 217., 218. és 223. sz. jegyzeteket.

34. Acta Excelsae Articularis Commissionis Limitaneae ... in quantum eadem I. Comitatum de Sopron respicerent, eidem I. Comitatui humillime relata per Michaelem Pászthory. 1790-93. 154 f. Fol. Lat. 670.

35. Acta insurgentem Annis 1797. et 1800. nobilitarem Militiam comitatus de Bách concernentia. Lat. és ném. 19. sz. eleje. 121 f. Fol. Lat. 871.

36. Acta Litteraria sive Resolutiones Regiae, Intimata Exc. Regii Locumtenentialis Hungarici, Comitatuum denique ac Liberarum Rg. Civitatum Dispositiones, et Ordines in Re Litteraria ... 1784-1794. interventae. Lat. és ném. 71 f. Fol. Lat. 868.

37. Acta Magni Principatus Transylvaniae Publica et Privata ab Anno 1608-1790. Lat. és m. 18. sz. vége-19. sz. eleje. 1-2. k. Fol. Lat. 1092.
2. k. 1750-1820-ig tartalmaz iratokat.

38. Acta nationem Illyricam concernentia. Lat. és ném. 18. sz. 203 f. Fol. Lat. 1991. [5. o.

39. Acta. Operationum hydraulicarum ad Fluvios Muram, et Dravum ex Dispositione Inclytae Deputationis Anno 1792. ordinatae regulandos. 18. sz. 21 f. Fol. Lat. 788.

40. Acta politico-historico-religionaria Catholicorum in Hungaria. Lat., m. és ném. 18. sz. 252 f. Fol. Lat. 1993.
ff. 120-132. Szvorényi Michael: Reflexiones super Repraesentatione Comitatus Gömöriensis facta die 12. Decembris 1794. in negotio libertatis, a Religione Catholica ad alterutram ex Evangelicis transeundi.
ff. 187-213. Protocolum Deputationis regnicolaris in ecclesiasticis Posonii ... anno 1791. celebratae. (Töredék.) - Csekély eltérésektől eltekintve u. a. mint Fol. Lat. 806. ff. 1-19. (
1980. sz.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 21-30. ] < - > [ 41-50 ]