[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 41-50. ] < - > [ 61-70 ]

51-60. Ad Josephum Ürményi-Adversaria

51. Ad Josephum Ürményi ... directae litterae in negotiis publicis, et Acta, varia eius munia tangentia, aut familiam eius respicientia 1790-1816. Lat., m. és ném. 119 f., részben nyomt. Fol. Lat. 2956.

52. Ad Josephum Ürményi exaratae litterae latinae gratiarum actoriae post Comitia 1791., item gratulatoriae de obtenta dignitate Judicis Curiae Regiae 1806/7. 135 f. Fol. Lat. 2957. [6. o.

53. Ad Serenissimum Hungariae et Bohemiae Regium Hereditarium; Principem Austriae, et Archiducem; Dominum Josephum; Palatinum ... adolescentuli Poëseos Cultores. Praeceptore Publico Alexandro Kúthy. Versek. 1805. 10 f. Quart. Lat. 703.

54. Adatok a magyarországi vallásmozgalmak történetéhez. Lat. és m. 1840 k. 161 f., másolatok. Oct. Lat. 480.
ff. 18-26. Vallás tárgybeli országos ülés júl. 13-áról. - Részben u. a. mint a Pozsonyban 1832-33.megj. országgyűlési jegyzőkönyv 2. k. 120-161. l.
ff. 88-109. Laicsák Ferenc nagyváradi püspök és Beőthy Ödön vitájára vonatkozó íratok. 1839. - Részben megj. ném. ford.: [Laicsák:] Eugen Beöthy und der Bischof von Grosswardein. Altona 1840. A vita teljes anyaga megj.: Sárospataki füzetek, 1864. 349-355., 737-793. l.
ff. 132-133. Jámbor Ohajtások Magyar Országot illetőleg. - Megj.: Századunk, 1839. aug. 1. 61. sz. (A kézirat a megjelent cikk másolata.)
ff. 133-140. A Karok és Rendek üzenete a nagyváradi püspök által a vegyes házasságról kiadott rendeletekből származott sérelmek tárgyában. - Megj.: Az 1839-i országgyűlés írásai. III. Pozsony 1840. 6-7. l.
ff. 151-161. Hírnök, 1840. 16. sz. febr. 24. Országgyűlési diárium részlete. (A kézirat a megjelent tudósítás egy részének másolata.)

55. Address to the kind English people, who have manifested sympathy with Hungary. 1851. nov. 19. 3 f., fogalm. Pulszky-an.

56. Adnotationes argumenti varii. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 58 f. Fol. Lat. 3389.

57. Adorján Boldizsár albuma. Autogr. emlékversek és névaláírások Petőfi, Vörösmarty, Kemény, Egressy G., Kuthy, stb.-től. 1841-45. 17 f. Fol. Hung. 1028.
Az albumot közzétette Kozocsa S. a Mitrovics-emlékkönyvben, Bp. 1939. 460-474. l., "Vachot Cornélia emlékezete" címen.

58. Adorján község hatóságának bizonyítványa Sveda György részére. Adorján, okt. hó 11-kén 1851. 1 f. + boríték. Pulszky-an.
Ugyanezen Sveda György felségkérvénye fiának a katonaságtól való elbocsátása érdekében.

59. Adversaria Diplomatica Hungariae a Josepho Hainoczy [Hajnóczy] olim congesta. 1247-1572-ből származó iratok másolatai a 18. sz. végéről különböző kezektől. 1794. 234 f. Fol. Lat. 2268.

60. Adversaria historico-juridico-diplomatica. Lat. és ném. 19. sz. eleje. 146 f. Fol. Lat. 2820.
f. 72. Auszüge aus dem Manch-Hermaeon.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 41-50. ] < - > [ 61-70 ]