[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 51-60. ] < - > [ 71-80 ]

61-70. Adversaria-Almási

61. Adversaria Historico-Poetica Stilo ligato pro re nata procusa, et in hoc Volumen congesta ab Antonio Szirmay. Lat. és m. 18. sz. vége - 19 sz. eleje. 86 f. Fol. Lat. 1633.
ff. 58-59., ff. 85-86. Néhány vers a nemesi insurrectiora vonatkozólag 1797-1807-ből.

Adversaria Miscellen ld. Tóthfalussy Carolus alatt.

62. Akadémiai album. A Magyar Tud. Akad. ... megnyitásának emlékéül 1865. A rendes és tiszteleti tagok arcképgyűjteménye. Budapest 1865. 44 f. Fol. Hung. 1868.

63. Akadémiai ügyiratok és nyomtatványok. 1833-1862. 290 f. Fol. Hung. 1756.
ff. 234-238. Érdekes megjegyzések az 1848-49. évi darabokon. [7. o.

64. Albaregalensis Comitatus objecta et Supremi Comitis officii Negotia concernentia acta 1802-1813. Lat., m. és ném. 1-2. k. Fol. Lat. 2872.

65. Albaregalensis Comitatus Protocolla. 1791-1796. 104 f. Fol. Lat. 1021.

66. Albert Franz Joseph v. Monte dego: Neuestes Polytechnisches Recept-Taschenbuch ... Pest 1845. 173 f. Fol. Germ. 982.
Megj.: Leipzig u. Pest 1845.

67. Album az 1832/36-i országgyűlés követeinek s. k. aláírásával és lakcímével. Pozsony 1836, 1857. 72 f. Oct. Hung. 378.
V. ö. Oct. Hung. 374. (
736. sz.)

68. Album Für Die Opfer welche Freiheit, Vaterland und Recht vertheidigten. Ollmütz im Februar 1850. Rémay Carol[us] de Galantha aus Comorn gebürtig, Schauspieler und Schriftsteller, zu zehn Jahre [!] Festungsarrest in Eisen verurtheilt. [Külső cim]: Denkmaeler der Freundschaft. Ném. és m. 139 f. + 4 drb. sztl. mell. Quart. Germ. 887.

69. Alkalmi költemények. 1790. 4 f. Fol. Hung. 295.
ff. 2-3. Révai M.: A haza tért Magyar Koronának Öröm Ünnepén c. vers. Ld. még: Oct. Hung. 432. ff. 21-24. (
2077. sz.) Fol. Hung. 569. ff. 12-13. (2627. sz.) és An. lit. (2080. sz.)
f. 4. A Magyarokhoz. Vers.

70. Almási János: Menyből jött kirekesztő privilegium megvizsgáltatása. 1826. 16 f. Oct. Hung. 214.
V. ö.: Takáts Éva: Egy Barátnémhoz írt levelem Nemünk ügyében. Tud. gyűjt. 1825. XI. k. 62-77. l. - Sebestyén Gábor: Mennyből jött kirekesztő Privilegium. Tud. gyűjt. 1826. II. r. 124-126. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 51-60. ] < - > [ 71-80 ]