[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 61-70. ] < - > [ 81-90 ]

71-80. Almásy-Almásy

71. Almásy Ignatius: Elaboratum in merito Regulationis Insurrectionis. Die 17a Novembris 1798. 18 f., másolatok 1826-ból. Fol. Lat. 3789.
ff. 16-18. Opinio Cancellariae R. Hung. Aul. de Insurrectione. 1806.

72. Almásy [Pál] Paulus: Brevis Conspectus Manipulationis Comitatuum in usus Praxim hanc adeuntium concinnatus. Mense Januario 1802. 18 f. Fol. Lat. 1030.

73. - -: Raisonirte Statistische Uibersicht des Königreichs Hungarn samt Banat Sclavonien dann Dalmatien [utóbbi 2 szó törölve] verfasst im Jahre 1803. 47 f., más. a szerző sk. javitásaival. Fol. Germ. 178.
Ism.: Lengyel J.: Almásy Pál, egy m. nemzetgazda a XVIII. században. Közgazd. Szemle. XXVII. évf., 1903. 142-151. l.

74. - -: u. a. 28 f., más. Fol. Germ. 1287.
Ism.: Lengyel J.: Almásy Pál, egy m. nemzetgazda a XVIII. században. Közgazd. Szemle. XXVII. évf., 1903. 142-151. l.

75. - -: Suplement zur Statistik von Ungarn, enthaltend die neueren Verhältnisse die nach geendigtem 1-ten Werke in den nachfolgenden Jahren 1804. und 1805. eingetretten sind. 29 f., részben nyomt. Fol. Germ. 1288.

76. - -: Reflexiones super objectis operationis Deputationalis in Negotio Commerciali. 1791. 55 f. Fol. Lat. 672.

77. - -: Relatio statistica super Visitatione sua Districtus Pestinensis. 1807. Ném. 26 f. Fol. Germ. 179.
Ism.: Lengyel J.: Almásy Pál, egy m. nemzetgazda a XVIII. században. Közgazd. Szemle. XXVII. évf., 1903. 49-54. l. [8. o.

78. - -: Scripta diversa de Commercio Hungarico. Fr., ném. és lat. 18. sz. vége - 19. sz eleje. 107 f. Fol. Germ. 269.
V. ö.: Almásy P.: Vom Handel des Königreichs Ungern. Schlözers Staats Anzeigen. XVIII. Bd. 1793. 16-35. l.

79. - -: Summarium Juris Publici Regni Hungariae. 1811. 22 f. Quart. Lat. 382.

80. - - tanácsai fiához, Almásy Józsefhez. Ném. és lat. 1817. 141 f. Quart. Germ. 968.
Tankönyvszerű oktatás az államtan és a statisztika tudományában.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 61-70. ] < - > [ 81-90 ]