[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 71-80. ] < - > [ 91-100 ]

81-90. Alphabethischer Catalog-Analecta

81. Alphabethischer Catalog der verschiedenen in [!] König[reich] Hungarn berühmter [!] Fürstl: Graefl: Freyh: Geistlicher als Adelicher Familien. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 9 f. Fol. Germ. 184.

82. Am Dankfeste gehalten den ersten May 1791. Im Nahmen der Protestanten von einem Katholicken [az utolsó 3 szó a kéziraton törölve]. Vers. 6 f. Oct. Germ. 80.
Cenz. pld. törl. - A címlapon felül, más kézzel: Trattner Senior; alul: Mr. de Retzer [törölve] a Mr. l'Abbé Rosalino.

83. Amade Antonius: Dictio ... - -. Habita ad Status et Ordines ... Comitatus Nitriensis anno 1790. die 2a Martii congregatos. 11 f. Oct. Lat. 599.
Megj.: Győr 1790. - A füzet Amadenak még egy alkalmi megyei beszédét tartalmazza.

84. An Jakob Ferdinand Miller Director des Ung. Nationalmuseums von Ungarn geschriebene Briefe. 1803-1821. 27 drb. Fol. Germ. 614.

85. An Mathias Vuchetich geschriebene Briefe. 18-19. sz. 33 drb. 56 f. Quart. Germ. 578.

86. An meine Muse. Bey Ankunft Sr. K. K. Majestät Leopold II. in Pressburg ... Vers. 1791. 2 f. Quart. Germ. 545.
Cenz. pld. - Megj.: 1791. H. és ny. n.

87. Analecta Baranyensia complectens Notitias topographicas et historicas ad descriptionem Inclyti Comitatus Baranyensis facientes per Georgium Gyurikovits collectas et conscriptas ab anno 1806. Lat. és ném. 19. sz. eleje. 122 f. Fol. Lat. 3469.

88. Analecta diplomatica bibliothecam Corvinam concernentia de Anno 1847. (Levelek.) Fr. és ol. 26 f., más. Fol. Gall. 33.

89. Analecta diplomatum ad Hungariae et Transilvaniae Res illustrandas pertinentium. Lat. és m. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 1-7. k. Fol. Lat. 2241.

Analecta Gabrielis Nagy. Ld. Nagy Gabrielis Collectio Actorum Diplomaticorum ...

90. Analecta historiae Civitatis Posoniensis. Gyurikovits György gyűjteménye. Lat., m. és ném. 19. sz. első fele. 2-3. k., részben nyomt. Fol. Lat. 3801.
2. k. ff. 97-131. A magyar országgyűlésekre vonatkozó hivatalos iratok és feljegyzések 1711-1840.
ff. 132-153. A pozsonyi hirlapirodalomra vonatkozó feljegyzések 1849-ig.
ff. 154-239. Hivatalos iratok, beszédek, felterjesztések 1798-1837. [9. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 71-80. ] < - > [ 91-100 ]