[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 81-90. ] < - > [ 101-110 ]

91-100. Analecta-Analecta

91. Analecta historica generalia Regni Hungariae. Gyurikovits György gyűjteménye. Lat., m. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 1-2. k., részben nyomt. Fol. Lat. 3809.
1. k. ff. 202-204. Davoust Frantz Ország Marsallja által 1805. Esztendőben Nov.-nek 26. napján, Bétsből a Magyar Nemzethez közre botsátott Fenindítóírás. - Megj.: Pozsony 1805.
ff. 204-205. Levélváltás Davoust és Pálfy gróf között. - E levelek kiadva egykorú, címnélküli nyomtatványokban, melyek a teljes levélváltást tartalmazzák. (Magyar, német és latin nyelven jelentek meg.) f. 205. Proclamatio Gallorum Imperatoris Napoleonis ad Hungaros. Schönbrunn, den 15ten May 1809. - Megj.: francia, magyar, latin szöveggel.
ff. 210-220. Kriebei Johannes: Historia Hungariae et adnexarum Partium. 1817.
ff. 238-244. Litterae Caroli Pálfy ad omnes Comitatus. 1803.
2. k. Megyei felterjesztések, továbbá hivatalos, statisztikai, gazdasági és topográfiai iratok.

92. Analecta historica Syllogen variorum Operum manuscriptorum, Actorum publicorum, Diplomatum ... Historiam Hungariae civilem illustrantium complectantia ... collegit, atque describi curavit Georgius Gyurikovits. 1815. 134 f. Fol. Lat. 3792.

93. Analecta Historico-geographica Comitatuum regni Hungariae. Gyurikovits György gyűjteménye. Lat., m. és ném. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 1-8. k. Fol. Lat. 3804.
Megyénként csoportositott hivatalos, topográfiai, statisztikai, úrbéri iratok a legrégibb időktől a 19. sz. első harmadáig.

94. Analecta Mednyánszkyana. Lat., m., ném. és fr. 18. sz. vége - 19. sz. első fele. 1-4. k. Fol. Lat. 3707.
2. k. ff. 126-132. Acta ad Historiam nefariae Conspirationis Martinovicsianae Anno 1794. detectae pertinentia.

95. - - 1-2. k. Fol. Lat. 3959.

96. - - Analecta Historica miscellanea Regni Hungariae historiam Saeculi XVII-XIX. illustrantia. 297 f. Fol. Lat. 3958.

97. - - Manuscripta Historica et Genealogica Baronis Aloisii Mednyánszky. 1-3. k. Quart. Lat. 2336.

98. - - Miscellanea. 161 f. Quart. Lat. 2337.

99. - - Br. Mednyánszky Alajos Országgyűlési irományai. 1792-1840. 280 f. Fol. Lat. 3960.

100. - - Br. Mednyánszky Alajos Hivatalos Levelezése. 1831-1844. 631 f. Fol. Lat. 3961.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 81-90. ] < - > [ 101-110 ]