[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 91-100. ] < - > [ 111-120 ]

101-110. Analecta-Andrássy

101. - - Nyitra vármegyére vonatkozó iratok. 1810-1817. 126 f. Fol. Lat. 3991.

102. Analecta Monumentorum historiam ecclesiae Transylvaniae illustrantium. Kéler Gottfried gyűjteménye. Lat. és ném. 18. sz. 1-4. k. részben nyomt. Fol. Lat. 1997.
1. k. ff. 1-14. Tractatus de legali Statuum et Ordinum Regni Hungariae [10. o. Obligatione, Regi suo legitime coronato Homagium Fidelitatis praestandi ... Viennae 1790.
4. k. ff. 59-69. Tyrannis hodiernae Librorum Censurae Hungaricae aliquot recentissimis Exemplis comprobata. 1793.

103. Analecta Pro Liberarum et Regiarum Hungariae Civitatum Historiae Diplomaticae Adornandae Basi Deservitura Opera et Studio Josephi Podhradczky ... collecta. 19. sz. eleje. 1-4. k. Fol. Lat. 2337.

104. Analecta publico-politica Hungariae. Gyurikovits György gyűjteménye. Lat., m. és ném. 19. sz. első harmada. 306 f., részben nyomt. Fol. Lat. 3797.
Vegyes iratok, elsősorban a 19. sz. országgyűléseire vonatkozólag, 1848-ig.
ff. 86-99. Planum politicum Felicitatem externam Regno Hungariae juxta Principia statistica procurandi. Posonii 1805.
ff. 122-147. Politicai és Historiai Jegyzetek Ruszszia, Austria, és Boruszszia vagy A' Szent-Szövettség felett. Francziából forditatott Aubergnon után ... Felső Büki Nagy Pál ... által az Ország Gyűlése alatt 1827. (Kivonatos fordítása: Aubernon Jh.: Considérations historiques et politiques sur la Russie, l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre, et sur les rapports de ces puissances avec la France. (Paris 1827.) c. művének.)
ff. 148-162. Europának Politikai Megvizsgálása 1825-ben Ki bocsájtott Bignonnak illy Czimü Munkája után: Revue Politique de l'Europe. Szabadon fordittva Felső Büki Nagy Pál által 1827. az Orsz. Gyűlése alatt.
ff. 164-178. Bemerkungen Uiber die Privat-Geld-Verhältnisse, und die hierüber gepflogenen Landtäglichen Verhandlungen von Paul Nagy v. Felső-Bük. 1827.
ff. 181-212. Bartal Georgius: Opus ... circa Coordinationem Comitiorum. 1828.
ff. 213-250. Reflexiones Francisci Szegedy et Ludovici Ambrózy ... super Elaborato Regnicolaris Deputationis anni 1790/1. De Coordinatione Comitatuum. Pestini, die 10a Martii 1828.
ff. 280-289. Coordinatio Comitiorum et Emancipatio Ignobilium. 1832/36.

105. Analecta Rajcsániana. Lat. és m. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 1-10. k. Fol. Lat. 3703.
Rajcsányi Ádám és Mednyánszky Alajos gyűjteménye. Legnagyobbrészt 1790 előtti anyag. - 10. k. f. 118. Fridvaldszky Stephanus levele az 1790-es országgyűlésről.

106. Analecta statistica et geographica generalia Regni Hungariae. Gyurikovits György gyűjteménye. Lat., m. és ném. 19. sz. eleje. 163 f. Fol. Lat. 3798.

107. Analecta Túnyogiana maxime ad Historiam publicam et litterariam Regni Transsylvaniae [spectantia]. Lat. és m. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 113 f. Fol. Lat. 3673.

108. Andachtsübungen für das K. K. Militaire bey Gelegenheit des feyerlichen Jubelfestes im J. 1795. 10 f. Oct. Germ. 100.
Cenz. pld. - Megj.: Pest é. n.

109. Andrássy [György] George: Unterschiedliche Merkwürdigkeiten, seit ich zu lernen angefangen hab', von mir selbst aufrichtig [11. o. beschrieben. 1803-1808. 1-3. k. Oct. Germ. 232.
Bártfai Szabó László: Naplók, emlékiratok és feljegyzések Magyarország történetéhez 1815-1867. Háborús felelősség (folyóirat) 1928-29. évf. 416. l. tévesen Károlyi György neve alatt ismerteti.

110. Andrássy Manó karikatúrája Széchenyi Istvánról. 1 f. An. lit.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 91-100. ] < - > [ 111-120 ]