[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 121-130. ] < - > [ 141-150 ]

131-140. Apponyi-Aranka

131. - - müncheni követségére vonatkozó iratok. Ném. és fr. 1854-1856. 32 drb. 68 f. Apponyi Rudolf dipl. irat.

132. - - Souvenirs de ma Mission à Turin 1849-1850. (Dépêches 1-98.) 126 f. Quart. Gall. 59.

133. - - tanulmányi jegyzetei. (Histoire de France.) XV. Lajosig. 287 f. Quart. Gall. 58.

134. - - tanulmányi jegyzetei. (Notices Biographiques des principaux Personnages qui ont illustré la France.) Voltaireig. 139 f. Quart. Gall. 57.

135. - - tanulmányi jegyzetei. (Weltgeschichte.) 1828-1833. 19. sz. első harmadáig. 200 f. Fol. Germ. 1281.

136. - - turini küldetéséből jelentései és levelei. Ném. és fr. Turin 1850 jan. - 1852 szept. 17 drb. 32 f., fogalm. Apponyi Rudolf dipl. irat.
17. sz.: A bécsi minisztérium jelentése I. Ferenc József magyarországi útjáról. Fr. 1852 jun. 25. 2 f., más.

137. Apponyi Rudolfné. Versmásolatok és följegyzések. Fr. és ném. 9 drb. Gr. Apponyi és Benkendorf család vegyes irat.
Köztük: Prière (1848). Politikai jóslat.

138. Az aradi elitéltek autogrammjai. 1849-50. 92 f. Oct. Hung. 512.

139. Aranka György: ifj. gr. Teleky Ferenc úrfi nevenapjára. 1803. 10 f. Oct. Hung. 442. [13. o.

140. - - levelezése. 1791-1793. [A kéziratok bekötési sorrendje nem időrendi.] 300 f. Quart. Hung. 1994.
A Bacsányi-levelek megj.: Bacsányi J. költeményei, válogatott prózai irásaival egyetemben. Kiadta Toldy Ferencz. Pest 1865. 237-258. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 121-130. ] < - > [ 141-150 ]