[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 131-140. ] < - > [ 151-160 ]

141-150. Arany-Arany

141. Arany János: [1. cimlap:] Buda halála. [2. címlap:] Csaba királyfi. Hun rege. Három részben. [3. címlap:] Csaba királyfi. Első rész. Buda halála. 1862. febr. - 1863. máj. 41 f., autogr. Quart. Hung. 1535.
"Előhang". Megj.: Arany J. hátrahagyott iratai és levelezése I. k. 123-125. l.
Buda halála. Megj.: Arany J. Ö. M. Bp. 1883. Ráth M. III. k. 1-187. l.

142. - -: Daliás idők - I. ének 7-26. szakasz. 2 f. autogr., töredék. Quart. Hung. 1536.
Megj.: Arany J. hátrahagyott iratai és levelezése I. k. 293-300 l. A kézirat a kiadáshoz képest változat, kisebb, de lényeges eltérésekkel.

143. - -: A dalnok búja. Vers. 2 f., autogr. An. lit.
Megj.: Arany J. Ö. M. Bp. 1883. Ráth M. I. k. 172-177. l.

144. - -: Egy évnapra (1850-ből.) Vers. Nagy-Kőrös, márcz. 15-én 1860. 1 f., autogr. An. lit.
Megj.: u. o. I. k. 83 l., "Évnapra" címen.

145. - -: Még egy szót! 1 f., autogr. An. lit.
Megjegyzések, helyreigazítások Kertbeny Károly egyik Arany-életrajzához.

146. - -: Nyalka huszár. Vers. 1 f., autogr. An. lit.
Megj.: u. o. I. k. 88. l.

147. - - Petőfi Istvánhoz. Levél. Pest, dec. 21. 1864. - 1 f., autogr. P. E. 106.

148. - - Petőfi Sándorhoz. Levél. Szalonta, ápril. 21. 1847.; Szalonta, május 27. 1847.; Szalonta, jún. 25. 1847.; Szalonta, aug. 5. 1847.; Szalonta, szept. 7. 1847.; Szalonta, jan. 7. 1848.; Szalonta, jan. 8. 1848.; Szalonta, febr. 6. 1848.; Szalonta, mártz. 26. 1848.; Szalonta, jún. 27. 1848.; Szalonta, jún. 30. 1848.; Szalonta, augusztus 12. 1848.; Szalonta, szeptember 27. 1848.; Arad, november 7. 1848.; Szalonta, decz. 14. 1848.; Szalontha, januar 2. 1849.; Schweinhausen, jan. 12. 1849.; Salonda, den 12 ten Jänner 1849.; Szalonta, május 23. 1849. - 19 drb. 38 f.; autogr. P. E. 36.
Megj.: Arany J. hátrahagyott iratai és levelezése III. k. 67-70.; 71-76.; 79-82.; 83-84.; 102-109.; 122-124.; 124-127.; 130-133.; 138.; 150-155.; 158-162.; 164-169.; 171-173.; 175-176.; 181.; 182-183.; 185-188.; 188-190.; 196-198. l.

149. - - u. a. Szalonta, febr. 28. 1847.; Szalonta, aug. 11. 1847.; Szalonta, dec. 13. 1847.; Szalonta, január 26. 1849. - 4 drb. 7 f., autogr. P. E. 37.
Megj.: u. o. III. k. 59-62., 87-93., 115-119., 190-191. l.

150. - - u. a. Szalonta, aug. 25. 1847.; Szalonta, apr. 1. 1848.; Szalonta, april. 22. 1848.; Szalonta, nov. 19. 1848.; Szalonta, nov. 29. 1848. - 5 drb. 7 f., autogr. P. E. 57.
Megj.: u. o. III. k. 96-100., 139., 142-146., 177-179., 180. l. [14. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 131-140. ] < - > [ 151-160 ]