[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 141-150. ] < - > [ 161-170 ]

151-160. Arany-Auf dem [!] Todt

151. - - u. a. Szalonta-bury, 9. Dec. 1847. Ang. 1 f., autogr. P.E. 59.
John Stibli álnéven írt levél, melyben Petőfit lord Arthur Krumply-nak nevezi. Megj.: u. o. III. k. 115. l.

152. - -: Toldi és Toldi estéje. Egybekötve. 1846-47. 103 f., autogr. Quart. Hung. 1533.
Megj.: Arany J. Ö. M. Bp. Ráth M. 1883. II. k. 1-114 l. - Toldi estéje (2 pld.) Megj.: U. o. II. k. 555-654. l.
V. ö.: Esztegár László - Bányai Elemér: A Toldi-trilógia eredeti kéziratai a M. N. M.-ban. Magyar Könyvszemle 1905-6. évf.

153. - -: Toldi szerelme. 106 f., autogr. Quart. Hung. 1534.
Megj.: U. o. II. k. 115-537. l.
V. ö.: Esztegár László - Bányai Elemér: A Toldi-trilógia eredeti kéziratai a M. N. M.-ban. Magyar Könyvszemle 1905-6. évf.

154. Arányi Lajos: Rudnó és lelkésze 1844 és 1845-ben meg még valami, többi közt a mai magyar zsidó is. Pest 1846. 87 f. Fol. Hung. 990.
Megj.: Pest 1846.

155. Archeológusok önéletrajzai és fényképei. M. és ném. 15 irat, 13 fénykép. 47 f., Rómer Flóris gyűjteménye. An. lit.
1848/49-es szereplésükről részletesebben szólnak: Ivánfi Ede, Könyöki József és Majláth Béla.

156. Arjs Moyses: Lobschrift gewidmet von den Gross Carolyer und übrigen Juden Gemeinden der löblichen Szatmarer Gespannschaft. 1805. 7 f. Quart. Germ. 306.
József nádor látogatása alkalmából.

157. Articuli diaetales in dieta Zagrabiensi 1831. conclusi. 21 f. Fol. Lat. 3582.

158. Az aspremonti csatában résztvett magyarok nyugtatványai a Pulszky Ferencné adományozta pénzösszegről. Turin 1862. 13 drb. 13 f. Pulszky-an.

159. Assent-Lista für [die] im Eisenburger Comitate assentirten Landständischen Rekrouten. Im Jahre 1814-1816. 128 f. Fol. Germ. 1166.

160. Auf dem [!] Todt des Menschen Josephs. Versek. 18. sz. 2 f. Quart. Germ. 307.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 141-150. ] < - > [ 161-170 ]