[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 161-170. ] < - > [ 181-190 ]

171-180. Bajza-Balázs

171. Bajza József: Apotheozis. 2 f., autogr. An. lit.
Megj.: Bajza J. összegyűjtött munkái. 3. kiad. Sajtó alá rend. Badics F. I. k. Bp. 1900. 213-216. l.

172. - -: Intés c. versének fogalmazványa. 1 f., autogr. An. lit.
Megj.: u. o. I. k. Bp. 1900. 322. l. A 359. l. jegyzetében Badics jelen kézirat variánsait nem említi.

173. - - jegyzetei a politikához. 1. r.: Politica: 2. r.: Álladalomtan. 19. sz. első fele. 163 f. Quart. Hung. 1402.

174. - - költeményei és másolatai. 19. sz. első fele. I-II. k. Quart. Hung. 1401.

175. - - költeményei: 1) Fohászkodás. 2) Jóslat 1850. 3) Reménydal. 4) Hainau dal. [Murányi Gábor aláirással.] 5) Honáruló. 10 f., autogr. An. lit.
Megj.: 1) Bajza J. összegyűjtött munkái. 3. kiad. Sajtó alá rend. Badics F. I. k. Bp. 1900., 238-241. l. és 352. l. jegyz. - 2) u. o. 242-243. l. és 352-353. l. jegyz. - 3) u. o. (töredékesen) 331-333. l. és 360. l. jegyz. - 4) és 5) Badics F.: Bajza kiadatlan forradalmi költeményei. Irodalomt. Közlem. 1924. XXXIV. évf. 114-116. l. - U. o. 116-117. l. pótlások a Reménydalhoz.

176. - -: Szinművészet académiája. 2 f. An. lit.

176/a. - - Szózat a pesti magyar szinház ügyében. 50 f. Quart. Hung. 1241.
Cenz. pld. - Megj.: Buda 1839.

177. Balajthy József történeti értekezései. 1828. 24 f. Quart. Hung. 1221.
Cenz. pld. - ff. 6-10. D. Dercsényi Pálnak beszéde egy ... Jutalomtétel alkalmával a legjobb munkára, melly ... e czim alatt: Tanátslatok a Magyar-Országi Mezei Gazdák számára bé fog nyujtatni. [Ismertetés.] Megj.: Felsőmagyarorsz. Minerva 1828. 12. füzet. [16. o.

178. Balásházy János: Nézetek a magyar s erdélyországi eladósodott föld és házbirtokosoknak süjjedéstőli megmentésükről, az ingatlan birtok belbecsének röktöni nevelése és segélynyujtó pénzügyi s egyéb jótékony intézkedések által. 1846. 1-3. k. Quart. Hung. 1204.

179. Balassa-Gyarmat város közönsége és választmánya Madách Imréhez. B. Gyarmat, 1861 jun. 20 és 28. 2 drb. 4 f. An. lit.
Megj.: Madách I. összes művei. Sajtó alá rend. Halász G. II. k. Bp. 1942. 1144-1147. l.

180. Balázs Frigyes - Almási Tihamér: A honvédhuszárok, vagy a nagysarlói győzelem. Eredeti népszínmű 3 felv. 19. sz. 60-as évek, 57 f. Tóth Ede kézirata. Quart. Hung. 1627.
Szinrehozták Budán 1861-ben.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 161-170. ] < - > [ 181-190 ]