[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 181-190. ] < - > [ 201-210 ]

191-200. Bárdossy-Bártfay

191. Bárdossy Joannes: De Limitibus Regni Hungariae in genere sed versus Poloniam in specie Opus. Ex mandato Commissionis Limitaneae [17. o. Hungaro-Polonae elaboratum. 1794. 111 f. Fol. Lat. 267.
ff. 3-23. u. a. mint Fol. Lat. 2452. (
192. sz.)

192. - -: De Limitibus Regni Hungariae Versus Poloniam. 1794. 32 f., csonka. Fol. Lat. 2452.
U. a. mint Fol. Lat. 267. ff. 3-23. (
191. sz.)

193. - -: Dissertatio de Basi Juris Civilis, ac Limitanei Hungarici quam in Anonymi Belae I. Regis Hung. Auctoritate et Solenni Arpado praestito Juramento locat. 1790. 49 f. Fol. Lat. 1733.

194. - -: Jura Coronae Hungaricae in Regna Vicina eidem olim subiecta. 19. sz. eleje. 50 f. Fol. Lat. 458.

195. - -: Replicae ad Praetensiones, et Argumenta Fisci Galliciani respectu Limitum R. Hungariae, imprimisque Comitatus Scepusiensis. 1793-1734. 48 f. Fol. Lat. 457.

196. Barics Adalbertus: Institutiones Statisticae, quas Praelegente ... Adalberto Barics ... in ... Universitate Pestiensi calamo excepit Samuel Pápay anno 1795. 212 f. Quart. Lat. 2436.

197. Bars vármegye 2-ik követének országgyűlési beszédéből töredékek. 1832-36. 1 f. An. lit.

198. A barsi megyegyűlés július 23-án 1835. 22 f. Quart. Hung. 1579.
U. a. (2 pld-ban) mint Oct. Hung. 490. ff. 1-10. (
184. sz.)

199. Bártfay László másolatai és jegyzetei, Waltherr Imre hagyatékából. 1-4. k. Quart. Hung. 1526.
4. k. Lovasy Ferenc levelezése atyjával és ügyére vonatkozó egyéb iratok. Másolatok és eredeti levelek.

200. - - Naplója. 1838 jan. 1-1841 dec. 2. 1-11. k. Quart. Hung. 1122.
E napló folytatása, mely az 50-es évek elejéig terjed, megvan a gr. Károlyiak bpesti levéltárában. - A Fővárosi Lapok 1877. 12., 65-67. sz. kisebb részleteket közölt kéziratunkból.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 181-190. ] < - > [ 201-210 ]