[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 191-200. ] < - > [ 211-220 ]

201-210. Batsányi-Beckers

201. Batsányi János: 1) Bartsai-hoz az akkori Hadakozásokról. 2) Eggy nevendék bükfához. 3) A' Keszthelyi nagy Hajóra. (1798.) Versek. 4 f., autogr. An. lit.
Megj.: 1) Bacsányi J. költeményei. Kiadta Toldy F. Pest 1865. 39-42. l. 2) u. o. 35. l. 3) u. o. 59-60. l. Ld. még: An. lit. (471. sz. p.)

202. - - francia és német nyelvű jegyzetei, valamint aláírása Scoppa: Les vrais principes de la versification. Paris 1811. c. művében. 1812, 1820. 3 beillesztett és laza papírlapon. Oct. Gall. 23.

203. - - az osztrák cs. kir. belügyminisztérium levéltárában lévő iratainak másolatai. 1-5. k. - Másolat a 19. sz. második feléből. Fol. Hung. 1315.
A Batsányi-Saumberg levelezést 1810-11-ből fölhasználták és nagyrészben kiadták két disszertációban: 1. Sz. Nemes Éva Margit: Batsányi Párizsban. 1942. (Minerva kvt. 153.) - 2. Pál Margit: Batsányi Párizsban. 1943. (Minerva kvt. 154.) - Kéziratunk 5. kötete Batsányi pörének iratait tartalmazza, a többi levelezés. [18. o.

204. - -: Poemata minora. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 3 f. Quart. Lat. 1560.
f. 1. Müller. - Megj.: Bacsányi János Költeményei. Kiadta Toldy F. Pest 1865. 62. l. - Herder. - Megj.: u. o.
ff. 1-3. Ad Hungaros. (vide: Icon Francisci II.) Ad manes Romanorum. Ad Woltmannum.

205. [Batsányi Jánosné Baumberg Gabriella]: Auf den Verlobungs-Tag Napoleons mit Louise. 1810. 2-ten April. Vers. 2 f. Quart. Germ. 475.
Auf die Vermählung der Erzherzogin Louise címen közli: Horánszky L.: Bacsányi J. és kora. Bp. 1907. 293-294. l.

206. Bauer Antonius: Corpus Ichnographiarum omnium ... Comitatui de Bacs incorporatorum Terrenorum ... Zomborini 1805. 124 f. Fol. Lat. 3693.

207. Bauer Márton: A Városok Rendeztetése iránt. 1841. 45 f. Quart. Hung. 1180.
Cenz. pld.

Baumberg Gabriella ld. Batsányi Jánosné.

208. Baykay Endre: A mi körünk, alkalmi tréfa és még valami ... Az 1843. nov. 30-i körebédnél. Vers. 4 f., más. An. lit.
Az 1841-ben Vörösmarty által alapított Nemzeti Kör nevében élteti Fáyt és Fényest András napja alkalmából.

209. Be vezetés a' Magyar nyelv viszontagságai' rövid esméretébe. 1832. 45 f. Oct. Hung. 365.

210. Beckers Joseph Heinrich von: Beitrag Zur Geschichte der Insurrection im Jahr 1809 und 1810 in chronologischer Ordnung. Verfasst von dem General Adjutanten Oberst - -. Bd. I-V. mit Inhaltsverzeichnis und Beilagen. 1-5. k. Fol. Germ. 1172.
Eml.: Gálos Rezső: Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái. Győr 1931. 59-60. és 600. l. jegyzet. (Kisfaludy Irodalmi Kör könyvei 1.) - V. ö.: Viszota Gy., Századok 1909. 627. l. és B. Szabó: Naplók. 402-403. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 191-200. ] < - > [ 211-220 ]