[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 211-220. ] < - > [ 231-240 ]

221-230. Bem-Benignae Resolutiones

221. Bem József írásgyakorlata sebesülése után. Szászsebes 1849. márc. 1 f., Petőfi Sándor jegyzetével. P. E. 45.

222. - - Kossuth Lajoshoz. Levélmásolatok és levélfogalmazványok. Szászsebes, le 5 avr. 1849.; Szászsebes le 9 avril 1849.; Szászsebes le 12 avril, 1849.; Freidorf le 29. avr. 1849.; Freidorf, le 30. avril, 1849. Fr. 2 drb. 8 f. Petőfi kézírása. P. E. 16.
Részben megj.: Balás György: Bem apó. Bp. 1934. 261-264. l.

223. - - u. a. kelet nélkül. Fr. 1 f. fogalmazvány, Petőfi kézirása. P. E. 77.

224. Bemerkungén über die jetzigen politischen Verhältnisse Ungarns. Wien am 25-ten März 1837. 141 f. Quart. Germ. 969.

225. - - u. a. 140 f. Quart. Germ. 883.

226. [Benczur János:] Pályatétel. 19. sz. 116 f. Quart. Hung. 1220.
Cenz. pld. törl. - Megj.: A magyarországi hitbizományok átalakításáról. Az Academia által 1846-ban br. Dercsényi János-féle jutalmakkal koszorúzott pályamunkák. Pest 1847. c. munkában, "A magyarországi hitbizományok célszerű átváltoztatásáról. Másod rangu pályamunka" címen, a 25-230. lapon.

227. Benignae normales resolutiones regiae in negotiis liberarum ac regiarum civitatum ab Anno 1783 usque annum 1804. interventae. Lat. és ném. 151 f. Fol. Lat. 1311.

228. Benignae Ordinationes Regiae in puncto investigandae Nobilitatis ab Anno 1724 interventae, aliaeque Miscellaneae. 18. sz. 140 f. Fol. Lat. 495.
ff. 39-140. Uralkodói rendeletek gyűjteménye 1689-1800-ig.

229. Benignae Resolutiones et Ordinationes Regiae in I. Comitatu Soproniensi subinde publicatae, et in usum ... Comitis Francisci Szécsényi ... collectae. 1795. 518 f. Quart. Lat. 1277.

230. Benignae Resolutiones Regiae in Urbarialibus et Nobilitaribus. 1798 körül. 180 f. Fol. Lat. 820.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 211-220. ] < - > [ 231-240 ]