[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 221-230. ] < - > [ 241-250 ]

231-240. Benignae Resolutiones-Béranger

231. Benignae Resolutiones Regiae, Rescripta Regia, Intimata Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici et Instructiones de Annis 1765 usque 1768 inclusive in Urbarialibus. 225 f. Fol. Lat. 828.

232. Benitzky Ludwig: Plan der von S. K. K. Hochheit dem Erzherzog Palatin ... durch die Bergstädte im 1822. Jahre unternommenen Reise. Térkép. 1 f. Fol. Germ. 21. [20. o.

233. Benke Gabriel: Tabella, Officiales, Assessores, loca et praedia, popularem conscriptionem Comitatus Pest, Pilis et Solth exhibens. 1818. Táblázat. 1 f. Fol. Lat. 3090.

234. Benkendorff Sándor kinevezéseiről és kitüntetéseiről szóló oklevelek, hivatalos iratok. Or., fr., lat. és ném. Kb. 1805-1840. 142 f., részben nyomt. Fol. Russ.-Ruth. 1.

235. Bentham Jeremiás: Taktika vagy a politikai gyülekezetek tanácskozásának Theoriája. Ford. Gindery János franciából, Dumont István után. 1843. 145 f. Quart. Hung. 1170.
Megj.: Buda 1843.

236. Benyák Bernardus: Manuscripta Miscellanea. Lat., m. és ném. 18. sz. 60 f. Fol. Lat. 183.
ff. 1-11. Theoria Scholarum et Rei Litterariae pro Hungaria, Croatia, et Transilvania. Albae-Regali die 24a Maji 1790.

237. - - u. a. mint Fol. Lat. 183. ff. 1-11. (236. sz.) 17 f. Fol. Lat. 2879.
Fol. Lat. 183. még néhány erre vonatkozó iratot, továbbá ünnepi beszédeket tartalmaz.

238. Beöthy Ödön beszéde az 1833 jan. 9-ki kerületi ülésben a Protestansok vallásbeli sérelmeiről. 1833. 4 f. Quart. Hung. 1035.

239. Beöthy Zsigmond: Szellemi feudalcratia. 2 f. An. lit.

240. Béranger [Pierre-Jean]: Les pigeons de bourse. Vers. 1 f. Petőfi másolata. P. E. 13.
Megj.: Petőfi Muzeum, 1894. 69-701.
Facsimiléjét közölte Mikes L.: Lantos R. T. VII. aukciója. Szendrey J. levelesládájának kincsei. Bp. 1928. 34. l.

240/a. - -: O Manuel, la France s'est levée! Vers. 1 f., Petőfi másolata. P. E. 186.
Ismertette és facsimiléjét közölte Mikes L.: u. o. 33. és 35. l.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 221-230. ] < - > [ 241-250 ]