[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 271-280. ] < - > [ 291-300 ]

281-290. Boldogfalvi:-Bota

281. Boldogfalvi: Az 1818. Tud. gyűjt. X. kötetének 52. lapján Harlikovits István értekezéséről elmélkedések. 1818. 8 f. Quart. Hung. 662.

282. Bolla Martinus: Dissertatio De Valachis, qui Transilvaniam incolunt: scripta instar responsionis ad Libellum Supplicem, quem ... 1791. Natio Valachica porrexit. 18. sz. 72 f. Oct. Lat. 79.
Megj.: Kolozsvári r. k. főgimn. értesítője 1907. - 2. kiadás: Bolla M.: Az oláhok eredetük szerint hun-bolgárok. Bev. Zajti Ferenc. Bp. 1931. (Aveszta Könyvtár.) Teljes magyar fordítással. A kiadás nem kéziratunkat vette alapul. - V. ö.: Hunfalvy Pál: Bolla Márton és Éder Károly meg az oláh incolatus Erdélyben. Száz. 1879., és Á. Bitay: Martin Bolla (1751-1831.) şi aşa numitul Supplex Libellus. Anuarul II. 1923. 373-7. l.

283. Boros István: Az esdeklő magyar nyelv. 19. sz. eleje. 8 f. Oct. Hung. 215.

284. Bölön[y]i Farkas [Sándor] üdvözlőbeszéde gróf Széchenyi Istvánhoz. Pest, 1835 szeptember. Tekéntetes Bölönyi Farkas Úrnak, mint Nemes Alsó Fejér Vármegye azon Kiküldöttségének, melly Gróf Széchényi Istvány Úr Ídvezlésére Pesten 1835-ik Esztendei September hónapjában volt Szószóllója, egy 29. Aranyat nyomó Arany-Iró-Toll' általadása felett mondott Beszéde. 1 f. An. lit.
U. a. mint Fol. Hung. 742. (
285. sz.) és Quart. Hung. 625. (1443. sz.)

285. - - beszéde Gr. Széchényi Istvánhoz egy arany irótoll átadásakor Pesten. 1835. 1 f. Fol. Hung. 742.
U. a. mint An. lit. (
284. sz.) és Quart. Hung. 625. f. 16. (1443. sz.) - Megj. Hazánk 1888, 78-79. l., kivonatosan: Jelenkor 1835, 77. és 78. sz. Cím nélkül közli: B. Szabó L.: Adatok gr. Széchényi I. és kora történetéhez 1808-1860. I. k. Bp., 1943. 232. l.

286. Bors Sámuel, Budafalvi: 1) Első látás - kérelem. 2) A Régiség ritka becse. 1825. 4 f. Quart. Hung. 676.

287. Bota Moise: Graiul roman. Tomu al II-lea. [M. cim]: Oláh-magyar szó [utóbbi szó törölve] Nyelvkönyv ... II-dik kötet. Budán, a' Királyi Egyetem sajtójával. 1846. 162. f. Oct. Val. 7.
Cenz. pld. törl.

288. - -: Methodul cresceriî. Amicul Natieî [utóbbi 2 szó törölve]. Tom. I. In Buda. cu teascul Universitateî Regeşcî 1845. 64 f. Oct. Val. 5.
Cenz. pld. törl. 1847.

289. - -: Modul cresceriî Romuniloru. In Pest cu teascu' luî Beimel. 1847. 53 f. Oct. Val. 3.
Cenz. pld. törl.

290. - - Provocare la prenumeracie din operele lui -. 1847. In Pest. cu teascu' luî Beimel. 7 f. Oct. Val. 4.
Cenz. pld. törl.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 271-280. ] < - > [ 291-300 ]