[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 281-290. ] < - > [ 301-310 ]

291-300. Bota-Brunszvik

291. - -: Versurile. In Buda. cu teascul Universitateî Regeşcî. 1846. 71 f. Oct. Val. 6.
Cenz. pld. törl. [25. o.

292. Bozzai Pál művei. 1842-44. 1-7. k. Oct. Hung. 999.
1-2. k.: versek; 3-4. k.: "Beszélytár"; 5-6. k.: "Minerva" c. kéziratos folyóirat, 7. k.: rajzok és versek. - A versek között egy Marseiliaise-fordítás (2. k. f. 37.) A költemények közül néhány megj. a Lévay-féle "Bozzai Pál hagyományaí" cimen 1886-ban megj. kiadásban. (Olcsó kvt. 212.)

293. - - verskéziratai. 9 drb. 36 f. An. lit.
Részben megj. a Lévay-féle "Bozzai Pál hagyományai" címen 1886-ban megj. kiadásban. (Olcsó kvt. 212.)

294. Briefe das Werk des Franz Wathay betreffend. 1836-1837. 10 drb. Quart. Germ. 472.
Wathay F.: Következik az én jobbatyám Wathay F.-nek az atyám és magam életeknek ... megírás ... c., szóbanforgó munkája megj. Wathay F. prózamüvei. Pozsony 1838. cimmel, és ezen a cimen is: Régiségbuvár. Kiadta P. Thewrewk J. I. k. 2. füz.

295. Briefe und Rechnungen an Grafen Stephan Illésházy. 1815-1822. 21 f. Fol. Germ. 506.
A pozsonyi művészek és nyelvtanárok egyesülete tárgyában.

296. Briefwechsel des Jakob Ferdinand Miller, Director des Ung. National Museums. 19. sz. 89 drb. Quart. Germ. 596.

297. Bruck an der Leitha respicientia Acta de Anno 1823, 1837, 1844. Ném. 21 f. Fol. Germ. 1064.

298. Brukenthal Samuel: Denkwürdigkeiten der Sachsen in Siebenbürgen. 18. sz. 77 f. Quart. Germ. 147.
U. a. mint Quart. Germ. 199. (
299. sz.)

299. [- -]: Denckwürdigkeiten Sächsischer Geschichte im [!] Siebenbürgen. [Belső cím]: Denckwürdigkeiten zur Geschichte der Sachsen in Siebenbürgen, aus bewäbrten Urkunden herausgezogen. 18. sz. 146 f. Quart. Germ. 149.
U. a. mint Quart. Germ. 147. (
298. sz.)
Megj.: Denkwürdigkeiten der Sachsen in Siebenbürgen, aus bewährten Urkunden im J. 1759 herausgezogen címen, Siebenbürger Provinzialblätter. V. k. 1824. 1-116. l.

300. [Brunszvik] Brunswick Teréz grófnő naplójának másolata. Ném. és fr. 618 f., 20. sz.-i más. Fol. Germ. 1319.
Megj.: Brunszvik Teréz Naplói és feljegyzései. Szerk. és bev. tanulm. ellátta Czeke Marianne. l. k. Bp. 1938. (Mo. újabbk. tört. forr.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 281-290. ] < - > [ 301-310 ]