[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 351-360. ] < - > [ 371-380 ]

361-370. Collectio-Commissio

361. Collectio Pasquillorum tam Diaetalium, quam Eventualium Hungariam et Hungaros tangentium, Studio Nicolai Jankovits de Wadass in unum congesta. M., lat. és ném. 18. sz.-19. sz. eleje. 1-3. k. Fol. Hung. 129.

362. Collectio Pasquillorum Hungaricorum. Összegyűjtötte Miller Jakab Ferdinánd. M., ném. és lat. 19. sz. 98 f. Quart. Hung. 153.

363. Collectio poetica, historica, juridica. M. és lat. 17-19. sz. 1-3. k. 256 f. Quart. Hung. 1058.

364. Collectio Szalaiana in Re Urbariali. [Belső cim:] Benigni Urbarii Hungarici explanatio, juxta interventas Benignas Resolutiones Regias ac Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungariae Intimata. 19. sz. eleje. 377 f. Fol. Lat. 3518.

365. Comitatus Albensis Protocolla originalia. 1802-1805. 1-4. k. Fol. Lat. 2869.

366. Comitatus Simigiensis Statuta. Ab anno 1710 usque Exitum 1806. Digesta per Danielem Szokolay. Lat. és m. 19. sz. eleje. 155 f. Oct. Lat. 610.

367. Commentatio brevis de Unione Protestantium in Hungaria. 1791. 78 f. Oct. Lat. 166.
Cenz. pld. törl. - Megj.: H. n. 1791. [31. o.

368. Commercialia hungarica. 1794-95. 40 f. Fol. Lat. 2484.

369. Commercialia hungarica. Ném. 1791-1792. 88 f. Fol. Germ. 270.
Gollner Bálint károlyvárosi kereskedő kérvénye és javaslatai a dunai kereskedelem céljaira létesítendő m. árukereskedelmi társaság tárgyában. V. ö. Gollner hasonló tartalmú, nyomt. megj. munkáit: Ad excelsos proceres et inclytos status et ordines de erigenda caes. reg. privilegíata productomercantili societate ... Posonii 1791., és (névtelenül): Uiber die österreichische Handlung nach der Donau abwärts ... Wien 1792.

370. Commissio Sirmiensis. 1807-1808. 249 f. Fol. Lat. 3885.
Szalay Péter gyűjteményéből. ff. 2-169. Protocollum Commissionis Regiae Causas tumultus Rusticorum Comitatus Syrmiensis, et querelas eorundem in facie loci investigantis de anno 1807 ... Rumae, 7a Aug. 1807.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 351-360. ] < - > [ 371-380 ]