[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 431-440. ] < - > [ 451-460 ]

441-450. Czinke-Dalvezér.

441. Czinke [Ferenc] Franciscus: Carmen ad Rectorem Magn[ificum] Emer[icum] Kelemen. 6. Februarii, 1809. 4 f. Fol. Lat. 2613.
A magyar nyelvre vonatkozó részletekkel.

442. - - : Elmefuttatás és Könyörgés egy ódában ... A Nádor-Ispányhoz Józsefhez, mint a Magyar Nyelvnek és Litteraturának Nagylelkű Pártfogójához. 19. sz. 6 f. Fol. Hung. 335.

443. - - : Ode Lyrica ad Suam Excellentiam Josephum Ürményi ... 4. apr. 1808. 2 f. Quart. Lat. 1872.
A magyar nyelvre vonatkozó részletekkel.

444. - - verse Széchényi Ferenchez. Budán, kis Karátsony napján [jan. 1.] 1803. 1 f. An. lit.
Köszönet a megküldött katalógusért.

445. Cziráky Antal: Összes átnézete Magyar Ország köz-jogának 1848-ik évig. - Latinból magyarra ford. Ungváry János. 1862. 262 f. Quart. Hung. 1362.
A mű m. nyelvű kiadásai kéziratunktól eltérő szövegűek.

446. Dalgyűjtemény. Ném. [1846?] 14 drb. 20 f., bejegyzés: Benard Ludwig. Oct. Germ. 329.

447. Dall' Ongaro Francesco költeményei: 1) San Giuseppe. - 2) Menenio Agrippa. 19 Marzo 1866. - 3) La Colombina di Casa Pazzi. 3 f., autogr. An. lit.
A 3) második versszakát, m. forditásával együtt, közzétette Palszky F.: Életem és korom. 2. kiad. II. k. Bp. 1884. 473. l.

448. Dalos könyv. 1833-34 körül. 91 f. Oct. Hung. 522.

449. Dalos-könyv. 19. sz. első fele. 92 f. Oct. Hung. 475.
Másolatok ismert költökből és egykorú népdalok.

450. Dalvezér. 1845. 57 f. Oct. Hung. 498.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 431-440. ] < - > [ 451-460 ]