[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 451-460. ] < - > [ 471-480 ]

461-470. Deák-Decisiones urbariales.

461. Deák Ferenc: Még néhány szó a "Botschafter"-nek apr. 9. iki czikkére. [A husvéti cikk.] 1865. ápr. 16. 14 f. An. lit.
Megj.: Pesti Napló 1865. 88. sz.

462. - -: [Parainézis ifj. Horváth Jánoshoz.] Ifjú Horváth Mukinak emlékül 1840. 4 f., más. An. lit.
Megj.: Deák F. Munkáibói. Sajtó alá rend. és bevezetéssel ellátta Wlassics Gyula. I. k. Bp. 1906. 240-243. l., Egyik barátja fiához címen.

463. - - politikai nézeteivel foglalkozó cikktöredék, ismeretlen szerzőtől. 1 f., szedőpéld. An. lit.

464. - - [Hertelendy Károly] Zala megyei követ[ek] 1839/40-ik évi Országgyűlési jelentése. 1840 jul. 7. 39 f., másolat. Fol. Hung. 947.
Megj.: Deák F. beszédei 2. bőv. kiad. Bp., 1903. I. k. 490-553. l.

465. - - Hertelendy Károly, Zala vármegye követeinek jelentése az 1832-36. országgyűlésről, Zalaegerszegen, 1836 jún. 20-án. 42 f., másolat. Fol. Hung. 1131.
Megj.: Deák F. beszédei 2. bőv. kiad., Bp., 1903. I. k. 267-313. l.

466. - -: u. a. 52 f. Quart. Hung. 1387.

467. - -, Karikatura az 1867-es kiegyezésről és Deákról. "A' Dualizmus csoda iker-szülöttje." 1 f. An. lit.

468. Deák [Ferenc]-kör tagjainak névsora 1865-75. 65 f. Fol. Hung. 970.

469. Deáky Fülep Sámuel: Rögtönzött apróságok - - által. 1822-1855. 42 f. Oct. Hung. 356.
f. 1. Magyarellenes metszet 1849-ből.
f. 13. Egy Buchheim nevű orvosnövendék németből magyarra fordított "Hol-hol a nép..." kezdetű verse 1847-ből. [40. o.
f. 15. Dicsőítő ének Ferdinándra 1847-ből.
f. 21. és 35. Moore-fordítások: "Sirj, hon, sírj" és "Szenthely legyen, hol ők elveszének" kezdettel.

470. Decisiones urbariales. 342 f., részben nyomt. Fol. Lat. 3886.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 451-460. ] < - > [ 471-480 ]