[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 461-470. ] < - > [ 481-490 ]

471-480. Batsányi-Deputationis

471. Batsányi János: Egy Filozófusnak Érzékenységei 1792. esztend[őben]. Vers. 2 f. An. lit.
Kéziratunk Batsányi "Bartsai Ábrahámhoz. 1792." és "Az európai hadakozásokra" c. verseinek variánsa. Megj.: Bacsányi J. költeményei. Kiadta Toldy F. Pest 1865. 39-42. l. A kéziratunkban található második vers utolsó két szakaszát, amely a Toldy-féle kiadásban nincs meg, először közzétette Szinnyey F.: Bacsányi J. Bp. 1904. 169. l. - Ld. még: An. lit. (
201. sz.)

472. Décsy Antonius: Dissertatio Historico-Diplomatico-Legalis de Decimis Regiis in Hungaria cum Obligatione Militandi et Defendendi Regni Clero collatis. Miskolczini 1808. 23 f. Fol. Lat. 2134.

473. - -: Supplementum ad Jurisprudentiam Hungariae scilicet: De Ictis Illustrioribus Hungariae. 1795. 46 f. Quart. Lat. 541.
Cenz. pld. törl.

474. Denhoffer [Vinzenz] Josef: Bemerkungen über Einige Gegenstände der Medicinischen Polizey im Königreich Ungarn. Wien 1800. 106 f. Fol. Germ. 208.

475. Denkschriften verschiedenen Inhalts aus dem 19. Jahrhunderte. 3 drb. Quart. Germ. 644.
2. drb.: Ismeretlen levélíró levélfogalmazvány-töredéke a magyarországi szláv kérdésről.

476. Denkschriften verschiedenen Inhalts. 18-19. sz. 3 drb. 6 f. Fol. Germ. 989.
f. 5. Über die itzigen Angelegenheiten Hungerlands. Vers. Megj. névtelenül: Der am ungarischen Firmamente schimmrende Stern Joseph v. Ürményi 1790. címen, v. ö.: Ballagi G.: A polit. irod. Magyarországon. 296. l.

477. Deputationis Regnicolaris Budensis in re Litteraria Acta varia. 1791-3. 186 f. Fol. Lat. 2886.

478. Deputationis Regnicolaris In Commercialibus Elaborata. 1790/1. 283 f. Fol. Lat. 662.
ff. 156-283. u. a. mint Fol. Lat. 689. 3. k. ff. 347-442. (
16. sz.) Ld. ott.

479. Deputationis Regnicolaris In Commercialibus Repraesentatio Operis (Codicis Cambio-Mercantilis) et Prothocollum. 1791/3. 321 f. Fol. Lat. 661.
ff. 3-147. Prothocollum. 1792-93. U. a. mint Fol. Lat. 689. 3. k. ff. 46-151. (
16. sz.)
ff. 282-321. u. a. mint Fol. Lat. 689. 3. k. ff. 23-49. (16. sz.)

480. Deputationis Regnicolaris in re litteraria actorum fasciculus 1790/1. Lat. és ném. 90 f. Fol. Lat. 2915.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 461-470. ] < - > [ 481-490 ]