[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 471-480. ] < - > [ 491-500 ]

481-490. Deputationis-D[essewffy]

481. Deputationis Regnicolaris juridicae Elaborata. 1790/1. 1-2. k. Fol. Lat. 663.
1. k. ff. 1-55. Elaboratum ... circa Coordinationem Universorum Fororum Judiciariorum. - Megj.: Brunszvik Josephus - Beőthy Emericus: Opus de Coordinatione Fororum. Posonii 1826. U. a. mint Fol. Lat. 698. (
590. sz.)
ff. 56-95. Articuli quoad Coordinationem Fororum elaborati. - Megj.: [41. o. Projectum Articulorum de Coordinatione Fororum címen, Posonii 1802. és 1807.
ff. 97-176. Ordo Processualis. - Megj.: Ordo processualis in XXVIII. Sectiones digestus, Posonii é. n. és 1826. U. a. mint Fol. Lat. 3882. ff. 41-74. (1679. sz.) és Fol. Lat. 3728. ff. 105-116. (1943. sz.)
ff. 177-215. Ordo Judiciarius pro Tribunalibus Mercantilibus. - Megj.: Pozsony 1826.
2. k. ff. 1-83. u. a. mint Fol. Lat. 669. (1967. sz.) Ld. ott.
ff. 86-241. Csekély eltéréssel u. a. mint Fol. Lat. 690. 1. k. ff. 2-74. (18. sz.) és Fol. Lat. 3640. (346. sz.)

482. Deputationum regnicolarium elaborata argumenti varii. 1791. Lat. és ném. 92 f. Fol. Lat. 2887.

483. Dercsényi János: Gondolatok az industrialis kipallérozottságról írt értekezése bevezetéséhez. 1827. 1 f. Oct. Hung. 216.

484. Dercsényi Lajos [és fia Dercsényi János Lajos] életrajza. Ném. 2 f. An. lit.

485. Déryné Széppataki Róza naplója. 19. sz. 1-12. k. Quart. Hung. 1466.
Megj.: Bpest 1879-1880.

486. Descriptio Geographico-Statistico-Topographica I. Comitatus Simighiensis. 19. sz. eleje. 49 f. Quart. Lat. 268.

487. Dessewffy Emil levele az ellenzéki kör ügyében. Pest. Martius 20-án 1847. 12 f., sokszor., sk. aláirással. An. lit.

488. [Dessewffy] Dezsőffy József: Egy-két szó a magyar nyelv és literatura köztételéről a hazában. 1808. 4 f., csonka. Fol. Hung. 959.

489. D[essewffy] J[ózsef]: Elő-szó, Az avulni kezdő és a nagyon újitgató Irás módról, a Magyar nyelvben. Kassa 1824. 4 f. Fol. Hung. 1015.
Cenz. pld. - Megj.: Felsőmagyarországi Minerva 1825, III-XII. l.

490. - -: Gróf Festetics György' halálakor Gróf László fiához. Vers. Alsó Olysón, Máj. 13 d. 1819. 2 f., Kazinczy F. kezeírása. An. lit.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 471-480. ] < - > [ 491-500 ]