[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 481-490. ] < - > [ 501-510 ]

491-500. D[essewffy]-Deutsche Tribune.

491. - - jelentése a magyar szinjátszó társaság dolgában kerületben [!] kineveztetett küldöttségnek. Pozsony, 1826 jan. 27-28. 5 f. An. lit.

492. - -: Kazinczy Ferencz barátjának élte 60-ik évében. 1819. Vers. 1 f. An. lit.
Megj.: Vas. Ujság 1860. 2. sz., 19. l.

493. - - külön szavazatja a sajtóról magyarul előadva. 1830. ápr. 19. 21 f. Fol. Hung. 1822.
Szerzőnek német nyelven megjelent "Uiber Pressfreiheit und Büchercensur im Allgemeinen und mit besonderer Beziehung auf Ungarn" (Leipz. 1831.) c. munkája kéziratunk gondolatmenetével mondatról-mondatra megegyezik, de annak nem szószerinti fordítása. Eredetileg latin nyelven készült.

494. Deutsch Moritz önéletrajzi feljegyzései. Ném. 2 f. An. lit.

495. Deutsche Denkschriften aus dem 18.-19. Jahrhundert. 13 drb. Quart. Germ. 633.
Köztük:
a) Pasquill auf einen Ungarischen Insurgenten [1809]. 1 f. [42. o.
b) Die Bestürmung des Olymps durch Erdensöhne: oder kleine Carakteristik der MagnatenWelt. Eine Posse in einem Akt ... Kb. 1820-1830. 4 f.
c) Die Menagerie. Ein Vieh-stück in 3 aufzügen v. Maxl Anonymus. 1828 körül. 1 f.
d) Biographie eines schlowakisch bettelnden ... stadtrichterszensor (Joseph Havas, ehem. Stadtrichter in Pesth, seit 1840 aber Assessor bei der Censur-Hofstelle in Ofen.) Gúnyvers. 2 f.
e) Schwur der jüdischen National Garde. Gúnyvers. Pesth am 19-ten März 1848. 2 f.
f) Fürst Metternich's Vater unser und Ave Maria. 1848. Februar. 2 f.
g) Die neue Barger Militz von lauter Jüden. Gúnyvers. Pest 1848. 2 f.
h) Ein schreiben des Generalen Klapka an Feldzeigmeister von Haynau! London, 6-ten Feber 1850. 2 f., más.
i) Szójáték az ausztriai 1849-50-ki Ministerek neveikre. Ném. 2 f.
j) Die k. k. österreichischen Minister im Jahre 1850. Gúnyvers. 2 f.

496. Deutsche Denkschriften. 19. Jahrhundert. 1 drb. 2 f. Oct. Germ. 127.
Damjanich [János]: Gebet vor meiner Hinrichtung. 1 f., más. - V. ö.: Gulyás: M. I. É. M. V. k. 186. l.

497. Deutsche Denkschriften. 19. Jahrhundert. 4 f. Fol. Germ. 985.
Nyitra vm. kérvénye a királynéhoz 1823-ból. Közbenjárását kérik az újoncállítás és az adózás körül elszenvedett sérelmeik orvoslásánál. Sürgetik az országgyűlés összehívását.

498. Deutsche Pasquille. 19. sz. 2 drb. Quart. Germ. 478.
Köztük: Pasquimio in Dorso. Ném. 1 f. [Batthyány primás ellen, aki túlságosan kedvez a nemességnek.]

499. Das deutsche Reich im Bilde des leidenden Heilands vorgestellt. 19. sz. első fele. 3 f. Fol. Germ. 797.
Szatíra Napoleon és többek köztött Ausztria ellen is.

500. Deutsche Tribune. Pest 1835. 136 f., más. Oct. Germ. 188.
ff. 2-105. Nro 94. München. Dienstag den 4-ten October 1831. Die Glocke oder Welche Vortheile zieht das Haus Österreich aus Ungarn und wie dankt es den Ungarn dafor? - eingesendet - ff. 106-117. Nro 13. Hamburg. Montag den 16-ten Jänner 1832. Über Die neueste Lage Ungarns. - ff. 119-135. Nro 17. Hamburg. Freytag den 20-ten Jänner 1832. Die Glocke oder Was Ungarn noth thut.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 481-490. ] < - > [ 501-510 ]