[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 501-510. ] < - > [ 521-530 ]

511-520. Diarium-Diplomatarium

511. Diarium Manuscriptorum Comitiorum Anni 1811 et 1812. 19. sz. eleje. 174 f. Fol. Lat. 3855.

512. Diarium Perceptorale Cassae Domesticae II. comitatuum Heves et Exter. Szolnok articuliter unitorum. 1834. aug.-tól 1836 júliusáig. 39 f. Fol. Lat. 3443.

513. Diarium Privatum Generalis Conventus Statuum et Ordinum Regni Hungariae ... 1802 ... celebrati. 37 f. Fol. Lat. 701.

514. Diarium's-Bruchstücke eines Ungenannten zu Oedenburg in Ungarn. 1808 szept.-1813 aug. 44 f. Oct. Germ. 129.
Utólagos bejegyz.: Videntur esse MSS. Caroli Riedl, aut saltem cuiusdam personae e statu militari Sopronii degentis. - A napoleoni háborúkról, a franciák soproni megszáliásáról, szellemes megjegyzésekkel, versekkel, talányokkal.

515. Dienstliche Schreiben, Verordnungen, Parte und Volkshymne, des Johann v. Gömöry, die Jahre 1828, 1834-1836, 1845, 1854 betreffend. 10 drb., részben nyomt. Oct. Germ. 212.

516. Diétai Gúnyversek. 18. sz. vége. 11 f. Oct. Hung. 187.

517. Dietális vers a 19. sz. elejéről. 4 f. An. lit.

518. A diószegi Széchényi gyászestély műsora, 2 leírásban. 1860. máj. 13-án. 2 f. An. lit.

529. Diplomata et Litterae variae. Lat. és m. 18. sz. vége - 19. sz. eleje. 63 f. Fol. Lat. 2228.

520. Diplomatarium Civitatis Posoniensis. Gyurikovits György gyűjteménye. Lat. és ném. 1830 k. 1-3. k. Fol. Lat. 3802.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 501-510. ] < - > [ 521-530 ]