[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 531-540. ] < - > [ 551-560 ]

541-550. Döbrentei-Dudás

541. Döbrentei Gábor Döbrentei Károlyt hadnaggyá neveztetésre ajánlja. Buda, decemb. 15-én 1848. 1 f. An. lit.

542. - -: A Magyar túdós Társaság nagy gyűléséről. Pesten Martz 12dikén 1832. 1 f., autogr. An. lit.
Megj.: Jelenkor 1832. 21. sz. 163. l.

543. - -: Sári asszony fia' hazatértekor. Jan. 21-én 1841. 2 f., autogr. An. lit.
Megj.: Döbrentei G.: Huszárdalok, átaljában katonadalok. Budán 1847. 9-11. l.

544. D[öme] K[ároly]: Virág Benedeknek - - Bóldogságot! Vers. November 11-dikén 1815. 1 f. An. lit.
Megj.: Döme K.: Ismét egy két játék Metastasiusból. Pozsony 1815. c. műve függelékében.

545. Dömötör Pál: Hét Áigú Korbács Mellyet font - -, Tekintetes Nemes Bács és Bodrog Törvényesenn egyesült, úgy Tolna, Baranya és Temes vármegyék táblabírája. Baján 1827/8. dik esztendei télen. 186 f. Quart. Hung. 1398.
ff. 23-24. Szatirikus vers az erkölcsi állapotokról; a nemesi elbizakodottság kifogásolása. [46. o.

546. Draskovich Joannis Comitis ... litterae originales ddo 24. Martii 1836, Posonii, ad Josephum Suvich ... directae. 6 f. Oct. Lat. 383.
Jegyzet a boritólapon: "Memorabiles eo, quod motiva eventuum in partibus Hung. adnexis, ac prima illius agendi rationis germina pandant, quam annis subsequis pars sic dicta illyrica sequebatur."

547. Dudás Ödön: A magyar hadsereg tisztikara 1848/49-ben. 745 f. Fol. Hung. 1368.

548. - -: A magyar hadsereg tisztikara 1848-49-ben. 234 f. Fol. Hung. 1371.

549. - -: A 48-as honvédség ezredeire és zászlóaljaira vonatkozó feljegyzések. 139 f. Quart. Hung. 2013.

550. - -: A negyvennyolcas honvédség tisztjeire vonatkozó feljegyzések. 1-2. k. Oct. Hung. 690.

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 531-540. ] < - > [ 551-560 ]