[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 541-550. ] < - > [ 561-570 ]

551-560. Dugonics-Eder

551. Dugonics Andrásnak Különbféle Gondolatai és Történetei. 1790. 48 f. Fol. Hung. 103.
ff. 44-47. Azon öt Férfiakról, kik a Király és Ország ellen fel támadtak és Budán a vár alatt le vágattattak. A. 1795. Megj.: Dugonics András följegyzései. (Olcsó könyvtár 162. 1883. Kiadta ifj. Szinnyei József.) 131-142. l.

552. Dunyov István angolnyelvű kiáltványa ezredébez. Naples 12. Dec. 1860. 2 f. Pulszky-an.
Megj. olasz nyelven: Addio del colonnello Dunyov al suo reggimento címen, Nápoly 1860.

553. Eder [József Károly] Josephus Carolus: Adversaria ad historiam Transsilvaniae, e Tabulariis publicis, Cibiniensi, Coronensi, Albensi, Kolosmonostoriensi, item libris potissimum manuscriptis collecta Studio et opera Josephi Caroli Eder Coron. Lat. és ném. 18-19. sz. 1-3. k. Quart. Germ. 150.

554. - -: Notaten zur Siebenbürgischen Geschichte gesammelt von - -. 19. sz. 65 f. [A Quart. Germ. 150.
(
553. sz.) folytatása.] Quart. Germ. 155.
A két kéziratot együttesen ism.: Trausch J.: Schriftsteller-Lexikon. I. 274-275. l.

555. - -: Adversaria Historica Diversorum Auctorum de Siculis, et Valachis. 18. sz. 22 f. Fol. Lat. 1128.
ff. 10-16. E MS Patris Klein: Caput XVIum Idipsum ostenditur ex morum consvetudinumque Romanorum et Valachorum identitate, correlatione atque similitudine.
ff. 19-22. [Kovachich Martinus Georgius:] De Valachis sive Rascianis Graeci Ritus non uniti in Regno Sclavoniae et Croatiae.

556. - -: Conceptus idiographi Jura, et Privilegia Saxonum Transilvaniae illustrantes. Lat. és ném. 18. sz. 61 f. Fol. Lat. 1063.

557. - -: Diaria Hodaeporica idiographa. Ném. 1790-1807. 64 f. Quart. Germ. 18.
Eder J. K. különböző utazásaival kapcs. földrajzi, történelmi, archeológiai, gazdasági stb. feljegyzései. - f. 61. érdekes feljegyzés a cenz. működéséről. [47. o.

558. - -: Fasciculus Rerum Statisticarum Transilvaniae. Lat. és ném. Kb. 1772-1805. 104 f. Fol. Germ. 287.
Népesedési, közigazgatási és gazdasági érdekű, főleg statisztikai feljegyzések. - Eml.: Trausch: Schriftsteller-Lexikon. I. 276. l., 17. sz. alatt, Fascis Statisticorum Transsilvaniae cimen.

559. - -: Literaria miscellanea in Consessu Sociorum privato proposita. Ném. 1790-1795. 43 f. Fol. Germ. 155.
Szabadkőmüves beszédek, iratok, köztük politikai természetűek is. (Azonos a Trausch: Schriftsteller-Lexikon. I. 276. l. eml. Verschiedene Gelegenheitsreden c. kézirattal?)

560. - -: Notationes Historicae de Rebus Transilvanicis, quas propria manu conscripsit - -. Lat. és ném.19. sz. eleje. 26 f. Fol. Germ. 288.
Földrajzi és történelmi vonatkozású feljegyzések a 16. sz.-tól a 19.-ig terjedőleg; Eder két utazásáról jegyzetek.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 541-550. ] < - > [ 561-570 ]