[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 551-560. ] < - > [ 571-580 ]

561-570. Eder-Egressy

561. - -: Observationes criticae et pragmaticae ad historiam Transsilvaniae sub regibus Arpadianae et mixtae propaginis. Cibinii 1803. 303 f., nyomt. mű. Quart. Lat. 488.
A kiadott művet a szerző bő kéziratos jegyzetei kisérik. Fedőtábláján a cenzurára vonatkozó megjegyzések.

562. Édes Albert: Vallásos Szó a tisztújító néphöz melyet az alkalomra készített s azt megelőzve ... elmondott - -. 1839. 12 f. Oct. Hung. 120.
Cenz. pld.

563. Les efforts slaves et la nationalité hongroise. Traduit de l'hongrois [!]. 19. sz. második fele. 64 f. Fol. Gall. 38.

564. Egervári P[otemkin] Ödön iratai a magyar szinészet multjáról. 5 drb. 65 f. An. lit.
Köztük: A magyar színészet küzdelmei a Bach-korszakban s a germanizálás virágzó ideje. (Horváth György aggszinész elbeszélése után.) 32 f.

565. Egressy Ákos: Egressy Gábor, a budapesti Nemzeti Szinház első éveiben. 1837-1848. 33 f., autogr. An. lit.

566. - - vegyes tárgyú feljegyzései és emlékei. 6 drb. 44 f. An. lit.
Köztük: "Az 1848-49-diki önvédelmi harczra vonatkozó müvek" jegyzéke. 4 f.

567. - - vegyes tárgyú kisebb kéziratai. 6 drb. 38 f., részben töredékesek. An. lit.
Köztük a szabadságharcra vonatk. cikkek kéziratai.

568. Egressy Bénire vonatkozó adalékok. 2 drb. 4 f. An. lit.
1) Sükei Károly: Egressy Béni temetésére. Vers. 1 f.
2) Egressy Ákos: Egressy Béni válogatott szerzeményei. Halálának félszázados emlékére. 3 f., töredék.

569. Egressy Bénire vonatkozó iratok. 10 drb. 15 f. An. lit.

570. Egressy Gábor és nejének kézirati jegyzékei. 8 drb. 9 f. An. lit.
Köztük:
a) Egressy G. törökországi tartózkodásának emlékei.
b) A borsodi önkéntes Védsereg névjegyzéke. Jegyzette 1849 márczius hó 26-án Egressy Ákos. 1 f. (Ugyanaz megvan az Egressy Gábor vegyes iratai c. palliumban is. An. lit. (
577. sz.) [48. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 551-560. ] < - > [ 571-580 ]