[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 561-570. ] < - > [ 581-590 ]

571-580. Egressy-Egyetemi jegyzetek.

571. - -: Levelek és némi jegyzetek. 1844-1864. 1-2. k. Quart. Hung. 2559.
Levél és cikkmásolatok. A 2. kötetben található levélmásolatok közül kettőt ld. kiadva: Egressy Galambos Gábor emléke. Pest 1867 c. munka 419-421, ill. 433-434. l. (a kéziratban ld. ff. 52v-54v. és 64v-66v.)

572. - - napló-jegyzetei. 1840-1864. 1-3. k. Oct. Hung. 611.
Általában nem folyamatos följegyzések; több helyen számadások. A 2. kötet elején néhány lapon: "Társalgás a szellemekkel."

573. - - Petőfi Sándorhoz. Levél. Pest, Sept. 2. 1846., Pest, August. 7. 1847., Pest, Sept. 14. 1847., Szeged, Decemb. 6. 1848. 4 drb. 7 f., autogr. P. E. 29.
Megj.: Havas VI. k. 144-154. l.

574. - - szinésztársaihoz. 1 f., fogalm. An. lit.
Megj.: Egressy Galambos G. saját műveiből síremléke javára rendezték fiai. Pest 1867. c. kiadványban, A nemzeti szinház drámai tagjaihoz címen, 55-56. l.

575. - - társalgása a szellemekkel. 1853. [Belső cim]: Társalgás Petőfi szellemével. 1 f. töredék, 6 f. mell. An. lit.
Megj.: Egressy Ákos: Petőfi Sándor életéből. Bp. 1909. (Petőfi kvt. XII. füz.) c. kiadványban, Társalgásunk Petőfi szellemével cimen, 94-98. l.

576. - - törökországi naplója. 1849-50. 148 f. Fol. Hung. 1227.
Megj.: Pest 1851.

577. - - vegyes iratai. 85 drb. 120 f. An. lit.

578. Egressy Gáborra és családjára vonatkozó emlékek. 354 drb. An. lit.
Számos, 1848-49-re és az 50-es évek elejére vonatk. adatokkal, köztük: Felsőmagyarország katonai térképe, Egressy Ákos sk. feljegyzésével: "Apám használta, mint a borsodi guerilla-csapat vezére,1849-ben." 1 f.

579. Egyed Antal: Elegia A nagy Széchényi halálára. 1 f. An. lit.

580. Egyetemi jegyzetek. 19. sz. 1-4. k. Quart. Germ. 980.
4. k.: Vegyes jegyzetek, kivonatok, próza- és versmásolatok m., ném. és fr. nyelvű művekből. 1841-1860. Az 1848-ban történt bejegyzések (6 lapnyi terjedelemben) utólag kivágva. Az író forradalom-pártinak látszik.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 561-570. ] < - > [ 581-590 ]