[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 571-580. ] < - > [ 591-600 ]

581-590. Az Egyetemi magyar társulat,-Elaboratum

581. Az Egyetemi magyar társulat, majd Irodalmi kör jegyzőkönyve, 1844-46-ból. 82 f. Fol. Hung. 8.
Tartalma: Az Egyetemi magyar társulat alaprajza és alapszabályai 1844; Gyűlési napló 1844 jan. 14 - 1845 jan. 26.; Az Irodalmi kör jegyzőkönyve 1845/46-ból.

582. Egyszer s másszor összegyűjtött versek, kéziratok és beszédek. Összeszedte Bihari Sándor. Rőd. 1770-1817. 321 f. Quart. Hung. 2710.

583. Egyveleg iratok. M., lat. és ném. 18-19. sz. 1-2. k. Quart. Hung. 1931.
2. k. ff. 15-17: Martinovics-ról és társairól.
ff. 57-68. Csokonai V. M. versezeteinek töredékei.
[49. o.
ff. 74-76. Deák Ferenc beszéde a vallás tárgyában 1833 júl. 13. Megj.: Deák F. beszédei. Bp. 1903. 1. k. 20-23. l.
ff. 78-85. Deák Ferenc 1843 szept. 3-i levele Klauzál Gáborhoz. Megj.: Deák Ferencz emlékezete. Levelek. Bp. 1890. 97-119. l.
ff. 90-98. Kossuth Lajos: Toldalék az Országgyűlési Tudósítások utolsó számjához. Pest 1836. máj. 15.
f. 101. 1863. évi erdélyi országgyűlésen meg nem jelent magyar és székely követek emlékirata, szerk. Teleki Domokos és Kemény Gábor.

584. Ehrlinger Joannes Aloysius: Jus Hungaricum, tam Publicum, Quam Gentium particulare, nec non Civile privatum Theoretico-practicum. 18. sz. 111 f. Quart. Lat. 399.

585. Eichhorn Johann Gottfried: Europäische Staatengeschichte. Göttingen 1801/2. 244 f. Fol. Germ. 60.
Rumy K. Gy. egyet. jegyzete. V. ö.: Kepp Mária: Rumy K. Gy. Göttingában. Bp. 1938. 20., 63-79. és 95. l. (Minerva kvt. 113.)

586. - -: Französische Revolutionsgeschichte. Göttingen 1802. 65 f. Fol. Germ. 62.
Rumy K. Gy. egyet. jegyzete. V. ö.: Kepp Mária i. m. 20., 63-79. és 95. l.; Bachrach I.: Rumy K. Gy. és a jénai egyetem. Bp. 1942. 76. l. (Minerva kvt. 151.)

587. - -: Neuere Geschichte. Göttingen 1801. 384 f. Quart. Germ. 40.
Rumy K. Gy. egyet. jegyzete. V. ö.: Kepp Mária: i. m. 20., 63-79. és 95. l.

588. Elaboratum Deputationis Regnicolaris Ecclesiasticae circa Pias Fundationes sic dictas Saeculares. Lat. és ném. 1791-1793. 376 f. Fol. Lat. 817.
Ugyanezeket 1d. Fol. Lat. 790. (
1162. sz.) alatt is.

589. Elaboratum Deputationis Regnicolaris Litterariae 1790/91. 467 f. Fol. Lat. 664.

590. Elaboratum Regnicolaris Deputationis circa Coordinationem Juridicorum Dicasteriorum Regni Hungariae ... In Deputatione Juridica. 1793. 32 f. Fol. Lat. 698.
U. a. mint Fol. Lat. 663. 1. k. ff. 1-55. (
481. sz.) Ld. ott.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 571-580. ] < - > [ 591-600 ]