[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 591-600. ] < - > [ 611-620 ]

601-610. Az Ellenzéki Kör-Engel

601. Az Ellenzéki Kör pénztárkönyve. 1847-1848. 240 f. Fol. Hung. 980.

602. Előfizetési nyugta az Ungar (Der wahre Ungar)-ra. Ném. 1848. dec. 18. 1 f., szign.: Gräfin Elise Batthiany geb. Gräfin Mailáth. An. lit.

603. Emigrációs emlékalbum. Török, lengyel, ang. és m. 1839-1856. 59 f. Quart. Hung. 2517.

604. Emigrációs iratok Pulszky Ferenc hagyatékából. M. és rém. 1) Nyugták, utalványok, számlák. 2) Segély ügyek, jelentések és memorandumok. 3) Jegyzéke azon magyaroknak, kik f. é. Junius 19-én ... Stambulból ... elutazván ... jul. 6-án Southamptonba érkeztek. 4) Consignation über die am 16ten Juni abgehenden Ungarn aus Southampton nach New York 1851. 5) A magyar politikai menekültek londoni egyesületének jegyzőkönyve. 1850. 202 f. Quart. Hung. 2506.

605. Emlékkönyv a munkácsi várban bebörtönzött 1848/49-beli honvédtisztek aláírásaival. 1848-49. 32 f. Oct. Hung. 1005.

606. Emléklapok hazai s külföldi irók s jeles férjfiaktól a m. n. Muzeum részére. Egybegyűjté Kubinyi Ágoston. 19. sz. közepe. 104 f. Quart. Hung. 956.
ff. 72-73. Mészáros Lázár levele Kiss Károlyhoz (1846). Autogr.
f. 85. Szemere Bertalan levél-részlete (1837).
f. 86. Kossuth Lajos levél-részlete (1840). Utóbbi kettő Szemere Miklósnak az eredeti leveleket utánzó másolata. [51. o.

607. Emlény 1843-47. 93 f. Oct. Hung. 586. Országgyűlési, megyei beszédek, versek stb.

608. Endrődy János: Báró Mészáros magyar lovas ezredgye Tábori Papjának A Franczia Háborubann irt Költeményes Munkáji. III könyvekbenn. Pest 1801. 126 f. Oct. Hung. 45.
Megj.: Pest 1801.

609. Engedély Csaplár Benedek számára, hogy a várfogságban lévő Czuczor Gergelyt Zdrahal János jelenlétében meglátogathassa. Gruber aláirása. Ném. Buda, 1849. febr. 10. 1 f. An. lit.

610. Engel Johann Christian: Bericht an das Kirchenvorsteher-Amt der Wiener evang. Gemeinde Aug. Conf. bei Gelegenheit der Annahme der Kaiserwürde durch Se. Maj. Franz I. Wien, den 4. Jan. 1805. 2 f. Fol. Germ. 592.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 591-600. ] < - > [ 611-620 ]