[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 601-610. ] < - > [ 621-630 ]

611-620. Entwurf-Eötvös

611. Entwurf des Ceremoniels von dem Hungarischen Krönungs-Tag 1790/1. 25 f. Fol. Germ. 690.

612. Entwurf eines beyläufigen Sistems zu [!] Emporbringung der österreichischen Staaten. Mat ††† L. B. 18. sz. második fele. 47 f. Fol. Germ. 121.

613. [Eördögh] Eördegh István: Corday Charlotte. Eredeti dráma 4 szakaszban. 1846. 36 f. Quart. Hung. 1184.
Cenz. pld. - Megj.: Buda 1841.

614. Eötvös József: Állam- és társadalombölcseleti töredékek. 90 f., autogr. Fol. Hung. 1505.

615. - -: Ausztria nagy állami állása. 6 f., autogr. Fol. Hung. 1520.

616. - -: Axiomák. 52 f., autogr. Quart. Hung. 1298.
Néhány megj.: Eötvös J. Ö. M. Révai, XIX. k.

617. - -: Beszéd Deák Ferenc üdvözlésekor. 1863. 6 f., autogr. Fol. Hung. 1489.

618. - -: u. a. 6 f., soksz. Fol. Hung. 985.
Megj.: U. o. X. k. 23-28. l.

619. - - beszéde Kisfaludy Sándor balatonfüredi szobrának leleplezése alkalmából, Toldy Ferenc jegyzetével. 1860. jun. 11. 2 f. An. lit.
Megj.: U. o. VIII. k. 244-245. l., ld. még u. o. 309-311. l.

620. - -: Bevezetés [a forradalomról]. 2 f., autogr. Falk-an.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 601-610. ] < - > [ 621-630 ]