[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 611-620. ] < - > [ 631-640 ]

621-630. Eötvös-Eötvös

621. - -: Budán, 1860-ban a rescriptum után elmondott beszéd fogalmazványa. 1860. 12 f. Fol. Hung. 1510.

622. - -: Dualismus. Beszéd. 9 f., autogr. Fol. Hung. 1516.

623. - -: Dualismus. - Foederalismus. Ném. 22 f., autogr. Fol. Germ. 1213.

624. - -: egyházatyákból kiírt idézetek a házasságra vonatkozólag. Lat. 2 f., autogr. An. lit. [52. o.

625. - -: [Egykorú politikai tárgyú] fogalmazvány. "Irtam Münchenben 1848 végén". 15 f., autogr. Fol. Hung. 1509.

626. - -: Der Einfluss der herrschenden Ideen des 19. Jahrhunderts auf den Staat. 107 f., autogr., töredék. Fol. Germ. 1210.
A kézirat a mű 2., lipcsei (1854-es) kiadásához áll legközelebb, de számos javításban, kihagyásban különbözik tőle.

627. - - : 1) Elnöki beszéd az akadémiában 1855. jun. 25. [?] - 2) Határozat vagy felírás? 1861. ápr. 11. - 3) Beszéd a felirat mellett. 1861. - 4) Folyamodvány az írók segélyegylete ügyében a cs. és kir. Helytartótanácshoz. Pesten, [1861 ?] jun. - 4 drb. 40 f., részben autogr. An. lit.

628. - -: Előszó a "Nemzetiségi kérdés" c. tanulmány német kiadásához. M. 1865. 2 f., másolat s. k. javításokkal. Fol. Hung. 1497.

629. - - I. Ferenc Józsefhez intézett eredeti levelének fogalmazványa Eötvös kezeirásában, s ugyanezen levél két másolata idegen kéz irásával. Ném. 6 f. Fol. Germ. 1214.

630. - - eredeti kéziratos töredékei. Ném. 2 drb. 2 f. An. lit.
1) Jegyzet a politikáról és a természettud.-ról. - 2) Lamberg megöletéséről.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 611-620. ] < - > [ 631-640 ]