[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 621-630. ] < - > [ 641-650 ]

631-640. Eötvös-Eötvös

631. - -: Exposé politique. Ném. [1867?] 24 f., autogr. Fol. Germ. 121 1.

632. - -: 1848-iki törvények. 1848. 16 f. Fol. Nung. 1517.

633. - -: Felelet Kemény Gábor néhány szavára. 1860. 13 f., autogr. Fol. Hung. 1504.
Megj.: Eötvös J. Ö. M. Révai, XVI. k. 125-159. l.

634. - -: Felhivás Vachott Sándor özvegye és árvái gyámolítására. Pesten Mart. 19-én 1866. 2 f., autogr., Deák Ferenc sk. feljegyzésével. An. lit.
Ld. még: An. lit. (
2567. sz.)

635. - -: A francia forradalom okai. 1857. 50 f., autogr. Fol. Hung. 1495.
Megj.: Eötvös J. Ö. M. Révai, XII. k. 159-213. l.

636. - -: Die Garantien der Macht und Einheit [Österreichs.] 68 f., autogr., csonka fogalm. Fol. Germ. 1209.
Megf. a nyomtatásban megj. mű (Lipcse 1859) VII. és köv. fejezeteinek, 110-218. l.

637. - -: 1) Egy gazdasszony levelei. Regénytöredék. 2) A Magyar Gazdasszonyok Egylete érdekében irott dolgozatok. [1863-65.] 94 f., autogr. Fol. Hung. 1102.
Megj.: 1) Bötvös J. Ö. M. Révai, VII. k. 256-367. l. - 2) U. o. XVII. k. 323-339 l.

638. - -: Gróf Széchenyi István [-ra vonatkozó tanulmányaiból töredékek]. 49 f., autogr. Fol. Hung. 1496.
Több fogalmazvány-töredék, egy részét (ff. 7-12.) ld. Eötvös J. Ö. M. Révai, VIII. k. 95-126. l.

639. - - két nyugtatványa és három autogrammja. 5 drb. 5 f. An. lit.

640. - -: Kiegyenlítés. 1864. V. 1. 5 f., autogr. Fol. Hung. 1506. [53. o.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 621-630. ] < - > [ 641-650 ]