[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 631-640. ] < - > [ 651-660 ]

641-650. Eötvös-Eötvös

641. - -: Kiegyenlités. 11 f., autogr. Fol. Hung. 1515.

642. - -: Kivonatok. Materiáliák. 12 f., autogr. Fol. Hung. 1508.
f. 11.: Töredék a "XIX. század Bárói" c. műből, ld. még: Fol. Hung. 1501. (
660. sz.)

643. - -: Közös Törvényhozás, közös Minisztérium. 21 f., autogr. Fol. Hung. 1513.

644. - -: Közös ügy. [Belső cim:] Hon közös ügy. 13 f., autogr. Fol. Hung. 1512.

645. - - levélfogalmazványai. M. és ném.18 f., autogr. Fol. Hung. 1488.

646. - -: Mik a közös ügyek. 13 f., autogr. Fol. Hung. 1490.

647. - -: Naplóföljegyzések, gondolatok. 1864-1869. 1-6. k., autogr. Oct. Hung. 767.
"Naplójegyzetek - gondolatok" címen közzétette Lukinich Imre. (Bp. 1941.)

648. - - [néhány sora a táblabírákról.] Ném. 1 f., autogr. An. lit.

649. - -: Nemzetiség. 12 f., autogr. Fol. Hung. 1518.

650. - -: A nemzetiségi kérdés. 87 f., részben autogr. Fol. Hung. 1500.
Megj.: Eötvös J. Ö. M. Révai, XVI. k. 3-122. l.

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 631-640. ] < - > [ 651-660 ]