[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 641-650. ] < - > [ 661-670 ]

651-660. Eötvös-Eötvös

651. - -: u. a. 23 f., másolat autogr. javításokkal. Fol. Hung. 1493.
A kézirat szövege nem teljes.

652. - -: u. a. 151 f., autogr. Fol. Hung. 1491.
A kézirat szövege nem teljes.

653. - -: Nevelés- és iskolaügyi töredékes fogalmazványok. 28 f., részben autogr. Fol. Hung. 1492.

654. - -: Objectio. Ném. 7 f., autogr., töredék. Fol. Germ. 1208.
Valószínűleg Der Einfluss der herrsch. Ideen des 19. Jhs. auf den Staat. Lipcse 1854. III. könyvének 13. és 17. fejezetéhez készített megjegyzések, fejtegetések.

655. - -: Az országgyűlés feloszlatásának következései. 1866. 3 f., autogr. Fol. Hung. 1507.

656. - -: Öszvehasonlitás. Közös ügyek.13 f., autogr. Fol. Hung. 1519.

657. - -: Pauperisme. Ném. 18 f., autogr. Fol. Germ. 1212.

658. - -: Personalis unio. Dualismus. 10 f., autogr. Fol. Hung. 1511.

659. - -: Politikai helyzetünk Ausztriával szemközt. 1863. 17 f., autogr. Fol. Hung. 1514.

660. - -: A XIX. század bárói. (Regénytöredék.) 67 f., autogr. Fol. Hung. 1501.
Megj.: Eötvös J. Ö. M. Révai, VII. k. 368-456.1. Ld. még Fol. Hung. 1508. (
642. sz.)

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 641-650. ] < - > [ 661-670 ]