[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 651-660. ] < - > [ 671-680 ]

661-670. Eötvös-Erdélyi

661. - -: Uralkodó eszmék. Ném. és m. fogalmazvány-töredékek, jegyzetek. 411 f., autogr. Fol. Hung. 1521.

662. Epigrammata aliaque Carmina, quae ad illustrandam Historiam Comitiorum 1790/1 pertinent. Lat., m., ném. és olasz.18. sz. vége - 19. sz. eleje. 85 f. Fol. Lat. 1583. [54. o.

663. Epigrammes sur le Citoyen Custine à Paris et Mayence 1792. Gúnyvers. 1 f. Quart. Gall. 25.

664. Epistolae autographae Hungarorum. 1787-1819. 123 f. Fol. Lat. 1652.
Nagyrészt Millerhez intézett levelek a Nemzeti Múzeumra vonatkozólag.

665. Epistolae autographae Virorum illustrium, ac Eruditorum. Lat., m. és ném. 1800-1815. 134 f. Fol. Lat. 1651.

666. Epistolae missiles ad Martinum Georgium Kovachich ab anno 1797. usque 1814. scriptae. Lat. és ném. 124 f. Quart. Lat. 2363.

667. Epistolae Originales Illustrium Virorum ad Josephum Nicolaum Kovachich. Lat. és ném. 1814-1840. 1-6. k. Quart. Lat. 2364.

668. Epocha Josephini Temporis In Coenaculo Domini Michaelis Berczely in Possessione Berczel Comitatus Neogradiensis in Pictura adumbratus. 1793. 4 f. Quart. Lat. 1784.
II. József uralkodásának egyes eseményeire vonatkozó epigrammák.

669. Ercsey Károly, Téglási, följegyzései Ferdinánd Károly József főherceg 1834. és 1838. évi marosvásárhelyi látogatása alkalmából, egy 1834-ben erre az alkalomra nyomtatott egylapos üdvözlő vers mindkét oldalán. 1 f. An. lit.

670. Erdélyi Ferenc: Tárgy- és névszerinti mutató Kossuth Lajos Országgyűlési Tudósításaihoz. 19. sz. első fele. 106 f. Fol. Hung. 1188.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 651-660. ] < - > [ 671-680 ]