[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 661-670. ] < - > [ 681-690 ]

671-680. Erdélyi-Eszterházy

671. Erdélyi János: Gróf Bethlen János. Vers. Pest, junius 24. 1851. 1 f. An. lit.

672. Erdélyi János szerződése Heckenasttal a Magyar Népmesék, Kiválogatott Népdalgyűjtemény, Kiválogatott magyar közmondások kiadására. Ném. Pest, 1853. nov. 18. 2 f. An. lit.

673. Erdélyi Országgyűlési Naplók. 1841-43. 112 f. Quart. Hung. 1449.
ff. 1-3.: Horváth Ferenc latin nyelvű levele 1842 jan. 11-ről a magyar kamarai alelnökhöz, amelyben azt írja, hogy a naplókat ő szerkesztette egybe.

674. Erdélynek polgári történetét, diplomatikáját és országos és magányos törvényeit ismertető Töredékek. 1815. 89 f. Fol. Hung. 1127.

675. Erdélyországot illető udvari végzések, kormányzói rendelések és táblai határozatok. 1745-1815. 68 f. Fol. Hung. 1116.
A tárgyak betűrendjében (adó, jobbágykérdés, úriszék stb.)

676. Értekezés a magyar nyelv tökélletességének előmozditásáról. 19. sz. 28 f. Quart. Hung. 837.

677. "Érzelgés" és "Borsod vármegye örömnapja ..." c. költemények, ismeretlen szerzőtől. 1832. 1 f. An. lit.

678. Észrevételek a Polgári törvényjavaslatokra. 19. sz. 50 f. Fol. Hung. 1103.
Vagyonjogi kérdésekről. [55. o.

679. Esztergom város jegyzőkönyve. 1696-1859. 1-3. k. Fol. Hung.1405.

680. Eszterházy Pál gróf leveleskönyve. Ang. 1852. 44 f. Quart. Angl. 23.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 661-670. ] < - > [ 681-690 ]