[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 691-700. ] < - > [ 711-720 ]

701-710. Az 1790/91ik évi 26ik Törvény-Fábchich

701. Az 1790/91ik évi 26ik Törvény Tzikkely 13ik §sa iránti töredékes Eszmélkedések. 1840. 59 f. Quart. Hung. 2045.
Politikai cikkek és levelek egykorú másolatai.

702. Az 1802. Esztendőben tartott Ország Gyűlése alatt Kijött Verseknek öszve szedése. 16 f. Quart. Hung. 1069.

703. Az 1830/36. országgyűlések története. 19. sz. 52 f. Quart. Hung. 1322.
Horváth Mihály hagyatékából.

704. Az 1831-ki kolerára vonatkozó iratok. Lat. és ném. 1831-1832. 36 f. Fol. Lat. 3560.

705. Az 1832-36. Országgyűlés Naplójából. 1833 jan. 20-26. 48 f. Fol. Hung. 1204.

706. Az 1843/44ik évi Ország-Gyűlés rövid foglalatja. 118 f. Quart. Hung. 1824.

707. 1848. márc. 15-ről szóló riport. 1 f. An. lit.
Megj. rövidítve Ujabb hírek címen a Pesti Hirlap mellékleteként 1848 márc. 16.

708. Az 1848/49-es magyar forradalomban résztvett és megszökött egyének körözése. Márt. 10. 1851. Ném. és m. 5 f. An. lit.

709. 1849-ik év Augusztus 11-ik napján Arad városának házában tartott Országgyülésének körülményes leírása. 2 f. Falk-an.

710. Fábchich [József] Josephus: Historia regum Hungariae. Pro grammaticis secundi anni [et tertii anni]. 1792-93. Lat. és m. 1-4. k. Fol. Lat. 320.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 691-700. ] < - > [ 711-720 ]