[ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 701-710. ] < - > [ 721-730 ]

711-720. Fábchich-Fasciculus

711. - -: A magyar ruhában öltözött bajuszos magyar Országi Papnak védelmezése. 19. sz. 5 f. Fol. Hung. 207. [57. o.

712. - -: Mi hir Budán? vagy Fancsali Feszület. 19. sz. eleje, 23 f. Fol. Hung. 16.
A magyar nyelv kiművelésének és terjesztésének eszközeiről.

713. Faliczky Michael: Verzeichnüss Jener Fabrikate, welche in das technische Kabinet Sr. kais. Hoheit Erzherzogs Kronprinzen aus dem Königreiche Ungarn ... eingeliefert werden können ... Pest 1823. 48 f. Fol. Germ. 1102.

714. Falk Miksa elmarasztaló itélete. Ném. Bécs, 1862. jul. 22 és dec. 2. 2 drb. 3 f. Falk-an.

715. - - engedély-levele a es. kir. kormányzóság részéről. Ném. Bécs. 1857. máj. 10. 1 f. Falk-an.

716. Farkas Lajos gyűjteményéből való kisebb iratok. 19. sz. 106 f. Quart. Hung. 1274.
ff. 3-8. Fáy András: Levél-Töredék Pestről. 1825. - Cenz. pld.
ff. 13-18. Terhes Sámuel: Hazafiui Szó, idegen Nyelvü Lakos Társaimhoz. 1827. - Cenz. pld. - Megj.: Felsőmagyarorsz. Minerva 1827.
ff. 23-29. Edvi Illés Pál: Beleszóllás a Szinjátékok eránt folytatott vetekedésbe. 1829. - Cenz. pld.
ff. 30-38. Miklós László: A Tudomány s Nyelv-Tanítás helyes összeköttetéséről a Felsőbb Tudományos Intézeteken. 1825. Cenz. pld. Megj.: Felsőmagyarországi Minerva 1826.

717. - - iratai közt talált névtelen kéziratok. M. és ném. 18 drb. 68 f. An. lit.
Köztük a lengyelekre vonatk. politikai versek, és diétális gúnyversek a 19. sz. első harmadából.

718. Fasciculus aliquot Instantiarum. Lat. és ném. 18. sz. 63 f. Fol. Lat. 1849.
ff. 21-28. Instantia Andreae Dorotich... dum anno 1797 Ungariae Reincorporari petiissent Satus [!] et Ordines Dalmatiae. Viennae, 1797. aug.
f. 29. Dragonits Kázmér hasonló tárgyú kérvénye.

719. Fasciculus Instructionum authenticarum pro Ablegatis Comitatuum Baranyensis, et Posegani item Liberarum Regiarum Civitatum Zomboriensis, Budensis, Pesthiensis, Posoniensis, Modrensis, Sancto-Georgiensis, et Tyrnaviensis ad Generalia Regni Comitia Posonii Anno 1802. celebrata. 27 f. Fol. Lat. 1022.

720. Fasciculus Libellorum Supplicum et Repraesentationum in diversis Negotiis. Lat. és m. 1715-1790. 167 f. Fol. Lat. 1023.

          [ Címlap ] [ Tartalomjegyzék ] [ Név- és tárgymutató ] [ 701-710. ] < - > [ 721-730 ]